Jeśli jako lokator posiadasz polisę OC najemcy, właściciel może uzyskać odszkodowanie za nieumyślne szkody na murach, elementach stałych oraz ruchomościach domowych, o ile powstały one z twojej winy, a także z winy pozostałych domowników (w tym dzieci), zwierząt domowych lub pracowników (np. opiekunki do dzieci). Sprawdź, w jakich sytuacjach działa OC najemcy, a w jakich niekoniecznie, ile kosztuje i kto oferuje najtańsze pakiety OC najemcy na rynku.

OC najemcy jest  wariantem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym. Takie rozwiązanie dodatkowo zabezpiecza interesy obu stron umowy najmu mieszkania czy domu.

Czym jest ubezpieczenie OC najemcy?

OC najemcy jest wariantem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym. To jeden z popularniejszych dodatków do polisy mieszkaniowej, przeznaczony dla lokatorów posiadających umowę najmu.

OC w życiu prywatnym, a więc i ubezpieczenie oc najemcy, zabezpiecza finansowo na wypadek szkód, które nieumyślnie wyrządzimy osobom trzecim, czyli np. sąsiadom. Chodzi tutaj zarówno o szkody materialne, jak i uszkodzenia ciała. Z OC najemcy nie można natomiast uzyskać rekompensaty za zniszczenie własnego mienia.

WAŻNE!
Ubezpieczenie OC najemcy może występować jako samodzielny produkt lub rozszerzenie ubezpieczenia ruchomości domowych.

Co obejmuje ubezpieczenie OC najemcy?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla najemców ma zastosowanie przy szkodach, które wyrządzisz przypadkiem podczas zwykłych codziennych czynności, takich jak:

 • rekreacyjne uprawianie sportu,
 • poruszanie się po mieście,
 • wyprowadzanie psa,
 • użytkowanie lokalu mieszkalnego.

OC najemcy zadziała nie tylko wtedy, kiedy sam spowodujesz szkodę, ale ochrona dotyczy także twoich dzieci, pozostałych domowników, osób zatrudnionych (np. niani) czy zwierząt domowych.

OC w życiu prywatnym działa na obszarze wynajmowanej nieruchomości, ale i na terenie całego kraju. Dostępne są też pakiety OC, które obowiązują poza granicami Polski – możliwe zasięgi to: Europa, Unia Europejska, cały świat lub ewentualnie cały świat bez kilku krajów (najczęściej USA i Kanady). Polisa zawierająca taki dodatek może się więc przydać również podczas urlopu czy też po zmianie mieszkania.

Kiedy przyda się OC najemcy w życiu prywatnym?

Przy podpisywaniu umowy najmu standardem jest kaucja, najczęściej równa miesięcznemu czynszowi. Jest to finansowe zabezpieczenie dla właściciela m. in. na wypadek szkód wyrządzonych przez lokatorów. Jej wysokość jest jednak w stanie pokryć tylko niewielkie szkody, w przeciwieństwie do OC najemcy, gdzie sumy ubezpieczenia wahają się najczęściej w granicach od 50 000 zł do 200 000 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma zastosowanie w wielu sytuacjach, np. podczas nieumyślnego zalania wynajmowanego lokalu, mieszkań sąsiadów czy części wspólnych budynku. Możesz z niego pokryć również szkody wynikłe z pożaru, wybuchu, pogryzienia przez psa czy zniszczenia przez dzieci klatki schodowej.

Szkody muszą jednak powstać w określonych okolicznościach, czyli:

 • przypadkowo,
 • nie w skutek rażącego niedbalstwa,
 • podczas czynności życia prywatnego (a nie np. podczas pracy),
 • szkody muszą dotyczyć mienia lub zdrowia osób trzecich (niespokrewnionych z ubezpieczonym ani niezatrudnionych przez niego).

Z OC najemcy można wypłacić rekompensatę właścicielowi wynajmowanego mieszkania, sąsiadom czy administracji, w zależności od tego, kto poniósł szkodę. Jest to więc zabezpieczenie finansowe i dla najemcy, i dla wynajmującego.

Jako właściciel przy podpisywaniu umowy najmu możesz zrezygnować z pobrania kaucji, jeśli lokator wykupi polisę mieszkaniową zawierającą OC najemcy. Zawsze jest to jednak kwestia indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami.

Jako najemca, nawet jeśli jesteś bardzo ostrożny, dbasz o wynajmowane mieszkanie i przestrzegasz wszystkich zasad bezpieczeństwa, w lokalu może wystąpić szkoda, której nie przewidzisz, jak pęknięcie wężyka od pralki, zachowanie małych dzieci, które po prostu co pewien czas dokonują mniejszych lub większych zniszczeń. OC najemcy zabezpieczy cię finansowo właśnie przed takimi sytuacjami. Ponadto, ubezpieczenie może być dla ciebie argumentem w negocjacji z właścicielem odnośnie wysokości kaucji albo w ogóle jej zasadności.

Ile kosztuje polisa OC najemcy?

Za pomocą porównywarki polis sprawdziliśmy koszty rocznego ubezpieczenia dla najemców – ruchomości domowe (60 000 zł) od zdarzeń losowych + OC w życiu prywatnym.

PORÓWNAJ CENY

Za najtańszą polisę trzeba zapłacić 134 zł, a za najdroższą 340 zł. Poszczególne oferty różnią się od siebie, przede wszystkim, sumą ubezpieczenia dla OC – od 50 000 zł do 200 000 zł, a także wliczonymi w cenę dodatkami.

Polisy dla najemców należą do najtańszych spośród ubezpieczeń nieruchomości. Wynika to głównie z faktu, że przedmiotem ubezpieczenia jest tutaj tylko mienie ruchome, którego wartość to najczęściej kilkadziesiąt tysięcy złotych, co w porównaniu z całą nieruchomością jest niewielką kwotą. Wyniki kalkulacji pokazują dobitnie, że przed zakupem polisy warto porównać ze sobą większą liczbę ofert. Po pierwsze dlatego, żeby znaleźć odpowiadający nam zakres ochrony, a po drugie żeby za niego nie przepłacić

Małgorzata Przybyszewska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.plMałgorzata Przybyszewska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.pl

Ubezpieczenie OC najemcy – porównanie ofert

TUMaksymalne odszkodowanie z OC

Dodatkowo w polisie

Roczna składka
Wiener50 000 zł

Home Assistance, dewastacja

134 zł

Benefia

50 000 złHome Assistance142 zł

Mtu24.pl

50 000 złHome Assistance179 zł

Benefia

100 000 złHome Assistance180 zł
Wiener100 000 zł

Home Assistance, dewastacja

185 zł
Inter Polska50 000 zł

Home Assistance, dewastacja

189 zł
Europa100 000 zł

Home Assistance, dewastacja

194 zł
Mtu24.pl100 000 zł

Home Assistance

194 zł
Link450 000 zł

Home Assistance, dewastacja

197 zł
Proama

60 000 zł

Home Assistance, dewastacja

310 zł
Generali

100 000 zł

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

320 zł
Proama

90 000 zł

Home Assistance, dewastacja

321 zł
Generali

200 000 zł

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

340 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 09.01.2024 r.).
Podane stawki dotyczą OC najemcy razem z ubezpieczeniem ruchomości domowych.

Kiedy ubezpieczenie OC najemcy nie działa?

Jak każde ubezpieczenie, również OC najemcy ma swoje ograniczenia. Chodzi tutaj o doprecyzowane w OWU sytuacje, w których odszkodowanie nie zostanie ci przyznane. Na tej liście znajdziesz m.in.:

 • tzw. rażące niedbalstwo, czyli np. pozostawienie odkręconego kranu, czego skutkiem było zalanie;
 • celowe działanie ubezpieczonego bądź innych domowników – towarzystwo nie zapłaci za pokrycie strat powstałych np. podczas świadomej dewastacji wyposażenia;
 • zwykłe drobne zniszczenia wynikające z naturalnego zużycia się mienia – ogólnie lokator nie odpowiada za tego typu szkody;
 • niewłaściwe podłączenie urządzeń lub ich nieprawidłowe użytkowanie;
 • szkody na mieniu lokatora – za nie można uzyskać odszkodowanie, ale nie w ramach OC,
 • szkody górnicze – odpowiada za nie inny podmiot;
 • szkody powstałe przez wyłączone z ochrony zwierzęta domowe, np. agresywne rasy psów, egzotyczne gatunki czy stworzenia dzikie lub półdzikie;
 • szkody powstałe w skutek aktywności niezwiązanej z życiem prywatnym, czyli np. podczas pracy.

OC w życiu prywatnym posiada również ograniczenia terytorialne. W zależności od wybranego wariantu, może działać na obszarze Polski, Europy, UE czy całego świata.

PAMIĘTAJ!
Jeśli szkoda będzie większa, niż suma ubezpieczenia dla OC, towarzystwo nie wypłaci tej nadwyżki.

Czy właściciel mieszkania ma prawo wymagać OC najemcy?

W polskim prawie nie ma zapisu, który zmuszałby cię jako najemcę do posiadania OC w życiu prywatnym. W praktyce sytuacja wygląda podobnie jak przy zaciąganiu kredytu hipotecznego - co prawda bank nie może żądać polisy mieszkaniowej na kredytowaną nieruchomość, ale ma prawo odmówić udzielenia pożyczki. Tak samo jako właściciel domu czy mieszkania na wynajem masz prawo odmówić zawarcia umowy, jeśli najemca nie zgodzi się na posiadanie zabezpieczenia w postaci polisy.

Gdzie kupię ubezpieczenie OC najemcy?

Polisy mieszkaniowe, szczególnie te dedykowane lokatorom, są relatywnie tanimi produktami, które zabezpieczają finansowo przed skutkami licznych zdarzeń, na które nie masz żadnego wpływu, a które mogą pozbawić cię nawet całego majątku.

OC najemcy, w ramach polisy mieszkaniowej, jest powszechnie dostępnym rozszerzeniem, a taki produkt można nabyć w relatywnie niskiej cenie. Ubezpieczenie najłatwiej kupić za pośrednictwem Internetu, co współcześnie odbywa się całkowicie online i nie wymaga żadnych skomplikowanych formalności. W tym celu warto najpierw skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń.

PORÓWNAJ CENY

Aby kupić polisę dla najemcy za pośrednictwem kalkulatora na rankomat.pl, wystarczy wykonać kilka prostych czynności:

1. Wprowadzić w formularzu podstawowe dane nieruchomości (metraż, lokalizacja, wiek budynku, itd.);

2. Uzupełnić kilka dodatkowych informacji typu: forma własności, wiek ubezpieczonego, historia ubezpieczenia, itp.;

3. Wybrać zakres ochrony, czyli podać interesujące nas ryzyka i mienie, które ma zostać ubezpieczone oraz zadeklarować sumy ubezpieczenia;

4. Wskazać posiadane zabezpieczenia antywłamaniowe, jeśli chcemy ubezpieczyć się też od kradzieży;

5. Wybrać jedną z dostępnych ofert, np. Link4, Proama, Generali, Wiener, Europa, Benefia, Inter Polska czy mtu24.pl;

6. Wprowadzić dane osobowe oraz wybrać formę płatności (BLIK, przelew online, PayPo, karta płatnicza debetowa lub kredytowa, Google Pay).

Ważne informacje

1. OC najemcy jest dodatkiem do polisy mieszkaniowej, a nie osobnym produktem

2. OC najemcy chroni przed nieumyślnymi szkodami wyrządzonymi osobom trzecim, np. wynajmującemu, sąsiadom, administracji

3. Z OC najemcy mogą być pokryte m. in. nieumyślne szkody powstałe w wynajmowanym mieszkaniu

4. OC nie dotyczy szkód powstałych trakcie normalnego użytkowania lokalu, które są wynikiem naturalnego zużycia

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OC najemcy

 1. Co to jest OC najemcy?

  OC najemcy to wariant ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dedykowanego lokatorom w wynajmowanym domu czy mieszkaniu. Takie OC pozwala chronić finanse najemcy, jeśli wyrządzi on niezamierzoną szkodę na mieniu czy osobie trzeciej. W zależności od wybranej sumy ubezpieczenia TU pokryje straty nawet do kwoty 200 000 zł.

 2. Kto wykupuje OC najemcy?

  OC najemcy to wariant ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dedykowanego lokatorom w wynajmowanym domu czy mieszkaniu. Takie OC pozwala chronić finanse najemcy, jeśli wyrządzi on niezamierzoną szkodę na mieniu czy osobie trzeciej. W zależności od wybranej sumy ubezpieczenia TU pokryje straty nawet do kwoty 200 000 zł.

 3. Ile kosztuje ubezpieczenie najemcy?

  Ubezpieczenie najemcy nie ma jednej, stałej ceny. Tak jak nie ma stałego zakresu, bo może zawierać tylko ochronę wyposażenia znajdującego się w wynajmowanym domu czy mieszkaniu, jak i dodatki typu OC w życiu prywatnym, gdzie na składkę wpływa też suma ubezpieczenia OC – od 50 000 zł do 200 000 zł odpowiedzialności TU. Dokładną cenę można sprawdzić w porównywarce wybierając odpowiedni zakres ochrony dla najemcy.

 4. Co mogę ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia OC najemcy?

  OC najemcy jest jednym z wariantów ubezpieczenia cywilnego, a więc nie odnosi się do konkretnego mienia, tylko potencjalnych szkód na zdrowiu i mieniu, które powstały z winy ubezpieczonego i które poniósł właściciel lokalu, sąsiad czy administracja.

 5. Kiedy mogę liczyć na odszkodowanie z ubezpieczenia dla najemcy?

  To zależy od posiadanego zakresu ochrony i mienia, które ubezpieczyliśmy. Polisa dla najemcy najczęściej zabezpiecza finansowo ruchomości domowe oraz ewentualnie nakłady inwestycyjne, chroniąc je przed wybranymi ryzykami. Rekompensatę uzyskamy więc za szkody na mieniu, które ubezpieczyliśmy, o ile powstały one w wyniku zdarzenia uwzględnionego w zakresie ochrony.

 6. Czy z ubezpieczenia OC zostaną pokryte szkody, jakie wyrządzę w wynajmowanym mieszkaniu?

  Tak, o ile szkody powstały nieumyślnie i nie w skutek rażącego niedbalstwa, a także jeśli nie są one wynikiem naturalnego zużycia.

 7. Ile pieniędzy wypłaci TU w przypadku szkody?

  Przy właściwie dobranych sumach ubezpieczenia odszkodowanie powinno pokryć szkody w całości, jednak nigdy rekompensata nie może przekroczyć poniesionych strat. W przypadku OC najemcy górną granicą odszkodowania również jest zadeklarowana wcześniej suma ubezpieczenia.

 8. Jak zgłosić szkodę w wynajmowanym mieszkaniu lub domu?

  Szkodę można zgłosić na wiele sposobów: przez formularz na stronie, telefonicznie, mailowo czy osobiście w siedzibie towarzystwa. Z ubezpieczycielem powinniśmy skontaktować się niezwłocznie po wykryciu szkody, maksymalnie po 3-7 dniach.

 9. Jak wezwać pomoc z pakietu Home Assistance?

  Najprościej zrobić to telefonicznie, dzwoniąc na numer podany w polisie. Tego typu kwestie zawsze są szczegółowo opisane w OWU.

 10. Jakie ubezpieczenie dla najemcy?

  OC najemcy to dedykowane ubezpieczenie dla najemcy, które działa tak, że jeśli lokator posiada polisę uwzględniającą OC najemcy, właściciel może uzyskać odszkodowanie za nieumyślne szkody na murach, elementach stałych oraz ruchomościach domowych, o ile powstały one z winy najemcy, pozostałych domowników (w tym dzieci), zwierząt domowych lub pracowników najemcy (np. opiekunki do dzieci).