Dla większości ubezpieczycieli kot inne zwierzęta domowe to część wyposażenia mieszkania, wiec można go chronić w podobnym zakresie co meble. Polisę dla kota możemy kupić już za ok. 100-200 zł za rok, a ostateczna cena będzie zależała głównie od wartości domu czy mieszkania oraz liczby ryzyk.

śpiący kot na łóżku, który posiada wykupione ubezpieczenie
Porównaj ceny

Ubezpieczenie dla kota przyda się w wielu sytuacjach, jak kradzież, otrucie czy wypadek komunikacyjny. W tym ostatnim ubezpieczyciel pokryje koszty związane z przewozem kota do ambulatorium weterynaryjnego i profesjonalnym leczeniem. 

Na podstawie ubezpieczenia nieruchomości Generali, z myślą o domu sprawdzamy, na jakich zasadach działa ubezpieczenie dla kota, kiedy należy się odszkodowanie oraz w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie wypłaci nam świadczeń.

Jak ubezpieczyć kota z polisy mieszkaniowej?

Kot oraz inne zwierzęta domowe to z ubezpieczeniowego punktu widzenia ruchomość domowa. Oznacza to, że wykupując polisę mieszkaniową wraz z wyposażeniem, chronimy kota na wypadek kradzieży z włamaniem, pożaru i innego zdarzenia losowego zawartego w zakresie ochrony.

Dla tych, którzy chcą zapewnić swojemu kotu większe bezpieczeństwo, dostępne są dodatki do podstawowej polisy na mieszkanie: Home Assistance oraz oc w życiu prywatnym.

Home Assistance przyda się, gdy w naszej nieruchomości dojdzie do niespodziewanego zdarzenia, np. pożaru. Otrzymamy wtedy nie tylko wsparcie finansowe, ale i organizacyjne. W takiej sytuacji ubezpieczyciel ma m.in. obowiązek zająć się naszym kotem. Może go przewieść pod wskazany przez nas adres, a także zapewnić mu profesjonalną opiekę. My w tym czasie możemy spokojnie zająć się likwidowaniem szkody.

Takie same obowiązki spoczywają na ubezpieczycielu, jeśli  w wyniku zdarzenia, np. pożaru, przebywamy w szpitalu. Home Assistance zapewnia nam również dostęp do darmowej infolinii weterynaryjnej – w razie wypadku możemy w ten sposób skorzystać z porady specjalisty.

PAMIĘTAJ!
Ochrona dla kota z pakietu Home Assistance jest limitowana, np. do 3 wizyt u weterynarza w roku.

OC w życiu prywatnym to z kolei rodzaj ubezpieczenia dla kota, który chroni osoby trzecie i ich mienie. Jeśli nasz wychodzący kot wda się w bójkę z kotem sąsiada i kot ten dozna poważnych obrażeń, sąsiad z całą pewnością będzie domagał się roszczeń. Za leczenie jego kota nie będziemy musieli jednak płacić z własnej kieszeni – koszty weterynaryjne pokryje nasz ubezpieczyciel.

Od jakich zdarzeń polisa mieszkaniowa chroni kota?

Towarzystwa ustalają różny zakres zdarzeń, od których polisa będzie chroniła naszego kota. Większość szkód się powtarza, ale można znaleźć ciekawe wyjątki.
Ubezpieczenie kota znajduje się w produkcie Generali z myślą o domu w wariancie All Risk. Jeśli wykupimy ubezpieczenie nieruchomości wraz z wyposażeniem, kot będzie ubezpieczony w ramach podanej sumy ubezpieczenia ruchomości, np. do 30 000 zł. To oznacza, że za straty na ruchomościach (w tym kota) towarzystwo wypłaci maksymalnie taką kwotę.

W Generali ubezpieczeniem może być objęty każdy kot, bez względu na rasę. Ubezpieczone mogą być zarówno dachowce, jak i rasy bardzo drogie, np. kot bengalski.

Polisa dla kota w Generali chroni finansowo w razie:

 • wypadku komunikacyjnego kota, np. jeśli kota potrąci samochód (także w sytuacji, gdy zwierzę wyjdzie poza posesję);
 • pogryzienia kota przez inne zwierzę, np. psa;
 • otrucia kota w związku z kradzieżą z włamaniem w ubezpieczonej nieruchomości;
 • otrucia kota przez osoby trzecie, nie mające związku z włamaniem do nieruchomości.
 • uszczerbku na zdrowiu kota lub śmierci w związku z włamaniem do nieruchomości;
 • wypadnięcia kota przez okno lub balkon.

Co ważne, Generali nie wymaga od swoich klientów montażu siatek ochronny w oknach i na balkonach – wypłaci odszkodowanie nawet jeśli nasz kot wypadnie przez brak odpowiednich zabezpieczeń. 

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za kota?

W każdej polisie ubezpieczyciel wymienia sytuacje, w których ma prawo nie wypłacić odszkodowania, pomimo zaistniałej szkody i regularnie opłacanych składek. Są to tzw. wyłączenia odpowiedzialności.

Jeśli chcemy ubezpieczyć kota, również powinniśmy liczyć się z takimi włączeniami. Sprawdziliśmy, jak wygląda lista Włączeń Odpowiedzialności w Generali.

W Generali nie otrzymamy odszkodowania za kota, gdy:

 • śmierć lub choroba zwierzęcia nastąpiła z przyczyn naturalnych;
 • zwierzę przeniesie chorobę na lokatorów, np. dzieci.

Oznacza to, że gdy nasz kot np. zachoruje na chorobę odkleszczową, ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia. Ubezpieczenie nie zadziała również, jeśli np. nie zaszczepimy kota na wściekliznę i zarazi on domowników. Także śmierć kota ze starości nie wpisuje się w pulę zdarzeń objętych polisą.

Ważnym punktem w OWU są także limity odpowiedzialności. To maksymalne sumy ubezpieczenia, jakie można otrzymać w przypadku szkody. Generali zastrzega, że kot może być ubezpieczony maksymalnie do kwoty nie większej niż 5 000 zł. Jednocześnie, za śmierć kota bez udokumentowanego rodowodu ubezpieczyciel wypłaci nam maksymalnie 500 zł odszkodowania. 

Gdzie można kupić ubezpieczenie dla kota?

U większości TU ubezpieczenie dla kota dostępne jest w polisie na dom lub mieszkanie wraz z wyposażeniem. Dodatkową ochronę – OC w życiu prywatnym i Home Assistance – też znajdziemy prawie w każdym TU. Lecz zasady ubezpieczenia kota u poszczególnych ubezpieczycieli mogą się od siebie różnić.

Zakres ochrony polisowej dla kota w Generali, Proama, Warcie i PZU jest bardzo podobny. Z kolei Aviva proponuje również wypłatę odszkodowania w przypadku zaginięcia kota – środki pozwolą na wszczęcie akcji poszukiwawczej. Link4 proponuje możliwość ubezpieczenia kota na wypadek chorób odkleszczowych, a  także chorób spowodowanych przez inne owady. 

Zestawienie wyraźnie pokazuje, że zanim zdecydujemy się na wybór konkretnej polisy u konkretnego ubezpieczyciela, warto dokładnie sprawdzić zakres ubezpieczenia w OWU.

Ubezpieczenie kota – przykładowe oferty

TUPolisa

Szczegóły

ProamaDom
 • odszkodowanie za chorobę lub śmierć kota w związku z wypadkiem w mieszkaniu, np. pożar lub kradzież z włamaniem;
 • pokrycie kosztów leczenia kota w związku z wypadkiem komunikacyjnym;
 • pokrycie kosztów uśpienia lub pochówku kota w związku z wypadkiem komunikacyjnym;
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki nad kotem w razie szkody w mieszkaniu, np. zalania;
 • odszkodowanie dla osób trzecich, które poniosły straty w wyniku szkody spowodowanej przez kota;
 • porady weterynarza dostępne (w określonych przepadkach) w ramach infolinii
PZU

Dom

GeneraliGenerali, z myślą o domu
WartaDom Plus
AvivaBezpieczny Dom

j.w. + środki na poszukiwania zaginionego kota

Link4

Dom

możliwość ubezpieczenia kota na wypadek powikłań po ugryzieniu przez kleszcze i inne owady

Tabela 1. Oprac. na podstawie OWU.

Ile kosztuje ubezpieczenie kota?

Jeśli wiemy już, jak działa polisa dla kota, pojawia się pytanie: ile kosztuje ubezpieczenie dla kota? Przy pomocy kalkulatora polis mieszkaniowych, sprawdziliśmy oferty kilku popularnych ubezpieczycieli.

Założyliśmy, że chcemy zakupić ubezpieczenie mieszkania 55 m2 wraz z wyposażeniem o wartości 40 000 zł, na wypadek zdarzeń losowych oraz na wypadek kradzieży z włamaniem. Jako dodatek do polisy uwzględniliśmy OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie kota, a przy okazji całej nieruchomości, to koszt od 197 zł rocznie. Najtańsza polisa dostępna jest w mtu24.pl. Tu też najwyższa jest suma ubezpieczenia OC – 200 000 zł, ale jako dodatkową ochronę mamy w pakiecie jedynie przepięcia. Dopłacając 41 zł, w Proamie zyskujemy dodatkowo ochronę na wypadek powodzi. A za kwotę 292 zł za rok, w Generali otrzymujemy nie tylko ochronę na wypadek przepięć i powodzi, ale także Home Assistance. 

Ubezpieczenie kota – przykładowe ceny

TUOC w życiu prywatnymDodatkowo w zakresie

Roczna składka

mtu24.pl200 000 zł

przepięcia

197 zł

Proama

60 000 zł

powódź
przepięcia

238 zł

AXA100 000 zł

powódź
przepięcia

263 zł

Generali50 000 zł

Home Assistance
powódź
przepięcia

292 zł

Inter Polska50 000 zł

Home Assistance
przepięcia

704 zł

PZU
Compensa
Wiener
interrisk
Warta
TUW
Nationale Nederlanden
HDI
Benefia
Allianz

Ceny dostępne bezpośrednio w TU

Tabela 2. Dane na dzień: 29.07.2020 r.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie dla kota możemy wykupić w ramach polisy na dom lub mieszkanie – dla ubezpieczycieli kot jest częścią ruchomości domowych

2. Jeżeli zależy nam na większej ochronie, do ubezpieczenia nieruchomości możemy wykupić dodatki: OC w życiu prywatnym oraz Home Assistance

3. OC w życiu prywatnym przyda się, gdy zwierzę wyrządzi szkody na rzecz osób trzecich

4. Home Assitance, zapewni nam pomoc finansową oraz organizacyjną w  razie nagłego wypadku, np. gdy kot wpadnie pod samochód