Spis treści

Regulamin świadczenia usług przez Rankomat.pl Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług przez Ubezpieczenia Rankomat sp. z o. o.

Polityka prywatności serwisu www.rankomat.pl

Regulamin świadczenia usług przez Rankomat.pl Sp. z o.o.

§ 1 Warunki Ogólne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu www.rankomat.pl, zwanego dalej „Serwisem”, jest Rankomat.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000877277, NIP 527-27-51-881, REGON 363096183, kapitał zakładowy 65 000 550,00 zł (dalej: „Rankomat” lub „Administrator”).
 2. Serwis przeznaczony jest dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej, a także dla osób zainteresowanych innymi usługami finansowymi oraz usługami związanymi z możliwością porównania poszczególnych ofert z danego rynku, m.in. ofert telefonii komórkowej (łącznie zwane dalej „Usługami”).
 3. Użytkownik Serwisu zainteresowany uzyskaniem oferty ubezpieczeniowej ma możliwość skorzystania z porównywarki ofert w Serwisie świadczonej przez Ubezpieczenia Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Ubezpieczenia Rankomat” lub „Agent”), a po przekazaniu danych do zakładu ubezpieczeń, ma możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy ubezpieczeniowej bezpośrednio w Serwisie, na stronach wybranego zakładu ubezpieczeń lub poprzez zamówienie rozmowy telefonicznej z osobą fizyczną wykonującą czynności agencyjne na rzecz Agenta (dalej: „Usługi ubezpieczeniowa”).
 4. W zakresie ubezpieczeń na życie, Użytkownik, korzystając z zakładki „Życie” zamieszczonej w Serwisie może zlecić przekazanie prośby o przygotowanie oferty ubezpieczenia współpracującym dystrybutorom ubezpieczeń (agentom ubezpieczeniowym lub zakładom ubezpieczeń). Zlecenie przygotowania oferty ubezpieczenia na życie jest realizowane za pośrednictwem Ubezpieczenia Rankomat przez dystrybutorów, którzy posiadają w swojej ofercie umowy ubezpieczenia odpowiadające potrzebom Użytkownika i zdecydują się na jej przedstawienie konkretnemu Użytkownikowi.
 5. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest skorzystanie z porównywarek finansowych, umieszczonych w subdomenie finanse.rankomat.pl, dotyczących produktów finansowych.
 6. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest skorzystanie z porównywarki ofert GSM przygotowanych przez podmioty współpracujące z Rankomat. Porównywarka umieszczona jest w subdomenie rankomat.pl/porownywarka-gsm.
 7. Usługa Pośrednictwa Ubezpieczeniowego w postaci czynności dystrybucji ubezpieczeń, w tym zawarcia umowy ubezpieczenia świadczona jest niezależnie od usługi Rankomat. Porównanie ofert ubezpieczeniowych i zawarcie umowy ubezpieczeniowej przez Użytkownika nie będzie możliwe bez wcześniejszego przekazania danych i informacji na temat potencjalnych klientów z Rankomat do Ubezpieczenia Rankomat. Przekazanie danych nie będzie możliwe bez zaakceptowania regulaminu świadczenia usług Rankomat i regulaminu świadczenia usług Ubezpieczenia Rankomat. Akceptacja tych regulaminów nie jest obowiązkowa, ale jest niezbędna do wyświetlenia porównania ubezpieczeń i zawarcia umowy ubezpieczenia.
 8. Niezależnie od świadczenia Usług, w Serwisie prezentowane są treści o charakterze informacyjnym dotyczące tematyki związanej ze świadczonymi Usługami, z których korzystanie jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji lub podania danych osobowych.
 9. Wszyscy dostawcy usług, których porównanie lub zakup możliwe jest w Serwisie są przedsiębiorcami i podlegają przepisom prawa dotyczącym świadczenia usług przez przedsiębiorców konsumentom. Serwis nie zawiera ofert zamieszczanych przez osoby fizyczne, które nie są związane z ich działalnością zawodową.
 10. W Serwisie mogą być zamieszczane opinie użytkowników na temat przedsiębiorców i świadczonych przez nich usług. Administrator nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od użytkowników, którzy korzystali z usługi lub towarów, na temat których zamieszczają komentarze. W Serwisie publikowane są zarówno pozytywne jak i negatywne komentarze Użytkowników. Dodatkowo w Serwisie mogą być zamieszczane opinie pochodzące z zewnętrznych źródeł takich jak np. serwisy Google. W takich przypadkach Administrator ujawnia, czy opinie takie były weryfikowane u źródła, czy nie.
 11. W przypadku, gdy w ramach świadczenia Usług Rankomat dostarcza Użytkownikowi porównanie lub zestawienie ofert, Użytkownik może znaleźć zasady według których porządkowane są takie oferty w zakładce https://rankomat.pl/zasady-plasowania.
 12. Podstawą skorzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Serwisu, zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Rankomat będzie upoważniony do odmowy świadczenia Usług.
 13. Regulamin Serwisu jest dostępny na stronie internetowej https://rankomat.pl/regulamin-serwisu w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Użytkownika w dowolnym czasie.

§ 2 Opis Usług

 1. Przedmiotem umowy („Umowa”) zawieranej między Rankomat a Użytkownikiem jest świadczenie Usług. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy albo rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.
 2. Usługa świadczona w ramach Serwisu polega na zbieraniu informacji od osób zainteresowanych otrzymaniem porównania lub zestawienia ofert prezentowanych w Serwisie, w tym przekazywaniu tych informacji dostawcom usług dostępnych w ramach porównania, a także na świadczeniu pomocy w zawarciu umów na usługi, których porównanie prezentowane jest w serwisie.. Dodatkowo w ramach Serwisu mogą być też świadczone inne usługi opisane w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługi w ramach Umowy świadczone są bezpłatnie.

§ 3 Usługa – porównywarka finansowe

 1. Użytkownik po wejściu na stronę www.rankomat.pl (zakładka „Finanse”), ma możliwość skorzystania z usług polegających na porównaniu ofert określonych usług finansowych.
 2. Przedmiotem umowy („Umowa Finanse”) zawieranej między Rankomat a Użytkownikiem w ramach usługi porównywarki finansowej jest świadczenie Usługi dostępnej pod adresem finanse.rankomat.pl („Usługa Finanse”). Umowa Finanse zostaje zawarta w momencie otrzymania danych z formularza przez Rankomat i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy Finanse.
 3. Usługa Finanse świadczona w ramach Serwisu, w zależności od wybranego wariantu (pkt. 4) może polegać na:
   1. zbieraniu informacji od osób zainteresowanych ofertą finansową,
   2. umożliwieniu kontaktu w przyszłości, celem przedstawienia oferty w tym odnowienia oferty,
   3. umożliwieniu Użytkownikom skorzystania z porównania cen i kosztów produktów finansowych oraz złożenia zapytania poprzez funkcjonalności: „Przejdź do porównania”, „Wybierz”, „Zamów kontakt”,
   4. przedstawienia ogólnych informacji o określonych produktach finansowych, możliwości ich nabycia, orientacyjnej cenie, a także innych informacji upublicznionych przez dostawców tych usług i ogólnie dostępnych. Usługa Finanse umożliwia porównanie publicznie dostępnych informacji, a także ich filtrowanie, sortowanie lub grupowanie, zgodnie z funkcjonalnościami udostępnionymi w Serwisie. Opisy usług oraz ceny nie stanowią w tym przypadku oferty zawarcia umowy i nie są wiążące dla dostawcy usługi
 4. Usługa Finanse świadczona jest w dwóch wariantach:
   1. WARIANT I – który umożliwia porównanie ofert, prezentowanych w Serwisie; skorzystanie z Usługi Finanse w tym wariancie jest bezpłatne i wymaga podania jedynie numeru telefonu Użytkownika oraz danych wymaganych w celu przeprowadzenia symulacji zdolności kredytowej, która pozwala wyświetlić Użytkownikowi oferty dostosowane do jego możliwości i potrzeb,,
   2. WARIANT II – który umożliwia porównanie ofert z możliwością złożenia zapytania o wybrany w porównaniu produkt lub zawarcia umowy. Skorzystanie z Usługi Finanse w tym wariancie wymaga podania określonych w formularzu danych osobowych.
 5. W ramach wariantu I, Użytkownik po wejściu na stronę finanse.rankomat.pl, wybiera produkt którym jest zainteresowany (np. kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, kredy hipoteczny), następnie wypełnia zamieszczony w Serwisie formularz porównywarki, podając podstawowe informacje o parametrach produktu finansowego którym jest zainteresowany. Dodatkowo podaje numer telefonu i zaznacza zgodę na marketing telefoniczny. Na podstawie wprowadzonych danych wyświetlają się lista ofert odpowiadających zapytaniu sformułowanemu przez użytkownika. Użytkownik nie ma możliwości zawarcia umowy o produkt online.
 6. Schemat działania Usługi Finanse w wariancie I:
   1. w pierwszym etapie - Użytkownik na stronie Serwisu wprowadza do formularza informacje o produkcie finansowym (np. kwota kredytu, okres kredytowania itp.); ich zakres uzależniony jest od rodzaju produktu, jakim zainteresowany jest Użytkownik;
   2. w drugim etapie - Rankomat, po otrzymaniu kalkulacji użytkownika, wysyła podane parametry jako zapytanie do swojej bazy danych, na którego podstawie wyświetla oferty instytucji finansowych, odpowiadające sformułowanemu zapytaniu użytkownika.
 7. W ramach wariantu II, Użytkownik przed porównaniem ofert wchodzi na kalkulator gotówkowy/ samochodowy lub hipoteczny i wypełnia zamieszczony w Serwisie formularz elektroniczny, podając swoje dane osobowe. Na podstawie wprowadzonych danych pracownik Rankomat skontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia zapytania klienta oraz poprawności jego danych osobowych.
 8. Schemat działania Usługi Finanse w wariancie II:
   1. w pierwszym etapie - Rankomat gromadzi dane osobowe Użytkowników, a następnie za pośrednictwem call center, które może korzystać z automatycznych systemów wywołujących, wykonuje połączenie telefoniczne do klienta w celu potwierdzenia zapytania;
   2. w drugim etapie - Rankomat, na podstawie informacji uzyskanych z zapytania wysłanego do bazy ofert instytucji finansowych współpracujących z Rankomat przedstawia Użytkownikowi oferty;
   3. w trzecim etapie - Rankomat umożliwia Użytkownikowi następujące formy pomocy przy skorzystaniu z najlepszej oferty:

- złożenie wniosku o produkt i zawarcia umowy o produkt przez Użytkownika w procesie zdalnym;

- przekierowanie połączenia telefonicznego Użytkownika do wybranej instytucji finansowej;

- złożenie zapytania w imieniu Użytkownika na wniosku wybranej instytucji finansowej co skutkuje kontaktem telefonicznym z Użytkownikiem ze strony wybranej instytucji finansowej. Dane przekazane na wniosku wybranej instytucji finansowej to imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, chyba że co innego wynika ze specyfiki usługi świadczonej przez daną instytucję finansową, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

 1. Do złożenia wniosku o produkt finansowy za pośrednictwem Rankomat wymagane jest podanie danych osobowych oraz kompletne i prawidłowe wypełnienie pól w formularzu.
 2. Przed wysłaniem danych z formularza za pomocą przycisku „Porównaj teraz” (lub innego równoważnego), Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie: https://rankomat.pl/regulamin-serwisu.
 3. Dane z formularza, na podstawie których Użytkownikowi wyświetlane są oferty produktów finansowych, oceniane są w sposób automatyczny w ten sposób, że na podstawie danych znajdujących się w formularzu, wprowadzonych przez Użytkownika, Rankomat wysyła do instytucji finansowych zapytania o ich ofertę, a następnie wyświetla Użytkownikowi oferty produktów finansowych, według kryterium ceny (od najniższej).
 4. Wybór wariantu świadczenia Usługi Finanse zależy od woli Użytkownika.
 5. Warunkiem skorzystania z Usługi Finanse jest zapoznanie się z treścią regulaminu oraz zaakceptowanie jego treści oraz zaznaczenie wszystkich pól zgód, zamieszczonych pod formularzem które są niezbędne do jej świadczenia. Zaznaczenie pól zgód, o których mowa w poprzednim zdaniu nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do świadczenia Usługi Finanse.
 6. Wypełnienie formularza jest bezpłatne dla Użytkownika oraz nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o produkt finansowy, a także nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia takiej umowy.
 7. Z Usługi Finanse można zrezygnować. Usługa Finanse będzie świadczona do czasu poinformowania Rankomat o rezygnacji z Usługi Finanse. Rezygnacji można dokonać w sposób określony w §11.

§ 4 Usługa – porównywarka GSM

 1. Użytkownik po wejściu na stronę www.rankomat.pl (zakładka „GSM”),ma możliwość skorzystania z sług polegających na porównaniu ofert wybranych operatorów sieci komórkowych, dostarczających usługi telekomunikacyjne.
 2. Przedmiotem umowy („Umowa GSM”) zawieranej między Rankomat a Użytkownikiem w ramach usługi porównywarki GSM jest świadczenie Usługi dostępnej pod adresem www.rankomat.pl/porownywarka-gsm („Usługa GSM”). Umowa GSM zostaje zawarta w momencie otrzymania danych z formularza przez Rankomat i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy GSM przez Użytkownika.
 3. Usługa GSM polega na udostępnieniu Użytkownikowi, po prawidłowym uzupełnieniu formularza dostępnego w zakładce GSM („Formularz GSM”), zestawienia informacji o oferach operatorów telefonii komórkowej.
 4. Skorzystanie z Usługi GSM nie wymaga podania danych osobowych, ewentualne podanie danych kontaktowych jest dobrowolne.
 5. Przed skorzystaniem z funkcjonalności oferowanych przez porównywarkę ofert GSM, po wypełnieniu Formularza GSM, Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie: www.rankomat.pl/regulamin-serwisu.
 6. Wypełnienie formularza jest bezpłatne dla Użytkownika oraz nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o usługi telekomunikacyjne, a także nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia takiej umowy.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, porównanie ofert wybranych operatorów sieci komórkowych dokonywane w ramach Usługi GSM ma charakter informacyjny, a Rankomat nie działa w imieniu operatorów sieci komórkowych, nie uczestniczy w zawieraniu lub realizacji zawartych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
 8. Rankomat może świadczyć usługi pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie umów zawartych z operatorami sieci komórkowych. Z tytułu świadczenia usług, o których mowa w zdaniu poprzednim Rankomat nie pobiera wynagrodzenia od Użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu świadczonych usług pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępne są w Serwisie.
 9. Z Usługi GSM można zrezygnować. Usługa GSM będzie świadczona do czasu poinformowania Rankomat o rezygnacji z Usługi GSM. Rezygnacji można dokonać w sposób określony w §11.

§ 5 Usługa – generator wypowiedzenia OC

 1. Użytkownik na stronach Serwisu, ma możliwość skorzystania z usługi polegającej na możliwości bezpłatnego wygenerowania dokumentu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (Usługa „Generator wypowiedzenia”).
 2. Usługa „Generator wypowiedzenia” udostępniana jest na rzecz Użytkowników bezpłatnie, bez konieczności rejestracji.
 3. Umowa na świadczenie Usługi „Generator wypowiedzenia” zostaje zawarta z chwilą przesłania do Rankomat uzupełnionego prawidłowo formularza wniosku za pośrednictwem przycisku „Generuj dokument”. W celu skorzystania z tej Usługi Użytkownik zobowiązany jest podać wymagane w formularzu dane osobowe.
 4. Informacje prezentowane w ramach Usługi „Generator wypowiedzenia” nie stanowią porad prawnych ani analiz prawnych.
 5. Rankomat umożliwia Użytkownikom wyłącznie pomoc w przygotowaniu Wniosku i nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC, złożonego przez Użytkownika, która wymaga spełnienia określonych wymogów formalnych.
 6. Celem wygenerowania dokumentu wypowiedzenia Użytkownik zobowiązany jest podać wymagane dane. Użytkownik zobowiązany jest podać kompletne i prawdziwe dane. Zakazane jest podawanie danych o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności posługiwanie się danymi osób trzecich bez stosownego upoważnienia.
 7. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza, Użytkownik uzyska projekt oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC. Użytkownik ma możliwość jego zapisania na dysku i dalszego wykorzystania, a w przypadku wskazania adresu e-mail, otrzymania wygenerowanego przez Rankomat oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC na wskazany przez Użytkownika adres mailowy.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu mogą być zgłaszane mailowo na adres: reklamacje@rankomat.pl. Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po stwierdzeniu zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji i powinny dotyczyć świadczenia usług oferowanych przez Rankomat. Zbyt późne zgłoszenie reklamacji może w niektórych przypadkach powodować niemożność jej rozpatrzenia z powodu np. krótkiego okresu retencji danych. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji. Przykładowym powodem reklamacji może być nieprawidłowe działanie Serwisu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Rankomat niezwłocznie, w kolejności wpływania, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Rankomat zostanie przesłana Użytkownikowi w odpowiedzi zwrotnej na ten sam adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 3. Rankomat informuje, że w przypadku uznania danej reklamacji za niezasadną nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji. W celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy o świadczenie usług Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.
 4. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez Rankomat – wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej, według zasad ogólnych, w tym przed sądem miejscowo właściwym dla miejsca zamieszkania/siedziby Użytkownika

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Podstawą przetwarzania przez Rankomat danych osobowych jest wykonanie umowy, której przedmiotem jest świadczenie dowolnej z Usług.
 2. Administratorem danych osobowych zamieszczanych w formularzach jest Rankomat.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000877277, NIP 527-27-51-881, REGON 363096183, kapitał zakładowy 65 000 550,00 zł.
 3. Dane osobowe Użytkowników podawane w Formularzu przetwarzane są przez Rankomat wyłącznie w celu realizacji Usług określonych w niniejszym Regulaminie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. W przypadku świadczenia Usługi Finanse, Usługi GSM dane mogą być przekazywane na podstawie zgody Użytkownika podmiotom świadczącym usługi finansowe i telekomunikacyjne.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia danej Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W sytuacjach określonych w Regulaminie i na zasadach w nim opisanych podanie danych może być niezbędne dla możliwości świadczenia danej usługi lub określonego wariantu danej usługi.
 8. Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do podawania danych osobowych własnych lub osoby, która upoważniła go do podania jej danych. Zabronione jest posługiwanie się danymi osobowymi bez wiedzy osoby, której te dane dotyczą. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby korzystające z Serwisu danych osobowych osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Rankomat może być zobowiązany, na żądanie uprawnionych organów, do ujawnienia wszystkich posiadanych informacji o Użytkowniku w tym danych osobowych. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności, w razie zajścia podejrzenia nieuprawnionego posłużenia się cudzymi danymi – kradzieży tożsamości lub w innych uzasadnionych prawnie przypadkach.
 9. Rankomat, będąc administratorem powierzonych mu danych osobowych, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.
 10. Szczegóły dotyczące zasad i sposobów przetwarzania danych osobowych Użytkownika, zgodnie z treścią art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, są prezentowane Użytkownikowi przy pierwszej czynności związanej ze zbieraniem danych osobowych, w formie udostępnionego do przeglądania i pobierania dokumentu.

§ 8 Odstąpienie od umowy i rezygnacja z Usługi

 1. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do rozwiązania umowy na świadczenie dowolnej Usługi, zawartej na zasadach niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: obsluga@rankomat.pl). Podanie przyczyny rozwiązania od umowy nie jest wymagane.
 2. Użytkownik może również rozwiązać umowę na świadczenie dowolnej Usługi zawartej na zasadach niniejszego Regulaminu, poprzez wypełnienie internetowego formularza. Formularz jest dostępny pod adresem: https://rankomat.pl/formularz-odstapienia-umowy.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Rankomat zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie zmienionej treści regulaminu na stronie Serwisu.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie z Rankomat umowy odpowiadającej treści świadczonej usługi i świadczenie tej usługi na rzecz Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Rankomat zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia określonych w niniejszym Regulaminie Usług. Powyższe dotyczy również przerw technicznych niezbędnych ze względu na prace konserwacyjne lub usuwanie awarii.
 5. Wszystkie oferty prezentowane w Systemie w ramach świadczenia Usług są ofertami pochodzącymi od podmiotów trzecich. Umowa na produkty lub usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu przez Rankomat zawierane są z dostawcami tych usług lub ich pośrednikami innymi niż Rankomat.
 6. W serwisie mogą znajdować się odnośniki lub łącza do innych stron. Rankomat nie odpowiada za treści ani jakiekolwiek zasady działania stron, do których prowadzą odnośniki lub łącza zamieszczone w Serwisie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub co innego zostało wyraźnie oświadczone przez Rankomat. Rankomat dołoży należytej staranności w celu utrzymania sprawnego działania odnośników lub łączy do stron lub serwisów internetowych podmiotów trzecich.
 7. Niniejszy regulamin w powyższej treści ma zastosowanie do Umów zawieranych od dnia 21 listopada 2023 roku.

Regulamin świadczenia usług przez Ubezpieczenia Rankomat sp. z o. o.

§ 1 Warunki Ogólne

 1. Użytkownik serwisu rankomat.pl (zwanego dalej „Serwisem”) może skorzystać z usługi polegającej na dystrybucji ubezpieczeń drogą elektroniczną – tj, na udzielaniu informacji dotyczących jednej lub większej liczby umów ubezpieczenia na podstawie kryteriów wybranych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oraz opracowywaniu rankingu produktów ubezpieczeniowych obejmującego porównanie produktów lub składek z tytułu umowy ubezpieczenia. Przedstawienie ofert i opracowanie rankingu następuje na podstawie informacji podanych przez Użytkownika a wymaganych przez zakłady ubezpieczeń do przygotowania oferty lub po uprzednim potwierdzeniu danych Użytkownika w zewnętrznych bazach danych i uzupełnieniu tymi danymi odpowiednich pól w formularzu. Usługa umożliwia pośrednie lub bezpośrednie zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu. Usługa obejmuje również szereg dodatkowych świadczeń ułatwiających zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dostarczenie Użytkownikowi niezbędnych informacji. W dalszej części niniejszego regulaminu wszystkie te usługi będą zbiorczo nazywane „Usługą” lub „Usługą główną”.
 2. Po wyrażeniu osobnej zgody na przekazanie danych osobowych do współpracujących z Ubezpieczenia Rankomat innych dystrybutorów ubezpieczeń (agentów ubezpieczeniowych lub zakładów ubezpieczeń), Użytkownik może też zamówić kontakt i przygotowanie ofert ubezpieczenia niedostępnych bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w zakresie ubezpieczeń na życie. (dalej jako „Usługa dodatkowa”).
 3. Podmiotem świadczącym usługi w Serwisie (w zakładce „Ubezpieczenia”) jest Ubezpieczenia Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0001107573, NIP 113-288-73-02, REGON 361130993 (dalej: „Agent” lub „Ubezpieczenia Rankomat”).
 4. Usługi przeznaczone są dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej (dalej "Użytkownik"). Usługi agenta Ubezpieczenia Rankomat opisane w niniejszym Regulaminie świadczone są oddzielnie od usługi Rankomat.pl Sp. z o.o.
 5. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o usługach w liczbie mnogiej, a słowo „usługi” pisane jest małą literą, rozumie się przez to wszystkie usługi świadczone na mocy niniejszego Regulaminu, w szczególności usługi, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, chyba że co innego wynika wprost z określonego zapisu regulaminu.
 6. Wszyscy dostawcy produktów ubezpieczeniowych, których porównanie lub zakup możliwe jest w Serwisie są przedsiębiorcami i podlegają przepisom prawa dotyczącym świadczenia usług przez przedsiębiorców konsumentom. Serwis nie zawiera ofert zamieszczanych przez osoby fizyczne, które nie są związane z ich działalnością zawodową.
 7. W Serwisie mogą być zamieszczane opinie użytkowników na temat przedsiębiorców i świadczonych przez nich usług. Administrator nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od użytkowników, którzy korzystali z usługi lub towarów, na temat których zamieszczają komentarze. W Serwisie publikowane są zarówno pozytywne jak i negatywne komentarze Użytkowników. Dodatkowo w Serwisie mogą być zamieszczane opinie pochodzące z zewnętrznych źródeł takich jak np. serwisy Google. W takich przypadkach Administrator ujawnia, czy opinie takie były weryfikowane u źródła, czy nie.
 8. W przypadku, gdy w ramach świadczenia Usług Rankomat dostarcza Użytkownikowi porównanie lub zestawienie ofert, Użytkownik może znaleźć zasady według których porządkowane są takie oferty w zakładce https://rankomat.pl/zasady-plasowania.

§ 2 Opis Usług – usługa główna

 1. Przedmiotem umowy („Umowa”) zawieranej między Ubezpieczenia Rankomat a Użytkownikiem jest świadczenie usług. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy.
 2. Usługa główna świadczona w ramach Serwisu polega na:
   1. gromadzeniu informacji na temat osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową,
   2. zachowaniu informacji o przedmiocie i podmiocie ubezpieczenia celem dokończenia rozpoczętej kalkulacji w przyszłości lub w celu wykorzystania zachowanych informacji do przedstawienia ofert w przyszłości,
   3. umożliwieniu kontaktu agentowi Ubezpieczenia Rankomat w przyszłości, celem przedstawienia oferty,
   4. umożliwieniu Użytkownikom skorzystania z porównania zakresu i składek produktów ubezpieczeniowych,
   5. umożliwieniu zawarcia umowy ubezpieczenia (spośród ofert przedstawionych w Serwisie) poprzez usługi: „Sprawdź cenę”, „Zamów rozmowę”, „Najlepsza oferta” lub funkcjonalności „Przejdź na stronę”, „Kup online”,
   6. umożliwieniu wsparcia telefonicznego w postaci dokończenia rozpoczętej kalkulacji oraz doradzeniu w wyborze najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia,
   7. umożliwieniu obsługi zawartej umowy ubezpieczenia, w szczególności odnowienia umowy ubezpieczenia na kolejny okres, o ile Agent posiada odpowiednie pełnomocnictwo do realizowania tego typu czynności,
   8. realizowaniu wszelkich obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych nałożonych na agentów ubezpieczeniowych przez odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przez przepisu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
 3. Wybrane informacje podane lub potwierdzone przez Użytkownika na formularzu („Formularz”), dotyczące przedmiotu ubezpieczenia (np. o pojeździe) i podmiotu (np. właścicielach oraz głównych użytkownikach pojazdu) są wykorzystywane przez agenta Ubezpieczenia Rankomat do przygotowania Analizy Potrzeb Ubezpieczeniowych („APU”). Po dokonaniu analizy udzielonych odpowiedzi na Formularzu, Agent przedstawia Użytkownikowi rekomendację w formie rankingu ofert. W Serwisie dostępne są również wszystkie informacje dotyczące dystrybutora, zakładów ubezpieczeń oraz oferowanych produktów ubezpieczeniowych.
 4. Przed rozpoczęciem z korzystania z Usługi głównej Użytkownik ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści regulaminu świadczenia usług https://rankomat.pl/regulamin-serwisu#ubezpieczenia-rankomat oraz zapoznania się z informacjami o ograniczeniach lub wyłączeniach w produktach ubezpieczeniowych zamieszczonych na stronie Serwisu obejmującej ranking produktów ubezpieczeniowych.
 5. Wybór wariantu świadczonych usług wymienionych w pkt. 2 zależy od woli Użytkownika i uzależniony jest od informacji, które Użytkownik zdecydował się dobrowolnie udostępnić, wypełniając Formularz:
   1. Użytkownik uzupełnia komplet wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji w tym dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail) – Serwis może świadczyć wszystkie usługi wymienione w pkt. 2. Powyższy wariant obejmuje także skorzystanie z Usługi „Krótkiej ścieżki” w sposób opisany w §3.
   2. Użytkownik uzupełnia wymagane przez firmy ubezpieczeniowe informacje, ale rezygnuje z podania danych osobowych (imię, nazwisko, pesel) oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail) – Serwis może świadczyć wszystkie usługi wymienione w pkt. 2. z wyłączeniem usługi opisanej w punkcie 2e. Usługa opisana w punkcie 2d jest świadczona z tym zastrzeżeniem, że porównanie cen i składek może być niekompletne i ograniczone do firm ubezpieczeniowych, które nie wymagają danych osobowych do przedstawienia ofert ubezpieczenia.
   3. Użytkownik uzupełnia komplet wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji w tym dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail) – Serwis może świadczyć usługi wymienione w pkt. 2a, 2b, 2d oraz 2e. Powyższy wariant obejmuje także skorzystanie z Usługi „Krótkiej ścieżki” w sposób opisany w §3.
   4. Użytkownik uzupełnia wymagane przez firmy ubezpieczeniowe informacje, ale rezygnuje z podania danych osobowych (imię, nazwisko, pesel) oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail) – Serwis może świadczyć usługi wymienione w pkt. 2a oraz 2d z tym zastrzeżeniem, że porównanie cen i składek może być niekompletne i ograniczone do firm ubezpieczeniowych, które nie wymagają danych osobowych do przedstawienia ofert ubezpieczenia.
   5. Użytkownik uzupełnia część wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji (nie dotyczy skorzystanie z usługi „Krótkiej ścieżki”) oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail) – Serwis może świadczyć usługi wymienione w pkt. 2a, 2b i 2f.
   6. Użytkownik uzupełnia część wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail) – Serwis nie może świadczyć żadnych usług wymienionych w pkt. 2. Opuszczenie Serwisu bez uzupełnionych informacji wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe oraz bez pozostawienia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z Usługi przez Użytkownika.
   7. Użytkownik nie uzupełnia żadnych informacji pomimo zaakceptowania Regulaminu – jest to równoznaczne z rezygnacją z Usługi przez Użytkownika.
 6. Schemat działania Usług opisanych w pkt. 2:
   1. w pierwszym etapie - po zaakceptowaniu regulaminu świadczenia usługi Rankomat oraz regulaminu świadczenia usługi Ubezpieczenia Rankomat, Użytkownik uzupełnia dane wskazane w Formularzu samodzielnie lub po wyrażeniu zgody na wykorzystanie jego danych przetwarzanych w bazach danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego („UFG”) i Centralnej Ewidencji Pojazdów („CEP”), dane są częściowo uzupełniane automatycznie, zgodnie z opisem Usługi „Krótkiej ścieżki”. Celem tego etapu jest zebranie danych niezbędnych zakładom ubezpieczeń do przygotowania różnych wariantów propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia,
   2. w drugim etapie - Ubezpieczenia Rankomat na podstawie posiadanych danych dokonuje Analizy Potrzeb Ubezpieczeniowych („APU”) i wysyła do towarzystw ubezpieczeniowych te informacje spośród wymienionych w pkt. a, które są wymagane przez poszczególne z nich do przedstawienia wstępnych ofert ubezpieczenia, a następnie udostępnia Użytkownikowi ranking ofert wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych, które przysłały odpowiedzi („Ranking”), który stanowi jednocześnie rekomendację Agenta.

W ramach świadczenia Usługi zbieranie są dane według kryteriów wybranych przez Użytkownika określające jego potrzeby i wymagania ubezpieczeniowe, dokonywana jest analiza obejmująca porównanie cen i produktów lub składek z tytułu umowy ubezpieczenia a następnie prezentowana rekomendacja produktowa w postaci Rankingu z ofertami firm ubezpieczeniowych.

W przypadku decyzji Użytkownika o niepozostawieniu danych osobowych (imię, nazwisko, pesel) porównanie cen i składek może być niekompletne i ograniczone do firm ubezpieczeniowych, które nie wymagają danych osobowych do przedstawienia ofert ubezpieczenia.

Agent Ubezpieczenia Rankomat domyślnie wskazuje na Rankingu te oferty, które spełniają potrzeby Użytkownika wynikające z APU oraz w ocenie Agenta są najbardziej odpowiednie dla danego Użytkownika i sortuje je według ceny lub według innych kryteriów opisanych przez Agenta Ubezpieczenia Rankomat i dostępnych w Serwisie https://rankomat.pl/zasady-plasowania. W przypadku, gdy zaprezentowane oferty nie są dla Użytkownika satysfakcjonujące lub Użytkownik zmienia pierwotne potrzeby, może skorzystać z sekcji „Pozostałe oferty” poniżej ofert wynikających z APU, samodzielnie posortować Ranking według wybranych przez siebie kryteriów lub ograniczyć liczbę wyświetlanych ofert do tych, które spełniają wybrane przez Użytkownika filtry. Na Rankingu mogą wyświetlać się oferty wyłącznie tych towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi agent Ubezpieczenia Rankomat ma podpisaną umowę agencyjną i ważne pełnomocnictwo. Oferty pozostałych towarzystw ubezpieczeniowych mogą wyświetlać się wyłącznie na zasadzie usługi „Sprawdź cenę” opisanej w pkt. 6c. Dodatkowo Ranking może zawierać płatne reklamy, które są w odpowiedni sposób oznaczone, niezależnie od tego, czy Ubezpieczenia Rankomat mają zawartą z reklamodawcą umowę agencyjną dotyczącą dystrybucji ubezpieczeń.

Dodatkowo Agent może wprowadzić inne zasady wyświetlania ofert ubezpieczeniowych, w szczególności uwzględniając kontekst rynkowy, taki jak możliwość uzyskania określonych cen w innych kanałach dystrybucji. Podstawową i bezwzględnie obowiązującą zasadą przy pierwszym wyświetleniu Rankingu jest nie promowanie i nie namawianie Użytkownika do zawarcia umów ubezpieczenia, które w ocenie Ubezpieczenia Rankomat nie są zgodne z najlepiej pojętym interesem Użytkownika.

   1. w trzecim etapie - Agent Ubezpieczenia Rankomat umożliwia następujące formy wsparcia Użytkownika w wyborze ubezpieczenia:

- „Zamów rozmowę” - to usługa call center świadczona przez agenta Ubezpieczenia Rankomat lub towarzystwo ubezpieczeniowe, dostępna dla Użytkowników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z Formularza w sposób opisany w pkt. 5a lub 5b i kliknęli przycisk „Zamów rozmowę”. Usługa nie jest dostępna w przypadku ubezpieczeń podróżnych.

- „Najlepsza oferta” – to usługa bezpośredniego kontaktu call center towarzystwa ubezpieczeniowego, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę dla Użytkownika i możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia bezpośrednio z takim towarzystwem ubezpieczeniowym – w takim przypadku w celu wykonania przedmiotowej usługi agent Ubezpieczenia Rankomat przekaże numer telefonu Użytkownika do towarzystwa ubezpieczeniowego, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę. Usługa ta realizowana jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe wymienione w dokumencie zamieszczonym na stronie www.rankomat.pl/lista-partnerow. Usługa dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z Formularza w sposób opisany w pkt. 5a lub 5b. Usługa nie jest dostępna w przypadku ubezpieczeń podróżnych lub majątkowych. Usługa „Najlepsza oferta” stanowi kontynuację świadczenia Usługi głównej. Towarzystwo ubezpieczeń nie będzie wykorzystywać tej usługi do marketingu bezpośredniego, a jedynie w celu dokończenia prezentacji oferty.

- „Sprawdź cenę” – to usługa, która umożliwia przekierowanie Użytkownika bezpośrednio do serwisów wybranych firm ubezpieczeniowych bez przekazywania danych dotyczących przedmiotu lub podmiotu ubezpieczenia. Usługa dostępna jest dla Użytkowników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z Formularza w sposób opisany w pkt. 5a, 5b, 5c lub 5d.

- „Przejdź na stronę” – to usługa, która umożliwia modyfikację zakresu produktu lub zakup polisy bezpośrednio na stronie firmy ubezpieczeniowej. Usługa dostępna jest dla Użytkowników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z Formularza w sposób opisany w pkt. 5a, 5b, 5c lub 5d. W trakcie świadczenia usługi, agent Ubezpieczenia Rankomat może skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie w celu zweryfikowania, czy usługa po stronie firmy ubezpieczeniowej została wykonana zgodnie z oczekiwaniami Użytkownika. Użytkownik może skorzystać z pomocy agenta Ubezpieczenia Rankomat lub dokończyć proces zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem call center. Dodatkowa asysta, o której mowa w zdaniu poprzednim dostępna jest dla Użytkowników, którzy skorzystali z Formularza w sposób opisany w pkt 5a lub 5b.

- „Kup online” – to usługa, która umożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia online w Serwisie oraz możliwość dokonania płatności skłądki. Usługa dostępna jest dla Użytkowników, którzy zdecydowali się na skorzystanie z Formularza w sposób opisany w pkt. 5a lub 5c. Do zawarcia umowy ubezpieczenia wymagane jest podanie danych osobowych oraz kompletne i prawidłowe wypełnienie pól w formularzu.

Wszystkie wyżej opisane formy wsparcia, z wyłączeniem usługi „zamów rozmowę” świadczone są przez Ubezpieczenia Rankomat w charakterze agenta ubezpieczeniowego, co powoduje że zastosowanie do nich mają przepisy prawa regulujące tę działalność, w szczególności przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Usługa „zamów rozmowę” jest usługą wspierającą, w której Ubezpieczenia Rankomat może nie występować (w zależności od potrzeb Użytkownika) w charakterze agenta ubezpieczeniowego i w zakresie tej usługi do działań Ubezpieczenia Rankomat nie mają zastosowania postanowienia ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

   1. w czwartym etapie - Agent Ubezpieczenia Rankomat skontaktuje się z Użytkownikiem przed końcem ubezpieczenia zawartego za pośrednictwem Usługi, a także przed każdą rocznicą zawarcia umowy ubezpieczenia lub daty zakończenia dotychczasowego ubezpieczenia wskazanej przez Użytkownika, w celu zaprezentowania aktualnego porównania ofert..
 1. Przed wysłaniem danych z Formularza za pomocą przycisku „Pokaż oferty” Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie: https://rankomat.pl/regulamin-serwisu#ubezpieczenia-rankomat
 2. Warunkiem skorzystania z Usług wymienionych w pkt. 2c, 2e lub 2f jest zaznaczenie pól zgody, zamieszczonych pod Formularzem, które są niezbędne do świadczenia Usług. Zaznaczenie pól zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do świadczenia Usług.
 3. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Agent określa, na podstawie uzyskanych od Użytkownika informacji, na podstawie informacji pozyskanych z zewnętrznych baz danych w ramach usługi „Krótkiej ścieżki” lub na podstawie rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem, jego wymagania i potrzeby. Agent podaje także w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umożliwienia Użytkownikowi podjęcia świadomej decyzji. Informacja o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym oraz inne informacje wymagane na mocy art. 9 ust 1 pkt 2) ustawy o dystrybucji ubezpieczeń dostępne są bezpośrednio na stronie internetowej w formie dokumentu PDF zgodnego z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2017/1469 z dnia 11 sierpnia 2017 r. ustanawiającym ustandaryzowany format prezentacji dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Dokument dostępny jest w sekcji Szczegóły Ofert każdej z ofert prezentowanych na Rankingu. Agent Ubezpieczenia Rankomat zapewnia dostępność tych informacji bezpośrednio Użytkownikowi na stronie internetowej do czasu wygaśnięcia ważności kalkulacji ubezpieczenia tj. w okresie od daty dokonania kalkulacji do dnia poprzedzającego start ubezpieczania.
 4. Agent Ubezpieczenia Rankomat na żądanie Użytkownika, przekazuje mu nieodpłatnie informacje o których mowa w pkt. 9, w postaci papierowej lub elektronicznej.
 5. Z Usług Serwisu można zrezygnować. Usługi będą świadczone do czasu poinformowania agenta Ubezpieczenia Rankomat o rezygnacji z Usług. Rezygnacji można dokonać w sposób określony w §10.
 6. W ramach usługi „Kup online” Ubezpieczenia Rankomat może złożyć Użytkownikowi ofertę dokonania płatności składki wynikającej z umowy ubezpieczenia poprzez skorzystanie z możliwości zawarcia umowy kredytu konsumenckiego z bankiem lub bankami współpracującymi z Ubezpieczenia Rankomat.
 7. Ubezpieczenia Rankomat oświadcza, że został wpisany do rejestru pośredników kredytu konsumenckiego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem: RPK000919.
 8. Informacje dotyczące czynności pośrednictwa kredytowego, do których wykonywania Ubezpieczenia Rankomat został uprawniony oraz wynagrodzenia otrzymywanego przez Ubezpieczenia Rankomat z tego tytułu udostępnione zostały pod adresem: https://rankomat.pl/files/regulaminy/RUKO_Inbank_informacja_posrednika_kredytowego.pdf w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści informacji za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 9. Ubezpieczenia Rankomat nie jest stroną umowy kredytu, o której mowa w ust. 12 powyżej. Zawarcie umowy kredytowej uzależnione jest od spełnienia kryteriów określonych przez bank oraz badania zdolności kredytowej dokonanego przez kredytujący bank.
 10. Ubezpieczenia Rankomat oświadcza, że skorzystanie z możliwości zawarcia umowy kredytu w ramach usługi „Kup online” nie jest dostępne dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych, na rzecz których Ubezpieczenia Rankomat wykonuje czynności agencyjne w zakresie dystrybucji ubezpieczeń.
 11. W celu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 12 powyżej, Użytkownik powinien:
   1. wypełnić elektroniczny formularz (wniosek kredytowy) udostępniony przez Ubezpieczenia Rankomat;
   2. zaznaczyć wymagane oświadczenia i zgody dotyczące w szczególności przetwarzania danych osobowych przez bank;
   3. nacisnąć przycisk „sprawdź ofertę ratalną” lub równoważny.
 12. Z chwilą naciśnięcia przycisku, o którym mowa w ust. 17 lit. c powyżej, Ubezpieczenia Rankomat przekaże dane osobowe Użytkownika oraz treść wyrażonych przez niego oświadczeń i zgód na rzecz kredytującego banku.
 13. Z chwilą otrzymania danych, o których mowa w ust. 18 powyżej, przez kredytujący bank, staje się on administratorem danych osobowych Użytkownika przekazanych za pośrednictwem wniosku kredytowego.
 14. W przypadku gdy w wyniku badania zdolności kredytowej Użytkownika, Bank podejmie decyzję o możliwości udzielenia kredytu w celu określonym w ust. 12 powyżej, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową banku w celu dokończenia procesu zawierania umowy o kredyt konsumencki.
 15. W przypadku odrzucenia wniosku kredytowego przez bank, Ubezpieczenia Rankomat przekaże tę informację na rzecz Użytkownika oraz umożliwi dokonanie zapłaty składki z tytułu wybranego ubezpieczenia komunikacyjnego przy użyciu innej oferowanej za pośrednictwem Serwisu metody płatności.
 16. Po zawarciu umowy kredytowej, o której mowa w ust. 14 powyżej pomiędzy Użytkownikiem a bankiem, kwota kredytu zostanie przekazana przez bank zgodnie z ustaleniami wynikającymi z umowy kredytowej.

§ 3 Opis Usług – usługa „Krótka ścieżka”

 1. W ramach Usługi głównej, Ubezpieczenia Rankomat oferują możliwość skorzystania z wariantu tej usługi, polegającego na tym, że towarzystwa ubezpieczeń wykorzystują do kalkulacji składki ubezpieczeniowej dane przetwarzane w bazach danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego („UFG”) i Centralnej Ewidencji Pojazdów („CEP”) oraz uzupełniająco dane podane przez Użytkownika (dalej „Krótka ścieżka”). Usługa Krótkiej ścieżki dostępna jest dla wybranych zakładów ubezpieczeń, co oznacza, że po skorzystaniu z tego wariantu Usługi Użytkownik może otrzymać ograniczoną liczbę ofert ubezpieczenia. Krótka ścieżka dostępna jest jedynie w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.
 2. Usługa Krótkiej ścieżki polega na:
  1. Identyfikacji Użytkownika przez współpracujące z Ubezpieczenia Rankomat zakłady ubezpieczeń na podstawie wskazanych przez Użytkownika podstawowych danych,
  2. Weryfikacji danych Użytkownika w zewnętrznych bazach danych, oraz przygotowanie porównania cen i produktów lub składek z tytułu umowy ubezpieczenia na podstawie tak uzyskanych danych,
  3. Analizie potrzeb ubezpieczeniowych Użytkownika w zakresie produktów ubezpieczeniowych partnerów Ubezpieczenia Rankomat,
  4. umożliwieniu Użytkownikom skorzystania z porównania cen i składek produktów ubezpieczeniowych,
  5. umożliwieniu zawarcia umowy ubezpieczenia (spośród ofert przedstawionych w Serwisie) poprzez usługi: „Sprawdź cenę”, „Zamów rozmowę”, „Najlepsza oferta” lub funkcjonalności „Kup online”,
  6. umożliwieniu wsparcia telefonicznego w postaci dokończenia rozpoczętej kalkulacji oraz doradzeniu w wyborze najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia.
 3. Wybrane informacje podane przez Użytkownika na Formularzu i potwierdzone przez Ubezpieczenia Rankomat za pośrednictwem współpracujących zakładów ubezpieczeń w zewnętrznych bazach danych są wykorzystywane przez Ubezpieczenia Rankomat do przygotowania Analizy Potrzeb Ubezpieczeniowych („APU”). Po dokonaniu analizy udzielonych odpowiedzi na Formularzu, Agent przedstawia Użytkownikowi rekomendację w formie rankingu ofert.
 4. Warunkiem skorzystania z Usługi w wariancie Krótkiej ścieżki jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na wykorzystanie jego danych przetwarzanych w bazach danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego („UFG”) i Centralnej Ewidencji Pojazdów („CEP”). Użytkownik przed ewentualnym zawarciem umowy ubezpieczenia powinien  zapoznać się z informacjami o ograniczeniach lub wyłączeniach w produktach ubezpieczeniowych zamieszczonych na stronie Serwisu obejmującej ranking produktów ubezpieczeniowych.
 5. Skorzystanie z Usługi w wariancie Krótkiej ścieżki może być uzależnione od podania przez Użytkownika wymaganych danych. W przypadku nie podania tych danych świadczenie poszczególnych świadczeń może być niemożliwe.
 6. Dane osobowe lub kontaktowe Użytkownika mogą być przekazywane do towarzystw ubezpieczeniowych, a za ich pośrednictwem do UFG i CEP. Na podstawie przekazanych danych nastąpi identyfikacja Użytkownika i pobranie dotyczących go danych z baz UFG i/lub CEP. Dane pobrane przez towarzystwa ubezpieczeń z UFG i CEP mogą nie pokrywać się z rzeczywistymi danymi. Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić prawdziwość danych.
 7. Ubezpieczenia Rankomat zastrzega sobie prawo uniemożliwienia Użytkownikowi skorzystania z Usługi w wariancie Krótkiej ścieżki w przypadku, gdy nie jest możliwa identyfikacja Użytkownika lub następuje niezgodność danych uzyskanych przez Ubezpieczenia Rankomat z różnych zakładów ubezpieczeń co czyni niemożliwym uzyskanie prawidłowych ofert. W takim przypadku Użytkownik może nadal skorzystać z usług Ubezpieczenia Rankomat poprzez przejście na standardowy formularz, dostępny na https://rankomat.pl/kalkulator/oc-ac.
 8. W zakresie nieujętym w niniejszym paragrafie, do świadczenia Usług w wariancie Krótkiej ścieżki stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności zawarte w §2 powyżej.

§ 4 Opis Usług – usługa dodatkowa

 1. Przedmiotem Umowy może być również świadczenie Usługi dodatkowej według zasad określonych w niniejszym paragrafie. Umowa w tym zakresie zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu i wyrażenia stosownej zgody i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy.
 2. Usługa dodatkowa polega na zebraniu informacji określających potrzeby ubezpieczeniowe Użytkownika, a następnie przekazania tych danych dystrybutorom ubezpieczeń, którzy posiadają w ofercie ubezpieczenia spełniające potrzeby Użytkownika i którzy zawarli z Ubezpieczenia Rankomat odpowiednie umowy gwarantujące odpowiednią jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług. Zbierane informacje powinny umożliwić dystrybutorowi ubezpieczeń określenie, czy jest w stanie przedstawić oczekiwaną ofertę ubezpieczenia oraz jej wstępne warunki, w tym zakres ubezpieczenia i potencjalną wartość składki;
 3. Po zebraniu danych, Ubezpieczenia Rankomat udostępnia współpracującym z nim dystrybutorom ubezpieczeń ogólne informacje o zapotrzebowaniu Użytkownika na otrzymanie oferty ubezpieczenia. Informacje nie zawierają danych osobowych;
 4. W sytuacji, gdy na podstawie udostępnionych ogólnych informacji, dystrybutor ubezpieczeń stwierdza, że jest w stanie przedstawić Użytkownikowi ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiadającą jego potrzebom, Ubezpieczenia Rankomat udostępnia mu dane osobowe, w tym dane kontaktowe, w celu przygotowania oferty i przedstawienia jej Użytkownikowi. Dane Użytkownika mogą być też przekazane dystrybutorowi ubezpieczeń na podstawie określonych przez niego wstępnie kryteriów, o ile oczekiwania i parametry dotyczące Użytkownika spełniają kryteria;
 5. Od momentu udostępnienia danych dystrybutorowi ubezpieczeń, staje się on samodzielnym administratorem danych osobowych Użytkownika.;
 6. Za realizację wszystkich obowiązków związanych z dystrybucją ubezpieczeń, określonych w przepisach prawa, odpowiedzialni są poszczególni dystrybutorzy ubezpieczeń;
 7. W ramach Usługi dodatkowej Ubezpieczenia Rankomat nie gwarantuje, że Użytkownik uzyska satysfakcjonującą go ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenia Rankomat nie może również zagwarantować kontaktu ze strony agenta ubezpieczeniowego lub zakładu ubezpieczeń, w sytuacji, w której żaden z podmiotów nie zobowiąże się do przedstawienia oferty;

§ 5 Przekazanie Danych Użytkowników towarzystwom ubezpieczeniowym oraz bankom w ramach Usługi głównej

 1. Usługa świadczona przez Ubezpieczenia Rankomat uwzględnia przekazanie towarzystwom ubezpieczeniowym danych Użytkownika, będących danymi osobowymi.
 2. Agent Ubezpieczenia Rankomat, po zebraniu informacji, w tym danych osobowych od Użytkowników, przekazuje je towarzystwom ubezpieczeniowym. W wariancie Usługi Krótkiej ścieżki towarzystwa ubezpieczeniowe uzupełniają je o informacje o Użytkowniku zebrane w bazach danych UFG i/lub CEP.
 3. Od momentu udostępnienia danych Użytkowników, towarzystwa ubezpieczeniowe stają się administratorem tych danych osobowych. Agent Ubezpieczenia Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.
 4. W ramach Usługi świadczonej przez Ubezpieczenia Rankomat, dane osobowe Użytkownika, który złoży wniosek o zawarcie kredytu konsumenckiego w celu sfinansowania składki wynikającej z zawieranej umowy ubezpieczenia komunikacyjnego mogą zostać przekazane na rzecz banku lub banków.
 5. Ubezpieczenia Rankomat po wypełnieniu wniosku kredytowego oraz wyrażeniu odpowiednich zgód przez Użytkownika przekazuje dane osobowe na rzecz kredytujących banków. Od momentu udostępnienia danych Użytkowników, bank staje się administratorem tych danych osobowych. Ubezpieczenia Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez banki, chyba że sam je przetwarza i tylko w zakresie przetwarzania przez Ubezpieczenia Rankomat.
 6. Wskazane w serwisie parametry oferty mają charakter informacyjny i są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmioty współpracujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 6 Warunki zawarcia umowy ubezpieczenia

 1. Agent Ubezpieczenia Rankomat wpisany jest pod numerem 11229663/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1 (tel. +48 22 262 40 91, fax +48 22 262 41 08, strona internetowa: www.knf.gov.pl). KNF udziela informacji na temat wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego złożony ustnie lub pisemnie lub formie elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Informacja o zakładach ubezpieczeń, na rzecz których Agent wykonuje czynności agencyjne znajduje się na stronie: www.rankomat.pl/wazne-dokumenty oraz w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: www.rpu.knf.gov.pl.
 3. Agent Ubezpieczenia Rankomat wykonuje czynności agencyjne na podstawie ważnych Pełnomocnictw udzielonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, udostępnionych na stronie: www.rankomat.pl/wazne-dokumenty.
 4. Agent Ubezpieczenia Rankomat wykonuje czynności agencyjne poprzez swoich pracowników, posiadających wymagane prawem uprawnienia na podstawie stosownych upoważnień (pełnomocnictw).
 5. Agent Ubezpieczenia Rankomat otrzymuje w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie agencyjnej łączącej Agenta i towarzystwo ubezpieczeń.
 6. Agent Ubezpieczenia Rankomat nie dokonuje jakichkolwiek ustaleń dotyczących wynagrodzeń, celów sprzedaży lub innych kwestii, które mogłyby stanowić zachętę dla niego lub jego pracowników do rekomendowania klientowi konkretnego produktu ubezpieczeniowego, w sytuacji gdy agent Ubezpieczenia Rankomat mógłby zaoferować inny produkt ubezpieczeniowy, który lepiej odpowiadałby potrzebom klienta.
 7. Agent Ubezpieczenia Rankomat posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.
 8. Towarzystwa ubezpieczeniowe, bez udziału spółki Ubezpieczenia Rankomat, określają warunki zawarcia umowy ubezpieczenia.
 9. Na wniosek klienta agent Ubezpieczenia Rankomat udostępnia dokument potwierdzający przeprowadzoną Analizę Potrzeb Ubezpieczeniowych w formie elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 10. Po zawarciu umowy ubezpieczenia informacja na jej temat jest przekazana Użytkownikowi w formie elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e mail.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Ubezpieczenia Rankomat jako agent ubezpieczeniowy podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia reklamacji do Ubezpieczenia Rankomat zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu:
  1. W formie pisemnej (doręczona osobiście lub przesyłką pocztową na adres Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o.; ul. Wolska 88; 01-141 Warszawa),
  2. ustnie (telefonicznie lub osobiście),
  3. w formie elektronicznej na adres email reklamacje@rankomat.pl.
 3. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Ubezpieczenia Rankomat.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczenia Rankomat bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach reklamacja może być rozpatrzona w terminie dłuższym – w takim przypadku Rankomat powiadomi osobę występującą z reklamacją o przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, przy czym nie może on przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Ubezpieczenia Rankomat powiadomi o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej, wysyłając odpowiedź przesyłką pocztową, z zastrzeżeniem, że na wniosek osoby występującej z reklamacją odpowiedź dostarczana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Reklamacja powinna wskazywać przyczynę reklamacji oraz dane umożlwiające zidentyfikowanie osoby składającej reklamację oraz udzielenie odpowiedzi na nią.
 7. Ubezpieczenia Rankomat informuje, że w przypadku uznania danej reklamacji za niezasadną nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji. W celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy o świadczenie usług Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.
 8. Skargi w sprawach indywidualnych rozpatruje w ramach ustawowych uprawnień Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) a także Miejscy lub Powiatowi Rzecznicy Konsumentów.
 9. W przypadku chęci skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów Skarżącemu przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl), który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 10. Sprawa może zostać również skierowana do rozstrzygnięcia w drodze mediacji przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.
 11. Skarżącemu przysługuje również prawo wystąpienia do sądu powszechnego z powództwem przeciwko Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powództwo należy złożyć według właściwości ogólnej tj. do sądu właściwego ze względu na siedzibę pozwanego (w przypadku naszej Spółki będzie to w zależności od wartości przedmiotu sporu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli lub Sąd Okręgowy w Warszawie). Skarżącemu, o ile jest konsumentem przysługuje też prawo do złożenia powództwa w sądzie właściwym dla miejsca swojego zamieszkania.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest spółka Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001107573 (dalej w niniejszym paragrafie jako: Administrator).
 2. Jeśli Użytkownik korzystając z Usługi zawrze umowę ubezpieczenia, to administratorem danych osobowych jest towarzystwo ubezpieczeń, z którym zawarto umowę ubezpieczenia. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na przekazanie jego danych osobowych do innych dystrybutorów w realizacji Usługi dodatkowej, to od momentu udostępnienia, administratorem jego danych osobowych są dystrybutorzy współpracujący z Ubezpieczenia Rankomat. Dystrybutorzy ci, jako osobni administratorzy danych, są zobowiązani we własnym zakresie do dopełnienia obowiązków informacyjnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Jeśli Użytkownik korzystając z Usługi złoży wniosek o zawarcie umowy kredytowej w celu sfinansowania składki wynikającej z wybranej przez niego umowy ubezpieczenia komunikacyjnego, to administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem wniosku jest bank oferujący możliwość zawarcia umowy kredytu konsumenckiego.
 4. Administrator przetwarzania dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

- w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe (wówczas administratorami danych osobowych są zakłady ubezpieczeń, które przedstawiły ofertę ubezpieczenia),

- w celu realizacji usługi pośrednictwa kredytowego umożliwiającej Użytkownikowi zawarcie umowy kredytu konsumenckiego w celu sfinansowania składki wynikającej z umowy ubezpieczenia komunikacyjnego,

- w celu świadczenia przez Administratora usługi umożliwiającej porównanie ofert i zawarcie umowy ubezpieczenia,

- w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty Administratora i podmiotów współpracujących,

- w celu marketingu usług Administratora oraz podmiotów współpracujących,

- w celu umożliwienia świadczenia Usługi dodatkowej, na podstawie zgody Użytkownika i na zasadach określonych w Regulaminie,

- w celu realizacji obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15.12.2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń, w tym w celu rozpatrywania reklamacji,

- w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda Użytkownika – głównie w przypadku korzystania przez Użytkownika z Usługi dodatkowej, oraz w pozostałych przypadkach, gdzie Ubezpieczenia Rankomat prosi Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych);

 - art. 6 ust. 1 lit b (realizacja umowy – w celu świadczenia wszystkich usług określonych w niniejszym Regulaminie);

 - art. 6 ust 1 lit c (realizacja praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa – przede wszystkim w celu wypełnienia obowiązków wskazanych w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń oraz w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej;

 - art. 6 ust. 1 lit f (prawnie uzasadniony interes administratora danych – przede wszystkim w celach marketingowych oraz w celach ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane towarzystwom ubezpieczeniowym, a za ich pośrednictwem administratorom baz UFG i CEP. Dane osobowe mogą zostać udostępnione na rzecz banków, na rzecz których Ubezpieczenia Rankomat realizuje usługi pośrednictwa kredytowego w zakresie kredytu konsumenckiego przeznaczonego na zapłatę składki wynikającej z umowy ubezpieczenia komunikacyjnego. Dane osobowe mogą zostać udostępnione także innym podmiotom wykonującym na rzecz Ubezpieczenia Rankomat usług niezbędne do realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem, w szczególności usługi informatyczne.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą i/lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Na podstawie podanych danych ma miejsce automatyczne podejmowanie decyzji dotyczącej wniosku ubezpieczeniowego. W sposób automatyczny zostaje dokonana ocena czy informacje podane przez Użytkownika spełniają kryteria określone przez ubezpieczyciela. Administrator może też w sposób zautomatyzowany podejmować decyzje dotyczące rekomendacji poszczególnych ofert ubezpieczenia. Użytkownik nie jest w żaden sposób związany taką rekomendacją  i może dokonać wyboru oferty samodzielnie lub poprosić, aby Agent zweryfikował poprawność rekomendacji. Ze względu na przepisy prawa takie zautomatyzowane przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usług dystrybucji ubezpieczeń.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych W kwestiach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@rankomat.pl.
 6. Do niniejszego regulaminu znajdują zastosowanie postanowienia polityki prywatności zawartej w ogólnym regulaminie serwisu, dostępnym tu: https://rankomat.pl/regulamin-serwisu

§ 9 Odstąpienie od umowy i rezygnacja z Usługi

 1. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do rozwiązania umowy na świadczenie usług, zawartej na zasadach niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: obsluga@rankomat.pl). Podanie przyczyny rozwiązania od umowy nie jest wymagane.
 2. Użytkownik może również rozwiązać umowę na świadczenie dowolnej usługi zawartej na zasadach niniejszego Regulaminu, poprzez wypełnienie internetowego formularza. Formularz jest dostępny pod adresem: https://rankomat.pl/formularz-odstapienia-umowy.
 3. Skutkiem rozwiązania umowy na świadczenie dowolnej usługi jest zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń lub ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Ubezpieczenia Rankomat zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie nowej treści regulaminu na stronie Serwisu.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie z Ubezpieczenia Rankomat umowy odpowiadającej treści świadczonej usługi i świadczenie tej usługi na rzecz Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Ubezpieczenia Rankomat zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia określonych w niniejszym Regulaminie Usług. Powyższe dotyczy również przerw technicznych niezbędnych ze względu na prace konserwacyjne lub usuwanie awarii.
 5. Wszystkie oferty prezentowane w Systemie w ramach świadczenia Usług są ofertami pochodzącymi od podmiotów trzecich. Umowa na produkty lub usługi oferowane za pośrednictwem Systemu przez Ubezpieczenia Rankomat zawierane są z dostawcami tych usług lub ich pośrednikami innymi niż Ubezpieczenia Rankomat.
 6. W serwisie mogą znajdować się odnośniki lub łącza do innych stron. Ubezpieczenia Rankomat nie odpowiada za treści ani jakiekolwiek zasady działania stron, do których prowadzą odnośniki lub łącza zamieszczone w Serwisie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub co innego zostało wyraźnie oświadczone przez Ubezpieczenia Rankomat. Ubezpieczenia Rankomat dołoży należytej staranności w celu utrzymania sprawnego działania odnośników lub łączy do stron lub serwisów internetowych podmiotów trzecich.
 7. Niniejszy regulamin w powyższej treści ma zastosowanie do Umów zawieranych od dnia 21 listopada 2023 roku.

Polityka prywatności serwisu www.rankomat.pl

Niniejsza polityka prywatności stanowi uzupełnienie i integralną część Regulaminu świadczenia usług przez Rankomat.pl Sp. z o.o. i Regulaminu świadczenia usług przez Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. i ma zastosowanie do obu tych regulaminów.

§ 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Korzystając z usług Serwisu rankomat.pl, dalej: „Serwis”, zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych i wypełnienie formularza. Poprosimy Cię jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest, w zależności od celu przetwarzania, tj w zależności od usług, z których korzystasz Rankomat.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000877277, dalej: „Rankomat” lub Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001107573, dalej: „Ubezpieczenia Rankomat”.
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Rankomat lub Ubezpieczenia Rankomat możesz się skontaktować pod adresem e-mail: iod@rankomat.pl
 4. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu przygotowanie dla Ciebie konkretnych ofert lub porównania ofert lub świadczenia innych usług zgodnie z Regulaminem korzystania z Serwisu, a następnie, w przypadku Twojego zainteresowania i możliwości oferowanych przez Serwis,, zawarcie umowy o korzystanie z takich usług.
 5. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu rankomat.pl, w celach określonych w poszczególnych, szczegółowych regulaminach świadczenia usług drogę elektroniczną przez Rankomat i Ubezpieczenia Rankomat.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Rankomat i Ubezpieczenia Rankomat zostały opisane w poszczególnych regulaminach świadczenia usług drogą elektroniczną przez te podmioty.

§ 2 Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz w zakresie celów marketingowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (biuro: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, email: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 22 531 03 00).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może stanowić warunek realizacji usług w Serwisie (w tym przedstawienia w ramach porównania ofert ubezpieczeniowych lub finansowych).

§ 3 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

§ 4 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

Strona korzysta z wtyczek z sieci społecznościowej Facebook.

Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka na naszej stronie internetowej. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za pomocą adresu IP. Jeśli klikniesz „Like-Button” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje Konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej strony z profilem na Facebooku. W rezultacie Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie do twojego konta użytkownika.

Zwracamy uwagę, że my, jako dostawca strony internetowej, nie uzyskujemy wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Jeśli nie chcesz, aby Facebook powiązał Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika Facebook, wyloguj się z konta użytkownika Facebook.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka pod adresem http://www.facebook.com/policy.php

Strona korzysta z usług publikacji kampanii retargetowania personalizowanego RTB w sieciach RTB House. Dostawcą usług jest RTB House Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W celu prowadzenia kampanii reklamy personalizowanej, przetwarzamy określone informacje dotyczące aktywności online użytkowników na stronie internetowej rankomat.pl. Informacje te obejmują identyfikatory online (cookie ID), informacje o wyświetleniach poszczególnych stron lub podstron serwisu oraz informacje o wyświetleniach lub dodaniu do koszyka poszczególnych produktów dostępnych na stronie, a także znaczniki czasu (timestamps) oraz techniczne informacje o urządzeniu i wyszukiwarce. Rankomat zleca swojemu podwykonawcy, RTB House, dostawcy technologii reklamowej, prowadzenie kampanii reklamowych i personalizację reklam dla użytkowników w oparciu o powyższe informacje. W zakresie w jakim te informacje stanowią “dane osobowe” w rozumieniu RODO, jesteśmy administratorem, a RTB House podmiotem przetwarzającym. Więcej informacji o technologii reklamowej RTB House znajduje się w Polityce Prywatności RTB House: https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/.

W celu optymalizacji działania usług świadczonych za pośrednictwem Strony, a także w celu realizowania różnego rodzaju analiz biznesowych, wykorzystujemy narzędzie Google Analytics („GA”). GA to platforma, która gromadzi dane ze Strony, aby tworzyć raporty zawierające informacje analityczne służące badaniu efektywności działań realizowanych za pośrednictwem Strony. GA zbiera szereg danych analitycznych, w tym za pośrednictwem plików Cookie (patrz też polityka cookies). Dane zbierane w GA przechowywane są przez 50 miesięcy.

§5 Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Dane Użytkownika mogą podlegać profilowaniu. Celem takiego przetwarzania jest ujednolicenie profilu Użytkownika poprzez porównanie i ocenę danych pochodzących z różnych źródeł. W tym celu Administrator wykorzystuje dane, które Użytkownik aktywnie przekazuje podczas korzystania z usług serwisu rankomat.pl oraz dane generowane automatycznie. Dane te obejmują np. historię poprzednich transakcji Użytkownika, interakcje Użytkownika z infolinią, wybrane ustawienia, czy też inne interakcje z Użytkownikiem w związku ze świadczeniem usług, którymi Użytkownik wykazał aktywne zainteresowanie. Te zebrane i wygenerowane dane w tzw. profilu klienta wykorzystywane są do tworzenia modeli danych z wykorzystaniem data science (algorytmy i analityka). Narzędzia te są częściowo samouczące się. Te modele danych pomagają Administratorowi  ulepszać logikę działań analitycznych i zapewniają lepszy wgląd w interakcje z Użytkownikiem, preferencje i potrzeby w odniesieniu do oferowanych usług i treści komunikacji. Na podstawie takiego przetwarzania nie są podejmowane decyzje wywołujące wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Użytkownika wpływające. Podczas tego przetwarzania przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane Użytkownika, dane o zrealizowanych transakcjach, zapytaniach i zawartych umowach, inne identyfikatory marketingowe, dane o reakcjach na komunikaty marketingowe, dane segmentacyjne, dane o tzw. śledzeniu marketingowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

§ 6 Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody.
 2. Możesz w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wystarczy, że prześlesz nam e-mail z wycofaniem zgód na adres reklamacje@rankomat.pl.

§ 7 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

§ 8 Pliki „cookies” i wymagania techniczne

 1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”),obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.
 2. Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików „cookies” jest
   1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Zgoda jest udzielana dobrowolnie i może być w każdym momencie odwołania, w sposób opisany w niniejszej polityce Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych przed odwołaniem zgody;
   2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora.
 3. W oparciu o podstawy prawne, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Rankomat oraz Ubezpieczenia Rankomat korzystają z narzędzia Hotjar, którego dostawcą jest Hotjar Limited, spółka zarejestrowana na podstawie prawa Republiki Malty pod numerem C 65490, adres siedziby: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Narzędzie to wykorzystywane jest w celu dokonywania analiz funkcjonowania Serwisu za pomocą dobrowolnych ankiet, które maja na celu uzyskanie informacji dotyczących m.in. poziomu satysfakcji, a także możliwość przekazania uwag i zastrzeżeń Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu. W związku z powyższym przetwarzane będą następujące dane: odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem ankiety, adres URL, z którego ankieta została wysłana (ankiety mogą się pojawiać w różnych miejscach w Serwisie), data przesłania ankiety, typ urządzenia, z którego została wysłana ankieta (desktop, mobile, tablet). Szczegółowe informacje na temat plików „cookies” wykorzystywanych przez narzędzie Hotjar uzyskasz na stronie: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/360007966773-Privacy.
 4. W oparciu o podstawy prawne, o których mowa w pkt 2 powyżej, Rankomat oraz Ubezpieczenia Rankomat korzystają z narzędzia cux.io dostarczonego przez CUX Research Sp. z o.o., ul. Robotnicza 42A, 53-608 Wrocław, wpisanej do KRS 0000792391. Za pomocą tego narzędzia tworzone są statystyki oraz dokonywana jest ich analiza w celu optymalizacji działania naszych stron internetowych. Cux.io rejestruje użytkowników naszej strony i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na stronie, jak również wygenerowanie tzw. map cieplnych. Nie udostępniamy cux.io żadnych informacji, które pozwalają na Twoją identyfikację, ponieważ Twoje dane są szyfrowane na poziomie przeglądarki i nie są wysyłane do serwerów cux.io. Informacje zbierane przez cux.io to:
  1. dane dotyczące urządzenia:

- adres IP urządzenia (ustawiamy dwa ostatnie oktety adresów IPv4 na „0” i usuwamy ostatnie 64 bity Ipv6, aby zapewnić, że pełny adres IP nigdy nie zostanie zapisany w pamięci cux.io lub pamięci podręcznej),

- rozdzielczość ekranu urządzenia,

- obszar renderowania treści w wirtualnym oknie przeglądarki,

- głębia kolorów przeglądarki,

- orientacja ekranu,

- typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), system operacyjny i typ przeglądarki,

- lokalizacja geograficzna (tylko kraj) na podstawie anonimowego adresu IP,

- preferowany język używany do wyświetlania witryny,

  1. dane dotyczące zachowania użytkownika:

- wskaźniki (ruchy, lokalizacja, kliknięcia, stuknięcia, przeciągnięcia),

- naciśnięcia klawiszy (zanonimizowane do reprezentacji typu klucza, takiego jak znak, numer, specjalny),

  1. dane dotyczące strony internetowej:

- odsyłający adres URL i domena,

- odwiedzone strony,

- otwarte i odwiedzone zakładki,,

- czas trwania aktywnej karty,

- data, godzina i strefa czasowa dostępu do stron internetowych.

Używamy kilku silników pamięci masowej w przeglądarce użytkownika końcowego do zbierania informacji nieosobowych, w tym standardowych informacji z dziennika internetowego i metadanych behawioralnych. Pomaga nam to zapewnić lepsze wrażenia, identyfikować preferencje, diagnozować problemy techniczne, analizować trendy i ulepszać nasze usługi.

 1. Możesz zrezygnować ze zbierania plików „cookies”, które nie są niezbędna dla działania Serwisu w jeden z następujących sposobów:
  1. zaznaczając brak zgody na ekranie informacyjnym dotyczącym przetwarzania plików cookie, który pojawia się przy wejściu na stronę internetową Serwisu, jeżeli Serwis zidentyfikuje, że nie wyraziłeś wcześniej zgody na przetwarzanie plików cookie. Możesz nie wyrazić zgody na przetwarzanie określonych kategorii cookies: (i) cookies zbierające dane o preferencjach użytkownika, (ii) cookies statystyczne, (iii) cookies marketingowe;
  2. wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu może okazać się utrudnione.
  3. wyświetlając okno zgody w sposób określony w polityce cookies
 2. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 3. Więcej informacji na temat plików cookies, wykorzystywanych przez Rankomat i Ubezpieczenia Rankomat, znajdziesz w odrębnym dokumencie Polityka Cookies serwisów internetowych Rankomat.

§ 9 Pixele konwersji

 1. Korzystamy z różnych możliwości reklamowania naszych usług w sieci Internet, w tym na portalach społecznościowych i w różnego rodzaju kanałach tematycznych. Aby móc oceniać, czy podejmowane przez nas działania są skuteczne, a także w celu dopasowania reklam, które widzisz w Internecie i portalach społecznościowych, stosujemy na naszej stronie internetowej, tzw. pixele konwersji.
 2. Pixel to narzędzie pomiarowe, które śledzi, jak reklamy na różnego rodzaju portalach społecznościowych i serwisach internetowych wpływają na zachowania użytkowników stron internetowych Rankomat. Pixel umożliwia monitorowanie sprzedaży, aktywności użytkowników oraz znajdowanie odpowiednich odbiorców reklam, w tym określanie jakie reklamy zostaną Ci wyświetlone, a jakie nie.
 3. Za pomocą pixela zbierane są i przekazywane do podmiotu trzeciego - wydawcy pixela informacje na temat:
   1. Adres IP Twojego urządzenia, Twoja lokalizacja (kraj), jezyk przeglądarki, informacje na temat używanej przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej (w przypadku przekierowania z reklamy wyświetlanej w aplikacji);
   2. Tego jakie ekrany wyświetliłeś korzystając z naszej strony internetowej, a dokładnie, czy wypełniając Formularz na stronie internetowej został Ci wyświetlony ekran z porównaniem ofert.
 4. Wydawcami pixeli zamieszczonych na stronie internetowej Rankomat są:

a) TIKTOK TECHNOLOGY LIMITED; 10 Earlsfort Court Dublin 2 DUBLIN, D02 AK70 Ireland;

b) SNAP GROUP LIMITED, 7-11 Lexington Street LONDON, W1F 9AF United Kingdom;

 1. Możesz zrezygnować z gromadzenia i udostępniania informacji wydawcom pixeli poprzez odwołanie zgody na przetwarzanie określonych plików cookie, zgodnie z informacjami określonymi w §7 powyżej

§ 10 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 11 Odpowiedzialność

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Rankomat lub Ubezpieczenia Rankomat wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Rankomat lub odpowiednio Ubezpieczenia Rankomat może uniemożliwić dostęp do tych danych. Rankomat ani Ubezpieczenia Rankomat nie będą ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Rankomat lub Ubezpieczenia Rankomat zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Rankomat lub Ubezpieczenia Rankomat mają prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 3. Rankomat ani Ubezpieczenia Rankomat nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Rankomat lub Ubezpieczenia Rankomat. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Rankomat lub Ubezpieczenia Rankomat, mają prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Rankomat ani Ubezpieczenia Rankomat nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej.
 4. Rankomat oraz Ubezpieczenia Rankomat udostępnia na stronach Serwisu łącza do stron internetowych osób trzecich. Korzystając z takich łączy Użytkownik opuszcza strony Serwisu. Rankomat ani Ubezpieczenia Rankomat nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, dostępne tam oprogramowanie, produkty i materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa. Użytkownik, podejmując próbę uzyskania dostępu do stron internetowych osób trzecich połączonych z Serwisem, czyni to na własną odpowiedzialność.
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rankomat ani Ubezpieczenia Rankomat nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika.
 6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub Rankomat lub Ubezpieczenia Rankomat, Rankomat lub Ubezpieczenia Rankomat ma prawo zablokować dostęp do Serwisu na czas określony przez siebie. Rankomat ani Ubezpieczenia Rankomat nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej.
 7. Rankomat ani Ubezpieczenia Rankomat nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest: (i) o Rankomat, rozumie się przez to Rankomat.pl Sp. z o.o., (ii) o Ubezpieczenia Rankomat, rozumie się przez to Ubezpieczenia Rankomat Sp. z o.o.; (iii) o Serwisie, rozumie się przez to serwis rankomat.pl niezależnie od tego czy dotyczy części administrowanej przez Rankomat czy przez Ubezpieczenia Rankomat.

§ 12 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów:
  1. sprzętowych urządzenia końcowego:

• procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach;

• Pamięć operacyjna: 512MB

• Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 16bit

• Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

• Mysz lub inny manipulator + klawiatura

• Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s,

  1. oprogramowania:

• System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:

• Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile

• Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 10 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5

• Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript

• Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

§ 13 Postanowienia końcowe

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o wysłanie pytań i uwag pod adres: iod@rankomat.pl.