Polisa na życie może kosztować mniej niż 50 zł miesięcznie, ale niska cena to nie wszystko. Sprawdzamy, ile kosztuje polisa na życie w różnych towarzystwach i od czego zależy wysokość składki za takie ubezpieczenie.

Ustalenie ceny polisy na życie zależy od kilku czynników. Najłatwiej to zrobić w ubezpieczeniu grupowym (NNW szkolne, polisa pracownicza, polisa grupowa otwarta), gdzie wybiera się jeden z gotowych wariantów. W wersji indywidualnej znaczenie ma m.in. stan zdrowia, wiek, suma ubezpieczenia oraz liczba umów dodatkowych.

Przykładowe ceny polisy, jak również sumy ubezpieczenia i zakres pokazujemy na przykładach towarzystw takich jak Uniqa, Generali, PZU, Nationale-Nederlanden, Ergo Hestia i Pru.

Co to jest polisa na życie?

Polisa na życie to ubezpieczenie osobowe, w którym przedmiotem jest życie i zdrowie ubezpieczonego. W zależności od zdarzenia świadczenie trafia do ubezpieczonego lub osób uposażonych wpisanych do polisy. Ubezpieczyciel ma zwykle 30 dni na wypłatę odszkodowania.

Polisy na życie różnią się od siebie pod wieloma względami. Poniżej zestawiliśmy najważniejsze podziały:

 • terminowa i bezterminowa polisa na życie – umowa z towarzystwem trwa najczęściej minimum 12 miesięcy, ale może być też podpisana na kilkadziesiąt lat. W wariancie bezterminowym ochrona trwa dożywotnio, ale taka polisę należy zawrzeć do określonego wieku, np. przez ukończeniem 75 roku życia w zależności od warunków stawianych przez TU;
   
 • ochronna i mieszana polisa na życie – określamy w umowie, czy interesują nas wyłącznie ochrona finansowa, czy także możliwość oszczędzania bądź inwestowania części wpłacanej składki. Ubezpieczenie mieszane jest zazwyczaj nieco droższe od ochronnego;
   
 • indywidualna polisa na życie – takie ubezpieczenie składa się z podstawy i rozszerzeń. Podstawa daje gwarancję wypłaty świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego uposażonym, którzy zostali wpisani do polisy. Z kolei rozszerzenia to nawet ponad 20 umów dodatkowych (wypadek, zachorowanie, operacja, domowa wizyta lekarza). Ubezpieczony może dobierać liczbę rozszerzeń i wysokość maksymalnego odszkodowania;
   
 • grupowa polisa na życie – zawierana najczęściej w miejscu zatrudnienia i edukacji (polisa pracownicza, polisa szkolna). Ubezpieczony otrzymuje gotowy pakiet zdarzeń i wysokości odszkodowania. Ewentualnie może wybierać między kilkoma gotowymi wariantami. Taka polisa jest zwykle tańsza od indywidualnej, ale trzeba posiadać status pracownika lub ucznia;
   
 • grupowa otwarta polisa na życie – to ubezpieczenie grupowe dostępne dla klienta indywidualnego. Z takiego rozwiązania może skorzystać osoba dorosła, jak i dziecko, za które umowę zawiera rodzic.

Od czego zależy cena polisy na życie?

Większość osób szukających ubezpieczenia na życie kieruje się ceną. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ nikt nie chce przepłacać. W poniższych punktach podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia i który z czynników ma znaczenie dla wysokości składki.

co wpływa na cenę ubezpieczenia na życie

1. ZAKRES OCHRONY

Im szerszy, tym wyższa składka.

Najtańsza wersja indywidualnej polisy dla osoby dorosłej będzie zawierała tylko 1 zdarzenie – zgon. Każde rozszerzenie podniesie wartość składki od kilku do kilkunastu procent. 

W polisie grupowej (w pracy) czy w otwartej grupowej (w porównywarce) wybieramy najczęściej jeden z gotowych wariantów, które różnią m.in. liczbą zdarzeń i tym samym wysokością składki.

Przykładowy zakres ochrony w indywidualnej polisie na życie

PodstawaRozszerzenia
 • zgon ubezpieczonego
 • zgon ubezpieczonego w nieszczęśliwym wypadku
 • zgon ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym
 • poważne zachorowanie
 • operacja chirurgiczna
 • pobyt w szpitalu
 • rehabilitacja
 • medyczne assistance
 • niezdolność do pracy
 • uszczerbek na zdrowiu
 • trwałe inwalidztwo

Tabela 1. Oprac. własne.

Osobne zdarzenia moga dotyczyć także współmałżonka, rodzica czy dziecka ubezpieczonego.

2. SUMA UBEZPIECZENIA

Im wyższa, tym droższa polisa.

W wariancie indywidualnym można ustalać wysokość SU dla każdego zdarzenia. Przykładowo, za wypadek może to być tylko 20 000 zł, ale i 100 000 zł. W zależności od zdarzenia towarzystwo proponuje kwoty, które poniżej pokazujemy w najczęściej wystepujących “widełkach”:

 • zgon (bez względu na przyczynę) – SU od 10 000 do nawet 2 000 000 zł, świadczenie wypłacane jednorazowo uposażonym w kolejności – współmałżonek, dzieci, rodzice, dalsi krewni/uposażeni;
   
 • nieszczęśliwy wypadekSU liczona procentowo według tabeli dołączonej do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, świadczenie wynosi od 1 do 100% w zależności od urazu, wypłacane jednorazowo;
   
 • poważne zachorowanie – SU od 10 000 do 500 000 zł po zdiagnozowaniu choroby zaliczanej przez ubezpieczyciela do ciężkiej (nowotwór, zawał serca, udar mózgu i  inne), świadczenie wypłacane jednorazowo lub w miesięcznych ratach pozwalających na sfinansowanie wydatków na leczenie;
   
 • leczenie szpitalne – SU od 10 do 500 zł liczona za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu choroby czy nieszczęśliwego wypadku, świadczenie naliczane od 3 dnia pobytu do 90, 180 dni (lub więcej - decyduje oferta ubezpieczyciela), wypłata jednorazowa po okazaniu towarzystwu wypisu ze szpitala;
   
 • rehabilitacja – SU od 1000 do 10 000 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu ortopedycznego lub zajęć z rehabilitantem, świadczenie wypłacane jednorazowo;
   
 • operacja chirurgiczna – SU do 100 000 zł, świadczenie wypłacane po operacji, jego wysokość może zależeć od klasy operacji (informacja w dokumencie OWU) i wynieść np. 10%, 25% czy 50% sumy ubezpieczenia;
   
 • medyczne assistance –  realizacja usług zawartych w pakiecie, np. domowa wizyta lekarza i pielęgniarki, dowóz leków, transport medyczny do i ze szpitala, infolinia medyczna, pomoc psychologa.

Suma ubezpieczenia w grupowej otwartej polisie na życie 

Zdarzenie/Składka miesięczna65 zł85 zł100 zł

śmierć ubezpieczonego

50 000 zł55 000 zł65 000 zł

śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100 000 zł110 000 zł130 000 zł

śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

150 000 zł165 000 zł195 000 zł

śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy

150 000 zł165 000 zł195 000 zł

śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

200 000 zł220 000 zł260 000 zł

śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

60 000 zł86 000 zł105 00 zł

trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 1% SU

500 zł600 zł700 zł

poważne zachorowanie ubezpieczonego

12 000 zł15 000 zł17 000 zł

pobyt ubezpieczonego w szpitalu – za każdy dzień

70-140 zł80-160 zł100-200 zł

operacja chirurgiczna

400-2000 zł500-2500 zł600-3000 zł

leczenie specjalistyczne

do 3000 złdo 3000 złdo 5000 zł

całkowita trwała niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku

17 000 zł20 000 zł25 000 zł

Tabela 2. Oprac. na podstawie Grupowego ubezpieczenia dla klienta indywidualnego Ergo Hestia w wariancie Dla Mnie.

3. RODZAJ POLISY

Tańsza jest grupowa niż indywidualna.

Oczywiście, biorąc od uwagę identyczny zakres ochrony. Jednak ubezpieczenie w wariancie grupowym oznacza brak wpływu liczbę interesujących nas rozszerzeń czy wysokość odszkodowania. Jeśli taka polisa została zawarta w miejscu pracy, to kończy się po odejściu z firmy.

Inny podział dotyczy przeznaczenia polisy na życie. Tu opcji jest więcej, bo ochronna, oszczędnościowa i inwestycyjna. Dwie ostatnie oznaczają wyższą składkę, ponieważ jej część trafia na konto polisowe lub jest inwestowana w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

4. STAN ZDROWIA

W zdrowym ciele… niższa składka.

Przed zawarciem umowy dostaniesz do wypełnienia ankietę medyczną. Na podstawie udzielonych odpowiedzi towarzystwo ustali ryzyko ubezpieczeniowe. Jeśli zatem jesteś po zawale serca, to przy zakupie polisy dodatkowej na poważne zachorowanie zapłacisz więcej, ale możesz też się spotkać z odmową zakupu polisy lub konkretnego rozszerzenia.

5. WIEK

Młodzi płacą mniej za ubezpieczenie.

Ryzyko ubezpieczeniowe rośnie wprost proporcjonalnie do wieku. Ubezpieczyciele patrzą do statystyk, z których wynika, że po 50-tce rośnie prawdopodobieństwo udaru mózgu czy doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu lub wypadku wymagającego długiej rehabilitacji. Z tego łatwo wyciągnąć wniosek, że za polisę o tych samych parametrach więcej zapłaci rodzic, niż jego pełnoletnie dziecko. Dlatego nie warto zwlekać z decyzją o zakupie ubezpieczenia życiowego.

6. CZAS TRWANIA UMOWY

Im dłużej, tym taniej.

Dostępne są umowy na rok, ale także w innych wariantach, jak 5, 10, a nawet 25 lat. Decydując się na ubezpieczenie długoterminowe, możesz zapłacić nieco mniej w perspektywie każdego roku niż w przypadku polisy trwającej 12 miesięcy.

7. OPŁACANIE SKŁADEK

Im rzadziej, tym mniej za polisę.

Do wyboru masz z reguły 4 częstotliwości opłacania składki: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie. Za płatność z góry za 12 miesięcy możesz otrzymać od towarzystwa atrakcyjną zniżkę w wysokości kilku procent od całej składki.

8. WYKONYWANY ZAWÓD

Za ryzyko trzeba dopłacić.

Niektóre towarzystwa uzależniają wysokość składki także od pracy zawodowej ubezpieczonego. Ma to związek z ryzykiem śmierci, wypadku i innych zdarzeń zawartych w polisie. Przykładowo, pracownik biurowy i monter sieci energetycznej zapłacą za identyczne ubezpieczenie różną stawkę. Zwyżka może dotyczyć nie tylko ryzykownej pracy, ale i czasu wolnego. Choć w przypadku hobby czy aportów uprawianych amatorsko częściej stosuje się wyłączenia odpowiedzialności wymienione w dokumencie OWU.

Ile kosztuje polisa na życie?

Indywidualna polisa na życie to stosunkowo niedrogi produkt ubezpieczeniowy. Ochrona na wypadek śmierci kosztuje mniej niż 50 złotych miesięcznie. Najtańszy produkt ubezpieczeniowy oferuje towarzystwo ubezpieczeniowe Prudential. Ubezpieczenie „Komfort Życia” jest bowiem dostępne w cenie od 40 złotych miesięcznie. W podobnej cenie można zakupić polisę Ochrona+ w Nationale Nederlanden – wysokość składki miesięcznej wynosi już od 40 złotych. Tymczasem ubezpieczenie na życie Uniqa „Plan Ochronny” to wydatek rzędu od 55 złotych miesięcznie.

Ubezpieczenie na życie w Pru

Ubezpieczenie na życie w Pru „Komfort Życia” kosztuje już od 40 złotych miesięcznie, jest ono przeznaczone dla osób, które w dniu podpisania umowy są w wieku 18-71 lat. Umowę zawiera się na okres minimum 5 lat, natomiast ochrona może potrwać maksymalnie do ukończenia przez ubezpieczonego 75. roku życia.

Polisę na życie Pru „Komfort Życia” da się rozszerzyć poprzez wykupienie umów dodatkowych – ubezpieczyciel oferuje 11 dodatków zwiększających zakres ochrony, w tym m.in. na wypadek poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu lub operacji, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do pracy czy też inwalidztwa. Jeśli płatnik składek chce objąć polisą członków rodziny, nie jest konieczna ponowna ocena ryzyka. Minimalna suma ubezpieczenia w polisie podstawowej wynosi 10 000 złotych, natomiast w przypadku rozszerzeń wysokość sumy ubezpieczenia można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczenie na życie w Nationale Nederlanden

Ubezpieczenie na życie w Nationale Nederlanden „Ochrona+”, dostępne już od 40 złotych miesięcznie, zabezpiecza finansowo na wypadek śmierci płatnika składek. Z tego tytułu jego rodzina ma szansę otrzymać nawet 120 000 złotych. Warunki polisy zależą od takich czynników jak zakres ochrony, czas trwania umowy, a także wiek ubezpieczonego. Umowa jest zawierana na minimum 5 lat, maksymalnie ochrona może trwać 30 lat.

Polisę na życie w Nationale Nederlanden „Ochrona+” da się rozszerzyć na wypadek wystąpienia różnych sytuacji dotyczących życia i zdrowia, takich jak np. śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pobyt w szpitalu, niezdolność do samodzielnego życia i pracy czy też zdiagnozowanie poważnej choroby. Istnieje również opcja swobodnego dobierania rozszerzeń w trakcie trwania umowy, a ponadto ochroną można objąć zarówno ubezpieczonego, jak i członków jego rodziny.

Ubezpieczenie na życie w Uniqa

Polisa na życie Uniqa „Plan Ochronny” jest dostępna w cenie od 55 złotych miesięcznie, wysokość składki oblicza się indywidualnie, w zależności od zakresu ubezpieczenia, długości trwania umowy, wysokości sum ubezpieczenia, a także wieku, stanu zdrowia i zawodu wykonywanego przez ubezpieczonego. Umowę zawiera się na czas określony – maksymalnie ochrona może trwać do rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez płatnika składek 75. roku życia. W celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego przed podpisaniem porozumienia towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo zażądać przedstawienia odpowiedniej dokumentacji medycznej.

Ubezpieczenie na życie Uniqa „Plan Ochronny” da się rozszerzyć poprzez wykupienie umów dodatkowych – ubezpieczyciel oferuje 13 dodatków zwiększających zakres ochrony, w tym m.in. na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego, niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu bądź konieczności przebycia operacji. Po wykupieniu odpowiedniego pakietu ubezpieczyciel gwarantuje też dostęp do drugiej opinii medycznej oraz dodatkowe ubezpieczenie świadczeń medycznych i opiekuńczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku MediPomoc. Ochroną można objąć również małżonka lub partnera życiowego.
 

Indywidualne ubezpieczenie na życie – cena polisy na podstawie ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych

Polisa

Zakres ochrony

Cena
Pru
„Komfort Życia”

 

ochrona życia
możliwość wykupienia 11 dodatkowych umów, które rozszerzają ochronę, np. na wypadek poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu lub operacji, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
możliwość objęcia polisą małżonka lub dziecka bez konieczności ponownej oceny ryzyka
minimalna suma ubezpieczenia w umowie głównej wynosi 10 000 złotych, natomiast dla umów dodatkowych można ją dostosować do indywidualnych potrzeb

od 40 zł miesięcznie
Nationale Nederlanden
„Ochrona+”

 

ochrona życia
możliwość rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, aby dotyczyło ono także takich wydarzeń jak śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, niezdolność do samodzielnego życia i pracy, pobyt w szpitalu czy zdiagnozowanie poważnej choroby 

od 40 zł miesięcznie
Uniqa
„Plan Ochronny”

 

ochrona życia
możliwość wykupienia 13 dodatkowych umów, które rozszerzają ochronę, np. na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego, niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu albo konieczności przebycia operacji
 możliwość wykupienia pakietu, który gwarantuje dostęp do drugiej opinii medycznej oraz dodatkowe ubezpieczenie świadczeń medycznych i opiekuńczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku MediPomoc

od 55 zł miesięcznie

Tabela 3. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 10.05.2022 r.


W przypadku grupowej polisy na życie składka miesięczna wynosi już od 61 złotych miesięcznie – tyle kosztuje ubezpieczenie PZU P Plus. W podobnej cenie można zakupić Ubezpieczenie na życie dla całej  rodziny w Warta – opłata miesięczna kształtuje się na poziomie od 69 złotych miesięcznie. Tymczasem zakup polisy „Pro Familia” w Generali to wydatek rzędu od 70 złotych miesięcznie.

Ubezpieczenie na życie PZU „P Plus”

Ubezpieczenie na życie w PZU „Plus” kosztuje już od 61 złotych miesięcznie, jest ono przeznaczone dla osób, które w dniu podpisania umowy są w wieku 16-69 lat. Umową da się objąć małżonka pracownika oraz jego pełnoletnie dzieci. W wariancie podstawowym zapewnia ona ochronę na wypadek śmierci, natomiast po rozszerzeniu możliwe jest również otrzymanie wysokich świadczeń z tytułu wystąpienia zdarzeń takich jak:

 • operacja chirurgiczna,
 • pobyt w szpitalu,
 • poważne zachorowanie,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • trwałe inwalidztwo.

Ubezpieczenie na życie dla całej rodziny w Warta

Ubezpieczenie na życie dla całej rodziny w Warta jest dostępne w cenie od 69 złotych miesięcznie. Gwarantuje ono wsparcie finansowe w wielu trudnych życiowych sytuacjach takich jak np. śmierć, wypadek, trwały uszczerbek na zdrowiu, konieczność przebycia operacji chirurgicznej lub poważne zachorowanie. Ochroną można objąć życie płatnika składek, a także jego małżonka lub partnera, rodziców, dzieci, a nawet teściów. Istnieje też wariant polisy zapewniający wypłatę świadczenia z tytułu narodzin dziecka lub wnuka.

Ubezpieczenie na życie „Pro Familia” w Generali

Polisa na życie „Pro Familia” w Generali jest dostępna w cenie od 70 złotych miesięcznie. Zapewnia ona wsparcie finansowe na wypadek śmierci płatnika składek, ponadto umożliwia zabezpieczenie rodziny na przyszłość poprzez inwestowanie części składki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz dodatkowe oszczędzanie na indywidualnych kontach emerytalnych IKE lub IKZE. Zakres ochrony można dopasować indywidualnie do potrzeb – TU oferuje aż 22 umów dodatkowych do wyboru, w tym m.in. na wypadek trwałego inwalidztwa, poważnego zachorowania czy też częściowej i całkowitej niezdolności do pracy.
 

Grupowe ubezpieczenie na życie dla rodziny – cena polisy na podstawie ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych

PolisaCena

Zakres ochrony

PZU
ubezpieczenie grupowe „P Plus”

 
od 61 złotych miesięcznie

wariant podstawowy zapewnia ochronę na wypadek śmierci
po rozszerzeniu można skorzystać ze świadczeń z tytułu wystąpienia zdarzeń takich jak np. operacja chirurgiczna, pobyt w szpitalu, poważne zachorowanie, trwałe uszczerbek na zdrowiu czy też trwałe inwalidztwo

Warta
ubezpieczenie na życie dla całej rodziny

 
od 69 złotych miesięcznie

polisa gwarantuje wsparcie finansowe w wielu trudnych życiowych sytuacjach takich jak np. śmierć, wypadek, trwały uszczerbek na zdrowiu, konieczność przebycia operacji chirurgicznej lub poważne zachorowanie
dostępny jest wariant polisy, który zapewnia wypłatę świadczenia z tytułu narodzin dziecka lub wnuka

Generali
 „Pro Familia”

 
od 70 złotych miesięcznie

polisa zapewnia wsparcie finansowe na wypadek śmierci płatnika składek, umożliwia również inwestowanie części składki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz dodatkowe oszczędzanie na indywidualnych kontach emerytalnych IKE lub IKZE
ochronę można rozszerzyć na wypadek trwałego inwalidztwa, poważnego zachorowania czy też częściowej i całkowitej niezdolności do pracy

Tabela 4. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 10.05.2022 r.

Ile powinna wynosić miesięczna składka?

Wysokość miesięcznej składki w polisie na życie należy dobrać tak, aby nie obciążyć domowego budżetu. Jednocześnie zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość sumy ubezpieczenia powinny być zgodne z potrzebami płatnika składek i jego rodziny. Na szczęście towarzystwa ubezpieczeniowe oferują zwykle kilka wariantów ochrony do wyboru, dzięki czemu można dostosować produkt w taki sposób, żeby był jak najbardziej dopasowany do aktualnej sytuacji.

Ubezpieczenie na życie – cena polisy w zależności od wariantu ochrony na przykładzie oferty Warta

Rodzaj polisyWariant

Wysokość odszkodowania

Cena
Warta
„Dla Ciebie i Dziecka”
podstawowy

z tytułu śmierci – 25 000 złotych
z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego – 78 000 złotych
z tytułu śmierci w wyniku wypadku przy pracy – 68 000 złotych
z tytułu poważnego zachorowania – 2 000 złotych

od 65 złotych miesięcznie
Warta
„Dla Ciebie i Dziecka”
rozszerzony

z tytułu śmierci – 55 000 złotych
z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego – 168 000 złotych
z tytułu śmierci w wyniku wypadku przy pracy – 128 000 złotych
z tytułu poważnego zachorowania – 2 000 złotych

od 88 złotych miesięcznie
Warta
„Dla Ciebie i Rodziny”
Życie

z tytułu śmierci – 20 000 złotych
z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego – 63 000 złotych
z tytułu śmierci w wyniku wypadku przy pracy – 53 000 złotych
z tytułu poważnego zachorowania – 2 000 złotych

od 59 złotych miesięcznie
Warta
„Dla Ciebie i Rodziny”
Życie Plus

z tytułu śmierci – 35 000 złotych
z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego – 110 000 złotych
z tytułu śmierci w wyniku wypadku przy pracy – 95 000 złotych
z tytułu poważnego zachorowania – 3 000 złotych

od 89 złotych miesięcznie
Warta
„Dla Ciebie i Rodziny”
Życie Premium

z tytułu śmierci – 50 000 złotych
z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego – 157 000 złotych
z tytułu śmierci w wyniku wypadku przy pracy – 137 000 złotych
z tytułu poważnego zachorowania – 4 000 złotych

od 122 złotych miesięcznie

Tabela 5. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 10.05.2022 r.

Kiedy koszt polisy na życie może ulec zmianie?

Wysokość opłat za ubezpieczenie na życie może ulegać zmianom w czasie obowiązywania umowy (oczywiście tylko za Twoją zgodą). Możesz np. obniżyć cenę wybranego ubezpieczenia na życie ograniczając zakres ochrony, jak również w dowolnym momencie podnieść składkę poprzez dokupienie produktów dodatkowych.

Firmy ubezpieczeniowe umożliwiają również podniesienie składki i sumy ubezpieczenia (tzw. indeksacja składki) w każdą rocznicę zawarcia umowy. Powinieneś brać pod uwagę takie rozwiązanie szczególnie wtedy, gdy kupujesz polisę na co najmniej kilkanaście lat. W ten sposób ochronisz wartość świadczeń przed skutkami inflacji.

Nie kupuj polisy na życie tylko ze względu na cenę!

Niski koszt polisy na życie jest jednym z głównych powodów, dla których wybieramy ofertę danego towarzystwa. Nie może jednak być jedynym. 

Pamiętaj, że kupiona polisa na życie musi odpowiadać Twoim potrzebom. Dlatego powinieneś bardzo dokładnie przyjrzeć się wybranemu wariantowi ochrony (szczegóły znajdziesz w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia). Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, poproś o pomoc specjalistów – najlepiej niezależnych, którzy będą w stanie pomóc Ci w zebraniu i porównaniu wielu ofert.

W każdym towarzystwie spotkasz się z kilkoma propozycjami cenowymi, uzależnionymi np. wyłącznie od wysokości sum ubezpieczenia gwarantowanych nie tylko po Twojej śmierci, ale również po wypadku czy na okoliczność poważnego zachorowania. Im wyższe sumy ubezpieczenia, tym wyższa (np. o kilka lub kilkanaście złotych) będzie wymagana składka miesięczna. Dlatego zanim kupisz polisę, powinieneś porównać oferty wielu firm.

Jak znaleźć najtańszą polisę na życie?

Wygodnym i praktycznym rozwiązaniem, które pozwoli na znalezienie najtańszej oferty oferty spośród poszukiwanych w określonym zakresie i sumach ubezpieczenia, jest porównanie online.
W tym celu wystarczy wypełnić krótki formularz, w którym określasz własne potrzeby co do ubezpieczenia. W formularzu zostaniesz zapytany o:

 • kogo chcesz objąć ochroną,
 • wiek ubezpieczonych,
 • zakres ubezpieczenia,
 • wykonywany zawód,
 • sytuację finansową,

Po tym niezbędna jest rozmowa z konsultantem, który po potwierdzeniu informacji przekaże kontakt do agentów towarzystw celem przedstawienia ofert lub zaproponuje zakup dopasowanego ubezpieczenia uwzględniając dodatkowe pytania o stan zdrowia i zebranie informacji do zawarcia polisy. Tym samym ubezpieczenie możesz kupić bez wychodzenia z domu.

Oceń stronę
4,32