Jedno ogniwo fotowoltaiczne – 500 złotych. Koszt całej instalacji dla przeciętnego domu jednorodzinnego – 30 000 zł. Zniszczenie dachu – 100 000 zł i więcej. Skutecznym ratunkiem finansowym może okazać się polisa mieszkaniowa – za około 400 zł rocznie.

Za korzystaniem z ekologicznych źródeł energii przemawia nie tylko konieczność zadbania o środowisko, ale i względy ekonomiczne. Dodatkową motywacją do zainstalowania kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych może być również dofinansowanie, jakie można na taki cel uzyskać. 

Kiedy już zainwestujemy jedną z tych technologii, warto pomyśleć o ubezpieczeniu elementów instalacji, która narażona jest na wiele niebezpieczeństw, takich jak huragany, opady gradu, uderzenia pioruna czy nawet kradzież jej zewnętrznych części. Najprostszym sposobem na objęcie ochroną paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych jest wykupienie polisy mieszkaniowej z odpowiednim rozszerzeniem.

Ubezpieczenie fotowoltaiki w domu
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Link4
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Assistance   Przedmioty szklane   Wandalizm  
Proama
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Przedmioty szklane   Wandalizm  
Generali
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Assistance   Przedmioty szklane   Wandalizm   Pakiet medyczny  
Inter Polska
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Assistance   Przedmioty szklane   Wandalizm  
mtu24.pl
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź   Przedmioty szklane  
Ubezpieczenie fotowoltaiki w domu
Link4
Cena roczna
298,21 zł
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Assistance Przedmioty szklane Wandalizm
Proama
Cena roczna
344,00 zł
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Przedmioty szklane Wandalizm
Generali
Cena roczna
390,00 zł
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Assistance Przedmioty szklane Wandalizm Pakiet medyczny
Inter Polska
Cena roczna
481,00 zł
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Assistance Przedmioty szklane Wandalizm
mtu24.pl
Cena roczna
658,00 zł
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź Przedmioty szklane

Oferty ubezpieczenia nieruchomości wyliczone w kalkulatorze rankomat.pl dla domu 100 m2 zamieszkanego przez 3 osoby w miejscowości Żurawiniec (26-441)

Panele fotowoltaiczne a panele słoneczne – jaka różnica?

Instalacja fotowoltaiczna może być wykorzystywana zarówno na potrzeby gospodarstwa domowego, jak i do celów komercyjnych. Przetwarza ona energię pochodzącą z promieniowania słonecznego na energię elektryczną, która może potem stanowić źródło zasilania dla urządzeń domowych. Panele fotowoltaiczne są najbardziej wydajne w miesiącach zimowych. Ta technologia umożliwia odsprzedanie nadwyżki nagromadzonej energii firmom zajmującym się dystrybucją energii, co nie jest już możliwe, kiedy stosuje się kolektory słoneczne.

Kolektory słoneczne wykorzystywane są do produkcji energii cieplnej, więc przydają się do ogrzewania wody, a także wspierania instalacji centralnego ogrzewania. Odwrotnie niż panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne są najbardziej efektywne latem. Jako że generują wyłącznie energię cieplną, a nie elektryczną, pozwalają zaoszczędzić, ale już nie zarobić na sprzedaży energii. 

WAŻNE!
Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne są przez towarzystwa ubezpieczeniowe traktowane bardzo podobnie, co sprawia, że zasady ich ubezpieczenia z polisy mieszkaniowej są praktycznie identyczne.

Jak chronić panele fotowoltaiczne z polisy mieszkaniowej?

Część elementów instalacji solarnej lub fotowoltaicznej może być objęta ochroną w ramach podstawowej wersji polisy mieszkaniowej. Chodzi tutaj o te fragmenty, które znajdują się na dachu lub ścianach budynku oraz w jego wnętrzu. Wówczas ich wartość doliczana jest to wartości nieruchomości, co przekłada się na końcową wysokość składki. 

Te elementy instalacji, które zamontowane są poza obszarem domu, czyli na przynależącej do niego posesji, mogą zostać włączone do polisy w ramach rozszerzenia – traktuje się je wówczas jako budowle na stałe związane z gruntem, podobnie jak np. altany, garaże wolnostojące czy budynki gospodarcze.  

Solary i fotowoltaika mogą być chronione z polisy do pewnego limitu. Przykładowo, Generali wypłaca odszkodowanie za straty poniesione na tego typu urządzeniach do 30 000 zł. To, jakie pułapy kwotowe wprowadzi ubezpieczyciel, zależy już od jego wewnętrznej polityki. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w dokumencie OWU. 

Warto dodać, że ubezpieczenie może chronić instalacje solarne i fotowoltaiczne na dwa sposoby:

 • rekompensata szkód materialnych wywołanych przez zdarzenia losowe (m. in. uderzenie pioruna, grad czy upadek drzewa) oraz ingerencję osób trzecich (kradzież z włamaniem, wandalizm, dewastacja);
 • pokrycie strat wynikłych z przestoju uszkodzonej instalacji. 

Ochrona paneli fotowoltaicznych lub słonecznych z polisy mieszkaniowej trwa tak długo, jak podpisana przez nas umowa, a tę wykupuje się najczęściej na rok. Kiedy ubezpieczenie wygaśnie można je przedłużyć w tym samym towarzystwie lub skorzystać z konkurencyjnej oferty. 

Czy ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych się opłaca?

Średnia cena instalacji fotowoltaicznej o mocy 4 kW w przeciętnym domu jednorodzinnym to koszt rzędu około 30 000 zł – według portalu instalacjebudowlane.pl. Sprawdziliśmy, ile kosztuje ubezpieczenie obejmujące taką właśnie instalację. 

Obliczeń dokonaliśmy dla domu o powierzchni 100 m2, a samo ubezpieczenie obejmuje ochronę murów, elementów stałych (SU: 30 000 zł) i ruchomości domowych (SU: 30 000 zł) przed zdarzeniami losowymi, kradzieżą z włamaniem, wandalizmem, dewastacją oraz stłuczeniem przedmiotów szklanych. 

Najtańszą ofertę w tych parametrach ma Link4 (306 zł), a najdroższą mtu24.pl (564 zł). Średnia stawka za ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych to ok. 400 zł rocznie. Za mniej więcej 400 zł możemy więc objąć relatywnie szerokim zakresem ochrony dom wyposażony w instalację fotowoltaiczną, która sama w sobie stanowi dużą wartość i narażona na liczne zagrożenia, zarówno ze strony czynników atmosferycznych i zdarzeń losowych, jak i działań osób trzecich.    

Ile kosztuje przykładowe ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych? 

TUdodatkowo w polisie

składka za 12 miesięcy

Link4

Home Assistance
przepięcie

306 zł
Proama

powódź
przepięcie

317 zł
Generali

Home Assistance
powódź
przepięcie

389 zł
Inter Polska

Home Assistance
przepięcie

429 zł
mtu24.pl

Home Assistance
przepięcie

564 zł

średnia cena polisy

401 zł

Tabela 2. Źródło: rankomat.pl (stan na: 23.04.2021 r.). Widoczne oferty są najtańszymi dla danego towarzystwa.

Gdzie ubezpieczyć panele fotowoltaiczne i solarne?

Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej uwzględniają źródła zielonej energii w polisach mieszkaniowych. Przyjrzeliśmy się kilku ofertom, w których znalazło się miejsce dla instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych w PZU pokrywa koszty demontażu zużytych urządzeń - do 15% sumy ubezpieczenia. Warta pokrywa do takiej samej wartości straty wynikłe ze stłuczenia paneli. Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych w TU Wiener można mieć osobno, bez wykupowania ochrony dla całego domu. Concordia umożliwia ochronę instalacji fotowoltaicznej m.in. przed kradzieżą z włamaniem, kradzieżą zwykłą, rabunkiem oraz wandalizmem. W TU Link4 ubezpieczymy fotowoltaikę znajdującą się także na obszarze domu letniskowego. Generali ubezpiecza panele fotowoltaiczne do kwoty 30 000 zł.

Szczegóły ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych i słonecznych

PZU
 • panele fotowoltaiczne o maksymalnej mocy 20 kW
 • panele słoneczne zamontowane na stałe
 • ubezpieczenie od zdarzeń losowych oraz przerw w działaniu (do 180 dni)
 • pokrycie kosztów demontażu zużytych urządzeń - do 15% SU
 • wyłączenia: stłuczenia i pęknięcia paneli
Warta
 • elementy instalacji zamontowane na stałe na domu lub na obszarze posesji
 • straty wynikłe ze stłuczenia paneli - do 15% SU
Wiener
 • ubezpieczenie jako samodzielny produkt
 • ochrona przed 18 zdarzeniami losowymi oraz kradzieżą
 • cena polisy od 40 zł za rok
Concordia
 • odszkodowanie wyliczane na podstawie wartości odtworzeniowej
 • możliwość ochrony przed zdarzeniami losowymi, kradzieżą z włamaniem, kradzieżą zwykłą, rabunkiem oraz wandalizmem
Link4
 • instalacje fotowoltaiczne i solarne na trwale zamontowane na posesji rozumiane jako budowle
 • możliwość objęcia ochroną paneli słonecznych i fotowoltaicznych zamontowanych na obszarze domu letniskowego
Generali
 • elementy instalacji na budynku i w jego wnętrzu w ramach ochrony stałych elementów domu
 • dodatkowe rozszerzenie ochrony, dla paneli (słonecznych i fotowoltaicznych) na posesji, o ile są na trwałe związane z gruntem
 • ochrona do 30 000 zł

Uniqa

 • panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu domu lub budynku niemieszkalnym jako stałe elementy
 • na posesji jako obiekt małej architektury (element posesji w ryzykach nazwanych do 50 000 zł, a w AllRisk do 100 000 zł)

Tabela 2. Przykładowe oferty na podstawie OWU towarzystw.

Kiedy przyda się ochrona paneli fotowoltaicznych w domu?

Lista potencjalnych zagrożeń dla paneli fotowoltaicznych jest długa. To m.in.:

 • uderzenie pioruna,
 • przepięcie (od uderzenia pioruna lub mające źródło w samej instalacji),
 • upadek drzew i masztów,
 • gradobicie,
 • huragan i porywisty wiatr,
 • trąba powietrzna,
 • pożar,
 • eksplozja,
 • powódź (dotyczy szczególnie elementów instalacji ulokowanych na posesji).

Zewnętrzne elementy mogą zostać skradzione lub zostać zniszczone. Żeby uchronić się przed takimi sytuacjami, trzeba uwzględnić w polisie dewastację, wandalizm i kradzież z włamaniem, które najczęściej dostępne są jako rozszerzenia. 

OC w życiu prywatnym, czyli kolejny dodatek do polisy, przyda nam się w sytuacji, w której to my sami lub np. nasze dzieci nieumyślnie uszkodzimy panele lub inne elementy instalacji. 

Ważne informacje

1. Polisa mieszkaniowa chroni panele fotowoltaiczne i słoneczne zamontowane na domu i w jego wnętrzu jako stałe elementy nieruchomości

2. Elementy instalacji znajdujące się na posesji mogą być chronione z polisy jako budowle na trwałe związane z gruntem

3. Towarzystwa często ustalają limit odszkodowania dla fotowoltaiki i solarów

4. Ubezpieczenie paneli słonecznych i fotowoltaicznych niekiedy dostępne jest jako samodzielny produkt