Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

Komisja Europejska podnosi sumy gwarancyjne, czyli maksymalne wartości świadczeń z OC dla poszkodowanych w zdarzeniach drogowych. Zgodnie z nowymi przepisami, mają one być nie mniejsze niż 1,22 mln euro na szkody w mieniu i 6,07 mln euro na szkody osobowe.

polisa

Sumy gwarancyjne stanowią górne granice odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu umowy OC. Są one o tyle ważne, że ubezpieczyciele niejednokrotnie wypłacają rekompensaty za bardzo poważne wypadki drogowe lub wysokie renty. Przykładowo, mogą one dotyczyć wypadków, w których bierze udział wiele pojazdów, pełen pasażerów autobus lub sytuacji, w wyniku których zniszczeniu ulegnie mienie o bardzo dużej wartości (np. wiadukt czy zabytkowy budynek).


Wszystkie świadczenia w ramach jednego zdarzenia są sumowane. Gdyby doszło do wyczerpania puli gwarantowanej przez ubezpieczyciela, pozostałe koszty poniesie sprawca wypadku.

Komisja Europejska – strażnik sum gwarancyjnych

Wysokość minimalnych sum gwarancyjnych określa w specjalnej Dyrektywie Parlament Europejski. Jednocześnie wskazuje on również na konieczność ich waloryzacji, zgodnie z aktualną stopą inflacji. Komisja Europejska co 5 lat przygląda się sumom gwarancyjnym i uwzględniając Europejski Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych automatycznie podnosi kwoty i informuje o tym Parlament Europejski.

Na wprowadzenie nowych sum gwarancyjnych do polskiej ustawy jeszcze poczekamy. Najpierw na Ministerstwo Finansów, które powinno odnieść się do dyrektywy Komisji Europejskiej. Później - w trybie parlamentarnym - na nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Na dzień dzisiejszy trudno określić dokładną datę podniesienia sum gwarancyjnych. Wiadomo tylko, że powinno to nastąpić w 2017 roku.


koszty

Maksymalna suma gwarancyjna

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie mają odgórnie narzuconej najwyższej sumy gwarancyjnej. Zarówno Komisja Europejska, jak i zapisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych mówią tylko o najniższej dopuszczalnej sumie. Teoretycznie może się więc zdarzyć, że wybrany ubezpieczyciel ustali wyższą sumę gwarancyjną.

Art. 36 pkt 1. ustawy mówi, że: „Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

1. w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

2. w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

W 2017 roku ma to być odpowiednio 6 070 000 euro na jedno zdarzenie drogowe w przypadku szkód na osobie oraz 1 220 000 euro w przypadku szkody materialnej, niezależnie od liczby poszkodowanych. Kwota jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Wysokość sum gwarancyjnych daje do myślenia…

Wysokie limity odszkodowań z OC sprawcy powinny uświadomić właścicielom pojazdów, jak ważny jest zakup polisy. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że brak OC oznacza konieczność pokrycia wszystkich strat z własnej kieszeni. W dobie podwyżek cen OC jeszcze ważniejsze jest, żeby dokonać wyboru racjonalnie, czyli znaleźć najtańszą polisę na rynku. Jak to zrobić? Najlepiej skorzystać z kalkulatora OC.


Jak warte uwagi,
to podziel się z innymi :)

Publikuj na Facebooku Publikuj na Twitterze Publikuj na Google+ Publikuj na LinkedIn Publikuj na Digg Publikuj na Reddit
logo innowacyjna gospodarka
RANKOMAT.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 14 informuje o realizacji projektu "Wdrożenie platformy B2B optymalizującej procesy agencyjne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okres realizacji: 2013 - 2015
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego