Ochrona z polisy może dotyczyć domu bądź innej nieruchomości już na etapie jej wznoszenia. Jeszcze przed zakupem warto wiedzieć co wchodzi w skład takiego ubezpieczenia i za jakie zdarzenia otrzymamy odszkodowanie. Oraz najważniejsze – ile wyniesie roczna składka za ubezpieczenie domu w budowie?

Ubezpieczenie domu w budowie to produkt dobrowolny, ale tylko dla tych, którzy taką inwestycję finansują bez wsparcia banku. W przeciwnym razie ubezpieczenie stanowi wymóg kredytodawcy. Dla banku wystarczy przynajmniej umowa podstawowa, czyli ochrona murów na wypadek zniszczenia (przez żywioł lub działanie człowieka),ale polisa dla domu w budowie może obejmować także inne zdarzenia oraz ryzyka, jak kradzież z włamaniem.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie?

Ubezpieczenie domu w budowie jest przeważnie tańsze od ubezpieczenia domu zamieszkanego. Ta różnica wynika m.in. z wykupionych rozszerzeń, jak ochrona ruchomości w razie pożaru czy kradzieży, czy stłuczenie, które dla opcji dom w budowie są niedostępne.

Cena polisy jest jednak kwestią indywidualną i oprócz zakresu ochrony zależy też od wartości domu w budowie, lokalizacji, a nawet konstrukcji – stawianie domu drewnianego to o wiele większe ryzyko pożaru i zwyżka składki nawet o 100%.

Aby pokazać ceny ubezpieczenia dla domu w budowie, musimy posłużyć się przykładowym profilem takiej nieruchomości, zakładając że:

 • budowany dom jest wart 600 000 zł,
 • powierzchnia użytkowa domu to 130 m²,
 • inwestycja znajduje się w dużym mieście (Gdańsk).

TU

LINK4

PROAMA

CONCORDIA

składka roczna

192 zł

340 zł

540 zł

zdarzenia losowe

20

22

21

wandalizm

w cenie

assistance

w cenie

możliwe rozszerzenia

OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym

Tabela 1. Kalkulacja cen ubezpieczeń dla domu w budowie w dniu 14.05.2020.

KOMENTARZ: W kalkulatorze ubezpieczeń nieruchomości dla domu w budowie nie są dostępne warianty ochrony. Podany w kalkulacji dotyczy polisy z cesją na bank pod kredyt (wariant S).

Dom w budowie - za jakie szkody zapłaci ubezpieczyciel?

Ubezpieczenie domu w budowie posiada uproszczoną konstrukcję. Przedmiotem ochrony są mury i stałe elementy. Zakres z reguły nie dotyczy ruchomości czy rozszerzeń związanych z lokatorami – NNW, assistance, pomoc prawna, OC w życiu prywatnym. Zamiast tego znajdziemy typowe zdarzenia losowe:

 • ogień,
 • zalanie,
 • powódź,
 • huragan,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozja,
 • grad,
 • obsuwanie i zapadanie się ziemi.

W podstawie nie ma także kradzieży z włamaniem. Ten dodatek wymaga dokupienia i ogranicza się tylko do pozostawionych na terenie domu materiałów budowlanych, narzędzi i elementów składowych. Ale wcześniej trzeba odpowiednio zabezpieczyć inwestycję – stawiany dom musi być na etapie co najmniej surowym zamkniętym (z dachem, oknami i drzwiami zamykanymi na zamek).

Kiedy i w jakich sytuacjach działa ubezpieczenie domu w budowie

Zakończenie budowy a polisa dalej ważna - co robić?

Ochrona budowanego domu jest wykupywana na 12 miesięcy. Po tym czasie może być odnowiona u tego samego bądź innego ubezpieczyciela. I chociaż przyjmuje się, że postawienie domu trwa najkrócej 2 sezony, to może się zdarzyć, że zakończenie budowy (odbiór techniczny i wprowadzenie lokatorów) nie pokryje się z terminem zakończenia umowy polisowej.

Wtedy mamy 2 rozwiązania:

 • zmienić w umowie przedmiot ubezpieczenia na dom mieszkalny (i skorzystać z niedostępnych wcześniej rozszerzeń),pokrywając różnicę w składce,
 • zapytać ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej składki.

Metoda zależy od towarzystwa, w którym wykupiliśmy polisę na dom w budowie.

Pamiętaj!
Towarzystwa ubezpieczeniowe za kontynuację umowy często przyznają rozmaite zniżki, ale możemy przyznać je sobie sami wyszukując najkorzystniejszej cenowo polisy w porównywarce ubezpieczeń.

Uwaga na wyłączenia! Ubezpieczyciel może nie wypłacić pieniędzy

W ogólnych warunkach ubezpieczenia dom w budowie, z uwagi na ograniczony zakres ochrony, nie zajmuje dużo miejsca. Warte odnotowania są jednak wyłączenia odpowiedzialności. Sprawdziliśmy, jak ten kluczowy fragment polisy wygląda w regulaminie ubezpieczenia każdego z towarzystw w kalkulacji: Link4, Proama i Concordia.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI - wybrane

Concordia
Dom

Rodzaje szkód

 1. umyślne,
 2. nieprawidłowy montaż,
 3. wady konstrukcyjne,
 4. rozbudowa i przebudowa domu bez wymaganych pozwoleń nadzoru budowlanego,
 5. przez pojazdy mechaniczne związane z prowadzoną inwestycją,
 6. przenikanie wód gruntowych,
 7. przemarzanie ścian, fundamentów, dachu lub stałych elementów budynku.

Link4
Dom

Rodzaje szkód

 1. roboty ziemne,
 2. umyślnie wywołane eksplozje i implozje,
 3. uderzenie pojazdu mechanicznego należącego do ubezpieczającego, domowników lub pracowników,
 4. deszcz nawalny,
 5. silny wiatr,
 6. grad,
 7. napór śniegu,
 8. dot. 4) - 7) jeżeli dom w budowie lub przebudowie nie posiadał zadaszenia oraz zamkniętych otworów okiennych i drzwiowych.

Proama
Dom

Rodzaje szkód

 1. pękanie na skutek mrozu,
 2. stałe elementy przed ich zamontowaniem, zainstalowaniem lub po demontażu, chyba że nieruchomość znajduje się w stanie surowym zamkniętym i oprócz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych posiada uruchomiony i sprawny alarm lokalny lub alarm z monitoringiem;
 3. ruchomości domowe;
 4. uderzenie pojazdu, który wykorzystywany był w związku z prowadzoną budową;
 5. kradzież zwykła: budowli, zewnętrznych elementów budynku i ogrodzenia;
 6. zalanie, jeżeli nieruchomość nie znajduje się w stanie surowym zamkniętym.

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej są analogiczne do standardowych warunków ubezpieczenia domów i mieszkań z tym, że pojawiają się dodatkowe wyłączenia powstałe w wyniku błędu w sztuce budowlanej, niedbałego wykonania robót budowlanych ze strony wykonawców, podwykonawców, a także szkód powstałych przez zdarzenia długofalowe, np. przemarzanie budynku.

Odszkodowanie z polisy - jak dużo i na jakich zasadach?

Z dokumentu OWU dowiemy się m.in. o sposobie wyceny szkód. W przypadku domu w budowie najczęściej stosowany jest przelicznik wg wartości odtworzeniowej - niezależnie od stopnia faktycznego zużycia nieruchomości, ustalana na dzień zakończenia budowy lub na koniec okresu ubezpieczenia.

Istotne jest również wcześniejsze ustalenie sumy ubezpieczenia– tak, aby odszkodowanie było adekwatne do poniesionych strat. Wysokość sumy ubezpieczenia określa ubezpieczający. To równowartość mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, powiększona o przewidywane koszty robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych zaplanowanych do wykonania w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania aż do jej wyczerpania. 

WAŻNE!
Ubezpieczyciel zapłaci nam za szkody tyle, ile wyniosły poniesione przez nas koszty budowy. Dlatego niezbędne jest przechowywanie faktur za roboty budowlane i zakupione materiały. Warunkiem stawionym przez ubezpieczyciel jest także jakość inwestycji – w przypadku gdy szkoda będzie spowodowana błędami w sztuce budowlanej, nie otrzymamy finansowania z polisy.

Co warto wiedzieć

 1. Dom w budowie można chronić już od momentu stawiania fundamentów.
 2. Jednym z rozszerzeń jest kradzież ruchomości związanych z budową, np. narzędzi i materiałów budowlanych.
 3. Po zakończeniu budowy ubezpieczenie będzie nadal działało, ale ten fakt trzeba zgłosić do towarzystwa
 4. Ubezpieczenie w wariancie podstawowym kupimy online przez porównywarkę.