Na chorobę nowotworową może zachorować każdy z nas. Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych uwzględnia taką okoliczność i oferuje ubezpieczenie na raka. Jak wybrać najlepiej? Czy taka polisa faktycznie zapewni wsparcie w przypadku zdiagnozowania choroby? Sprawdźmy to.

Choroba nowotworowa może mieć łagodny przebieg, ale może również wymagać kosztownego lub zagranicznego leczenia. Wsparcie finansowe może okazać się nieocenioną pomocą w trudnych chwilach.

Czym jest ubezpieczenie od raka i co obejmuje?

Polisa na wypadek choroby nowotworowej ma na celu zabezpieczyć finansowo zdiagnozowanie raka. Każde ubezpieczenie powinno zawierać listę przypadków chorobowych, które zostają objęte ochroną. Taką listę znaleźć można w dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Zanim jednak podpiszemy umowę z ubezpieczycielem, jesteśmy zobowiązani do wypełnienia ankiety medycznej, która ma ustalić nasz stan zdrowia na moment zawierania umowy. 
Jakie pytania mogą znaleźć się w ankiecie:

 • czy chorowaliśmy wcześniej na chorobę nowotworową,
 • czy aktualnie leczymy się na coś,
 • czy przechodziliśmy wcześniej operację chirurgiczną,
 • czy byliśmy wcześniej hospitalizowani,
 • czy stosujemy używki.

Po zdiagnozowaniu nowotworu ubezpieczony powinien jak najszybciej zgłosić zdarzenie ubezpieczycielowi i w tym celu przesłać niezbędne dokumenty, które potwierdzą postawioną diagnozę. jego choroby. Świadczenie powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia.

Komu grozi zachorowanie na raka?

Rocznie w Polsce umiera z powodu nowotworu około 110 000 osób. To tyle, ile cała populacja Włocławka. Najczęściej występującym u mężczyzn nowotworem jest nowotwór płuc (ok. 17%), następnie nowotwór gruczołu krokowego (ok. 13%) i nowotwór okrężnicy (ok. 7%). U kobiet najczęściej pojawiającym się nowotworem jest rak piersi (ok. 22%), rak płuc (ok. 9%) oraz rak trzonu macicy (ok. 7%).

Nowotwory są najczęstszą po chorobach układu krążenia przyczyną zgonów w Polsce – podaje GUS. Według ostatnich, dostępnych w „Roczniku demograficznym 2019” statystyk, na raka umiera ok. 27% ludzi w naszym kraju. 19 osób w Polsce co godzinę dowiaduje się, że ma raka. W każdym roku taką diagnozę otrzymuje około 160 000 Polaków. W zdecydowanej większości są to przypadki nowotworów złośliwych: najczęściej tchawicy, oskrzeli lub płuc, a następnie jelita grubego.

Najczęściej na tego rodzaju choroby umierają mieszkańcy województw: śląskiego (313,3 przypadków na 100 tys. mieszkańców), dolnośląskiego (309,3) i łódzkiego (309,2). Na drugim biegunie znajdują się pod tym względem województwa: podkarpackie (227,9), podlaskie (247) i małopolskie (249,8). Średnia dla kraju to 278,3.

Polisy na raka dotyczą najczęściej przypadków nowotworów złośliwych, a tych określa się na około 100 różnych schorzeń. Zachorowalność od kilku lat nieustannie rośnie i choć postęp medycyny w tej kwestii jest coraz większy – wciąż wiele osób umiera z powodu nowotworów, jak również musi przechodzić bardzo wyniszczające organizm leczenie.

Jak działa ubezpieczenie w praktyce?

Zadaniem ubezpieczenia na wypadek zdiagnozowania choroby nowotworowej jest wsparcie finansowe w tych trudnych chwilach. Po rozpoznaniu choroby należy zgłosić fakt ubezpieczycielowi, by otrzymać odszkodowanie. Pieniądze z polisy można przeznaczyć na dowolny cel - prywatną opiekę medyczną, nowoczesne metody leczenia, leczenie poza granicami kraju czy rehabilitację.

Oprócz świadczenia z polisy ubezpieczony, jeśli polisa uwzględnia taką formę pomocy, może liczyć na inny rodzaj wsparcia, jak np. druga opinia medyczna czy pomoc w zorganizowaniu leczenia za granicą. Część ubezpieczeń oferuje jako osobne rozszerzenie właśnie leczenie poza granicami kraju.

Warto również zwrócić uwagę na to, co oferuje towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach pakietu assistance. Dzięki temu można zyskać również pomoc w postaci:

 • dowozu leków,
 • wizyty domowej lekarza lub pielęgniarki,
 • zorganizowania rehabilitacji,
 • pomocy domowej po hospitalizacji,
 • transportu medycznego.

Czym się kierować przy zakupie polisy na raka?

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu może oferować inny zakres ochrony w kilku różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Warto zatem dokonać solidnego porównania ofert, zanim wybierze się odpowiednią. 

Warto zastanowić się nad tym, jaki mamy budżet na ubezpieczenie na życie. To pomoże nam wybrać sumę ubezpieczenia, która będzie w zasięgu naszych możliwości finansowych. Im wyższa kwota z tytułu choroby nowotworowej, tym lepiej, ale z całą pewnością nie należy decydować się na najdroższy wariant, jeśli kwota składki będzie znacząco obciążać nasz miesięczny budżet. 

Możemy również sprawdzić listę chorób, które zostają objęte ochroną. Część towarzystw ubezpieczeniowych może zabezpieczać na wypadek 15 różnych chorób, inne z kolei zapewnią ochronę na wypadek 50 różnych chorób. 

Dobrze będzie również sprawdzić, co oprócz świadczenia z polisy możemy otrzymać w przypadku zachorowania na raka. Sprawdźmy, czy polisa oferuje nam jakieś dodatkowe formy pomocy lub bogaty pakiet assistance. W czasie leczenia możemy potrzebować dodatkowych konsultacji medycznych lub transportu medycznego. 

Gdzie można kupić ubezpieczenie od choroby nowotworowej?

Jest kilka sposobów na to, by nabyć polisę na raka. Jednak zanim podejmiemy decyzję, warto sprawdzić jeszcze inne dostępne opcje z pomocą porównywarki. Dzięki temu może okazać się, że nie dotarliśmy do kilku ciekawych i korzystnych rozwiązań. 
Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu może być umową dodatkową do standardowej indywidualnej polisy na życie. Jednak nie każdy ubezpieczyciel posiada taką możliwość w swojej ofercie – wtedy warto zwrócić uwagę na ochronę na wypadek poważnego zachorowania i sprawdzić, jakie choroby zostaną objęte ochroną.

Innym rozwiązaniem jest zakup ubezpieczenia grupowego w miejscu pracy. Taka polisa zapewnia kompleksową ochronę w niewysokiej cenie. Minusem jest natomiast niewysoka suma ubezpieczenia. Przy tych ubezpieczeniach nie mamy wpływu na zakres ochrony.

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania raka można nabyć również w banku – taką opcję umożliwia np. ING Bank Śląski.
Warto zatem poświęcić chwilę wolnego czasu i poszukać rozwiązania, które będzie maksymalne dopasowane do naszych potrzeb. 

Ile kosztuje polisa na raka? 

Jaką kwotę wypłaci ubezpieczyciel w przypadku zachorowania? Sprawdźmy.
 

Ubezpieczenie na raka - cena i zakres ochrony

PZU Na wypadek nowotworu

Zdarzenie

Wariant PodstawowyWariant RozszerzonyWariant Pełny

Nowotwór złośliwy

25 000 zł50 000 zł100 000 zł

Niezsłośliwy guz mózgu

25 000 zł50 000 zł100 000 zł

Dodatkowa opinia medyczna

25 000 zł50 000 zł100 000 zł

Dodatkowa opinia medyczna

TakTakTak
Nationale Nederlanden Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

Wybrane nowotwory złośliwe damskie

TakNieNie

Wszystkie nowotwory złośliwe

NieTakTak

Wybrane dodatkowe choroby nowotworowe

NieNieTak

Zdiagnozowanie choroby

500 000 zł500 000 zł500 000 zł

Cena składki

150 zł250 zł320 zł

Tab. 1. Opracowanie własne

Jaką kwotę wypłaci ubezpieczyciel w przypadku zachorowania? 

Kwota, którą można otrzymać z tytułu zdiagnozowania nowotworu, jest zależna od wybranej oferty oraz towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto zatem przed zakupem dokonać porównania ofert, ponieważ część ofert zapewnia ochronę na mniejszą liczbę chorób, inne z kolei uwzględniają więcej przypadków chorobowych. 

Przy wyborze ubezpieczenia ważną rolę odgrywa składka. Im taniej zapłacimy, tym lepiej, ale należy pamiętać o tym, że jest ona dobierana indywidualnie. 

Ceny i SU ubezpieczeń na raka

TU

Wysokość składkiWysokość SU

Warta polisa w razie wypadku lub choroby

ustalana indywidualniedo 600 000 zł

PZU Na wypadek nowotworu

ustalana indywidualniedo 100 000 zł

Nationale Nederlanden Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

od 150 zł miesięcznie500 000 zł

ERGO Hestia Otwarte ubezpieczenie grupowe

od 100 zł miesięcznie17 000 zł

Tab. 2. Opracowanie własne

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy?

Każdy produkt ubezpieczeniowy posiada w swojej umowie zapis, który określa w jakich sytuacjach świadczenie może nie zostać wypłacone. Jest to forma zabezpieczenia dla ubezpieczyciela na wypadek, gdyby ubezpieczony chciał wyłudzić odszkodowanie.
Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą najczęściej sytuacji, w których ubezpieczony działa świadomie na własną szkodę. Również polisa na wypadek choroby nowotworowej określa okoliczności zdarzenia, kiedy świadczenie nie zostanie zrealizowane.

Ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania, gdy do uszczerbku na zdrowiu lub zgonu doszło wskutek:

 • zatajenia informacji o swoim stanie zdrowia,
 • samookaleczania się,
 • brania udziału w bójkach, rozruchach i protestach,
 • brania udziału w czynach prawnie zabronionych.

Z zapisem o wyłączeniach odpowiedzialności możemy zapoznać się jeszcze przed zawarciem umowy. 

Dlaczego warto zakupić ubezpieczenie na wypadek nowotworu?

Decydując się na zakup standardowej polisy na życie, zabezpieczamy przyszłość naszych najbliższych na wypadek, gdyby miało nas zabraknąć. Warto jednak wziąć pod uwagę, że zanim do tego dojdzie, mogą nas spotkać inne trudności życiowe, jak np. poważne zachorowanie.

Choroba nowotworowa ma bardzo różne oblicza i ten sam typ raka może być inaczej leczony u dwóch różnych osób. Nie zmienia to jednak faktu, że dostęp do nowoczesnych i skutecznych metod leczenia jest dość ograniczony, przez co bardzo kosztowny. Ubezpieczenie na życie może być gwarantem otrzymania pieniędzy, które pozwolą szybko rozpocząć walkę z chorobą. 

O ile osoby młode, dbające o zdrowy i aktywny styl życia, mogą sądzić, że choroby takie jak zawał serca czy udar mózgu prędko w ich życiu się nie pojawią, tak w przypadku choroby nowotworowej tej pewności nigdy nie ma. Zachorowanie na raka jest możliwe w każdym wieku – dotyka zarówno dzieci, osoby młode, jak i ludzi starszych. Oczywiście ryzyko zachorowania zwiększa się wraz z wiekiem, ale nie zmienia to faktu, że choroby nowotworowe zdarzają się również u młodych ludzi, a nawet sportowców. 

Posiadanie polisy na życie, która obejmuje ochroną chorobę nowotworową, może w dużym stopniu pomóc. Świadczenie z ubezpieczenia można przeznaczyć na nowoczesne metody leczenia, które nie są jeszcze refundowane przez NFZ lub skorzystać z możliwości zagranicznego leczenia. 

Ważne informacje

1. Ochronę na raka można nabyć najczęściej w formie umowy dodatkowej do innego produktu ubezpieczeniowego np. życiówki

2. Przy ubezpieczeniu na raka warto sprawdzać sumę ubezpieczenia oraz zakres pomocy, jakie ubezpieczyciel zapewnia w ramach polisy 

3. Suma ubezpieczenia może zostać pomniejszona o świadczenia z innego tytułu, np. operacji

4. Ważne jest porównywanie ofert, które pozwoli wybrać najbardziej korzystną ofertę

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na raka

 1. Chciałbym kupić polisę na raka, ale czy muszę również kupić umowę podstawową?

  W przypadku indywidualnego ubezpieczenia na życie – tak. Ochrona na wypadek zdiagnozowania nowotworu jest rozszerzeniem ochrony podstawowej, zatem wymaga wykupienia dodatkowej umowy.

 2. Jak długo trwa ochrona na raka?

  Czas trwania ochrony zależny jest od towarzystwa ubezpieczeniowego i jego zasad. Najczęściej ochrona zawierana jest jednak na 5 lat. W przypadku polisy grupowej ochrona trwa 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

 3. Czy ubezpieczenie na raka obejmuje również inne choroby?

  Polisa na raka zapewnia ochronę przede wszystkim na wypadek zdiagnozowania nowotworu, ale wiele towarzystw ubezpieczeniowych łączy w jednym rozszerzeniu również inne poważne choroby, jak zawał mięśnia sercowego czy udar mózgu. Dokładną listę chorób można sprawdzić w dokumencie OWU wybranej polisy.