Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Oszustwo ubezpieczeniowe to nie tylko próba wyłudzenia odszkodowania. Jest nim także podanie we wniosku informacji odbiegających od stanu faktycznego. Potencjalne oszczędności są niewspółmierne do kary po wykryciu nieprawidłowości.

kara za falszywe dane

W 2015 roku z 13 tys. ujawnionych wyłudzeń odszkodowań, 11 tys. dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych. Wartość tych czynów przekroczyła ponad 140 mln zł*. O znacznie wyższych liczbach oszustw mówilibyśmy, gdyby zsumować nieprawdziwe informacje podawane podczas składania wniosków ubezpieczeniowych. Niejednego kierowcę kusi przecież perspektywa obniżenia składki kosztem drobnego „niedopowiedzenia”. Czy zdaje on sobie sprawę z konsekwencji podania nieprawdy?

Manipulacja we wniosku w zamian za tańsze OC – jaka kara?


Właściciele pojazdów najczęściej zaniżają składki OC, wskazując inne miejsce zamieszkania lub przeznaczenie pojazdu (np. do celów prywatnych, zamiast służbowych). Kierowcy nie deklarują także częstych wyjazdów zagranicznych oraz pomijają informacje o użytkowaniu auta przez młodego kierowcę. Podczas weryfikacji wniosku towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma możliwości sprawdzenia stanu faktycznego. Błędne informacje są zazwyczaj wykrywane dopiero po wystąpieniu szkody.
Jakie konsekwencje grożą za podanie nieprawdy we wniosku OC? W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, od 11.02.2012 r. pojawił się zapis (art. 8a), który reguluje tę kwestię. Jeżeli ubezpieczający nie poda towarzystwu ubezpieczeniowemu znanych sobie okoliczności, o które pytał zakład ubezpieczeń przed zawarciem umowy OC, a które wpływają na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego (zmieniają prawdopodobieństwo wypadku), ubezpieczyciel może żądać dopłaty do składki.

Na przykład: we wniosku nie zgłoszono młodego kierowcy, a ten spowodował kolizję – towarzystwo ponownie przeliczy składkę OC z uwzględnieniem młodego użytkownika i zażąda dopłaty.

Zatajenie ilości szkód w OC i AC


A gdyby tak zapomnieć o szkodzie i pochwalić się ubezpieczycielowi nienaganną historią ubezpieczenia? Kłamstwo zostanie wykryte na etapie zawierania umowy OC i AC lub w czasie trwania ochrony. Obecnie wszyscy pośrednicy ubezpieczeniowi korzystają z platformy UFG, służącej do sprawdzenia historii ubezpieczeniowej klienta. Po wykryciu nieścisłości, zostaje zwykle zaproponowana nowa wysokość składki, na którą klient może przystać lub nie. Jeżeli doszło już do zawarcia umowy – wymagana jest dopłata.

Nieprawdziwe dane we wniosku AC


Zakres ochrony w dobrowolnych umowach komunikacyjnych jest ustalany indywidualnie przez zakład ubezpieczeń. Konsekwencje podania nieprawdziwych danych będą się więc różnić. Mogą być one znacznie poważniejsze niż w OC:

  • jeżeli towarzystwo udowodni właścicielowi pojazdu celowe zatajenie prawdy, może rozwiązać z nim umowę lub odmówić wypłaty odszkodowania;

  • najłagodniejszą karą za podanie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wysokość składki jest dopłata, wynikająca z różnicy pomiędzy składką zapłaconą a należną;

  • umowa AC zostaje unieważniona, gdy np. podczas zawierania umowy zatajono informacje, których podanie skutkowałoby odmową objęcia ochroną ubezpieczeniową;

  • do stwierdzenia niezgodności z wnioskiem AC dochodzi nie tylko po wystąpieniu szkody, ale także podczas inspekcji pojazdu. Ubezpieczyciel może rozwiązać umowę AC, jeśli pojazd jest uszkodzony lub w bardzo złym stanie technicznym.

Fałszywe dane w OC i AC? Nie warto!


Podawanie nieprawdziwych informacji we wniosku ubezpieczeniowym być może pozwoli ci zaoszczędzić kilka groszy. Ale czy warto? Takie same oszczędności uzyskasz uczciwą drogą. Wystarczy poszukać najbardziej przychylnego towarzystwa. Skorzystaj z naszego kalkulatora, porównaj oferty kilkunastu towarzystw i przekonaj się, o ile tańsza może być polisa OC i AC, bez uciekania się do oszustwa.
* Raport PIU o przestępczości ubezpieczeniowej w 2015 r.

Jak warte uwagi,
to podziel się z innymi :)

Publikuj na Facebooku Publikuj na Twitterze Publikuj na Google+ Publikuj na LinkedIn Publikuj na Digg Publikuj na Reddit
logo innowacyjna gospodarka
RANKOMAT.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 14 informuje o realizacji projektu "Wdrożenie platformy B2B optymalizującej procesy agencyjne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okres realizacji: 2013 - 2015
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego