Czy to prawda, że piwnica musi znajdować się w tym samym budynku, co ubezpieczone mieszkanie, a za niektóre przedmioty trzymane w piwnicy nie dostaniemy odszkodowania w razie kradzieży? Sprawdzamy jak naprawdę wygląda ubezpieczenie piwnicy i ile kosztuje.

W piwnicy często trzymamy to, co nie mieści się w mieszkaniu. Najlepszym przykładem jest rower. W Polsce w skali roku ginie około 20 000 jednośladów, a znaczny procent z nich znika właśnie z piwnic, do których włamanie jest mniej ryzykowne, niż z samego mieszkania. Łupem włamywacza mogą paść również inne cenne przedmioty, jak narzędzia, sprzęt sportowy czy meble.

Czym jest piwnica dla ubezpieczyciela?

Nie zawsze TU definiują piwnicę wprost. Przykładowo, dla Generali piwnica to pomieszczenie przynależne. Czyli takie, które stanowi część składową ubezpieczonego mieszkania, nawet jeżeli dane pomieszczenie nie przylega bezpośrednio do mieszkania, ale znajduje się w tym samym budynku wielorodzinnym co ubezpieczone mieszkanie.

Na tej samej zasadzie co piwnica występuje komórka, strych, pomieszczenie gospodarcze i garaż.

PAMIĘTAJ!
Warunkiem ubezpieczenia piwnicy jest jej użytkowanie wyłączenie przez osoby objęte polisą mieszkaniową.

A co nie jest pomieszczeniem przynależnym? To m.in. zabudowany korytarz i miejsce parkingowe. A także pomieszczenie, z którego nie ma przejścia do części mieszkalnej (w przypadku domu i domku letniskowego).

Jak ubezpieczyć piwnicę?

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) praktycznie każdej polisy mieszkaniowej wspomniane są tzw. pomieszczenia przynależne, które stanowią integralną część nieruchomości. Zalicza się do nich: komórki, strychy, pomieszczenia gospodarcze, pralnie, suszarnie, garaże i właśnie piwnice. Nie muszą one bezpośrednio przylegać do lokalu mieszkalnego – ważne, żeby były użytkowane tylko przez ubezpieczonego i pozostałych członków gospodarstwa domowego. Z tej kategorii wyłączone są więc wspólne części budynku, np. klatki schodowe czy windy, do których dostęp mają również osoby trzecie. 

Kiedy ubezpieczamy mieszkanie, a do mieszkania przynależy piwnica, automatycznie obejmujemy ochroną również ją i jest to taka sama ochrona, jak w przypadku murów i elementów stałych (ten sam zakres ubezpieczenia). Z domami wolnostojącymi czy bliźniakami jest identycznie. Ubezpieczenie piwnicy w bloku wygląda więc praktycznie tak samo, jak ubezpieczenie omawianego pomieszczenia przynależnego w domu jednorodzinnym. 

Co ważne, żeby polisa skutecznie chroniła piwnicę i pozostałe pomieszczenia przynależne, muszą zostać spełnione określone warunki techniczne. Przykładowo, w polisie Generali, Z myślą o domu i rodzinie, wymagane są następujące zabezpieczenia:

 1. pełne i zamontowane na stałe drzwi zewnętrzne wykonane z trwałych i odpornych na zniszczenie materiałów, których nie można otworzyć bez pozostawienia śladów użycia siły fizycznej lub narzędzi;
 2. drzwi muszą posiadać przynajmniej jedno sprawne zabezpieczenie w postaci: zamka wielozastawkowego, kłódki wielozastawkowej, elektrycznego systemu zamykania, zamka wielopunkowego lub zamka atestowanego.

Jeśli w piwnicy, która nie posiada takich zabezpieczeń, dojdzie do zniszczenia mienia, Generali nie wypłaci odszkodowania. Inne towarzystwa stosują podobne wymogi, a ich treść zawsze jest opisana w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dodajmy jeszcze, że nie jest możliwe osobne ubezpieczenie piwnicy czy innego pomieszczenia przynależnego. Dostępne są jedynie polisy chroniące całość nieruchomości, czyli również strefę mieszkalną. 

WAŻNE!
Żeby ubezpieczyć piwnicę, trzeba wykupić polisę dla domu lub mieszkania, do którego jest przypisana.

Od czego można ubezpieczyć piwnicę?

Piwnica jest chroniona z polisy w taki sam sposób, jak mieszkanie lub dom. Jeśli ubezpieczenie obejmuje ochronę np. przed 15 zdarzeniami losowymi, to dotyczy to również pomieszczeń przynależnych. Z myślą o piwnicy warto wybrać polisę, która będzie zawierała poniższe ryzyka, jak pożar, zalanie i pękanie mrozowe

Podstawowa wersja polisy mieszkaniowej zabezpiecza finansowo mury i ewentualnie elementy stałe, co odnosi się także do piwnicy. Ruchomości domowe (mienie ruchome, wyposażenie) dostępne są natomiast jako dodatkowo płatne rozszerzenie. Po nabyciu tego dodatku, warto również pomyśleć o innych uzupełnieniach podstawy, które zapewnią szerszą ochronę przechowywanym w piwnicy przedmiotom. Chodzi tutaj m. in. o kradzież z włamaniem, kradzież zwykłą, powódź, wandalizm i dewastację.

Jak duże odszkodowanie za zalaną piwnicę?

Za szkody powstałe w piwnicy możesz uzyskać pełne odszkodowanie. Stanie się tak, kiedy ustalisz prawidłowe sumy ubezpieczenia (SU) oraz nie będą miały zastosowania żadne dodatkowe ograniczenia w postaci limitów odpowiedzialności, wyłączeń czy karencji (te ograniczenia omówimy jednak w dalszej części artykułu).

Sumy ubezpieczenia to maksymalne pułapy odszkodowania dla poszczególnych rodzajów mienia, czyli dla murów, elementów stałych oraz ruchomości domowych. Przy zakupie polisy mieszkaniowej musisz samodzielnie ustalić wysokość SU, a kwoty te będą weryfikowane przez towarzystwo dopiero po szkodzie. Bardzo ważne jest więc zadeklarowanie SU jak najlepiej oddających realną wartość posiadanego mienia. Błąd w rachunkach może poskutkować powstaniem nadubezpieczenia lub niedoubezpieczenia.

Nadubezpieczenie wynika z przeszacowania mienia, czyli np. kiedy dla nieruchomości wartej 500 000 zł ustalasz SU na poziomie 600 000 zł. Wzrośnie wówczas składka, ale ty nie uzyskasz z tego tytułu żadnych dodatkowych korzyści. 

Niedoubezpieczenie jest z kolei wynikiem niedoszacowania mienia, czyli podania zbyt niskiej SU. Wysokość składki wówczas nieco maleje, ale taka sytuacja jest zdecydowanie bardziej niebezpieczna od nadubezpieczenia. Przykładowo, kiedy nieruchomość wartą 500 000 zł ubezpieczysz na 400 000 zł i dojdzie do szkody całkowitej, towarzystwo wypłaci ci tylko 400 000 zł, czyli poniesiesz stratę w wysokości aż 100 000 zł. 

Pamiętaj, że piwnica stanowi integralną część nieruchomości, czyli nie ustala się dla niej osobnych sum ubezpieczenia. Tak samo jest z wyposażeniem znajdującym się w pomieszczeniach przynależnych – jego wartość trzeba dodać do wartości wyposażenia strefy mieszkalnej i w ten sposób uzyskuje się pełną SU ruchomości domowych.

Na jaką kwotę ubezpieczyć piwnicę?

Piwnica jest integralną częścią domu czy mieszkania, więc nie ma potrzeby osobnego szacowania jej wartości. 

Należy jednak pamiętać o ograniczeniach stosowanych przez ubezpieczycieli. Jeśli w piwnicy trzymamy ruchomości domowe (meble, dywany, ceramikę, ubrania i inne przedmioty użytkowe), to za zniszczenie lub kradzież możemy nie dostać pełnej wartości odszkodowania. Generali wypłaca w takiej sytuacji do 10% sumy ubezpieczenia ruchomości lub do 10 000 zł. W wariancie All Risk górny próg odpowiedzialności TU wynosi 30% sumy ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie piwnicy z polisy mieszkaniowej?

Sprawdziliśmy, jaki jest koszt podstawowego ubezpieczenia mieszkania z piwnicą. Pod uwagę wzięliśmy lokal o powierzchni 60 mkw. i wartości rynkowej (mury i elementy stałe) 500 000 zł. W zakresie ochrony uwzględniliśmy pożar i inne zdarzenia losowe.  

W wariancie od ryzyk nazwanych taka polisa kosztuje od 170 zł do 312 zł, a w wariancie od ryzyk wszystkich (All Risks) od 265 zł do 545 zł. Wszystkie podane kwoty odnoszą się do rocznego okresu ubezpieczenia, a poszczególne oferty minimalnie się od siebie różnią, głównie wliczonymi w cenę dodatkami. 

Wypowiedź eksperta

Kiedy ubezpieczamy mieszkanie, ubezpieczenie piwnicy następuje automatycznie, ponieważ jest to integralna część całej nieruchomości. Trudno więc precyzyjnie wycenić, ile kosztuje ochrona samego omawianego pomieszczenia przynależnego, chociaż na pewno nie wpływa to jakoś znacząco na ogólną wysokość składki. Ta może natomiast wzrosnąć zauważalnie po wykupieniu dodatków w postaci kolejnych ryzyk lub innego rodzaju mienia, np. wyposażenia mieszkania, czy też przy wyborze wariantu All Risks .
Ewelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomościEwelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomości

Koszt ubezpieczenia piwnicy i mieszkania – porównanie ofert  

Towarzystwo

W cenie

Roczna składka

Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych

Mtu24.pl

-

170 zł

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja

198 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

201 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

213 zł

Mtu24.pl

Home Assistance

215 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

242 zł

Uniqa

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

282 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja

284 zł

Benefia

Home Assistance

300 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

312 zł

Ubezpieczenia od ryzyk wszystkich (All Risks)

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja, powódź

265 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane

294 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

312 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

341 zł

Benefia

Home Assistance, przedmioty szklane

360 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane, pakiet medyczny

545 zł

Tabela 1. Źródło: rankomat.pl (stan na: 28.05.2024 r.).

Kiedy ubezpieczenie nie chroni piwnicy?

Każda polisa mieszkaniowa jest w pewien sposób ograniczona, głównie przez tzw. wyłączenia odpowiedzialności, które są zawsze szczegółowo opisane w OWU. Każde towarzystwo formułuje je w nieco inny sposób, ale można wskazać też pewne ogólne tendencje. Za straty mające miejsce w piwnicy nie uzyskamy odszkodowania np. wtedy, gdy:

 • przechowujemy w piwnicy niebezpieczne substancje, np. wybuchowe;
 • dojdzie do zalania, a woda dostanie się do wnętrza pomieszczenia przez nieszczelne lub niedomknięte okna;
 • zniszczenia będą skutkiem naszych zaniedbań, np. w kwestii dopilnowania obowiązkowych przeglądów instalacji;
 • nie będziemy dbali o stan techniczny piwnicy, czyli m. in. nie dokonamy niezbędnych konserwacji i napraw.

Nie ubezpieczmy też przechowywanych w piwnicy niektórych przedmiotów. To m.in. sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, optyczny, medyczny, biżuteria (w tym zegarki), wartości pieniężne, futra, odzież skórzana, biurowe rzeczy do prowadzenia działalności gospodarczej i przedmioty wartościowe. Za ich kradzież czy zniszczenie w wyniku pożaru czy zalania TU mogą odmówić wypłaty odszkodowania.

Problematyczne jest też ryzyko powodzi w piwnicy. Przykładowo, Generali nie ubezpiecza piwnicy i mieszkania na parterze oraz poniżej poziomu 0.

Jak zgłosić szkodę w piwnicy?

Skoro mamy ubezpieczenie domu lub mieszkania, możemy zgłosić szkodę, która miała miejsce również w piwnicy.

Na zgłoszenie szkody w piwnicy (np. zalanie, kradzież, dewastacja) mamy z reguły od 3 do 7 dni, jednak najlepiej zrobić to niezwłocznie. Podany okres liczy się od momentu stwierdzenia, a nie zajścia szkody. To istotna różnica, ponieważ piwnica jest rzadziej uczęszczanym pomieszczeniem, a szkoda może też powstać w czasie wyjazdu urlopowego.

Na wypłatę odszkodowania ubezpieczyciel ma 30 dni od chwili zgłoszenia. Plus dodatkowe 15 dni, jeśli szkoda w piwnicy wymaga dodatkowych formalności.

Szkodę w piwnicy zgłaszamy podobnie jak w domu czy mieszkaniu - za pomocą e-formularza dostępnego na stronie TU, telefonicznie, mailowo czy nawet osobiście w placówce TU. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację fotograficzną, a w razie pożaru czy zalania także notatkę służbową policji czy straży pożarnej z miejsca zdarzenia.

Gdzie kupić ubezpieczenie piwnicy?

Ponieważ ubezpieczenie piwnicy jest na ogół integralną częścią ubezpieczenia domu czy mieszkania, taką polisę można dostać praktycznie w każdym TU. Wcześniej warto upewnić się czy piwnica (lub pomieszczenie przynależne) jest wymieniona w dokumencie OWU.

Piwnicę można ubezpieczyć przez  porównywarkę online. W dołączonym formularzu nie trzeba uwzględniać obecności piwnicy. Dopiero po dokonaniu kalkulacji, w szczegółach danej oferty, znajdziemy informacje odnośnie obecności piwnicy w zakresie ochrony. Z porównywarki można chronić piwnicę na 12 miesięcy z góry lub nawet na 3 lata. 

Ważne informacje

1. Ubezpieczając mieszkanie lub dom ubezpieczamy również piwnicę

2. Nie istnieją polisy mieszkaniowe chroniące tylko piwnicę

3. Polisa może uwzględniać również piwnice znajdujące się w innym budynku niż mieszkanie

4. Ubezpieczenie nie obejmuje niektórych przedmiotów przechowywanych w piwnicy, np. biżuterii czy gotówki

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie piwnicy

 1. Czy mogę ubezpieczyć tylko piwnicę?

  Zwykle nie, to możliwe przy jednoczesnym ubezpieczeniu domu lub mieszkania.

 2. Czy piwnica musi być w tym samym budynku co mieszkanie?

  To częsty warunek stawiany przez TU. Jeśli jednak w OWU nie ma takiej informacji przyjmuje się, że nie ma obowiązku lokalizacji piwnicy w tym samym budynku co mieszkanie.

 3. Czy dostanę odszkodowanie za włamanie do piwnicy?

  Tak, jeśli drzwi i zamki spełniają wymagania ubezpieczyciela opisane w dokumencie OWU.

 4. Czy każda piwnica podlega ubezpieczeniu?

  Tak, o ile nie odbiega od definicji w OWU. Nie można natomiast ubezpieczyć piwnicy od wszystkich ryzyk, np. powodzi, jeśli taki zapis stosuje ubezpieczyciel.

 5. Czy można ubezpieczyć piwnicę w bloku?

  Tak, piwnica w bloku mieszkalnym oznacza też komórkę i zalicza się do pomieszczeń przynależnych obecnych w polisie mieszkaniowej.

 6. Ile mogę dostać za zalanie piwnicy?

  Odszkodowanie za zalanie piwnicy powinno pokryć wszystkie poniesione straty finansowe, o ile wcześniej zostały ustalone prawidłowe sumy ubezpieczenia i nie ma zastosowania żadne z dodatkowych ograniczeń w postaci wyłączeń i limitów odpowiedzialności czy też karencji.