Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów to podstawowa wersja polisy mieszkaniowej, która kosztuje już od 170 zł rocznie. Zanim zdecydujemy się na taki wariant ochrony, warto wiedzieć, co dokładnie obejmuje ubezpieczenie od ognia, jak duże odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel i gdzie najtaniej kupimy polisę.

Czym jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych?

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia pozwala chronić finansowo dom, mieszkanie i inne budynki w razie wystąpienia pożaru. Ale to niejedyne ryzyko, ponieważ ogień występuje w pakiecie z innymi zdarzeniami losowymi, jak:

 • zalanie przez ulewny deszcz,
 • huragan,
 • uderzenie pioruna,
 • wybuch,
 • uderzenie pojazdu w budynek,
 • zapadanie się ziemi,
 • upadek statku powietrznego,
 • zejście lawiny,
 • trzęsienie ziemi.
PAMIĘTAJ!
W tzw. pakiecie ogniowym może znajdować się od kilku do kilkudziesięciu zdarzeń losowych w zależności od oferty TU. Pełna lista dostępna jest w dokumencie Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Jak ubezpieczyć nieruchomość od ognia?

Nieruchomość od ognia i innych zdarzeń losowych możemy ubezpieczyć na dwa sposoby.

Pierwszy z nich to wariant podstawowy. W podstawie ryzyko wystąpienia ognia i innego zdarzenia losowego obejmuje mury (ściany nośne i działowe, konstrukcję, poddasze) i stałe elementy (instalacje, zamontowaną armaturę sanitarną, tapety, podłogi itp.).

Drugi z nich to wariant rozszerzony. W nim ogień razem z innymi zdarzeniami losowymi dotyczy nie tylko murów i stałych elementów, ale także wyposażenia (meble, dywany, rzeczy osobiste, ubrania, książki, dekoracje itp.).

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych chroni m.in.:

 • budynki murowane i drewniane, w tym garaż;
 • stałe elementy na terenie ubezpieczonej nieruchomości, np. roślinność ogrodową, ogrodzenie, plac zabaw, dekoracje, oświetlenie;
 • pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania;
 • elektronika, sprzęty RTV i AGD;
 • pozostałe wyposażenie, np. meble, ubrania;
 • gotówka, czeki, weksle i inne wartości pieniężne.
WAŻNE!
Wariant ubezpieczenia wybieramy na etapie formularza w porównywarce polis mieszkaniowych. Wystarczy zaznaczyć zakres ochrony, jaki nas interesuje. Im więcej wybranych ryzyk, tym wyższa składka za ubezpieczenie, ale też większe prawdopodobieństwo wypłaty pieniędzy z polisy.

Jak konstrukcja domu wpływa na cenę ubezpieczenia od ognia?

Cena ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zależy głównie od wartości nieruchomości i zakresu polisy. Właściciele domów drewnianych powinni uwzględnić jeszcze trzeci czynnik – rodzaj konstrukcji.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych uznaje budynki drewniane za nieruchomości o podwyższonym ryzyku pożaru - nawet mimo zastosowania przez budujących antyogniowej obróbki drewna i środków ognioodpornych. W efekcie ubezpieczenie domu z bali, domku kanadyjskiego czy skandynawskiego może kosztować nawet 100% więcej w porównaniu z polisą dla domu w konstrukcji murowanej.

PAMIĘTAJ!
Jeśli w nieruchomości więźba dachowa ma drewnianą konstrukcję, a mury z cegły, pustaka, bloczków betonowych i materiałów pochodnych, w kalkulatorze ubezpieczeń zaznaczamy konstrukcję niepalną.

Ile kosztuje ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych?

Sprawdziliśmy, jaki jest koszt ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych konkretnego mieszkania, mianowicie lokalu (jego murów i elementów stałych) o powierzchni 70 mkw. i wartości rynkowej 500 000 zł. Żeby uzyskać szerszy ogląd, składki obliczyliśmy i dla ubezpieczeń od ryzyk nazwanych, i dla ubezpieczeń od ryzyk wszystkich, czyli All Risks.

W wariancie od ryzyk nazwanych opisane ubezpieczenie kosztuje od 170 zł do 317 zł. W opcji All Risks składka wacha się od 265 zł do 556 zł. Wszystkie podane kwoty odnoszą się do rocznego okresu ubezpieczenia, a poszczególne oferty różnią się od siebie w minimalny sposób, głównie wliczonymi w cenę dodatkami. 

Wypowiedź eksperta

Podstawowe ubezpieczenie mieszkania obejmujące pożar i kilka bądź kilkanaście innych zdarzeń losowych, wciąż jest jednym z najtańszych produktów ubezpieczeniowych dostępnych na rynku. Za objęcie taką ochroną wartego pół miliona złotych lokalu zapłacisz nawet 170 zł w skali roku. Polisy All Risks są już nieco droższe, co ma swoje uzasadnienie w ich formule i zakresie. Chronią one dodatkowo przez nietypowymi sytuacjami, których nie da się przewidzieć, zawierają wyższe limity odpowiedzialności i często też dodatkowe rozszerzenia. Dla wspomnianego mieszkania zapłacisz za takie ubezpieczenie około 100-200 zł więcej, niż w przypadku polisy od ryzyk nazwanych
Ewelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomościEwelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomości

 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – porównanie ofert

 Towarzystwo

 W cenie

 Roczna składka

 Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych

Mtu24.pl

-

170 zł

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja

198 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

201 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

212 zł

Mtu24.pl

Home Assistance

215 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

242 zł

Uniqa

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

272 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja

294 zł

Benefia

Home Assistance

300 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

317 zł

 Ubezpieczenia od ryzyk wszystkich (All Risks)

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja, powódź

265 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja, powódź, przedmioty szklane

294 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

307 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

341 zł

Benefia

Home Assistance, przedmioty szklane

360 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane, pakiet medyczny

556 zł

Tabela 1. Źródło: rankomat.pl (stan na: 26.01.2024 r.).

PORÓWNAJ CENY

Czy polisa obejmuje usuwanie skutków po pożarze?

Jeżeli przydarzył nam się pożar w ubezpieczonej nieruchomości, z reguły będziemy musieli sami doprowadzić dom czy mieszkanie do pierwotnego stanu. Polisa mieszkaniowa może jednak zapewnić inną pomoc, o ile nieruchomość po ugaszeniu ognia nie nadaje się do zamieszkania.

Przykładowo, Link4 zapewnia organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego domowników wraz z bagażem podręcznym z hotelu do miejsca ubezpieczenia.

WAŻNE!
Polisa mieszkaniowa może jedynie uwzględniać koszty usuwania szkód po pożarze oraz rekompensatę za zniszczenia spowodowane podczas akcji ratowniczej.

Jakie ryzyka warto mieć oprócz pożaru?

Zdarzenia, które warto dokupić do polisy mieszkaniowej, z racji głównej tematyki artykułu, podzielmy sobie na dwie kategorie: związane bezpośrednio z ryzykiem pożaru oraz będące od niego niezależne.

W tej pierwszej kategorii należy wymienić:

 1. Ubezpieczenie przed pożarem i innymi zdarzeniami dodatkowego mienia, czyli głównie ruchomości domowych, ale także przedmiotów specjalnych, mienia firmowego czy, w przypadku domów, niemieszkalnych zabudowań znajdujących się na posesji, jak budynki gospodarcze, garaże wolnostojące czy altany.
 2. Ochronę finansową przed skutkami akcji ratowniczej – strażacy, którzy przybędą ugasić ogień, paradoksalnie mogą spowodować dodatkowe szkody, które niekoniecznie muszą zostać uwzględnione w odszkodowaniu za pożar.
 3. Wsparcie po pożarze, które zapewnia pakiet Home Assistance – w ramach tego rozszerzenia możesz uzyskać kompleksowe wsparcie po szkodzie, które obejmie np. utylizację zniszczonego mienia, zabezpieczenie ocalałego mienia, transport i zakwaterowanie lokatorów czy opiekę nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i zwierzętami domowymi.
 4. Przepięcie – pamiętaj, że to ryzyko nie jest tożsame z uderzeniem pioruna. Warto też mieć świadomość, że niektóre towarzystwa wyróżniają dwa rodzaje przepięcia: będące skutkiem wyładowania atmosferycznego oraz mające inne przyczyny. 

Jeśli natomiast chodzi o zdarzenia nie mające wiele wspólnego z pożarem, ale stanowiące wartościowe rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, trzeba wskazać przede wszystkim:

 1. Powódź – czyli ryzyko mogące wywołać ogromne szkody, a nawet szkodę całkowitą i które rzadko kiedy uwzględniane jest w podstawowym zakresie ochrony. Pamiętaj, że dla powodzi towarzystwa standardowo stosują karencję, od 14 do 31 dni.
 2. OC w życiu prywatnym – czyli finansowe zabezpieczenia przed nieumyślnymi szkodami, jakie ty lub twoi bliscy spowodują na mieniu lub zdrowiu osób trzecich. Chodzi tutaj przykładowo o zalanie sąsiada, potrącenie przechodnia podczas jazdy na rowerze czy zdewastowanie klatki schodowej przez twojego psa.
 3. Stłuczenie przedmiotów szklanych – dodatkowa ochrona dla takich elementów, jak lustra, kabiny prysznicowe, większe akwaria i terraria czy płyty indukcyjne.
 4. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – zapewni ci rekompensatę finansową, kiedy ty lub twoi bliscy doznają uszczerbku na zdrowiu w skutek określonych zdarzeń.
 5. Ryzyka kradzieżowe – czyli kradzież z włamaniem, kradzież zwykła oraz rabunek rzeczy osobistych poza miejscem zamieszkania. Pierwsza z nich to standardowy dodatek do polisy mieszkaniowej, pozostałe dwa ryzyka dostępne są wybranych towarzystwach. 

Warto jeszcze wspomnieć o unikatowych rozszerzeniach polisy mieszkaniowej, które dla części osób mogą być bardzo wartościowe. Chodzi tutaj o takie dodatki, jak np. ubezpieczenie NNW zwierząt domowych, ochrona sprzętu medycznego do działalności gospodarczej, OC rowerzysty czy ochronę przydomowej pasieki.

Jak zgłosić szkodę po pożarze nieruchomości?

Pożar nieruchomości zgłaszamy podobnie jak zalanie. Należy pamiętać o 7 krokach, które prowadzą do szybkiej i adekwatnej wypłaty odszkodowania.

1. OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA

Powstrzymanie ognia lub zmniejszenie jego rozmiarów z zachowaniem środków bezpieczeństwa – przy użyciu gaśnic, wody, piasku i innych materiałów.

2. TELEFON DO STRAŻY POŻARNEJ

998 lub 112

3. PROTOKÓŁ ZDARZENIOWY

Jeśli skala pożaru wiązała się z interwencją straży pożarnej, policji czy innej jednostki, należy uzyskać protokół (raport zniszczeń), który ubezpieczyciel weźmie pod uwagę przy ustalaniu rozmiarów szkód i wypłacie świadczenia.

4. LISTA STRAT I ZDJĘCIA

Wykaz zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotów. W takim spisie należy określić liczbę przedmiotów, wartość, rok nabycia, nazwę producenta, inne cechy. Pomocne, a nawet niezbędne będą zdjęcia z miejsca zdarzenia.

5. KONTAKT Z UBEZPIECZYCIELEM

Przesłanie zgłoszenia szkody, zgodnie ze wskazówkami ubezpieczyciela. Najlepszym sposobem jest e-formularz na stronie TU. Mamy na to określony termin – z reguły do 3 dni od stwierdzenia pożaru.

6. RZECZOZNAWCA

Do czasu przybycia rzeczoznawcy z towarzystwa ubezpieczeniowego lepiej nie dokonywać żadnych zmian w uszkodzonym mieszkaniu – wyjątkiem są sytuacje, w których zmiany są niezbędne w celu zabezpieczenia mienia). Rzeczoznawca powinien zjawić się do 7 dni od chwili zgłoszenia.

7. WSPÓŁPRACA

Współpracujmy z ubezpieczycielem. Przede wszystkim musimy udostępnić mu mieszkanie w celu ustalenia przyczyn i rozmiarów szkody.

Jak wycenić szkody po pożarze?

Przy szkodzie całkowitej możemy liczyć na pełną rekompensatę finansową za straty pożarowe. Ale najpierw trzeba prawidłowo określić sumę ubezpieczenia. Jeśli podamy w polisie zbyt wysoką, to i tak TU wypłaci maksymalnie tyle, ile warty jest dom na rynku nieruchomości o podobnych parametrach. A jeśli podamy w polisie sumę ubezpieczenia zbyt niską, to otrzymane odszkodowanie nie wystarczy do pokrycia wszystkich strat sprzed pożaru.

Do prawidłowej wyceny szkód po pożarze w nieruchomości przyda się:

 • przedstawienie faktur i rachunków za zakupione mienie lub przeprowadzony remont – te mogą także spłonąć w pożarze, więc najlepiej trzymać takie dane w bezpiecznym miejscu, np. na skrzynce mailowej;
 • sprawdzenie cen nieruchomości w okolicy – dla prawidłowego ustalenia sumy ubezpieczenia w polisie, dzięki temu unikniemy niedoubezpieczenia i nadubezpieczenia;
 • wycena rzeczoznawcy – fachowo i z poświadczeniem na urzędowym piśmie ustala realną stawkę za metr kwadratowy mieszkania lub domu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują też różne metody ustalania wartości mienia zniszczonego przez działanie ognia. W razie szkody całkowitej ubezpieczyciele wyliczają odszkodowanie na podstawie wartości odtworzeniowej.

Wartość odtworzeniową stosuje się, gdy zniszczone w pożarze mienie ma być przywrócone do stanu pierwotnego, czyli gdy mamy do odbudowania nieruchomość, czeka nas wymiana instalacji zniszczonej przez pożar albo wstawienie wybitej szyby.

Kiedy nie będzie odszkodowania za ubezpieczenie od ognia?

W określonych okolicznościach, mimo wykupionej polisy, towarzystwo może odmówić ci wypłacenia odszkodowania lub jego części. Wynika to z faktu, że każde ubezpieczenie jest w pewien sposób ograniczone i żadne towarzystwo nie da ci stuprocentowej gwarancji uzyskania rekompensaty. Oczywiście, okoliczności, w których odszkodowanie może zostać wstrzymane, zawsze są szczegółowo opisane w OWU danej polisy. Dodajmy, że każde towarzystwo ma nieco inną listę stosowanych przez siebie ograniczeń. Możemy sobie jednak sporządzić krótkie zestawienie standardowo stosowanych zapisów tego typu. W odniesieniu do pożaru wyglądałoby ono następująco:

 • celowe działanie ubezpieczonego lub któregoś z domowników;
 • tzw. rażące niedbalstwo, jeśli było przyczyną szkody;
 • brak wymaganych prawem przeglądów technicznych, m. in. przeglądu instalacji elektrycznej czy kominiarskiego;
 • szkoda powstała w nieruchomości  niezamieszkanej w dłuższym okresie (okres ten jest zawsze podany w OWU polisy, a może wynosić np. 90 dni);
 • działania wojenne, akty terrorystyczne, zamieszki, stan wojenny i pokrewne wydarzenia;
 • użytkownie lub przechowywanie materiałów wybuchowych bądź pirotechniki;
 • działanie pod wpływem alkoholu lub innych używek;
 • nieprawidłowe podłączenie urządzeń;
 • brak wymaganej konserwacji instalacji i sprzętów;
 • szkody na wyłączonych z ochrony przedmiotach, np. rękopisach, danych w formie cyfrowej, broni palnej.

Pamiętaj, żeby jeszcze przed wykupieniem ubezpieczenia nieruchomości dokładnie przejrzeć listę wyłączeń odpowiedzialności i innych ograniczeń. Zdarzenie wyłączone w jednym towarzystwie, w drugim może być już respektowane i poskutkować odszkodowaniem. 

Jak często dochodzi do pożaru nieruchomości?

Jak podają oficjalne statystyki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w 2022 roku w całym kraju odnotowano niemal 136 000 pożarów, z czego 32 320 zdarzeń dotyczyło obiektów mieszkalnych. W tym okresie ogień przyczynił się do śmierci aż 387 osób, a kolejne 2338 odniosło obrażenia. 

Większość pożarów z 2022 roku strażacy zakwalifikowali do kategorii małych – 129 600 (93,3% całości), natomiast 87 przypadków przyporządkowano do kategorii pożarów bardzo dużych (0,1% całości). Najczęściej paliły się trawy oraz uprawy (53 604 przypadki), natomiast lasy płonęły 6 457 razy, jak wynika ze statystyk PSP.

Do pożarów (wszystkich rodzajów) najczęściej dochodziło w województwie mazowieckim (19 407 przypadków), w dalszej kolejności w dolnośląskim (14 900) oraz śląskim (13 512). Najmniej tego typu zdarzeń odnotowano natomiast w podlaskim (3 448), opolskim (3 704) i lubuskim (5 447), jak podaje GUS. 
 

Łączna liczba pożarów we wszystkich polskich województwach w 2022 roku

 Województwo

Liczba pożarów 

Dolnośląskie

14 900

Kujawsko-pomorskie

6 478

Lubelskie

7 108

Lubuskie

5 447

Łódzkie

7 838

Małopolskie

9 808

Mazowieckie

19 407

Opolskie

3 704

Podkarpackie

7 495

Podlaskie

3 448

Pomorskie

7 337

Śląskie

13 512

Świętokrzyskie

6 179

Warmińsko-mazurskie

5 961

Wielkopolskie

9 794

Zachodniopomorskie

7 549

Łącznie

135 965

Tabela 2. Źródło: stat.gov.pl (stan na: 26.03.2024 r.).

Do pożarów często dochodzi w skutek zaniedbań właścicieli domów i mieszkań, do których należy zaliczyć zbyt rzadkie przeglądy przewodów kominowych. W 2022 roku w Polsce najczęstszą przyczyną zaprószenia ognia w lokalach mieszkalnych była właśnie nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych – aż 46% pożarów wybuchło z takich właśnie powodów, jak podaje Krajowa Izba Kominiarzy. Pamiętaj, że tego typu zdarzenia najczęściej są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Zalecamy więc regularne zlecanie przeglądów, czyszczenie przewodów kominowych i ogólną dbałość o instalacje, których awarie mogą przyczynić się do zaprószenia ognia. 

Gdzie kupić ubezpieczenie mieszkania lub domu od ognia?

Ubezpieczenie mieszkania lub domu od ognia łatwo i korzystnie kupić przez porównywarkę. Po wypełnieniu krótkiego formularza z danymi nieruchomości kalkulator online może wygenerować nawet ponad 20 ofert.

PORÓWNAJ CENY

Aby kupić ubezpieczenie nieruchomości od ognia na rankomat.pl wystarczy:

1. Uzupełnić formularz o rodzaj nieruchomości, metraż, rok budowy i adres.

2. Podać także formę własności, wiek ubezpieczającego lokatora, liczbę szkód i termin rozpoczęcia ubezpieczenia.

3. Wybrać dostępny zakres ochrony – tylko mury i stałe elementy lub także wyposażenie i wybrane ryzyka: kradzież, powódź, przedmioty szklane czy OC w życiu prywatnym.

4. Określić wartość nieruchomości: maksymalnie do kwoty 2 mln zł, a także osobno wartość stałych elementów (do 500 tys. zł) i wyposażenia (do 500 tys. zł).

5. Wskazać posiadane zabezpieczenia własne – liczbę i rodzaj zamków w drzwiach, domofon, monitoring, alarm i inne (dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem).

6. Opcjonalnie podać adres email, dzięki czemu zapisane wyniki kalkulacji otrzymamy pocztą elektroniczną, a w razie chęci edytowania danych nie trzeba ich wpisywać ponownie do formularza.

7. Wybrać jedną z zaproponowanych ofert m.in. Proama, Generali, Link4, Wiener, Benefia, Europa, Inter Polska, mtu24.pl, Nationale-Nederlanden i Allianz.

8. Uzupełnić zamówienie polisy o dane osobowe i wybrać metodę płatności: BLIK, przelew online, PayPo, karta płatnicza debetowa lub kredytowa, Google Pay.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od ognia

 1. Czego może dotyczyć ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych?

  Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych może dotyczyć różnych sytuacji, które występują nagle i których przez to nie da się przewidzieć. Oprócz skutków działania tytułowego ognia, ubezpieczenie chroni finansowo w razie innych ryzyk, które oferowane są w ramach całego pakietu jako zdarzenia losowe. To m.in. zalanie, porywisty wiatr, wybuch czy uderzenie pojazdu w budynek.

 2. Co obejmuje ubezpieczenie od zdarzeń losowych?

  Ubezpieczenie od zdarzeń losowych obejmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu ryzyk. Najczęściej są to: pożar, zalanie, wybuch, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, działanie śniegu i lodu, huragan, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, upadek drzewa lub masztu, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, lawina, grad, huk ponaddźwiękowy. Niektóre zdarzenia losowe wymagają dokupienia, jak powódź czy przepięcie.

 3. Co to jest zdarzenie losowe przykłady?

  Zdarzenie losowe to nieprzewidziana sytuacja, w wyniku której doszło do uszkodzenia ubezpieczonej nieruchomości lub jej wyposażenia. Przykłady zdarzenia losowego: zalanie mieszkania przez wyciek z rury kanalizacyjnej, przewrócenie drzewa na dom w wyniku porywistego wiatru czy uderzenia pioruna, lawina błotna na skutek osunięcia się ziemi. Skutki zdarzenie losowego mogą obejmować też życie i zdrowie lokatorów oraz zwierząt domowych, jeśli taki zapis znajduje się w dokumencie OWU polisy mieszkaniowej.

 4. Jakie są rodzaje zdarzeń losowych?

  Rodzaje zdarzeń losowych można podzielić pod kątem pochodzenia. Część z nich jest wynikiem działania czynników atmosferycznych (np. uderzenie pioruna), a inne wynikiem niezamierzonego działania człowieka (np. uderzenie pojazdem w budynek czy ogrodzenie). Zdarzenia losowe mogą być w polisie wymienione nazwy, to tzw. ryzyka nazwane, ale też obejmować wszystkie sytuacje oprócz tych, które są w dokumencie OWU wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela, to tzw. ryzyka wszystkie.

 5. Czy zalanie to zdarzenie losowe?

  Tak, zalanie to zdarzenie losowe, przy czym nie za każdy rodzaj zalania ubezpieczony otrzyma odszkodowanie. Do zalania musi dojść w sposób niezamierzony, a także nie z winy lokatora ani współlokatorów w ubezpieczonej nieruchomości, chyba że polisa uznaje także szkody z tytułu tzw. rażącego niedbalstwa. Zalaniem nie jest woda powodziowa, chyba że polisa zawiera ryzyko powodzi.

 6. Jakie cechy ma zdarzenie losowe?

  Zdarzenie losowe w ubezpieczeniu nieruchomości charakteryzuje się kilkoma cechami. Pierwsza z nich to nieprzewidywalność – np. gwałtowne oberwanie chmury czy porywisty wiatr, który przewraca drzewo na ubezpieczoną posesję. Druga cecha to niezamierzone działanie – np. uderzenie pojazdu, którym kieruje osoba trzecia, niespokrewniona z ubezpieczonym lokatorem. Trzecia cecha zdarzenia losowego – nagłość, np. wybuch pożaru, ale już nie powódź, która nie pojawia się w sposób nagły.

 7. Czy polisa obejmuje usuwanie skutków po pożarze?

  Zwykle nie, ale można wybrać ofertę, która zawiera ryzyko zniszczeń w wyniku akcji gaśniczej. To dodatkowo zwiększy kwotę odszkodowania.

 8. Czy ubezpieczenie od pożaru obejmuje także garaż?

  Tak, o ile jest trwale przytwierdzony do podłoża (za wyjątkiem blaszanych), znajduje się w bryle ubezpieczonego budynku oraz garaż wolnostojący na posesji i w określonej odległości od posesji. Przed wyborem oferty warto sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności, ponieważ może się okazać, że nie jest chronione wyposażenie garażu.

 9. Czy mogę ubezpieczyć od ognia samo wyposażenie?

  Tak, wystarczy tylko w formularzu dołączonym do porównywarki wybrać odpowiedni zakres ochrony. Takie rozwiązanie jest polecane zwłaszcza najemcom, których wyposażenie znajduje się w wynajmowanym domu czy mieszkaniu.

 10. Kiedy ubezpieczenie od ognia jest obowiązkowe?

  Właściwie tylko w dwóch przypadkach – gdy ubezpieczana nieruchomość jest budowana lub kupiona z kredytu hipotecznego oraz gdy dom wchodzi w skład gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni ponad 1 ha.

 11. Co zrobić po pożarze nieruchomości?

  Podstawą będzie w miarę możliwości powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, wezwanie straży pożarnej, uzyskanie od niej protokołu zniszczeń, udokumentowanie strat i zgłoszenie zdarzenia do TU. Na to ostanie mamy przeważnie od 3 do 7 dni.

 12. Czym jest pożar w polisie mieszkaniowej?

  Pożar to jedno z ryzyk w tzw. pakiecie ogniowym lub pakiecie zdarzeń losowych. Sam pożar może być określany przez TU jako działanie ognia, który wydostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.