Wypadek może przydarzyć się każdemu, ale nie każdy jest gotowy na poradzenie sobie z jego finansowymi konsekwencjami. Jeśli chcesz zagwarantować sobie oraz pasażerom jednorazowe odszkodowanie, a także pieniądze na leczenie czy rehabilitację, powinieneś rozważyć zakup odpowiedniego ubezpieczenia NNW.

Prowadzimy samochód, nadchodzi chwila nieuwagi i powodujemy wypadek. W jego wyniku zostajemy ranni, liczne obrażenia mają również pasażerowie naszego samochodu. Co dalej?

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym jest i jak działa ubezpieczenie NNW komunikacyjne?

Z polisy OC zostaną zrekompensowane szkody osobowe pasażerów znajdujących się w naszym samochodzie oraz osób podróżujących autem, z którym się zderzyliśmy. Jednak sprawcy zdarzenia z pomocą może przyjść tylko ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Polisa NNW wykupiona przez właściciela pojazdu będzie również dodatkowym wsparciem dla jego pasażerów (świadczenie zostanie wypłacone niezależnie od tego, czy otrzymali oni odszkodowanie z polisy OC).

NNW to dobrowolne ubezpieczenie, na ogół kupowane wraz z OC. Co nam daje? Wypłatę odszkodowania w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamanie nogi czy ręki), lub śmierci, a także – w szerszej wersji - zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, leków itp.

Przykład: Pan Marek spowodował wypadek drogowy. Jego pasażerem była pani Marta. Straty właściciela pojazdu z którym zderzyło się auto pana Marka pokryje polisa OC sprawcy wypadku (majątkowe i osobowe). Pani Marta, która w wypadku złamała rękę, będzie mogła zgłosić z polisy OC kierowcy szkodę osobową. Takiej możliwości nie ma jednak sprawca zdarzenia.

Gdzie można kupić najtaniej NNW komunikacyjne?

Kierowca, który spowodował wypadek otrzyma wsparcie finansowe od swojego towarzystwa tylko dzięki wykupionej wcześniej polisie NNW. W przypadku pana Marka wysokość odszkodowania wyniosła kilka tysięcy złotych, podczas gdy samo ubezpieczenie kosztowało go zaledwie kilkadziesiąt złotych. Wykupił je po porównaniu ofert w kalkulatorze rankomat.pl  wraz z polisą OC.  

Najtańsze oferty ubezpieczenia OC z NNW
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
517,00 zł rata od 50 zł
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
517,86 zł rata od 50 zł
Dodatkowo: Opony
AXA
OC
AC
Assistance
NNW
593,00 zł rata od 55 zł
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
859,00 zł rata od 80 zł
Aviva
OC
AC
Assistance
NNW
869,00 zł rata od 80 zł
Proama
OC
AC
Assistance
NNW
931,00 zł rata od 90 zł
Generali
OC
AC
Assistance
NNW
1014,00 zł rata od 100 zł
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
1258,00 zł rata od 120 zł
Wiener
OC
AC
Assistance
NNW
1791,00 zł rata od 170 zł
Najtańsze oferty ubezpieczenia OC z NNW
Benefia
517,00 złrata od 50.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
517,86 złrata od 50.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Opony
AXA
593,00 złrata od 55.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
mtu24.pl
859,00 złrata od 80.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Aviva
869,00 złrata od 80.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Proama
931,00 złrata od 90.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Generali
1014,00 złrata od 100.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Uniqa
1258,00 złrata od 120.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Wiener
1791,00 złrata od 170.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW

Kalkulacja przeprowadzona w rankomat.pl dla 40-letniego kierowcy z woj. małopolskiego. Samochód: Opel Astra z 2016 r., benzyna, poj. silnika 1,4 l

Pasażerka pana Marka także otrzyma świadczenie z tego ubezpieczenia, ponieważ NNW obejmowało ochroną nie tylko kierowcę, ale także jego pasażerów.

Czy można dostać odszkodowanie z kilku ubezpieczeń NNW?

Świadczenia z umów ubezpieczenia osobowego mogą być kumulowane. Nie ma więc przeszkód, aby w razie wypadku dochodzić odszkodowania od wszystkich towarzystw, w których jesteśmy ubezpieczeni, np. NNW komunikacyjnego, indywidualnego ubezpieczenia na życie, OC sprawcy wypadku, grupowego ubezpieczenia w swoim zakładzie pracy.

Co może obejmować ubezpieczenie NNW?

Zazwyczaj towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje w ramach umowy NNW:

 • Jednorazową wypłatę odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, zarówno kierowcy, jak i wszystkim pasażerom ubezpieczonego samochodu (jeżeli umowa to przewiduje).
Stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie:
- tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wybranego towarzystwa zawartej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU),
- orzeczenia wydanego przez wyznaczonego konsultanta medycznego, sporządzonego na podstawie przedłożonych ubezpieczycielowi dowodów, dokumentów oraz wyników badań lekarskich.
 • Pokrycie kosztów transportu, leczenia, rehabilitacji itd., jednak często wysokość tych świadczeń określona jest limitami.

NNW w wybranych towarzystwach ubezpieczeniowych

Towarzystwo

Zakres terytorialny

Zakres ochrony

Suma ubezpieczenia

Wysokość świadczeń

Allianz Direct

Europa (zwrot kosztów leczenia poniesionych w Polsce)

Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, trwałe inwalidztwo lub śmierć Ubezpieczonego (jeżeli śmierć nastąpiła w ciągu jednego roku od dnia wypadku)

Wariant podstawowy: tylko kierowca

Wariant rozszerzony: kierowca i pasażowie

Ustalana podczas zawierania umowy, 10 - 30 tys. zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu

Pokrycie kosztów leczenia bez względu na wysokość uszczerbku na zdrowiu (tylko w pierwszym roku po wypadku): 5 tys zł

Aviva

Polska oraz inne kraje Europy, z wyłączeniem Rosji

Wariant podstawowy: następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikłe w związku z ruchem pojazdu, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu (wymienione w Tabeli świadczeń NNW Aviva) lub śmierć osoby ubezpieczonej (jeżeli śmierć nastąpiła w ciągu 24 miesięcy od dnia wypadku)

Wariant rozszerzony: dodatkowo zdarzenia nie związane z ruchem pojazdu

NNW podstawowe - 50 000 zł

NNW rozszerzone - 25 000 zł (uszczerbek) i 25 000 (śmierć)

Trwały uszczerbek na zdrowiu: wg. tabeli świadczeń NNW

Śmierć ubezpieczonego: 50% sumy ubezpieczenia (wariant podstawowy) lub 100% sumy ubezpieczenia (wariant rozszerzony, gdy śmierć nie miała związku z ruchem pojazdu)

AXA Direct

Polska oraz inne kraje Europy

Urazy ciała kierowcy i pasażerów w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz śmierć ubezpieczonego (jeżeli śmierć nastąpiła w ciągu 24 miesięcy od dnia wypadku)

Ustalana podczas zawierania umowy, 10-150 tys. zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu,

Śmierć ubezpieczonego: 100% sumy ubezpieczenia

Link 4

Cały świat

Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, trwałe inwalidztwo lub śmierć ubezpieczonego

Ustalana podczas zawierania umowy, 10-50 tys. zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu,

Śmierć ubezpieczonego: 50% sumy ubezpieczenia

PZU

Polska oraz inne kraje Europy, Algieria, Maroko, Izrael, Tunezja

Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć kierowcy lub pasażerów

Ustalana podczas zawierania umowy

NNW podstawowe:  wielokrotność 1 tys. zł – nie może być niższa niż 5 tys. zł ani wyższa niż 100 tys. zł dla jednego ubezpieczonego;

NNW Max: wielokrotność 50 tys. zł – nie może być niższa niż 100 tys. zł ani wyższa niż 500 tys. zł.

Trwały uszczerbek na zdrowiu: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu;

Śmierć ubezpieczonego: 100% sumy ubezpieczenia;

Niezdolność do pracy: 1% sumy ubepzieczenia za każdy dzień niedyspozycji;

Uciążliwe leczenie: jednorazowo 1% sumy ubezpieczenia, maksymalnie 1 tys. zł (jeśli ubezpieczony był  operowany albo hospitalizowany przez przynajmniej 5 dni);

Zwrot kosztów leczenia, zakup przedmiotów ortopedycznych, przeszkolenie zawodowe dla osób niepełnosprawnych: do 10% sumy ubezpieczenia

*Oferty aktualne w marcu 2021 r.

- Jeżeli podczas wypadku powstanie u osoby poszkodowanej więcej niż jedno uszkodzenie ciała, na wysokość odszkodowania będzie składała się suma należnych świadczeń za każdy uszczerbek na zdrowiu. Nie może ona jednak przekroczyć ustalonej w umowie NNW wysokości sumy ubezpieczenia

- mówi Bartosz Benduch, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Uwaga! Przed zawarciem umowy należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, ponieważ świadczenia dodatkowe (m.in. leczenie, rehabilitacja, refundowanie protez czy leków itd.) mogą się od siebie znacznie różnić.

Kiedy działa NNW komunikacyjne?

Podstawowa ochrona obowiązuje zazwyczaj, gdy do uszczerbku na zdrowiu doszło wskutek:

 • wypadku lub kolizji drogowej (nawet jeśli pojazd był w czasie postoju);
 • wsiadania lub wysiadania z samochodu;
 • załadunku lub rozładunku auta;
 • naprawy samochodu na trasie.

Niektóre towarzystwa umożliwiają również rozszerzenie ochrony NNW (za dopłatą) na wypadki w życiu prywatnym, np. podczas spaceru, pobytu w domu.

Kiedy odszkodowanie z NNW nie zostanie wypłacone?

Są jednak sytuacje, gdy ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania.

Pieniędzy z NNW nie otrzymamy, gdy np.:

 • prowadziliśmy pojazd w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających;
 • do wypadku doszło podczas kierowania pojazdem, do którego prowadzenia nie mamy uprawnień;
 • w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego;
 • spowodowaliśmy wypadek celowo.
Niektóre towarzystwa nie odpowiadają za skutki zdarzenia, jeżeli w pojeździe znajdowało się więcej osób niż liczba miejsc siedzących wskazanych w dowodzie rejestracyjnym (o ile miało to wpływ na powstanie nieszczęśliwego wypadku). Nie jest to jednak reguła.

W razie przewożenia większej liczby pasażerów niż liczba miejsc wskazana w dowodzie rejestracyjnym, ubezpieczyciel może wyliczyć wysokość świadczeń dla każdej osoby ze stosunku łącznej sumy ubezpieczenia do liczby faktycznie przewożonych osób.

Czy NNW trzeba kupić na cały rok?

Polisę NNW najczęściej kupujemy razem z OC i/lub AC, czyli na rok, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby nabyć ją na krótszy okres - o taką możliwość wystarczy zapytać naszego ubezpieczyciela. Możemy kupić ją w dowolnym momencie i wówczas będzie kosztowała odpowiednio mniej oraz obowiązywała do wygaśnięcia OC.

Przykład:  OC kupiłeś 1 stycznia, a NNW, które kosztuje 120 zł, chcesz dokupić od 1 lutego. Wówczas zapłacisz za 11 miesięcy tej polisy, czyli 110zł.

Jakie znaczenie ma suma ubezpieczenia NNW?

NNW można kupić już poniżej 50 zł za rok, ale w przypadku najtańszych polis należy być czujnym, ponieważ niższa cena na ogół oznacza mniejszy zakres ochrony, a także niższą sumę ubezpieczenia.

Jeśli chodzi o składkę NNW, to na ogół działa zasada – im więcej za polisę zapłacisz, tym więcej otrzymasz w razie wypadku. Głównym wyznacznikiem ceny jest suma ubezpieczenia. Im jest ona mniejsza, tym na ogół tańsze NNW. Jednak taka oszczędność jest tylko pozorna. Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają zazwyczaj pełną kwotę odszkodowania (całą sumę ubezpieczenia) tylko w przypadku śmierci kierowcy lub pasażera. Gdy mamy do czynienia z fizycznym naruszeniem sprawności organizmu, wysokość świadczenia zależy od oceny procentowego uszczerbku na zdrowiu. 

Przykładowo, jeśli suma naszego ubezpieczenia NNW wynosi 10 tys. zł, to w przypadku 1-procentowego uszczerbku na zdrowiu otrzymamy 100 zł, ale gdy suma wyniesie 20 lub 30 tys. zł, wówczas przy identycznym urazie otrzymamy 200 lub 300 zł.

Sprawdziliśmy tabelę z oceną procentowego uszczerbku na zdrowiu jednej z firm ubepzieczeniowych i okazuje się, że tylko bardzo poważne urazy kwalifikują się do wyższego odszkodowania. 

Jaki procent uszczerbku na zdrowiu może określić Twój ubezpieczyciel? Wybrane przykłady

Uszkodzenie ciałaProcent uszczerbku
Złamanie obojczyka (bez przemieszczenia)1%
Uszkodzenie skóry twarzy (rana ponad 6 cm)4%
Rozpoznanie wstrząśnienia mózgu w następstwie urazu głowy (z hospitalizacją ponad 6 dni)5%
Złamanie żeber (powyżej 10)10%
Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym (złamania trzonów i łuków leczone operacyjnie)15%
Złamanie kości śródstopia (czterech lub więcej z przemieszczeniem)16%
Utrata stopy30%
Całkowite porażenie splotu barkowego, części podobojczykowej (dolnej)45%
Średniego stopnia niedowład połowiczy lub niedowład kończyn dolnych60%
Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy. Przed zawarciem umowy NNW należy zapoznać się z tabelą uszczerbku na zdrowiu w OWU wybranej firmy.

Co jeszcze decyduje o cenie NNW?

Należy zwrócić również uwagę na zakres NNW. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziemy bowiem informacje, czy polisa obejmuje tylko wypłatę odszkodowania, czy także pokrycie kosztów transportu, leczenia, rehabilitacji, zakupu protez, leków itp.

Na cenę NNW wpływ ma również fakt, czy obejmuje ona tylko kierowcę samochodu, czy również wszystkich pasażerów.

Jak zgłosić szkodę z NNW komunikacyjnego?

Niezbędne informacje dotyczące zgłoszenia szkody z polisy NNW można znaleźć w swojej umowie ubezpieczenia i OWU (Ogólnych Warunkach ubezpieczenia) towarzystwa. Zazwyczaj, na przekazanie zgłoszenia mamy od kilku do kilkunastu dni. Termin ten liczony jest od momentu powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia.

Szkodę można zgłosić telefonicznie, przez formularz online na stronie ubezpieczyciela lub e-mailowo.

Przykład:  Rodzina pani Agnieszki pojechała jej samochodem na wycieczkę za miasto. Właścicielka pojazdu wybrała się w tym czasie w odwiedziny do koleżanki i zapomniała telefonu. Dopiero po powrocie do domu zauważyła nieodebrane połączenia i dowiedziała się, że jej bliscy mieli wypadek. Od tego momentu kobieta miała 14 dni (taki termin wyznaczył jej ubezpieczyciel) na zgłoszenie szkody z polisy NNW.

Jak powinien postępować ubezpieczony w razie zajścia wypadku?

Kierowca, pasażerowie lub rodzina poszkodowanych w wypadku osób powinni pamiętać o zapoznaniu się z OWU towarzystwa, a w szczególności z zapisami dotyczącymi obowiązków, jakie ciążą na nich w związku z wystąpieniem szkody. Każda firma ubezpieczeniowa może określać nieco inne zasady postępowania po wypadku. Najczęściej ubezpieczony jest zobowiązany, aby:

 • starać się złagodzić skutki zdarzenia przez niezwłoczne poddanie się badaniom i stosowanie się do zaleceń lekarza,
 • niezwłocznie powiadomić policję o odniesionych w wypadku obrażeniach (o ile stan zdrowia mu na to pozwala),
 • dostarczyć dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia, przede wszystkim dokumentację medyczną i rachunki za leczenie,
 • umożliwić zakładowi ubezpieczeń zasięgnięcie informacji odnoszących się do okoliczności zajścia wypadku oraz u lekarzy, którzy sprawowali opiekę nad ubezpieczonym,
 • poddać się badaniom wskazanym przez lekarzy wyznaczonych przez ubezpieczyciela (jeśli takie są konieczne).

Jeśli zakres ochrony NNW obejmował także świadczenie z tytułu niezdolności do pracy, towarzystwo może wymagać przedstawienia odpowiedniej dokumentacji, wyników badań oraz orzeczenia lekarskiego (podmiotu uprawnionego do orzekania o niezdolności do pracy).

W razie śmierci osoby uczestniczącej w wypadku osoba uposażona powinna przedłożyć do wglądu odpis aktu zgonu oraz dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę zgonu (o ile jest ona uprawniona do uzyskania takich dokumentów).

Czy NNW komunikacyjne trzeba wypowiedzieć?

NNW komunikacyjne należy do ubezpieczeń dobrowolnych, a w ich przypadku obowiązuje zasada automatycznego rozwiązania umowy po zakończeniu ustalonego okresu ochrony. Nie ma więc obowiązku składania oświadczenia o wypowiedzeniu polisy.

Informację o rezygnacji z dodatkowej ochrony NNW należy jednak przekazać do ubezpieczyciela (wystarczy ustnie),  jeśli zamierzamy kontynuować umowę ubezpieczenia OC (i/lub AC) pojazdu w tej samej firmie, ale chcemy zrezygnować z ubezpieczenia dobrowolnego. Bez takiego powiadomienia towarzystwo najprawdopodobniej przedstawi nam ofertę obejmującą taki sam zakres ochrony jak w roku poprzednim.

Przykład:  Pani Ewelina kupiła w ubiegłym roku polisę OC wraz z NNW. W kolejnym roku postanowiła kontynuować umowę OC w tej samej firmie. Przed zakończeniem okresu ochrony powiadomiła jednak swojego ubezpieczyciela, że zamierza zrezygnować z dodatkowego ubezpieczenia. Towarzystwo przedstawiło jej więc wyłącznie ofertę przedłużenia OC i po akceptacji ceny przesłało polisę na jej adres mailowy.

Co warto wiedzieć

 • NNW to dobrowolne ubezpieczenie, które gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie uszkodzenia ciała lub śmierci, a także – w szerszej wersji - zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, leków itp.
 • Ubezpieczenia NNW różnią się nie tylko zakresem ochrony, ale np. sumą ubezpieczenia oraz liczbą ubezpieczonych osób (ubezpieczony może być tylko kierowca, a także pasażerowie).
 • NNW obejmuje nie tylko wypłaty w przypadku wypadku, ale też wsiadania/wysiadania z samochodu, załadunku/rozładunku auta i naprawy samochodu na trasie.
 • W kilku przypadkach towarzystwo może odmówić wypłacenia odszkodowania z NNW (m.in. jazda bez uprawnień, pod wpływem alkoholu, w przypadku celowego spowodowania wypadku).
 • NNW można kupić już poniżej 50 zł za rok. Na ogół nabywa się je wraz z OC i AC samochodu. Można je także nabyć w swoim towarzystwie, w dowolnym momencie.
 • Wypłata z tytułu NNW należy się bez względu na to, czy jesteś sprawcą czy poszkodowanym w wypadku, a także bez względu na wypłacone świadczenia z tytułu innych polis.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy ubezpieczenie NNW można dokupić już po nabyciu OC?

  Nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe dają taką możliwość. Przykładem ubezpieczyciela, u którego NNW możesz nabyć w dowolnym momencie, jest Aviva. Pamiętaj jednak, że osobny zakup poszczególnych ubezpieczeń nie jest opłacalny – w ten sposób zapłacisz więcej, niż gdybyś wszystkie polisy kupił w pakiecie.
 2. Jeżeli dostałem odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy, to czy mogę otrzymać także odszkodowanie z własnego NNW komunikacyjnego?

  Tak. Odszkodowanie z NNW należy Ci się niezależnie od odszkodowania wypłaconego z OC sprawcy. To dodatkowe wsparcie finansowe – otrzymaną kwotę będziesz mógł przeznaczyć m.in. na rehabilitację. Jeżeli oprócz ubezpieczeń komunikacyjnych kupisz też np. polisę na życie, to z niej również otrzymasz odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.
 3. Czy po szkodzie ubezpieczyciel wypłaca 100 proc. sumy ubezpieczenia z NNW, np. gdy doszło do złamania nogi?

  Nie. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie tabeli, która jest załącznikiem do OWU. To w niej znajdziesz informację o wysokości kwoty, jaką ubezpieczyciel wypłaci Ci za uszczerbek na zdrowiu w postaci np. złamanej kończyny.
 4. Czy można kupić NNW krótkoterminowe?

  Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują NNW komunikacyjne jako dodatek do OC i/lub AC. Polisa działa więc w tym samym okresie, tzn. 12 miesięcy. Można jednak dokupić ubezpieczenie NNW na okres krótszy, pod warunkiem, że zwrócimy się w tej sprawie do obecnego ubezpieczyciela. Przykładowo, kupiliśmy samo OC i po 6. miesiącach chcemy nabyć polisę NNW w tym samym towarzystwie - zakład ubezpieczeń przeliczy składkę i zaproponuje nam ochronę do końca okresu, na jaki obowiązuje OC.
 5. Czy NNW jest przypisane do pojazdu?

  Z reguły tak - polisa działa tylko wtedy, gdy do wypadku doszło podczas użytkowania ubezpieczonego pojazdu. Wyjątkiem może być jednak sytuacja, w której ochrona zostaje rozszerzona także na inne pojazdy (musi to być wyraźnie wskazane w OWU towarzystwa). Nadal dotyczy ona jednak tylko wypadków podczas podróży samochodem. NNW komunikacyjnego nie można pomylić z ubezpieczeniem na życie, które obejmuje także zdarzenia, do których doszło w domu, w drodze do pracy czy podczas uprawiania sportów. Jeszcze inną funkcję pełni NNW turystyczne, które działa podczas podróży. Towarzystwa proponują także inne ubezpieczenia NNW (np. NNW poza pojazdem), ale trzeba za nie zapłacić dodatkową składkę.
 6. Czy NNW zawsze gwarantuje zwrot kosztów leczenia?

  Jest to zazwyczaj stały zapis w OWU towarzystw, jednak lepiej upewnić się, czy wybrana przez nas firma gwarantuje takie świadczenie. Co istotne - samo sprawdzenie czy otrzymamy zwrot kosztów leczenia z polisy NNW może być niewystarczające. Powinniśmy także poznać warunki, na jakich otrzymamy refundację na leczenie. Ubezpieczyciele bardzo często ograniczają finansowanie wydatków do określonych w umowie limitów. Podstawą do wypłaty może być też minimum kilkudniowa hospitalizacja.