Czy otrzymasz wypłatę odszkodowania, jeśli sam będziesz sprawcą wypadku? Tak, ale tylko jeśli wykupisz dodatkową polisę NNW, o odpowiednim zakresie.

niemowlę śpiące w foteliku samochodowym
Porównaj ceny OC i AC

Jeżeli doszło do wypadku, odszkodowanie z polisy OC zostanie wypłacone poszkodowanym osobom trzecim i pasażerom auta sprawcy, ale nie kierowcy, który spowodował wypadek. Ubezpieczeniem NNW jest natomiast objęty kierowca i w zależności od zakresu polisy, jego pasażerowie. Także w sytuacji, jeśli do wypadku doszło z jego winy.

Co daje polisa NNW?

Polisa NNW należy do tzw. rozszerzeń dodatkowych. Warto przemyśleć jej zakup, ponieważ może okazać się niezwykle przydatna, jeśli jej posiadacz spowoduje wypadek. NNW gwarantuje:

  • wypłatę odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, zarówno kierowcy jaki i wszystkim pasażerów ubezpieczonego samochodu (jeżeli zostali ujęci w umowie ubezpieczenia),

  • wypłatę odszkodowania, jeśli do wypadku dojdzie nie tylko podczas jazdy, ale również podczas postoju, załadunku bądź wyładunku, wsiadania bądź wysiadania z pojazdu itp.

Świadczenia wypłacane są niezależnie od przysługujących z polisy OC, czy też innych zawartych umów (np. na życie).

Jak wybrać odpowiednie NNW?

Ubezpieczenie NNW możesz kupić wybierając odpowiadającą Ci sumę ubezpieczenia, która jest górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela. Sumy ubezpieczenia są różne w poszczególnych towarzystwach. Zazwyczaj wysokość składki odpowiada wysokości sumy (im droższa - tym wyższa suma). Pamiętaj, że przy małej sumie ubezpieczenia otrzymasz również małe odszkodowanie (np. przy 10% uszczerbku na zdrowiu, z 10 000 zł zostanie wypłacone tylko 1000 zł). Dlatego w przypadku tego ubezpieczenia, nie powinieneś kierować się niską składką.

Wyłączenia odpowiedzialności

W ubezpieczeniu NNW, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym, wyłączenia mogą różnić się między sobą, w zależności od zakładów ubezpieczeń. Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Są jednak wyłączenia wspólne dla większości ubezpieczycieli. Najczęściej są to:

  • prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu i środków odurzających,

  • umyślne spowodowanie szkody,

  • prowadzenie auta bez uprawnień.