Ubezpieczenie NNW dla dziecka zapewnia całodobową ochronę zdrowia i życia. W przypadku 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu wysokość odszkodowania może wynosić od 100 zł do nawet 1 tys. zł. Warto zatem zapoznać się z ofertami wielu ubezpieczycieli i wybrać najkorzystniejszą formę ochrony dla naszego dziecka.

Solidne zapoznanie się z ofertami i warunkami przyznania odszkodowania okazuje się niezwykle istotne w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia NNW dla dziecka. Należy uwzględnić nie tylko koszt, który poniesiemy, niezwykle ważne są także przyszłe potrzeby naszego podopiecznego. Sprawdzamy, ile może kosztować polisa NNW, co wpływa na jej cenę oraz czym kierować się przy wyborze ubezpieczyciela.

Na czym polega ubezpieczenie NNW dla dziecka? 

Okres szkolny w życiu młodego człowieka to nie tylko nauka, ale i czas beztroski oraz zabawy. Gonitwy na przerwie między lekcjami, lekcje wychowania fizycznego, wspinanie się na drzewa, wspólne zabawy na szkolnym korytarzu mogą spowodować poważny uraz czy złamanie kości. Nie mniejszym zagrożeniem jest również zachorowanie. Dzieci z reguły posiadają niższą odporność niż dorośli, co może skutkować koniecznością leczenia szpitalnego, np. w przypadku zapalenia płuc.

Nawet upadek na rowerze, który nie skończy się żadnym widocznym uszczerbkiem, tylko wstrząśnieniem mózgu, może mieć konsekwencje w przyszłości – także finansowe.

Polisa szkolna NNW to ubezpieczenie, które ma chronić właśnie od finansowych następstw nieszczęśliwych wypadków w razie:

 • złamania,
 • pobytu w szpitalu,
 • operacji,
 • wstrząśnienia mózgu,
 • pogryzienia przez zwierzęta,
 • ukąszenia przez kleszcza,
 • poważnego zachorowania.

Jak ustalić zakres polisy na życie NNW? W wersji indywidualnej ubezpieczenie szkolne pozwala na wybór wariantów zdarzeniowych, jak i cenowych. W wersji grupowej (NNW oferowane w szkole) trzeba przystać na gotowy produkt bez możliwości negocjacji zawartości czy ceny.

Przeczytaj też:  6 nieoczywistych faktów o polisie szkolnej NNW 

Jaką ochronę oferuje polisa NNW dla dziecka?

Wydawać by się mogło, że szkolne ubezpieczenie NNW to produkt jednowymiarowy, otóż wręcz przeciwnie. Wbrew pozorom nie powinno się podchodzić do kwestii polisy dla dziecka z przeświadczeniem, że niezależnie od kupowanej usługi, podopieczny zyska taką samą ochronę. Oferty rozmaitych towarzystw ubezpieczeniowych w wielu przypadkach znacznie różnią się od siebie. Przyjrzyjmy się dwóm odmiennym propozycjom NNW dla dziecka. 

Pierwsza z nich to oferta towarzystwa ubezpieczeniowego Allianz. Strefa NNW Szkolne składa się z trzech pakietów. Każdy z nich można rozszerzyć o poszczególne świadczenia np. świadczenie assistance po wypadku. Maksymalne rozszerzenie obejmuje:

 • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku;
 • śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku;
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku;
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku epilepsji;
 • wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku;
 • koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku;
 • pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez zwierzę;
 • powtórną opinię medyczną;
 • świadczenie assistance po wypadku, w przypadku ukąszenia kleszcza oraz pomoc w chorobie;
 • pobyt w szpitalu po wypadku;
 • organizację i pokrycie kosztów pobytu opiekuna ubezpieczonego dziecka w trakcie pobytu dziecka w szpitalu w wyniku wypadku;
 • nagłe zachorowanie ubezpieczonego skutkujące hospitalizacją;
 • rehabilitację;
 • poważne zachorowanie;
 • ochronę ubezpieczonego dziecka w sieci.


W ofercie PZU również można skorzystać z trzech wariantów, które różnią się zakresem ochrony. Wyróżnić w niej można szeroki gamę usług assistance, m.in.:

 •  transport medyczny;
 • dostawę drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego;
 • pomoc rehabilitacyjną;
 • indywidualną naukę w domu;
 • pomoc medyczną.

Rodzic może liczyć na odszkodowanie w przypadku ugryzień i ukąszeń przez owady oraz zwierzęta. Istotne będzie wsparcie finansowe, gdy dojdzie do zatrucia substancjami trującymi. Ponadto wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje ochronę dziecka w sieci przed hejtem i cyberprzemocą. Zazwyczaj nie znajduje się to w podstawowym pakiecie, ale istnieje możliwość dokupienia tego świadczenia do wybranego wariantu.
 

PORÓWNAJ CENY NNW

Ile kosztuje polisa NNW?

Koszt ubezpieczenia NNW dla dziecka zależy od indywidualnego wyboru rodzica. Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe przedstawiają kilka wariantów różniących się ceną, a co ważniejsze zakresem ochrony. Roczna składka może kosztować zaledwie 25 zł, ale też przekraczać kwotę 300 zł. 

ILE KOSZTUJE POLISA NNW DLA DZIECKA?

TU

SU

Cena składki

TUZ Ubezpieczenia

10 000 – 100 000 zł

25 – 151 zł

Signal Iduna

12 000 – 75 000 zł

36 – 166 zł

UNIQA

25 000 – 100 000 zł

34 – 251 zł

Wiener

10 000 – 100 000 zł

37 – 368 zł

Generali

15 000 – 55 000 zł

39 – 250 zł

Allianz

19 000 – 70 000 zł

39 – 299 zł

PZU

15 000 – 80 000 zł

48 – 190 zł

Beesafe

25 000 – 50 000 zł

49 – 76 zł

Compensa

50 000 – 100 000 zł

69 – 189 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych z kalkulacji ofert dnia 31.08.2023 r.

Poszczególne oferty różnią się nie tylko sumą ubezpieczenia czy wysokością rocznej stawki. Warto zwrócić uwagę na zakresy ochrony, która obejmuje dodatkowe aktywności. Przykładowo towarzystwa Compensa i Uniqa gwarantują w swoich pakietach ochronę przed hejtem i cyberprzemocą w Internecie. Jeżeli dziecko jest aktywne fizycznie i interesuje się sportami wyczynowymi warto przyjrzeć się wariantom przedstawionym przez Allianz czy Generali. Ważne jest dostosowanie zakresu ochrony do potrzeb dziecka.

Jak wysokie odszkodowanie z polisy NNW?

Wysokość świadczenia zależy od wykupionej sumy ubezpieczenia. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że nie sama SU stanowi o kwocie możliwej do uzyskania w przypadku uszczerbku na zdrowiu.

Na rynku mamy do czynienia z wieloma ofertami towarzystw ubezpieczeniowych. Przedstawiają one różne kwoty składek i sum całkowitych, których wysokość nie zawsze idzie w parze z rozpiętością zakresu ochrony lub ilością świadczeń. Porównując propozycje ubezpieczycieli, można dokonać wyboru satysfakcjonujących warunków, które będą korzystne nie tylko dla dziecka, ale i rodzica.

Adrianna ChruścielAdrianna Chruściel

Warto zwrócić uwagę na rozbieżności kwot przyznawanych np. w związku z 1% uszczerbku na zdrowiu. Może zdarzyć się, że w przypadku polisy o podobnej sumie ubezpieczenia odszkodowanie będzie wypłacone przez jedno TU w wysokości 100 zł, a drugie zaproponuje 200 zł.
 

CO OFERUJE NNW SZKOLNE?

TU

SU

1% trwałego uszczerbku

Hospitalizacja (kwota za każdy dzień)

Koszty leczenia /rehabilitacji

Cena składki

TUZ Ubezpieczenia

10 000 – 100 000 zł

100 – 1 000 zł

20 – 100 zł

1 000 – 3 500 zł

25 – 151 zł

Signal Iduna

12 000 – 75 000 zł

240 – 1 500 zł

60 – 100 zł

1 200 – 5 000 zł

38 – 166 zł

UNIQA

20 000 – 100 000 zł

120 – 700 zł

20 – 130 zł

1 200 – 7 000 zł

34 – 251 zł

Wiener

10 000 – 100 000 zł

100 – 1 000 zł

40 - 100 zł

0 – 30 000 zł

37 – 368 zł

Generali

15 000 – 55 000 zł

100 – 500 zł

40 – 100 zł

2 000 – 10 000 zł

38 – 207 zł

Allianz

19 000 – 70 000 zł

150 – 700 zł

50 – 100 zł

2 500 – 10 000 zł

39 – 250 zł

PZU

15 000 – 80 000 zł

150 – 800 zł

0 zł

10 000 – 20 000 zł

48 – 190 zł

Beesafe

25 000 – 50 000 zł

150 – 420 zł

30 zł

3 000 – 8 000 zł

49 – 76 zł

Compensa

50 000 – 100 000 zł

400 – 1 000 zł

10 – 100 zł

3 000 – 6 000 zł

69 – 189 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych z kalkulacji ofert dnia 31.08.2023 r.

Każda firma ubezpieczeniowa ustala kwoty wypłacane z ubezpieczenia na podstawie własnych kryteriów. W przypadku uszczerbku na zdrowiu bierze się pod uwagę, jaki procent ciała został uszkodzony, a także rodzaj i miejsce tego urazu. Przykładowo towarzystwo Signal Iduna w przypadku złamania kości ramiennej z przemieszczeniem wypłaci ubezpieczonemu 2,8% SU, natomiast w sytuacji zwichnięcia kciuka kwota ta będzie stanowić 1,4% SU. 
 

Od czego zależy wysokość składki w ubezpieczeniu NNW dla dziecka?

Wysokość składki polisy NNW może być różna nawet w tej samej firmie. Dzieje się tak, ponieważ wpływa na nią wiele czynników. Przede wszystkim zależy od sumy ubezpieczenia, która została wybrana. Im wyższa, tym większa będzie kwota rocznej składki. Warto zwrócić uwagę, że SU stanowi wyznacznik kwoty odszkodowania, którą oblicza się za każdy dzień lub w formie procentowej czy jednorazowej.

Wysokość składki zależy od zakresu ochrony. TU oferują różne warianty zespołów świadczeń, a im bardziej kompletny pakiet, tym wyższa cena ubezpieczenia. Nie zawsze jednak ilość zdarzeń zabezpieczonych przez polisę musi wiązać się bezpośrednio z ceną.

Niezależnie od kosztów ważne, aby zapewnić dziecku jak najlepszą ochronę. Jeżeli często zdarzają mu się złamania, zwichnięcia czy pobyty w szpitalu dziecka warto zwrócić uwagę na oferty, które pokryją skutki finansowe takich wypadków. Gdy podopieczny woli spędzać czas wolny w domu przed ekranem komputera, korzystniej jest wybrać ubezpieczenie, które zabezpieczy go przed cyberprzemocą i hejtem w sieci.

Kiedy polisa NNW dla dziecka nie zapewni świadczenia?

Ubezpieczenie NNW nie pokrywa skutków finansowych wszystkich zgłoszonych przez opiekuna wypadków. W umowie podpisanej z ubezpieczycielem znaleźć można okoliczności (wyłączenia odpowiedzialności), w związku z którymi ma prawo odmówić wypłaty świadczenia. Przykładowo, gdy dziecko świadomie podjęło się czynności zakończonej wypadkiem.

Towarzystwo Nationale-Nederlanden wskazuje na kilka zdarzeń, kiedy nie wypłaci odszkodowania, m.in.: 

 • czynny i dobrowolny udział w aktach przemocy, zamieszkach, rozróbach czy aktach terroryzmu;
 • przyczynienie się rodzica/ opiekuna prawnego do uszkodzenia ciała dziecka;
 • działania wojenne, stan wojenny;
 • działanie pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancjach psychotropowych albo środkach zastępczych;
 • udział w aktywnościach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, np. sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, wspinaczka wysokogórska czy skałkowa, nurkowanie, skoki do wody, na linie, spadochronowe, speleologia, sporty i sztuki walki;
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego albo innego środka transportu przez dziecko, które nie było do tego uprawnione oraz, gdy pojazd nie spełnia kryteriów dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych, zgodnych z przepisami prawa;
 • usiłowanie popełnienia czynu zabronionego prawem lub popełnienie czynu zabronionego z winy umyślnej przez dziecko;
 • próba samobójstwa.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowe mogą również powoływać się na określony w umowie limit świadczeń, który przypada na każdy rok polisowy. Ograniczenia te mogą być wyrażone w liczbie zdarzeń objętych ochroną (np. dwie hospitalizacje w ciągu jednego okresu ubezpieczeniowego) lub w kwocie ustalonej na określone zdarzenie (np. pomoc psychologiczna - 800 zł). 

Przekroczenie liczby zdarzeń czy kwoty na poszczególny rok może wiązać się z nieuzyskaniem świadczeń w przyszłości.
 

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Należy pamiętać o tym, że polisy NNW mogą znacznie się od siebie różnić i warto skupić się na indywidualnych potrzebach dziecka. To my znamy je najlepiej i powinniśmy umieć określić, jaka ochrona będzie odpowiednia. 

PORÓWNAJ CENY NNW

Przy wyborze polisy szkolnej NNW kluczowe jest porównanie wielu ofert.  W podobnej cenie możemy uzyskać lepszy zakres ochrony lub wyższą kwotę świadczenia. Pomóc może nam w tym porównywarka polis – ułatwi nam dotarcie do najlepszej dostępnej opcji. Skorzystanie z porównywarki zajmie nam zdecydowanie mniej czasu niż samodzielne przeglądanie ofert oraz wczytywanie się w dokumenty OWU. 
 

Przeczytaj teżGdzie kupić polisę NNW dla dziecka?

Ważne informacje

1. Koszt rocznej składki szkolnej polisę NNW to nie więcej niż 400 zł

2. Najtańsze polisy to wydatek od 25 zł za 12-miesieczną ochronę dziecka

3. Cena za ubezpieczenie zależy głównie od wybranego zakresu ochrony i sumy ubezpieczenia

4. Polisy kupione w szkole i indywidualnie można ze sobą łączyć

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie NNW dla dziecka

 1. W jakim wieku warto ubezpieczyć dziecko przez polisę NNW?

  Polisę NNW można wykupić już w pierwszym roku życia dziecka. Ochrona obejmuje jednakowo okres przebywania w żłobku, przedszkolu, szkole czy nawet na studiach. Maksymalnie ochrona obejmuje młodzież do 25 roku życia.

 2. Jaką ochronę dodatkową warto wybrać dla dziecka?

  Wartym uwagi świadczeniem jest ochrona przed cyberprzemocą i hejtem w sieci. Zwłaszcza jeżeli dziecko dużo czasu przebywa w Internecie, należy zapewnić mu bezpieczeństwo. Świadczenie to może obejmować zakup odpowiednich blokad rodzicielskich oraz programów antywirusowych.

 3. Czy dziecko może posiadać dwie polisy szkolne?

  Tak, może korzystać z jednej lub więcej polis. Dwa ubezpieczenia mogą skutkować uzyskaniem podwójnego odszkodowania w przyszłości. Rozwiązanie to może być korzystne w przypadku zdecydowania się na grupową polisę NNW oferowaną przez placówkę, do której dziecko uczęszcza oraz indywidualne ubezpieczenia uzupełnione o dodatkowe świadczenia.

 4. Gdzie i kiedy działa ochrona z ubezpieczenia NNW dla dziecka?

  Ochrona działa przez cały rok, całą dobę i w każdym miejscu na świecie. W związku z tym dziecko otrzyma wsparcie bez względu na to czy doznało uszczerbku na zdrowiu w szkole, na wycieczce szkolnej czy podczas wyjazdu za granicę. 

 5. Jak i kiedy opłaca się składkę w polisie NNW dla dziecka?

  W ubezpieczeniu szkolnym NNW składkę opłaca się w systemie rocznym. Jest to koszt jednorazowy. Oznacza to, że opłaty nie wnosi się co miesiąc, a jedynie raz w roku.