Ubezpieczenie na wypadek choroby śmiertelnej zabezpiecza finansowo w sytuacji zdiagnozowania choroby Alzheimera, Creutzfeldta-Jakoba, Leśniowskiego-Crohna, Parkinsona, a także wielu innych schorzeń, które mogą prowadzić do zgonu. Ile kosztuje polisa oraz kto może z niej skorzystać? Podpowiadamy. 

Ubezpieczenie na życie w swoim podstawowym zakresie zabezpiecza bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Podstawę można jednak rozszerzyć, m.in. o ochronę na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby, pobytu w szpitalu czy operacji chirurgicznej. Poniżej sprawdzamy, na czym polega takie zabezpieczenie i jakie korzyści może przynieść.

Jak ubezpieczyciel rozumie chorobę śmiertelną?

Jak właściwie jest definiowana choroba śmiertelna przez towarzystwa ubezpieczeniowe? Jest to nieuleczalna choroba zdiagnozowana pierwszy u ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, która na podstawie co najmniej dwóch niezależnych opinii wydanych przez lekarzy specjalistów w danej dziedzinie, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, nie rokuje przeżycia przez ubezpieczonego okresu 12 miesięcy od daty jej zdiagnozowania.

Czym innym jest zatem poważne zachorowanie jak np. niezłośliwy guz mózgu czy niewydolność nerek, a czym innym jest choroba śmiertelna. Należy jednak pamiętać o tym, że poważne zachorowanie również jest podstawą do otrzymania świadczenia z polisy, jak również – że stan ubezpieczonego również może być bardzo poważny.

Wśród poważnych zachorowań najczęściej spotkać możemy:

 • anemię aplastyczną, 
 • bakteryjne zapalenie opon mózgowo—rdzeniowych,
 • chorobę Alzeimera,
 • chorobę Creutzfeldta-Jakoba,
 • chorobę neuronu ruchowego,
 • chorobę Parkinsona,
 • ciężkie oparzenia, 
 • dystrofię mięśniową,
 • kardiomiopatię,
 • łagodny nowotwór wewnątrzczaszkowy,
 • nieswoiste zapalenie jelita o ciężkim przebiegu,
 • niewydolność nerek,
 • nowotwór złośliwy, 
 • paraliż,
 • pierwotne nadciśnienie płucne,
 • przeszczep narządu,
 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • stwardnienie rozsiane,
 • śpiączkę,
 • toczeń rumieniowaty,
 • udar mózgu,
 • usunięcie płuca,
 • utratę kończyn,
 • utratę mowy, 
 • utratę słuchu,
 • utratę wzroku,
 • zakażenie wirusem HIV,
 • zapalenie mózgu, 
 • zawał serca.

Należy jednak podkreślić, że każda z powyższych chorób jest szczegółowo opisana w dokumencie OWU. Część przypadków musi wynikać z określonych okoliczności, jak np. zarażenie wirusem HIV powstałe w wyniku zakażenia w szpitali podczas zabiegu chirurgicznego lub transfuzji krwi. Warto zwrócić uwagę na punkt mówiący o wyłączeniach odpowiedzialności. Przykładowo – utrata kończyn powstała w wyniku wypadku samochodowego podczas prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień może nie gwarantować otrzymania odszkodowania.

Co powinieneś wiedzieć o takim ubezpieczeniu?

Ubezpieczenie na życie, które uwzględnia ochronę na wypadek choroby śmiertelnej ma zapewnić wsparcie finansowe, które ubezpieczony może przeznaczyć na leczenie, rehabilitację, jak i niezbędną pomoc czy opiekę. 

W tak trudnej sytuacji, jak choroba śmiertelna – bliscy chorego mogą nie mieć możliwości pomocy w takim stopniu, jaki chcieliby zapewnić. Potrzebny może być pobyt w prywatnej placówce, np. hospicyjnej lub opiekun, który zapewni codzienną opiekę nad chorym. Potrzebne mogą być sprzęty niezbędne do codziennego funkcjonowania, jak np. wózek inwalidzki, specjalistyczne łóżko czy podnośnik. Każda z form pomocy może być bardzo kosztowna, zatem świadczenie z polisy jest niezwykle ważne w tak trudnym czasie.

Ile możesz zapłacić za ochronę w tym zakresie? 

Polisa na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej stanowi nieduży wydatek w porównaniu z kosztami życia czy też kwotami przeznaczanymi na cele rozrywkowe takie jak teatr, kino, mecze sportowe itd. Wykupienie ochrony kosztuje już od 40 złotych miesięcznie – taki produkt oferuje np. towarzystwo ubezpieczeniowe Pru. Wsparcie finansowe z tytułu ciężkiego zachorowania zapewniają również PZU, Warta oraz Nationale-Nederlanden – w przypadku tych TU wysokość składki ustala się indywidualnie, w oparciu o czynniki takie jak np. wiek płatnika składek lub suma ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania ciężkiej choroby Pru

Polisa jest przeznaczona dla osób, które w dniu podpisania umowy są w wieku 18-71 lat. Umowę podstawową można rozszerzyć poprzez wykupienie 11 dodatków – w tym również na wypadek poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu lub operacji. Minimalna suma ubezpieczenia w polisie podstawowej wynosi 10 000 złotych, natomiast w przypadku rozszerzeń wysokość sumy ubezpieczenia dobiera się zgodnie z potrzebami zainteresowanego.

Polisa na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej PZU

Polisa na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej jest możliwa do wykupienia w PZU. Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób mogą zakupić osoby, które  mają indywidualne podstawowe ubezpieczenie na życie w PZU bądź zawierają umowę w związku z następującymi produktami: PZU „Gwarantowane Jutro”, PZU „Wsparcie Najbliższych”, PZU „Ochrona Każdego Dnia” albo PZU „Na Dobry Początek”.

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania ciężkiej choroby PZU jest dostępne w dwóch wariantach – standard oraz premium. Od wybranego rodzaju polisy zależy zakres ochrony – np. ubezpieczenie na wypadek choroby Parkinsona, choroby Alzheimera lub zakażenia wirusem HIV w wyniku transfuzji są dostępne jedynie po wykupieniu wersji premium. Przed zawarciem umowy należy uzupełnić ankietę medyczną, odszkodowanie wynosi do 1 000 000 złotych, z kolei wysokość składki ustala się indywidualnie.

Polisa na wypadek choroby śmiertelnej Warta

Ubezpieczenie na wypadek śmiertelnej choroby oferuje także towarzystwo ubezpieczeniowe Warta. W przypadku polisy „Ochrona” cena jest określana indywidualnie, w zależności od takich czynników jak suma ubezpieczenia, wiek płatnika składek oraz zakres ochrony. To ubezpieczony decyduje, na wypadek jakich sytuacji potrzebuje ochrony oraz jaka ma być wysokość maksymalnej wypłaty dla poszczególnych zdarzeń. Poza wsparciem finansowym z tytułu zdiagnozowania poważnego schorzenia może on liczyć również na sfinansowanie kosztu pobytu w szpitalu, assistance medyczny, rehabilitację, a nawet organizację i pokrycie kosztów korepetycji dla dziecka.

Polisa na wypadek zdiagnozowania schorzenia śmiertelnego Nationale-Nederlanden

Polisa na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej jest dostępna także w Nationale-Nederlanden. Ubezpieczyciel zapewnia odszkodowanie w  wysokości do nawet 1 000 000 złotych, a ponadto gwarantuje dostęp do drugiej opinii medycznej, sfinansowanie badań diagnostycznych i genetycznych czy pakiet Assistance. Wysokość składki ustala się zgodnie z obowiązującą taryfą, mają na nią wpływ czynniki takie jak wiek ubezpieczonego, czas trwania umowy, suma ubezpieczenia oraz wybrany wariant ochrony.
 

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej – przegląd ofert kilku wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

TUWysokość składki

Wysokość SU

Zakres ochrony
Pru
„Komfort życia”
od 40 zł miesięcznieod 10 000 zł

umowę podstawową można rozszerzyć poprzez wykupienie do niej do 11 dodatków
 
możliwa jest ochrona na wypadek poważnego zachorowania (54 choroby wymienione w OWU), dostęp do drugiej opinii medycznej, odszkodowanie z tytułu pobytu w szpitalu lub przebytej operacji, a także świadczenia wynikające z poważnego inwalidztwa, niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

PZU
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób

jest ustalana indywidualniedo 1 000 000 złdo wyboru są dwa warianty: standard oraz premium – od nich zależy zakres ochrony

WARTA
„Ochrona”

jest ustalana indywidualniejest ustalana indywidualniepoza wsparciem finansowym z tytułu zdiagnozowania poważnego schorzenia ubezpieczyciel zapewnia również: odszkodowanie na wypadek pobytu w szpitalu, assistance medyczny, sfinansowanie kosztów rehabilitacji oraz organizację i pokrycie kosztów korepetycji dla dziecka

Nationale-Nederlanden Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowaniapoważnej choroby

jest ustalana indywidualniedo 1 000 000 złpoza odszkodowaniem z tytułu zdiagnozowania śmiertelnej choroby ubezpieczyciel zapewnia także dostęp do drugiej opinii medycznej, sfinansowanie badań diagnostycznych i genetycznych oraz pakiet Assistance

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 18.10.2023 r.

Dlaczego ochrona na wypadek poważnego zachorowania jest tak ważna? 

Polisa na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej to potrzebny produkt ubezpieczeniowy, ponieważ nadal nie są znane przyczyny wielu ciężkich schorzeń, naukowcy jedynie przypuszczają, że do ich rozwoju prowadzi współwystępowanie różnych czynników, np. genetycznych, immunologicznych oraz środowiskowych.

Wsparcie finansowe może być w szczególności ważne dla osób, które:

 • mają predyspozycje genetyczne do wystąpienia jakiejś choroby – w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie zbadać skłonność do rozwoju pewnych chorób zapisaną w genach. Wiedza na ten temat pozwala lepiej się przygotować do walki ze schorzeniem,
 • mają zobowiązania finansowe (np. wobec banku lub rodziny na utrzymaniu) i chcą mieć zapewnioną ciągłość finansową w różnych trudnych sytuacjach,
 • nie mają odłożonych środków finansowych na przyszłość i nie byłyby w stanie pokryć kosztów leczenia sięgających kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych,
 • obawiają się zachorowania na chorobę, w przypadku której nie opracowano jeszcze skutecznego leczenia,
 • prowadzą niezdrowy tryb życia – czynniki takie jak brak aktywności fizycznej, nadwaga lub otyłość, nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu albo stosowanie źle zbilansowanej diety zwiększają ryzyko wystąpienia różnych chorób, w tym także tych, które są śmiertelne w skutkach.  

Jak zgłosić ubezpieczycielowi zdiagnozowanie choroby śmiertelnej?

Polisa na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej gwarantuje wypłatę określonej sumy z tytułu wykrycia u osoby ubezpieczonej schorzenia wymienionego w OWU. W sytuacji, gdy płatnik składek chce skorzystać z przysługującej mu ochrony, wystarczy, że dostarczy do ubezpieczyciela wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego. Można tego dokonać osobiście, odwiedzając oddział firmy ubezpieczeniowej, bądź też zdalnie, np. za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza online dostępnego na stronie internetowej TU.

Do wniosku o ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej należy dołączyć dokumentację medyczną, która potwierdza zdiagnozowanie ciężkiej choroby, jak również inne wymagane dokumenty, m.in. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport). Wiele towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia sprawdzenie, jak przebiega weryfikacja sprawy, z poziomu panelu klienta w serwisie internetowym. Gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pieniądze są przesyłane na konto w ciągu najbliższych 30 dni. Natomiast w przypadku innych świadczeń, takich jak np. organizacja transportu medycznego, ubezpieczyciel niezwłocznie przystępuje do działania określonego w umowie.  

Do zgłoszenia roszczenia potrzebne mogą być:

 • dane ubezpieczonego: imię, nazwisko, PESEL,
 • dane kontaktowe,
 • rodzaj ubezpieczenia,
 • data przystąpienia do ubezpieczenia,
 • numer polisy,
 • dokładny opis zdarzenia polisowego,
 • dokumenty potwierdzające zdarzenie: wypis ze szpitala, karta choroby, wyniki badań.

Jaką ochronę warto wykupić oprócz polisy na wypadek choroby śmiertelnej?

Polisa na wypadek choroby śmiertelnej może mieć bardzo szeroki zakres ochrony. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje pakiety, które da się dostosować do własnych potrzeb. Poza wystąpieniem ciężkiego schorzenia ubezpieczenie może chronić także na wypadek diagnozy chorób cywilizacyjnych lub nowotworów oraz w różnych innych nieprzewidzianych sytuacjach – od utraty zdolności do pracy, przez śmierć bliskiej osoby, po konieczność odbycia operacji chirurgicznej. Dokładna lista wariantów, które wolno dokupić do umowy podstawowej, jest zawsze dostępna do wglądu na stronach internetowych poszczególnych ubezpieczycieli oraz w dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

W przypadku polisy na wypadek zdiagnozowania ciężkiej choroby warto wybrać taki produkt, który zapewnia nie tylko odszkodowanie, ale również dodatkowe formy pomocy, np. dostęp do drugiej opinii medycznej, zatrudnienie opiekuna lub pakiet assistance w cenie polisy. Dobrze jest poszukać odpowiedniego dla siebie rozwiązania.

– mówi Ewelina Ratajczak, ekspertka Rankomat.

Kiedy ochrona z ubezpieczenia nie działa?

Polisa na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej – tak jak wszystkie inne ubezpieczenia dostępne na rynku – ma pewne wyłączenia odpowiedzialności. Są to sytuacje, które powodują, że ubezpieczonemu nie przysługuje odszkodowanie, mimo zaistnienia zdarzenia opisanego w umowie.

Do wyłączeń odpowiedzialności należą np.:

 • brak terminowości w dostarczeniu dokumentów niezbędnych dla ustalenia zasadności roszczenia,
 • brak terminowości w opłacaniu składek należnych za ubezpieczenie,
 • rozwój choroby śmiertelnej w wyniku zażywania niezalecanych leków, narkotyków, środków odurzających bądź psychotropowych,
 • rozwój choroby śmiertelnej po wykonaniu zabiegów o charakterze medycznym poza kontrolą lekarza,
 • rozwój choroby śmiertelnej spowodowany nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza,
 • rozwój ciężkiej choroby przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej i zatajenie informacji na ten temat przed ubezpieczycielem,
 • udzielenie nieprawidłowych informacji w ankiecie dotyczącej stanu zdrowia,
 • zachorowanie w następstwie skażenia toksycznego, promieniowania jonizującego, skażenia radioaktywnego.

Oprócz tego ochrona z ubezpieczenia na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej może nie zadziałać także wtedy, gdy zdarzenie polisowe wystąpiło w czasie objętym karencją. To okres pomiędzy zawarciem umowy a pełną ochroną, który wynosi od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Podczas zakupu polisy warto również zwrócić uwagę na limity określające, ile razy w ciągu roku lub w czasie trwania umowy wolno skorzystać z danego świadczenia.

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie?

W wyborze najlepszego ubezpieczenia na życie pomocny okazuje się kalkulator polis. To narzędzie, którego zadaniem jest automatyczne przeprowadzanie selekcji ofert pod kątem różnych zmiennych. Po uzyskaniu od zainteresowanego informacji na temat jego potrzeb proponuje on kilka najlepszych opcji spośród tak wielu dostępnych na rynku. Porównywarki ubezpieczeń pozwalają szybko znaleźć polisę, która nie będzie nadmiernie obciążać domowego budżetu, a jednocześnie  zapewni szeroki zakres ochrony.
 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie na życie może zapewnić nam ochronę na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby poprzez zakup umowy dodatkowej w tym kierunku

2. Choroba śmiertelna jest definiowana jako problem zdrowotny, który w przeciągu najbliższych 12 miesięcy może być przyczyną zgonu ubezpieczonego

3. Polisa na życie może zapewnić zarówno wsparcie finansowe, jak i pomoc w ramach assistance

4. Porównanie ofert pozwoli znaleźć najbardziej dopasowaną do nas ofertę oraz zaoszczędzić pieniądze

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od choroby śmiertelnej

 1. W jakim wieku można przystąpić do polisy na wypadek choroby śmiertelnej?

  To zależy od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku Prudential polisa jest przeznaczona dla osób, które w dniu podpisania umowy są w wieku 18-71 lat, natomiast w Nationale Nederlanden z produktu ubezpieczeniowego może skorzystać każdy w wieku od 18 do 61 lat. Tymczasem Warta kieruje swoją polisę na wypadek choroby śmiertelnej do osób w wieku 18-65 lat.

 2. Jakie choroby śmiertelne uwzględnia polisa na życie?

  Polisa na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej dotyczy konkretnych schorzeń – ich wykaz można znaleźć w dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Niektóre ubezpieczenia chronią tylko w sytuacji zdiagnozowania wystąpienia śmiertelnego nowotworu złośliwego, natomiast inne obowiązują również wtedy, gdy wykryto inne rzadsze schorzenia, np. bakteryjne zapalenie wsierdzia, idiopatyczne nadciśnienie płucne czy chorobę Parkinsona.  

 3. Czy polisę na wypadek choroby śmiertelnej można wykupić bez umowy podstawowej?

  Nie, w przypadku ubezpieczeń indywidualnych polisa od choroby śmiertelnej jest umową dodatkową, którą nabywamy do umowy podstawowej. W ubezpieczeniach grupowych z kolei ochrona na wypadek poważnego zachorowania może wchodzić w zakres ochrony, jaka wynika z umowy podstawowej. Należy jednak zaznaczyć, że oba rodzaje ubezpieczeń znacznie różnią się w zakresie wysokości świadczeń i warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniej dla nas polisy.

 4. Czy posiadanie dwóch ubezpieczeń może zapewnić dwa odszkodowania?

  Tak, pod warunkiem, że obie polisy uwzględniają zdarzenie polisowe. W sytuacji, gdy posiadamy np. ubezpieczenie grupowe oraz podstawową umowę w indywidualnej polisie, poważne zachorowanie może zostać uznane tylko przez polisę, która obejmuje je ochroną. Jeśli obie polisy zapewniają podobny zakres ochrony – możemy liczyć na dwa świadczenia.

 5. Na co ubezpieczony może przeznaczyć pieniądze z polisy?

  Środki z ubezpieczenia ubezpieczony może przeznaczyć na dowolny cel – leczenie w prywatnej klinice, nierefundowane leki, rehabilitację, wyjazd leczniczy lub spłatę kredytu. Ubezpieczyciel nie narzuca tego, w jaki sposób należy wykorzystać pieniądze uzyskane z polisy.

 6. Czy osoba, która wcześniej poważnie chorowała, może się ubezpieczyć?

  Tak, pomimo przejścia poważnej choroby można nabyć ubezpieczenie na życie. Przy zakupie polisy agent przekaże do wypełnienia ankietę medyczną, w której należy opisać rodzaj choroby oraz okoliczności z nią związane – przebyte operacje, pobyt w szpitalu itd. Na tej podstawie ubezpieczyciel oceni ryzyko poważnego zachorowania oraz śmierci i dostosuje ofertę do klienta.