mapa Europy z Polską oznaczoną szpilką

Ponad połowa Polaków każdego roku spędza wakacje w kraju. I choć nie musimy martwić się o koszty leczenia czy drogi powrót do kraju, to jednak trzeba pomyśleć też o dodatkowej ochronie w postaci ubezpieczenia turystycznego. Podpowiadamy, dlaczego warto na wakacje kupić ubezpieczenie turystyczne w Polsce i dlaczego czasami europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego nie wystarczy.

Na terenie naszego kraju mamy zapewniony dostęp do publicznej służby zdrowia, a w razie problemów jesteśmy w stanie szybko zorganizować powrót do domu. Niemniej jednak wypadek czy choroba mogą skutecznie zepsuć nam wakacje, a na dodatek wygenerować koszty za rehabilitację, wizyty u prywatnych specjalistów czy zakup leków. Dzięki ubezpieczeniu NNW można takie wydatki zdecydowanie ograniczyć. 

Ubezpieczenie NNW na terenie Polski – co to za polisa?

Jak sama nazwa wskazuje, tego typu polisa przede wszystkim obejmuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – i tym się różni od polis zagranicznych, które przede wszystkim ubezpieczają koszty leczenia.

NNW to ochrona w razie następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli podczas podróży doznamy uszczerbku na zdrowiu, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie finansowe. Będzie to procent stosowny do uszczerbku – tabele z wartościami znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie jest ważne na terenie Polski lub w przypadku niektórych polis - w pasie przygranicznym, do kilkudziesięciu kilometrów w głąb lądu. Można zakupić je dla siebie, swojej rodziny czy znajomych. 

Jak jest koszt ubezpieczenia turystycznego na terenie Polski?

Jak łatwo się domyślić – ubezpieczenie NNW na terenie kraju z pewnością będzie tańsze niż zagraniczne. Cena polisy zależy od wielu czynników, przede wszystkim od długości pobytu, charakteru wyjazdu, liczby ubezpieczonych osób oraz wybranych wariantów i dodatkowych rozszerzeń. Najtańsze ubezpieczenie turystyczne krajowe można znaleźć od 1,20 zł za dzień ochrony.

Poniżej podajemy kilka przykładów: 

UbezpieczycielNNWOCRehabilitacjaKoszty leczenia Cena 1 os. / 3 dni
Proama
NNW30 000 zł
OC20 000 zł
Rehabilitacja 
Koszty leczenia 
6,00 zł 1 os. / 3 dni
Proama
6,00 zł 1 os. / 3 dni
NNW30 000 zł
OC20 000 zł
Rehabilitacja 
Koszty leczenia 

UbezpieczycielNNWOCRehabilitacjaKoszty leczenia Cena 1 os. / 3 dni
Uniqa
NNW50 000 zł
OC100 000 zł
Rehabilitacja750 zł
Koszty leczenia1 000 zł
9,90 zł 1 os. / 3 dni
Uniqa
9,90 zł 1 os. / 3 dni
NNW50 000 zł
OC100 000 zł
Rehabilitacja750 zł
Koszty leczenia1 000 zł

UbezpieczycielNNWOCRehabilitacjaKoszty leczenia Cena 1 os. / 3 dni
Generali
NNW50 000 zł
OC100 000 zł
Rehabilitacja 
Koszty leczenia5 000 zł
17,00 zł 1 os. / 3 dni
Generali
17,00 zł 1 os. / 3 dni
NNW50 000 zł
OC100 000 zł
Rehabilitacja 
Koszty leczenia5 000 zł

Po co nam ubezpieczenie NNW na terenie Polski?

Wypadki się zdarzają wszędzie. Nie tylko poza granicami Polski, ale i w trakcie wakacji krajowych. Służbę zdrowia mamy za darmo, ale za zmarnowane wakacje nikt nam już nie zapłaci. Często nieszczęśliwe wypadki wiążą się z leczeniem, rehabilitacją – lepiej mieć to na jakieś środki. Nie każdy posiada ubezpieczenie na życie, które obejmuje NNW.  Dlatego warto mieć NNW podróżne. Taką polisę można wzbogacić o dodatki, które zapewnią jeszcze szerszą ochronę.

Podróżując po Polsce, narażeni jesteśmy na różne kontuzje - czy to podczas uprawiania sportów, wspinaczki po górach czy pływania w morzu. Złamana ręka, problemy z żołądkiem, udary i poparzenia słoneczne to najczęstsze wakacyjne wypadki. Ubezpieczenie NNW pozwoli nam w razie uszczerbku na zdrowiu otrzymać odszkodowanie

Niekiedy w razie konieczności skorzystania z prywatnej opieki medycznej pokryte zostaną koszty leczenia czy rehabilitacji, np. po wypadku. Czasami ochroną można objąć też bagaż. 

Zakres ubezpieczenia na terenie Polski – co jeszcze oprócz NNW oferuje polisa?

W ramach ubezpieczenia na podróże po Polsce oferowane są takie elementy ochrony, jak:

 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - ubezpieczony (lub w razie śmierci jego rodzina) otrzyma odszkodowanie za uszczerbek poniesiony na zdrowiu.

 • Koszty leczenia po wypadku - to pomocny dodatek, np. w razie konieczności leczenia prywatnego i usług nierefundowanych przez NFZ. 

 • Koszty ratownictwa - jeśli do wypadku dojdzie na terenie przygranicznym, np. na Słowacji, a pomocy udzielą tamtejsze służby, koszty akcji ratowniczej można opłacić z tego ubezpieczenia. 

 • Koszty rehabilitacji - jeśli po wypadku lub kontuzji konieczne będzie korzystanie z zabiegów wspomagających powrót do zdrowia, te prywatne, nierefundowane przez NFZ można opłacić w ramach polisy. 

 • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym - gwarantuje wypłatę odszkodowania osobie trzeciej poszkodowanej przez ubezpieczonego, dotyczy to zarówno zdrowia tej osoby, jak i jej mienia.

 • Sprzęt sportowy i bagaż - w razie kradzieży bądź zniszczenia otrzyma się odszkodowanie, częściowo rekompensujące poniesione straty.

 • Koszty rezygnacji z podróży lub jej przerwania oraz koszty rezygnacji z biletu - jeśli z ważnych powód, określonych w OWU, np. choroba, śmierć bliskiej osoby, wypadek, będzie trzeba odwołać wyjazd, ubezpieczyciel zrekompensuje niezwracane koszty za zakup biletu czy rezerwację noclegu.

 • Assistance - całodobowa pomoc centrum alarmowego ubezpieczyciela w razie problemów w podróży. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie NNW podróżne na terenie Polski? Wyłączenia ochrony

Każde ubezpieczenie turystyczne posiada szereg tzw. wyłączeń ochrony. Są to sytuacje, opisane szczegółowo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w razie których polisa będzie nieważna. Najpopularniejsze z wyłączeń pojawiają się u wszystkich ubezpieczycieli. Można do nich zaliczyć:

 • szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania;

 • działania wojenne, akty terroru, stan wojenny, stan wyjątkowy itp.;

 • choroby psychiczne;

 • wypadki do których doszło, gdy ubezpieczony był nietrzeźwy, zażywał narkotyki lub inne środki odurzające

 • wypadki, do których doszło na skutek wykonywania pracy fizycznej bądź czynnej służby w siłach zbrojnych;

 • klęski żywiołowe,

 • epidemie i pandemie.

Dlatego kupując ubezpieczenie turystyczne warto zapoznać się z OWU wybranej oferty, by sprawdzić kiedy ubezpieczenie turystyczne będzie aktywne i zapewni pełną ochronę. 

O co można rozszerzyć NNW krajowe?

Za dodatkową opłatą można rozszerzyć ochronę o ryzyka związane z uprawianiem sportów: wysokiego ryzyka, zawodowym i wyczynowym uprawianiem sportu lub uprawianiem sportów ekstremalnych. Lista takich aktywności opisana jest w OWU każdego ubezpieczyciela. 

Niektóre towarzystwa oferują też inne dodatki, jak np.:

 • ochrona chorób przewlekłych,

 • ubezpieczenie od powikłań związanych z ukąszeniem przez kleszcza,

 • Assistance samochodowy na podróże po kraju,

 • ubezpieczenie mieszkania na czas podróży.

Co zapewnia ubezpieczenie NNW w wersji dla aktywnych?

Jest to polisa dodatkowo rozszerzona o opcję uprawiania sportów - wysokiego ryzyka, ekstremalnych lub zawodowego i wyczynowego. Poza tym ubezpieczenie turystyczne dla aktywnych zapewnia także:

 • ochronę sprzętu sportowego - np. nart, roweru, sprzętu do wspinaczki, deski, rolek itp.

 • OC sportowe.

Za sporty wysokiego ryzyka lub ekstremalne uważane są między innymi:

 1. sporty górskie: jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami, heliskiing, heliboarding, skoki narciarskie, freeskiing, kolarstwo górskie, downhill, speleologia, wspinaczka górska i skałkowa,
 2. sporty powietrzne: baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo, BASE jumping,
 3. sporty motorowe: jazda na quadach, sporty motorowe i motorowodne, motocross,
 4. sporty wodne: jazda na nartach wodnych, wakeboarding, jazda na skuterach wodnych, nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego, nurkowanie na zatrzymanym oddechu (free diving), rafting i inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, surfing, windsurfing, kitesurfing,
 5. inne sporty: street luge, skoki na gumowej linie, parkour, , mountainboarding, biegi powyżej dystansu półmaratonu, polowaniach na zwierzęta, uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi typu: pustynia, busz, bieguny, dżungla, góry powyżej 5500 m n.p.m. od podstawy do najwyższego szczytu, wyjazd w tereny lodowcowe albo śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego.

Za wyczynowy sport uznawany jest udział w zawodach albo imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych.

UWAGA! Każdy ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia informuje, jaki rodzaj sportu klasyfikuje jako wysokiego ryzyka, amatorski, ekstremalny czy wyczynowy. Warto przed wyjazdem zapoznać się z tymi informacjami.

Czy ubezpieczenie NNW krajowe chroni przed koronawirusem?

To zależy od zapisów danego ubezpieczyciela w OWU. Na terenie Polski mamy zapewnione opiekę medyczną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. NNW krajowe często jednak oferuje pokrycie kosztów leczenia prywatnego i rehabilitacji. Pandemie i epidemie mogą być jednak wyłączeniem ochrony.

Jak wybrać ubezpieczenie podróżne krajowe?

Przede wszystkim polisę należy dopasować do swoich potrzeb i wymogów. Dla niektórych z pewnością ważny jest aspekt finansowy. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze niska cena idzie w parze z jakością. Dobre ubezpieczenie turystyczne na terenie Polski powinno pokrywać NNW i koszty rehabilitacji oraz OC.

Wszystko tak naprawdę zależy od charakteru wyjazdu. Standardowy urlop to mniejsze ryzyko – wystarczy więc NNW z podstawową sumą gwarantowaną, kosztami leczenia, rehabilitacji oraz OC w życiu prywatnym.

Osoby, które podczas wakacji planują aktywności podwyższonego ryzyka lub ekstremalne – np. skok na bungee, lot balonem, surfing, żeglowanie itp. – powinny zadbać o dodatkowe rozszerzenie ubezpieczenia. Bez tego elementu polisa podczas uprawiania sportów wymienionych w OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) nie zadziała.  - mówi Magdalena Kajzer, specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych w rankomat.pl

Każdy sam musi dopasować ubezpieczenie turystyczne, tak by gwarantowało pewną ochronę. Zwłaszcza, że można decydować się na kilka różnych wariantów.

Ubezpieczenie podróży po Polsce Generali

Generali, znana firma ubezpieczeniowa, w swojej ofercie posiada również polisy na wyjazdy krajowe. Są to ubezpieczenia, z których można skorzystać w razie wakacyjnych podróży, wyjazdów służbowych czy pobytu u rodziny. Ubezpieczenie turystyczne ma następujący zakres:

 • NNW

 • koszty leczenia i assistance po wypadku

 • OC w życiu prywatnym

 • ochrona bagażu podróżnego.

Za dodatkową opłatą ubezpieczenie turystyczne można rozszyć o :

 • amatorskie uprawianie narciarstwa albo snowboardingu

 • wyczynowe uprawianie sportu.

Ile kosztuje takie ubezpieczenie NNW podróżne Polska w Generali? Ubezpieczenie podróżne od Generali można kupić w 3 pakietach:

Pakiet Oszczędny

Pakiet Optymalny

Pakiet Elastyczny

NNW

40 000 zł

40 000 zł

10 000 zł - 60 000 zł

OC

-

100 000 zł

10 000 zł - 1 000 000 zł

Koszty leczenia + Assistance powypadkowe

-

-

5 000 zł

Bagaż

-

500 zł

500 zł - 6 000 zł

CENA/dzień

5 zł

8 zł

5 zł - 31 zł

Ubezpieczenie podróżne na terenie RP Uniqa

Uniqa oferuje polisy ważne na terenie Polski, które gwarantują szeroką ochronę. Dzięki temu można bezpiecznie podróżować po Polsce w celach odpoczynku, zwiedzania i uprawiania sportów. W ramach ubezpieczenia ochroną można objąć:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,

 • koszty leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku i assistance,

 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,

 • sprzęt  sportowy.

Ubezpieczenie podróżne można rozszerzyć o:

 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,

 • uprawianie zawodowego i wyczynowego uprawiania sportu,

 • uprawianie sportów ekstremalnych,

 • ochronę sprzętu sportowego,

 • OC sportowe.

Ile kosztuje takie ubezpieczenie podróżne na terenie RP Uniqa? Ubezpieczenie podróżne od Uniqa jest dostępne w kilku pakietach:

Travel Polska XSmall

Travel Polska Small

Travel Polska Medium

Travel Polska Large

Travel Plus Sport XSmall

Travel Plus Sport Small

Travel Plus Sport Medium

Travel Plus Sport Large

NNW

10 000 zł

50 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

Koszty leczenia + Assistance

500 zł

500 zł

750 zł

1 000 zł

500 zł

500 zł

750 zł

1 000 zł

OC 

100 000 zł

100 000 zł

100 000 zł

100 000 zł

100 000 zł

100 000 zł

100 000 zł

100 000 zł

OC sportowe

-

-

-

-

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

Sprzęt sportowy

-

-

-

-

3 000 zł

3 000 zł

3 000 zł

3 000 zł

CENA/dzień

1,2 zł

1,9 zł

2,5 zł

3,3 zł

8 zł

12 zł

16 zł

20 zł

Proama Podróże krajowe

W Proama również można ubezpieczyć się na czas wyjazdów krajowych. Jest to ochrona, dzięki której można bezpiecznie podróżować po całej Polsce, a w razie wypadku czy zachorowania otrzymać niezbędną pomoc i wsparcie finansowe. Taka polisa w Porama zapewnia:

 • wypłatę świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,

 • pokrycie kosztów leczenia po wypadku i assistance,

 • OC w życiu prywatnym, 

 • ochronę bagażu.

Dodatkowo ubezpieczenie można rozszerzyć (za dodatkową opłatą) o:

 • amatorskie uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu,

 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,

 • wyczynowe uprawianie sportu.

Ile kosztuje takie ubezpieczenie krajowe w Proama?

Pakiet Oszczędny

Pakiet Optymalny

Pakiet Elastyczny

NNW

30 000 zł

30 000 zł

10 000 zł - 60 000 zł

OC

-

80 000 zł

20 000 zł - 1 000 000 zł

Koszty leczenia po wypadku + Assistance

-

-

5 000 zł

Bagaż

-

500 zł

500 zł  - 6 000 zł

CENA/dzień

5 zł

6 zł

5 zł - 31 zł

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie podróżne NNW Polska przez rankomat.pl?

Jak kupić ubezpieczenie turystyczne Polska? Każdy może samodzielnie wybrać najbardziej optymalną ochronę, dopasowaną do swoich potrzeb, charakteru podróży czy możliwości finansowych. 

Formalności zajmą kilka minut. Składkę można opłacić online, a dokument polisy otrzyma się mailowo. Dzięki temu oszczędzi się czas, pieniądze, a ubezpieczenie można wydrukować lub zabrać ze sobą w podróż w formie PDF-a.

UbezpieczycielNNWOCRehabilitacjaKoszty leczenia Cena 1 os. / 3 dni
Proama
NNW30 000 zł
OC20 000 zł
Rehabilitacja 
Koszty leczenia 
6,00 zł 1 os. / 3 dni
Proama
6,00 zł 1 os. / 3 dni
NNW30 000 zł
OC20 000 zł
Rehabilitacja 
Koszty leczenia 

UbezpieczycielNNWOCRehabilitacjaKoszty leczenia Cena 1 os. / 3 dni
Uniqa
NNW50 000 zł
OC100 000 zł
Rehabilitacja750 zł
Koszty leczenia1 000 zł
9,90 zł 1 os. / 3 dni
Uniqa
9,90 zł 1 os. / 3 dni
NNW50 000 zł
OC100 000 zł
Rehabilitacja750 zł
Koszty leczenia1 000 zł

UbezpieczycielNNWOCRehabilitacjaKoszty leczenia Cena 1 os. / 3 dni
Generali
NNW50 000 zł
OC100 000 zł
Rehabilitacja 
Koszty leczenia5 000 zł
17,00 zł 1 os. / 3 dni
Generali
17,00 zł 1 os. / 3 dni
NNW50 000 zł
OC100 000 zł
Rehabilitacja 
Koszty leczenia5 000 zł

Co warto wiedzieć?

 1. NNW krajowe to polisa, dzięki której można zapewnić sobie ochronę na czas podróży po Polsce.
 2. Zapewnia odszkodowanie w razie nieszczęśliwych wypadków, pokrycie kosztów leczenia prywatnego i rehabilitacji.
 3. Ochroną można objąć też bagaż i uprawiania sportów.
 4. Polisę NNW można mieć już od około 2 zł dziennie. 
Oceń stronę
4,34