Do zalania dochodzi najczęściej w czasie, gdy domownicy są nieobecni i nie mogą zapobiec awarii lub zatrzymać jej skutków. Dlatego też konsekwencje zalania bywają dość kosztowne. Podpowiadamy, jak uniknąć bardzo dużych wydatków płacąc bardzo mało za polisę mieszkaniową.

Najczęstszą przyczyną zalania są awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, działania atmosferyczne, uszkodzenie urządzeń w których jest nagromadzona ciecz (np. akwarium, przepływowy ogrzewacz wody, grzejnik), nieuwaga lub niedostateczna dbałość o stan techniczny urządzeń.

Co oznacza zalanie dla ubezpieczyciela?

Pod pojęciem zalania towarzystwa rozumieją wydostanie się wody, cieczy lub pary, które miało charakter niezamierzony. Wśród przyczyn zalania ubezpieczyciele wymieniają:

 • awarie przewodów, instalacji lub urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, grzewczej, przeciwpożarowej lub pomp wodnych;
 • samoczynne wyłączenie się instalacji tryskaczowej, zraszaczowej, mgły wodnej;
 • przerwy w dopływie prądu oraz awarie urządzeń gospodarstwa domowego (pralki, wirówki, zmywarki, suszarki, urządzenia chłodnicze);
 • cofnięcie się cieczy z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej;
 • pozostawienie otwartych kranów lub zaworów w urządzeniach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej;
 • zalanie cieczą przez osoby trzecie z innego lokalu;
 • akcja ratownicza;
 • uszkodzenie łóżka wodnego;
 • rozbicie, stłuczenie, pęknięcie akwarium lub awaria jego urządzeń;
 • opady atmosferyczne, topniejący śnieg lub lód;
 • zamarzanie lub rozmarzanie cieczy w urządzeniach i instalacjach;
 • pękanie mrozowe.

Co oznacza powódź dla ubezpieczyciela?

W polisach mieszkaniowych powódź definiowana jest jako zalanie terenu będące następstwem podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących (sztuczne i naturalne zbiorniki). Wśród przyczyn tego zjawiska towarzystwa wymieniają najczęściej:

 • nadmierne opady atmosferyczne,
 • topnienie kry lodowej,
 • powstawanie zatorów lodowych,
 • sztorm i podniesienie się morskich wód przybrzeżnych (tzw. cofka),
 • spływ wód po stokach lub zboczach.

Cechą charakterystyczną powodzi jest więc jej naturalny charakter – wystąpienie wód musi być bezpośrednim skutkiem działania sił przyrody. 

Zaznaczmy, że każde towarzystwo może nieco inaczej definiować powódź i zalanie, a definicje tych zdarzeń powinniśmy znaleźć w OWU każdej polisy mieszkaniowej.

Zalanie to nie wszystko – co dokupić do polisy mieszkaniowej?

Większość polis mieszkaniowych posiada w standardowym pakiecie ochronę na wypadek zalania. Taka ochrona przyda się, kiedy dojdzie do wycieku wody przez pękniętą rurę w ścianie lub na skutek innego nieprzewidzianego zdarzenia.

Ale co w przypadku, gdy sami doprowadzimy do zalania nie tylko własnej, ale i cudzej nieruchomości? W takiej sytuacji sprawdzi się OC w życiu prywatnym. Zalewając mieszkanie położone niżej narażamy się na roszczenia finansowe sąsiada, całkiem zresztą słuszne. Dzięki OC mieszkaniowemu ubezpieczyciel pokrywa straty – nawet do 100 000 zł.

Przed zakupem polisy warto sprawdzić w jej zakresie obecność zdarzenia o nazwie usuwanie szkód po akcji ratowniczej. To zdarzenie przyda się, gdy wezwana straż pożarna zaleje nam mieszkanie w trakcji akcji gaśniczej.

Zalanie nieruchomości może też oznaczać czasową wyprowadzkę. I tu przyda się pakiet home assistance, który powinien zawierać:

 • organizację i pokrycie kosztów wynajmu lokalu zastępczego czy hotelu;
 • organizację i pokrycie kosztów transportu do i z lokalu zastępczego czy hotelu,
 • wezwanie hydraulika do awarii.

Wiele polis rozróżnia też ochronę murów i stałych elementów od wyposażenia. Zalanie dotyka jednak wszystkich części nieruchomości, a zwłaszcza ruchomości domowych, jak meble, dywany, łóżka, ubrania, sprzęt sportowy itp.

Różnice między zalaniem a powodzią w polisie mieszkaniowej

Zarówno powódź, jak i zalanie, kojarzą się z podobnymi skutkami, jednak dla firm ubezpieczeniowych są to dwa odrębne zdarzenia. Zalanie najczęściej następuje w wyniku awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, przeciwpożarowej, zraszającej itp., a także wskutek nieuwagi ze strony użytkowników lub wyraźnego zaniedbania. 

Natomiast powodzią jest zdarzenie, którego przyczyną są warunki atmosferyczne, takie jak podniesienie stanu wód w wyniku opadów deszczu, topnienia śniegu itp.

Ryzyko zalania przeważnie jest zawarte w podstawie – razem z pożarem i innymi zdarzeniami losowymi. Ryzyko powodzi trzeba dokupić do podstawy. Ponadto trzeba liczyć się z karencją, która wynosi 15-30 dni przy pierwszej umowie. W praktyce oznacza to, że polisa mieszkaniowa będzie obejmowała szkody powodziowe dopiero po okresie karencji.

Powódź i zalanie w polisie mieszkaniowej – różnice

POWÓDŹ

ZALANIE
Czego dotyczy?
 • woda
 • woda
 • ciecz
 • para
Jakie przyczyny?
 • podniesienie się poziomu
  w korytach wód płynących lub stojących
  będące bezpośrednim skutkiem
  czynników naturalnych
 • awarie, pęknięcia, rozszczelnienia
 • działanie osób trzecich
 • zaniedbanie ludzkie
 • działanie czynników atmosferycznych
Gdzie dostępne ryzyko?
 • OC w życiu prywatnym
  (kondygnacja środkowa)
 • Assistance domowe (hydraulik)
Ile wynosi karencja?
 • do 30 dni
 • przy pierwszej umowie w danym TU
 • brak karencji

Tabela 1. Opracowanie własne.

Kiedy za zalany dom i mieszkanie nie będzie odszkodowania?

Każde zgłoszone zalanie wymaga od ubezpieczyciela weryfikacji. Rzeczoznawca ocenia skalę szkód i ustala winnego zalania i na tej podstawie decyduje o przyznaniu odszkodowania. 
Jeśli zatem doszło do zalania w wyniku zaniedbania lub celowego działania, to odszkodowanie może nie zostać wypłacone. W takich wykluczeniach, będą się znajdowały m.in.

 • awarie lub uszkodzenia sieci wodno-kanalizacyjnej w wyniku zaniedbania stanu technicznego,
 • pozostawienie uchylonych okien w trakcie deszcz,
 • zatkane rynny,
 • pęknięcie akwarium,
 • samowolne wykonywanie prac hydraulicznych,
 • zastosowanie nieodpowiednich materiałów budowlanych (sanitarnych lub wykończeniowych).

Ile kosztuje ubezpieczenie domu i mieszkania od zalania?

Zalanie jako ryzyko mieści się w podstawie polisy mieszkaniowej, więc dostaniemy odszkodowanie za zalane ściany i elementy stałe (np. tapety, parkiet, uszkodzone instalacje), ale nie za wyposażenie czy w razie zalania cudzego mieszkania. 

Porównaliśmy ceny polisy podstawowej (tylko zdarzenia losowe) i rozszerzonej (zdarzenia losowe, wyposażenie i OC w życiu prywatnym) dla przykładowego mieszkania i domu. Mieszkanie w poniższej kalkulacji jest warte 400 000 zł i ma 50 mkw., a dom warty 750 000 zł ma 120 mkw.

Różnica w cenie między polisą podstawową a rozszerzoną jest niewielka. To 50-100 zł więcej w skali roku dla mieszkania i ok.150 zł dla domu. Warto mieć na uwadze, że podczas nawet niewielkiego zalania znajdujące się w pokoju meble mogą łatwo ulec nieodwracalnemu zniszczeniu, a dopłacenie do podstawy nieco więcej pozwoli uniknąć strat co najmniej kilkakrotnie wyższych

- podkreśla Małgorzata Przybyszewska, ekspert Rankomat.
 

Roczny koszt ubezpieczenia nieruchomości od zalania

MIESZKANIE
Zalanie ścian i elementów stałych
Link4
152 zł

Proama
173 zł

Generali 
223 zł
Inter Polska
242 zł

MIESZKANIE
Zalanie ścian, elementów stałych, wyposażenia i OC w życiu prywatnym

Link4
256 zł
Proama
262 zł
Generali 
278 zł
Inter Polska
361 zł

DOM
Zalanie ścian i elementów stałych

Link4
238 zł
Proama
343 zł
Inter Polska
424 zł
Generali 
465 zł

DOM
Zalanie ścian, elementów stałych, wyposażenia i OC w życiu prywatnym

Link4
412 zł
Proama
500 zł
Generali 
548 zł
Inter Polska
601 zł

Najtańsze oferty TU na podstawie kalkulacji rankomat.pl 26.03.2021 r.

Co zrobić po zalaniu mieszkania?

Kiedy zauważymy, że doszło do szkody, należy podjąć odpowiednie działania.  Najlepiej zastosować się do poniższych kroków:

1. Bezpieczeństwo
Należy w pierwszej kolejności zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych osób o których wiemy, że mogą zostać poszkodowane. Następnie można przystąpić do zabezpieczenia swoich rzeczy przed zniszczeniem.

2. Ustalenie przyczyny
O ile to możliwe, powinno się ustalić, jakie jest źródło zdarzenia. Zidentyfikowanie go może pomóc w zmniejszeniu strat.

3. Ograniczenie szkody
Jeśli widzimy, że np. woda z zatkanej wanny lub pralki rozlewa się do innych pomieszczeń, należy jak najszybciej zamknąć dopływ wody. W tym celu, dobrze jest orientować się, gdzie znajduje się zawór. W nagłej sytuacji ważne jest to, aby nie tracić cennego czasu. W zależności od źródła zdarzenia o sytuacji powinny być powiadomione osoby odpowiedzialne za to mienie (jeśli zalanie nastąpiło u sąsiada, należy w pierwszej kolejności próbować powiadomić właśnie jego lub/ i zarządcę budynku).

4. Ustalenie sprawcy 
jeśli to możliwe, należy jak najszybciej ustalić osobę odpowiedzialną za szkodę. Będzie to niezbędne do spisania oświadczenia o zdarzeniu, które będzie potrzebne do złożenia wniosku o odszkodowanie u ubezpieczyciela. Osobą odpowiedzialną może być np. sąsiad, który niedokładnie zamknął drzwiczki pralki lub zarządca, który nie dbał należycie o stan techniczny poszycia dachowego, co w efekcie spowodowało zalanie.

5. Wykonanie dokumentacji
Znaczące będą tu zdjęcia szkody. Im bardziej dokładne, tym lepiej. Przed zakończeniem dokumentowania szkody, nie należy też niczego poprawiać, sprzątać, przekładać (o ile nie wymagają tego względy bezpieczeństwa). Wartościowym dokumentem będzie dla nas protokół szkód wykonany na miejscu zalania przez straż pożarną, policję lub inne służby.

6. Złożenie wniosku
Towarzystwo Ubezpieczeniowe, po zapoznaniu się z nim, prawdopodobnie będzie chciało umówić się jeszcze na tzw. oględziny. W tym celu, skierowany zostanie do nas pracownik TU, celem zweryfikowania poprawności danych zamieszczonych w formularzu. Po tych czynnościach, należy oczekiwać na decyzję ubezpieczyciela.

Ważne informacje

1. Zalanie jest najczęstszą szkodą majątkową i warto jest odpowiednio zabezpieczyć się przed jej skutkami

2. Zalanie i powódź są różnymi zdarzeniami losowymi

3. Do zalania warto dokupić kilka rozszerzeń, jak OC w życiu prywatnym, ruchomości domowe i home assistance

4. Nie każde zalanie oznaczać będzie wypłatę świadczenia, co warto sprawdzić w dokumencie OWU

FAQ Ubezpieczenie od zalania – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy wystarczy podstawowa polisa w razie zalania sąsiada z dołu?

  Nie. W takim przypadku konieczna będzie umowa dodatkowa OC w życiu prywatnym, dzięki której unikniemy roszczeń finansowych ze strony poszkodowanego sąsiada. Takie rozszerzenie pozwala na pokrycie strat do 50 000 zł, 100 000 zł i więcej w zależności od wybranego wariantu. Po zalaniu mieszkania z dołu towarzystwo pokryje szkody do wykupionej wysokości.
 2. Co zrobić, jeśli sąsiad z góry zalał moje mieszkanie?

  Są wtedy 3 możliwości: dochodzenie odszkodowania z jego polisy OC w życiu prywatnym, o ile posiada taka polisę. Zgłoszenie szkody, jeśli sąsiad ma jakiekolwiek ubezpieczenie nieruchomości, bez oczekiwania na kontakt z jego strony. Lub zgłoszenie szkody z własnej polisy, jeśli obejmuje sytuację zalania przez osoby trzecie.
 3. Co zrobić, jeśli zalałem mieszkanie sąsiada i nie mam polisy?

  Wtedy sąsiad może żądać zlikwidowania szkody w postaci pokrycia strat finansowych łącznie z dochodzeniem swoich praw na drodze sądowej.
 4. Czy za każde zalanie sąsiada z dołu będę ponosił odpowiedzialność?

  Odpowiedzialność ponosimy tylko za zalanie sąsiadów będące skutkiem uszkodzenia rur w poziomie lub urządzeń do nich podłączonych. Za szczelność i stan techniczny rur znajdujących się w pionie odpowiada już zarządca budynku, czyli najczęściej spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.
 5. Co zrobić, jeśli interweniująca straż pożarna zalała mi mieszkanie?

  Skutki akcji ratowniczej, w tym zalanie mieszkania przez strażaków, są odrębnym ryzykiem, które również może być uwzględnione w polisie mieszkaniowej. W niektórych ubezpieczeniach znajdziemy je już w podstawie, a w innych jest to dodatkowo płatne rozszerzenie.