Ubezpieczenie na życie bez karencji pozwala skorzystać ze świadczenia niezależnie od tego, ile czasu minęło od podpisania umowy. Zakup takiego produktu wiąże się z wieloma zaletami, ale ma również pewne wady. Na co zwrócić uwagę, przed podpisaniem umowy ubezpieczenia? Ile może trwać karencja w polisach na życie? Podpowiadamy.

Karencja może trwać zarówno miesiąc, jak i dwa lata. Wszystko zależy od zdarzenia polisowego – musimy zatem zwracać uwagę przed podpisaniem umowy, by na przyszłość uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki. 

Jak długo od zakupu polisa na życie nie działa

Karencja - co to jest i jak działa?

Ubezpieczenie na życie jest objęte tzw. okresem karencji. Jest to czas, kiedy ubezpieczyciel chroni w stopniu ograniczonym lub nawet nie wypłaca odszkodowania mimo zajścia zdarzenia wymienionego w warunkach polisy. Innymi słowy, przez cały okres karencji ubezpieczonemu nie przysługują świadczenia, za które płaci składkę.

Przykład

Kobieta, która zaszła w ciążę i zdecyduje się na zakup polisy na życie – ma niewielkie szanse na otrzymanie świadczenia z tytułu narodzin dziecka, ponieważ karencja w przypadku jej polisy może trwać trzy miesiące. Oznacza to, że świadczenie będzie się jej należało, gdyby w ciążę zaszła co najmniej po trzech miesiącach od zawarcia umowy.
Ewelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomościEwelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomości

Po co towarzystwa ubezpieczeniowe stosują karencję?

Firmy ubezpieczeniowe stosują okres karencji, aby uchronić się przed próbą wyłudzenia świadczenia. Z tego powodu o polisie warto pomyśleć wcześniej niż w dniu zdarzenia.

PRZYKŁAD NR 1
Kobieta, która dowiedziała się, że jest w ciąży, ma niewielkie szanse na otrzymanie świadczenia z tytułu narodzin dziecka, ze względu na długi okres karencji. Odszkodowanie należałoby się, gdyby zaszła w ciążę po co najmniej kilku miesiącach od zawarcia umowy.

PRZYKŁAD NR 2
Mężczyzna, który wie, że jest poważnie zachorował i planuje w najbliższym czasie skorzystać z kosztownych usług medycznych, ma niewielkie szanse na otrzymanie odszkodowania z tego tytułu. Dopiero gdy minie czas określony w umowie, może otrzymać należne świadczenie.

Ile wynosi karencja w ubezpieczeniu na życie?

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne okresy karencji, w zależności od zdarzenia. Przykładowo, jeśli doszło do zdiagnozowania poważnej choroby w czasie trwania umowy, karencja może wynieść od 3 do 6 miesięcy, natomiast w polisie gwarantującej odszkodowanie z tytułu urodzenia dziecka wynosi ona 9 miesięcy. Tymczasem w przypadku zdarzeń takich jak na przykład samobójstwo okres karencji jest znacznie dłuższy i zwykle wynosi nawet do dwóch lat.

Czas trwania karencji w polisie na życie – przegląd ofert kilku wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

Nazwa polisy

Karencja

Ubezpieczenie grupowe na życie Nationale-Nederlanden

2 miesiące – w przypadku pobytu w szpitalu (w tym także z powodu zawału serca lub udaru), rekonwalescencji, pobytu w sanatorium, operacji, pobytu w szpitalu małżonka, pobytu w szpitalu dziecka
3 miesiące – w przypadku poważnego zachorowania, zdiagnozowania nowotworu, specjalistycznego leczenia, poważnego zachorowania małżonka, zdiagnozowania choroby nowotworowej u małżonka, poważnego zachorowania dziecka
6 miesięcy – w przypadku śmierci małżonka, śmierci dziecka, narodzin martwego dziecka, osierocenia dziecka, pobytu w szpitalu dziecka, śmierci rodzica
9 miesięcy – w przypadku urodzenia dziecka

Grupowe ubezpieczenie PZU „P Plus”

6 miesięcy – w przypadku śmierci małżonka, śmierci rodzica ubezpieczonego, śmierci rodzica małżonka, śmierci dziecka, osierocenia dziecka, urodzenia martwego dziecka
9 miesięcy – w przypadku urodzenia dziecka

Grupowe ubezpieczenie na życie Allianz „Rodzina”

1 miesiąc – w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu (w tym także z powodu zawału serca lub udaru mózgu), czasowej niezdolności do pracy po pobycie w szpitalu, pobytu w sanatorium, konieczności leczenia specjalistycznego, pobytu w szpitalu małżonka, pobytu w szpitalu dziecka
3 miesiące – w przypadku zdiagnozowania u ubezpieczonego choroby, przeprowadzenia zabiegu, zdiagnozowania choroby nowotworowej, zdiagnozowania poważnej choroby u małżonka lub partnera, przeprowadzenia zabiegu u małżonka, zdiagnozowania choroby u dziecka, zdiagnozowania poważnej choroby lub przeprowadzenia zabiegu u rodzica ubezpieczonego
6 miesięcy – w przypadku śmierci (chyba że jest wynikiem wypadku), zawału serca, udaru mózgu, samobójstwa, samookaleczenia, okaleczenia na własną prośbę, śmierci małżonka lub partnera życiowego, wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u partnera życiowego, lub małżonka, śmierci dziecka, osierocenia dziecka, śmierci rodzica ubezpieczonego, śmierci rodzica małżonka lub partnera 
9 miesięcy – w przypadku urodzenia dziecka  

Ubezpieczenie na życie Warta „dla Ciebie i Rodziny”

2 miesiące – w przypadku drugiej opinii medycznej, drugiej opinii medycznej dziecka
3 miesiące – w przypadku pobytu w szpitalu lub pobytu w szpitalu na OIOM
6 miesięcy – w przypadku m.in.: śmierci ubezpieczonego (chyba że zgon nastąpił w wyniku wypadku), śmierci na skutek zawału serca lub udaru mózgu, trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek zawału serca lub udaru mózgu, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku choroby, zachorowania na chorobę nowotworową, zachorowania na chorobę nowotworową w stadium przedinwazyjnym, konieczności leczenia specjalistycznego na skutek choroby, operacji ubezpieczonego
10 miesięcy – w przypadku urodzenia się dziecka

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 21.09.2023 r.

Wypowiedź eksperta

To samo zdarzenie może mieć w różnych firmach ubezpieczeniowych całkiem inny okres karencji. Informacja o czasie trwania karencji znajduje się zawsze w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), dlatego przed podpisaniem umowy trzeba dokładnie przeanalizować ten dokument.
Ewelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomościEwelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomości

WAŻNE!
Podobne zdarzenia w różnych firmach ubezpieczeniowych mogą mieć inne okresy karencji. Informacja o nich znajduje się zawsze w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), dlatego też przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeanalizować dokument. Aby znaleźć polisę z krótką karencją, najlepiej porównać oferty różnych ubezpieczycieli i wybrać spośród nich tę, która odpowiada indywidualnym potrzebom.
 

Jakich zdarzeń dotyczy karencja w ubezpieczeniu na życie?

Karencja w ubezpieczeniu na życie dotyczy różnorodnych zdarzeń. Najczęściej odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do pewnego okresu od podpisania umowy w sytuacjach takich jak: 

 • konieczność odbycia operacji chirurgicznej, 
 • konieczność specjalistycznego leczenia, 
 • pobyt w szpitalu ubezpieczonego, 
 • pobyt w szpitalu małżonka lub partnera życiowego ubezpieczonego, 
 • pobyt w szpitalu dziecka, 
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego, 
 • poważne zachorowanie małżonka lub partnera życiowego
 • ubezpieczonego, 
 • poważne zachorowanie dziecka, 
 • samobójstwo, 
 • śmierć małżonka lub partnera życiowego, 
 • śmierć dziecka, 
 • śmierć rodzica, 
 • śmierć rodzica małżonka lub partnera życiowego, 
 • śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, 
 • trwały uszczerbek zdrowia w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, 
 • pobyt w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, 
 • urodzenie dziecka, 
 • urodzenie martwego dziecka.

Jakie ograniczenia oprócz karencji w polisie na życie?

W polisie na życie – poza karencją, która może trwać zarówno miesiąc lub dwa, jak i nawet do dwóch lat – istnieją również inne ograniczenia. Firmy ubezpieczeniowe stosują wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje skutkujące tym, że ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Najczęściej wyłączeniami odpowiedzialności w polisie na życie są przypadki takie jak:

 • śmierć w wyniku prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub innych substancji zmieniających świadomość,
 • śmierć podczas zamachu terrorystycznego, zamieszek lub bójek (jeśli ubezpieczony brał w nich udział),
 • śmierć wskutek samobójstwa lub samookaleczenia (w okresie do 2 lat po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej),
 • uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku zdarzeń, do których doszło pod wpływem alkoholu albo innych substancji zmieniających świadomość, brania udziału w bójce, zamieszkach lub rozbojach bądź też podczas popełniania czynu zabronionego.

W ubezpieczeniu na życie stosuje się także limity dotyczące świadczeń, z których może skorzystać ubezpieczony. Są one zawsze doprecyzowane w OWU, dlatego warto przed zakupem poświęcić trochę czasu na wnikliwe zapoznanie się z treścią tego dokumentu.

Czy można ubezpieczyć się na życie bez karencji?

Karencja w ubezpieczeniu na życie skutkuje przykrą sytuacją w postaci nieotrzymania spodziewanego świadczenia. Tego typu zabezpieczenie przed nadużyciami ze strony klientów jest stosowane również w innych ubezpieczeniach takich jak m.in.:

 • polisa dla zwierzaka – dla firmy ubezpieczeniowej jest to ochrona na wypadek ubezpieczenia zwierzęcia, które było chore już w dniu zawarcia umowy,
 • ubezpieczenie domu i mieszkania – dla firmy ubezpieczeniowej jest to ochrona na wypadek, gdyby ubezpieczony wiedział, że w niedługim czasie dojdzie do wystąpienia zdarzenia uprawniającego do odszkodowania,
 • ubezpieczenie zdrowotne – w ten sposób ubezpieczyciel zabezpiecza się przed sytuacjami takimi jak np. zakupienie polisy po uzyskaniu diagnozy, gdy już wiadomo, że dana osoba zachoruje poważniej.

Czy istnieje ubezpieczenie na życie bez karencji? Owszem, niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe jej nie stosują. Większość firm nie wprowadza okresu karencji, jeżeli zdarzenie było spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. Ochrona ubezpieczeniowa działa od pierwszego dnia wskazanego w polisie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie na życie bez karencji ma pewne wady. Minusem polisy na życie bez karencji jest natomiast krótki czas trwania umowy ubezpieczeniowej oraz niska suma ubezpieczenia. Zazwyczaj dostępne są ubezpieczenia grupowe bez karencji, które cechują o wiele gorsze warunki niż w przypadku polis indywidualnych.

Czy można kupić ubezpieczenie na urodzenie dziecka bez karencji?

Czy da się uniknąć karencji w ubezpieczeniu na życie z odszkodowaniem z tytułu urodzenia dziecka? Okazuje się, że tak. W tym celu można:

 • wykupić ubezpieczenie grupowe za pośrednictwem pracodawcy – takie produkty zwykle nie wiążą się z czasem karencji,
 • wykupić pakiet medyczny, który obejmuje prowadzenie ciąży i świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, lecz nie jest objęty karencją,
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia wcześniej i następnie zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe – wtedy ubezpieczony musi jedynie wykonać dodatkowe badania medyczne oraz opłacić składkę, natomiast nie stosuje się wobec niego karencji,
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia na krótki czas, np. na miesiąc lub na rok – w przypadku takich polis również nie stosuje się okresu karencji, jednak są one zwykle mało opłacalne.

Ważne informacje

1. Karencja to zabezpieczenie dla ubezpieczyciela przed nieuczciwymi klientami

2. Okres karencji różni się w zależności od zdarzenia, jak i towarzystwa ubezpieczeniowego

3. Karencja może trwać od 1 miesiąca do nawet kilku lat

4. Oprócz karencji w umowie warto zwrócić uwagę również na wyłączenie odpowiedzialności oraz limity

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie bez karencji

 1. Czy istnieją ubezpieczenia na życie bez karencji?

  Tak, niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy na życie bez karencji. Przykładem jest ubezpieczenie grupowe dla małych i średnich firm dostępne w Generali.

 2. Czy karencja jest różna dla różnych zdarzeń w polisie?

  Tak, karencja bywa różna, w zależności od tego, do jakiego zdarzenia dojdzie. Może wynosić 1 miesiąc dla zdarzeń takich jak np. pobyt ubezpieczonego w szpitalu lub pobyt w szpitalu dziecka, 3 miesiące w przypadku zdiagnozowania choroby nowotworowej, a także 6 miesięcy – w przypadku zawału serca lub udaru mózgu. Tymczasem zdarzenia takie jak samobójstwo lub samookaleczenie wiążą się z nawet 2-letnią karencją.

 3. Czy karencja w polisie na życie dotyczy również śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku?

  Nie. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie stosuje karencji w odniesieniu do zdarzeń wynikających z nieszczęśliwego wypadku. Są one traktowane jako zdarzenia losowe.

 4. Czy karencja w polisie na życie może zostać wydłużona?

  Tak, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo wydłużyć okres karencji w zależności od danego przypadku (np. w sytuacji wystąpienia problemów zdrowotnych przed podpisaniem mowy). Działa to jednak w dwie strony – przykładowo, jeśli ubezpieczony przenosi się z innego towarzystwa ubezpieczeniowego, nowa firma ubezpieczeniowa może nie zastosować wobec niego karencji.

 5. Czy karencja w polisie na życie dotyczy poważnego zachorowania?

  Tak, karencja w polisie na życie dotyczy tego typu zdarzeń. Zwykle wynosi ona około 3-6 miesięcy.

 6. Czy karencja w polisie na życie dotyczy samobójstwa?

  Tak, karencja w polisie na życie dotyczy tego typu zdarzeń. Zwykle wynosi ona do 2 lat od podpisania umowy.  

 7. Co oznacza ubezpieczenie bez karencji?

  Ubezpieczenie bez karencji to polisa, której ochrona zaczyna działać w chwili podpisania umowy z ubezpieczycielem. Takie rozwiązanie nie należy do zbyt korzystnych. Karencja ma na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk wśród klientów, dzięki czemu może zaoferować lepsze warunki ochrony. Polisa bez karencji to produkt, który ma do zaoferowania niewiele.

 8. Ile trwa karencja w ubezpieczeniu?

  Karencja może trwać miesiąc, jak i 24 czy 36 miesięcy, w zależności od zdarzenia polisowego oraz zasad towarzystwa ubezpieczeniowego, które wybierzemy. Każde zdarzenie polisowe może posiadać w umowie inny czas karencji, np. na złamanie ręki może być przewidziany 1 miesiąc, na urodzenie dziecka 10 miesięcy, a na poważne zachorowanie 12 miesięcy karencji. Taki zapis warto sprawdzić przed zakupem polisy.

 9. Jak długo trzeba być ubezpieczonym żeby dostać odszkodowanie?

  To, jak długo należy być ubezpieczonym, by otrzymać świadczenie, jest zależne od zasad towarzystwa ubezpieczeniowego i warunków umowy, jakie podpisaliśmy oraz czasu karencji przewidzianej dla konkretnego zdarzenia. Oznacza to, że złamanie nogi dwa miesiące po zakupie polisy może zapewnić odszkodowanie, jednak popełnienie samobójstwa w trzy miesiące po zawarciu umowy polisowej może nie gwarantować wypłaty odszkodowania.

 10. Czy w ubezpieczeniu grupowym jest okres karencji?

  Ubezpieczenie grupowe najczęściej nie stosuje karencji, ponieważ czas trwania umowy dotyczy najczęściej 12 miesięcy. Część towarzystw ubezpieczeniowych stosuje karencję, ale jest ona krótka i wynosi np. 1 lub 3 miesiące i nie obejmuje on wszystkich zdarzeń ujętych w umowie. Zapis o karencji warto sprawdzić przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem, by uniknąć w przyszłości rozczarowania.