Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji to ubezpieczenie, które zapewni bezpieczeństwo finansowe w przypadku wyjazdów planowanych z wyprzedzeniem. Nasi eksperci sprawdzili jakie jest najlepsze ubezpieczenie kosztów rezygnacji i ile kosztuje taka polisa.

Ochroną można objąć zarówno wycieczkę zakupioną w biurze podróży, jak i noclegi i bilety podczas samodzielnie planowanej wyprawy. Dzięki temu w razie konieczności rezygnacji lub przerwania podróży. Nie straci się pieniędzy, które przepadną w wyniku odwołania rezerwacji, noclegu czy biletu.

Jakie są zalety ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży?

 • Bezpieczeństwo finansowe w przypadku wyjazdów planowanych z wyprzedzeniem.

 • Szeroki zakres ochrony.

 • Możliwość ubezpieczenia wycieczki z biura podróży, noclegu w hotelu, biletów lotniczych , kolejowych i autokarowych oraz innych wydarzeń kulturalnych, naukowych i sportowych.

 • Długa lista powodów umożliwiających rezygnację z wyjazdu.

 • Wysokie sumy gwarantowane.

 • Możliwość ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych i krajowych.

 • Brak udziału własnego.

 • Możliwość szybkiego zakupu online.

Ile stracisz odwołując wycieczkę w biurze podróży?

Każde biuro podróży ma własne regulacje w tym zakresie. Co do zasady, potrącana suma zależy od momentu, w którym rezygnuje się z wyjazdu. W tabeli poniżej prezentujemy, jaką kwotę z całościowej ceny wycieczki potrącą najpopularniejsi polscy touroperatorzy - Itaka, TUI i Rainbow Tours.

ITAKA

CZAS  REZYGNACJI

KOSZTY  REZYGNACJI

do 40 dni przed datą wyjazdu

stała opłata manipulacyjna 350 zł/osoba

od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu

do 20% ceny

od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu

do 30% ceny

od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu

do 50% ceny

od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu

do 70% ceny

od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu

do 80% ceny

na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej

do 90% ceny

TUI

CZAS  REZYGNACJI

KOSZTY  REZYGNACJI

do 36 dni przed wyjazdem

25% ceny

od 35 dnia przed wyjazdem

40% ceny

od 24 dnia przed wyjazdem

50% ceny

od 17 dnia przed wyjazdem

60% ceny

od 10 dnia przed wyjazdem

80% ceny

od 3 dnia przed wyjazdem do dnia rozpoczęcia podróży

90% ceny

RAINBOW TOURS

CZAS  REZYGNACJI

KOSZTY  REZYGNACJI

do 45 dni przed datą wyjazdu

7%

od 44 do 31 dni przed datą wyjazdu

20% ceny

od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu

30% ceny

od 20 do 15 dni przed datą wyjazdu

50% ceny

od 14 do 8 dni przed datą wyjazdu

70% ceny

od 7 do 4 dni przed datą wyjazdu

80% ceny

na 3 dni przed datą wyjazdu i mniej

95% ceny

Ile kosztuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Cena polisy zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od wybranego wariantu, rodzaju ubezpieczanej imprezy turystycznej, jej ceny, a także liczby ubezpieczonych osób czy wybranych rozszerzeń ochrony. 

Na naszej stronie można porównać oferty Uniqa, Europa Ubezpieczenia i SIGNAL IDUNA oraz samodzielnie dopasować ubezpieczenie kosztów rezygnacji do swoich potrzeb oraz możliwości:

UbezpieczycielMaksymalna suma ubezpieczenia na osobęCzy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?Składka w % poniesionych kosztów Składka dla kosztu: 5 000 zł
Uniqa
35 000 zł
2,8 %
140,00 zł
Europa Ubezpieczenia
35 000 zł
3,2 %
161,00 zł
Uniqa
35 000 zł
3,0 %
150,00 zł
Signal Iduna
Reklama
34 000 zł
4,4 %
221,25 zł
Europa Ubezpieczenia
35 000 zł
7,2 %
7,00 zł
Dodatkowo: Covid-19   kwarantanna   choroby przewlekłe  
Uniqa
140,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów2,8 %
Europa Ubezpieczenia
161,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów3,2 %
Uniqa
150,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów3,0 %
Signal Iduna
Reklama
221,25 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 34 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów4,4 %
Europa Ubezpieczenia
7,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów7,2 %
Dodatkowo: Covid-19 kwarantanna choroby przewlekłe

Rezygnacja a przerwanie podróży - czy zawsze można liczyć na zwrot środków?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji zapewnia ochronę na wypadek dwóch sytuacji: rezygnacji oraz przerwania podróży. Ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione w związku z wyjazdem, jeżeli przed rozpoczęciem podróży będziemy zmuszeni zrezygnować z wyjazdu z powodu, który jest wymieniony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

W ubezpieczeniu SIGNAL IDUNA te sytuacje: rezygnacja oraz przerwanie podróży są połączone i dostępne w jednym pakiecie.

Jeżeli w trakcie podróży musimy wcześniej powrócić do miejsca zamieszkania z powodu, który również został wymieniony OWU, ubezpieczyciel pokryje niewykorzystaną część poniesionych kosztów i koszty transportu powrotnego, jeżeli pierwotnie przewidziany nie może być wykorzystany.

Patrycja PałkaPatrycja Pałka

Co można objąć ubezpieczeniem kosztów rezygnacji?

Polisą można objąć praktycznie każdy rodzaju wyjazdu – zarówno ten organizowany przez biuro podróży, służbowy, samodzielny, długo- i krótkoterminowy. W ramach ochrony kosztów rezygnacji ubezpieczyciel zwróci wydatki poniesione na:

 • umowę zawartą z biurem podróży,
 • rezerwację noclegu,
 • zakup biletu lotniczego, autokarowego, promowego, kolejowego,
 • udział w szkoleniu, kursie lub konferencji,
 • wynajem auta,
 • zakup biletu na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe lub sportowe,
 • wynajem lub czarter jachtu,
 • uczestnictwo w rejsie,
 • wyjazd pakietowy,
 • półkolonie.

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte sytuacje nazwane w OWU.

Kiedy można zakupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

Standardowe ubezpieczenia turystycznych można kupić nawet już w trakcie wyjazdu. Polisę od kosztów rezygnacji trzeba jednak zakupić odpowiednio wcześniej. Ostateczny termin, czyli określoną liczbę dni przed wyjazdem każde towarzystwo określa w OWU.

UNIQA;

Liczba dni do wyjazdu

Kiedy możesz kupić ubezpieczenie?

Więcej niż 30 dni.

W dowolnym dniu.

30 lub mniej dni

Wyłącznie w dniu zawarcia umowy związanej z podróżą.

Umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 7 dni przed datą planowanego wyjazdu.

EUROPA UBEZPIECZENIA:

Liczba dni pomiędzy dniem zawarcia umowy podróży a dniem rozpoczęcia podróży:

Kiedy możesz kupić ubezpieczenie? Wariant Koszty Rezygnacji 100% i Koszty Rezygnacji 100% Max

więcej niż 30 dni

w dniu zawarcia umowy podróży oraz przez kolejne 10 dni 

8 – 30 dni w dniu zawarcia umowy podróży oraz przez kolejne 3 dni   

1 - 7 dni

tylko w dniu zawarcia umowy podróży 

SIGNAL IDUNA:

Liczba dni do wyjazdu

Kiedy możesz kupić ubezpieczenie?

30 lub więcej dni

W ciągu 14 dni (licząc od dnia następnego) od daty zawarcia umowy podróży (w tym pierwszej usługi turystycznej) lub dokonania pierwszej wpłaty należności za podróż (w zależności od tego, co nastąpiło pierwsze)

Mniej niż 30 dni

W dniu zawarcia umowy podróży (w tym pierwszej usługi turystycznej) lub dokonania pierwszej wpłaty należności za podróż (w zależności od tego, co nastąpiło pierwsze)

Uwaga! W ubezpieczeniu SIGNAL IDUNA w przypadku podróży, na którą składa się więcej niż jedna usługa, którą chce się ubezpieczyć, należy wskazać tylko tę najdroższą. Jeśli na jeden wyjazd składa się wiele usług, należy podać łączną kwotę za wszystkie usługi składowe. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta, jeśli podróż, bilet, rezerwacja noclegu itp. obejmuje usługi o wartości minimum 50 zł.

Rezygnacja z podróży a Covid-19 - na co zwrócić uwagę?

Covid-19 to ostatnio najczęstszy powód rezygnacji z wyjazdu. Ubezpieczyciele indywidualnie podchodzą do kwestii pokrywania kosztów rezygnacji z powodu zachorowania na koronawirusa. 

W tabeli poniżej prezentujemy, jak to wygląda w towarzystwach, których polisę można zakupić na naszej stronie:

Ubezpieczyciel

Ochrona w przypadku Covid-19

 

Europa Ubezpieczenia

W wariancie Koszty Rezygnacji 100% po zapłaceniu dodatkowej składki, a w wariancie Koszty Rezygnacji 100% Max bez konieczności zapłacenia dodatkowej składki, ubezpieczenie obejmuje:

 

1. Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży na Covid-19, potwierdzone dokumentacją medyczną i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży.

2. Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży na Covid-19, potwierdzone dokumentacją medyczną, skutkujące natychmiastową hospitalizacją i nierokujące wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży.

3.  Objęcie ubezpieczonego, współuczestnika podróży, dzieci ubezpieczonego lub dzieci współuczestnika podróży obowiązkową kwarantanną związaną z Covid-19. Kwarantanna musi być potwierdzona dokumentem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, który będzie zawierać daty jej trwania.  

 

Uniqa

 

1. Obejmuje zachorowanie na Covid-19 pod warunkiem, że osoba ubezpieczona zachoruje przed wyjazdem. Świadczenie wypłacane jest na podstawie dokumentacji medycznej. 

2. Samo zakażenie wirusem bez objawów zaburzenia stanu zdrowia (pacjenci bezobjawowi); jedynie pozytywny wynik testu na covid-19 - nie stanowi zdarzenia ubezpieczeniowego.

SIGNAL IDUNA 

1. Rozszerzenie ochrony o klauzulę COVID19 obejmuje:

- nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży,

- odmowę wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego lub konferencji - jeśli obejmują one także przelot (kod RG) lub anulacji biletu lotniczego (kod RGF) z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyższej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia oświadczenia wystawionego przez lekarza służb medycznych lotniska.

2. Rozszerzenie ochrony o klauzulę COVID19 - kwarantanna zawiera:

- świadczenia z rozszerzenia opisanego powyżej oraz dodatkowe świadczenia:

 • nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną,

 • śmierć Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich,

 • obowiązkowa kwarantanny Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy rezerwacji noclegów (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeń podróżnych w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod RGF, RGS),

 • izolacja Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia  imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy rezerwacji noclegów (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeń podróżnych w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod RGF, RGS),

 • odmowa wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego lub konferencji - jeśli obejmują one także przelot (kod RG) lub anulacji biletu lotniczego (kod RGF) z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyższej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia oświadczenia wystawionego przez lekarza służb medycznych lotniska.

Warunki ubezpieczenia od rezygnacji wyjazdu. Kiedy można zrezygnować z podróży?

Powody rezygnacji wymienione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najczęściej ubezpieczyciele wypłacają świadczenie z powodu nagłego zachorowania ubezpieczonego. Nie jest wymagany pobyt w szpitalu. Świadczenie jest wypłacane na podstawie dokumentacji medycznej. 

Objęcie odpowiedzialnością nagłego nasilenia choroby przewlekłej wymaga rozszerzenia ochrony o następstwa chorób przewlekłych. Opcja ta rozszerza odpowiedzialność ubezpieczyciela o choroby przewlekłe nie tylko osób uczestniczących w podróży, ale również osób bliskich, które wymagają opieki osoby ubezpieczonej.

Powodem rezygnacji z wyjazdu może być zaostrzenie choroby przewlekłej rodzica jednego z uczestników podróży. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci świadczenie pod warunkiem wykupienia rozszerzenia o choroby przewlekłe. 

Z jakich jeszcze powodów można zrezygnować z podróży?

W towarzystwie ubezpieczeniowym Uniqa koszty rezygnacji z podróży lub przerwania podróży albo koszty rezygnacji z biletu jedynie wtedy, gdy wynikają one z następujących powodów:

 • nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu albo mające miejsce w czasie podróży,

 • komplikacje związane z ciążą Ubezpieczonego lub osoby bliskiej,

 • zgon Ubezpieczonego, również w następstwie choroby przewlekłej, psychicznej lub nowotworowej, nawet jeżeli odpowiedzialność Towarzystwa nie została rozszerzona o to zdarzenie,

 • zgon osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, który miał miejsce w okresie maksymalnie 60 dni poprzedzających termin planowanego wyjazdu,

 • następujące poważne zdarzenie losowe zaistniałe w  miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu, wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan, katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie pioruna,

 • udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej),popełniona w terminie maksymalnie 30 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,

 • kradzież, zniszczenie, uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego lub pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego, w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, które wymagają czynności administracyjnych i prawnych po stronie Ubezpieczonego, o ile powyższe zdarzenia zaszły w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,

 • otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do obowiązkowego stawienia się przed sądem przypadającego na czas planowanej podróży,

 • wyznaczenie przez szkołę lub uczelnię wyższą daty egzaminu poprawkowego Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, przypadającego na okres trwania podróży, warunkującego kontynuację nauki,

 • bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, które zostało doręczone Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży w okresie ubezpieczenia i  dotyczy stawiennictwa Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w czasie trwania podróży,

 • poniesienie szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,

 • wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, przypadającej w czasie podróży, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy,

 • utrata pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, co oznacza wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony (ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają przypadki wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika),

 • wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z czasem planowanej podróży.

Z kolei w Europa Ubezpieczenia powodem rezygnacji z wyjazdu mogą być następujące zdarzenia:

 • nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży, a choroba ta nie wynika z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej ani Covid-19,

 • nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, skutkujące natychmiastową hospitalizacją i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży, a choroba ta nie wynika z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej ani Covid-19,

 • nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży,

 • nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży skutkujący natychmiastową hospitalizacją i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży,

 • komplikacje związane z ciążą ubezpieczonego, współuczestnika podróży, żony lub konkubiny ubezpieczonego, żony lub konkubiny współuczestnika podróży, mające miejsce przed 32 tygodniem ciąży (maksymalnie 32 tydzień + 6 dni),

 • wyznaczenie ubezpieczonemu, współuczestnikowi podróży daty porodu przez lekarza prowadzącego, pod warunkiem, że data porodu przypadnie na czas podróży i nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia,

 • śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na Covid-19,

 • śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu lub w trakcie podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej, zachorowania na Covid-19, samobójstwa,

 • szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży, powodujące konieczność wykonania czynności prawnych lub administracyjnych, szkoda musi powstać w wyniku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży,

 • utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony,

 • wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu rozpoczęcia pracy przez pracodawcę na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży w sytuacji, gdy ubezpieczony lub współuczestnik podróży był w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,

 • kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży niezbędnych do realizacji umowy podróży: paszportu, dowodu osobistego, wizy, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu i została zgłoszona odpowiednim władzom,

 • uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży podczas wypadku drogowego w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży,

 • udokumentowana przez policję szkoda rzeczowa powstała na skutek wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,

 • udokumentowana przez policję kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych lub administracyjnych,

 • otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym,

 • wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni wyższej, którego zaliczenie/zdanie jest niezbędne do kontynuowania nauki, na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego nie była znana w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,

 • szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem kradzieży z włamaniem, która wystąpiła  w okresie 10 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych, administracyjnych lub obecności ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w kraju zamieszkania w czasie planowanej podróży, pod warunkiem, że ubezpieczony lub współuczestnik podróży wchodzą w skład kadry zarządzającej pracodawcy,

 • wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, ZUS, w przypadku, gdy ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z terminem planowanej podróży,

 • nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży na Covid-19, potwierdzone dokumentacją medyczną, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży (w wariancie  100% po zapłaceniu dodatkowej składki, a w wariancie 100% Max bez dopłat),

 • objęcie obowiązkową kwarantanną związaną z Covid-19 ubezpieczonego, współuczestnika podróży, dzieci ubezpieczonego lub dzieci współuczestnika podróży (w wariancie  100% po zapłaceniu dodatkowej składki, a w wariancie 100% Max bez dopłat), 
 • nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży na Covid-19, potwierdzone dokumentacją medyczną, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży (w wariancie  100% po zapłaceniu dodatkowej składki, a w wariancie 100% Max bez dopłat),

 • nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży, będące następstwem choroby przewlekłej, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży (w wariancie 100% po zapłaceniu dodatkowej składki, w wariancie 100% Max bez dopłat),

 • nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży będące następstwem choroby przewlekłej, skutkujące natychmiastową hospitalizacją i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży (w wariancie  100% po zapłaceniu dodatkowej składki, a w wariancie 100% Max bez dopłat),

 • akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed rozpoczęciem podróży, w kraju będącym celem podróży ubezpieczonego z wyłączeniem Afganistanu, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i Zachodniego Brzegu Jordanu, Burkina Faso, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Filipin, Hondurasu, Indonezji, Iraku, Iranu, Jemenu, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, Krymu, Libii, Libanu, Malezji, Maroka, Nigerii, Pakistanu, Rosji, Somalii, Strefy Gazy, Syrii, Tunezji, Turcji, Wenezueli, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ukrainy, pod warunkiem, że akt terrorystyczny miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 kilometrów od celu podróży ubezpieczonego oraz jeśli organizator imprezy turystycznej nie zaoferował ubezpieczonemu zmiany imprezy turystycznej na imprezę turystyczną do kraju, w którym akt terrorystyczny nie występuje; powód ten nie dotyczy ubezpieczenia kosztów przerwania podróży (tylko w wariancie 100% Max),

 • otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, którzy biorą udział w procedurze adopcji dziecka (tylko w wariancie 100% Max),

 • otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży (tylko w wariancie 100% Max).

Co to jest ubezpieczenie biletu lotniczego?

Większość ubezpieczycieli oferuje w ramach ubezpieczenia kosztów rezygnacji nie tylko opcję rezygnacji z podróży, ale też z zakupionego biletu, np. na samolot. Linie lotnicze potrącają część lub całość kosztów w razie anulowania lotu. Polisa może zrekompensować te straty. Działa to na takiej samej zasadzie jak ubezpieczenie od kosztów rezygnacji omówione wyżej.

Należy tylko pamiętać, że taką ochronę należy zakupić odpowiednio wcześniej, najlepiej zaraz po zakupie biletu.

Kiedy można zrezygnować z biletu lotniczego?

Z biletu na samolot można zrezygnować - podobnie jak w przypadku całej podróży - tylko z jasno określonych w OWU powodów, omówionych powyżej. Są to sytuacje nagłe, niezaplanowane, wymagające od ubezpieczonego pozostania w miejscu zamieszkania. Wśród nich można wymienić chorobę, śmierć bliskich, kradzież dokumentów, pożar domu, egzamin, rozpoczęcie pracy, wezwanie do wojska czy rozprawę sądową.

Kiedy ubezpieczenie kosztów rezygnacji nie zadziała?

Pewne sytuacje nie są objęte ochroną w ramach ubezpieczenia – to tak zwane wyłączenia ochrony. Każdy ubezpieczyciel prezentuje swoją listę wyłączeń. Poniżej umieściliśmy kilka naszym zdaniem ważnych wyłączeń odpowiedzialności:

 • Epidemia:

w Uniqa ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń związanych z epidemią w miejscu docelowym podróży, jedynie jeśli przed wyjazdem osoba ubezpieczona zachoruje na chorobę z powodu, której ogłoszono epidemię ubezpieczyciel pokryje koszty rezygnacji.

W Europa Ubezpieczenia w wariancie Koszty Rezygnacji 100% po zapłaceniu dodatkowej składki, a w wariancie Koszty Rezygnacji 100% Max bez konieczności zapłacenia dodatkowej składki, ubezpieczenie obejmuje:

1. Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży na Covid-19, potwierdzone dokumentacją medyczną, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży

2. Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży na Covid-19, potwierdzone dokumentacją medyczną, skutkujące natychmiastową hospitalizacją i nierokujące wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży.

3. Objęcie obowiązkową kwarantanną związaną z Covid-19 ubezpieczonego, współuczestnika podróży, dzieci ubezpieczonego lub dzieci współuczestnika podróży. Ubezpieczenie nie działa, w sytuacji, gdy ubezpieczony poddał się samoizolacji lub gdy została nałożona na niego kwarantanna:   

1) z powodu przebywania w docelowym miejscu podróży lub miejscu, przez które przejeżdża ubezpieczony lub 

2) z powodu przebywania na określonym obszarze geograficznym (na obszarze danego kraju, regionu, województwa, gminy, miasta lub ich części) lub 

3) z powodu przebywania na pokładzie jednostki pływającej objętej kwarantanną lub 

4) podczas podróży zagranicznej (tj. podróży poza krajem miejsca zamieszkania ubezpieczonego) przez uprawniony do tego podmiot kraju zamieszkania ubezpieczonego lub 

5) nie potwierdzona dokumentem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, który będzie zawierać daty jej trwania. 

 • Klęski żywiołowe- w Uniqa i Europa Ubezpieczenia ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń związanych z klęskami żywiołowymi, które powstały w miejscu docelowym podróży.
 • Ataki terrorystyczne :

W Uniqa są one wyłączone z ochrony.

Z kolei w Europa Ubezpieczenia wariant Koszty Rezygnacji 100% Max obejmuje ataki terrorystyczne, do których doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży, w kraju będącym celem podróży ubezpieczonego, z wyłączeniem Afganistanu, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i Zachodniego Brzegu Jordanu, Burkina Faso, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Filipin, Hondurasu, Indonezji, Iraku, Iranu, Jemenu, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, Krymu, Libii, Libanu, Malezji, Maroka Nigerii, Pakistanu, Rosji, Somalii, Strefy Gazy, Syrii, Tunezji, Turcji, Wenezueli, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ukrainy, pod warunkiem, że akt terrorystyczny miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży ubezpieczonego oraz jeśli organizator imprezy turystycznej nie zaoferował ubezpieczonemu zamiany imprezy turystycznej na imprezę turystyczną do kraju, w którym akt terrorystyczny nie występuje (powód ten nie dotyczy ubezpieczenia kosztów przerwania podróży).

UbezpieczycielMaksymalna suma ubezpieczenia na osobęCzy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?Składka w % poniesionych kosztów Składka dla kosztu: 5 000 zł
Uniqa
35 000 zł
2,8 %
140,00 zł
Europa Ubezpieczenia
35 000 zł
3,2 %
161,00 zł
Uniqa
35 000 zł
3,0 %
150,00 zł
Signal Iduna
Reklama
34 000 zł
4,4 %
221,25 zł
Europa Ubezpieczenia
35 000 zł
7,2 %
7,00 zł
Dodatkowo: Covid-19   kwarantanna   choroby przewlekłe  
Uniqa
140,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów2,8 %
Europa Ubezpieczenia
161,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów3,2 %
Uniqa
150,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów3,0 %
Signal Iduna
Reklama
221,25 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 34 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów4,4 %
Europa Ubezpieczenia
7,00 zł
Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę 35 000 zł Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?
Składka w % poniesionych kosztów7,2 %
Dodatkowo: Covid-19 kwarantanna choroby przewlekłe

Co warto wiedzieć?

 1. Koszty rezygnacji to ubezpieczenie zapewniające zwrot opłat potrąconych przez biuro podroży, przewoźnika lub hotel w razie anulowania wyjazdu, noclegu bądź biletu.
 2. Polisą można objąć praktycznie każdy rodzaju wyjazdu.
 3. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy zakupić odpowiednio wcześniej.
 4. Cena polisy zależy od ceny wyjazdu/biletu/noclegu oraz wybranych dodatków. 

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jaką część kosztów zwróci ubezpieczyciel?

  To zależy od wybranego wariantu. Można otrzymać część zwrotu lub w niektórych przypadkach nawet całość. 

 2. Czy choroba jednego podróżującego uprawnia do zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji wszystkich osób?

  Tak. Niemniej zawsze warto takie zapisy sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wybranego towarzystwa.

 3. Czy istnieje ubezpieczenie od anulowania podróży bez podania przyczyny?

  Są takie oferty na rynku, to warianty "all risk". Nie oferują ich jednak wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe.

 4. Czy można ubezpieczyć wyjazd last minute?

  Tak. Należy jednak sprawdzić, ile dokładnie przewiduje czasu na zakup ubezpieczenia konkretny ubezpieczyciel.

 5. Czy można dokupić ubezpieczenie do biletu lotniczego?

  Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu to osobny produkt. Można je zakupić indywidualnie, rzadziej oferowane jest jako dodatek do biletu. Taką polisę najlepiej zakupić zaraz po rezerwacji lotu.

 6. Ile kosztuje ubezpieczenie biletu lotniczego?

  Cena zależy od wielu czynników: kosztu biletu, liczby wylatujących osób czy wybranego pakietu. Jest ustalana indywidualnie pod kątem szczegółów zakupu biletu.

 7. Kiedy warto kupić ubezpieczenie biletu lotniczego?

  Najlepiej zrobić to jak najszybciej, zaraz po rezerwacji lotu. Ubezpieczyciele dają możliwość ubezpieczenia rezygnacji z biletu tylko w określonym czasie.

 8. Czy warto brać ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

  Tak. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji to spora oszczędność w przypadku odwołania wyjazdu. Biura podróży i linie lotnicze żądają wysokich opłat za podróż, która nie dojdzie do skutku.

 9. Ile kosztuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki?

  To zależy od tego, jaka jest cena wycieczki i jaki rodzaj ochrony się wybiera. Przykładowo dla wyjazdu kosztującego 5 000 zł ubezpieczenie od kosztów rezygnacji można znaleźć od 140 zł.