Polisę mieszkaniową z uwzględnieniem kota możemy kupić już za ok. 100-200 zł rocznie, a ostateczna cena będzie zależała głównie od wartości domu czy mieszkania oraz liczby ryzyk. Sprawdzamy, w jakich sytuacjach działa ubezpieczenie kota i na jak duże odszkodowanie może liczyć właściciel.

Kot jedno z najpopularniejszych zwierząt domowych, choć akurat w Polsce więcej lokatorów posiada psy. Ubezpieczenie dla kota przyda się w wielu sytuacjach, jak kradzież, otrucie czy wypadek komunikacyjny. W tym ostatnim ubezpieczyciel pokryje koszty związane z przewozem kota do ambulatorium weterynaryjnego i profesjonalnym leczeniem.

Co obejmuje ubezpieczenie kota? 

Kot w polisie mieszkaniowej może być chroniony finansowo na wypadek kilku zdarzeń. To.m. in.:

 • śmierć kota – koszty utylizacji zwłok oraz koszty pochówku kota po jego uśpieniu, w następstwie zaleceń lekarza lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (do 2000 zł, Aviva);
   
 • zaginięcie kota - koszty poniesione na wydruk materiałów ogłoszeniowych informujących o  zaginięciu kota oraz koszty publikacji, w lokalnej prasie, ogłoszeń informujących o zaginięciu kota (do 500 zł, Aviva);
   
 • leczenie kota – przez weterynarza, po nieszczęśliwym wypadku, wypadku komunikacyjnym, otruciu lub pogryzieniu przez inne zwierzę (do 2000 zł, Aviva);
   
 • dostęp do infolinii weterynaryjnej – informacje dotyczące żywienia kota, w tym kociąt, pielęgnacji, przygotowania do zabiegów oraz pielęgnacji po zabiegach, formalności i dokumenty potrzebne w podroży związanych z transportem kota;
   
 • transport kota – do weterynarza i z powrotem do domu (do 500 zł lub 2 razy wciągu trwania polisy, TU Europa),
   
 • OC w życiu prywatnym – za szkody wyrządzone przez kota na mieniu osób trzecich lub osobach trzecich (do 50 000 zł, TU Europa).

Przykładowe ubezpieczenie kota z polisy mieszkaniowej

TU

Generali

Polisa

Generali, z myślą o domu

Wariant

All Risk (ryzyka wszystkie)

Suma ubezpieczenia

jak dla ruchomości domowych

Zakres ochrony
 • wypadek komunikacyjny kota, np. jeśli kota potrąci samochód (także w sytuacji, gdy zwierzę wyjdzie poza posesję);
 • pogryzienia kota przez inne zwierzę, np. psa;
 • otrucie kota w związku z kradzieżą z włamaniem w ubezpieczonej nieruchomości;
 • otrucie kota przez osoby trzecie, nie mające związku z włamaniem do nieruchomości.
 • uszczerbek na zdrowiu kota lub śmierci w związku z włamaniem do nieruchomości;
 • wypadnięcie kota przez okno lub balkon (nawet w razie braku odpowiednich zabezpieczeń)

Tabela 1. Oprac. własne

Czy można ubezpieczyć kota każdej rasy?

Ubezpieczyciele z reguły nie precyzują rasy kotów, jakie można chronić z polisy mieszkaniowej. Inaczej jest w przypadku psów, gdzie dokument OWU może zawierać rasy uznawane za niebezpieczne i na tej podstawie odmówić wypłaty odszkodowania np. za pogryzienie przechodnia w ramach OC w życiu prywatnym.

W przypadku rasy kota różnica może dotyczyć wysokości odszkodowania. Przykładowo Generali wypłaci 500 zł za śmierć zwierzęcia bez udokumentowanego rodowodu. Kot z rodowodem oznacza wyższe odszkodowanie, ale tylko w tych TU, które rozróżniają rasy kotów.

Kiedy przyda się ubezpieczenie kota?

Ubezpieczenie kota w domu i mieszkaniu to przydatne rozwiązanie, które pozwoli uniknąć niektórych wydatków.

Zacznijmy od tych najbardziej przykrych dla właściciela. Uśpienie kota to koszt do 50 zł (zastrzyk eutanazyjny), kremacja kota kosztuje do 350 zł do 800 zł (w zależności od wagi zwierzęcia), a miejsce na cmentarzu dla zwierząt to wydatek średnio 400 zł. Cały rachunek to nawet 1250 zł.

Jeśli kot zaginie, właściciela czekają wydatki związane z wydrukowaniem ogłoszeń i zleceniem anonsów portali ogłoszeniowych, rzadziej do prasy. Koszt to nawet kilkaset złotych.
Na co dzień kot może doznać wypadku (np. komunikacyjnego podczas przewożenia), więc właściciela czekają wydatki na leczenie. Podobnie jest w przypadku pogryzienia przez inne zwierzę, otruciem lub okaleczeniem. To kolejne setki złotych.

Jak ubezpieczyć kota z polisy mieszkaniowej?

Kot oraz inne zwierzęta domowe to z ubezpieczeniowego punktu widzenia ruchomość domowa. Oznacza to, że wykupując polisę mieszkaniową wraz z wyposażeniem, chronimy kota na wypadek kradzieży z włamaniem, pożaru i innego zdarzenia losowego zawartego w zakresie ochrony.

Dla tych, którzy chcą zapewnić swojemu kotu większe bezpieczeństwo, dostępne są dodatki do podstawowej polisy na mieszkanie: Home Assistance oraz OC w życiu prywatnym.

Home Assistance przyda się, gdy w naszej nieruchomości dojdzie do niespodziewanego zdarzenia, np. pożaru. Otrzymamy wtedy nie tylko wsparcie finansowe, ale i organizacyjne. W takiej sytuacji ubezpieczyciel ma m.in. obowiązek zająć się naszym kotem. Może go przewieść pod wskazany przez nas adres, a także zapewnić mu profesjonalną opiekę. My w tym czasie możemy spokojnie zająć się likwidowaniem szkody.

Takie same obowiązki spoczywają na ubezpieczycielu, jeśli  w wyniku zdarzenia, np. pożaru, przebywamy w szpitalu. Home Assistance zapewnia nam również dostęp do darmowej infolinii weterynaryjnej – w razie wypadku możemy w ten sposób skorzystać z porady specjalisty.

OC w życiu prywatnym to z kolei rodzaj ubezpieczenia dla kota, który chroni osoby trzecie i ich mienie. Jeśli nasz wychodzący kot wda się w bójkę z kotem sąsiada i kot ten dozna poważnych obrażeń, sąsiad z całą pewnością będzie domagał się roszczeń. Za leczenie jego kota nie będziemy musieli jednak płacić z własnej kieszeni – koszty weterynaryjne pokryje nasz ubezpieczyciel.

PAMIĘTAJ!
Ochrona dla kota z pakietu Home Assistance jest limitowana, np. do 3 wizyt u weterynarza w roku.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za kota?

W każdej polisie ubezpieczyciel wymienia sytuacje, w których ma prawo nie wypłacić odszkodowania, pomimo zaistniałej szkody i regularnie opłacanych składek. Są to tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Jeśli chcemy ubezpieczyć kota, również powinniśmy liczyć się z takimi włączeniami. Przykładowe z nich to:

 • śmierć lub choroba kota nastąpiła z przyczyn naturalnych (Generali),
 • kot nagle zachorował (TU Europa),
 • kot przeniósł chorobę na lokatorów, np. dzieci (Generali),
 • kot został ukąszony przez kleszcza (Aviva),
 • kot w chwili zdarzenia nie posiadał ważnej książeczki zdrowia (TU Europa),
 • koszty dojazdu lekarza weterynarii do kota (Aviva).

Ważnym punktem w OWU są także limity odpowiedzialności. To maksymalne sumy ubezpieczenia, jakie można otrzymać w przypadku szkody. Generali zastrzega, że kot może być ubezpieczony maksymalnie do kwoty nie większej niż 5 000 zł. Jednocześnie, za śmierć kota bez udokumentowanego rodowodu ubezpieczyciel wypłaci nam maksymalnie 500 zł odszkodowania. 

Gdzie można kupić ubezpieczenie dla kota?

U większości TU ubezpieczenie dla kota dostępne jest w polisie na dom lub mieszkanie wraz z wyposażeniem. Dodatkową ochronę – OC w życiu prywatnym i Home Assistance – też znajdziemy prawie w każdym TU. Lecz zasady ubezpieczenia kota u poszczególnych ubezpieczycieli mogą się od siebie różnić.

Zakres ochrony polisowej dla kota w Generali, Proama, Warcie i PZU jest bardzo podobny. Z kolei Aviva proponuje również wypłatę odszkodowania w przypadku zaginięcia kota – środki pozwolą na wszczęcie akcji poszukiwawczej. Link4 proponuje możliwość ubezpieczenia kota na wypadek chorób odkleszczowych, a  także chorób spowodowanych przez inne owady. 

Zestawienie wyraźnie pokazuje, że zanim zdecydujemy się na wybór konkretnej polisy u konkretnego ubezpieczyciela, warto dokładnie sprawdzić zakres ubezpieczenia w OWU.

Porównanie polisy mieszkaniowej dla kota w różnych TU

TUPolisa

Szczegóły

ProamaDom
 • odszkodowanie za chorobę lub śmierć kota w związku z wypadkiem w mieszkaniu, np. pożar lub kradzież z włamaniem;
 • pokrycie kosztów leczenia kota w związku z wypadkiem komunikacyjnym;
 • pokrycie kosztów uśpienia lub pochówku kota w związku z wypadkiem komunikacyjnym;
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki nad kotem w razie szkody w mieszkaniu, np. zalania;
 • odszkodowanie dla osób trzecich, które poniosły straty w wyniku szkody spowodowanej przez kota;
 • porady weterynarza dostępne (w określonych przepadkach) w ramach infolinii
PZU

Dom

GeneraliGenerali, z myślą o domu
WartaDom Plus
AvivaBezpieczny Dom

j.w. + środki na poszukiwania zaginionego kota

Link4

Dom

możliwość ubezpieczenia kota na wypadek powikłań po ugryzieniu przez kleszcze i inne owady

Tabela 2. Oprac. na podstawie OWU.

Ile kosztuje ubezpieczenie kota?

Jeśli wiemy już, jak działa polisa dla kota, pojawia się pytanie: ile kosztuje ubezpieczenie dla kota? Przy pomocy kalkulatora polis mieszkaniowych, sprawdziliśmy oferty kilku popularnych ubezpieczycieli.

Założyliśmy, że chcemy zakupić ubezpieczenie mieszkania 55 m2 wraz z wyposażeniem o wartości 40 000 zł, na wypadek zdarzeń losowych oraz na wypadek kradzieży z włamaniem. Jako dodatek do polisy uwzględniliśmy OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie kota, a przy okazji całej nieruchomości, to koszt od 197 zł rocznie. Najtańsza polisa dostępna jest w mtu24.pl. Tu też najwyższa jest suma ubezpieczenia OC – 200 000 zł, ale jako dodatkową ochronę mamy w pakiecie jedynie przepięcia. Dopłacając 41 zł, w Proamie zyskujemy dodatkowo ochronę na wypadek powodzi. A za kwotę 292 zł za rok, w Generali otrzymujemy nie tylko ochronę na wypadek przepięć i powodzi, ale także Home Assistance. 

Ubezpieczenie kota – przykładowe ceny

TUOC w życiu prywatnymDodatkowo w zakresie

Roczna składka

mtu24.pl200 000 zł

przepięcia

197 zł

Proama

60 000 zł

powódź
przepięcia

238 zł

AXA100 000 zł

powódź
przepięcia

263 zł

Generali50 000 zł

Home Assistance
powódź
przepięcia

292 zł

Benefia

100 000 zł

Home Assistance
powódź
przepięcia

554 zł
Inter Polska50 000 zł

Home Assistance
przepięcia

704 zł

PZU
Compensa
Wiener
InterRisk
Warta
TUW
Nationale Nederlanden
Allianz

Ceny dostępne bezpośrednio w TU

Tabela 3. Dane na dzień: 15.02.2022 r.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie dla kota działa pod warunkiem, że ubezpieczono również mieszkanie, dom lub ruchomości domowe w nich się znajdujące

2. TU zwraca ubezpieczonemu koszty leczenia weterynaryjnego kota, uśpienia, kremacji i pochówku do ustalonej kwoty

3. Ubezpieczenie kota nie dotyczy zwykle ukąszenia przez kleszcza

4. Wysokość odszkodowania ustala się odpowiednio na podstawie dowodu potwierdzającego poniesione koszty

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie kota

 1. Czy ubezpieczenie kota jest tańsze niż ubezpieczenie psa?

  Nie, obecność kota czy psa w polisie mieszkaniowej nie wpływa na wysokość składki.

 2. Czy ubezpieczenie kota obejmuje też błąd medyczny weterynarza?

  Nie, poza tym taki błąd trzeba udowodnić. Jeśli winę ponosi weterynarz odszkodowania należy domagać się z jego polisy.

 3. Ile kotów ubezpieczę z jednej polisy mieszkaniowej?

  Ubezpieczyciele nie precyzują liczby kotów. Może to być dowolna liczba, z tym że obowiązują sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności.

 4. W jakim wieku musi być kot, aby chroniła go polisa mieszkaniowa?

  Towarzystwa ubezpieczeniowe chronią koty bez względu na wiek.

 5. Na jakim terenie działa polisa mieszkaniowa dla kota?

  W zależności od TU może to być wyłącznie Polska lub także Europa.