Ubezpieczenie komunikacyjne NNW to dodatkowa i dobrowolna polisa, która chroni kierowcę i pasażerów w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Często ubezpieczyciele oferują tego typu świadczenie w pakiecie z OC.

Pomimo tego, że ubezpieczenieNNW ma a zadanie objąć ochroną życie i zdrowie kierowcy oraz pasażera, to nie zawsze ubieganie się o wypłatę z polisy jest takie proste. Niekiedy nie ma nawet szans na uzyskanie środków, ale nie każdy ubezpieczający zdaje sobie z tego sprawę. Ile kosztuje NNW komunikacyjne? Kiedy nam przysługuje i czym tak właściwie jest?

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Odpowiadamy na te i inne ważne pytania dotyczące ubezpieczenia NNW, w poniższym artykule.

Co to jest ubezpieczenie NNW komunikacyjne i jak działa?

NNW, czyli Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków – to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia, które ochroną obejmuje kierowcę i pasażerów ubezpieczonego pojazdu. NNW wypłacane jest w sytuacji, kiedy nastąpi nieszczęśliwy wypadek, na skutek którego poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamanie ręki lub nogi, utrata oka), trwałego uszkodzenia, rozstroju zdrowia (zaburzenie równowagi uniemożliwiającego chodzenie) lub zmarł. 

Należy jednocześnie pamiętać, że 100% sumy ubezpieczenia NNW jest wypłacane jedynie w sytuacji, kiedy poszkodowany zmarł lub doznał trwałych zaburzeń psychoruchowych. W przypadku uszkodzenia ciała – w zależności od nasilenia i rodzaju obrażeń – wypłacane są niższe sumy, których kwota zależy od wartości procentowej określonej w tabeli, znajdującej się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

PRZYKŁAD: Pan Tomasz miał wypadek drogowy, w wyniku którego złamał rękę. Posiadał NNW na sumę ubezpieczenia 10 tys. zł. W tabeli zawartej w OWU towarzystwo ubezpieczeniowe określiło tego rodzaju urazu na 5%. Co oznaczało, że 5% z 10 tys. wyniosło 500 zł - i tyle właśnie Pan Tomasz uzyskał odszkodowania.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW komunikacyjne?

NNW komunikacyjne obejmuje następstwa sytuacji, do których doszło w wyniku używania samochodu lub włączenia się do ruchu drogowego.

Ubezpieczyciele zaliczają do nich:

 •       wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego,
 •       ruch ubezpieczonego pojazdu,
 •       załadowywanie, rozładowywanie i przeładowywanie pojazdu lub połączonej z nim przyczepy,
 •       wybuch, pożar lub eksplozja pojazdu,
 •       naprawa pojazdu,
 •       postój,
 •       garażowanie.
PRZYKŁAD: Podczas wypadku drogowego Pani Karolina – która była kierowcą - uległa poważnym obrażeniom. Skomplikowane złamanie obojczyka, nieodwracalnie ograniczyło jej sprawność ruchową. Dzięki wykupionemu wcześniej NNW na kwotę ubezpieczenie 100 tys. zł, Pani Karolina uzyskała środki na pokrycie leczenia. Tabela określona przez ubezpieczyciela w OWU, taki rodzaj urazu zaliczyła do uszkodzenia w granicy 50%. Kwota, jaka w wyniku takiej kalkulacji przysługiwała poszkodowanej to 50 tys. zł. Pani Karolina mogła spokojnie i efektywnie odbyć okres rekonwalescencji, nie martwiąc się o problemy finansowe

W przypadku ubezpieczenia NNW, w zależności od zakresu ochrony możemy liczyć na pokrycie kosztów w sytuacji:

 •       leczenia szpitalnego (również w przypadku kilkudniowej hospitalizacji),
 •       rehabilitacji,
 •       rekonwalescencji,
 •       zakupu leków,
 •       zakupu sprzętu ortopedycznego i zakupu przedmiotów pomocniczych,
 •       czasowej niezdolności do pracy,
 •       przeszkolenia zawodowego dla inwalidów,
 •       kosztu transportu zwłok i organizacji pogrzebu,
 •       śmierci.

Oczywiście, każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma własną politykę, na podstawie której określa wielkość i sposób zwrotu konkretnych kosztów. Można spotkać się także z sytuacją, w której w ofercie ubezpieczenia NNW uwzględniona jest operacja plastyczna osoby poszkodowanej. Są to jednak niuanse, które charakteryzują konkretne towarzystwo, a nie obowiązująca wytyczna.

Ubezpieczenie NNW – komu należy się wypłata świadczenia, a komu nie?

Przed zakupem ubezpieczenia NNW, należy dokładnie zapoznać się z zapisami zawartymi w OWU. W dokumencie jest określona suma ubezpieczenia oraz zakres świadczeń. Szczególnie warto przeanalizować tabelę, w której wymieniono rodzaje urazów i wartość procentową potencjalnego odszkodowania wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Kiedy następstwem wypadku jest śmierć kierowcy lub pasażera, ubezpieczenie NNW jest wypłacane rodzinie zmarłego. Wszystkie zasady postępowania w takiej sytuacji określa umowa ubezpieczenia. Kolejność, jaka uprawnia bliskich zmarłego do uzyskania świadczenia z ubezpieczenia, to:

 •       małżonek,
 •       dzieci,
 •       rodzice,
 •       inni spadkobiercy.

Istnieją jednak sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci nam świadczenia.

Firma ubezpieczeniowa może zastrzec sobie, że nie pokryje kosztów leczenia nadliczbowych pasażerów (jeśli jest ich więcej niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym samochodu), czy autostopowicza, a także:

 •       jeśli poszkodowany z pełną świadomością zgodził się na jazdę samochodem z osobą pod wpływem używek,
 •       w przypadku zdarzeń, do których doszło umyślnie,
 •       kiedy zostało popełnione przestępstwo lub jego próba,
 •       kiedy pojazd nie jest zarejestrowany lub nie ma badań technicznych,
 •       podczas imprez sportowych: rajdów, konkursów, wyścigów pojazdów,
 •       wskutek działań wojennych,
 •       w czasie odpłatnego wynajmu pojazdu,
 •       podczas nauki jazdy.

Stąd zalecenie dokładnego sprawdzenia listy wyłączeń odpowiedzialności wymienionych w OWU, gdyż w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego – zapisy mogą znacznie się różnić.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW komunikacyjne?

W poszukiwaniu najtańszej oferty NNW komunikacyjnego niejednokrotnie przeglądamy oferty ubezpieczycieli, które prześcigają się w obietnicach, kto będzie miał najlepiej, najtaniej i najkorzystniej. Prawda jest jednak taka, że składka ubezpieczenia NNW obliczana jest na podstawie konkretnych czynników, które indywidualnie określa każde towarzystwo. W efekcie takich działań, dwóch z pozoru bardzo podobnych do siebie kierowców, może otrzymać zupełnie inne oferty.

Wysokość składki ubezpieczenia NNW zależy od:

 •       sumy ubezpieczenia, jakie wybieramy,
 •       profilu kierowcy,
 •       okresu, na jaki planujemy wykupić polisę,
 •       historii ubezpieczenia,
 •       rodzaju samochodu i liczby miejsc,
 •       przeznaczenia pojazdu,
 •       rodzaju opłaty – ratalnej lub w całości.

Na ogół najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest zakup NNW wraz z ubezpieczeniem OC. Proponowane w pakiecie, pozwala na skorzystanie z rabatu, a możliwość porównania ofert zapewnia skuteczną weryfikację rynku ubezpieczycieli.

Pani Karolina, która skorzystała ze świadczenia NNW, wcześniej zakupiła je za pośrednictwem kalkulatora rankomat.pl, korzystając z najtańszej zaproponowanej oferty.

Biorąc przypadek Pani Karoliny za przykład, przygotowaliśmy kalkulację.

Ceny ubezpieczenia OC wraz z NNW komunikacyjnym
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
4Life Direct
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
TUZ TUW
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
Ceny ubezpieczenia OC wraz z NNW komunikacyjnym
Beesafe
475,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
475,27 zł
OC
AC
Assistance
NNW
4Life Direct
497,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
503,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
TUZ TUW
521,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
524,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
531,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW

Kalkulacja z dnia 20.07.2021 r.

Najtańsze rozwiązanie proponuje ubezpieczyciel Beesafe, bo już od 475 zł można zakupić ubezpieczenie OC wraz z NNW. Zaledwie o 27 groszy droższa jest oferta LINK4, która dodatkowo proponuje w tej cenie Assistance. Kolejno, ceny pozostałych ofert nie przekraczają 600 zł, a dodatkowo każda z nich proponuje skorzystanie z akcji BOOMerang, w której zwracane jest nawet do 600 zł za zakupy w rankomat.pl, oraz bezpłatną RankoPomoc (Pakiet Pomocy Prawnej).

Ceny ubezpieczenia NNW w różnych towarzystwach mogą różnić się diametralnie. Tym bardziej warto porównać online oferty co najmniej kilku ubezpieczycieli. Zwykle zakup NNW w pakiecie z OC może być nawet kilkukrotnie tańszy niż obu polis osobno – dodaje Kamil Sztandera.

Co warto wiedzieć?

 1. Ubezpieczenie NNW to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia, które chroni finansowo kierowcę i pasażerów.
 2. Towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach ubezpieczenia NNW wypłaca środki za śmierć osób, w przypadku rozstroju zdrowia, a także uszkodzenia ciała, powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu.
 3. Ubezpieczenie NNW można zakupić wraz z ubezpieczeniem OC, co bardzo często jest rozwiązaniem najkorzystniejszym finansowo.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia komunikacyjne

 1. Czy mogę liczyć na wypłatę odszkodowania z kilku ubezpieczeń NNW?

  Świadczenia mogą się kumulować, ale tylko w przypadku rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała lub śmierci. Odszkodowanie, które pokryje koszt leczenia, leki, środki opatrunkowe, czy sprzęt ortopedyczny, będzie przysługiwało Ci z jednego ubezpieczenia do określonego w umowie limitu.

 2. Czy mogę kupić NNW u tego samego ubezpieczyciela, jeśli wcześniej kupiłem już OC?

  Wszystko zależy od tego, jakie zasady ustala konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe. Niektórzy ubezpieczyciele kategorycznie wykluczają taką możliwość, inni natomiast dopuszczają taką ewentualność bez problemu.

  Korzystając z kalkulatora ubezpieczeń OC, nie ma żadnych przeszkód w zaopatrzeniu się jednocześnie w OC i NNW.

 3. Ubezpieczenie NNW przypisane jest do osoby, czy do samochodu?

  Z reguły – do samochodu. Polisa działa wtedy, kiedy do trwałego uszczerbku na zdrowiu doszło podczas użytkowania ubezpieczonego samochodu, przez kierowcę lub jadących z nim pasażerów. Wyjątek od tej sytuacji stanowi jednak rozszerzenie polisy o inne pojazdy (co jednocześnie musi być zawarte w OWU towarzystwa). Należy jednak pamiętać, że taka sytuacja w dalszym ciągu dotyczy podróży samochodem. NNW komunikacyjne, w odróżnieniu od ubezpieczenia na życie obejmuje zdarzenia, które miały miejsce poza obszarem użytkowania samochodu.

 4. Czy posiadając ubezpieczenie NNW, mogę liczyć na zwrot kosztów leczenia?

  Tak, ale trzeba mieć na uwadze fakt, że towarzystwo ubezpieczeniowe może określić zasady finansowania. Np. polisa może obejmować leczenie tylko na terenie Polski, albo ograniczać się do określonej kwoty lub procentowej ceny ubezpieczenia. Oczywiście, podstawą do wypłaty ubezpieczenia są rachunki lub faktury.