Polisa na życie może kosztować mniej niż 50 zł miesięcznie, ale niska cena to nie wszystko. Sprawdzamy, ile kosztuje polisa na życie w różnych towarzystwach i od czego zależy wysokość składki za takie ubezpieczenie.

Ustalenie ceny polisy na życie zależy od kilku czynników. Najłatwiej to zrobić w ubezpieczeniu grupowym (NNW szkolne, polisa pracownicza, polisa grupowa otwarta), gdzie wybiera się jeden z gotowych wariantów cenowych. W wersji indywidualnej znaczenie ma m.in. stan zdrowia, wiek, suma ubezpieczenia oraz liczba umów dodatkowych. Sprawdźmy, co możemy zyskać, w jakiej cenie oraz na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia dla siebie.

Przykładowe ceny polisy, jak również sumy ubezpieczenia i zakres pokazujemy na przykładach towarzystw takich jak UNIQA, Generali, PZU, Nationale-Nederlanden, Ergo Hestia i Pru.

Co to jest polisa na życie?

Polisa na życie to produkt, który jest dostępny w różnych formach, ale i dla każdego z nas może oznaczać coś innego. Dla jednej osoby polisa to zabezpieczenie finansowe z kompleksową ochroną, dla kogoś znaczenie będzie miała wysoka suma ubezpieczenia lub ochrona od nieszczęśliwych wypadków, dla innych najlepszym rozwiązaniem będzie najtańsze ubezpieczenie na życie. 

Czym właściwie jest ubezpieczenie na życie? Sprawdźmy, jakie mamy możliwości do wyboru.

Podstawowe ubezpieczenie na życie – to ochrona na wypadek śmierci ubezpieczonego. Odszkodowanie w ustalonej umową kwocie wypłacane jest najbliższym osoby zmarłej. Umowę można rozszerzyć poprzez zakup umów dodatkowych związanych np. z poważnym zachorowaniem, następstwem nieszczęśliwych wypadków lub pobytem w szpitalu. Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają zwykle kilka lub kilkanaście różnych umów dodatkowych, spośród których każdy klient może wybrać ochronę dopasowaną do swoich potrzeb. 

Indywidualna polisa na życie – to ubezpieczenie, które nabywamy samodzielnie, bez podmiotu pośredniczącego w zakupie. Sami wybieramy ofertę, sumę ubezpieczenia oraz ustalamy, w jakim zakresie ochrony oczekujemy. Umowę zawieramy na preferowany przez nas okres (np. 10 lub 20 lat).

Grupowa polisa na życie – to rozwiązanie, które nabyć możemy za pośrednictwem pracodawcy, banku lub operatora sieci komórkowej, w którym zakupiliśmy telefon. Tak zwana „grupówka” oferuje niską sumę ubezpieczenia, przystępną cenę i szeroki zakres ochrony. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejny rok. 

Otwarta polisa grupowa – to ubezpieczenie dla osób, które nie posiadają stałego zatrudnienia lub z powodu rodzaju umowy nie mają możliwości zakupu standardowej grupówki. Otwarte ubezpieczenie grupowe umożliwia korzystanie z szerokiego zakresu ochrony w przystępnej cenie, a warunki umowy są zbliżone do pozostałych ubezpieczeń grupowych.

Polisa rodzinna – to produkt, który łączy w ramach jednej składki ubezpieczenia dla kilku różnych osób: rodziców i dzieci, ale również dziadków. Każda z osób może mieć zakres ochrony dopasowany do swoich potrzeb. 

Polisa inwestycyjna – jest to ubezpieczenie mieszane, gdzie część składki kierowana jest na ochronę osoby ubezpieczonej, a część na fundusze inwestycyjne w celu pomnażania kapitału. Ubezpieczenie pozwala wypracować w dłuższej perspektywie większą sumę ubezpieczenia, jednak niesie za sobą ryzyko inwestycyjne, co oznacza, że na takim rozwiązaniu można również stracić.

Polisa oszczędnościowa – to również ubezpieczenie mieszane, gdzie część składki kierowana jest na ochronę, a część skupia się na gromadzeniu oszczędności. 

Polisa NNW dla dziecka – to ubezpieczenie, które zawierane jest na 12 miesięcy i ma za zadanie chronić dziecko na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków. Może gwarantować odszkodowanie z tytułu złamania, pobytu w szpitalu, poparzenia, porażenia prądem, a nawet zarażenia chorobą odkleszczową. Ubezpieczenie można nabyć za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza dziecko, ale i samodzielnie można wybrać ofertę dopasowaną do potrzeb dziecka.

Polisa posagowa – to ubezpieczenie, które ma na celu zgromadzić oszczędności na moment, gdy dziecko ukończy określony rok życia (np. 20 czy 25 lat). Uzbierane przez lata środki finansowe zostają dziecku wypłacone w chwili zakończenia umowy i mogą zostać wykorzystane na dowolny cel – zakup mieszkania, otwarcie własnej działalności czy rozwijanie swojej pasji. Oprócz oszczędności polisa posagowa chroni również dziecko na wypadek utraty rodzica – w takiej sytuacji wypłaca dziecku regularne świadczenie w postaci renty.

Polisa bezterminowa – jest to ubezpieczenie, które jest opłacone w umówionym okresie (np. do momentu ukończenia 70 roku życia), a po tym czasie następuje okres bezskładkowy. Ubezpieczony posiada jednak ochronę dożywotnią, a suma ubezpieczenia zostaje wypłacona bliskim z tytułu śmierci ubezpieczonego.
 

Od czego zależy cena polisy na życie?

Większość osób szukających ubezpieczenia na życie kieruje się ceną. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ nikt nie chce przepłacać. W poniższych punktach podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia i który z czynników ma znaczenie dla wysokości składki.

co wpływa na cenę ubezpieczenia na życie

1. ZAKRES OCHRONY

Im szerszy, tym wyższa składka.

Najtańsza wersja indywidualnej polisy dla osoby dorosłej będzie zawierała tylko 1 zdarzenie – zgon. Każde rozszerzenie podniesie wartość składki od kilku do kilkunastu procent. 

W polisie grupowej (w pracy) czy w otwartej grupowej (w porównywarce) wybieramy najczęściej jeden z gotowych wariantów, które różnią m.in. liczbą zdarzeń i tym samym wysokością składki.

Przykładowy zakres ochrony w indywidualnej polisie na życie

PodstawaRozszerzenia
 • zgon ubezpieczonego
 • zgon ubezpieczonego w nieszczęśliwym wypadku
 • zgon ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym
 • poważne zachorowanie
 • operacja chirurgiczna
 • pobyt w szpitalu
 • rehabilitacja
 • medyczne assistance
 • niezdolność do pracy
 • uszczerbek na zdrowiu
 • trwałe inwalidztwo

Tabela 1. Oprac. własne.

Osobne zdarzenia mogą dotyczyć także współmałżonka, rodzica czy dziecka ubezpieczonego.

2. SUMA UBEZPIECZENIA

Im wyższa, tym droższa polisa.

W wariancie indywidualnym można ustalać wysokość SU dla każdego zdarzenia. Przykładowo, za wypadek może to być tylko 20 000 zł, ale i 100 000 zł. W zależności od zdarzenia towarzystwo proponuje kwoty, które poniżej pokazujemy w najczęściej wystepujących “widełkach”:

 • zgon(bez względu na przyczynę)SU od 10 000 do nawet 2 000 000 zł, świadczenie wypłacane jednorazowo uposażonym w kolejności – współmałżonek, dzieci, rodzice, dalsi krewni/uposażeni;
   
 • nieszczęśliwy wypadekSU liczona procentowo według tabeli dołączonej do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, świadczenie wynosi od 1 do 100% w zależności od urazu, wypłacane jednorazowo;
   
 • poważne zachorowanie – SU od 10 000 do 500 000 zł po zdiagnozowaniu choroby zaliczanej przez ubezpieczyciela do ciężkiej (nowotwór, zawał serca, udar mózgu i  inne), świadczenie wypłacane jednorazowo lub w miesięcznych ratach pozwalających na sfinansowanie wydatków na leczenie;
   
 • leczenie szpitalne – SU od 10 do 500 zł liczona za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu choroby czy nieszczęśliwego wypadku, świadczenie naliczane od 3 dnia pobytu do 90, 180 dni (lub więcej - decyduje oferta ubezpieczyciela), wypłata jednorazowa po okazaniu towarzystwu wypisu ze szpitala;
   
 • rehabilitacja – SU od 1000 do 10 000 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu ortopedycznego lub zajęć z rehabilitantem, świadczenie wypłacane jednorazowo;
   
 • operacja chirurgiczna – SU do 100 000 zł, świadczenie wypłacane po operacji, jego wysokość może zależeć od klasy operacji (informacja w dokumencie OWU) i wynieść np. 10%, 25% czy 50% sumy ubezpieczenia;
   
 • medyczne assistance –  realizacja usług zawartych w pakiecie, np. domowa wizyta lekarza i pielęgniarki, dowóz leków, transport medyczny do i ze szpitala, infolinia medyczna, pomoc psychologa.

Suma ubezpieczenia w grupowej otwartej polisie na życie 

Zdarzenie/Składka miesięczna70 zł85 zł105 zł

śmierć ubezpieczonego

50 000 zł55 000 zł65 000 zł

śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100 000 zł110 000 zł130 000 zł

śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

150 000 zł165 000 zł195 000 zł

śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy

150 000 zł165 000 zł195 000 zł

śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

200 000 zł220 000 zł260 000 zł

śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

60 000 zł86 000 zł105 00 zł

trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 1% SU

500 zł600 zł700 zł

poważne zachorowanie ubezpieczonego

12 000 zł15 000 zł17 000 zł

operacja chirurgiczna

od 2 000 złod 2 500 złod 3 000 zł

leczenie specjalistyczne

do 3000 złdo 3000 złdo 5000 zł

całkowita trwała niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku

17 000 zł20 000 zł25 000 zł

Tabela 2. Oprac. na podstawie Grupowego ubezpieczenia dla klienta indywidualnego Ergo Hestia w wariancie Dla Mnie.

3. RODZAJ POLISY

Tańsza jest grupowa niż indywidualna.

Oczywiście, biorąc od uwagę identyczny zakres ochrony. Jednak ubezpieczenie w wariancie grupowym oznacza brak wpływu liczbę interesujących nas rozszerzeń czy wysokość odszkodowania. Jeśli taka polisa została zawarta w miejscu pracy, to kończy się po odejściu z firmy.

Inny podział dotyczy przeznaczenia polisy na życie. Tu opcji jest więcej, bo ochronna, oszczędnościowa i inwestycyjna. Dwie ostatnie oznaczają wyższą składkę, ponieważ jej część trafia na konto polisowe lub jest inwestowana w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

4. STAN ZDROWIA

W zdrowym ciele… niższa składka.

Przed zawarciem umowy dostaniesz do wypełnienia ankietę medyczną. Na podstawie udzielonych odpowiedzi towarzystwo ustali ryzyko ubezpieczeniowe. Jeśli zatem jesteś po zawale serca, to przy zakupie polisy dodatkowej na poważne zachorowanie zapłacisz więcej, ale możesz też się spotkać z odmową zakupu polisy lub konkretnego rozszerzenia.

5. WIEK

Młodzi płacą mniej za ubezpieczenie.

Ryzyko ubezpieczeniowe rośnie wprost proporcjonalnie do wieku. Ubezpieczyciele patrzą do statystyk, z których wynika, że po 50-tce rośnie prawdopodobieństwo udaru mózgu czy doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu lub wypadku wymagającego długiej rehabilitacji. Z tego łatwo wyciągnąć wniosek, że za polisę o tych samych parametrach więcej zapłaci rodzic, niż jego pełnoletnie dziecko. Dlatego nie warto zwlekać z decyzją o zakupie ubezpieczenia życiowego.

6. CZAS TRWANIA UMOWY

Im dłużej, tym taniej.

Dostępne są umowy na rok, ale także w innych wariantach, jak 5, 10, a nawet 25 lat. Decydując się na ubezpieczenie długoterminowe, możesz zapłacić nieco mniej w perspektywie każdego roku niż w przypadku polisy trwającej 12 miesięcy.

7. OPŁACANIE SKŁADEK

Im rzadziej, tym mniej za polisę.

Do wyboru masz z reguły 4 częstotliwości opłacania składki: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie. Za płatność z góry za 12 miesięcy możesz otrzymać od towarzystwa atrakcyjną zniżkę w wysokości kilku procent od całej składki.

8. WYKONYWANY ZAWÓD

Za ryzyko trzeba dopłacić.

Niektóre towarzystwa uzależniają wysokość składki także od pracy zawodowej ubezpieczonego. Ma to związek z ryzykiem śmierci, wypadku i innych zdarzeń zawartych w polisie. Przykładowo, pracownik biurowy i monter sieci energetycznej zapłacą za identyczne ubezpieczenie różną stawkę. Zwyżka może dotyczyć nie tylko ryzykownej pracy, ale i czasu wolnego. Choć w przypadku hobby czy aportów uprawianych amatorsko częściej stosuje się wyłączenia odpowiedzialności wymienione w dokumencie OWU.

Ile kosztuje polisa na życie?

Wysokość składki w ubezpieczeniu na życie jest zależna od kilku ważnych czynników. Nie warto zatem odkładać decyzji o zakupie polisy na później, ani również decydować się na pierwszą ofertę, jaką znajdziemy. Zakup powinien być dobrze przemyślany, a cena składki dopasowana do naszych możliwości finansowych. Należy zwrócić uwagę wybierając polisę na życie, by oferta uwzględniała nasze potrzeby, plany na przyszłość oraz zasobność portfela. 

Ceny ubezpieczeń zaczynają się od kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Mogą jednak kosztować nas nawet kilkaset złotych miesięcznie. Zastanówmy się zatem nad tym, jaka suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu na życie będzie nam odpowiadać, na jakie formy wsparcia liczymy w ramach polisy na życie oraz wypłata świadczenia w trudnych okolicznościach będzie dla nas satysfakcjonująca. Ważny jest również czas trwania umowy - im dłuższa umowa, tym niższą możemy otrzymać składkę. Warto więc pomyśleć o długoterminowej ochronie. 

Przykłady ofert ubezpieczeń na życie

TU

SU

Poważne zachorowanie

Pobyt w szpitalu

1% uszczerbku na zdrowiu

Cena składki miesięcznej

UNIQA

Ustalana indywidualnie

Tak

Tak

Tak

Ustalana indywidualnie

Generali

25 000 zł

2 000 zł

40 zł/dzień

25 000 zł

Od 53 zł

Nationale-Nederlanden

Ustalana indywidualnie

Tak

Tak

Tak

Ustalana indywidualnie

Generali

30 000 zł

2 500 zł

45 zł/dzień

28 000 zł

Od 69 zł

ERGO Hestia

35 000 zł

8 000 zł

60 zł/dzień

45 000 zł

Od 60 zł

Allianz

Ustalana indywidualnie

Tak

Tak

Tak

Ustalana indywidualnie

ERGO Hestia

50 000 zł

12 000 zł

70 zł/dzień

50 000 zł

Od 70 zł

Generali

55 000 zł

4 000 zł

60 zł/dzień

45 000 zł

Od 104 zł

Tabela 3. Opracowanie własne na podstawie danych rankomat.pl z dnia 31.01.2023 r.

Ile powinna wynosić miesięczna składka?

Wysokość miesięcznej składki w polisie na życie należy dobrać tak, aby nie obciążyć domowego budżetu. Jednocześnie zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość sumy ubezpieczenia powinny być zgodne z potrzebami płatnika składek i jego rodziny. Na szczęście towarzystwa ubezpieczeniowe oferują zwykle kilka wariantów ochrony do wyboru, dzięki czemu można dostosować produkt w taki sposób, żeby był jak najbardziej dopasowany do aktualnej sytuacji.

Powyższa tabela przedstawia ceny indywidualnych polis na życie. Oznacza to, że za ubezpieczenie, w zależności od oferty, możemy zapłacić składkę w wysokości 50, jak i ponad 100 zł. To, czy zapłacimy kilkadziesiąt, czy kilkaset złotych zależy od wielu różnych czynników - przede wszystkim wybranej sumy ubezpieczenia oraz zakres ochrony.

Ceny ubezpieczeń różnią się jednak również w przypadku innych polis na życie. 

POLISA SZKOLNA NNW

TU

SU

1% trwałego uszczerbku

Hospitalizacja (kwota za każdy dzień)

Koszty leczenia /rehabilitacji

Cena składki

TUZ Ubezpieczenia

10 000 – 50 000 zł

100 – 500 zł

10 – 50 zł

500 – 3 500 zł

25 – 114 zł

Generali

15 000 – 55 000 zł

100 – 500 zł

40 – 100 zł

2 000 – 10 000 zł

38 – 207 zł

Compensa

50 000 – 100 000 zł

300 – 1 000 zł

10 – 35 zł

4 000 – 8 000 zł

73 – 171 zł

Signal Iduna

12 000 – 60 000 zł

240 – 1 200 zł

30 – 70 zł

1 500 – 4 000 zł

36 – 183 zł

Wiener

10 000 – 100 000 zł

100 – 1 000 zł

80 zł

0 – 30 000 zł

37 – 368 zł

UNIQA

25 000 – 100 000 zł

150 – 700 zł

30 – 130 zł

2 000 – 7 000 zł

37 – 220 zł

Allianz

19 000 – 70 000 zł

150 – 700 zł

50 – 100 zł

2 500 – 10 000 zł

39 – 299 zł

PZU

15 000 – 80 000 zł

150 – 800 zł

0 zł

10 000 – 20 000 zł

48 – 190 zł

Beesafe

25 000 – 50 000 zł

150 – 420 zł

30 zł

3 000 – 8 000 zł

49 – 76 zł

Tabela 4. Opracowanie własne na podstawie danych z kalkulacji ofert dnia 31.01.2023 r.

Kiedy koszt polisy na życie może ulec zmianie?

Wysokość opłat za ubezpieczenie na życie może ulegać zmianom w czasie obowiązywania umowy (oczywiście tylko za Twoją zgodą). Możesz np. obniżyć cenę wybranego ubezpieczenia na życie ograniczając zakres ochrony, jak również w dowolnym momencie podnieść składkę poprzez dokupienie produktów dodatkowych.

Firmy ubezpieczeniowe umożliwiają również podniesienie składki i sumy ubezpieczenia (tzw. indeksacja składki) w każdą rocznicę zawarcia umowy. Powinieneś brać pod uwagę takie rozwiązanie szczególnie wtedy, gdy kupujesz polisę na co najmniej kilkanaście lat. W ten sposób ochronisz wartość świadczeń przed skutkami inflacji.

Czy warto kupić polisę ze względu na niską cenę?

Niski koszt polisy na życie jest jednym z głównych powodów, dla których wybieramy ofertę danego towarzystwa. Nie może jednak być jedynym. 

Pamiętaj, że kupiona polisa na życie musi odpowiadać Twoim potrzebom. Dlatego powinieneś bardzo dokładnie przyjrzeć się wybranemu wariantowi ochrony (szczegóły znajdziesz w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia). Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, poproś o pomoc specjalistów – najlepiej niezależnych, którzy będą w stanie pomóc Ci w zebraniu i porównaniu wielu ofert.

W każdym towarzystwie spotkasz się z kilkoma propozycjami cenowymi, uzależnionymi np. wyłącznie od wysokości sum ubezpieczenia gwarantowanych nie tylko po Twojej śmierci, ale również po wypadku czy na okoliczność poważnego zachorowania. Im wyższe sumy ubezpieczenia, tym wyższa (np. o kilka lub kilkanaście złotych) będzie wymagana składka miesięczna. Dlatego zanim kupisz polisę, powinieneś porównać oferty wielu firm.

Gdzie znaleźć najtańszą polisę na życie?

Poszukiwanie odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej powinna ułatwić porównywarka ubezpieczeniowa. Jest to narzędzie, które może za nas dokonać analizę dostępnych ofert i przeprowadzić selekcję, by wybrać najbardziej dopasowaną polisę.

Na wybór polisy wpływ ma koszt ubezpieczenia, wysokość wypłaty odszkodowania ale i szeroki zakres ochrony. Porównywarka umożliwi nam dotarcie do najtańszych ubezpieczeń, ale i pozwoli na darmowe wyliczenie składek online. Musimy zwrócić uwagę na to, ile zapłacimy i co w tej cenie zyskamy. Ważne jest to, by nie przepłacać i zapewnić sobie jak najlepszą możliwą ochronę.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o cenę ubezpieczenia na życie

Gdzie najlepiej ubezpieczyć się na życie?

Dla każdego z nas interesująca będzie inna polisa na życie. Ważne jest zatem, by szukać i porównywać ze sobą dostępne opcje. Pomóc może nam w tym porównywarka ubezpieczeniowa, która pokaże zarówno najtańsze ubezpieczenie na życie, jak i najbardziej korzystne z szerokim zakresem ochrony.

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek śmierci?

Ubezpieczenie na wypadek śmierci może kosztować zarówno 50, jak i 300 zł. Wszystko zależy od tego, jaką sumę ubezpieczenia wybierzemy, jaki zakres ochrony nas interesuje oraz ile mamy lat w chwili zawierania umowy polisowej. 

Ile kosztuje polisa na życie za 1 mln zł?

Cena składki jest obliczana indywidualnie, zatem dla każdego z nas taka polisa może kosztować zupełnie inaczej. Wpływ ma nie tylko wysokość sumy ubezpieczenia, ale i to, na jaką ochronę się zdecydujemy, jak długo będzie trwać nasza umowa, ale i w jakim stanie zdrowia oraz wieku zawieramy umowę.

Co wpływa na cenę ubezpieczenia na życie?

Na cenę polisy wpływ ma wybrana suma ubezpieczenia, zakres ochrony, wiek ubezpieczonego oraz jego stan zdrowia. Jeśli nie dokonamy przed zakupem polisy porównania ofert, możemy podjąć zbyt pochopną decyzję i przepłacić za ubezpieczenie. Może okazać się, że podobną ochronę oferuje nam konkurencyjna firma w bardziej korzystnej dla nas cenie. 

Oceń stronę
4,32