Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.

W jakim terminie ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci odszkodowanie? Zobacz, jak wygląda to w przypadku ubezpieczenia OC, a jak w AC.

Ubezpieczenie OC

Jeśli spodziewasz się wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC powinno ono być wypłacone w terminie:

 • 30 dni od zawiadomienia o szkodzie,
 • po kolejnych 14 dniach (jeśli w terminie 30 dni wyjaśnienie pewnych okoliczności wypadku było niemożliwe),
 • najpóźniej do 90 dni od zawiadomienia o szkodzie, jeśli w trakcie prowadzonej likwidacji szkód pojawiły się okoliczności utrudniające wydanie decyzji przez ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania przekraczając termin 90 dni jedynie w sytuacji, gdy toczy się postępowanie karne lub cywilne.

Zdarzają się takie sytuacje, które uniemożliwiają ustalenie odpowiedzialności zarówno ubezpieczyciela, jak i wysokości odszkodowania. W takiej sytuacji do obowiązku firmy ubezpieczeniowej należy wykazanie, że zrobiła wszystko, co było możliwe aby wyjaśnić tę sprawę.
Jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, musi:

 • powiadomić Cię o tym pisemnie,
 • wyjaśnić przyczynę opóźnienia,
 • poinformować o planowanym terminie wyjaśnienia sprawy.


Jeśli ubezpieczyciel odmówi całości lub części odszkodowania ma obowiązek:

 • dokładnie uzasadnić swoje stanowisko,
 • podać szczegółowe przyczyny podjęcia takiej decyzji.


Na ubezpieczycielu ciążą wysokie kary pieniężne nakładane przez Nadzór, jeśli:

 • w odpowiednim terminie nie zostanie wypłacone odszkodowanie,
 • występujący o odszkodowanie nie zostanie w odpowiednim czasie i formie poinformowany o odmowie lub zmianie wysokości odszkodowania.

Ubezpieczenie AC

Jeśli chodzi o wypłatę odszkodowań z ubezpieczenia AC to tutaj należy pamiętać, że są one formułowane przez poszczególnych ubezpieczycieli i mogą różnić się między sobą.

Generalna zasada jest jednak taka, że ubezpieczyciele wypłacają odszkodowanie z ubezpieczenia AC, bądź podejmują decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Może się zdarzyć, że wypłata odszkodowania, bądź ustalenie jej wysokości, czy też decyzja o odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej w tym terminie nie będzie mogła być podjęta.

Jeśli wypłacenie odszkodowanie, ustalenie jego wysokości, bądź wyjaśnienie niektórych okoliczności wypadku nie będzie możliwe:

 • w terminie do 30 dni ubezpieczyciel ma obowiązek powiadomić pisemnie osobę ubiegającą się o odszkodowanie o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń,
 • w ciągu 14 dni od kiedy ustalenia wszystkich okoliczności wypadku było możliwe, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub odmawia uznania roszczenia,
 • w terminie 30 dni od dnia zgłoszenie szkody ubezpieczyciel powinien wypłacić bezsporną część odszkodowania.
logo innowacyjna gospodarka
RANKOMAT.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 14 informuje o realizacji projektu "Wdrożenie platformy B2B optymalizującej procesy agencyjne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okres realizacji: 2013 - 2015
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego