Ubezpieczenie na wypadek choroby śmiertelnej zabezpiecza finansowo w sytuacji zdiagnozowania choroby Alzheimera, Creutzfeldta-Jakoba, Leśniowskiego-Crohna, Parkinsona, a także wielu innych schorzeń, które mogą prowadzić do zgonu. Ile kosztuje polisa oraz kto może z niej skorzystać? Podpowiadamy. 

Ubezpieczenie na życie w swoim podstawowym zakresie zabezpiecza bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Podstawę można jednak rozszerzyć, m.in. o ochronę na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby, pobytu w szpitalu czy operacji chirurgicznej. Poniżej sprawdzamy, na czym polega takie zabezpieczenie i jakie korzyści może przynieść.

Jak ubezpieczyciel rozumie chorobę śmiertelną?

Jak właściwie jest definiowana choroba śmiertelna przez towarzystwa ubezpieczeniowe? Jest to nieuleczalna choroba zdiagnozowana pierwszy u ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, która na podstawie co najmniej dwóch niezależnych opinii wydanych przez lekarzy specjalistów w danej dziedzinie, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, nie rokuje przeżycia przez ubezpieczonego okresu 12 miesięcy od daty jej zdiagnozowania.

Czym innym jest zatem poważne zachorowanie jak np. niezłośliwy guz mózgu czy niewydolność nerek, a czym innym jest choroba śmiertelna. Należy jednak pamiętać o tym, że poważne zachorowanie również jest podstawą do otrzymania świadczenia z polisy, jak również – że stan ubezpieczonego również może być bardzo poważny.

Wśród poważnych zachorowań najczęściej spotkać możemy:

 • anemię aplastyczną, 
 • bakteryjne zapalenie opon mózgowo—rdzeniowych,
 • chorobę Alzeimera,
 • chorobę Creutzfeldta-Jakoba,
 • chorobę neuronu ruchowego,
 • chorobę Parkinsona,
 • ciężkie oparzenia, 
 • dystrofię mięśniową,
 • kardiomiopatię,
 • łagodny nowotwór wewnątrzczaszkowy,
 • nieswoiste zapalenie jelita o ciężkim przebiegu,
 • niewydolność nerek,
 • nowotwór złośliwy, 
 • paraliż,
 • pierwotne nadciśnienie płucne,
 • przeszczep narządu,
 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • stwardnienie rozsiane,
 • śpiączkę,
 • toczeń rumieniowaty,
 • udar mózgu,
 • usunięcie płuca,
 • utratę kończyn,
 • utratę mowy, 
 • utratę słuchu,
 • utratę wzroku,
 • zakażenie wirusem HIV,
 • zapalenie mózgu, 
 • zawał serca.

Należy jednak podkreślić, że każda z powyższych chorób jest szczegółowo opisana w dokumencie OWU. Część przypadków musi wynikać z określonych okoliczności, jak np. zarażenie wirusem HIV powstałe w wyniku zakażenia w szpitali podczas zabiegu chirurgicznego lub transfuzji krwi. Warto zwrócić uwagę na punkt mówiący o wyłączeniach odpowiedzialności. Przykładowo – utrata kończyn powstała w wyniku wypadku samochodowego podczas prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień może nie gwarantować otrzymania odszkodowania.

Co powinieneś wiedzieć o takim ubezpieczeniu?

Ubezpieczenie na życie, które uwzględnia ochronę na wypadek choroby śmiertelnej ma zapewnić wsparcie finansowe, które ubezpieczony może przeznaczyć na leczenie, rehabilitację, jak i niezbędną pomoc czy opiekę. 

W tak trudnej sytuacji, jak choroba śmiertelna – bliscy chorego mogą nie mieć możliwości pomocy w takim stopniu, jaki chcieliby zapewnić. Potrzebny może być pobyt w prywatnej placówce, np. hospicyjnej lub opiekun, który zapewni codzienną opiekę nad chorym. Potrzebne mogą być sprzęty niezbędne do codziennego funkcjonowania, jak np. wózek inwalidzki, specjalistyczne łóżko czy podnośnik. Każda z form pomocy może być bardzo kosztowna, zatem świadczenie z polisy jest niezwykle ważne w tak trudnym czasie.

Jak duże świadczenie możesz otrzymać?

Wysokość świadczenia, które możesz otrzymać z polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby śmiertelnej, zależy od wielu czynników, w tym od wybranej polisy, zakresu ochrony oraz sumy ubezpieczenia, którą zdecydujesz się wykupić. Ogólnie rzecz biorąc, świadczenia mogą wahać się od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów złotych, w zależności od stopnia zaawansowania i rodzaju zdiagnozowanej choroby.

Opcje dostępne w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych (TU)

Różne towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne pakiety świadczeń, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Przykładowo, niektóre TU oferują plany z podstawowym pokryciem, uwzględniającym tylko najcięższe przypadki, podczas gdy inne mogą zapewniać rozszerzone pokrycie, które obejmuje również mniej poważne, ale nadal znaczące choroby.

Tak prezentuje się wysokość odszkodowania w wybranych towarzystwach ubezpieczeniowych:

 • TU Allianz – plany rozpoczynają się od 50 000 zł, a maksymalne świadczenie wynosi do 2 000 000 zł; istnieje opcja dostosowania pokrycia do specyficznych potrzeb klienta,
 • TU Generali – świadczenia zaczynają się od 75 000 zł, z możliwością zwiększenia sumy ubezpieczenia do 1 500 000 zł, a także wyboru dodatkowych opcji takich jak ubezpieczenie współmałżonka i dzieci.

Decydując się na wykupienie ubezpieczenia, warto porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych, aby znaleźć polisę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom finansowym. Prawie każde TU oferuje kalkulator online, który pomoże Ci w oszacowaniu potencjalnych świadczeń i kosztów związanych z wybranym planem ubezpieczeniowym.

Ile możesz zapłacić za ochronę w tym zakresie?

Koszt ubezpieczenia na wypadek choroby śmiertelnej jest zmienny i zależy od wielu czynników, takich jak wiek, stan zdrowia, styl życia oraz zakres wybranej ochrony. Towarzystwa Ubezpieczeniowe (TU) oferują różnorodne plany, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych klienta.

Ceny mogą się znacząco różnić w zależności od tego, jak szeroką ochronę chcesz uzyskać oraz jakie dodatkowe opcje zdecydujesz się wykupić. Poniżej znajduje się tabela z przykładowymi ofertami różnych towarzystw ubezpieczeniowych, prezentująca miesięczne składki za podstawową ochronę na wypadek choroby śmiertelnej.
 

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej

TU

Wysokość składki

Wysokość SU

Zakres ochrony

Pru

„Komfort życia”

od 40 zł miesięcznie

od 10 000 zł

umowę podstawową można rozszerzyć poprzez wykupienie do niej do 11 dodatków; możliwa jest ochrona na wypadek poważnego zachorowania (54 choroby wymienione w OWU), dostęp do drugiej opinii medycznej, odszkodowanie z tytułu pobytu w szpitalu lub przebytej operacji, a także świadczenia wynikające z poważnego inwalidztwa, niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

PZU
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób

jest ustalana indywidualnie

do 1 000 000 zł

do wyboru są dwa warianty: standard oraz premium – od nich zależy zakres ochrony

WARTA
„Ochrona”

jest ustalana indywidualnie

jest ustalana indywidualnie

poza wsparciem finansowym z tytułu zdiagnozowania poważnego schorzenia ubezpieczyciel zapewnia również: odszkodowanie na wypadek pobytu w szpitalu, assistance medyczny, sfinansowanie kosztów rehabilitacji oraz organizację i pokrycie kosztów korepetycji dla dziecka

Nationale-Nederlanden Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowaniapoważnej choroby

jest ustalana indywidualnie

do 1 000 000 zł

poza odszkodowaniem z tytułu zdiagnozowania śmiertelnej choroby ubezpieczyciel zapewnia także dostęp do drugiej opinii medycznej, sfinansowanie badań diagnostycznych i genetycznych oraz pakiet Assistance

Tabela 1.  Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych TU (19.04.2024).

Wypowiedź eksperta

Jak widać, miesięczne składki mogą się różnić, a wybór odpowiedniego towarzystwa i planu powinien być dokładnie przemyślany. Warto także zwrócić uwagę na dodatkowe opcje, które mogą zwiększyć skuteczność ochrony, jednak równocześnie podniosą miesięczną składkę.
Ewelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomościEwelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomości

Co może wpłynąć na cenę Twojej polisy?

Cena polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby śmiertelnej jest uzależniona od wielu czynników, które towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę przy kalkulacji składek. Oto główne elementy, które mogą wpływać na wysokość opłat:

 • wiek i płeć ubezpieczonego – młodsze osoby zazwyczaj płacą niższe składki, ponieważ ryzyko wystąpienia ciężkich chorób rośnie wraz z wiekiem. Kobiety mogą czasami płacić inne kwoty niż mężczyźni, ze względu na statystyczne różnice w długości życia i ryzyku wystąpienia niektórych chorób,
 • stan zdrowia – osoby z istniejącymi schorzeniami lub historią medyczną, która obejmuje poważne choroby, mogą spodziewać się wyższych składek. Wielu ubezpieczycieli wymaga przeprowadzenia badań medycznych przed ustaleniem stawek,
 • styl życia – palenie tytoniu, nadmierne spożywanie alkoholu, uprawianie ekstremalnych sportów bądź inne czynniki ryzyka mogą podnieść koszt ubezpieczenia, gdyż zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia chorób,
 • zakres ochrony – im szerszy zakres ochrony wybierzesz (więcej chorób i sytuacji pokrytych), tym wyższa będzie składka. Dodatkowe opcje, jak ochrona na życie, ubezpieczenie współmałżonka czy dzieci, również zwiększają koszt,
 • suma ubezpieczenia – wyższa suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel wypłaci w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, wiąże się z wyższą składką.

Świadomość i zrozumienie tych czynników z pewnością pomoże Ci w świadomym wyborze polisy, która najlepiej odpowiada Twoim indywidualnym potrzebom i możliwościom finansowym, zapewniając optymalną ochronę w razie nieprzewidzianych zdarzeń zdrowotnych.
 

Dlaczego ochrona na wypadek poważnego zachorowania jest tak ważna? 

Polisa na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej to potrzebny produkt ubezpieczeniowy, ponieważ nadal nie są znane przyczyny wielu ciężkich schorzeń, naukowcy jedynie przypuszczają, że do ich rozwoju prowadzi współwystępowanie różnych czynników, np. genetycznych, immunologicznych oraz środowiskowych.

Wsparcie finansowe może być w szczególności ważne dla osób, które:

 • mają predyspozycje genetyczne do wystąpienia jakiejś choroby – w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie zbadać skłonność do rozwoju pewnych chorób zapisaną w genach. Wiedza na ten temat pozwala lepiej się przygotować do walki ze schorzeniem,
 • mają zobowiązania finansowe (np. wobec banku lub rodziny na utrzymaniu) i chcą mieć zapewnioną ciągłość finansową w różnych trudnych sytuacjach,
 • nie mają odłożonych środków finansowych na przyszłość i nie byłyby w stanie pokryć kosztów leczenia sięgających kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych,
 • obawiają się zachorowania na chorobę, w przypadku której nie opracowano jeszcze skutecznego leczenia,
 • prowadzą niezdrowy tryb życia – czynniki takie jak brak aktywności fizycznej, nadwaga lub otyłość, nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu albo stosowanie źle zbilansowanej diety zwiększają ryzyko wystąpienia różnych chorób, w tym także tych, które są śmiertelne w skutkach.  

Jak zgłosić ubezpieczycielowi zdiagnozowanie choroby śmiertelnej?

Polisa na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej gwarantuje wypłatę określonej sumy z tytułu wykrycia u osoby ubezpieczonej schorzenia wymienionego w OWU. W sytuacji, gdy płatnik składek chce skorzystać z przysługującej mu ochrony, wystarczy, że dostarczy do ubezpieczyciela wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego. Można tego dokonać osobiście, odwiedzając oddział firmy ubezpieczeniowej, bądź też zdalnie, np. za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza online dostępnego na stronie internetowej TU.

Do wniosku o ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej należy dołączyć dokumentację medyczną, która potwierdza zdiagnozowanie ciężkiej choroby, jak również inne wymagane dokumenty, m.in. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport). Wiele towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia sprawdzenie, jak przebiega weryfikacja sprawy, z poziomu panelu klienta w serwisie internetowym. Gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pieniądze są przesyłane na konto w ciągu najbliższych 30 dni. Natomiast w przypadku innych świadczeń, takich jak np. organizacja transportu medycznego, ubezpieczyciel niezwłocznie przystępuje do działania określonego w umowie.  

Do zgłoszenia roszczenia potrzebne mogą być:

 • dane ubezpieczonego: imię, nazwisko, PESEL,
 • dane kontaktowe,
 • rodzaj ubezpieczenia,
 • data przystąpienia do ubezpieczenia,
 • numer polisy,
 • dokładny opis zdarzenia polisowego,
 • dokumenty potwierdzające zdarzenie: wypis ze szpitala, karta choroby, wyniki badań.

Jaką ochronę warto wykupić oprócz polisy na wypadek choroby śmiertelnej?

Jaką ochronę warto wykupić oprócz polisy na wypadek choroby śmiertelnej?
Decydując się na ubezpieczenie na wypadek choroby śmiertelnej, warto rozważyć dodatkowe opcje, które mogą zapewnić jeszcze szerszą ochronę. Oto kilka dodatkowych umów ubezpieczeniowych, które mogą się przydać.

Assistance medyczny

Assistance medyczny to usługa, która zapewnia wsparcie w nagłych przypadkach medycznych. Obejmuje ona organizację transportu medycznego, pomoc w umówieniu wizyt u specjalistów, a także wsparcie w dostępie do szybkiej pomocy medycznej, co jest szczególnie ważne w przypadku ciężkich chorób.

Ubezpieczenie pobytu w szpitalu

To dodatkowe ubezpieczenie zapewnia dzienne świadczenia pieniężne w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego. Środki te mogą pomóc pokryć dodatkowe wydatki związane z pobytem w szpitalu, które nie zawsze są w pełni pokrywane przez standardową polisę zdrowotną.

Ubezpieczenie operacji chirurgicznych

Rozszerzenie to pokrywa koszty operacji chirurgicznych, które mogą być niezbędne w wyniku ciężkiej choroby. Polisa ta może obejmować zarówno operacje planowane, jak i te wynikające z nagłych wypadków, zapewniając dodatkową warstwę ochrony finansowej.

Wybierając te lub inne dodatkowe opcje, możesz lepiej zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę przed finansowymi konsekwencjami niespodziewanych problemów zdrowotnych. To komplementarne podejście do ubezpieczenia zdrowotnego pozwala na wszechstronną ochronę, która może znacznie zmniejszyć stres w trudnych chwilach.
 

Kiedy ochrona z ubezpieczenia nie działa?

Polisa na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej – tak jak wszystkie inne ubezpieczenia dostępne na rynku – ma pewne wyłączenia odpowiedzialności. Są to sytuacje, które powodują, że ubezpieczonemu nie przysługuje odszkodowanie, mimo zaistnienia zdarzenia opisanego w umowie.

Do wyłączeń odpowiedzialności należą np.:

 • brak terminowości w dostarczeniu dokumentów niezbędnych dla ustalenia zasadności roszczenia,
 • brak terminowości w opłacaniu składek należnych za ubezpieczenie,
 • rozwój choroby śmiertelnej w wyniku zażywania niezalecanych leków, narkotyków, środków odurzających bądź psychotropowych,
 • rozwój choroby śmiertelnej po wykonaniu zabiegów o charakterze medycznym poza kontrolą lekarza,
 • rozwój choroby śmiertelnej spowodowany nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza,
 • rozwój ciężkiej choroby przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej i zatajenie informacji na ten temat przed ubezpieczycielem,
 • udzielenie nieprawidłowych informacji w ankiecie dotyczącej stanu zdrowia,
 • zachorowanie w następstwie skażenia toksycznego, promieniowania jonizującego, skażenia radioaktywnego.

Oprócz tego ochrona z ubezpieczenia na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej może nie zadziałać także wtedy, gdy zdarzenie polisowe wystąpiło w czasie objętym karencją. To okres pomiędzy zawarciem umowy a pełną ochroną, który wynosi od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Podczas zakupu polisy warto również zwrócić uwagę na limity określające, ile razy w ciągu roku lub w czasie trwania umowy wolno skorzystać z danego świadczenia.

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie?

W wyborze najlepszego ubezpieczenia na życie pomocny okazuje się kalkulator polis. To narzędzie, którego zadaniem jest automatyczne przeprowadzanie selekcji ofert pod kątem różnych zmiennych. Po uzyskaniu od zainteresowanego informacji na temat jego potrzeb proponuje on kilka najlepszych opcji spośród tak wielu dostępnych na rynku. Porównywarki ubezpieczeń pozwalają szybko znaleźć polisę, która nie będzie nadmiernie obciążać domowego budżetu, a jednocześnie  zapewni szeroki zakres ochrony.
 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie na życie może zapewnić nam ochronę na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby poprzez zakup umowy dodatkowej w tym kierunku

2. Choroba śmiertelna jest definiowana jako problem zdrowotny, który w przeciągu najbliższych 12 miesięcy może być przyczyną zgonu ubezpieczonego

3. Polisa na życie może zapewnić zarówno wsparcie finansowe, jak i pomoc w ramach assistance

4. Porównanie ofert pozwoli znaleźć najbardziej dopasowaną do nas ofertę oraz zaoszczędzić pieniądze

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od choroby śmiertelnej

 1. W jakim wieku można przystąpić do polisy na wypadek choroby śmiertelnej?

  To zależy od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku Prudential polisa jest przeznaczona dla osób, które w dniu podpisania umowy są w wieku 18-71 lat, natomiast w Nationale Nederlanden z produktu ubezpieczeniowego może skorzystać każdy w wieku od 18 do 61 lat. Tymczasem Warta kieruje swoją polisę na wypadek choroby śmiertelnej do osób w wieku 18-65 lat.

 2. Jakie choroby śmiertelne uwzględnia polisa na życie?

  Polisa na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej dotyczy konkretnych schorzeń – ich wykaz można znaleźć w dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Niektóre ubezpieczenia chronią tylko w sytuacji zdiagnozowania wystąpienia śmiertelnego nowotworu złośliwego, natomiast inne obowiązują również wtedy, gdy wykryto inne rzadsze schorzenia, np. bakteryjne zapalenie wsierdzia, idiopatyczne nadciśnienie płucne czy chorobę Parkinsona.  

 3. Czy polisę na wypadek choroby śmiertelnej można wykupić bez umowy podstawowej?

  Nie, w przypadku ubezpieczeń indywidualnych polisa od choroby śmiertelnej jest umową dodatkową, którą nabywamy do umowy podstawowej. W ubezpieczeniach grupowych z kolei ochrona na wypadek poważnego zachorowania może wchodzić w zakres ochrony, jaka wynika z umowy podstawowej. Należy jednak zaznaczyć, że oba rodzaje ubezpieczeń znacznie różnią się w zakresie wysokości świadczeń i warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniej dla nas polisy.

 4. Czy posiadanie dwóch ubezpieczeń może zapewnić dwa odszkodowania?

  Tak, pod warunkiem, że obie polisy uwzględniają zdarzenie polisowe. W sytuacji, gdy posiadamy np. ubezpieczenie grupowe oraz podstawową umowę w indywidualnej polisie, poważne zachorowanie może zostać uznane tylko przez polisę, która obejmuje je ochroną. Jeśli obie polisy zapewniają podobny zakres ochrony – możemy liczyć na dwa świadczenia.

 5. Na co ubezpieczony może przeznaczyć pieniądze z polisy?

  Środki z ubezpieczenia ubezpieczony może przeznaczyć na dowolny cel – leczenie w prywatnej klinice, nierefundowane leki, rehabilitację, wyjazd leczniczy lub spłatę kredytu. Ubezpieczyciel nie narzuca tego, w jaki sposób należy wykorzystać pieniądze uzyskane z polisy.

 6. Czy osoba, która wcześniej poważnie chorowała, może się ubezpieczyć?

  Tak, pomimo przejścia poważnej choroby można nabyć ubezpieczenie na życie. Przy zakupie polisy agent przekaże do wypełnienia ankietę medyczną, w której należy opisać rodzaj choroby oraz okoliczności z nią związane – przebyte operacje, pobyt w szpitalu itd. Na tej podstawie ubezpieczyciel oceni ryzyko poważnego zachorowania oraz śmierci i dostosuje ofertę do klienta.

 7. Co w ramach ubezpieczenia uważa się za chorobę śmiertelną?

  Choroba śmiertelna w ramach ubezpieczenia to zazwyczaj ciężka i potencjalnie zagrażająca życiu choroba. Do chorób śmiertelnych zalicza się m.in. nowotwory złośliwe, choroby serca, udar mózgu czy niewydolność nerek. Definicja może różnić się w zależności od warunków konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego, dlatego zawsze ważne jest dokładne zapoznanie się z OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia).

 8. Ile PZU płaci za ciężką chorobę?

  Wypłata z tytułu ciężkiej choroby przez PZU jest ustalana indywidualnie na podstawie warunków polisy, a jej wysokość zależy od wybranej sumy ubezpieczenia i szczegółów przypadku medycznego. PZU oferuje różnorodne plany, które mogą zapewniać świadczenia rzędu od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów złotych, w zależności od zakresu ochrony oraz sumy ubezpieczenia.