Czy wiesz, że w ramach ochrony domu i mieszkania możesz mieć także ubezpieczenie konia? Sprawdź, jak ubezpieczyć konie, w jakich sytuacjach ochrona zadziała, a w jakich nie oraz ile ostatecznie zapłacisz za polisę mieszkaniową, która uwzględnia ubezpieczenie konia.

Konie możesz posiadać nie tylko w celach gospodarczych, lecz także rekreacyjnych. I to właśnie w tym drugim aspekcie zastosowanie ma polisa mieszkaniowa. Takie rozszerzenie sprawia, że unikniesz kosztownej odpowiedzialności finansowej, gdy należący do ciebie koń wyrządzi szkodę na innej osobie lub na niej, które należy od tej osoby. 

Co oznacza koń w polisie mieszkaniowej?

W dokumencie OWU dowolnej polisy mieszkaniowej raczej nie znajdziesz osobnej definicji na określenie konia. Pewną wskazówką będzie hasło „zwierzęta domowe”. W polisie mieszkaniowej są nimi zwierzęta trzymane przez człowieka dla towarzystwa, ale nie w celach hodowlanych, handlowych, produkcyjnych i gospodarczych. Tyle że prędzej będą to psy, koty czy gryzonie.

Konia należy zatem szukać w rozdziale o odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Jaka różnica między koniem w polisie mieszkaniowej a polisie dla rolnika?

Główna różnica dotyczy zakresu ochrony. Polisa rolnicza ma więcej zdarzeń, ale to zupełnie inny produkt, działa na odmiennych zasadach i może być znacznie droższy od polisy mieszkaniowej, gdzie koń jest tylko dodatkiem do chronionej nieruchomości.

Ochrona konia z polisy mieszkaniowej i rolniczej - różnice

Rodzaj polisy

MIESZKANIOWA

ROLNICZA
Przedmiot ubezpieczenia

Koń rekreacyjny

Koń hodowlany
Przykład polisy

Generali

Concordia
Zakres ochrony
 • szkoda wyrządzona przez konia
  na osobie trzeciej
  (np. potrącenie)
 • szkoda wyrządzona przez konia
  na mieniu należącym do osoby trzeciej
  (np. uszkodzenie samochodu)
 • ogień i inne zdarzenia losowe
 • śmierć w wypadku
 • uśpienie
 • choroba
 • operacja
 • kastracja
 • ciąża
 • poród

Opracowanie własne na podstawie ubezpieczeń Generali, z myślą o domu, Concordia Konie i Concordia Agro.

Jak ubezpieczyć konia?

Konia ubezpieczysz na kilka sposobów, choć nie każdy z nich jest dostępny i zależy od charakteru nieruchomości. Jeśli masz dom na wsi i prowadzisz agroturystykę, przyda się polisa mieszkaniowa. Jeśli dom i całego gospodarstwo zajmuje powierzchnię powyżej 1 ha, obowiązkowe jest ubezpieczenie rolnicze. A jeśli posiadanie konia traktujesz w kategoriach kolekcjonerskich i wystawienniczych, najlepiej zdecydować się na polisę dedykowaną.

Z polisy mieszkaniowej

Towarzystwa umożliwiają ochronę dla koni, a właściwie dla ubezpieczonych właścicieli koni w ramach wandalizmu i dewastacji oraz OC w życiu prywatnym. Taki zakres ochrony jest dostępny w wybranych polisach mieszkaniowych.

Ubezpieczenie koni - przykładowy zakres ochrony

TU

Przeznaczenie

RozszerzenieCo zawiera

GENERALI
Generali, z myślą o domu

konie do celów prywatnych
lub rekreacyjnych na terytorium Polski
OC w życiu prywatnym

szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone
osobom trzecim
przy jednoczesnym posiadaniu
lub użytkowaniu nieruchomości

WARTA
Dom Komfort Plus

lokatorzy mieszkań i domów,
także domów w budowie

OC w życiu prywatnym
w trakcie trwania umowy
o szkody wyrządzone przez konia rekreacyjnego

posiadanie bądź użytkowanie konia
do celów rekreacyjnych

UNIQA
Twój Dom Plus

właściciele mieszkania lub domu
wraz z pomieszczeniem gospodarczym
albo budynkiem gospodarczym
OC w życiu prywatnym

szkody wyrządzone przez konie
w tym bryczkę, powóz, dorożkę, sanie
wykorzystywane:

a) do celów rekreacyjnych własnych
b) do odpłatnego i nieodpłatnego przewozu
osób trzecich w celach rekreacyjnych

Na podstawie OWU.

Ubezpieczenie konia z polisy rolniczej

Polisa rolnicza dla konia uwzględnia przede wszystkim zdrowie zwierzęcia, ale też OC w życiu prywatnym. Jako właściciel konia możesz wybrać jeden z dostępnych wariantów, które zawierają m.in.:

 • śmierć lub uśpienie z konieczności w wyniku wypadku,
 • śmierć lub uśpienie z konieczności w wyniku choroby, operacji, kastracji, ciąży i porodu,
 • trwała utrata zdatności użytkowej w wyniku wypadku, choroby, operacji, kastracji, ciąży i porodu,
 • trwała utrata zdatności rozpłodowej w wyniku wypadku, choroby, operacji, ciąży i porodu,
 • kradzież i rabunek oraz ubój z zamiarem kradzieży,
 • udział w kosztach operacji, w tym również operacji kolki,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza konia.

Z polisy rolniczej (np. Generali Konie) chronione są konie w określonym wieku – od 7 dnia życia do ukończenia 18 lat. Maksymalna granica zależy od zdarzenia, bo w przypadku operacji nie obowiązuje limit wieku w tym akurat produkcie, ale trwała utrata zdatności rozpłodowej dotyczy klaczy co najwyżej trzynastoletnich.

Taka ochrona obejmuje również konie wyścigowe. Jednak do pewnego wieku – w Generali to 4 lata dla koni biegających po płaskim i przez przeszkody oraz 7 lat dla kłusaków.

Ubezpieczenie konia z polisy dedykowanej

W polisie dedykowanej dla konia (np. Lloyd’s Insurance Company S.A.) i jego właściciela, występuje więcej zdarzeń. Zakres dotyczy przede wszystkim życia i zdrowia zwierzęcia na wypadek: 

 • śmierci konia ( w tym eutanazji),
 • operacji (ratującej i nie ratującej życia),
 • poniesionych kosztów leczenia,
 • utraty wartości użytkowej,
 • kradzieży konia.

W takiej polisie dostępne jest też OC z myślą o właścicielu, profesjonaliście, weterynarzu, ośrodkach jeździeckich, gospodarstwach agroturystycznych i organizatorach imprez masowych oraz niemasowych z udziałem koni. Co do imprez istnieje też możliwość wykupienia ochrony NNW dla uczestników wydarzenia.

Która firma ubezpieczeniowa oferuje polisę dla konia?

Ubezpieczenie konia w ramach polisy mieszkaniowej umożliwia większość firm, które mają w ofercie OC w życiu prywatnym. Tym samym szkody powstałe w wyniku posiadania konia czy wyrządzone w trakcie przejażdżki pokryje polisa z Generali, Proama, Inter Polska, Wiener, Benefia, Uniqa, Warta czy Compensa. Warunki takiego ubezpieczenia konia praktycznie we wszystkich towarzystwach są zbliżone, ale zawsze warto zapoznać się z ich szczegółami, analizując wyłączenia odpowiedzialności czy dostępne sumy ubezpieczenia dla OC. 

PORÓWNAJ CENY

Jeśli chcesz ubezpieczyć konia z polisy rolniczej, masz jeszcze szerszy wybór towarzystw i ofert. Pamiętaj, że takie ubezpieczenie koni obowiązkowe, gdy posiadasz gospodarstwo rolne o powierzchni większej niż 1 hektar.
Z kolei polisa dedykowana właścicielom koni to produkty nieco mniej dostępne, ale za to zaprojektowane w taki sposób, żebyś mógł je dopasować do indywidualnych potrzeb i zapewnić zwierzęciu kompleksową ochronę. Dedykowane ubezpieczenie konia znajdziesz w ofercie Concordia, Generali czy PZU. Dostępnych jest wiele wariantów i pakietów, np. dla jeźdźców, właścicieli koni czy instruktorów jazdy.

Kiedy działa ubezpieczenie konia, a kiedy nie?

Każde ubezpieczenie dla konia (z polisy mieszkaniowej, rolniczej czy dedykowanej) nie zawsze się sprawdzi, ale to żaden wyjątek od reguły. Ubezpieczyciele stosują zwyczajowo wyłączenia i limity odpowiedzialności, więc warto je wcześniej znać, aby uniknąć późniejszych nieporozumień.

I tak, nie będziesz mógł liczyć na odszkodowanie z polisy, jeśli szkodę wyrządziły:

 • zwierzęta nieszczepione;
 • zwierzęta agresywne (w tym np. psy konkretnych ras wymienionych przez ubezpieczyciela);
 • zwierzęta hodowlane (bydło, drób, trzoda chlewna);
 • zwierzęta w trakcie uprawiania sportu uznanego przez TU za wyczynowy.

Ograniczenia dotyczą też ubezpieczonych. Niedopuszczalne jest powstanie szkody przez działanie z premedytacją, na skutek jawnego zaniedbania czy uczestniczenia w zawodach (chyba że masz odpowiednie rozszerzenie w polisie).

Ile kosztuje ubezpieczenie konia?

Ponieważ nie ma osobnej ochrony dla konia z polisy mieszkaniowej, odpowiedzi na pytanie o wysokość składki należy szukać w przykładowych wyliczeniach np. dla OC w życiu prywatnym. Taka polisa to roczny koszt od 100 zł do nawet ponad 1000 zł. Wszystko zależy od wartości ubezpieczanej nieruchomości, a jeśli kupujemy samo OC w życiu prywatnym – od wybranej sumy ubezpieczenia (do wyboru od 50 000 zł do 200 000 zł).

Ubezpieczenie mieszkania z OC w życiu prywatnym
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
mtu24.pl
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł   Powódź  
Link4
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł   Home Assistance   Dewastacja  
INTER Polska
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł   Home Assistance   Dewastacja  
Proama
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 60 000 zł   Home Assistance   Dewastacja  
Generali
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 100 000 zł   Home Assistance   Dewastacja   Pakiet medyczny  
Wiener
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł   Home Assistance   Dewastacja  
Europa Ubezpieczenia
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 100 000 zł   Home Assistance   Dewastacja  
Benefia
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł   Home Assistance  
Ubezpieczenie mieszkania z OC w życiu prywatnym
mtu24.pl
Cena roczna
221,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł Powódź
Link4
Cena roczna
280,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł Home Assistance Dewastacja
INTER Polska
Cena roczna
297,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł Home Assistance Dewastacja
Proama
Cena roczna
301,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 60 000 zł Home Assistance Dewastacja
Generali
Cena roczna
305,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 100 000 zł Home Assistance Dewastacja Pakiet medyczny
Wiener
Cena roczna
242,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł Home Assistance Dewastacja
Europa Ubezpieczenia
Cena roczna
215,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 100 000 zł Home Assistance Dewastacja
Benefia
Cena roczna
238,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł Home Assistance

Oferty ubezpieczenia nieruchomości wyliczone w kalkulatorze rankomat.pl dla mieszkania z 2009 roku, o powierzchni 60 m2, znajdującego się w Sosnowcu, zamieszkanego przez 2 osoby dorosłe i 2 dzieci

Dla porównania właściciel konia hodowlanego za ubezpieczenie konia zapłaci w TU Concordia:

 • 76 zł – przy umowie na 21 dni dla konia o wartości 10 000 zł, od śmierci na skutek wypadku, także podczas transportu, za kradzież lub rabunek; OC w życiu prywatnym 100 000 zł;
 • 265 zł – za taki sam zakres przez 1 rok;
 • 537 zł - za taki sam zakres przez 3 lata;
 • 436 zł lub 550 zł – za roczną ochronę ogiera lub klaczy w razie śmierci podczas wypadku czy transportu, choroby, ciąż i porodu, operacji lub kastracko, kradzieży lub rabunku, OC w życiu prywatnym na 100 000 zł podczas wystaw, aukcji i zawodów innych niż wyścigi
 • 1201 zł lub 1507 zł – za taki sam zakres w zależności od płci konia przez 3 lata.

Jak duże odszkodowanie dostanę za konia?

Za konia otrzymasz różne odszkodowanie w zależności od posiadanej polisy i wybranej wcześniej sumy ubezpieczenia koni. TU weźmie też pod uwagę rozmiar szkód.
Odszkodowanie z polisy mieszkaniowej wyniesie maksymalnie tyle, na ile opiewa suma ubezpieczenia dla wandalizmu, dewastacji czy OC w życiu prywatnym. Jeśli zdecydowałeś się na SU 200 000 zł, to do takiej kwoty ubezpieczyciel jest zobowiązany pokryć roszczenia osób trzecich.

Odszkodowanie z polisy dedykowanej dla koni dotyczą różnych zdarzeń. Na stronie jednego z ubezpieczycieli (polishprestige.pl) znajdziesz aktualne stawki odszkodowania. Mogą się one różnić w zależności od zdarzenia i wartości konia, np.:

 • 1920 zł za leczenie kulawizny u konia o wartości 30 000 zł;
 • 2760 zł za leczenie kulawizny u konia o wartości 135 000 zł;
 • 3180 zł za skutki omdlenia u konia o w wartości 124 600 zł;
 • 3919 zł za leczenie stawu u konia o wartości 35 000 zł;
 • 10 000 zł za leczenie wrzodów u konia o wartości 45 000 zł.

Gdzie kupię ubezpieczenie dla konia?

Ubezpieczenie dla koni z polisy mieszkaniowej można kupić w kilku towarzystwach, jak Generali, Proama, Warta czy Uniqa. Można to zrobić już z porównywarki ubezpieczeniowej – wystarczy tylko wybrać odpowiednie ryzyka (OC w życiu prywatnym, wandalizm i dewastacja) oraz upewnić się, czy dana oferta zawiera w OWU taką właśnie ochronę.

PORÓWNAJ CENY

Właściciele koni wyścigowych czy hodowlanych mogą skorzystać z dedykowanej polisy. Dla posiadających konie w gospodarstwie rolnym rozwiązaniem będzie polisa rolnicza – obowiązkowa, jeśli gospodarstwo z nieruchomościami liczy więcej niż 1 hektar.

Podsumowanie

1. Ochrona finansowa dla konia i jego właściciela jest możliwa z polisy mieszkaniowej, polisy rolniczej i polisy dedykowanej

2. W polisie mieszkaniowej ubezpieczysz nie samego konia, ale skutki szkód, jakie może wyrządzić zwierzę

3. Wybór ubezpieczenia konia zależy od przeznaczenia – w celach rekreacyjnych, hodowlanych czy wyścigowych

4. W wybranych TU możesz ubezpieczyć konia razem z całą nieruchomością, w ramach OC w życiu prywatnym

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie koni

 1. Jakie inne zwierzęta mogę chronić z polisy mieszkaniowej?

  Oprócz koni mogą to być standardowo psy i koty, a także niektóre gryzonie, ryby akwariowe, żółwie czy pszczoły.

 2. Czy ubezpieczę konia każdej rasy?

  W polisie mieszkaniowej rasa konia nie ma znaczenia (wyjątkiem są psy i niektóre rasy uznawane za agresywne). Rasa konia będzie ważną kwestią w polisie dedykowane ze względu na wartość zwierzęcia i wyższą bądź niższą sumę ubezpieczenia.

 3. Czy do ubezpieczenia konia wymagana jest ankieta medyczna?

  W polisie mieszkaniowej nie ma takiego wymogu, ale już w polisie rolniczej czy dedykowanej – tak. Jednym z wymogów może być przedstawienie dodatkowo karty badań konia i zdjęcia RTG.

 4. Czy polisa chroni konia podczas polowania?

  Zazwyczaj nie, chyba że za dodatkową opłatą. Polowanie jest uznawane za okoliczność, która zwiększa ryzyko wystąpienia wypadku czy śmierci, a tym samym wypłaty odszkodowania przez TU.

 5. Czy w ramach polisy mieszkaniowej można ubezpieczyć hodowlę koni?

  Nie, polisa mieszkaniowa gwarantuje pokrycie strat finansowych, jeśli twój koń wyrządzi szkody na mieniu należącym do innych osób lub na tych osobach. Jeśli hodujesz konie, odpowiednim produktem będzie polisa rolnicza.

 6. Ile koni można ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej?

  Przykładowo, TU Generali nie precyzuje w OWU liczby koni, a jedynie uznaje posiadanie lub użytkowanie koni wyłącznie do celów prywatnych lub rekreacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w ramach OC w życiu prywatnym.

 7. Kto ponosi odpowiedzialność za stratowanie przez konia?

  Jeśli masz OC w życiu prywatnym w ramach polisy mieszkaniowej lub innej, a ochrona dotyczy także szkód spowodowanych przez konia, wtedy za skutki zdarzenia odpowiada finansowo ubezpieczyciel. Maksymalnie do kwoty, na którą została zawarta polisa OC w życiu prywatnym. Zwykle jest to przedział do 10 000 zł do nawet 200 000 zł.