Krótkoterminowa ochrona na określoną liczbę dni to nic nowego na przykład w polisach turystycznych. Sprawdzamy, czy także polisy na życie pozwalają ubezpieczyć się przez miesiąc lub inny okres czasu. A także, co kryje się za takim rozwiązaniem i z jakimi ograniczeniami należy się liczyć.

Korzyść wydaje się prosta – kupując ochronę na miesiąc, wydamy na ten cel kwotę wprost proporcjonalną do długości trwania polisy na życie, a więc zamiast około 300-500 zł, jak to zwykle bywa przy rocznych składkach, nie więcej niż 50 zł.

Ubezpieczenie na miesiąc w polisie życiowej – zalety i wady

Od razu trzeba zaznaczyć, że ubezpieczenie na życie tylko na miesiąc jest możliwe, ale nie zawsze taka polisa będzie się nam opłacać.

Niewątpliwą zaletą miesięcznego ubezpieczenia na życie będzie składka. Płacimy kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych za 30 dni z góry, oczywiście w zależności od wybranego zakresu ochrony i sumy ubezpieczenia.

Główną wadą polisy na życie na miesiąc jest karencja, czyli czasowe wyłączenie odpowiedzialności. To oznacza, że mimo wykupionych ryzyk, nie dostaniemy za ich wystąpienie odszkodowania. Minimalna karencja wynosi zazwyczaj właśnie 30 dni, np. z tytułu przeprowadzonej operacji.

Karencja w polisie na życie

Zdarzenie polisoweOkres karencji podany w miesiącach

PZU Start w Dorosłość

Śmierć rodzica

36

Assistance medyczne na poważne zachorowanie

36

Poważne zachorowanie

36

Samobójstwo

24

Generali Ubezpieczenie na Życie dla małych i średnich firm

Urodzenie dziecka

6

Operacje chirurgiczne

3

Poważna choroba

3

Pobyt w szpitalu

1

Nationale Nederlanden Grupowe ubezpieczenie na życie

Pobyt w sanatorium

9

Śmierć w wyniku NW

6

Poważne zachorowanie

3

Specjalistyczne leczenie

3

Pobyt małżonka w szpitalu

2-6

Tabela 1. Oprac. na podstawie informacji zawartych w OWU.

Co daje ochrona na miesiąc w ubezpieczeniu na życie? 

Ubezpieczenie w swoim podstawowym zakresie ma zabezpieczyć na wypadek nagłej śmierci. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaca najbliższym (lub innym osobom wskazanym w umowie) należne świadczenie. Takie rozwiązanie jest ochroną w minimalnym zakresie, jednak mamy dowolny wybór w kwestii wysokości sumy ubezpieczenia.

Podstawowe ubezpieczenie na życie zawierane jest na okres od roku, do 10, 20, a nawet 30 lat. Taka ochrona jest dobrym pomysłem dla osób, które mają na utrzymaniu rodzinę, małe dzieci, a w szczególności dla tych, którzy spłacają wysoki kredyt. 

Zakres ochrony można odpowiednio rozszerzyć poprzez zakup wybranych umów dodatkowych. Możemy zatem wybrać umowę dotyczącą wypadków, poważnego zachorowania czy pobytu w szpitalu. W takiej sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia polisowego, możemy liczyć na wypłatę należnego świadczenia. Oprócz świadczenia finansowego, możemy również liczyć na wsparcie w ramach pakietu assistance. Ubezpieczyciel może zapewnić nam m.in. transport medyczny, pomoc psychologa czy dowóz leków. 

Umowa dodatkowa może gwarantować wypłatę świadczenia, jeśli do zdarzenia polisowego dojdzie w przeciągu, przykładowo, 60 dni od podpisania umowy. Ten okres może nieco różnić się w zależności od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jakie warunki ubezpieczenia na życie na miesiąc?

Polisy na życie są z natury produktami długoterminowymi. W praktyce minimalny czas trwania umowy wynosi 12 miesięcy, a maksymalny nawet 30 lat. Oprócz tego są bezterminowe polisy na życie, dedykowane dożywotnio osobom starszym (brak ankiety medycznej kosztem wąskiego zakresu ochrony i niskich sum ubezpieczenia).

Teoretycznie zawarcie indywidualnej polisy na życie na miesiąc jest możliwe, ale pod kilkoma warunkami:

  • zawarta umowa będzie dotyczyła przynajmniej rocznej ochrony,
  • wybierzemy miesięczną częstotliwość opłacania składek,
  • zrezygnujemy z ochrony przed upływem pierwszego miesiąca (wypowiedzenie umowy),
  • zrezygnujemy z ochrony po upływie pierwszego miesiąca (brak kolejnej składki).

W praktyce ubezpieczyciele nie oferują tak krótkich polis na życie. Jeśli zależy nam na ochronie na miesiąc, gdzie ochrona rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy – możemy zdecydować się na polisę zdrowotną. To rozwiązanie, które zapewnia dostęp do bezgotówkowych badań, darmowych wizyt u lekarzy wielu specjalizacji, darmowych szczepień oraz szybkich terminów wizyt bez konieczności skierowania. 

Przed przystąpieniem do polisy zdrowotnej warto sprawdzić warunki umowy – na jaki okres jest zawierana i czy ubezpieczyciel nie przewiduje kar finansowych za zrezygnowanie przez końcem umowy. 

Ubezpieczenie na miesiąc – które opłaca się, a które nie?

Zakup polisy na życie na miesiąc nie będzie korzystnym rozwiązaniem z uwagi na duże prawdopodobieństwo występowania karencji. Jeśli jednak jesteśmy zdeterminowani i zdecydowani na takie właśnie rozwiązanie, zobaczmy co oferują nam poszczególne polisy.

Ubezpieczenie indywidualne na miesiąc – o zakupie decydujemy sami, podobnie jak o zakresie ochrony i sumie ubezpieczenia. Czas umowy również zależny jest od naszej decyzji – umowa może zatem trwać od 12 miesięcy do 10 czy nawet 30 lat. W sytuacji, gdy zależy nam, by ochrona trwała miesiąc, możemy wypowiedzieć ją po miesiącu lub przestać opłacać składki, w efekcie czego umowa z czasem zostanie rozwiązana.

W efekcie rzeczywiście zapłacimy za polisę niewiele, ale ryzykujemy brak otrzymania odszkodowania ze względu na karencje – szczególnie obecne w umowach dodatkowych do podstawy.

Ubezpieczenie grupowe na miesiąc – w tym przypadku umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy, po czym może być przedłużona o kolejny rok. Umowa zawierana przez pracodawcę może zostać wypowiedziana w sytuacji, gdy taką chęć zgłosimy pracodawcy. 

Ochrona tylko przez miesiąc z „grupówki” nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Taka polisa (w szkole dla dziecka czy w miejscu pracy dla dorosłego) kosztuje często poniżej 100 zł rocznie. Dodatkowo niektórzy pracodawcy wliczają koszt ubezpieczenia do pakietu socjalnego, przez co sama polisa jest darmowa lub częściowo finansowana kosztując grosze.

Ubezpieczenie ochronne na miesiąc – tutaj umowa zawierana jest na okres od 12 miesięcy do kilku lat, w zależności od wybranej oferty. Rozwiązanie umowy zgłaszamy bezpośrednio ubezpieczycielowi. 

Sytuacja analogiczna, jak w przypadku indywidualnej polisy na życie. Ubezpieczenie na miesiąc możliwe, ale odszkodowanie przysługuje głównie w wariancie podstawowym – z uwagi na karencje w rozszerzeniach.

Ubezpieczenie oszczędnościowe na miesiąc – to ubezpieczenie, która ma być formą oszczędności na przyszłość dziecka (polisa posagowa) lub osoby dorosłej (polisa na życie i dożycie). Jeśli zatem zmienimy zdanie i postanowimy po miesiącu rozwiązać umowę – musimy skontaktować się w tym celu z ubezpieczycielem. 

Pomysł z ubezpieczeniem oszczędnościowym na miesiąc jest zupełnie chybiony. Po pierwsze, nie otrzymamy całości wpłaconej kwoty, a po drugie przez tak krótki okres czasu polisa nie spełni swojej roli, czyli zgromadzenia środków – te można wypłacić po minimum 5 latach lub dożyciu do wskazanego w umowie okresu, w zależności od wybranego wariantu. 

Ubezpieczenie inwestycyjne na miesiąc – część wpłacanej składki jest inwestowana w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK), dzięki czemu po latach możemy wypracować zysk.

Inwestycyjna polisa na miesiąc to również zły pomysł. Z tych samych powodów, co w polisie oszczędnościowej.

Ubezpieczenie online na miesiąc – ubezpieczonym może zostać praktycznie każdy ze względu na brak szczegółowej ankiety medycznej. Taką polisę kupimy bez kontaktowania się z agentem. Wystarczy przesłanie wymaganych dokumentów. Ograniczeniem jest za to wiek ubezpieczonego, zakres ochrony i sumy ubezpieczenia.

Z uwagi na zakres ochrony ograniczony do jednego zdarzenia (zgon), pomysł ubezpieczenia się tylko na miesiąc może okazać się niewłaściwą inwestycją. Trzeba także liczyć się z karencją.

Ważne informacje

1. Minimalny czas ochrony wynikającej z polisy na życie to 12 miesięcy

2. W polisie na życie obowiązuje karencja, która może wynosić od 1 do 36 miesięcy

3. Zawarcie umowy na miesiąc w przypadku ubezpieczenia na życie może oznaczać konieczność wypowiedzenia umowy po upływie miesiąca

4. Umowa na miesiąc może zostać zawarta w polisie zdrowotnej