Ubezpieczenie oszczędnościowe to wyjątkowy rodzaj polisy, która oprócz finansowego wsparcia po wypadku czy zachorowaniu, pozwala także na zgromadzenie pokaźnych oszczędności. Dodatkowe pieniądze rzędu 20 000, 50 000 czy nawet 100 000 zł i więcej przydadzą się np. jako uzupełnienie środków z emerytury.

Sprawdzamy, jak znaleźć odpowiednie ubezpieczenie oraz na co zwracać uwagę przy wyborze polisy. Duży wybór ofert może nieco skomplikować zakup ubezpieczenia, dlatego warto wiedzieć wcześniej, na czym skupić się przy szukaniu polisy na życie.

PORÓWNAJ CENY

Trzy rzeczy, które powinieneś wiedzieć o polisie oszczędnościowej 

Na podstawie definicji Polskiej Izby Ubezpieczeń można wysunąć parę wniosków o oszczędnościowym ubezpieczeniu na życie:

 • to najczęściej bezterminowy typ umowy na życie;
 • często pojawia się formalny termin jej wygaśnięcia (zwykle 65. rok życia), który jednak zawiera opcję przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach;
 • kluczową częścią umowy jest program oszczędnościowy, realizowany poprzez zakup jednostek uczestnictwa wybranego funduszu inwestycyjnego.

Jak długo będzie trwać Twoja umowa?

Ubezpieczenie oszczędnościowe to z reguły zobowiązanie długoterminowe, ponieważ umowa jest zawierana na okres od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. Przykładowo, w polisie na życie i dożycie Pru, czas trwania umowy może wynosić nawet 25 lat, tymczasem najkrótszy czas obowiązywania ubezpieczenia oszczędnościowo-posagowego wynosi 5 lat. To zainteresowany decyduje, jak długo chce oszczędzać, dlatego decyzję tę należy dostosować do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Po zakończeniu czasu trwania umowy zazwyczaj możliwe jest ponowne zawarcie porozumienia, ale na nowych warunkach.

Istnieje także coś takiego, jak bezterminowa polisa, jednak tego typu produkty zwykle wiążą się z ograniczeniem w postaci określonego czasu zawarcia umowy. Np. w 4Life Direct dożywotnie ubezpieczenie można wykupić przed ukończeniem 85. roku życia. To, co wyróżnia ten typ ubezpieczenia, to fakt, że przez cały okres trwania umowy dodatkowej można dokupować umowy, które rozszerzą zakres ochrony.

Przeczytaj również: Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

Oszczędnościowe, inwestycyjne czy ochronne? 

Zadaniem polisy oszczędnościowej jest, jak sama nazwa wskazuje, oszczędzanie, które pomoże uzbierać określoną sumę pieniędzy. W tym celu część składki (wysokość ustala ubezpieczony) kierowana jest na oszczędności, a część ma spełniać funkcję ochronną. W takim ubezpieczeniu bardzo ważne jest, by ocenić swoje możliwości finansowe – składka może być nieco wyższa niż w przypadku pozostałych polis, ponieważ spełnia podwójną funkcję. Z tego względu warto zastanowić się nad korzyściami, ale dostosować je do swojego budżetu.

Ubezpieczenie oszczędnościowe nie posiada ściśle określonej sumy ubezpieczenia. Wysokość świadczenia, które przysługuje np. z tytułu wypadku lub urazu ciała, jest zależne od stanu zgromadzonych oszczędności. Ważny jest przy tym czas trwania umowy – największe oszczędności zbierzemy, gdy umowa zamiast 5 lat, będzie trwała 25 lat. 

Poza produktami oszczędnościowymi, na rynku są dostępne także ubezpieczenia mieszane, np. polisy ochronno-oszczędnościowo-inwestycyjne lub polisy posagowe. W przypadku tego typu ubezpieczenia część składki jest przeznaczona na ochronę, a część na  inwestycję i oszczędności. 

Oprócz oszczędności ważny jest również cel naszej polisy. W przypadku standardowego ubezpieczenia głównym zadaniem jest ochrona osoby ubezpieczonej oraz jej bliskich. Polisa oszczędnościowa ma z kolei za zadanie zgromadzić określoną kwotę, którą następnie można wykorzystać na dowolnie wybrany cel – zakup samochodu, remont domu czy wyjazd za granicę.

PORÓWNAJ CENY

Czy taka polisa to dla Ciebie dobry wybór?

Ubezpieczenie oszczędnościowe jest rozwiązaniem korzystnym, które ma kilka ważnych zalet. Przede wszystkim łączy w sobie funkcję oszczędnościową i ochronną, zatem zyskujemy zabezpieczenie na wiele różnych, trudnych sytuacji. Jeśli przytrafi nam się coś złego, co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa, możemy liczyć na wsparcie ze strony towarzystwa.

Oprócz ochrony, możemy również gromadzić oszczędności. Jest to dobry sposób na to, by regularnie odkładać część swoich funduszy na przyszłość. Jeśli mamy trudności z regularnym odkładaniem pieniędzy, to ubezpieczenie może być dobrym rozwiązaniem. Zobowiązanie umową z ubezpieczycielem pomoże pilnować zbierania oszczędności. 

Taki rodzaj ubezpieczenia z całą pewnością jest dobrym pomysłem dla osób, które chcą zapewnić sobie ochronę na przyszłość, ale też dla tych, którzy na przyszłość chcieliby odłożyć jakąś sumę gotówki. 

Czy wiesz o co chodzi z tym oszczędzaniem?

Ubezpieczenie oszczędnościowe pozwala w ramach jednego produktu zapewnić ochronę życia ubezpieczonego oraz gromadzić oszczędności na przyszłość. Jest to zobowiązanie długoterminowe, ponieważ umowę zawieramy najczęściej w przedziale czasowym od 5, 10 lat do 20 lub 30 lat. 

Według definicji PIU:

umowa określa mechanizm przekazywania składki do funduszu inwestycyjnego a także sposób potrącania tej jej części, która finansuje świadczenie śmiertelne oraz koszty ubezpieczyciela i inne opłaty wyszczególnione w umowie. W przypadku śmierci w trakcie obowiązywania umowy najczęściej stosowana jest reguła, iż osoba uposażona otrzymuje umowne świadczenie śmiertelne lub bieżącą wartość wykupu jednostek na rachunku inwestycyjnym, w zależności od tego, która z obydwu wartości jest większa

Ubezpieczenie oszczędnościowe jest zatem rozwiązaniem, które nie tylko zapewnia ochronę, ale pozwala odkładać oszczędności na przyszłość. 

Jak dzielona jest składka w oszczędnościowym ubezpieczeniu na życie? Polisa z umową na długi okres czasu to także inne zasady opłacania składki. Co prawda w dalszym ciągu mamy do wyboru kilka częstotliwości (co miesiąc, co kwartał, co pół roku czy raz na rok),ale wpłacana składka jest dzielona na 2 części:

 • część ochronna - odpowiada za wypłatę odszkodowania w ramach wykupionego zakresu ochrony, 
 • część oszczędnościowa – wpłacone środki gromadzone są na specjalnym koncie polisowym i zwracane na koniec umowy w postaci uzbieranego kapitału;

Składka w ubezpieczeniu oszczędnościowym jest wyższa niż w zwykłej polisie ochronnej. Niektóre towarzystwa podają minimalną wartość – to z reguły 100-120 zł miesięcznie.

Zobacz, ile zapłacisz za swoje ubezpieczenie

Wysokość składki w polisie oszczędnościowej jest uwarunkowana pewnymi czynnikami. Na cenę polisy wpływa wybrana przez nas suma ubezpieczenia, zakres ochrony, ale również nasz wiek oraz stan zdrowia. Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy będzie chciał dowiedzieć się o nas czegoś więcej, a w tym celu konieczne jest wypełnienie ankiety medycznej. 

 Cena składki zależna jest też od rodzaju ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie oszczędnościowe a inne produkty ubezpieczeniowe

Rodzaj polisy

Przeznaczenie składkiCzas trwania umowyWiek ubezpieczonegoWysokość składki miesięcznej

Inwestycyjna

Ochrona i inwestycje
 
Minimum 10 lat
 
Od 18 latOd 100 zł miesięcznie

Oszczędnościowa na życie i dożycie

Ochrona i oszczędzanieMinimum 5 latod 18 lat do wieku ustalonego w polisieO składce decyduje ubezpieczony, minimum wynosi 100 zł miesięcznie

Oszczędnościowa posagowa
 

Ochrona i oszczędzanie, zapewnienie bliskim bezpieczeństwa finansowego

Do 25 latOd narodzin do 25 lat
 
O składce decyduje ubezpieczony, minimum wynosi 100 zł miesięcznie
NNW

Ochrona życia i zdrowia
 

12 miesięcydo 25 roku życiaOd 30 złotych rocznie
Zdrowotna

Ochrona zdrowia

Minimum rok
 
od 18 lat do wieku ustalonego w polisie
 
Od 32 złotych miesięcznie, w zależności od wybranego produktu ubezpieczeniowego
Dla Rodziny

Ochrona życia ubezpieczonego oraz jego bliskich

Minimum rokOd narodzin do wieku ustalonego w polisieOd 50 złotych miesięcznie, w zależności od wybranego produktu ubezpieczeniowego

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie uogólnionych ofert towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 14.11.2023 r.

Ubezpieczeniem oszczędnościowym jest również polisa posagowa, której głównym zadaniem jest gromadzenie oszczędności na czas, gdy nasze dziecko osiągnie określony wiek (np. 25 lat). Wówczas otrzymuje ono od nas uzbieraną przez lata kwotę. Nasza pociecha może wykorzystać sumę na dowolnie wybrany cel: wyjazd na studia, zakup mieszkania czy rozpoczęcie własnej działalności. 

Polisa posagowa — cena na przykładzie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych

TU

Polisa

Wysokość składki minimalnej

Warta

Ubezpieczenie dziecka Warta Posag

wysokość składki jest określana indywidualnie — w zależności od wieku osoby ubezpieczonej, czasu trwania umowy oraz wybranego zakresu ubezpieczenia

PZU

PZU Na Dobry Początek Zabezpieczenie przyszłości dziecka

wysokość składki jest określana indywidualnie — zależy od wieku polisowego ubezpieczonego w dniu początku ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia, częstotliwości opłacania składki oraz wyników oceny ryzyka obowiązujących przy zawarciu umowy

Pru

Ubezpieczenie Start w życie

minimalna wysokość składki kształtuje się następująco:

·        składka miesięczna — od 152 zł

maksymalna wysokość składki kształtuje się następująco:

·        składka miesięczna — 0d 829 zł

Tabela 2.Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 14.11.2023 r.

PORÓWNAJ CENY

Czy istnieją jakieś ograniczenia?

Ograniczenia są stałe i czasowe, jak w większości produktów ubezpieczeniowych na życie. W wariancie oszczędnościowym to głownie wiek ubezpieczonego (umowa wygasa po skończeniu określonego wieku), wyłączenia odpowiedzialności (zawarte w dokumencie OWU), i karencje (czasowe wyłączenia, również w OWU).

Wyłączenia odpowiedzialności odnoszą sę do części ochronnej. Przykładowo, za zgon ubezpieczonego towarzystwo nie wypłaci świadczenia, jeśli zdarzenia miało związek z:

 • celowym działaniem osób trzecich;
 • samobójstwem (karencja najczęściej przez pierwsze 24 miesiące);
 • alkoholem lub narkotykami;
 • wojną, stanem wojennym;
 • czynnym udziałem w strajku;
 • zażyciem lekarstw nieprzepisanych przez lekarza.

Ograniczenia dotyczą też części oszczędnościowej polisy. Jeśli będziemy chcieli wypłacić środki przed końcem umowy ubezpieczenia, towarzystwo zwróci nam tylko część zgromadzonej kwoty.  

Co zrobić, aby wypłacić pieniądze?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych stosuje uproszczony sposób zgłaszania roszczeń. Dotyczy to także polisy oszczędnościowej. W sytuacji, gdy dojdzie do wystąpienia zdarzenia, które obejmuje umowa ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłaty świadczenia. Najpierw należy jednak poinformować ubezpieczyciela o fakcie zaistnienia sytuacji upoważniającej do odszkodowania. 

W tym celu należy wypełnić stosowny wniosek (wzory można znaleźć na stronach internetowych TU) i przesłać go do ubezpieczyciela pocztą lub drogą online. Oczywiście formalności można załatwić także poprzez kontakt z agentem ubezpieczeniowym lub udanie się osobiście do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego.

Aby móc ubiegać się o należne odszkodowanie, należy przedstawić następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • PESEL;
 • numer i rodzaj polisy;
 • data przystąpienia do ubezpieczenia.

Konieczne są także informacje potwierdzające wystąpienie danego zdarzenia (np. dokumentacja medyczna) oraz dane do wypłaty odszkodowania.

Jak zgłosić chęć wypłacenia zgromadzonych środków? W tym celu także można wypełnić wniosek drogą online lub przesłać odpowiednią dokumentację pocztą. Możliwe jest także skontaktowanie się z agentem ubezpieczeniowym lub udanie się osobiście do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego. Na miejscu trzeba okazać kopię dowodu tożsamości.

Sprawdź, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę

Najlepszym i najbardziej korzystnym sposobem na znalezienie odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej jest porównywarka polisowa. Jest to narzędzie, które wymaga wypełnienia krótkiej ankiety, a na podstawie udzielonych informacji wyszukuje dla nas najbardziej dopasowanej polisy na życie.

Porównywarka wygrywa z samodzielnym porównaniem ofert ze względu na to, że sami możemy nie znać wielu firm ubezpieczeniowych oraz nie wiedzieć gdzie oraz jak szukać skutecznie. Narzędzie ma dostęp do wielu atrakcyjnych ofert, dzięki czemu nie przeoczymy najlepszej oferty. W ten sposób możemy zaoszczędzić czas oraz własne pieniądze.

Pamiętaj, że porównywarka może pomóc Ci również znaleźć odpowiednie ubezpieczenie, jeśli wybierasz się za granicę, ochronę dla Twojego mieszkania lub samochodu.
 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie oszczędnościowe to zobowiązanie długoterminowe, umowa może trwać od 5 do 30 lat

2. Część składki w polisie oszczędnościowej jest kierowana na zgromadzenie oszczędności na przyszłość

3. Środki z oszczędności możemy przeznaczyć na dowolny cel

4. Przed zakupem należy porównać dostępne oferty, by znaleźć najlepszą ofertę i nie przepłacić

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie oszczędnościowe

 1. Czy można kupić polisę oszczędnościową, jeśli posiada się już inne ubezpieczenie?

  Tak, można posiadać wiele ubezpieczeń na życie. Najczęściej wielokrotne ubezpieczenie na życie ma miejsce wtedy, gdy posiadamy polisę grupową w miejscu pracy oraz indywidualną. Podwójne ubezpieczenie może w przyszłości zapewnić nam podwójne odszkodowanie.

 2. Czy można rozszerzyć ochronę w polisie oszczędnościowej?

  Tak, ochronę możemy dopasować do swoich indywidualnych potrzeb. Jeśli chcemy zabezpieczyć się na wypadek zdiagnozowania nowotworu, wypadku komunikacyjnego lub utraty zdolności do  pracy, warto zapytać ubezpieczyciela o taką możliwość.

 3. Czy warto zrezygnować z polisy grupowej na rzecz polisy oszczędnościowej?

  To zależy. Nie musimy rezygnować z polisy grupowej, jeśli jesteśmy zadowoleni z szerokości ochrony, jaką posiadamy. Jeśli jednak grupówka generuje spore koszty, które chcielibyśmy zainwestować w polisę oszczędnościową – możemy zrezygnować z posiadanego ubezpieczenia. 

 4. Czy polisa oszczędnościowa może obejmować ochroną kogoś z naszych bliskich?

  To zależy od ubezpieczyciela i wybranej oferty. Na ogół indywidualne ubezpieczenie jest dość elastyczne w swojej formie i dostosowuje się do potrzeb klienta. Jeśli chcemy ubezpieczyć współmałżonka lub dziecko, ubezpieczyciel powinien zaoferować nam taką opcję.

 5. Kto może być uposażony w polisie oszczędnościowej?

  To ubezpieczony decyduje o tym, kto będzie uprawniony do otrzymania świadczenia z tytułu jego śmierci. Może to być jedna z bliskich osób, np. żona, mąż lub dziecko, ale może to być również osoba nie spokrewniona w żaden sposób – np. przyjaciółka czy sąsiad.