Polisa na życie w pierwszej chwili zachęca atrakcyjną ceną podawaną przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Aby jednak taki zakup był korzystny i dla nas, warto sprawdzić kilka szczegółów, od których zależy jak duże otrzymamy odszkodowania i czy jego wypłaty w ogóle dojdzie.

Wybór ubezpieczenia na życie nie jest skomplikowany. Wystarczy wypełnić krótki formularz dołączony do porównywarki, aby poznać szczegóły polis z różnych towarzystw przedstawionych przez agentów i umówić się na spotkanie. Zanim do spotkania dojdzie, warto wiedzieć, czego szukamy. Poniżej opisujemy 6 cech polisy na życie:

 • rodzaj ubezpieczenia – tylko ochrona, ochrona i oszczędzanie;
 • ryzyka – podstawowe i dodatkowe,
 • wyłączenia odpowiedzialności – kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia,
 • suma ubezpieczenia – ile maksymalnie otrzymamy odszkodowania,
 • wysokość składki – od czego zależy,
 • miejsce zakupu polisy – gdzie jest najkorzystniej.
PAMIĘTAJ!
Zanim wybierzesz polisę na życie, zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Dokument OWU pobierzesz za darmo z porównywarki ubezpieczeń lub ze strony towarzystwa.

Ochronna, mieszana, indywidualna czy grupowa – jaki rodzaj polisy na życie?

Wybór ubezpieczenie na życie najlepiej zacząć od określenia własnych potrzeb i możliwości finansowych. W zależności od rodzaju polisy na życie zapłacimy inną składkę. A sama składka może się także nam zwrócić lub pomnożyć.

Z uwagi na różne cechy charakterystyczne wyróżniamy kilka rodzajów polis na życie:

 • składka 

Tradycyjną polisą jest ochronna, gdzie całość wpłacanej składki odpowiada za późniejsze odszkodowanie. Taka polisa zaczyna się od ok. 30 zł miesięcznie. Nawet dziesięć razy więcej może kosztować polisa mieszana, dostępna w dwóch wariantach – oszczędnościowym i inwestycyjnym. Wyższa cena wynika z tego, że część składki, np. 200 zł z 300 zł jest gromadzona na koncie polisowym i wypłacana na koniec umowy lub inwestowana w specjalne fundusze kapitałowe, podczas gdy pozostała część (np. 100 zł) odpowiada za ochronę finansową naszego życia i zdrowia.

 • liczba ubezpieczonych 

Ubezpieczenie dla 1 osoby to polisa indywidualna, ale nazwa może mylić, bo w takim produkcie chronionych jest nawet 10 osób – w tzw. wariancie rodzinnym. Przeciwieństwem jest polisa grupowa zawierana w miejscu pracy lub w szkole (dla dziecka w imieniu rodzica). Co różni obie polisy? W grupowej ubezpieczony nie może decydować o zakresie ochrony i wysokości odszkodowania – w przeciwieństwie do wersji indywidualnej.

 • czas trwania umowy 

Polisa jest zawierana przeważnie na okres 12 miesięcy i wtedy jest terminowa (indywidualna, ochronna), ale może być również na 5, 10 czy 25 lat (indywidualna, inwestycyjna). Jedno i drugie ubezpieczenie kończy się zazwyczaj w momencie osiągniecia przez ubezpieczonego 75. roku życia lub wcześniej – zależy od umowy podstawowej i rozszerzonej. Przeciwieństwem jest polisa bezterminowa z dożywotnim okresem ochrony finansowej. Produkty bezterminowe są dedykowane zwykle osobom starszym, które z uwagi na zaawansowany wiek czy stan zdrowia nie kwalifikują się już do polisy na czas określony.

Polisa otwarta grupowa - niska składka dla każdego

Wybór ubezpieczenia na życie jest najkorzystniejszy przez porównywarkę, ponieważ od razu widzimy dostępne warunki - zakres i miesięczne składki. Jest to możliwe szczególnie w grupowych ubezpieczeniach otwartych. Ich założenie jest bardzo proste - osoba indywidalna może przystąpić do grupówki podobnie jak w firmie. Różnica dotyczy cen i zawartości wariantów - możemy zdecydować się na niższe odszkodowanie i mniejszą składkę, jak i odwrotnie.

Przykładowo, już poniżej 50 zł miesięcznie można mieć ubezpieczenie w TU Uniqa i Ergo Hestia dla 1 osoby. ceny minmalne nie przekraczają kwoty 100 zł.

Minimalna cena ubezpieczenia na życie w porównywarce

TU

Polisa

Minimalna wysokość składki miesięcznejOdszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego
Ergo Hestia

Dla Mnie Wariant Podstawowy

30 zł25 000 zł
Uniqa

Dla mnie

40 zł30 000 zł
Uniqa

Dla mnie i rodziny

49 zł25 000 zł
Uniqa

Dla mnie

50 zł50 000 zł
Uniqa

Dla mnie i dziecka

50 zł30 000 zł

Ergo Hestia

Wariant 56+55 zł10 000 zł

Ergo Hestia

Dla Rodziny wariant podstawowy60 zł22 000 zł

Ergo Hestia

Dla Nas i Dziecka65 zł35 000 zł

Uniqa

Dla mnie i rodziny PLUS65 zł25 000 zł

Ergo Hestia

Dla Mnie wariant podstawowy+65 zł50 000 zł

Generali

Dla Ciebie i Bliskich68 zł35 000 zł

Uniqa

Dla mnie i rodziny70 zł30 000 zł

Generali

Dla Ciebie72 zł40 000 zł

Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 23.07.2021 r.

Od czego chroni polisa na życie?

Gdy już zdecydujemy się na rodzaj ubezpieczenia na życie, czas przyjrzeć się zawartości polisy. Wybór mają tylko ci, którzy kupują polisę indywidualną. Ubezpieczenie składa się z podstawy i z umów dodatkowych.

W samej podstawie jest niewiele, bo tylko 1 zdarzenie i jest nim zgon ubezpieczonego z przyczyn naturalnych. Wtedy świadczenie otrzymają najbliżsi, wpisani do umowy jako uposażeni. 

W wersji rozszerzonej polisy mamy wybór nawet kilkudziesięciu umów dodatkowych. Każda z nich z jednej strony zwiększa wysokość składki, a z drugiej zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania świadczenia.

Jak zakres ochrony wpływa na jakość polisy życiowej?

ochrona podstawowa

możliwe rozszerzenia
 • zgon naturalny
 • zgon w wypadku komunikacyjnym
 • zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • uraz ciała (NNW)
 • poważne zachorowanie
 • trwałe inwalidztwo
 • wypadek przy pracy
 • leczenie szpitalne
 • rehabilitacja
 • operacja chirurgiczna
 • medyczne assistance
 • narodziny dziecka

+ te same rozszerzenia osobno dla ubezpieczonego dziecka czy współmałżonka

Oprac. własne.

PAMIĘTAJ!
Każde rozszerzenie możemy dokupić tylko do podstawy, która dotyczy zwykle jednego zdarzenia.

Kiedy polisa na życie nie zapewni odszkodowania?

Każde ze zdarzeń w podstawie i w rozszerzeniu posiada tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Warto na ten zapis rzucić okiem w dokumencie OWU, bo od tego w dużej mierze zależy jakość kupowanej polisy na życie.

Wyłączenia odpowiedzialności w polisie na życie

zdarzenieprzykładowa sytuacja, w której TU nie wypłaci odszkodowania
zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
 • samobójstwo
 • udział w przestępstwie
 • przedawkowanie leków
uraz ciała (NNW)
 • przebywanie pod wpływem alkoholu
poważne zachorowanie
 • choroba, która nie znajduje się w tabeli dołączonej do OWU
operacja chirurgiczna
 • operacja, która nie znajduje się w tabeli dołączonej do OWU
leczenie szpitalne
 • pobyt trwał krócej niż 3 dni
 • pobyt trwał dłużej niż 90 dni
zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
 • samobójstwo
 • udział w przestępstwie
 • przedawkowanie leków
medyczne assistance
 • przekroczenie limitu zdarzenia, np. domowych wizyt lekarza i pielęgniarki
narodziny dziecka
 • zawarcie umowy polisowej w chwili, gdy ubezpieczona kobieta była już w ciąży (karencja 9-12 miesięcy)

Oprac. własne.

Suma ubezpieczenia – ile odszkodowania z polisy na życie?

Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, którą wypłaci nam ubezpieczyciel w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną. Ale wcale nie musi ona zostać wypłacona w całości. Ubezpieczyciel wyznacza inną sumę (wartości orientacyjne) na oraz inny sposób wypłaty świadczenia na poszczególne ryzyka:

 • zgon (bez względu na przyczynę)
  SU od 10 000 do nawet 2 000 000 zł, 
  świadczenie wypłacane jednorazowo uposażonym w kolejności – współmałżonek, dzieci, rodzice, dalsi krewni/uposażeni;
   
 • nieszczęśliwy wypadek
  SU liczona procentowo według tabeli dołączonej do regulaminu polisy, 
  świadczenie wynosi od 1 do 100% w zależności od urazu, 
  wypłacane jednorazowo;
   
 • poważne zachorowanie
  SU 0d 10 000 do 500 000 zł pod zdiagnozowaniu choroby zaliczanej przez ubezpieczyciela do ciężkiej (nowotwór, zawał serca, udar mózgu i  inne), 
  świadczenie wypłacane jednorazowo lub w miesięcznych ratach pozwalających na sfinansowanie wydatków na leczenie;
   
 • leczenie szpitalne
  SU od 10 do 100 zł liczona za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu choroby czy nieszczęśliwego wypadku, 
  świadczenie naliczane od 3 dnia pobytu do 90, 180 dni (lub więcej decyduje oferta ubezpieczyciela), 
  wypłata jednorazowa po okazaniu towarzystwu wypisu ze szpitala;
   
 • rehabilitacja 
  SU od 1000 do 10 000 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu ortopedycznego lub zajęć z rehabilitantem, 
  świadczenie wypłacane jednorazowo;
   
 • operacja chirurgiczna
  SU do 100 000 zł, 
  świadczenie wypłacane po operacji, jego wysokość może zależeć od klasy operacji (informacja w dokumencie OWU) i wynieść np. 10%, 25% czy 50% sumy
  ubezpieczenia;
   
 • medyczne assistance
  bez SU,
  świadczenie polega na realizacji usług zawartych w pakiecie, np. domowa wizyta lekarza i pielęgniarki, dowóz leków, transport medyczny do i ze szpitala, infolinia medyczna, pomoc psychologa.
PAMIĘTAJ!
Im suma ubezpieczenia jest wyższa, tym wyższa jest także składka. 

Wysokość składki w ubezpieczeniu na życie

Miesięczna indywidualna składka ubezpieczeniowa zależy od kilku czynników, które dotyczą zarówno przyszłego ubezpieczonego, jak i samej polisy.

1. Wiek osoby chcącej się ubezpieczyć
Najlepiej przystąpić do ubezpieczenia jeszcze przed 40-tką, choć już wtedy zapłacimy za ten sam zakres polisy więcej niż 20-latni klient towarzystwa. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę różne statystyki, w tym dotyczące długości życia czy wieku, w którym najczęściej popełniane są samobójstwa.

2. Stan zdrowia
To oprócz wieku przyczyna płacenia wysokiej lub niskiej składki. Jeśli przechodziliśmy w niedalekiej przeszłości udar, zawał czy nowotwór, możemy spodziewać się innej taryfy. Faktycznego stanu zdrowia nie warto ukrywać, ponieważ ubezpieczyciel może uzyskać wgląd do naszej historii medycznej i na tej podstawie cofnąć przyznane świadczenie. Stan zdrowia określamy w ankiecie medycznej. Jeśli odpowiedź na któreś z pytań okaże się nieprecyzyjne lub alarmujące, zostaniemy skierowani na dodatkowe badania w celu potwierdzenia wyników. Badanie te są opłacane przez ubezpieczyciela.

3. Wykonywany zawód
Gdy ubezpieczamy się na wypadek trwałego inwalidztwa czy kupujemy pakiet NNW, znaczenie ma to, czy pracujemy w biurze, czy na placu budowy. Nasza praca zawodowa powinna też być wskazówką dla wybieranych rozszerzeń, np. jako zawodowi kierowcy powinniśmy wybrać dodatek śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego czy poważne zachorowanie.

4. Wysokość sumy ubezpieczenia
Polisa z SU na 1 000 000 zł wygląda atrakcyjnie, ale to oznacza, że zapłacimy wysoką składkę, a takie odszkodowanie zostanie wypłacone tylko w przypadku zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. Optymalnym wyborem jest 300 000 zł lub suma naszych 2dwultnich zarobków,  gdy ubezpieczamy się mając na utrzymaniu całą rodzinę.

5. Zakres ochrony
Najlepiej wybrać tylko te, które mają związek z naszą aktywnością zawodową czy sportową.

Wszystkie te czynniki wpływają na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie którego oceniana jest wysokość składki. Najtańsze polisy to koszt 20-30 zł miesięcznie, przy tym tyle zapłaci osoba młoda, ciesząca się dobrym zdrowiem, wykupująca tylko podstawowy zakres ochrony na kwotę do 50 000 – 100 000 zł.

Poza zdrowym trybem życia (brak nałogów) możemy mieć wpływ na obniżenie wysokości składki. Niektóre towarzystwa przyznają zniżki za płatność składki zadziej niż w cyklu miesięcznym, np. co pół roku lub raz na rok. Ale taka zniżka będzie możliwa tylko w tych polisach, które są zawierane na dłuższy okres.

Ważne informacje

1. Polisę na życie za rozsądną cenę kupimy, ustalając kilka czynników uwzględniających nasze potrzeby życiowe i finansowe

2. Nie bez znaczenia jest również wiek, w którym przystępujemy do ubezpieczenia i stan zdrowia

3. Wyłączenia odpowiedzialności decydują o jakości polisy na życie – im jest ich więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że nie dostaniemy odszkodowania

4. Lektura dokumentu OWU przed zawarciem umowy pozwoli uniknąć ewentualnych niejasności

FAQ - najczęściej zadawane pytania o wybór ubezpieczenia na życie

 1. Skorzystałem z porównywarki i mam do wyboru 3 oferty. Co teraz?

  Spokojnie można umówić się na spotkanie z każdym z agentów i porównać zaproponowane oferty ochrony. Takie spotkanie nie zobowiązuje do zakupu polisy.

 2. Czy spotkanie z agentem ubezpieczeniowym jest konieczne?

  Tak, co dotyczy polisy indywidualnej. Jednak miejsce i termin spotkania możemy dostosować do własnych preferencji. Ubezpieczenia zawierane na odległość są w rzeczywistości uproszczonymi wersjami polisy i nie wykupimy w nich ochrony na niektóre zdarzenia, np. poważne zachorowanie.

 3. Czy wystarczy mi polisa życiowa z pracy?

  Teoretycznie tak, ale ubezpieczenie w firmie ma często ograniczony zakres ochrony i dość niskie sumy ubezpieczenia. Poza tym posiadanie obu polis nie wyklucza się, jak w przypadku ubezpieczenia samochodu czy nieruchomości, więc za to samo zdarzenie można otrzymać dwa odszkodowania.

 4. Na co jeszcze zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia na życie?

  Dla wielu klientów liczą się z pozoru mało oczywiste aspekty, jak częstotliwość opłacania składki, możliwość zawieszenia opłacania w razie chwilowych trudności finansowych czy liczba kanałów komunikacji z agentem w trakcie trwania umowy.