Choć towarzystwa stawiają na sprzedaż prostych i zrozumiałych produktów, dla tzw. życiówek cena wciąż jest złożoną kwestią. Miesięczny koszt ochrony za jedno ryzyko wynosi kilkanaście złotych. Ale już każde kolejne w połączeniu z wyższym odszkodowaniem, a także wiekiem klienta to wzrost składki o kilkanaście procent.

30, 100, a może 500 zł miesięcznie – wysokość składki w przypadku ubezpieczenia na życie nie jest tak prosta do wyliczenia, jak w przypadku polisy majątkowej. Musimy pamiętać, że na cenę polisy wpływa wiele czynników, które dotyczą zarówno samego ubezpieczenia, jak i ubezpieczonego.

Chcesz płacić mało? Pamiętaj o tych szczegółach

Wysokość składki to zbiór kilku różnych cech polisy. Sprawdzamy po kolei każdą z tych cech, abyś wiedział, co zrobić, żeby oszczędzić na polisie, jeśli głównym kryterium wyboru jest właśnie cena. 

Czynniki ułożyliśmy od najbardziej do najmniej oddziałujących na wysokość składki. Pierwsze 3 są szczególnie istotne, natomiast wszystkie z wymienionych są mniej lub bardziej od siebie zależne:


1. ZAKRES OCHRONY
Najtaniej ubezpieczysz się z minimalnym zakresem, gdy polisa będzie zawierać podstawę, a więc tylko jedno zdarzenie. Jest nim zgon głównego ubezpieczonego, więc świadczenie trafi do uposażonych. 

W wersji rozszerzonej możesz wybrać inne zdarzenia, jak zgon w wypadku komunikacyjnym, nieszczęśliwy wypadek, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, rehabilitacja, medyczne assistance, trwałe inwalidztwo czy niezdolność do wykonywania pracy.

2. SUMA UBEZPIECZENIA
Czyli maksymalna kwota odszkodowania, jaką dostaniesz za zdarzenie. Składka będzie niska, jeśli suma ubezpieczenia wyniesie 50 000 zł, ale w przypadku 1 000 000 zł koszt polisy poważnie wzrośnie. Suma ubezpieczenia jest inna dla każdego zdarzenia – najwyższa dla wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

3. RODZAJ POLISY
Z reguły tańsza polisa dostępna jest w pracy niż indywidualnie. Ale w wariancie grupowym nie masz wpływu ani na zakres ochrony, ani na wysokość sum ubezpieczenia, a ponadto taka polisa kończy się w momencie odejścia z pracy.

Inny podział dotyczy przeznaczenia polisy na życie. Tu opcji jest więcej, bo ochronna, oszczędnościowa i inwestycyjna. Dwie ostatnie oznaczają wyższą składkę, ponieważ jej część trafia na konto polisowe lub jest inwestowana w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

4. STAN ZDROWIA
Przed zawarciem umowy dostajesz do wypełnienia ankietę medyczną. Na podstawie udzielnych odpowiedzi towarzystwo ustala ryzyko ubezpieczeniowe. Jeśli zatem jesteś po zawale serca, to przy zakupie polisy dodatkowej na poważne zachorowanie zapłacisz więcej.

5. WIEK
Ryzyko ubezpieczeniowe rośnie wprost proporcjonalnie do wieku. Ubezpieczyciele patrzą do statystyk, z których wynika, że po 50-tce prawdopodobieństwo udaru mózgu czy doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu lub wypadku wymagającego długiej rehabilitacji rośnie. Z tego łatwo wyciągnąć wniosek, że za polisę o tych samych parametrach więcej zapłaci rodzic niż jego pełnoletnie dziecko. 

6. CZAS TRWANIA UMOWY
Dostępne są umowy na rok, ale także w innych wariantach, jak 5, 10, a nawet 25 lat. Decydując się na ubezpieczenie długofalowe, możesz zapłacić nieco mniej w perspektywie każdego roku niż w przypadku polisy trwającej 12 miesięcy.

7. OPŁACANIE SKŁADEK
Do wyboru masz z reguły 4 możliwości: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie. Za płatność z góry za 12 miesięcy możesz otrzymać od towarzystwa atrakcyjną zniżkę w wysokości kilku procent od całej składki.

8. WYKONYWANY ZAWÓD
Jeśli jesteś monterem sieci energetycznej, zapłacisz za składkę nieco więcej niż jako pracownik biurowy, co jest związane z ryzykiem wypadku i prawdopodobieństwem wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela.

co wpływa na cenę ubezpieczenia na życie

Nawet 5 ofert w 1 kalkulacji

Jeszcze jednym czynnikiem, od którego zależy wysokość składki, jaką zapłacisz, jest sposób zakupu polisy. Najtańsze okaże się wcześniejsze porównanie polis na życie. Możesz to zrobić w kalkulatorze online, który generuje do 5 ofert różnych towarzystw.

PAMIĘTAJ!
W kalkulatorze polis na życie bo nie od razu zobaczysz ceny. Te możliwe będą po kontakcie z agentami, którzy przedstawią szczegóły oferty telefonicznie bądź na spotkaniu. Finalnie będziesz mógł kupić ubezpieczenie, które okaże się najatrakcyjniejsze pod względem ceny czy zakresu polisy.

W formularzu dołączonym do kalkulatora zadajemy tylko 7 pytań m.in. o:

  • wysokość sumy ubezpieczenia,
  • rozszerzenia do podstawy,
  • rodzaj polisy,
  • sytuację finansową.

Zebrane dane przekazujemy do agentów towarzystw, którzy na podstawie otrzymanych wytycznych przygotowują ofertę dopasowaną do potrzeb.

Dlaczego od razu nie widać cen? Tu właśnie decyduje zbyt duża liczba indywidualnych czynników branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości składki. Zbyt duża rozpiętość cen i możliwości powoduje, że towarzystwa są ostrożne w podawaniu gotowej ceny, która pod wpływem np. ankiety medycznej może ulec zmianie.

Polisa na życie za mniej niż 1 zł dziennie

Skąd wiadomo, ile kosztuje polisa na życie, jeśli towarzystwa nie dysponują gotowymi cenami? Z informacji podanych przez te towarzystwa, przynajmniej dla niektórych polis.

Najtańsze oferty to wydatek rzędu 20-30 zł miesięcznie, ale pod pewnym warunkami – taka polisa ma 1 zdarzenie i jest przeznaczona dla osoby bardzo młodej, np. do 20 lat. Tu suma ubezpieczenia oscyluje wokół 100 000 zł. 

Sprawdziliśmy kilka ofert, które mimo wszystko posiadają składki. Są to kwoty orientacyjne i wiążą się z paroma ograniczeniami, jak modyfikowanie zakresu ochrony.

Miesięczny koszt polisy na życie

TUPZUAvivaWarta
PolisaJa PlusSmart LifeWarta dla Ciebie i Rodziny
Cechy
  • 6 zdarzeń w zakresie, m.in. pobyt w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku
  • rozszerzona polisa NNW dla rodzica z dzieckiem 
  • ubezpieczony może mieć nie więcej niż 49 lat
  • w zakresie ochrony jest tylko śmierć ubezpieczonego
  • stała wysokość składki, niezależna od wieku
  • poziom składki zależy wyłącznie od zakresu ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia100 - 200 000 zł25 000 - 100 000 złdo 480 000 zł
Składka 21-31 zł21-95 zł33-350 zł

Na podstawie wybranych ofert towarzystw w dniu 24.07.2019 r.

Indeksacja składki – kiedy koszt polisy może ulec zmianie?

Wysokość opłat za ubezpieczenie na życie może ulegać zmianom w czasie obowiązywania umowy (oczywiście tylko za Twoją zgodą). Możesz np. obniżyć cenę wybranego ubezpieczenia na życie ograniczając zakres ochrony, jak również w dowolnym momencie podnieść składkę poprzez dokupienie produktów dodatkowych.

Firmy ubezpieczeniowe umożliwiają również podniesienie składki i sumy ubezpieczenia (tzw. indeksacja składki) w każdą rocznicę zawarcia umowy. Powinieneś brać pod uwagę takie rozwiązanie szczególnie wtedy, gdy kupujesz polisę na co najmniej kilkanaście lat. W ten sposób ochronisz wartość świadczeń przed skutkami inflacji.

Nie kupuj polisy na życie tylko ze względu na cenę!

Niski koszt ubezpieczenia na życie jest jednym z głównych powodów, dla których wybieramy ofertę danego towarzystwa. Nie może jednak być jedynym. 

Pamiętaj, że kupiona polisa musi odpowiadać Twoim potrzebom. Dlatego powinieneś bardzo dokładnie przyjrzeć się wybranemu wariantowi ochrony (szczegóły znajdziesz w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia). Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, poproś o pomoc specjalistów – najlepiej niezależnych, którzy będą w stanie pomóc Ci w zebraniu i porównaniu wielu ofert.

W każdym towarzystwie spotkasz się z kilkoma propozycjami cenowymi, uzależnionymi np. wyłącznie od wysokości sum ubezpieczenia gwarantowanych nie tylko po Twojej śmierci, ale również po wypadku czy na okoliczność poważnego zachorowania. Im wyższe sumy ubezpieczenia, tym wyższa (np. o kilka lub kilkanaście złotych) będzie wymagana składka miesięczna. Dlatego zanim kupisz polisę, powinieneś porównać oferty wielu firm.

Oceń stronę
4,31