Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Trudno jest oszacować, ile będzie nas kosztował remont, szczególnie, że podczas prac może dojść do nieprzewidzianych wypadków generujących dodatkowe straty. Przepięcie, pęknięcie rury czy innego typu uszkodzenia mechaniczne, to tylko część zdarzeń, przed którymi może ochronić nas polisa mieszkaniowa.

Porównaj ceny
CUR_URL:https://rankomat.pl/nieruchomosci/ubezpieczenie-mieszkania-na-czas-remontu

Jeśli posiadamy już polisę mieszkaniową lub dopiero planujemy jej zakup z myślą o remoncie, powinniśmy sprawdzić, czy w wyłączeniach odpowiedzialności w OWU nie jest obecny zapis typu: „ochroną nie są objęte straty powstałe w związku z budową, przebudową, rozbudową, montażem, remontem lub rozbiórką miejsca ubezpieczenia, z wyjątkiem drobnych prac remontowych nie naruszających instalacji, konstrukcji nośnej, dachu lub jego elementów”.

Na szczęście, tego typu wyłączenia nie są standardem, a przy odpowiednim skomponowaniu polisy możemy remontowaną nieruchomość objąć kompleksową ochroną.

Jakie zniszczenia mogą powstać podczas remontu?

Remont na szeroką skalę może skutkować stratami zarówno w tzw. murach i elementach stałych, jak i ruchomościach domowych. Groźne dla naszej nieruchomości i dla portfela są:

 • zalanie – ogólnie najczęstsza przyczyna wypłat odszkodowania z polisy mieszkaniowej. Przy wymianie rur, a nawet przy podłączaniu pralki ryzyko zaistnienia takiej sytuacji wzrasta,
   
 • przepięcie – występuje dość często przy pracach związanych z szeroko rozumianą „elektryką” w mieszkaniu,
   
 • stłuczenie – luster, szyb, płyty indukcyjnej czy ruchomości w postaci np. drogich wazonów. Przenoszenie przedmiotów i nieodpowiednie ich zabezpieczenie zwiększa ryzyko wystąpienia zniszczeń,
   
 • kradzież – kiedy na czas remontu wyprowadzamy się z domu, to możemy w ten sposób sprowokować złodziei do działania. Intruzi mogą wynieść z mieszkania lub posesji nie tylko elementy wyposażenia, ale również narzędzia czy materiały budowlane,
   
 • wandalizm – podobnie jak wypadku kradzieży, świadomość tego, że w długim okresie nikt nie mieszka w domu, zwiększa zagrożenie wystąpienia aktów wandalizmu.

Przy remoncie mogą wystąpić również innego typu zdarzenia, np. wtedy, kiedy remontujemy dach – huragan, gradobicie czy nawet zwykła ulewa mogą narazić nas na pokaźne straty.
 

Jakie rozszerzenia polisy wykupić przy remoncie?

Najprostsza i najtańsza polisa mieszkaniowa będzie chroniła tylko ściany przed kilkoma podstawowymi zdarzeniami losowymi, jak ogień, zalanie czy huragan. Chcąc zabezpieczyć się kompleksowo pod kątem remontu, warto zainwestować w co najmniej kilka rozszerzeń:

 • ruchomości domowe – rzadko dostępne w podstawie, a bardzo przydatne. Wyposażenie mieszkania plus materiały budowlane i narzędzia zgromadzone na obszarze nieruchomości potrafią kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nawet więcej,
   
 • OC w życiu prywatnym – z perspektywy remontu absolutnie kluczowy dodatek. Pozwala on włączyć w ochronę mienie należące do osób trzecich, czyli w tym przypadku głównie sąsiadów, którzy mogliby ucierpieć na skutek zalania czy przepięcia,
   
 • kradzież z włamaniem – trzeba pamiętać, że w większości polis ten dodatek odnosi się tylko do sytuacji, w których złodziej pozostawił wyraźne ślady swojej obecności, np. wyłamany zamek czy stłuczoną szybę. Jeśli ktoś z ekipy remontowej zapomni zamknąć drzwi albo nieruchomość nie będzie posiadała podstawowych zabezpieczeń, to ubezpieczyciel uchyli się od wypłaty odszkodowania. Podobnie może się zdarzyć w sytuacji, w której podwykonawca dokona kradzieży,
   
 • stłuczenie elementów szklanych – obejmuje szeroką gamę przedmiotów, zarówno ruchomości, jak i elementów stałych,
   
 • ochrona prawna – z firmami budowlanymi bywa różnie, a i przepisy prawa budowlanego dla laików nie zawsze są oczywiste w interpretacji. Warto więc, na wszelki wypadek, zabezpieczyć się również w tej materii, szczególnie, że tego typu dodatki nie są drogie,
   
 • domowy assistance – taki pakiet może przydać się szczególnie po remoncie, kiedy zaczną pojawiać się drobne usterki i potrzebna będzie pomoc hydraulika, ślusarza czy elektryka.

Szkoda w remontowanym mieszkaniu – ile wypłaci ubezpieczyciel?

Wysokość rekompensaty zależna jest od dwóch podstawowych czynników: wielkości zniszczeń i sumy ubezpieczenia (SU) zapisanej w polisie dla danej sytuacji. 

SU ustala się oddzielnie dla murów, elementów stałych, ruchomości i OC w życiu prywatnym. Powinny one precyzyjnie odzwierciedlać realną wartość majątku, żeby z jednej strony, nie przepłacać za polisę (nadubezpieczenie),a z drugiej, w przypadku maksymalnych strat, móc liczyć na pełną rekompensatę pieniężną (niedoubezpieczenie).

Sumy ubezpieczenia mają istotny wpływ na wysokość składki. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w praktyce, zestawiając ze sobą dwie nieruchomości o identycznych parametrach, które różnią się tylko wartością elementów stałych i mienia ruchomego, czyli mają dla nich różne sumy ubezpieczenia. Przyjęliśmy następujące punkty wspólne:

 • mieszkanie własnościowe w Poznaniu,
 • powierzchnia: 80 m2,
 • szacowana wartość: 350 000 zł,
 • 2 pełnoletnich lokatorów,
 • ubezpieczenie od zdarzeń losowych i kradzieży.

Dla elementów stałych i ruchomości przyjęliśmy takie same sumy ubezpieczenia w dwóch wariantach: 30 000 i 50 000 zł. W pięciu przykładowych towarzystwach różnice stawek dla różnych SU wyniosły od 13 do 220 zł. Niedoubezpieczenie, dzięki któremu zaoszczędzimy maksymalnie 220 zł w skali roku, może w ostatecznym rachunku narazić nas na koszty rzędu 40 000 (SU elementów stałych: 20 000 zł plus SU ruchomości: 20 000 zł). Tak stałoby się np. przy pożarze, który strawiłby cały majątek zgromadzony w naszym domu.

Jak suma ubezpieczenia wpływa na wysokość składki?

SU

Proama

GeneraliLink4Ergo HestiaInter Polska

50 000 zł

203 zł245 zł352 zł449 zł755 zł

30 000 zł

190 zł231 zł254 zł310 zł535 zł

Różnica w rocznej składce

13 zł14 zł98 zł139 zł220 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na 08.10.2019 r.).

Kiedy nie otrzymamy odszkodowania z polisy?

O wyłączeniach odpowiedzialności wspominaliśmy już przy okazji możliwości nie objęcia polisą zniszczeń wywołanych remontem. Są również inne okoliczności, w których możemy mieć problem z odszkodowaniem:

 • prowadzenie prac niezgodnych z obowiązującym prawem budowlanym;
 • działalność robotników nie posiadających odpowiednich uprawnień do wykonywania danych czynności (np. elektryka bez uprawnień);
 • niedotrzymanie obowiązkowych przeglądów;
 • szkody wyrządzone umyślnie lub w skutek tzw. rażącego niedbalstwa;
 • szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Każde z towarzystw nieco inaczej formułuje wyłączenia odpowiedzialności i dlatego zawsze warto dokładnie przeczytać ten dział w OWU polisy jeszcze przed jej podpisaniem. 

Ważne informacje

1. Niektóre towarzystwa zastrzegają sobie brak odpowiedzialności za straty wynikłe w z powodu remontu

2. W trakcie prac remontowych może dojść np. do zalania, przepięcie, stłuczenia elementów szklanych czy kradzieży

3. Kradzież, po której włamywacz nie zostawił wyraźnych zniszczeń, np. wyłamanych drzwi, może nie zostać uznana przez ubezpieczyciela

4. Kluczowym rozszerzeniem z perspektywy planowanego remontu jest OC w życiu prywatnym