Produkty komunikacyjne

Metoda, według której wyświetlane są wyniki ofert  dla porównywarki OC AC  

Kalkulator OC AC - porównaj oferty OC i zapłać 50% mniej! | Rankomat.pl 

Domyślnie oferty ubezpieczeń dla pojazdów dostępne w ramach porównywarki, sortowane (wyświetlane) są według kryterium "Od najlepszych” - co oznacza największe dopasowanie ofert do potrzeb klienta. 

Samodzielnie oferty można posortować według kryterium: 

 • Od najtańszej 
 • Od najdroższej 
 • Firmy: od A do Z 
 • Firmy od Z do A 

Kolejność prezentowanych ofert zależy od wybranego zakresu ubezpieczenia. To jeden z elementów, które należy wskazać w momencie wypełniania formularza, do wyboru są m.in następujące zakresy: 

 • OC 
 • AC (AC/AC Mini) 
 • ASS (Assistance) 
 • NNW  

Wybór tylko ubezpieczenia OC oznacza wyświetlanie ofert, które zawierają podstawową propozycję polisy OC, bez jakichkolwiek rozszerzeń, w kolejności od najtańszej do najdroższej. 

Zainteresowanie szerszym zakresem ubezpieczenia obejmujące wybór OC + ASS + NNW oznacza domyślne wyświetlenie ofert w kolejności od najtańszej do najdroższej, uwzględniających pełny wybrany zakres. Poniżej, w ramach “Pozostałych ofert”, wyświetlone zostaną oferty, które nie zawierają pełnego wybranego zakresu – czyli np. bez NNW. One również domyślnie będą ułożone w kolejności od najtańszej do najdroższej.  

Wybór pakietu ofert OC + AC/AC Mini oznacza wyświetlenie ofert w kolejności od najtańszej do najdroższej zawierające polisy OC + AC Mini, a następnie Pakiet OC + AC. Poniżej, w ramach “Pozostałych ofert” pojawią się oferty, które nie zawierają propozycji polisy AC/AC Mini. 

Najszerszy pakiet, który obejmuje wszystkie cztery zakresy polis, oznacza domyślne posortowanie ofert, które zawierają wybrany zakres, w kolejności od najtańszej do najdroższej. Poniżej, w ramach “Pozostałych ofert” zostaną natomiast zaprezentowane oferty, które nie zawierają jednego z wybranych produktów: np. bez ASS. 

Dodatkowo, na rankingu mogą pojawić się oferty sponsorowane, wyświetlane jako “Reklama”. 

Produkty turystyczne

Metoda, według której wyświetlane są wyniki ofert dla porównywarki ubezpieczeń turystycznych  

Porównaj ubezpieczenia turystyczne od 15 zł | Rankomat.pl 

W ramach porównywarki prezentowane są oferty ubezpieczeń turystycznych zgodne z potrzebami klienta, które zostały wskazane w formularzu.  Domyślnie oferty sortowane (wyświetlane) są w kolejności od najniższej ceny polisy.   

Dla pełniejszej oceny prezentowanych ofert, możliwy jest samodzielny wybór kryterium ich sortowania.     

Kryteria, które uznaliśmy za najważniejsze i najbardziej pomocne w wyborze najkorzystniejszej oferty to:   

 • od najwyższej ceny polisy  

 • od najniższej sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia   

 • od najwyższej sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia   

 • od najniższej sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 

 • od najwyższej sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia  Odpowiedzialności Cywilnej   

 • od najniższej sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia bagażu   

 • od najwyższej sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia bagażu  

Dla niektórych kalkulacji stosujemy inną metodę sortowania ofert, tj. oferty są domyślnie posortowane według kryterium „oceny eksperckiej”, uwidocznionej w postaci oceny punktowej w skali od 0 do 5.  

Ocena ekspercka bazuje na specjalistycznej wiedzy na temat parametrów poszczególnych ofert ubezpieczenia. Parametry te są oceniane według kryteriów, które uznaliśmy za najważniejsze i najbardziej pomocne w wyborze najkorzystniejszej oferty. Są to:   

 • od najwyższej oceny eksperckiej 

 • od najniższej ceny polisy  

 • od najniższej sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia   

 • od najwyższej sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia   

 • od najniższej sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 

 • od najwyższej sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia  Odpowiedzialności Cywilnej   

Wyjaśnienie kryteriów oceny eksperta 

W celu oceny ofert zdefiniowane zostały istotne elementy ochrony dla ryzyk objętych ubezpieczeniem istotne z punktu widzenia potrzeb ubezpieczeniowych osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej. Zdefiniowany został optymalny zakres ochrony dla danego klienta. Każda oferta została sprawdzona czy spełnia potrzeby ubezpieczeniowe klienta. Ocena została przygotowana w oparciu o wiedzę ekspercką profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego z uwzględnieniem ofert dostępnych za pośrednictwem porównywarki rankomat.pl  

Ocena opiera się między innymi na następujących założeniach ogólnych: 

 •  dla ryzyka kosztów leczenia - po weryfikacji realnych cen świadczeń w poszczególnych krajach sprawdzane jest czy suma ubezpieczenia pokryje koszty leczenia w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku; 
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest sprawdzane pod kątem wysokości kwoty świadczenia w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmieci w wyniku wypadku.  Im wyższa suma ubezpieczenia tym wyżej oceniamy daną ofertę;  
 • przy ocenie ubezpieczenia Bagażu brana jest pod uwagę suma ubezpieczenia, i również wyższa suma ubezpieczenia jest lepiej oceniana;
 • dla ubezpieczenia Opóźnienia Lotu wysokość sumy  ubezpieczenia. Wyższa suma wpływa na wyższą ocenę; 

Jeżeli badanie potrzeb klienta wykaże, że w zakresie ubezpieczenia powinny znaleźć się ryzyka związane z uprawianiem sportu, to przy ocenie oferty oprócz kosztów leczenia sprawdzamy czy ochrona w ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zapewnia zdarzenia mające związek z uprawianiem sportu. Uwzględniamy też wysokość świadczenia na wypadek konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej lub poszukiwawczej przez wyspecjalizowane służby.  

Dla wyjazdów związanych z uprawianiem sportów sprawdzamy też ochronę dla sprzętu sportowego. Im wyższa suma ubezpieczenia tym oferta jest lepiej oceniana. 

 Kryteria oceny zostały ustalone przez eksperta merytorycznego linii ubezpieczeń turystycznych.  

Ocena ekspercka jest niezależna od ceny ubezpieczenia. Ocena ta stanowi osobny parametr umożliwiający szeregowanie ofert na podstawie tego jak ocenę ocenia profesjonalny agent ubezpieczeniowy. 

Dodatkowo, na rankingu mogą pojawić się oferty sponsorowane, wyświetlane jako “Reklama”.  

Produkty dot. nieruchomości 

Metoda, według której wyświetlane są wyniki ofert dla porównywarki ubezpieczeń mieszkania i domu  

Kalkulator ubezpieczenia domu i mieszkania - oszczędź do 50% | Rankomat.pl 

Domyślnie oferty ubezpieczeń nieruchomości dostępne w ramach porównywarki, sortowane (wyświetlane) są według kryterium od najtańszych zgodnie z przyjętym przedmiotem i zakresem ubezpieczenia wraz z wpisanymi sumami ubezpieczenia.  

Samodzielnie oferty można posortować według: 

 • Nazwy Towarzystwa Ubezpieczeniowego  
 • Wysokości ceny rocznej, 2-letniej lub 3-letniej (w zależności od wybranego rankingu) 

Filtrowanie ofert następuje według określonych parametrów: 

 • Ubezpieczenia AllRisk 
 • Ubezpieczenie do ryzyka nazwanych 
 • OC w życiu prywatnym 
 • Przepięcia 
 • Powódź 

Kolejność prezentowanych ofert zależy od wybranego zakresu ubezpieczenia. To jeden z elementów, które należy wskazać w momencie wypełniania formularza. Klient na tym etapie decyduje się również na produkt OC w życiu prywatnym - jeśli produkt zostanie dodany, oferty na rankingu będą posiadały tę opcję i zostaną umieszczone w jego głównej części. 

Poniżej, w ramach “Pozostałych ofert”, wyświetlone zostaną oferty, które nie zawierają pełnego wybranego zakresu – czyli np. bez OC w życiu prywatnym. One również domyślnie będą ułożone w kolejności od najtańszej do najdroższej.   

Dodatkowo, na rankingu mogą pojawić się oferty sponsorowane, wyświetlane jako “Reklama”.  

Produkty dot. polis na życie  

Metoda, według której wyświetlane są wyniki ofert dla porównywarki ubezpieczeń na życie  

Kalkulator ubezpieczenia na życie - oszczędź do 50% | Rankomat.pl 

Domyślnie oferty ubezpieczeń na życie dostępne w ramach porównywarki, sortowane (wyświetlane) są według kryterium od najtańszych zgodnie z przyjętym zakresem ubezpieczenia. 

Samodzielnie oferty można posortować według: 

 • Nazwy Towarzystwa Ubezpieczeniowego  
 • Sum ubezpieczenia (w razie śmierci, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu i uszczerbku na zdrowiu) 
 • Wysokości składki miesięcznej 

Filtrowanie ofert następuje według określonych parametrów: 

 • Wysokości sumy ubezpieczenia w razie śmierci 
 • Wysokości sumy ubezpieczenia w razie poważnego zachorowania 
 • Wysokości sumy ubezpieczenia w razie pobytu w szpitalu 
 • Wysokości sumy ubezpieczenia w razie uszczerbku na zdrowiu 

Kolejność prezentowanych ofert zależy od wybranego zakresu ubezpieczenia. To jeden z elementów, które należy wskazać w momencie wypełniania formularza. Klient na tym etapie decyduje się dodatkowo na ubezpieczenie dotyczące rodziny i bliskich oraz ubezpieczenie jako zabezpieczenie kredytu. 

Dodatkowo, na rankingu mogą pojawić się oferty sponsorowane, wyświetlane jako “Reklama”. 

Produkty finansowe 

Metoda, według której wyświetlane są wyniki dla kalkulatora kredytów hipotecznych 

Kalkulator kredytu hipotecznego - oblicz ratę kredytu mieszkaniowego | Porównywarka finansowa Rankomat 

Domyślnie oferty kredytów hipotecznych dostępnych w ramach porównywarki, sortowane są według kryterium “Raty rosnąco” - zatem na pierwszym miejscu znajduje się oferta z najniższą ratą czyli najtańsza, a na ostatnim z najwyższą ratą czyli najdroższa.  

Dla pełniejszej oceny prezentowanych ofert, możliwy jest samodzielny wybór kryterium ich sortowania.   

Kryteria, które uznaliśmy za najważniejsze i najbardziej pomocne w wyborze najkorzystniejszej oferty to: 

 • Kwota do spłaty  
 • Oprocentowanie 
 • Prowizja  
 • RRSO  
 • Rata (wysokość) 

Wszystkie kryteria dają możliwość sortowania ofert rosnąco (od najniższej do najwyższej) i malejąco (od najwyższej do najniższej).  

Oferty kredytów hipotecznych można porównać w ten sam sposób dla rat stałych i malejących.  

Zestawienie może zawierać oferty sponsorowane lub reklamy, które będą plasowane niezależnie od określonych powyżej zasad, zgodnie z ustaleniami zawartymi przez administratora z partnerem zlecającym prezentowanie oferty. Tego typu oferty będą zawsze w odpowiedni sposób oznaczone. 

Metoda, według której wyświetlane są wyniki dla kalkulatora kredytów gotówkowych 

Kalkulator kredytu gotówkowego - porównywarka 19 banków | Finanse Rankomat 

Oferty kredytów gotówkowych sortowane są w ramach trzech grup: 

 • I grupa – na górze strony wyświetlane jako “Reklama” są oferty sponsorowane.  
 • II grupa “Rekomendowane dla Ciebie” to oferty, dla których zapewniamy wsparcie telefoniczne naszego konsultanta i pomoc w wyborze najbardziej dopasowanych ofert. 
 • III grupa “Pozostałe oferty” - to oferty, które nie zaliczają się do ani pierwszej, ani do drugiej grupy. 

W ramach konkretnej, opisanej powyżej grupy, oferty kredytów gotówkowych, dostępnych w ramach porównywarki, wyświetlane są według kryterium “Raty rosnąco” - zatem na pierwszym miejscu znajduje się oferta z najniższą ratą czyli najtańsza, a na ostatnim z najwyższą ratą czyli najdroższa.  

Dla pełniejszej oceny prezentowanych ofert, możliwy jest samodzielny wybór kryterium ich sortowania.   

Kryteria, które uznaliśmy za najważniejsze i najbardziej pomocne w wyborze najkorzystniejszej oferty to: 

 • Kwota do spłaty  
 • Prowizja  
 • RRSO  
 • Rata (wysokość) 

Wszystkie kryteria dają możliwość sortowania ofert rosnąco (od najniższej do najwyższej) lub malejąco (od najwyższej do najniższej).  

Metoda, według której wyświetlane są wyniki dla kalkulatora kredytów samochodowych 

Kalkulator kredytu samochodowego - oblicz ratę i koszt kredytu na samochód online | Finanse Rankomat 

Domyślnie oferty kredytów samochodowych, dostępnych w ramach porównywarki, wyświetlane są według kryterium “Raty rosnąco” - zatem na pierwszym miejscu znajduje się oferta z najniższą ratą czyli najtańsza, a na ostatnim z najwyższą ratą czyli najdroższa.  

Dla pełniejszej oceny prezentowanych ofert, możliwy jest samodzielny wybór kryterium ich sortowania.   

Kryteria, które uznaliśmy za najważniejsze i najbardziej pomocne w wyborze najkorzystniejszej oferty to: 

 • Kwota do spłaty  
 • Prowizja  
 • RRSO  
 • Rata (wysokość) 

Wszystkie kryteria dają możliwość wyświetlania ofert rosnąco (od najniższej do najwyższej) lub malejąco (od najwyższej do najniższej).   

Zestawienie może zawierać oferty sponsorowane lub reklamy, które będą plasowane niezależnie od określonych powyżej zasad, zgodnie z ustaleniami zawartymi przez administratora z partnerem zlecającym prezentowanie oferty. Tego typu oferty będą zawsze w odpowiedni sposób oznaczone. 

Metoda, według której wyświetlane są wyniki dla rankingu kont osobistych  

https://finanse.rankomat.pl/konta/osobiste/ 

Kolejność ofert prezentowanych w rankingu, ustalana jest przez autora zestawienia, w oparciu o jego doświadczenie i znajomość rynku kont osobistych, przy uwzględnieniu m.in. takich kryteriów jak: 

 • Warunki promocyjne 
 • Wysokość kosztów naliczanych m.in. z tytułu: 
 • Prowadzenia konta 
 • Wypłaty środków z bankomatów krajowych i zagranicznych 
 • Wydania i obsługi karty debetowej 
 • Wykonania przelewu 
 • Dostępnych funkcjonalności (płatność BLIKiem, Cashback itp.) 
 • Możliwości realizacji płatności mobilnych 

Zestawienie może zawierać oferty sponsorowane lub reklamy, które będą plasowane niezależnie od określonych powyżej zasad, zgodnie z ustaleniami zawartymi przez administratora z partnerem zlecającym prezentowanie oferty. Tego typu oferty będą zawsze w odpowiedni sposób oznaczone. 

Metoda, według której wyświetlane są wyniki dla rankingu kont oszczędnościowych

https://finanse.rankomat.pl/konta/oszczednosciowe/

Kolejność ofert prezentowanych w rankingu, ustalana jest przez autora zestawienia, w oparciu o jego doświadczenie i znajomość rynku kont oszczędnościowych, przy uwzględnieniu m.in. takich kryteriów jak:

 • Wysokość oprocentowania konta oszczędnościowego
 • Zakres kwot, które są dostępne dla najwyższego oprocentowania
 • Okres, na jaki dostępne jest najwyższe oprocentowanie
 • Brak wymaganego konta osobistego do założenia rachunku oszczędnościowego (wtedy ocena jest maksymalna) lub ocena konta osobistego, które powiązane jest z danym kontem oszczędnościowym
 • Dodatkowe benefity dostępne dla klienta
 • Średnia ocena aplikacji mobilnej banku na platformach Google Play (Android) i App Store (iOS)

Zestawienie może zawierać oferty wyróżnione lub reklamy, które będą plasowane niezależnie od określonych powyżej zasad, zgodnie z ustaleniami zawartymi przez administratora z partnerem zlecającym prezentowanie oferty. Tego typu oferty będą zawsze w odpowiedni sposób oznaczone.

Metoda, według której wyświetlane są wyniki dla rankingu kont firmowych  

https://finanse.rankomat.pl/konta/firmowe/ 

Oferty prezentowane w rankingu, wyświetlane są w kolejności od najwyższej do najniższej oceny przyznawanej przez Rankomat.pl. “Nasza ocena” to średnia ocen cząstkowych, na którą składają się oceny za: 

 • prowadzenie konta 
 • bankomaty 
 • ofertę oszczędnościową 
 • kartę 
 • premie i bonusy  
 • aplikację mobilną 

Jeśli dla kilku ofert “Nasza ocena” przyjmie taką samą wartość, wówczas w pierwszej kolejności wyświetlone zostaną oferty z najniższą opłatą za prowadzenie konta. 

Jeśli zarówno wysokość oceny i opłaty za prowadzenie konta jest taka sama, wówczas oferty zostaną wyświetlone w kolejności alfabetycznej posortowane według nazwy konta.  

Zestawienie może zawierać oferty sponsorowane lub reklamy, które będą plasowane niezależnie od określonych powyżej zasad, zgodnie z ustaleniami zawartymi przez administratora z partnerem zlecającym prezentowanie oferty. Tego typu oferty będą zawsze w odpowiedni sposób oznaczone. 

Metoda, według której wyświetlane są wyniki ofert dla rankingu kart kredytowych 

https://finanse.rankomat.pl/karty-kredytowe/ 

Oferty prezentowane w rankingu, wyświetlane są w kolejności od najwyższej do najniższej oceny przyznawanej przez Rankomat.pl. “Nasza ocena” to średnia ocen cząstkowych, na którą składają się oceny za: 

 • prowadzenie karty 
 • oprocentowanie 
 • okres bezodsetkowy 
 • premie i programy rabatowe  
 • aplikację mobilną 
 • dodatkowe benefity 

Jeśli dla kilku ofert “Nasza ocena” przyjmie taką samą wartość, wówczas w pierwszej kolejności wyświetlone zostaną oferty z niższą opłatą za prowadzenie karty. 

Jeśli zarówno wysokość oceny i opłaty za prowadzenie karty jest taka sama, wówczas oferty zostaną wyświetlone w kolejności alfabetycznej posortowane według nazwy karty.  

Zestawienie może zawierać oferty sponsorowane lub reklamy, które będą plasowane niezależnie od określonych powyżej zasad, zgodnie z ustaleniami zawartymi przez administratora z partnerem zlecającym prezentowanie oferty. Tego typu oferty będą zawsze w odpowiedni sposób oznaczone. 

Metoda, według której wyświetlane są wyniki ofert dla rankingu kont osobistych  

https://finanse.rankomat.pl/ranking-kont-bankowych/ 

Kolejność ofert prezentowanych w rankingu, ustalana jest przez autora zestawienia, w oparciu o pełny ranking ofert kont osobistych, który znajduje się na stronie: https://finanse.rankomat.pl/konta/osobiste/, z uwzględnieniem dodatkowych, ocenianych subiektywnie przez autora zestawienia, zalet i wad poszczególnych produktów, innych niż parametry ocen cząstkowych brane pod uwagę przy przygotowaniu pełnego rankingu. 

Zestawienie może zawierać oferty sponsorowane lub reklamy, które będą plasowane niezależnie od określonych powyżej zasad, zgodnie z ustaleniami zawartymi przez administratora z partnerem zlecającym prezentowanie oferty. Tego typu oferty będą zawsze w odpowiedni sposób oznaczone. 

Metoda, według której wyświetlane są wyniki dla rankingu kart kredytowych 

https://finanse.rankomat.pl/rankingi/ranking-kart-kredytowych/ 

Kolejność ofert prezentowanych w rankingu, ustalana jest przez autora zestawienia, w oparciu o pełny ranking ofert kart kredytowych, który znajduje się na stronie: https://finanse.rankomat.pl/karty-kredytowe/, z uwzględnieniem dodatkowych, ocenianych subiektywnie przez autora, zalet i wad poszczególnych produktów, innych niż parametry ocen cząstkowych brane pod uwagę przy przygotowaniu pełnego rankingu. 

Zestawienie może zawierać oferty sponsorowane lub reklamy, które będą plasowane niezależnie od określonych powyżej zasad, zgodnie z ustaleniami zawartymi przez administratora z partnerem zlecającym prezentowanie oferty. Tego typu oferty będą zawsze w odpowiedni sposób oznaczone. 

Metoda, według której wyświetlane są wyniki dla porównywarki lokat bankowych 

Porównywarka lokat bankowych - Kalkulator zysków | Rankomat Finanse 

Zestawienie parametrów ofert, prezentowane w wynikach porównywarki, tworzymy na podstawie aktualnych oferty lokat bankowych. Podana kwota zysku netto (po odjęciu podatku od zysków kapitałowych) ma charakter informacyjny i poglądowy. Zyski z lokaty uzależnione są m.in. od kwoty lokaty, oprocentowania oraz okresu trwania lokaty.  

Oferty prezentowane są w kolejności od największego do najmniejszego oprocentowania lokaty lub od największego do najmniejszego zysku netto z lokaty. Domyślnie ustawione jest sortowanie wg oprocentowania, ale użytkownik może ustawić sortowanie wg zysku.  

Przedstawione wyniki są przybliżone i mogą się różnić od tych prezentowanych przez poszczególne banki. Dokładamy wszelkich starań, aby oferty były aktualne, a wyniki zgodne ze stanem faktycznym.    

W sekcji „Oferty wyróżnione”, która znajduje się nad wynikami porównywarki, prezentujemy oferty Partnerów, z którymi współpracujemy za wynagrodzeniem.   

Metoda, według której wyświetlane są wyniki redakcyjnego rankingu kredytów gotówkowych   

https://finanse.rankomat.pl/kredyty/gotowkowe/  

Kolejność ofert prezentowanych w rankingu redakcyjnym, ustalana jest przez autora zestawienia, w oparciu o jego doświadczenie i znajomość rynku kredytów gotówkowych, przy uwzględnieniu m.in. takich kryteriów jak:  

 • Wysokość prowizji  
 • Wysokość RRSO  

Zestawienie może zawierać oferty sponsorowane lub reklamy, które będą plasowane niezależnie od określonych powyżej zasad, zgodnie z ustaleniami zawartymi przez administratora z partnerem zlecającym prezentowanie oferty. Tego typu oferty będą zawsze w odpowiedni sposób oznaczone.  

Metoda, według której wyświetlane są wyniki redakcyjnego rankingu kredytów samochodowych  

https://finanse.rankomat.pl/kredyty/samochodowe/  

Kolejność ofert prezentowanych w rankingu redakcyjnym, ustalana jest przez autora zestawienia, w oparciu o jego doświadczenie i znajomość rynku kredytów samochodowych, przy uwzględnieniu m.in. takich kryteriów jak:  

 • Wysokość prowizji  
 • Wysokość RRSO  

Zestawienie może zawierać oferty sponsorowane lub reklamy, które będą plasowane niezależnie od określonych powyżej zasad, zgodnie z ustaleniami zawartymi przez administratora z partnerem zlecającym prezentowanie oferty. Tego typu oferty będą zawsze w odpowiedni sposób oznaczone.  

Metoda, według której wyświetlane są wyniki redakcyjnego rankingu kredytów hipotecznych  

https://finanse.rankomat.pl/kredyty/hipoteczne/     

Kolejność ofert prezentowanych w rankingu redakcyjnym, ustalana jest przez autora zestawienia, w oparciu o jego doświadczenie i znajomość rynku kredytów hipotecznych, przy uwzględnieniu m.in. takich kryteriów jak:  

 • Wysokość kosztów kredytu  
 • Wysokość RRSO  
 • Wysokość kwoty kredytu  
 • Okres spłaty zobowiązania  

Zestawienie może zawierać oferty sponsorowane lub reklamy, które będą plasowane niezależnie od określonych powyżej zasad, zgodnie z ustaleniami zawartymi przez administratora z partnerem zlecającym prezentowanie oferty. Tego typu oferty będą zawsze w odpowiedni sposób oznaczone.  

Metoda, według której wyświetlane są wyniki rankingu kredytów firmowych  

Ranking kredytów firmowych - marzec 2023 | Porównywarka finansowa Rankomat  

Kolejność ofert prezentowanych w rankingu, ustalana jest przez autora zestawienia, w oparciu o jego doświadczenie i znajomość rynku kredytów firmowych, przy uwzględnieniu m.in. takich kryteriów jak:  

 • Wysokość kwoty kredytu  
 • Sposób złożenia wniosku  
 • Liczba formalności  

Zestawienie może zawierać oferty sponsorowane lub reklamy, które będą plasowane niezależnie od określonych powyżej zasad, zgodnie z ustaleniami zawartymi przez administratora z partnerem zlecającym prezentowanie oferty. Tego typu oferty będą zawsze w odpowiedni sposób oznaczone. 

Produkty GSM

Metoda, według której wyświetlane są wyniki dla porównywarki ofert GSM  

https://rankomat.pl/porownywarka-gsm 
 
Oferty GSM zaprezentowane są w ramach dwóch grup:  

 • I grupa „Rekomendowane” – na górze strony wyświetlane jako “Rekomendowane” są oferty sponsorowane.   
 • II grupa “Pozostałe oferty” – to wszystkie oferty, które spełniają wskazane przez użytkownika w porównywarce kryteria. 

 
Domyślnie oferty GSM (II grupa) dostępne w ramach porównywarki, sortowane są według kryterium “Wartość całego kontraktu” (tj. suma wszystkich kosztów, wynikających z zawarcia umowy np. koszt abonamentu przemnożony przez ilość miesięcy, w których będzie obowiązywała umowa, plus opłata aktywacyjna). 
Zatem na pierwszym miejscu wśród ofert (II grupa) znajduje się oferta z najniższą wartością całego kontraktu, czyli najtańsza, a na ostatnim z najwyższą wartością całego kontraktu, czyli najdroższa.  
 
W przypadku umów, w których wartość umowy jest identyczna – kolejność wyświetlania jest dowolna i nie zależy od żadnego obiektywnego czynnika. 

Dla pełniejszej oceny prezentowanych ofert, możliwy jest samodzielny wybór kryterium ich sortowania.    

Kryteria, które uznaliśmy za najważniejsze i najbardziej pomocne w wyborze najkorzystniejszej oferty to m.in.:  

 • Cena (miesięczna) 
 • Ilość minut (komórkowych i stacjonarnych) 
 • Ilość SMS-ów i MMS-ów 
 • Internet (ilość GB w PL i UE) 

Zestawienie może zawierać oferty sponsorowane lub reklamy, które będą plasowane niezależnie od określonych powyżej zasad, zgodnie z ustaleniami zawartymi przez administratora z partnerem zlecającym prezentowanie oferty. Tego typu oferty będą zawsze w odpowiedni sposób oznaczone. 

Produkty NNW szkolne     

Metoda, według której wyświetlane są wyniki ofert ubezpieczenia NNW dla dzieci.   

Kalkulator ubezpieczeń NNW - porównanie 7 polis | Rankomat.pl  

Domyślnie oferty ubezpieczeń NNW szkolne dostępne w ramach porównywarki, sortowane (wyświetlane) są według kryterium od najtańszych zgodnie z przyjętym zakresem ubezpieczenia.   

Nie ma możliwości samodzielnej zmiany sortowania ofert na rankingu.  

Filtrowanie ofert następuje według określonych parametrów:   

 • Pobyt w szpitalu  

 • Pobyt w szpitalu w wyniku choroby  

 • Poważne zachorowanie  

 • Śmierć rodzica/prawnego opiekuna  

 • Odbudowa stomatologiczna zębów na skutek NW  

 • Uwzględnienie kosztów operacji plastycznych na skutek NW  

Rodzaj prezentowanych ofert zależy od wybranego zakresu ubezpieczenia.  
Klient ma możliwość zaznaczenia dodatkowych świadczeń w momencie wypełniania formularza:  

 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego  

 • Zwrot kosztów leczenia wskutek NW  

 • Zwrot kosztów rehabilitacji wskutek NW  

Klient także może określić przedział sum ubezpieczenia, jaki go interesuje.  

Prezentowane oferty mogą zawierać informację o dodatkowych zniżkach/kodach rabatowych oferowanych przez Towarzystwo.  

Dodatkowo, na rankingu mogą pojawić się oferty sponsorowane, wyświetlane jako “Reklama”.  

Ubezpieczenie zdrowotne  

Metoda, według której wyświetlane są oferty ubezpieczenia zdrowotnego  

Ubezpieczenia zdrowotne - 7 najlepszych ofert => porównaj ceny | Rankomat.pl  

Oferty ubezpieczeń zdrowotnych, prezentowane na rankingu, sortowane (wyświetlane) są według kryterium od najtańszych, zgodnie z przyjętym zakresem ubezpieczenia.   

Prezentowane oferty mogą zawierać informację o dodatkowych zniżkach/kodach rabatowych oferowanych przez Towarzystwo.  

Ranking nie umożliwia klientowi sortowania i filtrowania ofert ubezpieczenia.  

Dodatkowo, na rankingu mogą pojawić się oferty sponsorowane, wyświetlane jako “Reklama”.