Na rynku ubezpieczeniowym obecnych jest kilka rodzajów polis życiowych z myślą o najmłodszych. Przeanalizowaliśmy warianty ochronne i mieszane, aby pokazać, w jakich sytuacjach taka polisa może się przydać i jak za kilkadziesiąt złotych rocznie możemy zapewnić ochronę finansową dziecka na poziomie kilkadziesiąt razy wyższym.

Dziecko z racji wieku nie może oczywiście przystąpić do polisy, ale może to zrobić za niego rodzic, opiekun prawny czy inna osoba fizyczna. W niektórych ubezpieczeniach dolną granicą wieku umożliwiającą zawarcie umowy jest 16 rok życia. Taka umowa może dotyczyć 3 rodzajów polisy. To ubezpieczenie życia i zdrowia (ochronne), ubezpieczenie posagowe (oszczędnościowe) i ubezpieczenie NNW (grupowe).

Poniżej analizujemy kilka przykładów polisy dla dziecka. Najpierw ubezpieczenie rodzinne, w którym niepełnoletni jest jedną z osób współubezpieczonych. Kolejnym przykładem jest polisa posagowa, gdzie w imieniu dziecka jest regularnie wpłacana zadeklarowana składka, z której część zostaje zwracana na koniec umowy w formie "posagu". Na koniec porównujemy warunki ubezpieczenia dla dziecka w wariancie grupowym: w pracy rodzica, szkolnego NNW i grupy otwartej.

Polisa ochronna dla dziecka i całej rodziny

Najtańszym i najwygodniejszym rozwiązaniem może być wykupienie własnej polisy na życie z rozszerzeniem na ochronę całej rodziny. To nic innego jak ubezpieczenie indywidualne terminowe. Przykładem takiej polisy jest Ochrona Jutra w Nationale-Nederlanden.

Tutaj umowa trwa 10 lat. W czasie trwania umowy można dopisać do ochrony kolejnego członka rodziny (dziecko, rodzica, małżonka, teścia), płacąc jedną składkę. Tym samym ochrona finansowa z polisy dotyczy nawet 10 osób w przedziale wieku 1-66 lat.

Ile kosztuje polisa rodzinna na życie?

Szczegóły 

Minimalna składkaWyższa składka

Suma ubezpieczenia - zgon

300 000 zł1 000 000 zł

Suma ubezpieczenia – wypadek i niezdolności do samodzielnego życia lub pracy

300 000 zł1 000 000 zł

Składka miesięczna

150 zł475 zł

Tabela 1. Przykład ubezpieczenia dla 35-letniej osoby na 10 lat. Źródło: Nationale-Nederlanden.

Polisa posagowa dla dziecka ze zwrotem składki

Innym rodzajem polisy na życie jest ubezpieczenie dedykowane z funkcją gromadzenia kapitału. Taka polisa to ubezpieczenie posagowe dla dziecka. Produkt łączy w sobie zabezpieczenie finansowe dla dziecka na wypadek śmierci rodzica z odkładaniem pieniędzy na przyszłość.

Polisa posagowa działa w prosty sposób – ubezpieczonym jest rodzic, a współubezpieczonym dziecko. W razie śmierci rodzica dziecko otrzymuje tzw. rentę, która na ogół jest kilkakrotnie wyższa niż suma pieniędzy, którą do tej pory wpłacano na polisę posagową. Z kolei jeśli chodzi o oszczędności, to dziecko otrzyma je w ustalonym terminie, najwcześniej w chwili ukończenia 18. roku życia, ale nie później niż w 26 urodziny.

PAMIĘTAJ!
Uzbierana na koniec umowy kwota zależy od długości odkładania składek, jak i ich wysokości.

Przykładem polisy posagowej jest PZU Start w Dorosłość. Umowę można zawrzeć na okres od 5 do 25 lat, nawet dla noworodka. Pieniądze z ubezpieczenia dziecko otrzyma najwcześniej po ukończeniu 18 lat. Umowa zakończy się najpóźniej w roku, w którym dziecko ukończy 25 lat, a Ty (lub inny ubezpieczający) – 75 lat.

Zakres ochrony w polisie posagowej PZU można dobierać z uwzględnieniem kilku umów dodatkowych:

 • renta dla dziecka w razie śmierci rodzica - umowę można zawrzeć, jeżeli rodzic ma mniej niż 56 lat, miesięczna renta jest przyznawana do końca trwania umowy lub dożywotnio - jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dziecko będzie trwale niepełnosprawne;
   
 • opieka medyczna w ciężkiej chorobie - konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne, rehabilitacja, opieka psychologa oraz wsparcie opiekuna medycznego w chorobie. Ciężką chorobą jest tu nowotwór złośliwy, niezłośliwy guz mózgu, udar czy zawał serca;
   
 • poważne zachorowanie - pieniądze na powrót do zdrowia w trakcie leczenia lub po ciężkiej chorobie – np. raku, zawale lub udarze. Rozszerzenie dotyczy 25 jednostek chorobowych.

Polisa szkolna NNW dla dziecka z gotowym zakresem

Produktem, w którym ubezpieczonym jest wyłącznie dziecko jest polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków. Takie ubezpieczenie można kupić zarówno w szkole (na początku roku szkolnego), jak i indywidualnie.

Lepszym rozwiązaniem niż szkolne NNW ​​​​​​, w dodatku w podobnej cenie – składkę płaci się raz do roku, ok. 50 zł – będzie prywatne ubezpieczenie NNW dla dziecka. Tu rodzic ma możliwość wyboru pakietu czy indywidulanego dobrania rozszerzeń, np. dla dziecka uprawiającego kontuzjogenny sport, jak piłka nożna.

Przykładem polisy NNW dla dziecka jest Compensa. Za kwotę 44 zł rocznie (stan na 06.09.2019 r. w porównywarce rankomat.pl) rodzic może zapewnić sobie i swojemu dziecku ochronę finansową i kilka rozszerzeń:

 • nieszczęśliwy wypadek SU 20 000 zł - dodatkowa suma ubezpieczenia: 10 000 zł z w wyniku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub terroru, dodatkowa suma ubezpieczenia: 10 000 zł z w wyniku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub terroru;
   
 • uszczerbek na zdrowiu SU 25 000 zł – w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 250 zł za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu (wg tabeli uszczerbku dołączonej do OWU), dodatkowa suma ubezpieczenia: 12 500 zł za uszczerbek w wyniku aktu terroru;
   
 • pobyt w szpitalu – 30 zł za każdy dzień, jeśli pobyt był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą;
   
 • leczenie szpitalne – 4000 zł zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, kosztów rehabilitacji i kosztów operacji plastycznej, 1000 zł zwrotu kosztów odbudowy stomatologicznej zębów;
   
 • pogryzienia/ukąszenia - 200 zł za pogryzienie przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenie;
   
 • poważne zachorowanie - 5 000 zł (sepsa, anemia aplastyczna, choroba tropikalna, niezłośliwy guz mózgu, mocznica, nowotwór złośliwy, poliomielitis, paraliż, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, wrodzona wada serca, zawał serca);
   
 • śmierć rodzica/prawnego opiekuna – 10 000 zł, w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

Dodatkowe świadczenia obejmują zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia (5000 zł), zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie NW (400 zł), zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW (400 zł).

Ile odszkodowania z polisy nnw

Polisa grupowa dla dziecka z ubezpieczenia rodzica w pracy 

Rodzice czy opiekunowie prawni mogą włączyć dziecko do ubezpieczenia także w miejscu pracy, o ile pracodawca za porozumieniem z towarzystwem dopuszcza taką możliwość. Najłatwiej to zrobić przy zawieraniu umowy i wskazaniu dziecka oraz małżonka jako współubezpieczonych.

Oprócz polis grupowych istnieją też ubezpieczenia pakietowe RODZIC+DZIECKO. Taką ofertę ma m.in. PZU i Link4. Są to polisy, które działają na zasadzie produktów grupowych (dość niska suma ubezpieczenia i sztywny zakres ochrony).

W ubezpieczeniu dla rodzica i dziecka PZU Ja Plus miesięczna wysokość składki wynosi 21 i 31 zł (wariant I) oraz 27 i 44 zł (wariant II).

PZU Ja Plus – warianty

WariantIII
SU10 000 zł20 000 zł
Śmierć osoby ubezpieczonej100 zł100 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku50 000 zł + 100 zł z tytułu śmierci100 000 zł + 100 zł z tytułu śmierci
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego100 000 zł
50 000 zł z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 
100 zł z tytułu śmierci
200 000 zł
100 000 zł z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 
100 zł z tytułu śmierci
Trwałe inwalidztwo20 000 zł40 000 zł
Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem100 zł za 1 dzień pobytu200 zł za 1 dzień pobytu

Tabela 2. Na podstawie informacji zawartych w dokumencie OWU.

W ubezpieczeniu dla rodzica i dziecka Link4 Mama przykładowo za 93 zł rocznie można otrzymać ochronę NNW dla mamy na 15 000 zł oraz ochronę OC dla dziecka na kwotę 30 000 zł. Mama może liczyć na wsparcie w postaci pomocy domowej w sytuacji nieszczęśliwego wypadku (sprzątanie i gotowanie),  a koszt pokrywa ubezpieczyciel na kwotę 800 zł.

Link4 Mama – wysokość składki dla rodzica

PolisaCena składki rocznejSzczegóły

NNW Dla Mamy

60-150 złOchrona na wypadek skręcenia, złamania lub innego uszczerbku na zdrowiu – suma ubezpieczenia to 15 000-50 000 zł

OC w życiu prywatnym

38-87 złOchrona od zniszczenia mienia przez mamę lub dziecko (wybicie szyby, uszkodzenie samochodu, zniszczenie sprzętu w sklepie) – suma ubezpieczenia to 30 000-150 000 zł

Zdrowie Mamy

148 złOchrona na wypadek choroby lub złamania

Szybka Pomoc

21 złWsparcie w trudnych, nagłych sytuacjach (m.in. pomoc domowa, sprzęt potrzebny do rehabilitacji)

Pomoc Prawnika

10 złPomoc prawna

Tabela 3. Na podstawie informacji zawartych na stronie www.link4.pl

Polisa otwarta grupowa dla dziecka i rodzica

Opcją pośrednią między polisą grupową a indywidualną jest tzw. ubezpieczenie grupowe otwarte. Taki produkt mają w swojej ofercie m.in. TU Uniqa, Signal Iduna, Ergo Hestia i Generali. Przystąpienie do takiej polisy jest bardzo proste. Rodzic wybiera gotowy wariant z ochroną dla siebie i dziecka. W każdym z wariantów są ustalone przez towarzystwo ryzyka i sumy ubezpieczenia. Tego rodzaju polisa to nic innego jak "grupówka" dostępna zwykle w miejscu zatrudnienia, ale na zasadach dostępności polisy indywidualnej.

W grupie otwartej Ergo Hestia taka polisa kosztuje 55 zł i 75 zł w zależności od wybranego wariantu i zawiera dodatkowo 7 lub 9 zdarzeń z myślą o najmłodszych. Pozostałe zdarzenia dotyczą głównego ubezpieczonego i współmałżonka lub partnera.

Ubezpieczenie otwarta grupa dla dziecka Ergo Hestia

zdarzeniewariant 55 złwariant 75 zł

osierocenie dziecka na skutek zgonu ubezpieczonego

3000 zł4000 zł

zgon dziecka w wyniku wypadku

7000 zł8000 zł

zgon dziecka

3500 zł4000 zł

urodzenie się dziecka

1000 zł1200 zł

urodzenie martwego noworodka

3000 zł3500 zł

trwałe inwalidztwo dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

do 10 000 zł

wada wrodzona dziecka

2000 zł

poważne zachorowanie dziecka (nowotwór złośliwy, niewydolność nerek,
przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, zapalenie wątroby,
oponiak mózgu, zapalenie mózgu)

2000 zł3000 zł

leczenie szpitalne dziecka

300 zł700 zł

Oprac. na podstawie grupowego ubezpieczenia na życie dla osób indywidualnych Ergo Hestia.

Dla porównania Generali (również dostępne w porównywarce) oferuje polisę otwarta grupa w cenie 85 zł i 128 zł miesięcznie. W wariantach Dla Ciebie i Bliskich występuje 6 zdarzeń dotyczących samego dziecka. Najwyższe odszkodowanie to 7000 zł.

Ubezpieczenie otwarta grupa dla dziecka Generali

zdarzeniewariant 85 złwariant 128 zł

śmierć dziecka

2000 zł3500 zł

śmierć dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku

4000 zł7000 zł

osierocenie dziecka

2500 zł3500 zł

poważne zachorowanie dziecka

2000 zł3500 zł

urodzenie dziecka

1100 zł1250 zł

urodzenie dziecka martwego

2200 zł2500 zł

Oprac. na podstawie Generali z myślą o życiu Plus.

Ważne informacje

1. Polisę dla dziecka można wybrać jako produkt dedykowany dzieciom lub obejmującym najmłodszych

2. Cena polisy dla dziecka jest zależna od wybranego rodzaju – może wynosić 50 zł miesięcznie lub rocznie

3. Ubezpieczonym może być dziecko od narodzin do ukończenia 26 roku życia

4. Przed wyborem polisy ochronnej, posagowej czy NNW warto zrobić porównanie, aby nie przepłacać za składkę

FAQ – najczęściej zadawane pytania o polisę dla dziecka

 1. Która polisa dla dziecka jest najtańsza?

  Zdecydowanie NNW szkolne, przy czym wcale nie trzeba takiej polisy kupować w szkole. Takie ubezpieczenie można łatwo wybrać z rankingu na https://rankomat.pl/nnw-szkolne. Najtańsze oferty zaczynają się od 25 zł rocznie.

 2. Jaką wybrać polisę na życie dla dziecka?

  W podjęciu właściwiej decyzji pomoże indywidualna sytuacja finansowa – bardzo tanie są polisy NNW ze składką płatną raz na rok, nawet przy większej liczbie dzieci – maksymalny wydatek do 200 zł rocznie. Dla rodziców bardziej majętnych i cierpliwych korzystnym wyborem okaże się polisa posagowa, z której dorosłe już dziecko otrzyma gromadzone latami oszczędności do wydania na dowolny cel. Jest jeszcze polisa ochronna w wariancie rodzinnym. Taka polisa, nawet z samą podstawą (zgon rodzica), zapewni dziecku środki finansowe niezbędne do przeżycia w najbliższym czasie. 

 3. Czy w polisie dla dziecka obecna jest karencja?

  Tak. Przykładowo, w ubezpieczeniu typu otwarta grupa TU Ergo Hestia stosuje karencje o różnych casie trwania. 2 miesiące na leczenie szpitalne dziecka, 3 miesiące w przypadku poważnego zachorowania, 6 miesięcy w razie zgonu dziecka i 9 miesięcy na urodzenie dziecka. Karencji nie ma natomiast dla zdarzeń typu osierocenie dziecka przez zgon rodzica czy śmierć dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku.