Ochrona z polisy może dotyczyć domu lub innej nieruchomości już na etapie jej wznoszenia. Jeszcze przed zakupem ubezpieczenia warto wiedzieć, czego dotyczy ochrona i za jakie zdarzenia otrzymamy odszkodowanie. A także najważniejsze – ile wyniesie roczna składka za ubezpieczenie domu w budowie w porównywarce online.

Temat domu w budowie i jego ewentualnego ubezpieczenia jest istotny dla co najmniej kilkuset tysięcy Polaków. W samym tylko 2020 roku liczba wydanych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń budowy domu jednorodzinnego wyniosła 106 470 sztuk – podaje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. W roku 2019 było to 99 883 pozytywnych decyzji.

Czym jest ubezpieczenie domu w budowie?

Ubezpieczenie domu w budowie to produkt skierowany do indywidualnych inwestorów. Pozwala chronić nieruchomość na etapie powstawania. W zależności od etapu budowie możliwe jest rozszerzenie ochrony o różne ryzyka. Przykładowo, jeśli mamy już dach, wstawione okna i drzwi na zamek, możemy chronić wyposażenie domu w budowie (narzędzia, materiały budowlane) na wypadek kradzieży z włamaniem. A już od momentu wylewania fundamentów przyszły dom jest chroniony w razie różnych zdarzeń losowych, np. atmosferycznych. 

Polisa dla budowanego domu trwa minimum 12 miesięcy i może być w tym samym lub innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Podobnie jak zwykłe ubezpieczenie nieruchomości zawiera dokument OWU z wymienionymi zakresem ochrony, limitami i wyłączeniami odpowiedzialności.

Co obejmuje ubezpieczenie domu w budowie?

Ubezpieczenie domu w budowie posiada uproszczoną konstrukcję. Przedmiotem ochrony są mury i stałe elementy. Zakres z reguły nie dotyczy ruchomości czy rozszerzeń związanych z lokatorami – NNW, assistance, pomoc prawna, OC w życiu prywatnym. Zamiast tego znajdziemy typowe zdarzenia losowe:

 • ogień,
 • zalanie,
 • powódź,
 • huragan,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozja,
 • grad,
 • obsuwanie i zapadanie się ziemi.

W podstawie nie ma także kradzieży z włamaniem. Ten dodatek wymaga dokupienia i ogranicza się tylko do pozostawionych na terenie domu materiałów budowlanych, narzędzi i elementów składowych. Ale wcześniej trzeba odpowiednio zabezpieczyć inwestycję – stawiany dom musi być na etapie co najmniej surowym zamkniętym (z dachem, oknami i drzwiami zamykanymi na zamek).

Kiedy i w jakich sytuacjach działa ubezpieczenie domu w budowie

Jak ubezpieczyć dom w budowie?

Do ubezpieczenia domu w budowie potrzebna osobna polisa, ale nie w każdym przypadku. Jeśli stawiamy budynek albo przebudowujemy (rozbudowujemy czy nadbudowujemy) istniejący w stopniu naruszającym jego konstrukcję, wtedy trzeba mieć osobne ubezpieczenie. A jeśli prowadzimy w domu prace remontowe, które nie dotyczą np. ścian nośnych, wtedy wystarczy zwykła polisa mieszkaniowa lub taka, którą już posiadamy.

Polisę dla domu w budowie najlepiej kupić na dwa sposoby:

 • przez porównywarkę, jeśli generuje oferty dla domu w budowie, wtedy widzimy nie tylko cenę, ale i zakres ochrony z sumami ubezpieczenia w różnych TU;
 • przez konsultanta telefonicznego, który przedstawi niezobowiązująco aktualne oferty i prześle je na podany przez nas mail, abyśmy mogli spokojnie podjąć decyzję. 

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie?

Ubezpieczenie domu w budowie jest przeważnietańsze od ubezpieczenia domu zamieszkanego. Ta różnica wynika m.in. niedostępności kilku rozszerzeń, jak ochron ruchomości w razie pożaru, kradzież czy stłuczenie.

Cena polisy mieszkaniowej na dom w budowie jest jednak kwestią indywidualną i oprócz zakresu ochrony zależy też od wartości nieruchomości, lokalizacji, a nawet konstrukcji – stawianie domu drewnianego to o wiele większe ryzyko pożaru i zwyżka składki nawet o 100%.

Aby pokazać ceny ubezpieczenia dla domu w budowie, musimy posłużyć się przykładowym profilem takiej nieruchomości, zakładając że budowany dom jest wart 600 000 zł, powierzchnia użytkowa domu to 90 m².

Koszt rocznego ubezpieczenia dla domu w budowie o wartości 600 000 zł

zdarzenia losowe

tak

tak

All Risk

powódź

tak

tak

tak

kradzież
(stałe elementy, narzędzia, materiały budowlane)

tak

tak

tak

przepięcie

do 10 000 zł

All Risk

stłuczenie
(stałe elementy)

w cenie

do 5 000 zł

All Risk

wandalizm

taktakAll Risk

pakiet assistance
(medyczny, techniczny, informacyjny, concierge)

taktaktak

kradzież z włamaniem samochodu z garażu

taktaktak

składka

328 zł

430 zł

609 zł

Tabela 1. Kalkulacja cen ubezpieczeń dla domu na podstawie oferty Generali z 26.11.2021 r.

Przy inwestycji za 600 000 zł wydatek ok. 500 zł rocznie to jeden z najmniejszych kosztów. W zamian ubezpieczony może spokojnie planować kolejne etapy budowy nie martwiąc się o ewentualne straty finansowe. Spokój będzie jeszcze większy, jeśli zdecyduje się na wariant All Risk, nieco droższy od formuły z ryzykami nazwanymi.

- wyjaśnia Małgorzata Przybyszewska, ekspert Rankomat.

Czy ubezpieczenie domu w budowie jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie domu w budowie to produkt dobrowolny, ale tylko dla tych, którzy taką inwestycję finansują bez wsparcia banku. W przeciwnym razie ubezpieczenie stanowi wymóg kredytodawcy. Dla banku wystarczy przynajmniej umowa podstawowa, czyli ochrona murów na wypadek zniszczenia (przez żywioł lub działanie człowieka), ale polisa dla domu w budowie może obejmować także inne zdarzenia oraz ryzyka, jak kradzież z włamaniem.

Drugim wyjątkiem jest gospodarstwo rolne z zabudowaniami powyżej 1 ha. Jeśli mamy tak majątek i budujemy w obrębie niego dom, musimy wykupić ubezpieczenie dla domu w budowie.

PAMIĘTAJ!
Bez względu na wymogi ubezpieczenie domu w budowie warto mieć. Za kilkaset złotych rocznie chronimy mienie warte średnio ok. 500 000 zł.

Zakończenie budowy a polisa dalej ważna - co robić?

Ochrona budowanego domu jest wykupywana na 12 miesięcy. Po tym czasie może być odnowiona u tego samego bądź innego ubezpieczyciela. I chociaż przyjmuje się, że postawienie domu trwa najkrócej 2 sezony, to może się zdarzyć, że zakończenie budowy (odbiór techniczny i wprowadzenie lokatorów) nie pokryje się z terminem zakończenia umowy polisowej.

Wtedy mamy 2 rozwiązania:

 • zmienić w umowie przedmiot ubezpieczenia na dom mieszkalny (i skorzystać z niedostępnych wcześniej rozszerzeń), pokrywając różnicę w składce,
 • zapytać ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej składki.

Metoda zależy od towarzystwa, w którym wykupiliśmy polisę na dom w budowie.

WAŻNE!
Towarzystwa ubezpieczeniowe za kontynuację umowy często przyznają rozmaite zniżki, ale możemy przyznać je sobie sami wyszukując najkorzystniejszej cenowo polisy w porównywarce ubezpieczeń.

Ile odszkodowania z polisy dla domu w budowie?

Z dokumentu OWU dowiemy się m.in. o sposobie wyceny szkód. W przypadku domu w budowie najczęściej stosowany jest przelicznik wg wartości odtworzeniowej - niezależnie od stopnia faktycznego zużycia nieruchomości, ustalana na dzień zakończenia budowy lub na koniec okresu ubezpieczenia.

Istotne jest również wcześniejsze ustalenie sumy ubezpieczenia– tak, aby odszkodowanie było adekwatne do poniesionych strat. Wysokość sumy ubezpieczenia określa ubezpieczający. To równowartość mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, powiększona o przewidywane koszty robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych zaplanowanych do wykonania w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania aż do jej wyczerpania. 

NIE ZAPOMNIJ!
Ubezpieczyciel zapłaci nam za szkody tyle, ile wyniosły poniesione przez nas koszty budowy. Dlatego niezbędne jest przechowywanie faktur za roboty budowlane i zakupione materiały. Warunkiem stawionym przez ubezpieczyciel jest także jakość inwestycji – w przypadku gdy szkoda będzie spowodowana błędami w sztuce budowlanej, nie otrzymamy finansowania z polisy.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za dom w budowie?

W ogólnych warunkach ubezpieczenia dom w budowie, z uwagi na ograniczony zakres ochrony, nie zajmuje dużo miejsca. Warte odnotowania są jednak wyłączenia odpowiedzialności. Sprawdziliśmy, jak ten kluczowy fragment polisy wygląda w regulaminie towarzystw Link4, Proama i Concordia.

Wybrane wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu domu w budowie

Polisa

Rodzaje szkód wyłączonych z ochrony

Concordia
Dom
 • umyślne
 • nieprawidłowy montaż
 • wady konstrukcyjne
 • rozbudowa i przebudowa domu bez wymaganych pozwoleń nadzoru budowlanego
 • przez pojazdy mechaniczne związane z prowadzoną inwestycją
 • przenikanie wód gruntowych
 • przemarzanie ścian, fundamentów, dachu lub stałych elementów budynku
Link4
Dom
 • roboty ziemne
 • umyślnie wywołane eksplozje i implozje
 • uderzenie pojazdu mechanicznego należącego do ubezpieczającego, domowników lub pracowników
 • deszcz nawalny, silny wiatr, grad, napór śniegu - jeżeli dom w budowie lub przebudowie nie posiadał zadaszenia oraz zamkniętych otworów okiennych i drzwiowych
Proama
Dom
 • pękanie na skutek mrozu
 • stałe elementy przed ich zamontowaniem, zainstalowaniem lub po demontażu, chyba że nieruchomość znajduje się w stanie surowym zamkniętym i oprócz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych posiada uruchomiony i sprawny alarm lokalny lub alarm z monitoringiem
 • ruchomości domowe
 • uderzenie pojazdu, który wykorzystywany był w związku z prowadzoną budową
 • kradzież zwykła: budowli, zewnętrznych elementów budynku i ogrodzenia
 • zalanie, jeżeli nieruchomość nie znajduje się w stanie surowym zamkniętym

Tabela 2.Oprac. własne na podstawie OWU.

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej są analogiczne do standardowych warunków ubezpieczenia domów i mieszkań z tym, że pojawiają się dodatkowe wyłączenia powstałe w wyniku błędu w sztuce budowlanej, niedbałego wykonania robót budowlanych ze strony wykonawców, podwykonawców, a także szkód powstałych przez zdarzenia długofalowe, np. przemarzanie budynku.

Ważne informacje

1. Dom w budowie można chronić już od momentu stawiania fundamentów

2. Jednym z rozszerzeń jest kradzież ruchomości związanych z budową, np. narzędzi i materiałów budowlanych

3. Po zakończeniu budowy ubezpieczenie będzie nadal działało, ale ten fakt trzeba zgłosić do towarzystwa

4. Ubezpieczenie w wariancie podstawowym kupimy online przez porównywarkę

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie domu w budowie

 1. Czy ubezpieczenie chroni dom na wypadek katastrofy budowlanej?

  Tak, ale nie każdy ubezpieczyciel będzie miał taką opcję w zakresie ochrony. Czasem katastrofa budowlana jest jednym z wyłączeń odpowiedzialności, a innym razem wymaga wyboru wariantu All Risk (od ryzyk wszystkich).

 2. Dlaczego z reguły nie można ubezpieczyć ruchomości w budowanym domu?

  Ubezpieczyciele odmawiają ochrony dla wyposażenia z prostego powodu - większego prawdopodobieństwa zniszczenia czy kradzieży tego typu mienia. Jeśli już można ubezpieczyć ruchomości, to do niskiej kwoty, np. 15 000 zł w Generali.

 3. W jaki sposób ubezpieczyciel wylicza wysokość odszkodowania?

  Dla domu w budowie jest to wartość odtworzeniowa. A więc wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody. Nowego, lecz nieulepszonego.

 4. Jakie inne nieruchomości oprócz domu mogę ubezpieczyć na etapie budowy?

  Możliwa jest także ochrona mieszkania, budynku gospodarczego i garażu wolnostojącego. Dla dwóch ostatnich rodzajów nieruchomości trzeba mieć wcześniej wykupioną polisę dla nieruchomości zamieszkanej.