Spotkałeś się z ofertą ubezpieczenia na raka i postanowiłeś zainteresować się taką ochroną? Słuszny wybór. Z całą pewnością jesteś osobą przezorną, która nie myśli wyłącznie o tym co teraz, ale patrzy w przyszłość i stara się ją jakoś zabezpieczyć. W końcu nikt nie ma gwarancji, że nie zachoruje, a dobra ochrona może przynieść naprawdę potrzebne wsparcie. 

Sama decyzja o zakupie polisy z pomocą na raka to za mało. Przed prawdziwym wyzwaniem staniesz dopiero wtedy, gdy zaczniesz przeglądać oferty ubezpieczycieli i zagłębisz się w ich warunki ubezpieczenia. Dlatego przedstawiamy kilka wskazówek, które powinny pomóc w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia.

Komu grozi zachorowanie na raka?

Rocznie w Polsce umiera z powodu nowotworu około 110 000 osób. To tyle, ile cała populacja Włocławka. Najczęściej występującym u mężczyzn nowotworem jest nowotwór płuc (ok. 17%), następnie nowotwór gruczołu krokowego (ok. 13%) i nowotwór okrężnicy (ok. 7%). U kobiet najczęściej pojawiającym się nowotworem jest rak piersi (ok. 22%), rak płuc (ok. 9%) oraz rak trzonu macicy (ok. 7%).

Nowotwory są najczęstszą po chorobach układu krążenia przyczyną zgonów w Polsce – podaje GUS. Według ostatnich, dostępnych w „Roczniku demograficznym 2019” statystyk, na raka umiera ok. 27% ludzi w naszym kraju. 19 osób w Polsce co godzinę dowiaduje się, że ma raka. W każdym roku taką diagnozę otrzymuje około 160 000 Polaków. W zdecydowanej większości są to przypadki nowotworów złośliwych: najczęściej tchawicy, oskrzeli lub płuc, a następnie jelita grubego.

Najczęściej na tego rodzaju choroby umierają mieszkańcy województw: śląskiego (313,3 przypadków na 100 tys. mieszkańców), dolnośląskiego (309,3) i łódzkiego (309,2). Na drugim biegunie znajdują się pod tym względem województwa: podkarpackie (227,9), podlaskie (247) i małopolskie (249,8). Średnia dla kraju to 278,3.

Polisy na raka dotyczą najczęściej przypadków nowotworów złośliwych, a tych określa się na około 100 różnych schorzeń. Zachorowalność od kilku lat nieustannie rośnie i choć postęp medycyny w tej kwestii jest coraz większy – wciąż wiele osób umiera z powodu nowotworów, jak również musi przechodzić bardzo wyniszczające organizm leczenie.

Co brać pod uwagę przy zakupie polisy na raka?

Decyzja o zakupie ubezpieczenia jest jak najbardziej słuszna, jednak nie każda oferta jest warta zakupu. Na rynku ubezpieczeniowym możesz znaleźć polisy, które wsparcie w razie zdiagnozowania raka ograniczają do jednorazowej pomocy finansowej lub stosują wyłączenia odpowiedzialności, które uniemożliwią otrzymanie świadczenia. 

Czasami w podobnej cenie możesz uzyskać szereg rozszerzeń, a w innej wyłącznie podstawową ochronę. Właśnie z tego powodu tak ważne jest wnikliwe porównywanie ofert oraz sprawdzanie warunków umowy z ubezpieczycielem. Potrzebna jest dokładna analiza każdej propozycji ubezpieczenia, przeczytanie ogólnych warunków ochrony i przy jakichkolwiek wątpliwościach – kontakt z agentem, który pomoże w wyborze właściwego wariantu.

Czynników, które wpływają się na jakość polisy na raka, jest wiele. Każdy z nich trzeba przeanalizować. Najważniejsze elementy, na które powinieneś zwrócić uwagę to:

 • zakres ochrony – to, co otrzymasz w ramach ubezpieczenia: wyłącznie wypłatę gotówki czy także produkty dodatkowe np. assistance z pomocą pielęgniarki, transport medyczny, łatwy dostęp do specjalistów i placówek medycznych, infolinię medyczną;
 • sumę ubezpieczenia – maksymalną kwotę od ubezpieczyciela, w jaki sposób będzie ona rozliczana, czy TU podzieli świadczenie na kilka części oraz jak i kiedy pokryje koszty zabiegów lub rehabilitacji;
 • placówki medyczne – sieć współpracujących z towarzystwem ubezpieczeniowym placówek medycznych i możliwość leczenia za granicą;
 • wyłączenia odpowiedzialności – nie wszystkie nowotwory są objęte leczeniem, dlatego warto zapoznać się z listą chorób, których leczenie sfinansuje towarzystwo ubezpieczeniowe i tych, które nie podlegają ochronie.

Ubezpieczenie na raka a publiczna służba zdrowia

Ważna jest nie tylko profilaktyka, ale i dostępność oraz skuteczność leczenia, a tutaj niestety Narodowy Fundusz Zdrowia nie gwarantuje pomocy na wysokim poziomie. Wiele leków nie należy do refundowanych, zatem koszty są naprawdę spore. Nowoczesne metody są trudno dostępne, a czas oczekiwania na wizytę u specjalisty może sięgać nawet do kilku miesięcy. 

Prywatny ubezpieczyciel zapewni wypłatę lub serię wypłat gotówki (np. raz w miesiącu) oraz finansowanie badań i zabiegów, a także pomoc w innym charakterze, który w przypadku nowotworu bywa bardzo ważny: 

 • zapewnienie szybkiego dostępu do specjalistycznych poradni lekarskich, świadczeń medycznych i ambulatoryjnych;
 • usługa assistance, np: opiekę pielęgniarską, pomoc psychologa, opiekę domową czy transport medyczny; 
 • weryfikacja diagnozy lekarza prowadzącego ze sprawdzeniem czy proponowane leczenie jest właściwe;
 • wskazanie zagranicznych placówek medycznych, dających lepsze rokowania na wyleczenie.

Refundowane świadczenia w wielu przypadkach nie gwarantują dostępu do innowacyjnych procedur leczenia, np. dla zabiegów HIFU potrzebnych mężczyznom chorym na raka prostaty oraz zabiegów Mohsa stosowany przy nowotworze skóry. Problemy z zaopatrzeniem pojawiają się już przy  woreczkach stomijnych. Chorzy na raka jelita grubego muszą z własnej kieszeni wydawać na ten cel po kilkaset złotych miesięcznie. Podobnie jest z nowoczesnymi lekami - Polacy nie mają dostępu do 78 (z 93) nowoczesnych leków onkologicznych zalecanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej – wynika z danych Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Przykładowa polisa na raka – kwoty i zakres

Kwota składki, którą masz zapłacić przy wybranym ubezpieczeniu jest zależna przede wszystkim od tzw. ryzyka ubezpieczeniowego, czyli czynników uwzględnianych przez wybrane towarzystwo mogących zwiększyć szansę zachorowania na nowotwór. Do najważniejszych z nich należy: wiek, obciążenie genetyczne, palenie papierosów, rodzaj wykonywanej pracy czy aktualny stan zdrowia. Wielkość składki powinna być także adekwatna do zakresu ochrony (idzie to w parze z wyborem właściwego wariantu ubezpieczenia). Im więcej zapłacisz, tym większą powinieneś mieć umowną sumę ubezpieczenia, szerszy serwis medyczny i assistance. Ważne jest, by w tak trudnym okresie mieć środki na to, by móc szybko i skutecznie działać.

Przykładowo – towarzystwo ubezpieczeniowe AXA oferuje wsparcie na wypadek raka w trzech wariantach cenowych. Suma ubezpieczenia może zatem wynosić 40 000, 50 000 lub 60 000 zł. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie nie tylko z tytułu rozpoznania choroby, ale również w przypadku operacji (6 600 – 10 800 zł), cykle chemioterapii (660 – 1080 zł za jeden cykl), cykle radioterapii (660 – 1080 zł za jeden cykl) czy świadczenie okresowe – tj. 1000 – 1500 zł miesięcznie nawet do 12 miesięcy.  

Świadczenie w AXA Ochrona z Plusem dotyczy pokrycie kosztów związanych z rozpoznaniem nowotworu, operacją oraz chemioterapią bądź radioterapią. Dodatkowo można otrzymać przez 12 miesięcy rekompensatę utraconych dochodów.

Polisa na raka – przykładowa oferta

wariant

Wariant 40Wariant 50Wariant 60
łączna wysokość świadczenia40 000 zł50 000 zł60 000 zł
rozpoznanie i leczenie - łącznie
rozpoznanie - nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu
rozpoznanie - rak przedinwazyjny

22 000 zł
8 800 zł
4 400 zł

29 000 zł
11 600 zł
5 800 zł

36 000 zł
14 400 zł
7 200 zł

operacja - nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu
operacja - rak przedinwazyjny

6 600 zł
3 300 zł

8 700 zł
4 350 zł

10 800 zł
5 400 zł

chemioterapia - nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu
chemioterapia - rak przedinwazyjny

660 zł
330 zł

870 zł
435 zł

1 080 zł
540 zł

radioterapia - nowotwór złośliwy lub niezłośliwy guz mózgu
radioterapia - rak przedinwazyjny

660 zł
330 zł
870 zł
435 zł
1 080 zł
540 zł

dodatkowe świadczenie z powodu utraty części dochodów
wypłacane miesięcznie

1 000 zł1 250 zł1 500 zł

ambulatoryjne świadczenia medyczne

6 000 zł6 000 zł6 000 zł

assistance medyczny

6 000 zł6 000 zł6 000 zł

Tabela 1. Na podstawie oferty AXA Ochrona z Plusem Pakiet Pomoc na Raka.

Kiedy ubezpieczenie na raka nie wystarczy?

Wyłączenia odpowiedzialności określają – kiedy ubezpieczony nie otrzyma pieniędzy z polisy. Może dotyczyć to np. konkretnego przypadku nowotworu lub wznowienia choroby – jeśli ubezpieczony na konkretny przypadek raka chorował przed zawarciem umowy. Warto zatem ten zapis sprawdzić przed podpisaniem umowy. 

Podstawowym wyłączeniem jest karencja. W analizowanej powyżej ofercie AXA wynosi ona 6 miesięcy na każde zdarzenie. To oznacza, że po zawarciu umowy nie działa ona przez pierwsze pół roku. Jest to przykład wyłączenia czasowego. Są także ograniczenia stałe – wymienione szczegółowo w dokumencie OWU. Przykładowo, w polisie AXA Ochrona z Plusem Pomoc na Raka wyłącza ze swojej odpowiedzialności finansowej kilka sytuacji. To:

 • zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji – może skutkować odmową wypłaty świadczenia w okresie do  lat od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową;
 • nowotwory, które były następstwem niezalecanego przez lekarza zażycia leków, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych;
 • nowotwory powstałe w wyniku masowego skażenia chemicznego, biologicznego i radiologicznego;
 • nowotwory zdiagnozowane razem z infekcją HIV u ubezpieczonego;
 • nowotwory, które leczono lub rozpoznano przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej;
 • nowotwory in situ skóry, czerniaka, tarczycy i pęcherza moczowego. 

Przed zakupem polisy na rak sprawdź koniecznie czy proponowana opłata nie będzie się zmieniać wraz z Twoim wiekiem. Niektórzy ubezpieczyciele uzależniają ją od osiągniętego progu wiekowego i mogą automatycznie podnieść składkę podczas trwania umowy.

Ważne informacje

1. Ochronę na raka można nabyć najczęściej w formie umowy dodatkowej do innego produktu ubezpieczeniowego np. życiówki

2. Przy ubezpieczeniu na raka warto sprawdzać sumę ubezpieczenia oraz zakres pomocy, jakie ubezpieczyciel zapewnia w ramach polisy 

3. Suma ubezpieczenia może zostać pomniejszona o świadczenia z innego tytułu, np. operacji

4. Ważne jest porównywanie ofert, które pozwoli wybrać najbardziej korzystną ofertę