Autocasco (AC) należy do dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych, które chronią samochód oraz jego wyposażenie standardowe i dodatkowe przed uszkodzeniem, zniszczeniem czy kradzieżą. Pamiętaj, że warunki AC mogą zależeć nie tylko od tego, co oferuje zakład ubezpieczeń, ale również Twoich preferencji.

Aby zaoszczędzić i równocześnie zapewnić sobie najlepszy zakres ochrony AC, warto zapoznać się z OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a potem  skonstruować umowę według własnych potrzeb.

Szukasz najlepszej ochrony autocasco dla swojego samochodu? Przeczytaj nasz poradnik, a dowiesz się, jak kupić tanie AC z pakietem usług przygotowanym specjalnie dla Ciebie.

Co to jest ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC to polisa dobrowolna, która gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia samochodu z własnej winy (szkody częściowej lub całkowitej) oraz:

 • kradzieży auta,
 • działania sił natury,
 • aktów wandalizmu i innych działań osób trzecich, tzw. nieznanych sprawców.

W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, którego zakres regulowany jest ustawą i musi być taki sam w każdym towarzystwie, autocasco jest polisą dodatkową. Każdy ubezpieczyciel może więc ustalać własne warunki ochrony.

Przed zawarciem umowy AC należy sprawdzić, w jakich krajach będzie obowiązywała nasza polisa. Ochrona autocasco może dotyczyć tylko Polski lub wszystkich państw europejskich. Z ochrony ubezpieczeniowej AC wyłącza się czasami wybrane zdarzenia (głównie kradzież), do których dojdzie na terenie niektórych państw. Najczęściej w wyłączeniach OWU pojawia się: AlbaniaBiałoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina.

Co pokrywa AC?

Podczas poszukiwania najkorzystniejszego AC możesz spotkać się z kilkoma terminami dotyczącymi tego produktu. Każdy z nich oznacza nieco inny zakres ochrony.

Co obejmuje AC mini?

Smart Casco, Minicasco czy Mini AC to najbardziej okrojona wersja ubezpieczenia autocasco. Zazwyczaj w ramach mini AC towarzystwo zobowiązuje się do naprawy samochodu lub wypłaty odszkodowania, jeśli do uszkodzeń/utraty dojdzie w wyniku działania sił przyrody (żywioły, pożar), zostanie orzeczona szkoda całkowita lub dojdzie do kradzieży pojazdu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się dopasować ofertę polisy ubezpieczeniowej AC do różnych wymagań klientów. Dlatego stosują kombinacje wyżej wymienionych zdarzeń lub oferują bardzo tani produkt, gwarantujący odszkodowanie po wystąpieniu tylko jednego zdarzenia (np. tylko żywioły, tylko kradzież). Nieliczni poszerzają ofertę AC o szkody częściowe, ale z zastosowaniem wysokich udziałów własnych.

Chociaż zakup polisy minicasco oznacza objęcie pojazdu niepełną ochroną, wielu klientów decyduje się właśnie na taką formę ubezpieczenia. Decyduje o tym zazwyczaj atrakcyjna cena polisy. W niektórych przypadkach AC mini jest tylko o kilkadziesiąt złotych droższe niż samo ubezpieczenie OC. Pamiętajmy jednak, aby przed zakupem polisy przyjrzeć się dokładnie warunkom umowy

Daniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.plDaniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl

Przeczytaj więcej o AC mini

Co pokrywa standardowe AC?

Właściciele pojazdów najczęściej spotykają się z taką właśnie ofertą. Ubezpieczenie AC autocasco obejmuje wówczas ochroną szkody powstałe w określonych sytuacjach (lub skutki działania danego czynnika) wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Z reguły ubezpieczyciel w ramach AC gwarantuje ochronę samochodu na wypadek wystąpienia kolizji, wypadku, działania osób trzecich (wandalizm), działania sił przyrody oraz po kradzieży pojazdu i jego elementów.

Od jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie AC all risks?

To z kolei ubezpieczenie z najszerszym zakresem ochrony. Polisa działa na wypadek wystąpienia wszystkich zdarzeń, które nie zostały wyszczególnione w wyłączeniach od odpowiedzialności (znajdziesz je w OWU AC wybranego towarzystwa).

Jakie rozszerzenie ochrony ubezpieczenia AC wybrać?

Ubezpieczenie AC zapewnia Ci zwrot kosztów naprawy Twojego samochodu po jego uszkodzeniu czy wypłatę odszkodowania po utracie auta. Nie jest to jednak jeszcze kompleksowe ubezpieczenie pojazdu na wypadek wystąpienia każdej niespodziewanej sytuacji na drodze. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują cały zestaw produktów ubezpieczeniowych w ramach jednak umowy, czyli OC AC AssistanceNNW.

Assistance

Doskonałym uzupełnieniem pakietu ubezpieczeń OC i AC jest polisa assistance, która zapewnia kierowcy oraz jego pasażerom szybką pomoc podczas podróży, po wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu.

W ramach umowy OC AC Assistance zapewnisz sobie szereg niezbędnych usług, np. naprawę auta na drodze czy organizację i zwrot kosztów:

 • holowania pojazdu z miejsca zdarzenia do wskazanego zakładu naprawczego,
 • wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy ubezpieczonego samochodu,
 • noclegu hotelu na czas naprawy pojazdu,
 • pomoc po zatankowaniu niewłaściwego paliwa, przy wymianie koła czy zatrzaśnięciu kluczyków.

NNW

Do autocasco warto także dokupić NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków), które zapewnia wsparcie finansowe ofiarom wypadków. Wypłata odszkodowania następuje po doznaniu przez nich uszczerbku na zdrowiu lub po śmierci w wyniku takiego zdarzenia.

Pamiętaj, że zakres usług, na które się zdecydujesz w ramach ubezpieczenia OC AC Assistance NNW, wpływa na wysokość składki. Warto więc porównać oferty różnych ubezpieczycieli i wybrać preferowany przez Ciebie zakres ochrony po możliwie najniższej cenie.

Porównaj oferty OC AC Assistance NNW

Czego ubezpieczenie autocasco nie obejmuje?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe wyszczególnia w swoim OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) sytuacje, które są wyłączone z ochrony autocasco. Najczęściej polisa AC nie działa, gdy samochód:

 • został skradziony lub uszkodzony wskutek rażącego niedbalstwa (np. po pozostawieniu otwartego pojazdu z kluczykami w środku),
 • podczas kradzieży nie był odpowiednio zabezpieczony, np. urządzenia przeciwkradzieżowe zadeklarowane w umowie nie były uruchomione,
 • prowadziła osoba bez odpowiednich uprawnień,
 • był prowadzony przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • nie jest zarejestrowany lub nie posiada ważnych badań technicznych.

Oprócz wyżej wymienionych podstawowych wyłączeń, każdy ubezpieczyciel ustala własne, dodatkowe ograniczenia zakresu ochrony, które obowiązują przy wypłacie odszkodowania. Warto je sprawdzić jeszcze przed zakupem polisy.

Jak wybrać ubezpieczenie samochodu AC?

Pamiętaj, aby przed zakupem polisy zwrócić uwagę nie tylko na jej cenę, ale również zakres ubezpieczenia AC. Pamiętaj, że w każdym towarzystwie poszczególne elementy autocasco mogą się różnić.

Najważniejsze składowe ubezpieczenia autocasco to sposób likwidacji szkody, rodzaj części użytych do naprawy, udział własny oraz amortyzacja części. Istotna jest także suma ubezpieczenia, którą wyliczy zakład ubezpieczeń. 

jak wybrać AC infografika

Sposób naprawy samochodu z ubezpieczenia AC

W przypadku samochodów nowych i o dużej wartości najlepiej wybierać bezgotówkową likwidację szkody w ASO. Jeżeli posiadasz pojazd starszy, możesz zdecydować się także na likwidację szkody w warsztacie partnerskim (współpracującym z danym towarzystwem) - koszty naprawy również zostaną uregulowane bezgotówkowo.

Przykład:  Kierowca oddaje uszkodzone auto do warsztatu, a ten rozlicza się bezpośrednio z ubezpieczycielem.

Klient każdego towarzystwa ubezpieczeniowego może również naprawić swój pojazd na podstawie kosztorysu.

Przykład:  Rzeczoznawca wycenia szkodę, a na jej podstawie ubezpieczyciel ustala kwotę odszkodowania, którą wypłaca ubezpieczonemu. Klient naprawia auto we własnym zakresie.

Podczas likwidacji szkody na kosztorys większość towarzystw ubezpieczeniowych stosuje amortyzację części. Właściciel pojazdu może z niej zrezygnować / kupić AC ze zniesioną amortyzacją i tym sposobem zapewnić sobie znacznie wyższe odszkodowanie.

Części użyte do naprawy samochodu z polisy autocasco  

Zazwyczaj o tym jaki rodzaj części zostanie wykorzystany podczas naprawy pojazdu decyduje wybrany przez właściciela sposób likwidacji szkody. Jeżeli naprawa przeprowadzana jest w ASO, towarzystwo pokrywa koszty wymiany części oryginalnych sygnowanych logiem producenta, natomiast w warsztacie partnerskim mogą zostać wykorzystane części nieoryginalne.

Rozliczenie szkody na kosztorys uwzględnia z reguły ceny części alternatywnych (zamienników). W przypadku ich braku ubezpieczyciel może potrącić z odszkodowania określoną w umowie kwotę, np. 30% wartości cen części oryginalnych.

Informacje na temat zastosowanych w procesie likwidacji szkody części znajdziesz w OWU Twojego towarzystwa.  

Udział własny w AC

Jeżeli Twoja umowa ubezpieczenia AC przewiduje udział własny, należne odszkodowanie zostanie pomniejszone kwotowo lub procentowo o ustaloną wartość, np. 500 zł, 10%.

Udział własny może znacznie zredukować cenę ubezpieczenia. Im wyższy udział, tym tańsza będzie polisa.

Amortyzacja części a odszkodowanie z AC

Jeśli Twoja umowa ubezpieczenia autocasco przewiduje zastosowanie amortyzacji części, odszkodowanie zostanie pomniejszone w związku z naturalnym zużyciem elementów pojazdu. Z reguły, im starszy samochód, tym potrącenie będzie większe.

Przykład:  Auto ma 7 lat. W związku z tym ubezpieczyciel potrąca 50% amortyzacji. Rzeczoznawca ustalił wartość rynkową każdej uszkodzonej części – w sumie 5 000 zł. Koszt robocizny to 1 000 zł. Odszkodowanie wyniesie 3 500 zł (5 000 - 50% amortyzacji + 1 000 zł).

Sposób naliczania amortyzacji części warto dokładnie sprawdzić, ponieważ każde towarzystwo ustala go samodzielnie. Część towarzystw zgadza się też na zniesienie amortyzacji. Wiąże się to jednak z podniesieniem składki za umowę ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia AC, czyli wartość Twojego samochodu

Jeżeli zależy Ci na jak najlepszym zakresie ochrony ubezpieczenia, zwróć również uwagę na to, ile wynosi suma ubezpieczenia. Zbyt niska suma ubezpieczenia może się szybko wyczerpać, jeśli np. Twój ubezpieczyciel stosuje redukcyjną sumę (czyli pomniejsza jej wartość o każde wypłacone odszkodowanie).

Dodatkowym atutem będzie też tzw. stała suma ubezpieczenia. Jeśli w Twojej umowie znajdzie się taki zapis, maksymalne odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy (towarzystwo nie uwzględnia spadku wartości auta).

Przeczytaj również: Jak przebiega wycena samochodu do ubezpieczenia AC i czy warto zaniżać wartość auta?

Jak dopasować zakres ochrony AC do swoich potrzeb?

Wszystkie elementy składowe autocasco wpływają nie tylko na jakość ubezpieczenia, ale również na jego cenę. Można je swobodnie modyfikować, aby uzyskać ochronę, która będzie idealnie dobrana do naszych potrzeb.

Przykład: Właściciel Opla Astra III z 2010 r. (benzyna, poj. silnika 1,6) może zdecydować się na jeden z czterech wariantów ubezpieczenia AC.

Cena pakietu OC ACMetoda likwidacji szkodyCzęści wykorzystane do naprawyAmortyzacja częściUdział własny
2485 złAutoryzowany warsztatOryginalne0%0 zł
2098 złWarsztat partnerskiZamienniki0%0 zł
1702 złKosztorysZamienniki0%500 zł
1607 złKosztorysZamienniki55%500 zł
Na podstawie kalkulacji z 17.03.2022 roku, dla kierowcy: pracownik biurowy, żonaty, ur. 23.06.1972 r., jedno dziecko (15 lat), zam. Katowice, maksymalne zniżki w OC i AC

Najtańsza oferta AC, którą otrzymał właściciel Opla opiewa na kwotę 1607 zł, jednak uwzględnia udział własny i amortyzację. Im droższe autocasco wybierze kierowca, tym bardziej rozbudowany zakres ubezpieczenia otrzyma w zamian.

Koszt OC AC – co wpływa na cenę polisy autocasco?

Na cenę ubezpieczenia AC wpływ ma wiele czynników, związanych z:

 • pojazdem (m.in. wartość, wiek, aktualny przebieg, ilość i rodzaj zamontowanych urządzeń przeciwkradzieżowych, miejsce parkowania),
 • kierowcą (np. wypracowane zniżki za bezszkodową jazdę w OC i AC, wiek, miejsce zamieszkania),
 • wybranym zakresem ubezpieczenia (sposobem likwidacji szkody, wysokością udziału własnego, zastosowaniem lub zniesieniem amortyzacji części).

Jak znaleźć najlepsze AC w najniższej cenie?

Chociaż w przypadku ubezpieczenia autocasco, cena ma drugorzędne znaczenie, warto porównać oferty różnych ubezpieczycieli. Z reguły najdroższe pakiety gwarantują najszerszą ochronę, co nie oznacza, że nie istnieje możliwość znalezienia taniego i dobrego ubezpieczenia AC samochodu. Może się bowiem okazać, że ten sam lub zbliżony pakiet będzie miał w poszczególnych towarzystwach zupełnie inną cenę. 

Nasza porównywarka pomoże Ci znaleźć najlepsze ubezpieczenie OC AC Assistance NNW w korzystnej cenie. Zobacz przykładowe kalkulacje i przekonaj się, że warto porównać oferty autocasco.

Kierowca nr 1

Anna, lat 32, stan cywilny – panna. Samochód – Fiat Panda 2010, benzyna 1.1 l, miejsce zamieszkania – Kielce, maksymalne zniżki za bezszkodową jazdę w OC i AC.

Ile kosztuje najtańszy pakiet OC AC dla 32-latki z Kielc?
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Beesafe
OC
AC Mini
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
mtu24.pl
OC
AC Mini
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc PrawnaOchrona AC: tylko żywioły
Wiener
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc PrawnaOponyBagaż
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
TUZ TUW
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc
Ile kosztuje najtańszy pakiet OC AC dla 32-latki z Kielc?
Uniqa
629,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Beesafe
659,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
mtu24.pl
666,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna Ochrona AC: tylko żywioły
Wiener
842,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna Opony Bagaż
Benefia
914,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
TUZ TUW
1090,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc

Oferty OC AC wyliczone w kalkulatorze rankomat.pl 25.04.2022 r.

Kierowca nr 2

Marek, lat 48, żonaty, dwójka dzieci. Samochód – Ford Mondeo 2009 r., benzyna 2.0, miejsce zamieszkania – Olsztyn, maksymalne zniżki za bezszkodową jazdę OC AC.

Ile kosztuje najtańszy pakiet OC AC dla 48-letniego kierowcy z Olsztyna?
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
mtu24.pl
OC
AC Mini
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomocOchrona: tylko żywioły
Beesafe
OC
AC Mini
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Wiener
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc PrawnaOponyBagaż
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
TUZ TUW
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc
Ile kosztuje najtańszy pakiet OC AC dla 48-letniego kierowcy z Olsztyna?
Uniqa
739,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
mtu24.pl
831,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Ochrona: tylko żywioły
Beesafe
837,95 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Wiener
1027,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna Opony Bagaż
Benefia
1133,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
TUZ TUW
1212,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc

Oferty OC AC wyliczone w kalkulatorze rankomat.pl 25.04.2022 r.

Dzięki porównaniu ofert kilkunastu ubezpieczycieli, masz szansę (tak jak Anna i Marek) na znalezienie nie tylko taniego, ale przede wszystkim dobrego autocasco. Możesz od razu przejść do naszego kalkulatora i porównać zakresy i ceny ubezpieczeń AC dla swojego samochodu.

Jak uzyskać najlepsze odszkodowanie z AC?

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia pojazdu i będziesz chciał go naprawić z polisy AC, pamiętaj aby niezwłocznie zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela. Zbyt długa zwłoka może nawet narazić Cię na odmowę wypłaty odszkodowania, np. z powodu rażącego zaniedbania i w konsekwencji zwiększenia rozmiaru szkody.

O czym warto pamiętać likwidując szkodę AC?

 • Jeśli masz możliwość zlikwidowania szkody bezgotówkowo, skorzystaj z niej - nie będziesz musiał szukać warsztatu i przejmować się rozliczeniem kosztów naprawy;
 • Niektóre towarzystwa, pomimo że umowa AC zakłada naprawę w warsztacie, proponują swoim klientom skorzystanie z wariantu kosztorysowego. Zdecyduj się na niego tylko wtedy, gdy wycena szkody jest dla Ciebie bardzo korzystna, uszkodzenia są tylko powierzchniowe, a warsztat który samodzielnie wybierzesz jest zaufany;
 • Nie każdą usterkę auta musisz zgłaszać z polisy AC. Przed zgłoszeniem szkody sprawdź, czy Twoja umowa ubezpieczenia nie gwarantuje również dodatkowej ochrony, np. szyb, opon, kluczyków itp. - jeśli naprawisz samochód z takiej polisy, nie stracisz zniżek w AC;
 • Ze swojej umowy ubezpieczenia możesz również skorzystać, gdy do kolizji doszło nie z Twojej winy – Twój ubezpieczyciel zlikwiduje szkodę, a następnie zwróci się do ubezpieczyciela sprawcy o zwrot poniesionych kosztów.

Uwaga! Takie rozwiązanie może oznaczać utratę zniżek, ale tylko do czasu gdy nasze towarzystwo odzyska pieniądze za wypłacone odszkodowanie.

Szukasz dobrego i taniego AC? Skorzystaj z naszego kalkulatora i wybierz zakres AC dopasowany do Twoich potrzeb

Porównaj oferty OC AC

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie AC w rankomat.pl?

Ubezpieczenie AC autocasco proponowane przez różne towarzystwa może mieć taki sam lub bardzo podobny zakres, ale już niekoniecznie cenę. Pamiętaj, że dobre autocasco nie musi być bardzo drogie. Wystarczy tylko znaleźć ubezpieczyciela, który zaoferuje Ci jak najwięcej, za możliwie najniższą składkę. 

W rankomat.pl pomożemy Ci wybrać polisę AC dopasowaną zakresem i ceną do Twoich potrzeb. 

Masz dodatkowe pytania dotyczące przedstawionej w naszym kalkulatorze oferty AC? Nie musisz od razu decydować się na zakup ubezpieczenia. Obok wybranej propozycji kliknij w przycisk „Zamów rozmowę” i podaj nam swój numer telefonu oraz preferowaną godzinę kontaktu. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą niezobowiązująco i postara się rozwiać wszystkie Twoje ewentualne wątpliwości.

Co warto wiedzieć

 • Ubezpieczenie ac autocasco jest ubezpieczeniem dodatkowym, a każde towarzystwo ma prawo samodzielnie ustalać cenę i zakres polisy.
 • Podczas wyboru ubezpieczenia AC najważniejsze są oferowane przez towarzystwo warunki ochrony.
 • Wybierając ubezpieczenie autocasco, właściciel samochodu powinien zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, udział własny, amortyzację części czy sposób naprawy auta.
 • Aby kupić dobrą polisę w korzystnej cenie, warto porównać oferty kilku ubezpieczycieli.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy firma ubezpieczeniowa przeprowadza inspekcję pojazdu?

  Towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze przeprowadzają inspekcję przed zawarciem umowy AC. Z reguły inspekcja samochodu nie jest wymagana lub wybierana tylko losowo. Jeśli istnieje taka potrzeba, towarzystwo kontaktuje się z klientem i indywidualnie umawia na oględziny, w terminie odpowiednim dla właściciela pojazdu.

 2. Czy opłaca się zakup ubezpieczenia AC?

  Ubezpieczenie AC może przydać się praktycznie każdemu właścicielowi pojazdu. Najważniejsze, aby znaleźć ubezpieczenie dopasowane do naszych potrzeb, zarówno pod względem ceny jak i zakresu ochrony.

  Oczywiście, są grupy kierowców, dla których zakup polisy jest najbardziej wskazany, a w niektórych przypadkach nawet konieczny. Możemy wyszczególnić przede wszystkim: właścicieli nowych i drogich samochodów (narażeni są oni na duże straty w przypadku całkowitej utraty pojazdu lub uszkodzenia auta), osoby często podróżujące (im więcej korzystamy z samochodu, tym większe istnieje prawdopodobieństwo, że dojdzie do kolizji czy wypadku), użyczający swój pojazd innym osobom oraz parkujący często poza garażem (taki samochód może zostać uszkodzony przez nieznanego sprawcę lub być łatwym łupem dla złodzieja).

 3. Czy opłaca się kupić AC na raty?

  Z reguły najkorzystniejszą opcją jest zapłata za polisę AC jednorazowo. Rozbicie składki na raty może wiązać się z dodatkową opłatą. Co istotne – każde towarzystwo stosuje nieco inne oprocentowanie rat. Może ono wahać się od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. Oczywiście, jeśli obawiasz się dużego jednorazowego wydatku, warto skorzystać z takiej oferty. To z pewnością lepsze rozwiązanie niż rezygnacja z AC.

  Uwaga! W Rankomat możesz rozłożyć płatność za ubezpieczenie samochodu nawet na cały rok. Wraz z naszym Partnerem - Inbank umożliwiamy podział składki na 12 równych miesięcznych rat, w przypadku niektórych ofert. Sprawdź w naszym kalkulatorze czy taka oferta dotyczy wybranej przez Ciebie polisy.

 4. Na ile podpisuje się umowę AC?

  Umowę ubezpieczenia AC zawiera się z reguły na 12 miesięcy. Najłatwiej (i najtaniej) kupić polisę w pakiecie z OC. Jeśli jednak zdecydujesz się na ten krok nieco później, możesz zapytać swojego ubezpieczyciela, czy istnieje możliwość dokupienia autocasco w trakcie trwania umowy OC. Wtedy ochrona ubezpieczeniowa może trwać odpowiednio krócej i obejmować okres do dnia zakończenia umowy OC.

 5. Czy można zrezygnować z umowy AC zawartej online?

  Tak. Masz na to 30 dni od dnia zawarcia umowy na odległość, czyli przez telefon lub Internet. Jeśli chcesz skorzystać z takiego rozwiązania, powinieneś przygotować odstąpienie od umowy na piśmie i powołać się w nim na art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

 6. Czy nieopłacona polisa autocasco jest ważna?

  To zależy od zakładu ubezpieczeń, z którym zawarłeś umowę autocasco. Część ubezpieczycieli uznaje nieopłacone polisy AC za nieważne i automatycznie rozwiązuje umowy. Inne firmy natomiast, w przypadku braku opłaty AC, nadal uznają ważność polisy i wymagają zapłaty składki. Anulacja umowy AC w takim towarzystwie jest możliwa tylko po sprzedaży samochodu, wyrejestrowaniu lub szkodzie całkowitej.

 7. Czy można dokupić AC do OC?

  Ubezpieczenie AC jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym i każda firma może zawierać umowę AC na indywidualnych warunkach. W jednej dokupisz polisę AC w dowolnym momencie do obowiązującego już OC, w innej natomiast autocasco będzie dostępne tylko podczas zawierania umowy OC. Niektóre towarzystwa proponują również AC jako oddzielny produkt (bez względu na to, gdzie kupiłeś obowiązkowe ubezpieczenie OC). Jednak z reguły za takie autocasco trzeba zapłacić znacznie więcej niż w połączeniu z OC.

 8. Jak zgłosić szkodę z AC?

  W każdej firmie ubezpieczeniowej zgłosisz szkodę telefonicznie – numer kontaktowy znajdziesz na stronie internetowej swojego ubezpieczyciela lub na polisie autocasco. Większość towarzystw umożliwia także zgłoszenie szkody AC online. Wówczas wystarczy skorzystać z prostego formularza internetowego lub zalogować się na swoje konto (potrzebnych informacji szukaj na stronie głównej towarzystwa – zazwyczaj wystarczy wejść w odpowiednią zakładkę).

 9. Jak zlikwidować szkodę z AC za granicą?

  Do uszkodzenia pojazdu doszło podczas pobytu za granicą? W takim przypadku warto jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem. Bez konsultacji z nim nie powinniśmy podejmować żadnych działań, bo może nas to narazić na odmowę zwrotu poniesionych kosztów. Lepiej więc od razu dopytać o sposób likwidacji szkody.

  Przykładowo, niektóre zakłady ubezpieczeń przewidują tylko naprawę na miejscu, która przygotuje samochód do dalszej bezpiecznej jazdy (oczywiście jeśli to jest możliwe). W takim przypadku całkowita likwidacja szkody odbywa się już na terenie Polski.