Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej bywa uciążliwa dla lokatorów i nierzadko wiąże się ze zniszczeniami w prywatnych mieszkaniach. Kto ponosi za nie odpowiedzialność i czy możemy liczyć na odszkodowanie za poniesione straty? Wyjaśniamy wszystkie szczegóły w temacie ubezpieczenie mieszkania a wymiana pionów.

Przerwy w dostawie wody, skute ściany i zalania – niestety, przy wymianie pionów lokatorzy muszą się liczyć z pewnymi niedogodnościami. Błędne jest przekonanie, że za szkody powstałe podczas takiej wymiany odpowiedzialność finansową ponoszą właściciele mieszkań. Zanim jednak przejdziemy do kwestii odszkodowań i odpowiedzialności, doprecyzujmy sobie, czym właściwie są piony i poziomy, gdzie się kończą i gdzie rozpoczynają.

Co oznacza poziom i pion w kanalizacji?

W instalacjach wodno-kanalizacyjnych wyróżniamy tzw. piony i poziomy. Granica pomiędzy nimi – a więc i granica odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zalania – przebiega w miejscu, w którym znajdują się zawory odcinające montowane na pionowych rurach doprowadzających ciepłą i zimną wodę.

WAŻNE!
Wszystkie elementy instalacji znajdujące się za wspomnianymi zaworami należą do właściciela danego mieszkania, a więc to on jest odpowiedzialny za ich należytą konserwację, przeglądy techniczne oraz wszelkie szkody, które powstaną w skutek ich rozszczelnienia, uszkodzenia, zużycia czy pęknięcia. Pozostałe części instalacji to elementy wspólne budynku, którymi zarządza wspólnota bądź spółdzielnia mieszkaniowa.

W budynkach wielorodzinnych nieco bardziej kłopotliwa jest kwestia odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek awarii instalacji centralnego ogrzewania. W tym przypadku elementy instalacji znajdujące się w poziomie niekoniecznie należą do właściciela danego mieszkania – raczej powinno się zakładać, że przynależą one do części wspólnej budynku.

Kto odpowiada za stan rury w pionie? 

W budynkach wielorodzinnych za rury w pionie odpowiada podmiot zarządzający tym budynkiem, czyli najczęściej wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, w określonych sytuacjach deweloper.

Administrator jest zobowiązany do przeprowadzania konserwacji, napraw i organizacji przeglądów technicznych we wszystkich elementach budynku, które zalicza się do jego części wspólnej, a więc m. in. rur znajdujących się w pionie. Jeśli więc dojdzie tam do awarii, to on pokrywa szkody.

Wyjątkiem są budynki wielorodzinne niedawno oddane do użytku lub jeszcze niezamieszkane. Powstałe tam szkody mogą wynikać z wad konstrukcyjnych lub niedoróbek, a za nie odpowiada deweloper. Dotyczy to m. in. instalacji wodno-kanalizacyjnej. Do momentu, w którym nie wygaśnie gwarancja, inwestor może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za omawiane szkody.

Kto i jak wymienia piony w bloku?

Wymiana pionów w instalacji wodno-kanalizacyjnej bywa żmudna i kłopotliwa dla lokatorów. Nierzadko muszą oni udostępnić swoje lokale robotnikom, a także liczyć się z czasowymi przerwami w dostawie wody. Niestety, na pewnym etapie funkcjonowania budynku jest to konieczne działanie, którego nie można przekładać ze względów bezpieczeństwa.

Za organizację i realizację wymiany pionów odpowiada administracja budynku wielorodzinnego, czyli spółdzielnia bądź wspólnota mieszkaniowa. Przygotowuje ona plan remontu uwzględniający szczegółowe daty poszczególnych etapów prac oraz ich zakres. Plan ten jest udostępniany wszystkim mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby lokatorzy np. nie planowali na ten czas wakacji lub własnych remontów.

Cała „operacja” finansowana jest z funduszu remontowego, który jest częścią składową czynszu administracyjnego. Spółdzielnie i wspólnoty nierzadko zaciągają kredyty na remonty, które potem spłacają z rzeczonego funduszu.

Kto odpowiada za zniszczenia w mieszkaniu podczas wymiany rur?

Wszystkie szkody powstałe na mieniu lokatorów podczas wymiany pionów powinny zostać zrekompensowane przez administrację. Odszkodowania najczęściej wypłacane są z polisy administratora, konkretnie z pakietu OC.

Podczas wymiany pionów, jak i w trakcie wszystkich innych remontów, mogą powstać szkody wynikające z błędów ekipy budowlanej. Wówczas odpowiedzialność za usunięcie zniszczeń leży po stronie firmy, która zawiniła. Takie przedsiębiorstwa również posiadają odpowiednie polisy, a więc odszkodowania dla lokatorów mogą zostać wypłacone przez ubezpieczyciela.

Jak długo trwa wymiana pionów wodnych w bloku?

To, jak długo będzie trwał remont, zależy od kilku czynników. Z pewnością kluczowa jest liczba kondygnacji – wymiana pionów w pięciopiętrowym budynku może potrwać 2 dni, a dziesięciopiętrowym 5. Nie bez znaczenia jest też specyfika danego budownictwa i jego wiek oraz efektywność wykonawcy zlecenia. Prace mogą się też przedłużać ze względu na brak dostępu do niektórych mieszkań. Dlatego też administracja powinna z dużym wyprzedzeniem poinformować o remoncie, a lokatorzy w wyznaczonych godzinach przebywać w domach.

Modernizacja pionów może być szybsza i mniej uciążliwa dla lokatorów, jeśli wykona się ją w oparciu o nowoczesne rozwiązania, takie jak renowacja metodą natryskową. Przedłuża ona żywotność instalacji o około 25 lat i odbywa się niemal bezinwazyjnie. Modernizacja jednego pionu średnio trwa jeden dzień i odbywa się albo z dachu budynku, albo z mieszkania na ostatnim piętrze – pozostali lokatorzy nie muszą udostępniać swoich domów i nie ma konieczności kucia ścian. Rury najpierw są czyszczone, później suszone, a na końcu pokrywane od wewnątrz dodatkową warstwą.

Czy spółdzielnia pokrywa koszty remontu po wymianie rur i pionów?

Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek pokryć koszty doprowadzenia mieszkania do stanu sprzed wymiany pionów. Po wystąpieniu szkód trzeba je oszacować i na tej podstawie obliczyć wysokość rekompensaty.

Usunięciem szkód może się zająć firma wybrana przez lokatora lub pracownicy spółdzielni/wspólnoty. Tę kwestię ustala się w porozumieniu z administracją lub też jest ona od razu rozwiązana w odpowiednich zapisach regulaminu remontów zatwierdzonego przez daną wspólnotę/spółdzielnię. Warto zapoznać się z tym dokumentem jeszcze przed rozpoczęciem wymiany pionów.

Jeśli administracja nie będzie się poczuwała się do usunięcia szkód powstałych w naszym lokalu, mamy pełne prawo skierować sprawę do sądu.

Kiedy przyda się ubezpieczenie mieszkania?

Jeśli nasze mieszkanie zostanie zalane podczas wymiany pionów, zapłaci za to spółdzielnia/wspólnota lub ewentualnie firma, która wykonywała prace remontowe. Wycieki mogą jednak powstać również w rurach poziomych i wówczas jedynym sposobem na uzyskanie odszkodowania jest wcześniejsze wykupienie standardowej lub poszerzonej polisy mieszkaniowej.

Podstawowe ubezpieczenie mieszkania, w większości przypadków, chroni nas przed skutkami zalania, którego przyczyną był np. pęknięty wężyk czy uszkodzona rura w poziomie.

Dodatkowe rozszerzenie polisy pozwoli uzyskać zabezpieczenie finansowe na wypadek awarii urządzeń AGD czy stłuczenia akwarium. Jednym z dodatków jest też OC w życiu prywatnym, który przyda nam się nam m. in. przy nieumyślnym zalaniu sąsiadów lub części wspólnych nieruchomości. Z tej puli możemy pokryć straty nawet do 200 000 zł czy 500 000 zł (jeśli ustalimy taką sumę ubezpieczenia dla OC).

Zalanie jest najczęstszą przyczyną wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej. Takich zdarzeń często nie da się przewidzieć, a więc i trudno też im skutecznie przeciwdziałać. Zawsze jednak istnieje możliwość wykupienia zabezpieczenia finansowego przed skutkami wycieków i to nawet za kilkanaście złotych miesięcznie.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania od zalania?

Sprawdziliśmy, jaki jest roczny koszt ubezpieczenia 70-metrowego mieszkania wartego 500 000 zł. Kalkulację przeprowadziliśmy dla podstawowej wersji polisy – ochrona murów i elementów stałych od zalania, pożaru i innych zdarzeń losowych.

Za ubezpieczenie opisanej nieruchomości od ryzyk nazwanych zapłacimy od 170 zł do 317 zł. Wariant All Risk kosztuje z kolei od 265 zł do 410 zł. Poszczególne polisy różnią się nieznacznie zakresem ochrony, konkretnie wliczonymi w cenę dodatkami.

Ubezpieczenie mieszkania od zalania, pożaru, huraganu, opadów i innych podstawowych zdarzeń losowych jest relatywnie tanie. W skali miesiąca kosztuje kilkanaście do kilkudziesięciu złotych. Warto jednak pomyśleć o poszerzeniu zakresu chociażby o ochronę ruchomości domowych czy pakiet OC w życiu prywatnym, który będzie nas chronił m. in. przed skutkami zalania sąsiadów

Małgorzata Przybyszewska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.plMałgorzata Przybyszewska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.pl

Ubezpieczenie mieszkania od zalania– porównanie ofert

 TU 

 W cenie

 Roczna składka

 Polisy od ryzyk nazwanych

Mtu24.pl

-

170 zł

Europa

Home Assistance, dewastacja

198 zł

Mtu24.pl

Home Assistance

215 zł

Benefia

Home Assistance

222 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja

234 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

265 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

271 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

276 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

317 zł

 Polisy od ryzyk wszystkich (All Risk) 

Europa

Home Assistance, dewastacja, powódź

265 zł

Benefia

Home Assistance, przedmioty szklane

266 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane

394 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane, powódź

397 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

407 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

410 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane, pakiet medyczny

410 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 07.09.2022 r.).

Jak zgłosić zalanie mieszkania?

Zalanie najlepiej zgłosić niezwłocznie, zarówno administracji, jak i ubezpieczycielowi. W pierwszym przypadku mamy na to 3 do 7 dni od wykrycia szkody, w drugim 2. Samo zgłoszenie jednak nie wystarczy. Żeby zminimalizować zniszczenia i szybko uzyskać odszkodowanie trzeba postępować w następujący sposób:

1. Zatrzymaj rozprzestrzenianie się szkody – najczęściej wystarczy zakręcenie wody w mieszkaniu, chociaż czasami konieczne jest dostanie się do głównego zaworu – zawsze warto wiedzieć, gdzie on się znajduje. Należy też pamiętać, że przy powstrzymywaniu wycieku należy zachować ostrożność i nie narażać ani siebie, ani innych na niebezpieczeństwo.

2. Skontaktuj się z administracją – najprościej zrobić to telefonicznie, dzwoniąc pod numer, który powinniśmy znaleźć na tablicy ogłoszeń w naszej klatce schodowej.

3. Poinformuj sąsiadów – jeśli do zalania doszło z naszej winy, mamy obowiązek powiadomić o tym wszystkich poszkodowanych. Tu również liczy się czas, ponieważ szybka informacja może pozwolić im na ograniczenie skali zniszczeń.

4. Zgłoś szkodę ubezpieczycielowi – można to zrobić w dowolny sposób: telefonicznie, mailowo, SMS-owo, listownie, przez formularz na stronie lub osobiście w placówce towarzystwa.

5. Pobierz protokół od służb – jeśli przy zalaniu interweniowała straż pożarna lub inne służby, należy pobrać od nich protokół z interwencji, żeby później móc go przedłożyć ubezpieczycielowi.

6. Skompletuj dokumenty dla towarzystwa – towarzystwo będzie od nas potrzebowało listy zniszczonych przedmiotów wraz z wyceną, protokołów od służb czy też potwierdzeń przebytych przeglądów technicznych. Warto dokładnie udokumentować szkodę robiąc zdjęcia i kręcąc filmy, aby ten materiał przekazać ubezpieczycielowi.

7. Udostępnij miejsce zdarzenia rzeczoznawcy – dopóki osoba wyznaczona do oględzin nie zjawi się w naszym mieszkaniu, miejsce zdarzenia powinno pozostać w stanie niezmiennym. Nie sprzątajmy więc i nie usuwajmy szkód na własną rękę, poczekajmy na rzeczoznawcę, który powinien się do nas zgłosić w terminie do 7 dni od zgłoszenia szkody.

PAMIĘTAJ!
Od zgłoszenia szkody towarzystwo ma 30 dni na wypłatę bezspornej części odszkodowania i dodatkowe 14 dni na przelanie brakującej części pieniędzy. 

Gdzie kupić polisę mieszkaniową od zalania?

Zalanie to jedno z kluczowych ryzyk i dlatego jest ono obecne we wszystkich polisach mieszkaniowych, w większości z nich już w podstawie. Współcześnie mieszkanie najprościej ubezpieczyć online. Zanim jednak przejdziemy do zakupu polisy zastanówmy się, jakie dokładnie mienie chcemy ubezpieczyć i na jaką okoliczność. Podstawę możemy poszerzyć o ruchomości domowe, OC w życiu prywatnym, Home Assistance, powódź czy stłuczenie przedmiotów szklanych. Jeśli chcemy sprawdzić, ile będzie nas kosztowało dokupienie dodatków, skorzystajmy z porównywarki ubezpieczeń.

PORÓWNAJ CENY

Dostępna nieodpłatnie na rankomat.pl porównywarka pozwoli nam w dosłownie kilka minut zestawić ze sobą ponad 20 ofert od czołowych ubezpieczycieli, takich jak: Proama, Link4, Generali, Inter Polska, mtu24.pl, TU Europa, Wiener czy Benefia. Po analizie poszczególnych polis i sprawdzeniu ich cen, możemy od razu przejść do zakupów i praktycznie od zaraz objąć nieruchomość ochroną przed zalaniem i wieloma innymi zdarzeniami.

Ważne informacje

1. Granice między pionami i poziomami wyznaczają zawory odcinające

2. Za szkody powstałe w skutek awarii pionów odpowiada administracja, poziomów – właściciele lokali

3. Wymianę pionów organizuje oraz przeprowadza administracja budynku wielorodzinnego

4. Polisa mieszkaniowa najczęściej już w podstawie chroni nasz lokal przed zalaniem

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o zalanie mieszkania i ubezpieczenie

 1. W jakiej formie TU wypłaci odszkodowanie?

  Jeśli nie są potrzebne dodatkowe ustalenia, towarzystwa wypłacają odszkodowania przelewem na podane przez ubezpieczonego konto w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Całość pieniędzy przelewana jest w jednej transzy.

 2. Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie z polisy?

  Bezsporna część odszkodowania powinna być wypłacona po maksymalnie 30 dniach od zgłoszenia szkody. Sporna część rekompensaty, czyli wymagająca dodatkowych ustaleń, przyznawana jest po dodatkowych 14 dniach.

 3. Czy zalanie dotyczy tylko wody?

  Towarzystwa definiują zalanie jako wydostanie się wody, cieczy lub pary na skutek określonych przyczyn.

 4. Czy spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe są ubezpieczone na wypadek zalania?

  Tak, standardowo podmioty zarządzające nieruchomościami, czyli spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, wykupują polisy uwzględniające m. in. zalanie.

 5. Czy można ubezpieczyć przed zalaniem wynajmowane mieszkanie?

  Oczywiście, właściciel (wynajmujący) może ubezpieczyć od zalania i innych zdarzeń mury i elementy stałe, a lokator (najemca) ruchomości domowe oraz ewentualnie nakłady inwestycyjne. Dla nieruchomości będącej przedmiotem najmu można wykupić dwie polisy mieszkaniowe, po jednej dla każdej ze stron umowy.

 6. Jak zgłosić zalanie administracji budynku?

  Najprościej zgłosić zdarzenie telefonicznie. Numer do wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej powinien być wywieszony na klatce schodowej. Opcjonalnie można go znaleźć w Internecie, na stronie danego podmiotu.

 7. Czy za zalanie mieszkania w wyniku akcji ratowniczej strażaków też dostanę odszkodowanie?

  Tak, o ile wykupiona polisa mieszkaniowa uwzględnia skutki akcji ratowniczej. To ryzyko czasem dostępne jest podstawie, a czasem jako dodatkowo płatne rozszerzenie.