Wypadek może przydarzyć się każdemu, ale nie każdy jest gotowy na poradzenie sobie z jego finansowymi konsekwencjami. Jeśli chcesz zagwarantować sobie oraz pasażerom jednorazowe odszkodowanie, a także pieniądze na leczenie czy rehabilitację, powinieneś rozważyć zakup odpowiedniego ubezpieczenia NNW.

Prowadzimy samochód, nadchodzi chwila nieuwagi i powodujemy wypadek. W jego wyniku zostajemy ranni, liczne obrażenia mają również pasażerowie naszego samochodu. Co dalej?

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Z polisy oc zostaną zrekompensowane szkody osobowe pasażerów znajdujących się w naszym samochodzie oraz osób podróżujących autem, z którym się zderzyliśmy. Jednak sprawcy zdarzenia z pomocą może przyjść tylko ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Polisa NNW wykupiona przez właściciela pojazdu będzie również dodatkowym wsparciem dla jego pasażerów (świadczenie zostanie wypłacone niezależnie od tego, czy otrzymali oni odszkodowanie z polisy OC).

NNW to dobrowolne ubezpieczenie, na ogół kupowane wraz z OC. Co nam daje? Wypłatę odszkodowania w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamanie nogi czy ręki), lub śmierci, a także – w szerszej wersji - zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, leków itp.

Przykład: Pan Marek spowodował wypadek drogowy. Jego pasażerem była pani Marta. Straty właściciela pojazdu z którym zderzyło się auto pana Marka pokryje polisa OC sprawcy wypadku (majątkowe i osobowe). Pani Marta, która w wypadku złamała rękę, będzie mogła zgłosić z polisy OC kierowcy szkodę osobową. Takiej możliwości nie ma jednak sprawca zdarzenia.

Kierowca, który spowodował wypadek otrzyma wsparcie finansowe od swojego towarzystwa tylko dzięki wykupionej wcześniej polisie NNW. W przypadku pana Marka wysokość odszkodowania wyniosła kilka tysięcy złotych, podczas gdy samo ubezpieczenie kosztowało go zaledwie kilkadziesiąt złotych. Wykupił je po porównaniu ofert w kalkulatorze rankomat.plwraz z polisą OC.  

Najtańsze oferty ubezpieczenia OC z NNW
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
517,00 zł rata od 50 zł
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
517,86 zł rata od 50 zł
Dodatkowo: Opony  
AXA
OC
AC
Assistance
NNW
593,00 zł rata od 55 zł
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
859,00 zł rata od 80 zł
Aviva
OC
AC
Assistance
NNW
869,00 zł rata od 80 zł
Proama
OC
AC
Assistance
NNW
931,00 zł rata od 90 zł
Generali
OC
AC
Assistance
NNW
1014,00 zł rata od 100 zł
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
1258,00 zł rata od 120 zł
Wiener
OC
AC
Assistance
NNW
1791,00 zł rata od 170 zł
Najtańsze oferty ubezpieczenia OC z NNW
Benefia
517,00 złrata od 50.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
517,86 złrata od 50.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Opony
AXA
593,00 złrata od 55.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
mtu24.pl
859,00 złrata od 80.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Aviva
869,00 złrata od 80.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Proama
931,00 złrata od 90.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Generali
1014,00 złrata od 100.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Uniqa
1258,00 złrata od 120.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Wiener
1791,00 złrata od 170.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW

Kalkulacja przeprowadzona w rankomat.pl 15.10.2020 r. dla 40-letniego kierowcy z woj. małopolskiego. Samochód: Opel Astra z 2016 r., benzyna, poj. silnika 1,4 l

Pasażerka pana Marka także otrzyma świadczenie z tego ubezpieczenia, ponieważ NNW obejmowało ochroną nie tylko kierowcę, ale także jego pasażerów.

Świadczenia z umów ubezpieczenia osobowego mogą być kumulowane. Nie ma więc przeszkód, aby w razie wypadku dochodzić odszkodowania od wszystkich towarzystw, w których jesteśmy ubezpieczeni, np. NNW komunikacyjnego, indywidualnego ubezpieczenia na życie, OC sprawcy wypadku, grupowego ubezpieczenia w swoim zakładzie pracy.

Co może obejmować ubezpieczenie NNW?

Zazwyczaj towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje w ramach umowy NNW:

 • Jednorazową wypłatę odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, zarówno kierowcy, jak i wszystkim pasażerom ubezpieczonego samochodu (jeżeli umowa to przewiduje).
Stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie:
- tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wybranego towarzystwa zawartej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU),
- orzeczenia wydanego przez wyznaczonego konsultanta medycznego, sporządzonego na podstawie przedłożonych ubezpieczycielowi dowodów, dokumentów oraz wyników badań lekarskich.
 • Pokrycie kosztów transportu, leczenia, rehabilitacji itd., jednak często wysokość tych świadczeń określona jest limitami.

NNW w wybranych towarzystwach ubezpieczeniowych

Towarzystwo

Zakres terytorialny

Zakres ochrony

Suma ubezpieczenia

Wysokość świadczeń

Allianz Direct

Europa (zwrot kosztów leczenia poniesionych w Polsce)

Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, trwałe inwalidztwo lub śmierć Ubezpieczonego (jeżeli śmierć nastąpiła w ciągu jednego roku od dnia wypadku)

Wariant podstawowy: tylko kierowca

Wariant rozszerzony: kierowca i pasażowie

Ustalana podczas zawierania umowy, 10 - 30 tys. zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

Pokrycie kosztów leczenia bez względu na wysokość uszczerbku na zdrowiu (tylko w pierwszym roku po wypadku): 5 tys zł

Aviva

Polska oraz inne kraje Europy, z wyłączeniem Rosji

Wariant podstawowy: następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikłe w związku z ruchem pojazdu, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu (wymienione w Tabeli świadczeń NNW Aviva) lub śmierć osoby ubezpieczonej (jeżeli śmierć nastąpiła w ciągu 24 miesięcy od dnia wypadku)

Wariant rozszerzony: dodatkowo zdarzenia nie związane z ruchem pojazdu

NNW podstawowe - 50 000 zł

NNW rozszerzone - 25 000 zł (uszczerbek) i 25 000 (śmierć)

Trwały uszczerbek na zdrowiu: wg. tabeli świadczeń NNW

Śmierć ubezpieczonego: 50% sumy ubezpieczenia (wariant podstawowy) lub 100% sumy ubezpieczenia (wariant rozszerzony, gdy śmierć nie miała związku z ruchem pojazdu)

AXA Direct

Polska oraz inne kraje Europy

Urazy ciała kierowcy i pasażerów w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz śmierć ubezpieczonego (jeżeli śmierć nastąpiła w ciągu 24 miesięcy od dnia wypadku)

Ustalana podczas zawierania umowy, 10-150 tys. zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu,

Śmierć ubezpieczonego: 100% sumy ubezpieczenia

Link 4

Cały świat

Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, trwałe inwalidztwo lub śmierć ubezpieczonego

Ustalana podczas zawierania umowy, 10-50 tys. zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu,

Śmierć ubezpieczonego: 50% sumy ubezpieczenia

PZU

Polska oraz inne kraje Europy, Algieria, Maroko, Izrael, Tunezja

Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć kierowcy lub pasażerów

Ustalana podczas zawierania umowy

NNW podstawowe:  wielokrotność 1 tys. zł – nie może być niższa niż 5 tys. zł ani wyższa niż 100 tys. zł dla jednego ubezpieczonego;

NNW Max: wielokrotność 50 tys. zł – nie może być niższa niż 100 tys. zł ani wyższa niż 500 tys. zł.

Trwały uszczerbek na zdrowiu: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu;

Śmierć ubezpieczonego: 100% sumy ubezpieczenia;

Niezdolność do pracy: 1% sumy ubepzieczenia za każdy dzień niedyspozycji;

Uciążliwe leczenie: jednorazowo 1% sumy ubezpieczenia, maksymalnie 1 tys. zł (jeśli ubezpieczony był  operowany albo hospitalizowany przez przynajmniej 5 dni);

Zwrot kosztów leczenia, zakup przedmiotów ortopedycznych, przeszkolenie zawodowe dla osób niepełnosprawnych: do 10% sumy ubezpieczenia

* oferty NNW aktualne w dniu 15.11.2020 r.

Jeżeli w wyniku zajścia wypadku powstanie u osoby poszkodowanej więcej niż jedno uszkodzenie ciała, na wysokość świadczenia będzie składała się suma należnych świadczeń za każdy uszczerbek na zdrowiu, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW.

Uwaga! Przed zawarciem umowy należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, ponieważ świadczenia dodatkowe (m.in. leczenie, rehabilitacja, refundowanie protez czy leków itd.) mogą się od siebie znacznie różnić.

Kiedy działa NNW komunikacyjne?

Podstawowa ochrona obowiązuje zazwyczaj, gdy do uszczerbku na zdrowiu doszło wskutek:

 • wypadku lub kolizji drogowej (nawet jeśli pojazd był w czasie postoju);
 • wsiadania lub wysiadania z samochodu;
 • załadunku lub rozładunku auta;
 • naprawy samochodu na trasie.

Niektóre towarzystwa umożliwiają również rozszerzenie ochrony NNW (za dopłatą) na wypadki w życiu prywatnym, np. podczas spaceru, pobytu w domu.

Są jednak sytuacje, gdy ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania.

Pieniędzy z NNW nie otrzymamy, gdy np.:

 • prowadziliśmy pojazd w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających;
 • do wypadku doszło podczas kierowania pojazdem, do którego prowadzenia nie mamy uprawnień;
 • w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego;
 • spowodowaliśmy wypadek celowo.
Niektóre towarzystwa nie odpowiadają za skutki zdarzenia, jeżeli w pojeździe znajdowało się więcej osób niż liczba miejsc siedzących wskazanych w dowodzie rejestracyjnym (o ile miało to wpływ na powstanie nieszczęśliwego wypadku). Nie jest to jednak reguła.

W razie przewożenia większej liczby pasażerów niż liczba miejsc wskazana w dowodzie rejestracyjnym, ubezpieczyciel może wyliczyć wysokość świadczeń dla każdej osoby ze stosunku łącznej sumy ubezpieczenia do liczby faktycznie przewożonych osób.

Za co i ile zapłacimy?

Polisę NNW najczęściej kupujemy razem z OC i/lub AC, czyli na rok, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby nabyć ją na krótszy okres - o taką możliwość wystarczy zapytać naszego ubezpieczyciela. Możemy kupić ją w dowolnym momencie i wówczas będzie kosztowała odpowiednio mniej oraz obowiązywała do wygaśnięcia OC.

Przykład:OC kupiłeś 1 stycznia, a NNW, które kosztuje 120 zł, chcesz dokupić od 1 lutego. Wówczas zapłacisz za 11 miesięcy tej polisy, czyli 110zł.

NNW można kupić już poniżej 50 zł za rok, ale w przypadku najtańszych polis należy być czujnym, ponieważ niższa cena na ogół oznacza mniejszy zakres ochrony, a także niższą sumę ubezpieczenia.

Jeśli chodzi o cenę NNW, to na ogół działa zasada – im więcej za polisę zapłacisz, tym więcej otrzymasz w razie wypadku. Jeśli bowiem suma naszego ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł, to w przypadku 1-procentowego uszczerbku na zdrowiu otrzymamy 100 zł, ale gdy suma wyniesie 20 lub 30 tys. zł, wówczas przy identycznym urazie otrzymamy 200 lub 300 zł.

Należy zwrócić również uwagę na zakres NNW. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziemy bowiem informacje, czy polisa obejmuje tylko wypłatę odszkodowania, czy także pokrycie kosztów transportu, leczenia, rehabilitacji, zakupu protez, leków itp.

Na cenę NNW wpływ ma również fakt, czy obejmuje ona tylko kierowcę samochodu, czy również wszystkich pasażerów.

Co warto wiedzieć

 • NNW to dobrowolne ubezpieczenie, które gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie uszkodzenia ciała lub śmierci, a także – w szerszej wersji - zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, leków itp.
 • Ubezpieczenia NNW różnią się nie tylko zakresem ochrony, ale np. sumą ubezpieczenia oraz liczbą ubezpieczonych osób (ubezpieczony może być tylko kierowca, a także pasażerowie).
 • NNW obejmuje nie tylko wypłaty w przypadku wypadku, ale też wsiadania/wysiadania z samochodu, załadunku/rozładunku auta i naprawy samochodu na trasie.
 • W kilku przypadkach towarzystwo może odmówić wypłacenia odszkodowania z NNW (m.in. jazda bez uprawnień, pod wpływem alkoholu, w przypadku celowego spowodowania wypadku).
 • NNW można kupić już poniżej 50 zł za rok. Na ogół nabywa się je wraz z OC i AC samochodu. Można je także nabyć w swoim towarzystwie, w dowolnym momencie.
 • Wypłata z tytułu NNW należy się bez względu na to, czy jesteś sprawcą czy poszkodowanym w wypadku, a także bez względu na wypłacone świadczenia z tytułu innych polis.