Zakup ubezpieczenia nie zawsze oznacza, że zyskujemy ochronę z pierwszym dniem po zawarciu umowy. Wiele osób zapomina o karencji w polisie na życie, przez którą nie dostaniemy spodziewanego świadczenia. Dlatego sprawdzamy, ile czasu musi upłynąć, aby polisa była w 100% aktywna.

Karencja może trwać zarówno miesiąc, jak i dwa lata – musimy zatem zwracać uwagę przed podpisaniem umowy, by na przyszłość uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki. 

Karencja – co to właściwie jest?

Ubezpieczenie na życie powinno być kupowane niezależnie od tego, czy w najbliższym czasie spodziewamy się operacji, pobytu w szpitalu czy narodzin dziecka. Pewnym nadużyciem jest zakup polisy w momencie, gdy poważna diagnoza już została postawiona i na jej podstawie chcemy rościć sobie prawo do odszkodowania. 

Karencja jest formą zabezpieczenia dla ubezpieczyciela. Jest to okres pomiędzy podpisaniem umowy, a rozpoczęciem ochrony w danym zakresie. 

PRZYKŁAD
Kobieta, która zaszła w ciążę i zdecyduje się na zakup polisy na życie – ma niewielkie szanse na otrzymanie świadczenia z tytułu narodzin dziecka, ponieważ karencja w przypadku jej polisy może trwać trzy miesiące. Oznacza to, że świadczenie będzie się jej należało, gdyby w ciążę zaszła co najmniej po trzech miesiącach od zawarcia umowy.

Okres jest zależny od rodzaju zdarzenia. Śmierć wskutek samobójstwa to zwykle karencja trwająca 2 lata. Ma ona wykluczać prawdopodobieństwo silnej depresji lub fatalnej sytuacji finansowej, która skłoniła klienta do zakupu polisy w celu zabezpieczenia bliskich na wypadek jego śmierci.

W przypadku narodzin dziecka, operacji chirurgicznej, pobytu w szpitalu, zdiagnozowania poważnej choroby – ubezpieczyciel zazwyczaj stosuje okres, który ma wykluczyć celowość zakupu ubezpieczenia. Może to być miesiąc, jak i nawet rok.

Przykłady karencji w ubezpieczeniach na życie

Zdarzenie objęte ochronąOkres karencji w miesiącach

NATIONALE NEDERLANDEN Grupowe ubezpieczenie na życie

pobyt w sanatorium

9

śmierć w wyniku NW

6

poważne zachorowanie 

3

specjalistyczne leczenie

3

pobyt małżonka w szpitalu

2-6

GENERALI Ubezpieczenie na Życie dla małych i średnich firm

urodzenie dziecka

6

operacje chirurgiczne

3

poważna choroba

3

pobyt w szpitalu

1

CONCORDIA  Życie Plus

urodzenie dziecka

9,5

śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu

6

śmierć dziecka, współmałżonka, rodzica lub teścia

6

pobyt w szpitalu

6

operacja chirurgiczna

6

pomoc medyczna w nagłych przypadkach

1

PZU Start w dorosłość

śmierć rodzica

36

poważne zachorowanie

36

assistance medyczne
za poważne zachorowanie

36

samobójstwo

24

Tabela na podstawie informacji zawartych w OWU.

NASZ KOMENTARZ: Podobne zdarzenia w różnych firmach ubezpieczeniowych mogą posiadać inne okresy karencji. Jeśli zależy nam zatem na krótkiej karencji – warto wcześniej dokonać porównania ofert i wybrać ofertę, która będzie najbardziej odpowiadać naszym oczekiwaniom.

Jak długo od zakupu polisa na życie nie działa

Karencja na stałe, czyli wyłączenia odpowiedzialności

Oprócz karencji firmy ubezpieczeniowe stosują również wyłączenia odpowiedzialności. Są to sytuacje, które uprawniają ubezpieczyciela do nie wypłacenia należnego nam odszkodowania.

Najczęściej spotykane wyłączenia odpowiedzialności to:

  • śmierć wskutek prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub innych substancji zmieniających świadomość,
  • śmierć wskutek brania udziału w zamachu terrorystycznym,
  • śmierć wskutek brania udziału w zamieszkach, bójkach i rozbojach,
  • śmierć wskutek samobójstwa lub samookaleczenia,
  • uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku zdarzeń, do których doszło pod wpływem alkoholu lub innych substancji zmieniających świadomość,
  • uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku brania udziału w bójce, zamieszkach lub rozbojach,
  • uszczerbek powstały w wyniku popełniania czynu zabronionego.

Sytuacje te jasno określają charakter czynu, który doprowadził do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu. Są to najczęściej zdarzenia, które można określić jako świadome działanie na własną szkodę.

Limity, czyli polisa reglamentowana

Stosowane są również limity, o których powinniśmy pamiętać. Dotyczy do szczególnie umów dodatkowych, które mają zabezpieczyć nasze zdrowie i umożliwić szybkie i fachowe leczenie. Limity dotyczą ograniczenia ilości usług, z których możemy skorzystać. 

Najlepszym przykładem jest tutaj Assistance medyczny. Oferta może zapewniać nas o tym, że przysługuje nam około 1000 różnych zabiegów medycznych, jednak nie wspomina się głośno, że część z nich będzie można wykonać jednorazowo. 

Limity w assistance medycznym Aviva

zdarzenielimit

Assistance medyczny i domowy

w razie pobytu w szpitalu
opieka nad osobami niesamodzielnymi
2 razy w roku
porady dietetyka2 razy w roku
pomoc psychologa2 razy w roku

Onkopolisa Santander

wizyta lekarza pierwszego kontaktu w domu

1 w roku

pomoc domowa po hospitalizacji

20 godzin

transport medyczny (do 350 km)

2 razy w roku

pomoc psychologa

3 razy w roku

Tabela na podstawie informacji zawartych w OWU.

NASZ KOMENTARZ: Nawet dwie polisy jednego towarzystwa ubezpieczeniowego mogą stosować różne limity. Warto zatem przed zakupem poświęcić trochę czasu na wnikliwe zapoznanie się z treścią umowy. Może okazać się wówczas, że limity oferowane przez wybraną firmę ubezpieczeniową nie odpowiadają naszym oczekiwaniom. Mamy wtedy czas na zmianę decyzji i znalezienie lepszej oferty. Porównanie ofert jest kluczowe, gdy zależy nam na znalezieniu dobrej jakości polisy na życie. 

Istnieją oczywiście ubezpieczenia na życie bez karencji. Są to zwykle produkty o krótkim czasie trwania umowy, jak i niskiej sumie ubezpieczenia. Zastanówmy się zatem czy jest to korzystne rozwiązanie. Zdecydowanie lepszym krokiem będzie zainwestowanie środków w polisę z karencją, która w przyszłości może zapewnić nam solidne wsparcie finansowe. 

Ważne informacje

1. Karencja to zabezpieczenie dla ubezpieczyciela przed nieuczciwymi klientami

2. Okres karencji różni się w zależności od zdarzenia, jak i towarzystwa ubezpieczeniowego

3. Karencja może trwać od 1 miesiąca do nawet kilku lat

4. Oprócz karencji w umowie warto zwrócić uwagę również na wyłączenie odpowiedzialności oraz limity