Ubezpieczenie oszczędnościowe to wyjątkowy rodzaj polisy, która oprócz finansowego wsparcia po wypadku czy zachorowaniu, pozwala także na zgromadzenie pokaźnych oszczędności. Dodatkowe pieniądze rzędu 20 000, 50 000 czy nawet 100 000 zł i więcej przydadzą się np. jako uzupełnienie środków z emerytury.

Sprawdzamy, jak znaleźć odpowiednie ubezpieczenie oraz na co zwracać uwagę przy wyborze polisy. Duży wybór ofert może nieco skomplikować zakup ubezpieczenia, dlatego warto wiedzieć wcześniej, na czym skupić się przy szukaniu polisy na życie.

Co to jest ubezpieczenie oszczędnościowe?

Na podstawie definicji Polskiej Izby Ubezpieczeń można wysunąć parę wniosków o oszczędnościowym ubezpieczeniu na życie:

 • to najczęściej bezterminowy typ umowy na życie;
 • często pojawia się formalny termin jej wygaśnięcia (zwykle 65. rok życia), który jednak zawiera opcję przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach;
 • kluczową częścią umowy jest program oszczędnościowy, realizowany poprzez zakup jednostek uczestnictwa wybranego funduszu inwestycyjnego.

Jak długo trwa umowa w ubezpieczeniu oszczędnościowym?

Ubezpieczenie oszczędnościowe to z reguły zobowiązanie długoterminowe, ponieważ umowa jest zawierana na okres od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. Przykładowo, w polisie na życie i dożycie Prudential, czas trwania umowy może wynosić nawet 25 lat, tymczasem najkrótszy czas obowiązywania ubezpieczenia oszczędnościowo-posagowego wynosi 5 lat. To zainteresowany decyduje, jak długo chce oszczędzać, dlatego decyzję tę należy dostosować do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Po zakończeniu czasu trwania umowy zazwyczaj możliwe jest ponowne zawarcie porozumienia, ale na nowych warunkach.

Istnieje także coś takiego, jak bezterminowa polisa, jednak tego typu produkty zwykle wiążą się z ograniczeniem w postaci określonego czasu zawarcia umowy. Np. w 4Life Direct dożywotnie ubezpieczenie można wykupić przed ukończeniem 85. roku życia. To, co wyróżnia ten typ ubezpieczenia, to fakt, że przez cały okres trwania umowy dodatkowej można dokupować umowy, które rozszerzą zakres ochrony.

Czym różni się ubezpieczenie oszczędnościowe od inwestycyjnych i ochronnych?

Ubezpieczenie oszczędnościowe różni się od pozostałych ubezpieczeń tym, że zainteresowany może zadeklarować dowolną wysokość opłacanej składki (powyżej narzuconej przez towarzystwo ubezpieczeniowe minimalnej wysokości) oraz wybrać częstotliwość opłacania składek. Zadaniem ubezpieczonego jest wybrać taką kwotę, aby pozwoliła ona na zgromadzenie kapitału, a jednocześnie nie nadwyrężała domowego budżetu.

W polisie oszczędnościowej nie ma także czegoś takiego jak z góry ustalona suma ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania zależy bowiem od ilości zgromadzonych środków. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych pozwala nawet zarobić na polisie, ponieważ im dłużej trwa umowa ubezpieczenia, tym większe premie otrzymuje ubezpieczony.  

Kolejna różnica to przeznaczenie odszkodowania – w przypadku klasycznych polis należne świadczenie ma na celu zapewnić bliskim ochronę finansową na wypadek wystąpienia trudnej życiowej sytuacji. Tymczasem w polisie oszczędnościowej zgromadzone środki można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel. Poza produktami oszczędnościowymi, na rynku są dostępne także ubezpieczenia mieszane, np. polisy ochronno-oszczędnościowo-inwestycyjne lub polisy posagowe. W przypadku tego typu ubezpieczenia część składki jest przeznaczona na ochronę, a część na  inwestycję i oszczędności.  
 

Ubezpieczenie oszczędnościowe a inne produkty ubezpieczeniowe

Rodzaj polisy

Przeznaczenie składkiCzas trwania umowyWiek ubezpieczonegoWysokość składki miesięcznej

Inwestycyjna

Ochrona i inwestycje
 
Minimum 10 lat
 
Od 18 latOd 100 zł miesięcznie

Oszczędnościowa na życie i dożycie

Ochrona i oszczędzanieMinimum 5 latod 18 lat do wieku ustalonego w polisieO składce decyduje ubezpieczony, minimum wynosi 100 zł miesięcznie

Oszczędnościowa posagowa
 

Ochrona i oszczędzanie, zapewnienie bliskim bezpieczeństwa finansowego

Do 25 latOd narodzin do 25 lat
 
O składce decyduje ubezpieczony, minimum wynosi 100 zł miesięcznie
NNW

Ochrona życia i zdrowia
 

12 miesięcydo 25 roku życiaOd 30 złotych rocznie
Zdrowotna

Ochrona zdrowia

Minimum rok
 
od 18 lat do wieku ustalonego w polisie
 
Od 32 złotych miesięcznie, w zależności od wybranego produktu ubezpieczeniowego
Dla Rodziny

Ochrona życia ubezpieczonego oraz jego bliskich

Minimum rokOd narodzin do wieku ustalonego w polisieOd 50 złotych miesięcznie, w zależności od wybranego produktu ubezpieczeniowego

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie uogólnionych ofert towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 03.11.2021 r.

Dla kogo polisa oszczędnościowa to dobry wybór?

Ubezpieczenie oszczędnościowe to dobre rozwiązanie dla osób, które chciałyby się zabezpieczyć finansowo na przyszłość lub potrzebują poduszki finansowej dla swoich bliskich, np. dzieci. W tej polisie nie trzeba ustalać sum ubezpieczenia, ale za to zainteresowany sam wybiera wysokości wpłacanych składek. Środki zgromadzone w ramach oszczędzania są wypłacane na koniec umowy i można przeznaczyć je na dowolny cel – od zakupu mieszkania, czy też nowego samochodu, przez sfinansowanie wesela, aplikacji adwokackiej lub studiów za granicą, po stworzenie poduszki finansowej pod nowy biznes.

Na czym polega polisa oszczędnościowa?

Ubezpieczenie oszczędnościowe pozwala w ramach jednego produktu zapewnić ochronę życia ubezpieczonego oraz gromadzić oszczędności na przyszłość. Jest to zobowiązanie długoterminowe, ponieważ umowę zawieramy najczęściej w przedziale czasowym od 5, 10 lat do 20 lub 30 lat. 

Według definicji PIU:

umowa określa mechanizm przekazywania składki do funduszu inwestycyjnego a także sposób potrącania tej jej części, która finansuje świadczenie śmiertelne oraz koszty ubezpieczyciela i inne opłaty wyszczególnione w umowie. W przypadku śmierci w trakcie obowiązywania umowy najczęściej stosowana jest reguła, iż osoba uposażona otrzymuje umowne świadczenie śmiertelne lub bieżącą wartość wykupu jednostek na rachunku inwestycyjnym, w zależności od tego, która z obydwu wartości jest większa

Ubezpieczenie oszczędnościowe jest zatem rozwiązaniem, które nie tylko zapewnia ochronę, ale pozwala odkładać oszczędności na przyszłość. 

Jak dzielona jest składka w oszczędnościowym ubezpieczeniu na życie? Polisa z umową na długi okres czasu to także inne zasady opłacania składki. Co prawda w dalszym ciągu mamy do wyboru kilka częstotliwości (co miesiąc, co kwartał, co pół roku czy raz na rok),ale wpłacana składka jest dzielona na 2 części:

 • część ochronna - odpowiada za wypłatę odszkodowania w ramach wykupionego zakresu ochrony, 
 • część oszczędnościowa – wpłacone środki gromadzone są na specjalnym koncie polisowym i zwracane na koniec umowy w postaci uzbieranego kapitału;

Składka w ubezpieczeniu oszczędnościowym jest wyższa niż w zwykłej polisie ochronnej. Niektóre towarzystwa podają minimalną wartość – to z reguły 100-120 zł miesięcznie.

Czy są ograniczenia w ubezpieczeniu oszczędnościowym?

Ograniczenia są stałe i czasowe, jak w większości produktów ubezpieczeniowych na życie. W wariancie oszczędnościowym to głownie wiek ubezpieczonego (umowa wygasa po skończeniu określonego wieku), wyłączenia odpowiedzialności (zawarte w dokumencie OWU), i karencje (czasowe wyłączenia, również w OWU).

Wyłączenia odpowiedzialności odnoszą sę do części ochronnej. Przykładowo, za zgon ubezpieczonego towarzystwo nie wypłaci świadczenia, jeśli zdarzenia miało związek z:

 • celowym działaniem osób trzecich;
 • samobójstwem (karencja najczęściej przez pierwsze 24 miesiące);
 • alkoholem lub narkotykami;
 • wojną, stanem wojennym;
 • czynnym udziałem w strajku;
 • zażyciem lekarstw nieprzepisanych przez lekarza.

Ograniczenia dotyczą też części oszczędnościowej polisy. Jeśli będziemy chcieli wypłacić środki przed końcem umowy ubezpieczenia, towarzystwo zwróci nam tylko część zgromadzonej kwoty.  

Jak zgłosić wypłatę pieniędzy w polisie oszczędnościowej?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych stosuje uproszczony sposób zgłaszania roszczeń. Dotyczy to także polisy oszczędnościowej. W sytuacji, gdy dojdzie do wystąpienia zdarzenia, które obejmuje umowa ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłaty świadczenia. Najpierw należy jednak poinformować ubezpieczyciela o fakcie zaistnienia sytuacji upoważniającej do odszkodowania. 

W tym celu należy wypełnić stosowny wniosek (wzory można znaleźć na stronach internetowych TU) i przesłać go do ubezpieczyciela pocztą lub drogą online. Oczywiście formalności można załatwić także poprzez kontakt z agentem ubezpieczeniowym lub udanie się osobiście do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego.

Aby móc ubiegać się o należne odszkodowanie, należy przedstawić następujące dane:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • PESEL;
 • numer i rodzaj polisy;
 • data przystąpienia do ubezpieczenia.

Konieczne są także informacje potwierdzające wystąpienie danego zdarzenia (np. dokumentacja medyczna) oraz dane do wypłaty odszkodowania.

Jak zgłosić chęć wypłacenia zgromadzonych środków? W tym celu także można wypełnić wniosek drogą online lub przesłać odpowiednią dokumentację pocztą. Możliwe jest także skontaktowanie się z agentem ubezpieczeniowym lub udanie się osobiście do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego. Na miejscu trzeba okazać kopię dowodu tożsamości.

Gdzie można znaleźć dobre ubezpieczenie oszczędnościowe?

Poszukiwania dobrej polisy oszczędnościowej należy rozpocząć od dokładnego zapoznania się z OWU i warunkami oraz listą wyłączeń odpowiedzialności. Jest to wykaz sytuacji, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczenia, mimo że doszło do wystąpienia zdarzenia objętego umową. Mogą do nich należeć np.: chęć wypłaty zgromadzonych środków przed końcem umowy ubezpieczenia lub, w przypadku części ochronnej polisy – wystąpienie zdarzenia objętego umową, podczas gdy ubezpieczony był pod wpływem alkoholu.

Bardzo istotna jest możliwość dokupowania dodatkowych umów i w ten sposób – poszerzenie ochrony, a także minimalna wysokość składek miesięcznych. W przypadku polisy oszczędnościowej — z reguły jest to 100 złotych — jednak zdarza się, że cena polisy jest obliczana indywidualnie i mają na nią wpływ takie czynniki jak np. wiek zainteresowanego.

Dobre ubezpieczenie oszczędnościowe można znaleźć dzięki narzędziom takim jak kalkulator ubezpieczeń. Porównywarka polis zbiera podstawowe informacje na temat preferencji użytkownika i następnie, dopasowuje zgodnie z nimi oferty. Dopiero po tak przeprowadzonej selekcji następuje kontakt z przedstawicielem danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Plusem tego rozwiązania jest możliwość szybkiego porównania wielu różnych ofert i wyboru spośród nich tej, która najlepiej spełnia potrzeby.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie oszczędnościowe to zobowiązanie długoterminowe, umowa może trwać od 5 do 30 lat

2. Część składki w polisie oszczędnościowej jest kierowana na zgromadzenie oszczędności na przyszłość

3. Środki z oszczędności możemy przeznaczyć na dowolny cel

4. Przed zakupem należy porównać dostępne oferty, by znaleźć najlepszą ofertę i nie przepłacić

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie oszczędnościowe

 1. Czy warto zrezygnować z polisy grupowej na rzecz polisy oszczędnościowej?

  W porównaniu z polisą grupową, która gwarantuje wypłatę świadczenia dopiero wtedy, gdy doszło do wystąpienia jakiegoś zdarzenia objętego umową, ubezpieczenie oszczędnościowe mobilizuje do regularnego odkładania pieniędzy. Jeśli chodzi o zakres ochrony, w polisie oszczędnościowej ubezpieczony ma do wyboru wiele różnych wariantów i, zupełnie odmiennie niż w przypadku polisy grupowej, ma duży wpływ na to, czego będzie dotyczyć umowa ubezpieczenia na życie. To bardzo elastyczne rozwiązanie.

  Czy zatem warto rezygnować z polisy grupowej na rzecz ubezpieczenia oszczędnościowego? Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Jeśli składka za polisę grupową jest w dużej mierze opłacana przez pracodawcę, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pozostawić aktywne oba typy ubezpieczeń. Poskutkuje to większymi szansami na podwójne odszkodowanie w sytuacji, gdyby doszło do wystąpienia zdarzenia objętego umową.
   

 2. Czy polisa oszczędnościowa może obejmować ochroną kogoś z naszych bliskich?

  Tak, do polisy oszczędnościowej mogą przystąpić także bliscy ubezpieczonego. Ochroną można objąć zarówno małżonka (lub partnera), jak i dzieci lub nawet rodziców. W przypadku indywidualnego ubezpieczenia ochronnego maksymalna liczba osób, których dotyczy polisa, wynosi z reguły 10.

 3. Kto może być uposażony w polisie oszczędnościowej?

  Uposażonym może być dowolna osoba wskazana przez ubezpieczonego, nie tylko małżonek czy dziecko, ale także znajomy lub inna osoba fizyczna wymieniona w treści umowy polisowej. Zainteresowany ubezpieczeniem nie musi się martwić kryteriami takimi jak formalny związek małżeński – towarzystwa ubezpieczeniowe respektują bowiem także niesformalizowane związki. Pieniądze otrzymane przez uposażonego z tytułu umowy nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn.

 4. Kto otrzymuje świadczenie z polisy oszczędnościowej, gdy uposażony zmarł?

  Jeśli uposażony zmarł przed wystąpieniem zdarzenia, które gwarantuje wypłatę świadczenia, następuje podział zgromadzonych środków, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.  Najczęściej towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie zgodnie z zasadami dziedziczenia, czyli w pierwszej kolejności rozpatrywany jest małżonek, a dopiero później inni spadkobiercy – dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Środki otrzymane przez uposażonego z tytułu umowy ubezpieczenia oszczędnościowego nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn.

 5. Czy pieniądze otrzymane z polisy oszczędnościowej podlegają opodatkowaniu?

  Nie, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, pieniądze otrzymane od ubezpieczyciela na koniec okresu trwania umowy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

 6. Na czym polega ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym? Czym różni się od polisy oszczędnościowej?

  Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym gwarantuje wypłatę ustalonej sumy ubezpieczenia, gdy dojdzie do śmierci ubezpieczonego lub wystąpienia innych zdarzeń objętych umową ubezpieczeniową. Ubezpieczony sam decyduje o sumie ubezpieczenia, a także o tym, jaka część składki będzie inwestowana w jednostki funduszu, a ile środków zostanie przeznaczonych na ochronę życia. 

  W polisie oszczędnościowej gromadzone środki są odkładane, tymczasem w ubezpieczeniu z funduszem kapitałowym są one inwestowane w mniej lub bardziej bezpieczny fundusz. Ten typ ubezpieczenia wiąże się więc z pewnym ryzykiem. W przypadku śmierci ubezpieczonego podczas trwania umowy, świadczenie otrzyma uposażony.