Ubezpieczenia turystyczne - porównaj ceny i kup online!

Użyj kalkulatora ubezpieczeń podróżnych, aby w 3 min. porównać ceny i zakres ubezpieczenia turystycznego w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych jednocześnie. Wybrane ubezpieczenie turystyczne będziesz mógł kupić online płacąc kartą lub przelewem. Już ponad 515 000 Klientów oszczędziło kupując polisę z rankomat.pl

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie turystyczne? 

Ubezpieczenie turystyczne (podróżne) gwarantuje ochronę w razie zachorowania, pokryje koszty leczenia, zapewni wsparcie w razie nieszczęśliwego wypadku lub innych problemów w czasie trwania podróży. Można z niego skorzystać zarówno podczas wyjazdów krótszych, jak i dłuższych, w Polsce i za granicą. W tej drugiej opcji ubezpieczenie turystyczne jest wręcz koniecznością. 

W krajach Unii Europejskiej i należących do EFTA dostęp do podstawowych usług medycznych ratujących zdrowie i życie jest co prawda refundowany w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jednakże niektóre świadczenia, jak np. transport powrotny do kraju, koszty ratownictwa, wizyty  specjalistów czy zakup leków są płatne - pacjent musi zapłaci za nie z własnej kieszeni. W pozostałych krajach świata koszty leczenia i ratownictwa są w 100% opłacane przez poszkodowanego lub jego rodzinę. Brak polisy będzie więc wiązał się z koniecznością pokrycia wszystkich opłat. 

Ubezpieczenia turystyczne chronią także w razie kradzieży bagażu lub sprzętu, przyda się w razie kłopotów prawnych, opóźnienia samolotu czy problemów z samochodem. Zapewnia więc kompleksową ochronę w wielu trudnych sytuacjach podczas podróżowania po całym świecie.

Ubezpieczenie turystyczne a COVID-19

Obecnie cały świat zmaga się z pandemią Covid-19. Praktycznie wszędzie istnieje wysokie ryzyko zarażenia się koronawirusem. Na szczęście większość ubezpieczycieli zapewnia ochronę w razie zachorowania na Covid-19. Standardowe ubezpieczenie turystyczne pokryje koszty leczenia, w tym również te związane z pobytem w szpitalu i leczeniem Covid-19. Warto jednak przed wyborem ubezpieczenia turystycznego sprawdzić, czy dane towarzystwo ubezpieczeniowe na pewno gwarantuje ochronę w razie zachorowania na Covid-19.

Nieco inaczej wygląda ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży. Ubezpieczyciele zapewniają zwrot kosztów, ale mogą wymagać potwierdzenia - pozytywnego wyniku testu na obecność SARS-Cov-2 w organizmie czy zaświadczenia od lekarza. Ubezpieczenie nie zadziała, jeśli podróż zostanie odwołana przez ubezpieczonego na skutek strachu przed zarażeniem się w podróży. 

Jak działa ubezpieczenie turystyczne?

W razie jakichkolwiek problemów należy się skontaktować się z centrum alarmowym/informacyjnym ubezpieczyciela. Ubezpieczenie turystyczne pokryje koszty leczenia, gdy w czasie wyjazdu zachorujemy lub będzie wymagać wizyty u specjalisty, w szpitalu lub będziemy musieli zakupić leki. W ramach polisy może zostać również zorganizowana opieka dla nieletnich dzieci, przyjazd bliskiej osoby na czas pobytu w szpitalu lub opłacanie dalszego pobytu za granicą dla współuczestników podróży. Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance gwarantuje także powrót do kraju - np. specjalistycznym samolotem medycznym lub karetką w asyście lekarza bądź pielęgniarki.

Ubezpieczenie kosztów ratownictwa przyda się, jeśli podczas podróży zagranicznej zagubimy się w górach, jaskini lub nad wodą bądź będziemy mieli wypadek. Polisa pokryje koszty akcji specjalistycznych służb. W ramach ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków poszkodowany lub jego rodzina otrzyma odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Dzięki ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym nie poniesie się żadnych kosztów w razie spowodowania wypadku na osobie trzeciej lub jej mieniu.

Dzięki ochronie bagażu lub sprzętu sportowego w razie jego kradzieży bądź zniszczenia (w sytuacjach jasno określonych w OWU) będzie można liczyć na odszkodowanie rekompensujące poniesione straty. Ubezpieczenie od opóźnienia lotu i bagażu zagwarantuje zwrot kosztów poniesionych w czasie oczekiwania na późniejszy lot oraz niedostarczony bagaż. 

Ubezpieczyciele oferują także dodatkowe elementy, jak ubezpieczenie zdarzeń, do których dojdzie pod wpływem alkoholu, rozszerzenie dla aktywnych (uprawianie sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych bądź zawodowych i wyczynowych) czy zaostrzenie chorób przewlekłych.

Co obejmuje ubezpieczenie podróżne?

Ubezpieczenie turystyczne w podstawowym zakresie zapewnia:

 • pokrycie kosztów leczenia,
 • pokrycie kosztów ratownictwa,
 • Assistance,
 • NNW,
 • OC w życiu prywatnym.

Dodatkowo w ubezpieczeniu podróży oferowane są takie elementy ochrony jak:

 • ubezpieczenie bagażu,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • Auto Assistance,
 • opóźnienie lotu,
 • opóźnienie w dostarczeniu bagażu przez linie lotnicze.

Ubezpieczenie turystyczne można też rozszerzyć o:

 • zdarzenia pod wpływem alkoholu,
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych,
 • wykonywanie pracy fizycznej,
 • zaostrzenie chorób przewlekłych.

Warto też zadbać o odpowiednie gwarantowane sumy ubezpieczenia, zwłaszcza w przypadku kosztów leczenia. Na terenie Europy taka minimalna kwota nie powinna być niższa niż 30 000 euro. W pozostałych krajach świata sumy ubezpieczenia kosztów leczenia najlepiej dopasować do danego państwa, przykładowo z najwyższych wydatków na leczenie słyną choćby Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia czy Australia. 

Kiedy rozpoczyna się ochrona oraz co zrobić, gdy zapomniałem kupić ubezpieczenie podróżne, a jestem już za granicą?

Wykupić ubezpieczenie turystyczne można z wyprzedzeniem i wówczas ochrona zaczyna się w dniu podróży, zaraz po przekroczeniu granicy. Większość ubezpieczycieli daje możliwość zakupienia polisy także w dniu wyjazdu lub najpóźniej dzień przed. 

Jeśli ubezpieczenie turystyczne kupuje się już w czasie trwania podróży, po wyjeździe z kraju, wówczas trzeba liczyć się z karencją. Jest to czas, w którym polisa nie jest aktywna mimo jej opłacenia. To okres od kilku godzin do 7 dni, w którym ubezpieczyciel zabezpiecza się przed wyłudzeniem odszkodowania i sytuacji, w której poszkodowany zakupił ubezpieczenie już po wypadku czy innej nieszczęśliwej sytuacji.

W tabeli poniżej przedstawiamy, jak wygląda karencja w towarzystwach, których ubezpieczenia turystyczne mamy dostępne w ofercie:

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE

DŁUGOŚĆ KARENCJI

Allianz

3 dni

Axa Assistance

4 godziny

Europa Ubezpieczenia

2 dni

Ergo Ubezpieczenia

3 dni

Generali

4 godziny

Nationale-Nederlanden

3 dni

Proama

4 godziny

Signal Iduna

3 dni

Wiener

7 dni

Kto może zawrzeć ubezpieczenie? Czy ubezpieczenie turystyczne w Rankomacie jest dla osób w każdym wieku?

Ubezpeczenia turystyczne dostępne na rankomat.pl może zakupić soba, która posiada adres mailowy oraz numer telefonu - jest to konieczne do zawarcia umowy. Polisę na czas podróży można wykupić także na firmę. 

Ochroną zaś może zostać objęta osoba w każdym wieku - od niemowląt aż po osoby starsze. Warto jednak nadmienić, że większość towarzystw nalicza zniżki i zwyżki za wiek. Mniej za turystyczne ubezpieczenie zapłacą dzieci i młodzież, a więcej seniorzy. Aby zostać objętym ochroną ubezpieczeniową należy także posiadać PESEL oraz polski adres zamieszkania. 

Co to jest choroba przewlekła i czy mogę się ubezpieczyć, mając jedną z nich?

Choroba przewlekła to schorzenie wymagające ciągłego leczenia, pozostawania pod opieką specjalisty lub przyjmowania leków. Do najczęstszych chorób przewlekłych można zaliczyć między innymi cukrzycę, nadciśnienie, nowotwory, padaczkę, choroby autoimmunologiczne, osteoporozę, reumatyzm, astmę, otyłość, HIV/AIDS oraz inne schorzenia utrzymujące się dłużej niż 3 miesiące.

Osoby chorujące przewlekle mogą zakupić ubezpieczenie turystyczne na czas podróży. Wystarczy, że w kalkulatorze podczas wypełniania danych zaznaczają, że zmagają się z nawracającym schorzeniem. Wówczas do polisy zostanie dodane to rozszerzenie ochrony, a składka odpowiednio podwyższona. 

Czy potrzebne mi ubezpieczenie turystyczne, skoro mam EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego refunduje tylko podstawowe usługi medyczne ratujące zdrowie i życie. W każdym kraju akceptującym EKUZ zakres usług może wyglądać inaczej. Może więc okazać się, że za część świadczeń trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni. Ubezpieczenie turystyczne w większości sytuacji pokryje te nierefundowane usługi.

EKUZ w każdym kraju Unii Europejskiej i w państwach należących do EFTA nie pokrywa transportu powrotnego do kraju z podróży. W większości miejsc refundacją nie są objęte także koszty ratownictwa, jak również wizyty u specjalistów czy zakup leków.

Karta nie zadziała także podczas podróży w pozostałych krajach świata, w których wszystkie koszty leczenia pokrywa sam poszkodowany. Poza tym ubezpieczenie turystyczne oferuje szereg dodatkowych elementów ochrony, jak NNW, OC czy ochrona bagażu.

Czy ubezpieczenie podróżne obejmuje aktywność sportową?

Standardowo turystyczne ubezpieczenie obejmuje uprawianie sportów amatorskich, uznawane za mniej ryzykowne. W przypadku aktywności wymagających niestandardowych umiejętności, doświadczenia lub po prostu traktowanych jako obarczone większym ryzykiem wypadku konieczne będzie rozszerzenie ochrony o sporty wysokiego ryzyka lub ekstremalne.

Każde towarzystwo sporty klasyfikuje według swoich własnych norm. Zazwyczaj jednak do aktywności wysokiego ryzyka zaliczane są takie dyscypliny jak narciarstwo, nurkowanie, rejsy morskie, lot balonem, zwiedzanie jaskiń, via ferrata itp. Za sporty ekstremalne uznawane są skoki na bungee, spadochroniarstwo, loty na paralotni czy jazda na nartach poza stokiem. Przed wyborem polisy koniecznie trzeba sprawdzić w szczegółach produktu, jak towarzystwo klasyfikuje dany sport. Rozszerzenie ochrony o uprawianie aktywności wiąże się z naliczeniem dodatkowej składki.

Jak najprościej zawrzeć umowę? Czy mogę kupić ubezpieczenie turystyczne online?

Ubezpieczenie turystyczne można kupić online, szybko i bez zbędnych formalności Wystarczy tylko wypełnić prosty formularz dostępny na naszej stronie. Należy w nim podać szczegóły dotyczące podróży: kierunek wyjazdu, liczbę wyjeżdżających osób, planowane aktywności,  potrzebne rozszerzenie oraz podstawowe dane dotyczące osób zgłoszonych do ubezpieczenia.

Po wpisaniu tych informacji będzie można zapoznać się z kilkunastoma ofertami najpopularniejszych polskich ubezpieczycieli. Można więc dopasować zakres ubezpieczenia turystycznego pod kątem swoich potrzeb, charakteru wyjazdu oraz dodatkowych rozszerzeń. Każda oferta jest szczegółowo opisana. 

Aby zakupić ubezpieczenie turystyczne online, wystarczy kliknąć  w wybraną ofertę, uzupełnić informacje niezbędne do zawarcia umowy oraz opłacić składkę online za pomocą jednej z kilku opcji bezpiecznych płatności internetowych. Dokument ubezpieczenia turystycznego zostanie wysłany na dany wcześniej adres mailowy, numer umowy ubezpieczenia przyjdzie także w wiadomości tekstowej. 


 

Porównaj ubezpieczenia turystyczne od 15 zł | Rankomat.pl Wybierz najtańsze ubezpieczenie turystyczne z odpowiednią ochroną - porównaj ubezpieczenia podróżne zaufanych firm i kup polisę online w 3 min. rankomat
Oceń nasz kalkulator
4.73 /5 z 148 ocen
Twoja ocena została już dodana: {{ratingCtrl.existingRating}}
cancel down-arrow back next angle-left angle-right cancel-tab chevron-down