Czy to prawda, że piwnica musi znajdować się w tym samym budynku, co ubezpieczone mieszkanie, a za niektóre przedmioty trzymane w piwnicy nie dostaniemy odszkodowania w razie kradzieży? Sprawdzamy jak naprawdę wygląda ubezpieczenie piwnicy i ile kosztuje.

W piwnicy często trzymamy to, co nie mieści się w mieszkaniu. Najlepszym przykładem jest rower. W Polsce w skali roku ginie około 20 000 jednośladów, a znaczny procent z nich znika właśnie z piwnic, do których włamanie jest mniej ryzykowne, niż z samego mieszkania. Łupem włamywacza mogą paść również inne cenne przedmioty, jak narzędzia, sprzęt sportowy czy meble.

Czym jest piwnica dla ubezpieczyciela?

Nie zawsze TU definiują piwnicę wprost. Przykładowo, dla Generali piwnica to pomieszczenie przynależne. Czyli takie, które stanowi część składową ubezpieczonego mieszkania, nawet jeżeli dane pomieszczenie nie przylega bezpośrednio do mieszkania, ale znajduje się w tym samym budynku wielorodzinnym co ubezpieczone mieszkanie.

Na tej samej zasadzie co piwnica występuje komórka, strych, pomieszczenie gospodarcze i garaż.

PAMIĘTAJ!
Warunkiem ubezpieczenia piwnicy jest jej użytkowanie wyłączenie przez osoby objęte polisą mieszkaniową.

A co nie jest pomieszczeniem przynależnym? To m.in. zabudowany korytarz i miejsce parkingowe. A także pomieszczenie, z którego nie ma przejścia do części mieszkalnej (w przypadku domu i domku letniskowego).

Jak ubezpieczyć piwnicę?

Do ubezpieczenia piwnicy potrzebne jest zawarcie polisy na dom lub mieszkanie. Wtedy piwnica jest również chroniona od tych samych ryzyk, co główna nieruchomość. Poza wyłączeniami odpowiedzialności obecnymi w OWU polisy.

Aby otrzymać odszkodowanie za zniszczoną lub okradzioną piwnicę, trzeba pamiętać o kilku wymogach technicznych. 

Wejścia do piwnicy musi być zabezpieczone pełnymi drzwiami zewnętrznymi wykonanymi z materiałów trwałych, odpornych na zniszczenie i uniemożliwiających ich otwarcie bez pozostawienia śladów użycia siły fizycznej lub narzędzi. Ponadto drzwi muszą być zamontowane na stałe i zamykane na co najmniej 1 zamek wielozastawkowy lub 1 kłódkę wielozastawkową lub elektryczny system zamykania lub 1 zamek wielopunktowy lub 1 zamek atestowany (przykładowe wymogi Generali)

WAŻNE!
Żeby ubezpieczyć piwnicę, trzeba wykupić polisę dla domu lub mieszkania, do którego jest przypisana.

Od czego można ubezpieczyć piwnicę?

Piwnica jest chroniona z polisy w taki sam sposób, jak mieszkanie lub dom. Jeśli ubezpieczenie obejmuje ochronę np. przed 15 zdarzeniami losowymi, to dotyczy to również pomieszczeń przynależnych. Z myślą o piwnicy warto wybrać polisę, która będzie zawierała poniższe ryzyka, jak pożar, zalanie i pękanie mrozowe

Podstawowa wersja polisy mieszkaniowej zabezpiecza finansowo mury i ewentualnie elementy stałe, co odnosi się także do piwnicy. Ruchomości domowe (mienie ruchome, wyposażenie) dostępne są natomiast jako dodatkowo płatne rozszerzenie. Po nabyciu tego dodatku, warto również pomyśleć o innych uzupełnieniach podstawy, które zapewnią szerszą ochronę przechowywanym w piwnicy przedmiotom. Chodzi tutaj m. in. o kradzież z włamaniem, kradzież zwykłą, powódź, wandalizm i dewastację.

Jak duże odszkodowanie za zalaną piwnicę?

Maksymalna wysokość odszkodowania, jakie można uzyskać z polisy, to tzw. suma ubezpieczenia (SU). Ustala się ją indywidualnie dla murów, elementów stałych i ruchomości domowych. Konieczne jest właściwe oszacowanie wartości mienia i odzwierciedlenie tego w deklarowanych towarzystwu SU. W innym wypadku musimy liczyć się z ryzykiem poniesienia strat. 

Najbardziej ryzykowną sytuacją jest niedoubezpieczenie, czyli podanie zaniżonej wartości majątku. Przykładowo, zadeklarujemy, że posiadamy ruchomości o łącznej wartości 20 000 zł, podczas gdy w rzeczywistości są one warte 30 000. Dojdzie do szkody całkowitej, co może się stać np. w konsekwencji wybuchu pożaru. Towarzystwo wypłaci nam wówczas zaledwie 20 000 zł, a nasza strata wyniesie aż 10 000. Niedoubezpieczenie ma wpływ na minimalne zmniejszenie składki, jednak nie warto podejmować takiego ryzyka dla oszczędności rzędu kilkudziesięciu złotych w skali roku. 

Nadubezpieczenie z kolei jest skutkiem przeszacowania wartości mienia. Wspomniane ruchomości warte 30 000 zł możemy ubezpieczyć na wyższą kwotę, np. na 45 000 zł. Spowoduje to zupełnie niepotrzebny wzrost składki i nie przełoży się na żadne korzyści, ponieważ przy stracie maksymalnej otrzymamy od towarzystwa tylko deklarowane 30 000 zł.

Na jaką kwotę ubezpieczyć piwnicę?

Piwnica jest integralną częścią domu czy mieszkania, więc nie ma potrzeby osobnego szacowania jej wartości. 

Należy jednak pamiętać o ograniczeniach stosowanych przez ubezpieczycieli. Jeśli w piwnicy trzymamy ruchomości domowe (meble, dywany, ceramikę, ubrania i inne przedmioty użytkowe), to za zniszczenie lub kradzież możemy nie dostać pełnej wartości odszkodowania. Generali wypłaca w takiej sytuacji do 10% sumy ubezpieczenia ruchomości lub do 10 000 zł. W wariancie All Risk górny próg odpowiedzialności TU wynosi 30% sumy ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie piwnicy z polisy mieszkaniowej?

Polisa mieszkaniowa zwykle obowiązuje przez 12 miesięcy. Sprawdziliśmy więc przykładowy koszt rocznego ubezpieczenia piwnicy. Taka polisa będzie kosztowała tyle samo, co ubezpieczenie domu czy mieszkania. W naszej kalkulacji wzięliśmy pod uwagę następującą nieruchomość:

 • mieszkanie 100 m2
 • nowe budownictwo 2019
 • pierwsze piętro
 • wartość 490 000 (mury 390 000, stałe elementy 70 000 zł, ruchomości 30 000 zł)
 • zdarzenia losowe + kradzież z włamaniem
 • drzwi antywłamaniowe i domofon

Koszt ubezpieczenia piwnicy dla nieruchomości wartej ok. 500 000 zł zaczyna się od nieco ponad 300 zł rocznie. Jeśli nieruchomość główna jest tańsza i zdecydujemy się na samą podstawę, składka może wynieść nawet mniej niż 100 zł za 12 miesięcy ochrony. W tej cenie chroniona będzie także piwnica od zalania i innych zdarzeń losowych

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w RankomatMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Roczny koszt ubezpieczenia piwnicy z mieszkaniem 100 m2

TU

Dodatkowo w polisie

Cena

Proama

home assistance, przedmioty szklane, dewastacja

340 zł

Generali

home assistance, OC w życiu prywatnym 50 000 zł, przedmioty szklane, dewastacja, pakiet medyczny

370 zł
Proama

home assistance, OC w życiu prywatnym 60 000 zł, przedmioty szklane, dewastacja

384 zł

Link4home assistance, OC w życiu prywatnym 75 000 zł, przedmioty szklane, dewastacja

473 zł

Generalhome assistance, OC w życiu prywatnym 100 000 zł, przedmioty szklane, dewastacja, pakiet medyczny, NNW psa i kota, All Risk

496 zł

Benefia

home assistance, OC w życiu prywatnym 50 000 zł, przedmioty szklane, dewastacja, All Risk

879 zł

Inter Polska

home assistance, OC w życiu prywatnym 50 000 zł, przedmioty szklane, dewastacja, All Risk

886 zł

Tabela 1. Kalkulacja rankomat.pl w dniu 14.01.2022 r.

Kiedy ubezpieczenie nie chroni piwnicy?

Każda polisa mieszkaniowa jest w pewien sposób ograniczona, głównie przez tzw. wyłączenia odpowiedzialności, które są zawsze szczegółowo opisane w OWU. Każde towarzystwo formułuje je w nieco inny sposób, ale można wskazać też pewne ogólne tendencje. Za straty mające miejsce w piwnicy nie uzyskamy odszkodowania np. wtedy, gdy:

 • przechowujemy w piwnicy niebezpieczne substancje, np. wybuchowe;
 • dojdzie do zalania, a woda dostanie się do wnętrza pomieszczenia przez nieszczelne lub niedomknięte okna;
 • zniszczenia będą skutkiem naszych zaniedbań, np. w kwestii dopilnowania obowiązkowych przeglądów instalacji;
 • nie będziemy dbali o stan techniczny piwnicy, czyli m. in. nie dokonamy niezbędnych konserwacji i napraw.

Nie ubezpieczmy też przechowywanych w piwnicy niektórych przedmiotów. To m.in. sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, optyczny, medyczny, biżuteria (w tym zegarki), wartości pieniężne, futra, odzież skórzana, biurowe rzeczy do prowadzenia działalności gospodarczej i przedmioty wartościowe. Za ich kradzież czy zniszczenie w wyniku pożaru czy zalania TU mogą odmówić wypłaty odszkodowania.

Problematyczne jest też ryzyko powodzi w piwnicy. Przykładowo, Generali nie ubezpiecza piwnicy i mieszkania na parterze oraz poniżej poziomu 0.

Jak zgłosić szkodę w piwnicy?

Skoro mamy ubezpieczenie domu lub mieszkania, możemy zgłosić szkodę, która miała miejsce również w piwnicy.

Na zgłoszenie szkody w piwnicy (np. zalanie, kradzież, dewastacja) mamy z reguły od 3 do 7 dni, jednak najlepiej zrobić to niezwłocznie. Podany okres liczy się od momentu stwierdzenia, a nie zajścia szkody. To istotna różnica, ponieważ piwnica jest rzadziej uczęszczanym pomieszczeniem, a szkoda może też powstać w czasie wyjazdu urlopowego.

Na wypłatę odszkodowania ubezpieczyciel ma 30 dni od chwili zgłoszenia. Plus dodatkowe 15 dni, jeśli szkoda w piwnicy wymaga dodatkowych formalności.

Szkodę w piwnicy zgłaszamy podobnie jak w domu czy mieszkaniu - za pomocą e-formularza dostępnego na stronie TU, telefonicznie, mailowo czy nawet osobiście w placówce TU. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację fotograficzną, a w razie pożaru czy zalania także notatkę służbową policji czy straży pożarnej z miejsca zdarzenia.

Gdzie kupić ubezpieczenie piwnicy?

Ponieważ ubezpieczenie piwnicy jest na ogół integralną częścią ubezpieczenia domu czy mieszkania, taką polisę można dostać praktycznie w każdym TU. Wcześniej warto upewnić się czy piwnica (lub pomieszczenie przynależne) jest wymieniona w dokumencie OWU.

Piwnicę można ubezpieczyć przez  porównywarkę online. W dołączonym formularzu nie trzeba uwzględniać obecności piwnicy. Dopiero po dokonaniu kalkulacji, w szczegółach danej oferty, znajdziemy informacje odnośnie obecności piwnicy w zakresie ochrony. Z porównywarki można chronić piwnicę na 12 miesięcy z góry lub nawet na 3 lata. 

Ważne informacje

1. Ubezpieczając mieszkanie lub dom ubezpieczamy również piwnicę

2. Nie istnieją polisy mieszkaniowe chroniące tylko piwnicę

3. Polisa może uwzględniać również piwnice znajdujące się w innym budynku niż mieszkanie

4. Ubezpieczenie nie obejmuje niektórych przedmiotów przechowywanych w piwnicy, np. biżuterii czy gotówki

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie piwnicy

 1. Czy mogę ubezpieczyć tylko piwnicę?

  Zwykle nie, to możliwe przy jednoczesnym ubezpieczeniu domu lub mieszkania.

 2. Czy piwnica musi być w tym samym budynku co mieszkanie?

  To częsty warunek stawiany przez TU. Jeśli jednak w OWU nie ma takiej informacji przyjmuje się, że nie ma obowiązku lokalizacji piwnicy w tym samym budynku co mieszkanie.

 3. Czy dostanę odszkodowanie za włamanie do piwnicy?

  Tak, jeśli drzwi i zamki spełniają wymagania ubezpieczyciela opisane w dokumencie OWU.

 4. Czy każda piwnica podlega ubezpieczeniu?

  Tak, o ile nie odbiega od definicji w OWU. Nie można natomiast ubezpieczyć piwnicy od wszystkich ryzyk, np. powodzi, jeśli taki zapis stosuje ubezpieczyciel.

 5. Czy można ubezpieczyć piwnicę w bloku?

  Tak, piwnica w bloku mieszkalnym oznacza też komórkę i zalicza się do pomieszczeń przynależnych obecnych w polisie mieszkaniowej.