Już za kilkanaście złotych miesięcznie możesz zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia. Kilka procent więcej wystarczy, aby jedna polisa na życie gwarantowała stabilną przyszłość całej Twojej rodziny.

Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej stawiają na sprzedaż prostych i zrozumiałych ubezpieczeń na życie. Dzięki temu każdy klient wie, za co płaci. Jeśli wybiera ubezpieczenie jednego ryzyka (np. tylko na wypadek śmierci) miesięczny koszt ochrony jest minimalny i może wynosić zaledwie kilkanaście złotych. Rozszerzenie umowy o dodatkowe moduły (klient sam wybiera jedno lub kilka ryzyk, np. na wypadek choroby, nieszczęśliwego wypadku, trwałego inwalidztwa czy finansowania rehabilitacji),podnosi opłatę o kolejne kilka/kilkanaście procent.

Wolisz z góry określone warunki ochrony? Znajdziesz też takie oferty

W niektórych zakładach ubezpieczeń wysokość składki zależy od wybranego wariantu ochrony. Ubezpieczenia na życie konstruuje się w nich podobnie jak polisy grupowe: każdy wariant jest ustalony z góry i różni się od pozostałych ceną, ilością zdarzeń objętych ochroną oraz sumą ubezpieczenia.

Przykładowo: w towarzystwie Warta wariant Twoje Życie kosztuje 33 zł miesięcznie. Za Polisę We Dwoje (czyli ochronę Ubezpieczonego i jego Partnera) trzeba zapłacić od 75 zł do 88 zł, a za kompleksową ochronę rodziny (wariant Rodzina) od 54 zł do 103 zł.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują również złożone warianty ubezpieczeń, które zapewniają bardzo wysokie kwoty świadczeń (nawet do pół miliona złotych),z szerokim zakresem ochrony. Oprócz podstawowych zadań ochronnych zawierają one np.: pakiet medyczny, organizację zajęć fitness (dla młodych mam),prywatne lekcje dla dziecka po wypadku lub nagłym zachorowaniu czy pomoc asystenta z powodu utraty zdrowia. Za takie ubezpieczenie trzeba zapłacić nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Ubezpieczenie przy kredycie – ile wynosi składka?

Inaczej niż przy standardowych polisach na życie (chroniących zdrowie i życie),nalicza się składki ubezpieczenia powiązanego z kredytem. Wówczas bierze się pod uwagę kwotę kredytu, a od jej wartości pobiera procentowo określoną opłatę (przykładowo 0,4% kwoty kredytu rocznie). Np. przy kredycie hipotecznym 250 tys. zł i składce 0,3% koszt ubezpieczenia wynosi 750 zł za rok.

W zamian za to ubezpieczyciel zobowiązuje się do spłaty pozostałej kwoty kredytu w całości, jeżeli wystąpi zdarzenie przewidziane w umowie (zwykle jest to śmierć ubezpieczonego). Polisa może również gwarantować spłatę ustalonej liczby rat kredytu (przez określony czas) na wypadek utraty pracy czy braku możliwości wykonywania zawodu po wypadku i podczas poważnej choroby.

Ile towarzystw, tyle ofert ubezpieczenia na życie

Pamiętaj, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe może dowolnie kształtować swoją ofertę. Dlatego w jednej firmie np. za 50 zł kupisz polisę z gwarantowanym świadczeniem po Twojej śmierci w wys. 10000 zł (zgon naturalny),a w innym będzie to już kwota 50000 zł.

To nie wszystko. W każdym towarzystwie spotkasz się z kilkoma propozycjami cenowymi, uzależnionymi np. wyłącznie od wysokości sum ubezpieczenia gwarantowanych nie tylko po Twojej śmierci, ale również po wypadku czy na okoliczność poważnego zachorowania. Im wyższe sumy ubezpieczenia, tym wyższa (np. o kilka lub kilkanaście złotych) będzie wymagana składka miesięczna. Dlatego zanim kupisz polisę, powinieneś porównać oferty wielu firm.

Dzięki porównaniu może się okazać, że np. w MetLife ochrona życia dostępna jest już od 13 zł miesięcznie. Zawsze warto rozszerzyć tę ochronę o ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne:

  • na wypadek poważnych zachorowań od 4 zł miesięcznie,
  • na wypadek zdiagnozowania nowotworu – od 3 zł,
  • trwałych uszkodzeń ciała po NW – od 4 zł,
  • śmierci NW – od 2 zł miesięcznie.

Warto dobierać starannie zakres ochrony do swoich potrzeb tak, by płacić dokładnie za to, czego się potrzebuje.

Co wpływa na wysokość składki?

Oprócz wspomnianego wcześniej zakresu ochrony i sumy ubezpieczenia, cena polisy może zależeć m.in. od:

  • okresu ubezpieczenia: składki możesz opłacać miesięcznie, kwartalnie, co pół roku lub co 12 miesięcy; im mniejsza częstotliwość opłat, tym tańsza polisa;
  • Twojego wieku: np. seniorzy płacą więcej za ubezpieczenie na życie; wynika to z wyższego poziomu ryzyka urazu, zachorowania czy śmierci oraz krótszego okresu obowiązywania umowy;
  • stanu zdrowia (przy droższych pakietach medycznych może być wymagane zaświadczenie lekarskie),
  • wykonywanego zawodu czy nawet uprawianego sportu (szczególnie jeśli jest to związane z ryzykiem urazu lub śmierci).

Wysokość opłat za ubezpieczenie na życie może ulegać zmianom w czasie obowiązywania umowy (oczywiście tylko za Twoją zgodą). Możesz np. obniżyć cenę wybranego ubezpieczenia na życie ograniczając zakres ochrony, jak również w dowolnym momencie podnieść składkę poprzez dokupienie produktów dodatkowych.

Firmy ubezpieczeniowe umożliwiają również podniesienie składki i sumy ubezpieczenia (tzw. indeksacja składki) w każdą rocznicę zawarcia umowy. Powinieneś brać pod uwagę takie rozwiązanie szczególnie wtedy, gdy kupujesz polisę na co najmniej kilkanaście lat. W ten sposób ochronisz wartość świadczeń przed skutkami inflacji.

Nie kupuj polisy na życie tylko ze względu na cenę!

Niski koszt ubezpieczenia na życie jest jednym z głównych powodów, dla których wybieramy ofertę danego towarzystwa. Nie może jednak być jedynym. Pamiętaj, że kupiona polisa musi odpowiadać Twoim potrzebom. Dlatego powinieneś bardzo dokładnie przyjrzeć się wybranemu wariantowi ochrony (szczegóły znajdziesz w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia). Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, poproś o pomoc specjalistów – najlepiej niezależnych, którzy będą w stanie pomóc Ci w zebraniu i porównaniu wielu ofert.

Oceń stronę
4,24