Rok szkolny już się rozpoczął, a wraz z nim przygotowania do kolejnego roku nauki. Aby dziecko było bezpieczne, zarówno w szkole, jak i poza nią, rodzic powinien zatroszczyć się o odpowiednie ubezpieczenie NNW. Czy dobra polisa szkolna musi oznaczać spory wydatek?

Koszt ubezpieczenia NNW dla dziecka jest porównywalny do ceny jednego podręcznika. W dodatku ochrona z polisy szkolnej na życie trwa przez cały rok kalendarzowy, a więc w szkole, poza szkołą, w trakcie zajęć lekcyjnych, ferii zimowych i letnich wakacji. Składka za indywidualną polisę NNW zamyka się w przedziale 30-200 zł za 12 miesięcy.

Zakup ubezpieczenia umożliwia też szkoła. Wtedy składka nie przekracza z reguły progu 50 zł rocznie, ponadto nie trzeba szukać ani porównywać ofert. Z drugiej strony polisa NNW oferowana przez szkołę, mimo bardzo niskiej ceny, nie zawsze będzie korzystna.

Sprawdź polisy NNW szkolne

Po co dziecku ubezpieczenie NNW?

Okres szkolny w życiu młodego człowieka to nie tylko nauka, ale i czas beztroski oraz zabawy. Gonitwy na przerwie między lekcjami, lekcje wychowania fizycznego, wspinanie się na drzewa, wspólne zabawy na szkolnym korytarzu mogą spowodować poważny uraz czy złamanie kości. Nie mniejszym zagrożeniem jest również zachorowanie. Dzieci z reguły posiadają niższą odporność niż dorośli, co może skutkować koniecznością leczenia szpitalnego, np. w przypadku zapalenia płuc. Nawet upadek na rowerze, który nie skończy się żadnym widocznym uszczerbkiem, tylko wstrząśnieniem mózgu, może mieć konsekwencje w przyszłości – także finansowe.

Polisa szkolna NNW to ubezpieczenie, które ma chronić właśnie od finansowych następstw nieszczęśliwych wypadków w razie:

  • złamania,
  • pobytu w szpitalu,
  • operacji,
  • wstrząśnienia mózgu,
  • pogryzienia przez zwierzęta,
  • ukąszenia przez kleszcza,
  • poważnego zachorowania.

Jak ustalić zakres polisy na życie NNW? W wersji indywidualnej ubezpieczenie szkolne pozwala na wybór wariantów zdarzeniowych, jak i cenowych. W wersji grupowej (NNW oferowane w szkole) trzeba przystać na gotowy produkt bez możliwości negocjacji zawartości czy ceny.

PAMIĘTAJ!
Zakres indywidualnej polisy na życie NNW trzeba ustalić przy podpisywaniu umowy, bo nie każda polisa będzie obejmowała te same zdarzenia.

Jak wysokie odszkodowanie za wypadek z polisy NNW?

Mniej lub bardziej poważne wypadki mogą przynieść szczęśliwe zakończenie, bo oprócz powrotu do zdrowia ubezpieczone dziecko otrzyma wsparcie finansowe w ramach szkolnej polisy NNW. Świadczenie można wykorzystać na opłacenie kosztownej rehabilitacji, nadrobienie zaległości w szkole (korepetycje) czy zakup kosztownych leków.

Nawet kilkanaście zdarzeń w zakresie ochrony nie musi oznaczać, że szkolna polisa NNW będzie kosztowna. Aby się o tym przekonać, stworzyliśmy 3 warianty cenowe – do 50 zł, do 100 zł i do 200 zł, w których porównujemy maksymalne odszkodowania za to samo zdarzenie oferowane przez różne towarzystwa.

W poniższych zestawieniach skupiamy się na 3 zdarzeniach:

  • uszczerbek na zdrowiu – wartość 1% wg tabeli,
  • pobyt w szpitalu – wartość za każdy dzień,
  • leczenie i rehabilitacja po nieszczęśliwym wypadku.

Infograika o szkolnej polisie nnw

W ofertach ubezpieczeń NNW do 50 zł za 12 miesięcy ochrony znajdziemy wiele produktów, które można kupić jeszcze taniej, bo za nieco ponad 30 zł. Jednak wtedy trzeba liczyć się ze skromniejszym dostępem umów zdarzeń w zakresie oraz z niższymi sumami ubezpieczenia. 

Szkolna polisa nnw do 100 zł

W ofertach ubezpieczeń NNW do 100 zł maksymalna stawka za każdy dzień pobytu rośnie niemal dwukrotnie w porównaniu do polis kosztujących mniej niz 50 zł rocznie. Warto zwrócić uwagę na koszty leczenia i rehabilitacji, które w niektórych towarzystwa stanowią odrębne zdarzenia na odrębne sumy ubezpieczenia.

Szkolna polisa nnw do 200 zł

W ofertach ubezpieczeń NNW do 200 zł można liczyć na wysokie i bardzo wysokie odszkodowanie w porównaniu do wysokości płaconej składki, która wynosi średnio 15 zł  w przeliczeniu na miesiąc. 

Składka ubezpieczenia NNW - od czego zależy?

Wysokość składki ubezpieczenia nawet w tej samej firmie może się różnić i mieć kilka wariantów. Przede wszystkim cena zależy od wybranej sumy ubezpieczenia – im wyższa, tym wyższą składkę zapłacimy. Suma ubezpieczenia jest z kolei istotnym wyznacznikiem odszkodowania – obliczanego za każdy dzień, w formie jednorazowej czy procentowej.

Wysokość składki jest zależna również od zakresu ochrony, jaki wybierzemy. Maksymalna ochrona będzie kosztować więcej, choć nie zawsze liczba zdarzeń musi przekładać się bezpośrednio na cenę.

WAŻNE! Aby nie przepłacać, warto zastanowić się, czy maksymalna ochrona jest odpowiednia dla naszego dziecka. Wyższa składka za polisę rozszerzoną o kontuzjogenny sport przyda się wtedy, gdy dziecko rzeczywiście wybierze taką aktywność w czasie zajęć pozalekcyjnych.

Ważne jest, aby dopasować zakres ubezpieczenia do ubezpieczonego. Jeśli dziecku często przytrafiają się urazy, złamania czy pobyt w szpitalu, warto właśnie tym kierować się przy wyborze ubezpieczenia. Gdy z kolei dziecko lubi spędzać wolny czas w domu, np. przed komputerem, ryzyko poważnego zachorowania jest automatycznie mniejsze i na takie rozszerzenie nie trzeba się decydować.

Dwa ubezpieczenia NNW dla dziecka - podwójny zysk

A co z tymi rodzicami, którzy już zakupili ubezpieczenie NNW w szkole? Mogą oni zawrzeć umowę na ochronę indywidualną z towarzystwem, np. W RANKINGU UBEZPIECZEŃ SZKOLNYCH NNW DLA DZIECKA. Oferta z rankingu może okazać się bardziej dopasowana do potrzeb dziecka, a dwie składki (łącznie to wydatek ok. 80-120 zł rocznie) w dalszym ciągu będzie sumą na każdą kieszeń.

Warto pamiętać, że posiadanie dwóch ubezpieczeń dla dziecka to również szansa na podwójne odszkodowanie. W sytuacji kryzysowej to nieoceniona pomoc finansowa, ponieważ środki można przeznaczyć na kosztowną rehabilitację, operację w prywatnej klinice lub na zrekompensowanie dziecku krzywd poprzez zakup wymarzonego prezentu.

Rodzice, którzy posiadają więcej dzieci powinni zastanowić się nad ofertą proponowaną przez towarzystwa ubezpieczeń – niektóre z nich (np. AXA) oferują zniżki na każde kolejne dziecko. Można mieć zatem ten sam zakres ochrony w obniżonej składce. Inne towarzystwa (Uniqa, Generali, Proama) uzależniają cenę polisy NNW od szczebla edukacji, począwszy od żłobka aż do szkoły średniej.

Ważne informacje

1. Koszt rocznej składki szkolnej polisę NNW to nie więcej niż 200 zł

2. Najtańsze polisy to wydatek 30 zł za 12-miesieczną ochronę dziecka

3. Cena za ubezpieczenie zależy głównie od wybranego zakresu ochrony

4. Polisy kupione w szkole i indywidualnie można ze sobą łączyć