W skomplikowanym świecie ubezpieczeń i finansów staramy się zawsze stać po stronie klienta, wspierać go i pomagać mu w podejmowaniu najkorzystniejszych decyzji. Nasze treści, tworzone jedynie przez wykwalifikowanych specjalistów, mają dostarczać wiedzę oraz rozjaśniać trudne tematy. A wszystko to w przystępny, obiektywny i zgodny ze stanem faktycznym sposób.  

Misja  

Naszą misją jest dostarczanie użytkownikom rzetelnych, sprawdzonych i wiarygodnych informacji oraz pomoc w dokonywaniu dobrych wyborów. Świat ubezpieczeń i finansów często bywa trudny, a jego zrozumienie wymaga eksperckiej wiedzy. My przedstawiamy tę wiedzę w prosty i przystępny sposób. Tak, aby każdy nasz czytelnik miał pełne zrozumienie omawianych kwestii.  

 • Informujemy 
 • Wyjaśniamy 
 • Edukujemy 
 • Pomagamy 

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za przedstawiane treści, bo najważniejsze jest dla nas dobro naszych klientów.  

Jakimi zasadami się kierujemy? 

Tworząc artykuły i komunikaty staramy wczuć się w sytuację użytkownika, okazać mu zrozumienie, wsparcie oraz pokazać, że może nam zaufać. Nasi autorzy zawsze przekazują konkretne, merytoryczne informacje o produktach i usługach. Jednocześnie do każdego klienta podchodzą:  

 • indywidualnie,   
 • fachowo, 
 • obiektywnie.   

Nasze główne zasady to: 

 • Aktualność i precyzja informacji. W branży finansowej i ubezpieczeniowej, gdzie przepisy i warunki rynkowe szybko się zmieniają, staramy się, aby przekazywane przez nas informacje były zawsze aktualne i precyzyjne.  
 • Jasność i przejrzystość. W naszym artykułach posługujemy się jasnym i zrozumiałym językiem, unikamy żargonu branżowego, tak aby treści były dostępne dla każdego.   
 • Pragmatyzm. Dajemy praktyczne porady i przedstawiamy przykłady, które zwiększają wartość naszych treści i czynią je bardziej użytecznymi dla czytelników.    
 • Zgodności z prawem i etyką. Wszystkie nasze treści są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami etycznymi. 
 • Obiektywizm. Nasze treści pełnią funkcje informacyjną i edukacyjną, nie reklamową. 
 • Staranność. Dbamy o merytorykę, zasady pisowni i estetykę treści. Ewentualne nieścisłości zgłaszane przez użytkowników są na bieżąco weryfikowane i w razie konieczności poprawiane.   

Jak powstają nasze treści? 

Nasze treści cechuje przede wszystkim eksperckość. Proces ich tworzenia obejmuje zatem analizę i weryfikację źródeł, ich opracowanie, komentarze specjalistów z branży, opis praktycznych przykładów, czy wskazówki dla czytelników. Dysponujemy obszerną bazą własnych danych, dzięki którym jesteśmy w stanie dostarczać unikalnych informacji. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze treści były jak najbardziej aktualne. Nasi specjaliści każdego dnia sprawdzają i aktualizują dane w artykułach, a przy każdym z nich widnieje data ostatniej aktualizacji.

Wszystkie artykuły sprawdzane są przed publikacją przez co najmniej dwie doświadczone w danym obszarze osoby. Ponieważ stawiamy na transparentność, nasi czytelnicy mają możliwość kontaktu z naszymi autorami, w celu doprecyzowania wątpliwych kwestii. Przy każdym artykule widnieją podstawowe informacje o autorze publikacji oraz jego adres e-mail. Na naszych stronach publikujemy jedynie sprawdzone informacje. Korzystamy zarówno z własnej bazy danych, jak i źródeł zewnętrznych. W naszych artykułach dostępna jest sekcja „Źródła”, w której wskazujemy z jakich serwisów, opracowań czy raportów korzystał autor podczas tworzenia danej publikacji.  

Nasi redaktorzy 

W naszej redakcji zatrudnieni są wyłącznie wykwalifikowani specjaliści mający doświadczenie w dziedzinie, którą się zajmują. Nasz dwuetapowy proces rekrutacji i weryfikacji zarówno wiedzy, jak umiejętności kandydatów sprawia, że zatrudniamy tylko najlepszych ludzi z branży. Dodatkowo, współpracujący z nami autorzy muszą spełniać szereg kryteriów takich jak wiedza z zakresu ubezpieczeń lub finansów oraz bardzo wysokie kompetencje w zakresie tworzenia i analizy treści. Nasi eksperci zobowiązani są również do przestrzegania wszystkich zasad redakcyjnych opisanych wyżej. Pełna lista zatrudnionych w naszej redakcji osób dostępna jest w sekcji Nasi eksperci

Współpraca  

Starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy w zakresie opisu ofert i usług. W artykułach sponsorowanych przygotowanych przez naszą redakcję, bądź dostarczonych przez partnera, trzymamy się ściśle określonych zasad. Artykuły tego typu, publikowane w naszych witrynach spełniają przede wszystkim cel informacyjny. Nasi redaktorzy samodzielnie tworzą treści lub weryfikują materiały dostarczone przez partnera w sposób obiektywny i rzetelny, opisując zarówno wszystkie korzyści, jak i ryzyka związane z daną ofertą. Każdy tekst tworzony jest według precyzyjnych wytycznych, a publikacja każdorazowo opatrzona jest adnotacją “Tekst sponsorowany”.  

Wszystkie treści prezentowane w naszych serwisach mają charakter informacyjny i edukacyjny. Nie należy traktować ich jako indywidualną poradę ubezpieczeniową, finansową czy prawną.