Choroba nowotworowa to sytuacja w życiu, która może spotkać każdego. Zdrowy styl życia i regularne badania mogą w tym pomóc, ale nie zawsze. Jednak towarzystwa ubezpieczeniowe oferują możliwość ubezpieczenia na raka – zapewniają wysokie świadczenie, które może pokryć koszty leczenia w Polsce i za granicą oraz inne formy pomocy.

Sprawdzamy, na czym dokładnie polega taka polisa na wypadek choroby nowotworowej, ile kosztuje oraz jak wybrać ubezpieczenie najlepiej. Jest to rozwiązanie, o którym z całą pewnością warto pomyśleć.

Co obejmuje ubezpieczenie na raka?

Ubezpieczenie na wypadek raka to polisa, która jest dostępna jako umowa dodatkowa do umowy podstawowej. Jest to rozszerzenie ochrony polisowej. Dotyczy zachorowania na nowotwory złośliwe oraz przypadek niezłośliwego guza mózgu.

Zakres ochrony może różnić się w zależności od oferty i konkretne przypadki objęte ochroną mogą zostać opisane na liście chorób, które uwzględnia ubezpieczyciel.

Polisa na raka może zapewnić:

 • świadczenie z tytułu zdiagnozowania choroby nowotworowej,
 • świadczenie na pokrycie kosztów leczenia za granicą,
 • dodatkowe konsultacje specjalistyczne,
 • świadczenie z tytułu leczenia specjalistycznego.

To, co dokładnie oferuje konkretne ubezpieczenie, zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego. Może być tak, że oferta zapewnia wyłącznie wysokie odszkodowanie, inne z kolei mogą oferować również usługi z zakresu pakietu assistance.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia na wypadek nowotworu ubezpieczyciel może wymagać od nas wypełnienia ankiety medycznej. Pytania mogą dotyczyć tego, czy:

 • chorowaliśmy wcześniej przewlekle,
 • chorowaliśmy wcześniej na choroby nowotworowe,
 • przeszliśmy operacje chirurgiczne,
 • byliśmy hospitalizowani,
 • jaki jest nasz aktualny stan zdrowia,
 • stosujemy używki.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które mają ukończone 18 lat, ale nie ukończyły jeszcze 50, 60 lub 65 roku życia. Górna granica wiekowa, w której możemy podejść do zakupu polisy – jest zależna od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz naszych odpowiedzi udzielonych w ankiecie medycznej. Nie oznacza to jednak, że w takiej ankiecie powinniśmy zatajać jakiekolwiek informacje – ubezpieczyciel może w takiej sytuacji odmówić wypłaty świadczenia, dlatego warto zawsze podawać wyłącznie prawdziwe informacje.

Jak działa taka ochrona w praktyce?

Ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej może zapewnić świadczenie po zdiagnozowaniu choroby, ale również dodatkowe konsultacje u specjalisty lub pomoc w zorganizowaniu leczenia za granicą. Wszystko zależy od tego, jaki pakiet ochronny wybierzemy.

Pieniądze ze świadczenia możemy przeznaczyć na dowolny cel – prywatną opiekę medyczną, nowoczesne metody leczenia czy leczenie poza granicami Polski.

Warto również zwrócić uwagę na to, co oferuje ubezpieczyciel w zakresie pakietu assistance. Dzięki temu można zyskać również wsparcie w postaci:

 • dowozu leków,
 • wsparcia psychologicznego,
 • wizyty domowej lekarza lub pielęgniarki,
 • zorganizowania rehabilitacji,
 • pomocy domowej po hospitalizacji,
 • transportu medycznego.

Na co powinieneś zwrócić uwagę przy wyborze polisy?

Zakup polisy na raka powinien być dobrze przemyślany i opierać się na dokładnej analizie różnych produktów ubezpieczeniowych. Im więcej ofert sprawdzimy, tym więcej dowiemy się o tym, co dokładnie może oferować nam takie ubezpieczenie.

Zwróćmy uwagę na to, czy zakres ochrony jest dla nas wystarczający – dla części osób lista chorób objętych chorobą może być wystarczająca, inni z kolei wybiorą polisę z dłuższą listą przypadków. Sprawdźmy, czy oprócz świadczenia ubezpieczyciel oferuje nam coś jeszcze czy raczej wymaga wykupienia osobnej umowy dodatkowej.

Ważnym elementem jest również suma ubezpieczenia – kwota odszkodowania w wysokości 50 000 zł może być satysfakcjonująca, ale nie dla wszystkich. Oczywiście im wyższa SU, tym wyższą składkę przyjdzie nam zapłacić, dlatego warto mierzyć siły na zamiary i dopasować ofertę do możliwości swojego portfela. 

Przy wyborze polisy na raka zastanówmy się również nad własną kondycją – co dotychczas najczęściej nam dokucza, czy wśród naszych krewnych występowały konkretne choroby, czy wystarczająco dbamy o dietę i aktywność fizyczną. Dzięki takiej analizie być może zaświeci nam się czerwona lampka i częściowo zmienimy swoje codzienne nawyki, ale możemy również uwzględnić choroby o charakterze dziedzicznym.

Ile kosztuje polisa na raka? 

Wysokość składki, jaką zapłacimy za ubezpieczenie od nowotworu uwzględnia koszt związany z umową podstawową oraz umową dodatkową.

Na cenę polisy wpływa również wiek, w jakim przystępujemy do zakupu ubezpieczenia, nasz aktualny stan zdrowia oraz wybrana suma ubezpieczenia.
 

Przykładowy koszt 

ubezpieczeń na życie

TU

Poważne zachorowanie

ZgonSkładka miesięczna
od
Generali

4 000

50 000 zł108 zł
Allianz

Zgodnie z wybraną SU

Kwota ustalana
indywidualnie
Składka ustalana
indywidualnie
Nationale-Nederlanden

Zgodnie z wybraną SU

Kwota ustalana
indywidualnie
Składka ustalana
indywidualnie
Signal Iduna

20 000 zł

100 000 zł140 zł
ERGO Hestia

20 000 zł

100 000 zł130 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert różnych TU (dane z dnia 10.01.2024 r.).

Na jaką kwotę możesz liczyć po diagnozie? 

Kwota, jaką można otrzymać z tytułu zdiagnozowania nowotworu złośliwego, jest zależna od wybranej polisy, ubezpieczyciela, wariantu, sumy ubezpieczenia oraz samego przypadku nowotworu. 

Umowa dodatkowa PZU Na Wypadek Nowotworu to rozszerzenie umowy podstawowej, które może zagwarantować do 100 000 zł w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego oraz niezłośliwego guza mózgu. 

Również PZU z kolei oferuje także rozszerzenie ochrony w postaci polisy PZU Organizacja leczenia za granicą, która to może zapewnić wsparcie na kwotę 2 000 000 euro. W ramach ubezpieczenia możemy liczyć na pomoc w zorganizowaniu leczenia poza granicami kraju, pomoc związaną z tłumaczeniem dokumentacji medycznej oraz transportem za granicę. Z kolei PZU Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób to pakiet, który umożliwia wybór sumy ubezpieczenia od 15 000 zł do 100 000 zł i oprócz chorób nowotworowych uwzględnia również inne poważne choroby jak np. zawał serca. Warto wiedzieć, że podstawą do otrzymania świadczenia może być również leczenie szpitalne oraz specjalistyczne – w sytuacji, gdy ubezpieczony decyduje się na leczenie chemioterapią lub radioterapią – również może otrzymać odszkodowanie od ubezpieczyciela. 

Umowa dodatkowa w PZU dotycząca leczenia szpitalnego oferuje:

 • 100% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej I klasy,
 • 50% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej II klasy,
 • 30% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej III klasy,
 • 10% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej IV klasy,
 • 5% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej V klasy.

Przy czym maksymalna kwota SU w tym ubezpieczeniu wynosi 100 000 zł. 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

Nationale-Nederlanden
Ochrona Jutra

SUDo 1 000 000 zł
Ochrona150 różnych nowotworów
Dodatkowobadania,
konsultacje medyczne,
pomoc psychologa,
badania diagnostyczne,
badania genetyczne

PKO Życie
OnkoPlan

SUdo 1 000 000 euro na leczenie za granicą,
do 100 000 zł wsparcia finansowego na dowolny cel,
np. na leczenie w Polsce
Ochronana wypadek pierwszego nowotworu złośliwego
Dodatkoworefundacja leków po zakończeniu leczenia za granicą,
do 100 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu za granicą,
wsparcie psychoonkologa,
pokrycie kosztów transportu medycznego,
opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
porada na infolinii medycznej

PZU
Na Wypadek Nowotworu

SUdo 100 000 zł
Ochronana wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego
Dodatkowodruga opinia lekarska
u zagranicznego specjalisty

mBank
Ubezpieczenie na wypadek nowotworu (TU UNIQA)

SUdo 150 000 zł
Ochronana wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego
Dodatkowowizyty u onkologa,
opieka psychologa,
druga opinia medyczna w Europie,
pomoc w organizacji leczenia wskazanego
w drugiej opinii medycznej

ING Bank Śląski (Nationale-Nederlanden)
Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

SUdo 80 000 zł na wypadek nowotworu,
do 50 000 zł na wypadek innych poważnych chorób
Ochronana wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego
oraz innych chorób
Dodatkowotransport medyczny,
wizyta domowa lekarza lub pielęgniarki, 
dowóz lekarstw do domu
czy organizacja procesu rehabilitacyjnego

Santander Bank (Allianz)
Życie i zdrowie, pakiet zdrowotny

SUdo 150 000 zł
Ochronana wypadek nowotworu
lub innej z 21 objętych ochroną chorób
Dodatkowodruga krajowa opinia medyczna,
wsparcie po hospitalizacji,
rehabilitacja,
wsparcie psychologa

Tabela. 2. Opracowanie własne na podstawie ofert różnych TU (dane z dnia 10.01.2024 r.).

Nationale-Nederlanden oferuje z kolei umowę dodatkową, w ramach której ubezpieczony może otrzymać maksymalnie 1 000 000 zł. Oprócz tego może zyskać również badania i konsultacje medyczne oraz wsparcie psychologa, jednak taka pomoc jest świadczona w ramach dodatkowych pakietów.

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu złośliwego można nabyć samodzielnie, ale również za pośrednictwem banku. Jest to z pewnością tańsze rozwiązanie, jednak może zapewnić mniejsze korzyści. Taką możliwość oferują m.in. ING Bank Śląski, Santander Bank czy mBank.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy?

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy np. dojdzie do wyłączenia odpowiedzialności, karencji lub limitu świadczeń. Co oznaczają te terminy?

Wyłączenie odpowiedzialności chroni ubezpieczyciela na wypadek niektórych okoliczności zdarzenia polisowego. W przypadku choroby nowotworowej taką okolicznością może być zatajenie ważnych informacji o swoim stanie zdrowia, które dla ubezpieczyciela w chwili zawierania umowy mogą być szczególnie ważne.

Karencja z kolei to okres pomiędzy podpisaniem umowy, a rozpoczęciem ochrony w konkretnym zakresie. Oznacza to, że jeśli karencja dla poważnego zachorowania będzie wynosiła 12 miesięcy to ubezpieczony może nie otrzymać świadczenia lub otrzymać je proporcjonalnie mniejsze w sytuacji, gdy do diagnozy dojdzie 3 miesiące po zawarciu umowy.

Limity świadczeń oznaczają liczbę wypłat lub usług na konkretną kwotę, które przypadają na rok polisowy. Ubezpieczenie na życie nie zagwarantuje nam 5 świadczeń z tytułu 5-krotnego złamania kości, jeśli polisa przewiduje 2 takie zdarzenia na rok polisowy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku leczenia szpitalnego oraz poważnego zachorowania. Dlatego warto sprawdzić ten punkt w umowie przed zakupem ubezpieczenia.

Komu grozi zachorowanie na raka?

W Polsce rocznie umiera około 100 000 osób z powodu chorób nowotworowych. To mniej więcej tyle, co liczba mieszkańców Chorzowa lub Tarnowa. Krajowy Rejestr Nowotworów wydał w 2021 roku raport, z którego wynika, że największa liczba przypadków raka wśród kobiet to nowotwór piersi, z kolei u mężczyzn jest to rak prostaty. Kolejnym przypadkiem, który jest najczęściej diagnozowany jest nowotwór płuc.

Szybka diagnoza daje nadzieje na wyleczenie, zatem bardzo ważna jest profilaktyka – regularne badania, obserwacja własnego ciała, ale także dbanie o swoje zdrowie poprzez ruch, odpowiednią dietę oraz ograniczenie używek. Nikt nie może jednoznacznie wykluczyć, że choroba nowotworowa go nie dotknie – możemy nosić zarówno obciążenie genetyczne, jak i sami podnieść ryzyko zachorowania poprzez np. siedzący tryb życia.

Dlaczego warto zakupić ubezpieczenie na wypadek nowotworu?

Z każdym rokiem naszego życia ryzyko zachorowania rośnie – a możliwość zachorowania dotyczy wszystkich. Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania raka jest zatem rozsądnym zabezpieczeniem na przyszłość, które może zapewnić środki do walki z chorobą oraz pomóc utrzymać dotychczasowy poziom życia, jeśli przyjdzie ograniczyć swoje obowiązki zawodowe lub całkowicie zrezygnować z pracy.

W przypadku poważnego zachorowania możemy liczyć na darmową opiekę medyczną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zwolnienie lekarskie w pracy, które pozwoli utrzymać nam dotychczasowe wynagrodzenie – jednak nie dotyczy to wszystkich. Osoby, które wykonują wolne zawody lub wykonują swoją pracę zleceniowo – mogą nie móc pozwolić sobie na utratę źródła dochodów. Ubezpieczenie umożliwia również dodatkowe konsultacje, które mogą pomóc w rozpoczęciu leczenia lub poinformować o innych metodach leczenia.
 

Ważne informacje

1. Ochronę na raka można nabyć najczęściej w formie umowy dodatkowej do innego produktu ubezpieczeniowego np. życiówki

2. Przy ubezpieczeniu na raka warto sprawdzać sumę ubezpieczenia oraz zakres pomocy, jakie ubezpieczyciel zapewnia w ramach polisy 

3. Suma ubezpieczenia może zostać pomniejszona o świadczenia z innego tytułu, np. operacji

4. Ważne jest porównywanie ofert, które pozwoli wybrać najbardziej korzystną ofertę

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na raka

 1. Czy można kupić wyłącznie polisę na wypadek raka?

  Nie, ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej jest możliwe jako umowa dodatkowa do umowy podstawowej. Można jednak znaleźć polisy, np. w banku, które oferują w ramach jednej umowy właśnie ochroną na wypadek raka, taka opcja ubezpieczenia działa na zasadach ubezpieczenia grupowego.

 2. Jak długo trwa ochrona w ubezpieczeniu od nowotworu?

  Czas trwania umowy jest zależny od wybranej oferty i towarzystwa ubezpieczeniowego. Ochrona trwa najczęściej 5 lat, jednak może być zawierana na 12 miesięcy, jak i na okres dłuższy niż 5 lat.

 3. W jakim wieku można przystąpić do polisy na raka?

  Aby zakupić ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej trzeba mieć ukończone 18 lat. Górna granica wiekowa jest ustalana przez ubezpieczyciela – to może być 50, 60, jak i 65 lat. Wiek ten może różnić się od wieku obowiązującego w umowie podstawowej, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze polisy.

 4. Czy polisa od nowotworu obejmuje ochroną też inne choroby?

  Ubezpieczenie na raka najczęściej obejmuje wyłącznie choroby nowotworowe, jednak istnieją również polisy dotyczące poważnego zachorowania i one zabezpieczają zarówno diagnozę zawału serca, udaru mózgu, jak i nowotworów złośliwych. 

 5. Ile kosztuje ubezpieczenie od raka?

  Koszt polisy na wypadek zdiagnozowania raka jest zależny od tego, w jakim wieku decydujemy się na zakup ubezpieczenia, wysokości sumy ubezpieczenia, jaka nas interesuje oraz zakres ochrony, jaki finalnie wybierzemy. Wysokość składki może wynosić około 50 zł, jak i 300 zł. Zapłacimy mniej, jeśli wybierzemy ochronę na wypadek otrzymania poważnej diagnozy, a więcej jeśli wykupimy rozszerzenie dotyczące leczenia za granicą w przypadku zdiagnozowania nowotworu.

 6. Od czego zależy wysokość składki w ubezpieczeniu na wypadek nowotworu?

  Wysokość składki w ubezpieczeniu na wypadek nowotworu jest zależna od wybranej polisy (towarzystwa ubezpieczeniowego), sumy ubezpieczenia, jak i zakresu ochrony. Na cenę wpływ ma również nasz wiek oraz stan zdrowia w chwili zawierania umowy z ubezpieczycielem. Zapłacimy więcej, jeśli wcześniej nie dokonamy porównania ofert ubezpieczeniowych i zdecydujemy się na pierwszą znalezioną ofertę.