Zalanie nie przytrafia się tylko mieszkańcom bloków. Bardzo często dotyczy również właścicieli domów jednorodzinnych oraz szeregowych. Właśnie dlatego warto sprawdzić, czy ubezpieczenie nieruchomości, które chcesz kupić, zapewni ochronę w razie tego rodzaju szkód.

cieknący kran w kuchni
Porównaj ceny
CUR_URL:https://rankomat.pl/nieruchomosci/ubezpieczenie-nieruchomosci-od-zalania

Czym jest zalanie?

Najczęściej zalania mieszkania obawiają się mieszkańcy bloków i domów wielorodzinnych. Nierzadkie są przypadki, gdy sąsiad z góry zalewa mieszkanie sąsiada z dołu, a straty są tak duże, że nie pozostaje tylko... wykonanie generalnego remontu. Warto jednak wiedzieć, że to nie jedyna sytuacja, kiedy nieruchomość będzie chronić polisa od zalania.

Definicja tego rodzaju szkody zależy od towarzystwa, które sprzedaje polisę. Jednak najczęściej można spotkać się zapisami, że zalanie to nagły wyciek pary, wody lub innej cieczy, który powstał wskutek:

 • awarii polegającej na samoistnym uszkodzeniu instalacji wodociągowej, połączeń giętkich, armatury, instalacji kanalizacyjnej, układu grzewczego lub klimatyzacji, pomp wodnych, słonecznego układu ogrzewania wody;
 • awarii polegającej na samoczynnym uruchomieniu instalacji przeciwpożarowej lub gaśniczej, znajdującej się w ubezpieczonej nieruchomości;
 • cofnięcia wody ze ścieków lub kanalizacji;
 • nieumyślnego pozostawienie odkręconych zaworów podczas przerwie w dostawie wody;
 • zalania przez osoby trzecie wodą lub inną cieczą z innego lokalu mieszkalnego;
 • wycieku wody z łóżka wodnego lub akwarium, na skutek nieumyślnych działań ubezpieczonego lub osób trzecich lub samoistnego rozszczelnienia;
 • topienia śniegu lub lodu zalegającego na dachu lub innych elementach budynku.

Po opłaceniu dodatkowej składki ochronę można poszerzyć także o zalanie w wyniku opadów atmosferycznych, spływu wód po zboczach oraz mrozowego pękania rur.

Wyłączenia odpowiedzialności przy zalaniu             

Towarzystwa w ogólnych warunkach ubezpieczenia określają zdarzenia, w razie których nie ponoszą odpowiedzialności, czyli nie zostanie wypłacone odszkodowanie. Są to przypadki, gdy szkoda postawała wskutek:

 • zalania wodą (pochodzącą z opadów atmosferycznych) wywołanego niewłaściwym stanem dachu, rynien, otworów dachowych, okien lub innych elementów obiektu lub ich złym zabezpieczeniem;
 • nieszczelności urządzeń wodnokanalizacyjnych, technologicznych czy innych instalacji i urządzeń w sytuacji, gdy to właściciel domu doprowadził do ich złego stanu;
 • przesiąkania wód gruntowych w sytuacji, gdy nie było to bezpośrednim następstwem powodzi, spływu wód po zboczach lub zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych o dużym stopniu nasilenia;
 • zastosowania nieprawidłowych materiałów budowlanych;
 • braku odpowiedniej konserwacji i napraw elementów budynku;
 • nie zamknięcia okien w czasie intensywnych opadów atmosferycznych;
 • rażącego niedbalstwa mieszkańca nieruchomości lub jego działania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Należy jednak pamiętać, że każde towarzystwo samodzielnie określa zasady, na podstawie których będzie ochraniać nieruchomość. Dlatego też przed zawarciem umowy należy zawsze zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie od zalania i gdzie można je kupić?

Ubezpieczenie od zalania, to najczęściej jedne z elementów polisy dla nieruchomości. Ceny ubezpieczenia nie da się więc przedstawić w taki sposób, aby wykazać, ile dokładnie będzie kosztować ochrona na wypadek zalania. Wartość polisy, która kompleksowo chroni dom lub mieszkanie, obliczana jest na podstawie informacji, jakie klient poda podczas przeliczania oferty. Na koszt ubezpieczenia nieruchomości ma wpływ wiele różnych czynników, takich jak:

 • lokalizacja nieruchomości,
 • rok budowy,
 • materiał, z jakiego jest wykonany dom,
 • rodzaj pokrycia dachu,
 • liczba szkód w ostatnich latach,
 • kwota, na jaką opiewać będzie polisa,
 • liczba wybranych polis dodatkowych,
 • rodzaj nieruchomości (dom, mieszkanie).

Aby kupić ubezpieczenie dla domu lub mieszkania można wybrać jeden z trzech sposobów:

 • odwiedzenie agenta ubezpieczeniowego,
 • skontaktowanie się z infolinią danego towarzystwa,
 • skorzystanie z internetowej porównywarki ubezpieczeń.

W każdym przypadku można liczyć na fachową pomoc i doradztwo, jednak jeśli chce się porównać ceny ubezpieczeń nieruchomości, i wybrać polisę z największym zakresem w najniższej cenie, najlepiej skorzystać porównywarki internetowej.