Tuning wykonują nie tylko miłośnicy samochodów sportowych. Często również przeciętni kierowcy decydują się na montaż instalacji gazowej czy zwiększenie pojemności silnika. Jednak wszelkie zmiany konstrukcyjne pojazdu muszą być zgodne z przepisami, ponieważ za ich złamanie grozi nawet utrata dowodu rejestracyjnego.
 

O modyfikacji osiągów technicznych samochodu powinniśmy poinformować ubezpieczyciela. W razie wypadku lub kolizji drogowej, mogą one mieć duży wpływ na wysokość odszkodowania wypłaconego z autocasco.  Wyjaśniamy, jakie zmiany konstrukcyjne pojazdu są dozwolone i zabronione, a także gdzie można je przeprowadzić oraz o jakich dokumentach należy pamiętać.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jakie zmiany konstrukcyjne samochodu są zabronione?

Tuning jest popularny nie tylko wśród wielbicieli samochodów sportowych, lecz także pozostałych właścicieli aut. Czy jest jednak do końca legalny? Tak, ale pod warunkiem, że dokonane przeróbki nie łamią przepisów. Ich nieprzestrzeganie grozi mandatem, a nawet utratą dowodu rejestracyjnego. Tę kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z nim zabronione są m.in. zmiany konstrukcyjne:

 • montaż zbyt szerokich felg, czyli wystających za obrys samochodu,
 • oświetlanie podwozia i felg,
 • demontaż tłumika,
 • wymiana lusterek bocznych na ograniczające widoczność,
 • wymiana kierownicy bez homologacji lub nie mającej sprawnego klaksonu (sygnału dźwiękowego),
 • stosowanie świateł ksenonowych w kloszach zwykłych lamp,
 • samodzielny montaż orurowania bez homologacji. Co prawda ten przepis nie dotyczy samochodów z orurowaniem zarejestrowanych w Polsce do 20 października 2007 r.,ale jednocześnie i tak montaż części bez homologacji może przysporzyć właścicielowi auta dużo kłopotów. Pojazd powinien przejść badanie techniczne i nie wzbudzić zastrzeżeń służb podczas kontroli drogowej. Niestety nieco inaczej może być w razie wypadku lub kolizji drogowej, ponieważ druga strona może od nas zażądać zaświadczenia o homologacji orurowania, które nieodpowiednio zamontowane może być niebezpieczne dla innych uczestników ruchu drogowego (zwłaszcza pieszych). Aby więc uniknąć jakichkolwiek kłopotów, najbezpieczniej do tuningu samochodu stosować jedynie elementy zawierające literkę „E” w dokumentacji technicznej sprzętu.

Jakie są dozwolone zmiany konstrukcyjne w samochodach?

Dozwolone zmiany konstrukcyjne auta można przeprowadzić jedynie w warsztatach, które posiadają do tego uprawnienia. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, są to podmioty prowadzące działalność w zakresie obsługi i naprawy pojazdów oznaczoną kodem PKD 50.20.A: konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych. Po zakończeniu przeróbek, właściciel samochodu powinien otrzymać następujące dokumenty:

 • zaświadczenie potwierdzające, że warsztat jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem uprawniającym go do przeprowadzenia zmian konstrukcyjnych wykonanych w pojeździe,
 • oświadczenie o zakresie wykonanych zmian konstrukcyjnych pojazdu na druku zgodnym z rozporządzeniem,
 • rachunek lub fakturę za wykonaną w warsztacie usługę.

Najczęściej do dozwolonych zmian konstrukcyjnych wykonywanych w pojazdach zaliczamy:

 • demontaż kraty, kratki czy przegrody, co zwykle wymaga zamontowania pasów i zagłówków na siedzeniach,
 • montaż instalacji gazowej,
 • zmianę pojemności silnika samochodu,
 • przerobienie samochodu ciężarowego na osobowy, co oznacza zmianę jego przeznaczenia na wyłączny przewóz osób,
 • przerobienie samochodu osobowego na ciężarowy, co oznacza zmianę jego przeznaczenia na wyłączny przewóz ładunków,
 • zmianę liczby miejsc w samochodzie, co wiąże się np. z montażem nowego rzędu siedzeń w miejscu, w którym dotychczas były przewożone ładunki.

Ile kosztuje badanie techniczne po zmianach konstrukcyjnych pojazdu?

Po zakończeniu zmian konstrukcyjnych w samochodzie, jego właściciel musi przeprowadzić w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów badanie techniczne. Podczas przeglądu diagnosta stwierdzi, czy przeróbki są zgodne z przepisami. Kierowca będzie musiał zapłacić:

 • 82 zł, jeśli samochód posiada aktualne badanie techniczne,
 • 180 zł, jeśli samochód go nie ma (98 zł za okresowe badanie techniczne pojazdu oraz 82 zł za dodatkowy przegląd po przeprowadzeniu zmian konstrukcyjnych auta).

Jakie dokumenty trzeba zabrać do wydziału komunikacji?

Po pomyślnym zakończeniu badania technicznego pojazdu, należy udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zarejestrowania samochodu. Musimy to zrobić w ciągu 30 dni od przeprowadzenia przeglądu auta. W urzędzie należy okazać następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny pojazdu (do czasu wyrobienia nowego, otrzymamy czasowy),
 • potwierdzenie, że zmiany konstrukcyjne pojazdu wykonano w uprawnionym do tego celu warsztacie,
 • zaświadczenie o pomyślnym przejściu badania technicznego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,
 • oświadczenie producenta lub jego przedstawiciela o homologacji pojazdu zgodnie z podanymi danymi, jeśli zmiany konstrukcyjne były związane ze zmianą masy bądź nacisku osi samochodu,
 • dowód wpłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego w wysokości 54 zł oraz uiszczenia opłaty ewidencyjnej w kwocie 0,50 zł,
 • pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty w wysokości 17 zł, jeśli formalności załatwia inna upoważniona osoba. Bezpłatnie właściciela pojazdu mogą reprezentować następujący członkowie rodziny – mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuki.

Wydział komunikacji ma 30 dni na wydanie pozytywnej lub negatywnej decyzji o rejestracji pojazdu po wykonanych zmianach konstrukcyjnych. Jeśli będzie odmowna, możemy w ciągu 14 dni od jej doręczenia złożyć odwołanie.

Wysokość opłat za zmiany konstrukcyjne w pojazdach

Jak zmiany konstrukcyjne auta wpływają na cenę OC?

Wyróżniamy kilka rodzajów tuningu, w tym:

 • optyczny (np. umieszczenie naklejek na karoserii samochodu),
 • elektroniczny (np. zmiana oprogramowania pojazdu),
 • akustyczny, czyli ingerencję w dźwięk pojazdu,
 • mechaniczny (np. zmiana pojemności silnika, montaż instalacji gazowej, czy przeróbka z samochodu ciężarowego na osobowy).

Posiadacze OC powinni poinformować ubezpieczyciela jedynie w przypadku wykonywania przeróbek mechanicznych w pojeździe, które mogą wpłynąć na zwiększenie ryzyka wystąpienia kolizji lub wypadku, a w konsekwencji zmianę wysokości składki. Takich, jak np. zmiana pojemności silnika czy montaż instalacji gazowej. Z kolei niewielki tuning auta nie wpływa na zmianę wysokości ceny OC. Ponadto przeprowadzając zmiany konstrukcyjne samochodu, należy pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad. Przede wszystkim należy używać części posiadających homologację. 

Jak zmiany konstrukcyjne wpływają na wysokość odszkodowania z OC sprawcy?

Nie można również przeprowadzać zmian konstrukcyjnych, przez które pojazd może zostać uznany jako niespełniający wymogów technicznych. Oprócz tego warto zachować wszelkie dokumenty potwierdzające koszty wykonanego tuningu, jak faktury i paragony. Mogą one stanowić dowód, że wartość zniszczonego samochodu wzrosła po dokonaniu zmian konstrukcyjnych. 

W razie braku dokumentów, właściciel pojazdu może zwrócić się o przeprowadzenie jego wyceny przez rzeczoznawcę. Zwykle jego usługi kosztują około 100-200 zł. Może to być przydatna opcja, jeśli to my jesteśmy stroną poszkodowaną wypadku lub kolizji drogowej i zależy nam na otrzymaniu wyższego odszkodowania.

Przykład: Pan Jan brał udział w wypadku drogowym, którego jest stroną poszkodowaną. Ubezpieczyciel określając wartość uszkodzonego pojazdu tradycyjnie wziął pod uwagę jego wiek, przebieg czy model. W ten sposób wysokość odszkodowania wyniosła 40 tys. zł. Jednak wcześniej właściciel wykonał tuning auta, na który wydał 15 tys. zł. W efekcie pan Jan odwołał się od decyzji towarzystwa i skorzystał z usług rzeczoznawcy. Dzięki temu kwota wypłaconej rekompensaty z OC wzrosła do 55 tys. zł.

Jak zmiany konstrukcyjne auta wpływają na ubezpieczenie AC?

Większość ubezpieczycieli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) polisy AC umieszcza zapis, że właściciel jest zobowiązany ich powiadomić o wszelkich zmianach dotyczących pojazdu, które wymagają modyfikacji danych w dowodzie rejestracyjnym. Bez wątpienia jedną z nich są istotne zmiany konstrukcyjne, takie jak np. zwiększenie pojemności silnika, montaż instalacji gazowej, czy przerobienie samochodu z ciężarowego na osobowy.

Poinformowanie ubezpieczyciela o dokonanych zmianach konstrukcyjnych powinno być szczególnie ważne dla właścicieli pojazdów, którzy posiadają pakiet ubezpieczeń OC i AC. Istotne przeróbki mogą sprawić, że wartość samochodu wzrośnie. W związku z tym w razie wypadku lub kolizji drogowej, towarzystwo ubezpieczeniowe może wypłacić zbyt niskie odszkodowanie z autocasco (dotychczasowa suma ubezpieczenia zawarta w umowie okaże się niewystarczająca), czy odmówić zapłaty za zmodyfikowane części. Poza tym określając wysokość składki, firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę wiele parametrów technicznych auta, jak np. jego przeznaczenie, liczba miejsc bądź masa.

Tak więc właściciele pojazdów, którzy dokonali zmian konstrukcyjnych, powinni przesłać towarzystwu ubezpieczeniowemu oświadczenie o zakresie dokonanych przeróbek. Ubezpieczyciel je przeanalizuje i oceni, czy rekalkulacja składki AC jest zasadna.  

Co warto wiedzieć?

 1. Wykonanie tuningu w aucie musi być zgodne z przepisami, aby pojazd spełniał wymogi techniczne.
 2. Za wykonanie tuningu niezgodnie z przepisami grozi nawet utrata dowodu rejestracyjnego.
 3. O wykonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych właściciel samochodu powinien poinformować ubezpieczyciela. 
 4. Wykonanie poważnych przeróbek mechanicznych może wpłynąć na zmianę składki AC.