Polisa na życie to wydatek już nawet poniżej 50 zł miesięcznie, ale niska cena to nie wszystko. Sprawdź, ile kosztuje polisa na życie w różnych towarzystwach i od czego zależy wysokość składki za takie ubezpieczenie.

Ustalenie ceny polisy na życie zależy od kilku czynników. Najłatwiej to zrobić w ubezpieczeniu grupowym (NNW szkolne, polisa pracownicza, polisa grupowa otwarta), gdzie wybieramy jedne  gotowych wariantów. W wersji indywidualnej znaczenie ma m.in. stan zdrowia, wiek, suma ubezpieczenia liczba umów dodatkowych.

Przykładowe ceny polisy, jak również sumy ubezpieczenia i zakres pokazujemy na przykładach m.in. Ergo Hestia, Uniqa, Generali, Signal Iduna, Compensa, TUZ i Proama, PZU, MetLife, Nationale-Nederlanden, Aviva, Allianz i Prudential.

Co to jest polisa na życie?

Polisa na życie to ubezpieczenie osobowe, w którym przedmiotem jest życie i zdrowie ubezpieczonego. W zależności od zdarzenia świadczenie trafia do ubezpieczonego lub osób uposażonych wpisanych do polisy. Ubezpieczyciel ma zwykle 30 dni na wypłatę odszkodowania.

Polisy na życie różnią się od siebie pod wieloma względami. Poniżej zestawiliśmy najważniejsze podziały:

 • terminowa i bezterminowa polisa na życie – umowa z towarzystwem trwa najczęściej minimum 12 miesięcy, ale może być też podpisana na kilkadziesiąt lat. W wariancie bezterminowym ochrona trwa dożywotnio, ale taka polisę należy zawrzeć do określonego wieku, np. przez ukończeniem 75 roku życia w zależności od warunków stawianych przez TU;
   
 • ochronna i mieszana polisa na życie – określamy w umowie, czy interesują nas wyłącznie ochrona finansowa, czy także możliwość oszczędzania bądź inwestowania części wpłacanej składki. Ubezpieczenie mieszane jest zazwyczaj nieco droższe od ochronnego;
   
 • indywidualna polisa na życie – takie ubezpieczenie składa się z podstawy i rozszerzeń. Podstawa daje gwarancję wypłaty świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego uposażonym, którzy zostali wpisani do polisy. Z kolei rozszerzenia to nawet ponad 20 umów dodatkowych (wypadek, zachorowanie, operacja, domowa wizyta lekarza). Ubezpieczony może dobierać liczbę rozszerzeń i wysokość maksymalnego odszkodowania;
   
 • grupowa polisa na życie – zawierana najczęściej w miejscu zatrudnienia i edukacji (polisa pracownicza, polisa szkolna). Ubezpieczony otrzymuje gotowy pakiet zdarzeń i wysokości odszkodowania. Ewentualnie może wybierać między kilkoma gotowymi wariantami. Taka polisa jest zwykle tańsza od indywidualnej, ale trzeba posiadać status pracownika lub ucznia;
   
 • grupowa otwarta polisa na życie – to ubezpieczenie grupowe dostępne dla klienta indywidualnego. Z takiego rozwiązania może skorzystać osoba dorosła, jak i dziecko, za które umowę zawiera rodzic.

Od czego zależy cena polisy na życie?

Większość osób szukających ubezpieczenia na życie kieruje się ceną. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ nikt nie chce przepłacać. W poniższych punktach podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia i który z czynników ma znaczenie dla wysokości składki.

co wpływa na cenę ubezpieczenia na życie

1. ZAKRES OCHRONY

Im szerszy, tym wyższa składka.

Najtańsza wersja indywidualnej polisy dla osoby dorosłej będzie zawierała tylko 1 zdarzenie – zgon. Każde rozszerzenie podniesie wartość składki od kilku do kilkunastu procent. 

W polisie grupowej (w pracy) czy w otwartej grupowej (w porównywarce) wybieramy najczęściej jeden z gotowych wariantów, które różnią m.in. liczbą zdarzeń i tym samym wysokością składki.

Przykładowy zakres ochrony w indywidualnej polisie na życie

PodstawaRozszerzenia
 • zgon ubezpieczonego
 • zgon ubezpieczonego w nieszczęśliwym wypadku
 • zgon ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym
 • poważne zachorowanie
 • operacja chirurgiczna
 • pobyt w szpitalu
 • rehabilitacja
 • medyczne assistance
 • niezdolność do pracy
 • uszczerbek na zdrowiu
 • trwałe inwalidztwo

Oprac. własne.

Osobne zdarzenia moga dotyczyć także współmałżonka, rodzica czy dziecka ubezpieczonego.

2. SUMA UBEZPIECZENIA

Im wyższa, tym droższa polisa.

W wariancie indywidualnym można ustalać wysokość SU dla każdego zdarzenia. Przykładowo, za wypadek może to być tylko 20 000 zł, ale i 100 000 zł. W zależności od zdarzenia towarzystwo proponuje kwoty, które poniżej pokazujemy w najczęściej wystepujących “widełkach”:

 • zgon (bez względu na przyczynę) – SU od 10 000 do nawet 2 000 000 zł, świadczenie wypłacane jednorazowo uposażonym w kolejności – współmałżonek, dzieci, rodzice, dalsi krewni/uposażeni;
   
 • nieszczęśliwy wypadekSU liczona procentowo według tabeli dołączonej do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, świadczenie wynosi od 1 do 100% w zależności od urazu, wypłacane jednorazowo;
   
 • poważne zachorowanie – SU od 10 000 do 500 000 zł po zdiagnozowaniu choroby zaliczanej przez ubezpieczyciela do ciężkiej (nowotwór, zawał serca, udar mózgu i  inne), świadczenie wypłacane jednorazowo lub w miesięcznych ratach pozwalających na sfinansowanie wydatków na leczenie;
   
 • leczenie szpitalne – SU od 10 do 500 zł liczona za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu choroby czy nieszczęśliwego wypadku, świadczenie naliczane od 3 dnia pobytu do 90, 180 dni (lub więcej - decyduje oferta ubezpieczyciela), wypłata jednorazowa po okazaniu towarzystwu wypisu ze szpitala;
   
 • rehabilitacja – SU od 1000 do 10 000 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu ortopedycznego lub zajęć z rehabilitantem, świadczenie wypłacane jednorazowo;
   
 • operacja chirurgiczna – SU do 100 000 zł, świadczenie wypłacane po operacji, jego wysokość może zależeć od klasy operacji (informacja w dokumencie OWU) i wynieść np. 10%, 25% czy 50% sumy ubezpieczenia;
   
 • medyczne assistance –  realizacja usług zawartych w pakiecie, np. domowa wizyta lekarza i pielęgniarki, dowóz leków, transport medyczny do i ze szpitala, infolinia medyczna, pomoc psychologa.

Suma ubezpieczenia w grupowej otwartej polisie na życie 

Zdarzenie/Składka miesięczna65 zł85 zł100 zł

śmierć ubezpieczonego

50 000 zł55 000 zł65 000 zł

śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100 000 zł110 000 zł130 000 zł

śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

150 000 zł165 000 zł195 000 zł

śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy

150 000 zł165 000 zł195 000 zł

śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

200 000 zł220 000 zł260 000 zł

śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

60 000 zł86 000 zł105 00 zł

trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 1% SU

500 zł600 zł700 zł

poważne zachorowanie ubezpieczonego

12 000 zł15 000 zł17 000 zł

pobyt ubezpieczonego w szpitalu – za każdy dzień

70-140 zł80-160 zł100-200 zł

operacja chirurgiczna

400-2000 zł500-2500 zł600-3000 zł

leczenie specjalistyczne

do 3000 złdo 3000 złdo 5000 zł

całkowita trwała niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku

17 000 zł20 000 zł25 000 zł

Oprac. na podstawie Grupowego ubezpieczenia dla klienta indywidualnego Ergo Hestia w wariancie Dla Mnie.

3. RODZAJ POLISY

Tańsza jest grupowa niż indywidualna.

Oczywiście, biorąc od uwagę identyczny zakres ochrony. Jednak ubezpieczenie w wariancie grupowym oznacza brak wpływu liczbę interesujących nas rozszerzeń czy wysokość odszkodowania. Jeśli taka polisa została zawarta w miejscu pracy, to kończy się po odejściu z firmy.

Inny podział dotyczy przeznaczenia polisy na życie. Tu opcji jest więcej, bo ochronna, oszczędnościowa i inwestycyjna. Dwie ostatnie oznaczają wyższą składkę, ponieważ jej część trafia na konto polisowe lub jest inwestowana w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

4. STAN ZDROWIA

W zdrowym ciele… niższa składka.

Przed zawarciem umowy dostaniesz do wypełnienia ankietę medyczną. Na podstawie udzielonych odpowiedzi towarzystwo ustali ryzyko ubezpieczeniowe. Jeśli zatem jesteś po zawale serca, to przy zakupie polisy dodatkowej na poważne zachorowanie zapłacisz więcej, ale możesz też się spotkać z odmową zakupu polisy lub konkretnego rozszerzenia.

5. WIEK

Młodzi płacą mniej za ubezpieczenie.

Ryzyko ubezpieczeniowe rośnie wprost proporcjonalnie do wieku. Ubezpieczyciele patrzą do statystyk, z których wynika, że po 50-tce rośnie prawdopodobieństwo udaru mózgu czy doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu lub wypadku wymagającego długiej rehabilitacji. Z tego łatwo wyciągnąć wniosek, że za polisę o tych samych parametrach więcej zapłaci rodzic, niż jego pełnoletnie dziecko. Dlatego nie warto zwlekać z decyzją o zakupie ubezpieczenia życiowego.

6. CZAS TRWANIA UMOWY

Im dłużej, tym taniej.

Dostępne są umowy na rok, ale także w innych wariantach, jak 5, 10, a nawet 25 lat. Decydując się na ubezpieczenie długoterminowe, możesz zapłacić nieco mniej w perspektywie każdego roku niż w przypadku polisy trwającej 12 miesięcy.

7. OPŁACANIE SKŁADEK

Im rzadziej, tym mniej za polisę.

Do wyboru masz z reguły 4 częstotliwości opłacania składki: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie. Za płatność z góry za 12 miesięcy możesz otrzymać od towarzystwa atrakcyjną zniżkę w wysokości kilku procent od całej składki.

8. WYKONYWANY ZAWÓD

Za ryzyko trzeba dopłacić.

Niektóre towarzystwa uzależniają wysokość składki także od pracy zawodowej ubezpieczonego. Ma to związek z ryzykiem śmierci, wypadku i innych zdarzeń zawartych w polisie. Przykładowo, pracownik biurowy i monter sieci energetycznej zapłacą za identyczne ubezpieczenie różną stawkę. Zwyżka może dotyczyć nie tylko ryzykownej pracy, ale i czasu wolnego. Choć w przypadku hobby czy aportów uprawianych amatorsko częściej stosuje się wyłączenia odpowiedzialności wymienione w dokumencie OWU.

Ile kosztuje polisa na życie?

W przypadku grupowej otwartej polisy na życie wysokość składki można sprawdzić od ręki  zarówno dla osoby dorosłej, jak i dla dziecka.

Aby dowiedzieć się, ile kosztuje grupowe otwarte ubezpieczenie na życie dla osoby dorosłej, wystarczy skorzystać z porównywarki ubezpieczeń online i wypełnić krótki formularz. Sprawdziliśmy przykładową cenę według następujących wytycznych:

 • polisa na życie dla 1 osoby w wieku 40 lat,
 • zakres ochrony: zgon, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu i uszczerbek na zdrowiu,
 • wykonywany zawód: informatyk,
 • miesięczne dochody netto: powyżej 5000 zł
 • 1 dziecko w wieku szkolnym,

Najtańsza polisa na życie to wydatek 40 zł miesięcznie – wynika z kalkulacji Rankomat. Za taką składkę ubezpieczony może liczyć na 6000 zł w razie poważnego zachorowania, 30 zł za każdy dzień spędzony na leczeniu szpitalnym oraz 300 zł za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. Uposażeni w razie zgonu ubezpieczonego otrzymają 30 000 zł.

Najdroższa oferta to 140 zł miesięcznie. Polisa przewiduje odszkodowanie w wysokości 6000 zł z poważne zachorowanie, 60 zł za każdy dzień w szpitalu i 550 zł wartości 1% uszczerbku na zdrowiu w razie wypadku. Uposażeni w razie zgonu ubezpieczonego otrzymają 70 000 zł. Polisa obejmuje dodatkowo 3 zdarzenia: operację chirurgiczną, zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku i zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Koszt polisy na życie (otwartej grupowej) – dla dorosłego

OfertaZgon1% uszczerbku na zdrowiuPobyt w szpitaluPoważne zachorowanie

40 zł

Uniqa

30 000 zł30 zł300 zł6000 zł

50 zł

Ergo Hestia

10 000 zł40 zł300 zł3000 zł

68 zł

Generali

35 000 zł45 zł300 zł2000 zł

80 zł

Ergo Hestia

40 000 zł65 zł500 zł10 000 zł

100 zł

Ergo Hestia

65 000 zł65 zł500 zł10 000 zł

120 zł

Uniqa

70 000 zł50 zł700 zł1000 zł

140 zł

Generali

70 000 zł60 zł550 zł6000 zł

Składki miesięczne na podstawie kalkulacji rankomat.pl z 14.06.2021 r.

Powyższe składki są przykładowymi i mogą się różnić w zależności od stanu zdrowia ubezpieczonego, co wpływa na ryzyko podejmowane przez TU. Podane kwoty dotyczą grupowych otwartych polis na życie.

Łatwiej za to wskazać precyzyjną cenę polisy na życie dla dziecka. Szczególnie w przypadku otwartej grupowej polisy NNW. Tu nie trzeba wykonywać kalkulacji, tylko wybrać jeden z gotowych wariantów. Różnią się one liczbą zdarzeń i wysokością odszkodowania. Za każdy wariant płaci się składkę roczną. Wynosi ona między ok. 25 zł a 220 zł za 12 miesięcy ochrony. 
W polisie na życie NNW dla dziecka ceny są stałe. W jednym z najtańszych wariantów rodzice zapłacą 25 zł rocznie. W tej cenie 1% uszczerbku na zdrowiu wynosi 100 zł 1 dzień pobytu w szpitalu to 10 zł, a pokrycie rehabilitacji wyniesie 500 zł. W razie zgonu dziecka uposażeni otrzymają kwotę 10 000 zł. 

W cenie powyżej 200 zł ubezpieczone dziecko może liczyć na 500 zł za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu, 130 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu i 5000 zł na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

Roczna składka w polisie na życie NNW dla dziecka

OfertaZgon1% uszczerbku na zdrowiuPobyt w szpitaluRehabilitacja

25 zł

TUZ

10 000 zł10 zł100 zł500 zł

37 zł

Proama

15 000 zł40 zł100 zł2000 zł

139 zł

Compensa

100 000 zł35 zł1000 zł8000 zł

182 zł

Signal Iduna

60 000 zł30 zł600 zł4000 zł

183 zł

Generali

55 000 zł100 zł500 zł10 000 zł

221 zł

Uniqa

80 000 zł130 zł500 zł5000 zł

Składki roczne na stawek na rankomat.pl z 14.06.2021 r.

Ile powinna wynosić miesięczna składka?

Sztuką jest tak dobrać wysokość miesięcznej czy rocznej składki – w zależności dla kogo ma być polisa – aby nie obciążyć domowego budżetu. 

Dla ubezpieczyciela liczy się przede wszystkim terminowość opłacania składek. To ważne także dla samego ubezpieczonego, aby zachować ochronę finansową w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Dlatego zastanówmy się, czy lepszym rozwiązaniem będzie płaceniem niższej składki (np. 200 zł) co miesiąc, czy droższej (np. 1500 zł) co 12 miesięcy. Częstotliwość można zmienić – najczęściej tuż przed rocznicą umowy z TU.

Co do samej wysokość składki powinna ona wynosić ok. 10% miesięcznych dochodów. Tu jednak każda grupa wiekowa może spotkać się z inną stawką, bo 20-latek za taką sama polisę zapłaci mniej od 50-latka. Ubezpieczyciel bierze pod uwagą ryzyko (zgonu, wypadku, zachorowania i innych wykupionych zdarzeń).

W przypadku sumy ubezpieczenia też jest różnie. Wysokość odszkodowania w razie zgonu powinna odpowiadać co najmniej 2-letnim zarobkom. Jeśli ubezpieczonym jest rodzic zarabiający 4000 zł na rękę, to powinien ubezpieczyć się na ok. 100 000 zł. Dzięki temu najbliżsi będą w stanie nawet przez 2 lata zachować status materialny na niezmienionym poziomie.

Kiedy koszt polisy na życie może ulec zmianie?

Wysokość opłat za ubezpieczenie na życie może ulegać zmianom w czasie obowiązywania umowy (oczywiście tylko za Twoją zgodą). Możesz np. obniżyć cenę wybranego ubezpieczenia na życie ograniczając zakres ochrony, jak również w dowolnym momencie podnieść składkę poprzez dokupienie produktów dodatkowych.

Firmy ubezpieczeniowe umożliwiają również podniesienie składki i sumy ubezpieczenia (tzw. indeksacja składki) w każdą rocznicę zawarcia umowy. Powinieneś brać pod uwagę takie rozwiązanie szczególnie wtedy, gdy kupujesz polisę na co najmniej kilkanaście lat. W ten sposób ochronisz wartość świadczeń przed skutkami inflacji.

Nie kupuj polisy na życie tylko ze względu na cenę!

Niski koszt polisy na życie jest jednym z głównych powodów, dla których wybieramy ofertę danego towarzystwa. Nie może jednak być jedynym. 

Pamiętaj, że kupiona polisa na życie musi odpowiadać Twoim potrzebom. Dlatego powinieneś bardzo dokładnie przyjrzeć się wybranemu wariantowi ochrony (szczegóły znajdziesz w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia). Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, poproś o pomoc specjalistów – najlepiej niezależnych, którzy będą w stanie pomóc Ci w zebraniu i porównaniu wielu ofert.

W każdym towarzystwie spotkasz się z kilkoma propozycjami cenowymi, uzależnionymi np. wyłącznie od wysokości sum ubezpieczenia gwarantowanych nie tylko po Twojej śmierci, ale również po wypadku czy na okoliczność poważnego zachorowania. Im wyższe sumy ubezpieczenia, tym wyższa (np. o kilka lub kilkanaście złotych) będzie wymagana składka miesięczna. Dlatego zanim kupisz polisę, powinieneś porównać oferty wielu firm.

Jak znaleźć najtańszą polisę na życie?

Wygodnym i praktycznym rozwiązaniem, które pozwoli na znalezienie najtańszej oferty oferty spośród poszukiwanych w określonym zakresie i sumach ubezpieczenia, jest porównanie online.
W tym celu wystarczy wypełnić krótki formularz, w którym określasz własne potrzeby co do ubezpieczenia. W formularzu zostaniesz zapytany o:

 • kogo chcesz objąć ochroną,
 • wiek ubezpieczonych,
 • zakres ubezpieczenia,
 • wykonywany zawód,
 • sytuację finansową,

Po tym niezbędna jest rozmowa z konsultantem, który po potwierdzeniu informacji przekaże kontakt do agentów towarzystw celem przedstawienia ofert lub zaproponuje zakup dopasowanego ubezpieczenia uwzględniając dodatkowe pytania o stan zdrowia i zebranie informacji do zawarcia polisy. Tym samym ubezpieczenie możesz kupić bez wychodzenia z domu.

Oceń stronę
4,32