Alergolog, chirurg, pediatra, laryngolog czy okulista to specjalizacje lekarskie, które mogą być przydatne szczególnie młodszym pacjentom. Dodatkowo szczepienia przeciw grypie i wizyty domowe lekarza w pakiecie przydadzą się dziecku w ciągu całego roku. A to wszystko w ramach polisy zdrowotnej rodzica od 41 zł miesięcznie.

Aby zapewnić dziecku solidną ochronę zdrowotną, wystarczy kupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Następnie tylko zgłosić dziecko jako współubezpieczonego. Dzięki temu będzie mogło również skorzystać z szybkich terminów wizyt u specjalistów, darmowych badań oraz szczepień.

Czy takie rozwiązanie dotyczy wszystkich polis zdrowotnych? Co właściwie można uzyskać dla dziecka i jak wybrać odpowiednie rozwiązanie – sprawdziliśmy na przykładzie kilku różnych ofert ubezpieczeniowych z rankingu polis zdrowotnych rankomat.pl. A konkretnie 3 towarzystwom i ich produktom: Signal Iduna (Polmed, Direct i Start+), Inter Polska (Vision podstawowy i Vision rozszerzony) oraz AXA (Ochrona z Plusem w podstawie i rozszerzeniu).

Pakiet medyczny dla dziecka Signal Iduna

Grupa ubezpieczeniowa Signal Iduna posiada 3 rozwiązania, z któryh możemy skorzystać jako rodzice, chcąc zapewnić dziecku wsparcie medyczne: pakiet Pełnia Zdrowia Polmed, Pełnia Zdrowia Direct oraz Start+. 

Pakiety różnią się zawartością, co wpływa na cenę. Najtańszy z nich zawiera dostęp do lekarzy 5 specjalizacji i 110 badań lekarskich za co najmniej 41 zł miesięcznie. Najdroższy pakiet to wydatek minimum 99 zł miesięcznie – za to dostaniemy dostęp do lekarzy 15 różnych specjalizacji i 110 badań medycznych, jak i medyczne assistance, w tym wizyty domowe lekarza.

Signal Iduna Polmed 

Pakiet przewiduje możliwość zgłoszenia dziecka w zakres ochrony, dotyczy to dzieci do ukończenia 18 roku życia. Dziecko zyskuje wówczas taką samą ochronę jak rodzic. Wariant Polmed kosztuje miesięcznie 62 zł i zapewnia dostęp do lekarzy 15 specjalizacji, 110 różnych badań i przewiduje wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki. W przypadku lekarza pediatry – polisa przewiduje rocznie do 2 wizyt domowych. Wśród lekarzy, którzy mogą przydać się w leczeniu dziecka otrzymujemy m.in. alergologa, chirurga, laryngologa, okulistę czy ortopedę. Pakiet obejmuje również badanie RTG, co w przypadku dzieci jest szczególnie ważne z uwagi na wyższe ryzyko urazów ciała. Dodatkowo pakiet zapewnia szczepienie przeciw grypie.

Signal Iduna Direct 

Ten wariant kosztuje miesięcznie 41 zł i zapewnia pomoc 5 specjalistów oraz możliwość wykonania 116 badań diagnostycznych. Pakiet nie obejmuje wizyt u pediatry, a ze specjalizacji, z których skorzystać może dziecko otrzymujemy okulistę oraz chirurga. Wśród badań również znaleźć można RTG, darmowo wykonać można również EKG oraz morfologię. Pakiet Direct również zapewnia szczepienie przeciw grypie, nie gwarantuje jednak żadnych wizyt domowych.

Signal Iduna Start+

W przypadku tej polisy składka wynosi 99 zł miesięcznie i w ramach ubezpieczenia mamy możliwość skorzystania z pomocy 15 specjalistów oraz wykonania 110 różnych badań.  Dziecko może skorzystać z pomocy m.in. alergologa, chirurga, laryngologa, neurologa, okulisty czy pediatry. W cenie pakietu wykonać można również EKG, RTG czy morfologię. Wariant Start+ przewiduje do 2 wizyt domowych pediatry rocznie oraz zapewnia szczepienie przeciw grypie.

Warto wspomnieć o wyłączeniach odpowiedzialności, jakie znaleźć można w umowie z grupą ubezpieczeniową Signal Iduna. Są to okoliczności zdarzeń polisowych, które umożliwiają ubezpieczycielowi odstąpienia od warunków umowy. W przypadku Signal Iduny wyłączenie odpowiedzialności dotyczy nie pokrycia m.in. leczenia w związku z:

 • uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku konfliktów zbrojnych, wojny, odbywania służby wojskowej, 
 • uszczerbku na zdrowiu wskutek promieniowania jądrowego, skutków trzęsienia ziemi, powodzi i innych klęsk żywiołowych,
 • zmiany płci oraz konsekwencji takiej zmiany,
 • skutków prób samobójczych,
 • korzystania z metod medycyny eksperymentalnej.

Zapis o wyłączeniu odpowiedzialności dokładnie precyzuje takie zdarzenia, zatem warto zapoznać się z nim przed zakupem polisy.

Pakiet medyczny dla dziecka Inter Polska 

Inter Polska posiada dwa warianty ochronne – pakiet Vision w formie podstawowej i rozszerzonej. To ubepieczenie w cenie od 125 albo 245 zł miesięcznie. W obu pakietach liczba lekarzy jest prawie taka sama (64 i 65), podobnie jak liczba badań medycznych (173 i 175). W obu wariantach dostępne są także assistance, szczepienia przeciw grypie i rehabilitacja (odpłatnie). W wersji rozszerzonej dodatkowo mona skorzystać także ze szczepień przeciw chorobom tropikalnym.

Ubezpieczony (w tym dziecko) może być chronione w wielu sytuacjach i liczyć na dodatkowe świadczenia jak:

 • dzienny zasiłek szpitalny – 50, 100 lub 150 zł za każdą dobę;
 • koszty leczenia za granicą;
 • protetyka w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • powtórna opinia medyczna (Best Doctors);
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków – 10 000, 20 000 lub 50 000 zł;
 • poważne zachorowanie – 10 000, 20 000 lub 50 000 zł;
 • operacje chirurgiczne.

Inter Polska Vision podstawowy

Ten wariant kosztuje miesięcznie 125 zł i choć cenowo przebija poprzednie pakiety, to oferuje znacznie więcej. W ramach pakietu możemy skorzystać z pomocy 64 różnych specjalistów oraz wykonać 173 różne badania diagnostyczne. Oznacza to, że nasze dziecko zyskuje znacznie większe możliwości, a wśród badań, co warto zaznaczyć, wykonać można zarówno tomografię komputerową, jak i rezonans magnetyczny, które należą do drogich i trudno dostępnych badań. Polisa zapewnia po 1 wizytę domową lekarza na 1 zdarzenie Assistance, zapewnia również szczepienie przeciw grypie, ale oprócz tego – jako opcja dodatkowo płatna – można zapewnić sobie rehabilitację. To ważna kwestia, w szczególnie w przypadku tych dzieci, które uprawiają kontuzjogenny sport.

Inter Polska Vision rozszerzony

W przypadku tego pakietu składka wynosi 245 zł miesięcznie. Polisa zapewnia dostęp do 65 specjalistów oraz możliwość wykonania 176 różnych badań. Różnica między pakietem podstawowym, a rozszerzonym zdaje się być niezauważalna – nie mamy w tym przypadku dużej różnicy między liczbą lekarzy czy badań. Podobnie sprawa dotyczy liczby wizyt domowych – po 1 wizycie na 1 zdarzenie Assistance. Rehabilitacja również jest możliwa jako opcja dodatkowa – odpłatna. Oprócz szczepienia przeciw grypie, zaszczepić można się również przeciw chorobom tropikalnym.

Wyłączenia odpowiedzialności w przypadku towarzystwa Inter Polska dotyczą nie pokrycia kosztów leczenia związanych m.in. z przyczyn:

 • aktów terroryzmu, 
 • chorób psychicznych,
 • uprawiania zawodowego lub wyczynowego sportu,
 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • epidemii.

Dokładniej opisane wyłączenia odpowiedzialności można znaleźć w dokumencie OWU.

Pakiet medyczny dla dziecka AXA 

Dla porównania z poprzednimi ofertami AXA proponuje dostęp do 9 albo 24 lekarzy i do 33 albo 176 badań medycznych. A to wszystko od 68 lub 130 zł miesięcznie.

AXA Ochrona z Plusem podstawowy

Pakiet kosztuje 68 zł miesięcznie i zapewnia nam dostęp do 9 różnych specjalistów oraz możliwość wykonania 33 różnych badań diagnostycznych. Niewielka liczba lekarzy obejmuje jednak wizyty u pediatry, laryngologa czy okulisty. Wśród badań, które przydać się mogą naszemu dziecku – jest już nieco gorzej – w ramach pakietu nie wykonamy ani RTG, ani EKG, nie wspominając o droższych badaniach jak TK czy rezonans magnetyczny. Wariant nie daje możliwości szczepienia i nie zapewnia wizyt domowych ani rehabilitacji.

AXA Ochrona z Plusem rozszerzony 

W przypadku tego pakietu zapłacimy składkę w wysokości 130 zł miesięcznie. Wariant zapewnia możliwość skorzystania z pomocy 24 specjalistów oraz wykonanie 176 różnych badań. Pakiet umożliwia wizyty u pediatry, alergologa, laryngologa czy neurologa, a wśród badań znajdziemy EKG, RTG, TK czy rezonans magnetyczny. W przypadku tej polisy otrzymujemy nielimitowane wizyty domowe, co jest ważne przy dłuższych problemach zdrowotnych lub nawracających infekcjach dziecka. Wykonać możemy również szczepienie przeciw grypie. Dziecku przysługiwać będzie również darmowa rehabilitacja.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy podobnych okoliczności, jak w przypadku poprzednich ofert. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów leczenia m.in. w sytuacji uszczerbku na zdrowiu wskutek:

 • działań wojennych,
 • samookaleczenia,
 • choroby AIDS i zarażenia ubezpieczonego wirusem HIV,
 • popełnienia przestępstwa.

Dokładnie opis wyłączeń odpowiedzialności znaleźć można w dokumencie OWU i przed zakupem polisy należy dokładnie się z nim zapoznać.

Ważne informacje

1. Prywatna polisa zdrowotna może obejmować ochroną dziecko, jednak należy taką chęć zgłosić ubezpieczycielowi

2. Przed zakupem polisy warto sprawdzić czy pakiet umożliwia dostęp do lekarzy, których potrzebować może nasze dziecko (np. pediatra, alergolog czy laryngolog)

3. Porównanie ofert pozwoli wybrać nam najlepsze rozwiązanie dla nas oraz dziecka

4. Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z zapisem o wyłączeniu odpowiedzialności