Grupowe ubezpieczenie na życie może nam zaproponować pracodawca, ale również bank lub operator sieci usług telekomunikacyjnych. Takie rozwiązanie oznacza minimum formalności i atrakcyjną cenę. Ale zanim skorzystamy z oferty, warto poznać wady i zalety takiej polisy.

Grupowa polisa na życie jest bardzo popularna w miejscu zatrudnienia. To część tzw. pakietu socjalnego, razem z abonamentem na siłownię czy dopłatą do firmowych posiłków. W niektórych firmach „grupówka” będzie nawet bezpłatna, a tam, gdzie trzeba za nią opłacać składki, miesięczny koszt zwykle nie przekracza 50 zł. Czy jest to zatem oferta nie do odrzucenia? 

Co to jest grupowe ubezpieczenie?

Grupowe ubezpieczenie na życie, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy grupy osób. Jest to produkt, który kierowany jest do grupy osób np. zatrudnionych w jednej firmie, klientów sieci komórkowej czy klientów banku. Ponieważ ubezpieczyciel nie zna szczegółowych informacji o potencjalnym kliencie – musi swoją ofertę przygotować uwzględniając potrzeby różnych grup wiekowych, o różnych możliwościach finansowych.

W praktyce oznacza to umiarkowany zakres ochrony, o niewysokiej sumie ubezpieczenia oraz niskiej składce miesięcznej. Zakres ochrony najczęściej będzie uwzględniać:

 • zgon ubezpieczonego, 
 • śmierć bliskich osób, 
 • poważne zachorowanie, 
 • pobyt w szpitalu, 
 • nieszczęśliwe wypadki.

Kwota sumy ubezpieczenia czyli suma, na jaką możemy się ubezpieczyć, nie będzie należała do wysokich. Najczęściej jest to kwota rzędu 50 000 zł – 100 000 zł. Zwykle dostaniemy do wyboru dwa lub trzy warianty cenowe, z gotowym pakietem zdarzeń na z góry określone kwoty odszkodowania.

Ubezpieczenie grupowe na życie a indywidualna polisa

Gdzie można ubezpieczyć się grupowo?

Polisę grupową można kupić najczęściej w miejscu zatrudnienia. Pracodawca nawiązuje współpracę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym i proponuje swoim pracownikom konkretną ofertę. Taki produkt może być oferowany w kilku różnych wariantach cenowych.

Oprócz miejsca pracy, ubezpieczenie grupowe można kupić również w salonie swojego operatora sieci komórkowej lub w banku.
Podczas wizyty przy przedłużaniu umowy abonamentu lub wyrabianiu karty kredytowej, może zostać nam przedstawiona oferta polisy grupowej. Zazwyczaj jest to atrakcyjny cenowo produkt, który może zostać doliczony do rachunku lub składka może być pobierana z naszego rachunku bankowego. 

Sprawdź ofertę!

Na czym polega otwarte ubezpieczenie grupowe na życie?

Oprócz polisy grupowej w miejscu zatrudnienia, można również zakupić polisę w otwartego ubezpieczenia grupowego. 
Jest to produkt dla osób, które nie są nigdzie zatrudnione, nie mają stałego zatrudnienia lub ich zakład pracy nie oferuje możliwości zakupu polisy grupowej. Otwarte ubezpieczenie grupowe oferuje podobne warunki do pracowniczej polisy grupowej. Jest to jednak ubezpieczenie, które możemy zakupić samodzielnie.

Otwarta polisa grupowa oferuje szeroki zakres ochrony w przystępnej cenie. Najczęściej mamy możliwość wybrania jednego z kilku wariantów cenowych. Podobnie, jak w polisie grupowej oferowanej przez zakład pracy, możemy do zakresu ochrony włączyć najbliższe nam osoby – współmałżonka lub partnera oraz dzieci. Podobieństwem jest również brak możliwości zmiany zakresu ochrony – decydujemy się na gotowy produkt.

Polisę otwartą opłacamy jednak samodzielnie, w przypadku pracowniczego ubezpieczenia grupowego, składkę odprowadza pracodawca.

Jakie są plusy i minusy grupowej polisy na życie?

Grupowa polisa na życie ma swoje wady i zalety. Z tego właśnie powodu część osób będzie zdecydowanie za tym, żeby kupić tego rodzaju ochroną, dla innych z kolei może to być produkt niewystarczający, zarówno pod względem oferowanej ochrony, jak i sumy ubezpieczenia.

Jakie są plusy i minusy ubezpieczenia grupowego? Do zalet tego rozwiązania możemy zaliczyć:

 • szeroki zakres ochrony – polisa grupowa zapewnia wsparcie finansowe m.in. w sytuacji poważnego zachorowania, urodzenia dziecka, śmierci bliskiej osoby, hospitalizacji czy urazu ciała,
 • minimum formalności – umowę zawieramy w miejscu pracy,
 • wygoda – składka odprowadzana jest przez pracodawcę z naszego wynagrodzenia,
 • niewysoka cena składki – polisa grupowa jest niedrogim rozwiązaniem, przez co nie wpływa znacząco na nasz miesięczny budżet.

Zanim jednak podejmiemy decyzję o zakupie, warto mieć na uwadze, że takie rozwiązanie posiada również swoje wady. Należą do nich:

 • niska suma ubezpieczenia – szeroki zakres ochrony zapewni nam możliwość otrzymania świadczenia z tytułu wielu różnych zdarzeń, jednak wypłacone świadczenie nie będzie zbyt wysokie,
 • krótki czas trwania ochrony – umowa z ubezpieczycielem zawierana jest na 12 miesięcy, co dla wielu osób może oznaczać zbyt krótki okres,
 • ochrona wyłącznie w czasie zatrudnienia – jeśli zdecydujemy się rozwiązać stosunek pracy z naszym pracodawcą to możemy stracić dotychczasową ochronę; istnieje również opcja kontynuowania ochrony, jednak należy to zgłosić ubezpieczycielowi i dowiedzieć się, jakie warunki nam on oferuje.

Na co zwracać uwagę przy zakupie grupowego ubezpieczenia?

Ubezpieczenie grupowe, podobnie jak inne polisy na życie, posiada wiele cennych informacji zawartych w dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Należy się z nimi dobrze zapoznać, by na przyszłość nie mieć wątpliwością związanych z polisą czy wypłatą odszkodowania.

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na zapis dotyczący wyłączenia odpowiedzialności. Opisuje on dokładnie okoliczności zdarzenia polisowego, które mogą wpłynąć na to, że ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty świadczenia. Dzieje się tak np. w sytuacji, gdy do uszczerbku na zdrowiu dojdzie po spożyciu alkoholu.

W umowie dobrze sprawdzić również czas karencji. Zwykle polisa grupowa nie posiada karencji lub jest ona bardzo krótka, jednak warto zawsze dokładnie sprawdzić taki zapis. Może np. okazać się, że w pierwszych dwóch miesiącach umowy z ubezpieczycielem odszkodowanie z tytułu poważnego zachorowania nie przysługuje ubezpieczonemu.

Ważne są również limity świadczeń. Określają one liczbę konkretnego zdarzenia, jakie mogą mieć miejsce w danym roku polisowym. Przykładowo – jeśli ubezpieczyciel w swoim zakresie ochrony zapewnia dwukrotne świadczenie z tytułu złamania kości, to kolejne może nie gwarantować odszkodowania. 

Istotne jest także to, w jaki sposób powinniśmy zgłosić ubezpieczycielowi roszczenie. Część towarzystw ubezpieczeniowych wskazuje na swojej stronie internetowej drogę, jaką należy się kontaktować. W trudnych życiowych chwilach możemy jednak nie mieć pewności, jak powinniśmy postąpić oraz które dokumenty dokładnie będą nam potrzebne. Warto więc z tą informacją zapoznać się odpowiednio wcześniej.
 

Ile kosztuje grupowa polisa na życie?

Koszt polisy grupowej jest zależny od tego, z jaką firmą ubezpieczeniową współpracuje pracodawca oraz od tego, jaki wariant cenowy wybierzemy. Zwykle pracodawca oferuje dwa lub trzy różne warianty cenowe. 

Otwarte ubezpieczenie grupowe – przegląd ofert wybranych TU

TU

Suma ubezpieczenia

Wiek ubezpieczonegoMiesięczna składka
PZU Ochrona Pluswarianty wybierane przez pracodawcęUbezpieczenie grupowe mogą wykupić osoby w wieku od 16 do 69 latzależna od wybranego wariantu
Ergo Hestia

do 100 000 zł

Zależy od wariantu – dostępna jest także polisa dla senioraod 35 zł

Signal Iduna

wysokie sumy - brak górnego limituUbezpieczenie grupowe mogą wykupić osoby w wieku od 16 do 69 lat, z wyjątkiem wariantów z wysoką sumą ubezpieczenia – do tej polisy mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 59/49 latod 25 zł
Warta Ekstrabiznes PLUSwarianty wybierane przez pracodawcęUbezpieczenie grupowe mogą wykupić osoby w wieku od 18 do 69 latzależna od wybranego wariantu

Tabela 1. Opracowanie własne.

Ceny składek w polisie grupowej mogą różnić się w zależności od firmy oraz jej ustaleń z towarzystwem ubezpieczeniowym. Część pracodawców umożliwi swoim pracownikom zakup umów dodatkowych, by zwiększyć zakres ochrony według własnych preferencji, inni z kolei wybiorą produkt o kompleksowym zakresie ochrony, by uprościć zakup. 

Ubezpieczenie na życie w pracy czy indywidualnie?

Jeśli nie posiadamy żadnego ubezpieczenia i kupimy polisę grupową w miejscu pracy, a następnie zdecydujemy się na indywidualną – nic nie stoi na przeszkodzie, by posiadać dwie polisy. Dzięki temu zakres ochrony będzie szerszy, jak również możemy liczyć na dwa odszkodowania.

W sytuacji, gdy posiadamy indywidualne ubezpieczenie i zmieniamy pracę, a w nowej pracodawca zaoferuje ciekawą ofertę „grupówki” – śmiało możemy się na nią zdecydować, zwłaszcza gdy będzie kosztować ułamek naszego wynagrodzenia.

Natomiast osoby, które nie pracują na etacie i z powodu braku płynności finansowej nie chcą rejestrować działalności gospodarczej, mogą wybrać trzecią opcję, czyli otwarte grupowe ubezpieczenie na życie.

Różnice między różnymi rodzajami polis na życie

Rodzaj polisyINDYWIDUALNA

GRUPOWA

GRUPOWA OTWARTA
Suma ubezpieczenia
wysokość odszkodowania
w indywidualnej polisie sami wybieramy wysokość sumy ubezpieczenia,
rozpiętość jest spora,
to może być kwota zarówno 20 tys. zł, jak i 1 mln zł
 

grupówki oferują niższe sumy ubezpieczenia z uwagi na krótki czas trwania umowy i niższą składkę
najczęściej to kwoty rzędu 10 tys. zł – 100 tys. zł.

wysokość SU zależy od wybranego wariantu polisy i może wynieść od 60 000 do nawet 200 000 zł
Miesięczny koszt ok. 50-300 zł

ok. 30 -300 zł

ok. 35-130 zł

Czas trwania umowy

1 – 30 lat
min. na 12 miesięcy
w cyklach 5-letnich

1 rok
odnawiana automatycznie
 
1 rok
odnawiana automatycznie
 
Kto opłaca składki

ubezpieczony

pracodawcaubezpieczony

Liczba ubezpieczonych w polisie

1-10
osoby spokrewnione
 
1 + współmałżonek1 + partner/współmałżonek + dzieci

Tab.2. Opracowanie własne.

Dla kogo grupowe ubezpieczenie na życie to dobry pomysł?

Z pewnością ubezpieczenie grupowe nie jest rozwiązaniem dla każdego. Pomimo kompleksowej ochrony, ważnym minusem jest niska suma ubezpieczenia, która dla wielu osób może być znacząca. Szczególnie, gdy zależy nam na tym, by zabezpieczyć swoich bliskich na wysoką kwotę.

Indywidualne ubezpieczenie na życie może zapewnić maksymalną SU w wysokości nawet od 1 do 3 mln zł. Oczywiście będzie miało to wpływ na wysokość opłacanej składki, ale taka forma zabezpieczenia może być istotna z różnych przyczyn – np. kredytu hipotecznego.

W sytuacji, gdy nie posiadamy żadnej polisy na życie – ubezpieczenie grupowe może być korzystnym rozwiązaniem. Zapewni nam solidną ochronę na wielu płaszczyznach w przystępnej cenie, która nie nadwyręży naszego budżetu.
Zanim zdecydujemy się na zakup – przeanalizujmy swoje potrzeby, porównajmy ofertę polisy grupowej z indywidualnymi ofertami i zastanówmy się, jaka dokładnie ochrona jest nam potrzebna. Dzięki temu unikniemy zbyt pochopnej decyzji.

FAQ -  Najczęściej zadawane pytania o grupowe ubezpieczenie na życie

Ile kosztuje grupowe ubezpieczenie na życie? 

Koszt polisy grupowej zależny jest od wybranego wcześniej wariantu. Polisa grupowa, jaką oferuje Ci pracodawca, zwykle dotyczy kilku różnych opcji ochrony. Ceny wynoszą najczęściej od około 35-50 zł miesięcznie.

Czy ubezpieczenie grupowe ma sens? 

Tak, grupowe ubezpieczenie na życie ma sens, szczególnie wtedy, gdy nie posiadasz żadnej innej ochrony na życie. Jest to zabezpieczenie na wypadek nagłych zdarzeń związanych z chorobami lub uszczerbkiem na zdrowiu. Polisa grupowa zapewnia wsparcie finansowe w trudnych chwilach, co może pomóc opłacić leczenie, rehabilitację czy spłacać kredyt.

Co obejmuje polisa grupowa? 

Ubezpieczenie grupowe zwykle oferuje bardzo rozbudowaną ochronę, w której skład wchodzi śmierć ubezpieczonego, poważne zachorowanie, leczenie szpitalne czy urazy ciała. Ubezpieczony może liczyć również na wypłatę pieniędzy, gdy urodzi mu się dziecko lub umrze bliski członek rodziny. Zakres ochrony jest jednak zależny od oferty i towarzystwa, dlatego nie oznacza to, że wszystkie polisy oferują dokładnie to samo. Część ofert może gwarantować bardzo podstawową ochronę, dlatego przed zawarciem umowy dobrze jest zapoznać się z tym, co obejmuje polisa na życie.

Gdzie możesz kupić polisę grupową? 

Najczęściej ubezpieczenie grupowe możesz kupić w miejscu pracy. Istnieją jednak inne opcje - możesz sam nabyć indywidualnie taką ochronę poprzez Otwarte Ubezpieczenie Grupowe. Możesz również zdecydować się na polisę grupową oferowaną przez Twój bank lub operatora sieci komórkowej, w której masz swój telefon.

W jakim wieku możesz nabyć ubezpieczenie grupowe w pracy? 

Oferta polisy grupowej najczęściej skierowana jest do osób, które mogą wykonywać pracę w oparciu o umowę, tj. od 18 do 69 roku życia. Istnieją jednak oferty, do których mogą przystąpić osoby, które ukończyły 15 lub 16 lat. Część ofert za górną granicę wiekową uznają wiek emerytalny - czyli 65 rok życia.