Pomoc
Kontakt
Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 Doradców.
Pracujemy:
pn. - pt.9:00 - 21:00
sob.9:30 - 17:30
Zadzwoń22 270 00 00
ZadzwońWhatsApp

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Zobacz, kiedy karta Ci pomoże, a w jakich sytuacjach nie zadziała.
Sprawdź, jak i gdzie wyrobisz EKUZ w swoim mieście.

Para na wakacjach
Accredited Insurance EuropeAllianzAXA PartnersBalcia InsuranceBeesafeBenefia
ColonnadeCompensaENEL-MEDERGO HestiaERGO Ubezpieczenia PodróżyEUROINS
Europ AssistanceEuropa UbezpieczeniaGeneraliHDIINTER PolskaLink4
LUX MEDMACIF Życie TUWMedicoverMediSkymtu24.plNationale-Nederlanden
ProamaPZUSignal IdunaTrastiTUZ UbezpieczeniaUniqa
UnumWartaWefox InsuranceWelbiWienerYou Can Drive
Accredited Insurance EuropeAllianzAXA Partners
Balcia InsuranceBeesafeBenefia
ColonnadeCompensaENEL-MED
ERGO HestiaERGO Ubezpieczenia PodróżyEUROINS
Europ AssistanceEuropa UbezpieczeniaGenerali
HDIINTER PolskaLink4
LUX MEDMACIF Życie TUWMedicover
MediSkymtu24.plNationale-Nederlanden
ProamaPZUSignal Iduna
TrastiTUZ UbezpieczeniaUniqa
UnumWartaWefox Insurance
WelbiWienerYou Can Drive

Czym jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający do bezpłatnego skorzystania z podstawowej opieki medycznej podczas pobytu za granicą. Sama karta jednak nie wystarczy w razie problemów za granicą. Pełną ochronę na czas wyjazdu zapewni ubezpieczenie turystyczne. To produkt nieobowiązkowy, ale warto go mieć, by odpoczynek czy wyjazd służbowy nie skończył się nieprzewidzianymi wydatkami. Karta EKUZ honorowana jest w: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, na Malcie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii.

Co pokrywa EKUZ?

W ramach karty EKUZ podróżujący ma możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, w jakim obowiązuje to w danym kraju. Ma takie same przywileje, ale i obowiązki jak mieszkańcy państwa, w którym przebywa. Każde zdarzenie losowe w postaci wypadku, kolizji, nagłej choroby, kontuzji a wymagające pomocy medycznej zostanie rozliczone na preferencyjnych warunkach, jeśli poszkodowany okaże kartę.

Niezbędne świadczenia medyczne

Niezbędne świadczenia medyczne

Karta zapewni Ci możliwość wykonania podstawowych badań. Świadczenia medyczne będą udzielone Ci w takim samym zakresie, jak obywatelom państwa, w którym przebywasz.
Nagłe zachorowania

Nagłe zachorowania

EKUZ zapewni Ci jedynie podstawową ochronę medyczną, która będzie bezpłatna w nagłym wypadku.
Urazy

Urazy

W przypadku urazu, zostanie udzielona Ci jedynie niezbędna pomoc. EKUZ nie pokryje kosztów planowanych zabiegów lub takich, które nie wynikają z nagłej potrzeby.  
Wypadki

Wypadki

Jeśli dojdzie do wypadku, zostanie udzielona Ci jedynie podstawowa opieka medyczna, za każdą dodatkową usługę, badanie lub konsultację będziesz musiał zapłacić samodzielnie. 
Zawał

Zawał

EKUZ zapewni Ci jedynie dostęp do niezbędnej opieki medycznej i podstawowych badań, ale nie gwarantuje długotrwałego leczenia.  
Zatrucie

Zatrucie

EKUZ gwarantuje podstawową pomoc, ale nie zapewnia dodatkowych badań, specjalistycznych zabiegów i konsultacji niewynikających z nagłej sytuacji.   
Wysoka gorączka

Wysoka gorączka

W zakresie EKUZ mieszczą się jedynie niezbędne świadczenia medyczne. Jeśli jednak pojawi się obowiązek dodatkowych badań – za wszystko zapłacisz z własnej kieszeni.  
Złamanie

Złamanie

Jeśli będzie to konieczne zostaną wykonane zabiegi, prześwietlenie oraz założony gips lub szyna. Wszystkie dodatkowe świadczenia pokryjesz we własnym zakresie.  

Dlaczego EKUZ nie wystarczy?

Ubezpieczenie EKUZ
 • Refunduje tylko część kosztów leczenia
 • Działa tylko na terenie państw UE i EFTY
 • Można z niego korzystać w placówkach publicznych
 • Jest wsparciem tylko w przypadku problemów ze zdrowiem
Ubezpieczenie Turystyczne
 • Refunduje wszystkie koszty leczenia
 • Obejmuje swoim zakresem Europę i pozstałe państwa świata
 • Pokrywa również koszty leczenia prywatnego
 • Zapewnia szeroki zakres ochrony na czas podróży

Czego nie pokrywa EKUZ?

EKUZ zapewnia zwrot części kosztów poniesionych na leczenie za granicą. Są to tylko te usługi, które służą do ratowania zdrowia i życia. Za pozostałe trzeba zapłacić z własnej kieszeni, o ile nie posiada się ubezpieczenia turystycznego. Warto wiedzieć, czego nie uwzględnia EKUZ w każdym z krajów honorującym tę kartę.

Planowane zabiegi

EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego) nie pokrywa żadnych świadczeń medycznych jeśli celem podróży były planowane zabiegi lub operacje, bez zagrożenia życia i zdrowia.

Leczenie prywatne

Co do zasady w EKUZ można się ubiegać o zwrot kosztów poniesionych w publicznych placówkach opieki medycznej. Refundacja za leczenie prywatne jest możliwa tylko w nielicznych przypadkach.

Transport medyczny do kraju

Turyści z EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego) nie mają refundowanego transportu medycznego do własnego kraju. Za organizację i koszty odpowiada poszkodowany lub jego rodzina.

Zabiegi, które nie są koniecznością

EKUZ pokryje tylko koszty niezbędne do ratowania zdrowia. Np. lekarz stomatolog założy plombę, ale z najtańszego dostępnego materiału, a nie z lepszych i wytrzymalszych surowców.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

W razie spowodowania wypadku, w którym ucierpi osoba trzecia lub jej mienie, ewentualne zasądzone odszkodowanie będzie pokrywał sprawca. Nie jest to refundowane w żaden sposób.

Rekompensata z powodu opóźnionego lotu lub zagubionego bagażu

EKUZ obejmuje tylko świadczenia zdrowotne. Nie można liczyć na odszkodowanie w razie problemów z lotem czy rzeczami osobistymi, do których może dojść w trakcie podróży.

Akcje ratownicze

W większości krajów za akcje w górach, w wodzie, jaskiniach itp. oraz poszukiwanie z udziałem helikoptera się płaci, nie jest to refundowane w ramach opieki medycznej.

Transport zwłok

EKUZ w żadnym przypadku nie refunduje przewozu osoby zmarłej do kraju. Za organizację oraz pokrycie kosztów transportu zwłok odpowiada rodzina zmarłego.

Jak uzyskać EKUZ?

Wniosek o EKUZ możesz złożyć na pięć sposobów. Wybierz jeden z nich.


 • Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ
  1. Pobierz wniosek w oddziale NFZ, uprawnionej delegaturze lub z dołu strony. Wydrukuj go, wypełnij i podpisz. 
  2. Złóż wypełniony i podpisany wniosek w oddziale NFZ lub uprawnionej delegaturze lub prześlij na jej adres.
  3. Jeśli wyjeżdżasz w związku z pracą – wyślij e-mailem zeskanowany wniosek na adres ekuz.praca@nfz.gov.pl
 • Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
  1. Zaloguj się do swojej skrzynki podawczej ePUAP przy użyciu swojego profilu zaufanego. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego, musisz go założyć. Wyszukaj formularz wniosku o wydanie EKUZ i wypełnij go zgodnie z instrukcjami. 
  2. Załącz skany wymaganych dokumentów, takich jak dowód osobisty lub paszport oraz polisa ubezpieczeniowa. W przypadku gdy wniosek składa osoba pełnomocna, należy dołączyć dokumenty potwierdzające pełnomocnictwo. 
  3. Prześlij wniosek za pomocą funkcji "wyślij" dostępnej w skrzynce podawczej ePUAP. Oczekuj na rozpatrzenie wniosku. Zazwyczaj odpowiedź przychodzi w ciągu kilku dni roboczych. 
 • Pocztą elektroniczną tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ
  1. Pobierz wniosek na stronie nfz.gov.pl o wydanie EKUZ dotyczący wyjazdu w związku z wykonywaną pracą. 
  2. Wypełnij i podpisz wniosek. Podaj adres, na jaki mamy wysłać EKUZ. 
  3. Wyślij wniosek na adres ekuz.praca@nfz.gov.pl (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ). Wniosek o EKUZ zostanie rozpatrzony w ciągu 5 dni roboczych, a od czerwca do września – w ciągu 10 dni roboczych. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem e-mail EKUZ zawsze wysyłany jest na wskazany adres. 
 • Za pośrednictwem IKP (Internetowe Konto Pacjenta)
  1. Zaloguj się na Internetowe Konto Pacjenta. Możesz to zrobić za pomocą profilu zaufanego, internetowego konta w banku lub skorzystać z e-dowodu.
  2. Wypełnij i wyślij wniosek. Wejdź w zakładkę „Moje konto”. Pod informacjami o Twoim ubezpieczeniu zdrowotnym znajdziesz informację o karcie EKUZ. Kliknij w „Złóż wniosek” i wypełnij go zgodnie z instrukcją.
  3. Sprawdź status swojego wniosku. Otrzymasz informację o wygenerowaniu karty lub o negatywnej weryfikacji wniosku i jego odrzuceniu wraz z podaniem przyczyn takiej decyzji.
 • Pocztą tradycyjną
  1. Pobierz wniosek. Na naszej stronie znajdziesz linki, za pomocą których możesz pobrać wniosek niezbędny do wyrobienia EKUZ. Możesz go zapisać i wydrukować.
  2. Wypełnij i podpisz wniosek. Zgodnie z instrukcją wypełnij wniosek. Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz karty dla Twoich dzieci, to musisz wypełnić dla nich osobne wnioski.
  3. Wypełniony i podpisany wniosek prześlij na adres oddziału NFZ lub uprawnionej delegatury stosownie do Twojego miejsca zamieszkania.
Jak uzyskać Ekuz

Gdzie wyrobić EKUZ?

Każda osoba ubezpieczona w Polsce ma prawo do korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta wydawana jest bezpłatnie w oddziałach lub delegaturach Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie złożonego wniosku. Wyrobienie Karty jest w pełni dobrowolne. Zobacz, pod jakim adresem, w danym mieście uzyskasz EKUZ. 
Info
Dolnośląski Oddział Woj. NFZ×
ul. Dawida 2, 50-527, Wrocław
tel.: 800 190 590
www.nfz-wroclaw.pl
Info
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia×
ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz
+48(52) 325-29-00
wf02@nfz.gov.pl,
Info
Narodowy Fundusz Zdrowia×
Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń
+48 56 65 82 609
torunia@nfz-bydgoszcz.pl,
Info
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia×
ul. Batorego 24, 31-135 Kraków,
+48(12) 298 83 39, +48(12) 194 88
wf06@nfz.gov.pl,
Info
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Warszawa×
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel.: (022) 582-84-40, (022) 582-84-42
www.nfz-warszawa.pl
Info
Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ×
ul. Nadstawna 2-4, 20-120 Lublin
Info
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia×
ul. Grunwaldzka 158, 61-823 Poznań
800 190 590
Info
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia×
ul. Głogowska 37
Opole 45-315

wf08@nfz.gov.pl
+48(77) 40 20 176
+48(77) 40 20 161
+48(77) 40 20 162
Info
EKUZ w Gdańsku
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku. Punkt Obsługi Ubezpieczonych×
ul. Podwale Staromiejskie 69
Gdańsk 80-844
EKUZ@nfz-gdansk.pl
wf11@nfz.gov.pl

+48 58 321 85 71
Numer fax: +48 58 321 85 51
Info
EKUZ w Rzeszowie
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia×
ul. Zamkowa 8
Rzeszów 35-032

wf09@nfz.gov.pl
+48 17 86 04 162
Info
EKUZ w Białymstoku
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,×
ul. Pałacowa 3
Białystok 15-042

wf10@nfz.gov.pl
+48(85) 745 95 21
Info
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia×
ul. Kossutha 13
Katowice 40-844

sekretariat@nfz-katowice.pl
tel. +48 32 735 16 00
fax +48 32 735 15 71
Info
EKUZ w Kielcach
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia×
ul. Jana Pawła II 9
Kielce 25-025

wf13@nfz.gov.pl
+48 41 364 62 15
Info
EKUZ w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia×
ul. Żołnierska 16
Olsztyn 10-561

wf14@nfz.gov.pl
+48(89) 678 76 27
+48(89) 678 76 75
Info
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia×
ul. Grunwaldzka 158
Poznań 61-823

Obsługa bezpośrednia w zakresie wydawania kart EKUZ w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 158 (parter)

wf15@nfz.gov.pl
+48 61 850 63 84
+48 61 850 63 94
+48 61 850 60 70
Info
EKUZ w Szczecinie
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia×
ul. Arkońska 45
Szczecin 71- 470

wf16@nfz.gov.pl
biuro@nfz-szczecin.pl

+48 91 881 99 72 - dla tel. komórkowych i zza granicy

Zobacz ile kosztują przykładowe polisy turystyczne

W rankomat.pl znajdziesz 27 różnych ofert ubezpieczenia na wyjazd 9 towarzystw ubezpieczeniowych. Odpowiedz na 7 krótkich pytań, a my zaproponujemy najlepsza ochronę dla Ciebie. Przejdź do formularza, by porównać oferty.

Porównajw 2 min zobaczysz porównanie ofert

Poznaj historie naszych klientów

200 000 zł za złamaną nogę

200 000 zł za złamaną nogę

Pani Barbara odwiedziła córkę w Kanadzie. Podczas spaceru z wnukami upadła i złamał nogę z przemieszczeniem. Konieczna była hospitalizacja oraz operacja. Szpital wystawił rachunek na kwotę około 206 000 zł. W Kanadzie EKUZ nie działa. Kobieta na szczęście miała ubezpieczenie i towarzystwo pokryło te koszty w ramach polisy.
135 000 zł za wypadek na basenie

135 000 zł za wypadek na basenie

Pan Artur wybrał się na urlop do Turcji. Podczas odpoczynku nad basenem niefortunnie skoczył do wody i doznał uszkodzenia rdzenia kręgowego. Zabrano go do miejscowego szpitala, konieczna była operacja. Po powrocie do stabilnego stanu mężczyzna został transportowany do Polski. Wszystkie koszty leczenia i powrotu do kraju wyniosły około 135 000 zł. Turcja nie należy do Unii Europejskiej ani EFTY, EKUZ tam nie działa. Na szczęście pan Artur miał polisę i ubezpieczyciel zapłacił za leczenie i transport do Polski.
150 000 zł za zawał na Kanarach

150 000 zł za zawał na Kanarach

Pan Paweł wraz z rodziną odpoczywał na Wyspach Kanaryjskich. Niestety, w czasie zwiedzania okolicy doznał zawału. Został przewieziony do prywatnej kliniki. Gdy doszedł do siebie, konieczny był transport do Polski, by tam kontynuować leczenie. Koszty te pokryła polisa – łącznie 150 000 zł. EKUZ, który jest honorowany w Hiszpanii nie zapewnia pomocy w prywatnych placówkach i nie pokrywa kosztów transportu powrotnego do kraju.

Co warto wiedzieć o Karcie EKUZ?

Mężczyzna z komputerem

Artykuły i porady

logo innowacyjna gospodarka
UBEZPIECZENIA RANKOMAT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolska 88 informuje o realizacji projektu "Integracja systemu informatycznego multiagencji ubezpieczeniowej INSU z serwisami towarzystw „direct” w celu optymalizacji procesów sprzedażowych produktów ubezpieczeniowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okres realizacji: 2007 - 2013
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego