Mieszkanie lub dom to przeważnie największy majątek naszego życia. Często nie zdajemy sobie sprawy, że odpowiedni poziom zabezpieczeń jest w stanie uratować nas od ogromnych strat finansowych. Jednym z podstawowych powinna być polisa mieszkaniowa.

młode małżeństwo kupuje ubezpieczenie mieszkania
Porównaj ceny

Powodów, dla których właściciele mieszkań lub lokatorzy nie ubezpieczają nieruchomości, jest kilka: przekonanie o wysokich kosztach składki, brak obowiązku posiadania takiej polisy i w końcu – obawa przed skomplikowanym procesem dochodzenia własnych praw w drodze odszkodowania. Fakty temu przeczą, bo najtańsze polisy to wydatek ok. 100 zł na rok. Zakupu można dokonać nawet bez konieczności spotkania z agentem przy minimum formalności.

Co trzeba zrobić, przystępując do ubezpieczenia?

W przypadku ubezpieczenia mieszkania nie są potrzebne oględziny. Wszystkie dane podawane są na zasadzie deklaracji i weryfikowane dopiero po wystąpieniu szkody. Jeśli podczas obowiązywania polisy zwiększy się wartość mieszkania, warto udać się do agenta ubezpieczeniowego w celu podniesienia sumy ubezpieczenia (tzw. doubezpieczenie). W przypadku mienia ruchomego, jeśli np. zmieniamy telewizor czy AGD, nie ma potrzeby wprowadzania zmian w polisie, chyba że chcemy zwiększyć wartość całego majątku.

Wyjątek stanowią dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie. Niektórzy ubezpieczyciele wymagają udokumentowania ich wartości przed zakupem polisy. W umowie ubezpieczenia stosuje się wówczas wartość uzgodnioną, wyliczoną na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Przy dziełach sztuki o mniejszej wartości jednostkowej istnieje również możliwość przyjęcia wartości tzw. zadeklarowanej (np. dla wszystkich przedmiotów suma ubezpieczenia 20 tys. złotych). W takim przypadku ubezpieczający ma obowiązek udokumentować wartość uszkodzonego lub skradzionego dzieła sztuki dopiero po szkodzie.

Niezależnie od warunków zawarcia umowy warto sporządzić spis inwentarza wartościowych przedmiotów. Taki dokument będzie szczególnie przydatny w razie stwierdzenia kradzieży z włamaniem lub ich całkowitego uszkodzenia (np. w wyniku pożaru).

Zgłoszenie szkody do towarzystwa

Bez względu na to, jaka szkoda zaistnieje w ubezpieczonej nieruchomości, fakt ten najlepiej zgłosić niezwłocznie do towarzystwa ubezpieczeń. Ostateczny termin zgłoszenia określa się w umowie (taki zapis znajduje się w każdym OWU, czyli w ogólnych warunkach ubezpieczenia danego towarzystwa). Zwykle jest to 3 lub 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzenia powodującego szkodę.

Od tej reguły są oczywiście wyjątki, np. przy usuwaniu skutków powodzi czy huraganu, gdzie najważniejsze jest ratowanie życia ludzkiego i zabezpieczenie dobytku. Jednak nawet w takim wypadku warto zadbać o jak najszybszy kontakt z towarzystwem i powiadomienie go o możliwości późniejszego zgłoszenia szkody.

Szkodę możemy zgłosić: telefonicznie – zamawiając rozmowę (wysyłając SMS-a o treści SZKODA, jeśli jest taka możliwość) lub dzwoniąc na infolinię, pisemnie oraz za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie ubezpieczyciela. Z pewnością e-formularz pozwoli zgłosić szkodę w sposób bardziej precyzyjny niż telefon czy e-mail.

W przypadku wystąpienia np. pożaru czy powodzi warto jak najdokładniej udokumentować to, co się wydarzyło. Od czego zacząć? Przede wszystkim przed rozpoczęciem porządkowania zniszczeń, zróbmy zdjęcia śladów kradzieży czy skutków pożaru. Ważnym dokumentem będzie uzyskanie od jednostki ratowniczej protokołu powypadkowego będącego podstawą do wypłaty odszkodowania.

Utratę wartościowych przedmiotów będziemy musieli udowodnić. Do tego przydadzą się np: dowody zakupu, gwarancje, instrukcje obsługi, opakowania itp. W przypadku drogich przedmiotów (ich maksymalna wartość jednostkowa może być określona w umowie),na przykład wspomnianych wcześniej dzieł sztuki i zbiorów kolekcjonerskich, ubezpieczyciel może poprosić o udokumentowanie ich posiadania poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających ich nabycie: paragonów, faktur, rachunków czy wyceny rzeczoznawcy.

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek w ciągu 7 dni przeprowadzić postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia. W tym czasie nie powinno się dokonywać żadnych zmian w przedmiocie ubezpieczenia, chyba że jest to konieczne w celu zabezpieczenia przed powiększaniem się szkody.

Wypłata odszkodowania następuje w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, jednak w razie konieczności ustalenia dodatkowych okoliczności – jest realizowana w ciągu 14 dni od ich wyjaśnienia (bezsporna część odszkodowania powinna zostać wypłacona jednak w ciągu 30 dni).

Sposób na polisę, która będzie chronić

Po zgłoszeniu szkody towarzystwo ubezpieczeniowe wysyła do nas rzeczoznawcę, który ocenia rozmiar szkody. Następnie w zależności od stopnia zniszczeń i sumy ubezpieczenia, w razie braku przeciwwskazań, otrzymujemy decyzję o zakończeniu postępowania wraz z kwotą wypłaty. Nie martwmy się dokumentem polisy w przypadku pożaru, istnieje zawsze możliwość potwierdzenia zawarcia umowy na podstawie danych osobowych.

Wśród dokumentów wymaganych w procesie likwidacji mogą przydać się:

  • faktury zakupu zniszczonych przedmiotów,
  • udokumentowane koszty związane z zabezpieczeniem i ratowaniem ubezpieczonego mienia,
  • udokumentowane koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie,
  • protokoły powypadkowe wydane przez odpowiednie służby (straż pożarna, policja lub zarządca nieruchomości),
  • własny wykaz strat,
  • w przypadku szkód kradzieżowych – kopia zawiadomienia o wszczętym dochodzeniu przez policję.

Jednak wystąpienie szkody i przedstawienie wymaganych dokumentów nie oznacza jeszcze, że dostaniemy świadczenie z polisy. Dużo zależy od wykupionego zakresu ochrony, który już na etapie zakupu ubezpieczenia nieruchomości powinnien być dopasowany do naszych potrzeb.

Powodem do odmowy wypłaty świadczenia jest także nieumyślne działanie mieszkańców – dlatego np. właściciele domów powinni zadbać o przeglądy kominiarskie czy zakręcanie zaworów na czas dłuższej nieobecności. Jeżeli szkoda powstanie lub powiększy się w związku z brakiem nadzoru ze strony ubezpieczonego, towarzystwo może odmówić lub odpowiednio pomniejszyć wysokość odszkodowania.

I jeszcze cena. Polisa nie musi być najdroższa, aby spełniała swoją funkcję, a my powinniśmy mieć wybór. Dlatego warto skorzystać z porównywarki ubezpieczeń, która jest w stanie wygenerować podczas jednej kalkulacji kilka propozycji ubezpieczenia. Nie potrzebujemy dostarczać ani drukować żadnych dokumentów – zakupione przez porównywarkę ubezpieczenie otrzymamy prosto na skrzynkę mailową.

Wyślij raport na maila
Proszę podać poprawny adres email
Dziękujemy za zainteresowanie

Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie