Pomyślałeś, że chciałbyś zabezpieczyć przyszłość swoją oraz bliskich? Szukasz więc odpowiedniego ubezpieczenia na życie. Sprawdzasz dostępne oferty i okazuje się, że wybór nie jest prosty. Różne rodzaje, ceny, umowy dodatkowe powodują, że tracisz pewność co do tego, która oferta będzie najlepsza? Nie martw się, poniżej pomożemy Ci lepiej rozeznać się w tym temacie.

Co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniu na życie? 

Zadaniem polisy na życie jest ochrona osoby ubezpieczonej oraz jej najbliższych. Podstawowym zakresem ubezpieczenie chroni najbliższych na wypadek śmierci ubezpieczonego, jednak wraz z rozszerzeniem ochrony zyskać można wsparcie w różnych, trudnych losowych sytuacjach, jak np. pobyt w szpitalu, uraz ciała, poważne zachorowanie czy utrata zdolności do pracy. 

Umowa w polisie na życie zawierana jest na określony okres – może to być 12 miesięcy, jak również 10 czy 20 lat. Warto jednak dodać, że ochrona może trwać również dożywotnio. Do zakupu polisy przystąpić można w wieku ściśle określonym przez ubezpieczyciela. Górną granicą wiekową dla części ofert może być 60, dla innych z kolei 70 lat.  

Zakres ochrony w ubezpieczeniu jest opcją bardzo elastyczną – można wybrać jedno lub kilka rozwiązań, a każde towarzystwo ubezpieczeniowe może oferować nieco inne możliwości ochrony. Dzięki porównaniu różnych ofert łatwiej będzie dotrzeć do polisy, która będzie oferować najwięcej korzyści. 

PAMIĘTAJ!
Zanim wybierzesz polisę na życie, zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Dokument OWU pobierzesz za darmo z porównywarki ubezpieczeń lub ze strony towarzystwa.

Jakie wyróżnia się rodzaje ubezpieczeń? 

Rynek ubezpieczeniowy oferuje naprawdę wiele możliwości. W związku z tym łatwiej znaleźć dla siebie odpowiednie rozwiązanie. Różne rodzaje ubezpieczeń na życie pozwalają dopasować ochronę do swoich indywidualnych preferencji. 

Polisa indywidualna i grupowa  

Ubezpieczenie indywidualne to produkt, który nabywa się samodzielnie – należy znaleźć odpowiednią ofertę, wybrać wariant ochrony, sumę ubezpieczenia oraz czas trwania umowy. W przypadku tej polisy ubezpieczony na wszystko ma wpływ: może rozszerzyć lub zmniejszyć zakres ochrony, wybrać wyższą sumę ubezpieczenia lub częstotliwość płacenia składki. Umowa w tej polisie może trwać rok, 5, 10, 20, 30 lat, ale może trwać również dożywotnio. 

W przypadku polisy grupowej umowa zawierana jest za pośrednictwem np. pracodawcy.  Jest to rozwiązanie, które ma odpowiadać większej grupie zainteresowanych, w różnym wieku i o różnych możliwościach finansowych. Oznacza to, że ubezpieczenie grupowe oferuje szeroki zakres ochrony (m.in. poważne zachorowanie, uraz ciała, śmierć bliskiej osoby, narodziny dziecka, pobyt w szpitalu) oraz niewysoką sumę ubezpieczenia. Istnieje spora szansa otrzymania odszkodowania z takiej polisy, jednak jego kwota nie będzie tak wysoka, jak może być w przypadku polisy indywidualnej. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Warto zaznaczyć, że ochrona trwa, dopóki ubezpieczony jest związany ze swoim miejscem zatrudnienia. Jeśli odejdzie z pracy, może stracić ubezpieczenie. Część towarzystw ubezpieczeniowych oferuje możliwość kontynuowania ochrony, jednak na nieco innych warunkach. 

SPRAWDŹ CENY UBEZPIECZENIA

Polisa rodzinna 

Ubezpieczenie rodzinne to produkt, który może obejmować ochroną do 10 osób: współmałżonków, ich dzieci, rodziców oraz teściów. W ramach jednej składki można zyskać ochronę dopasowaną do potrzeb każdego członka rodziny, dzięki czemu bezpieczeństwo uzyska zarówno dziecko, jak i ci starsi z grona najbliższych osób. 

Polisa ochronna 

Zadaniem ubezpieczenia ochronnego jest zapewnienie jak najbardziej dopasowanej ochrony względem potrzeb ubezpieczonego. Całość składki kierowana jest na zabezpieczenie od różnych losowych sytuacji. W ramach polisy ubezpieczony może liczyć na pomoc finansową, ale również wsparcie w innej formie – np.: 

 • transportu medycznego,  
 • dowozu leków,  
 • opieki nad dziećmi w czasie hospitalizacji, 
 • pomocy psychologicznej.  

Taką pomoc oferuje pakiet assistance, który można nabyć w ramach umowy dodatkowej. 

Polisa oszczędnościowa 

Jest to ubezpieczenie, którego umowa trwać może bezterminowo. Okres składkowy przewidziany jest do chwili ukończenia określonego wieku (np. 65 lat), natomiast ochrona trwać będzie do chwili śmierci ubezpieczonego. Zadaniem tej polisy jest gromadzenie oszczędności. Część składek w przypadku tego ubezpieczenia może być kierowana na wybrany fundusz inwestycyjny. 

Polisa ochronno-inwestycyjna 

To tak zwane ubezpieczenie mieszane, w którym połączone zostają obie funkcje polisy: ochronna i inwestycyjna. Składka dzielona jest na dwie części. Jedna z nich kierowana jest na ochronę, druga na inwestycje. O tym, jak duża część będzie inwestowana, decyduje ubezpieczony. Jest to rozwiązanie, które wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, jednak może zapewnić wiele korzyści. Ubezpieczony oprócz ochrony zyskuje również pomnażanie swojego kapitału. 

Polisa bezterminowa 

To ubezpieczenie, którego ochrona trwa do momentu śmierci ubezpieczonego. Okres składkowy jest jednak krótszy i obowiązuje do momentu ukończenia określonego wieku (np. 60, 70 lat). Ubezpieczony wybiera sumę ubezpieczenia, a świadczenie zostaje wypłacone najbliższym w chwili śmierci. Pieniądze z polisy można przeznaczyć na opłacenie kosztów związanych z pochówkiem, spłatę zobowiązań finansowych ubezpieczonego lub inny, dowolnie wybrany cel. 

Polisa NNW dla dziecka 

Ubezpieczenie NNW, zwane również polisą szkolną to rodzaj umowy, w ramach której dziecko zyskuje ochronę na najbliższy rok. Składka w tej polisie opłacana jest jednorazowo na rok z góry. Ubezpieczenie zapewnia ochronę w zależności od wybranej oferty i może gwarantować świadczenie np. z powodu: 

 • złamania,  
 • hospitalizacji, 
 • pogryzienia przez zwierzęta, 
 • ukąszenie kleszcza, 
 • poparzenie, 
 • odmrożenie, 
 • poważne zachorowanie. 

Ochrona w ramach polisy NNW działa przez całą dobę, na całym świecie. Dziecko zyskuje zatem zabezpieczenie również podczas wakacji, wyjazdów szkolnych czy spędzonych aktywnie weekendów. 

Polisa posagowa 

Jest to ubezpieczenie oszczędnościowe, które zapewnia również ochronę na wypadek śmierci rodziców. Zadaniem polisy jest gromadzenie określonej sumy pieniędzy, która zostanie wypłacona w ustalonym momencie, np. w chwili ukończenia przez dziecko 25 roku życia. Pieniądze z polisy mogą posłużyć dziecku jako kapitał na start w dorosłe, samodzielne życie. Może przeznaczyć je na zakup mieszkania, samochodu lub rozpoczęcie własnej działalności. Świadczenie może zostać wykorzystane w dowolnie wybrany przez dziecko sposób, dzięki czemu będzie mogło zrealizować swoje plany i marzenia. 

PAMIĘTAJ!
Każde rozszerzenie możemy dokupić tylko do podstawy, która dotyczy zwykle jednego zdarzenia.

Jak możesz wybrać odpowiednie ubezpieczenie na życie? 

Każdy klient, który zastanawia się nad zakupem polisy na życie, ma zupełnie inne potrzeby względem ubezpieczenia. Wpływ na to mają m.in. sytuacja życiowa, rodzinna, jak i finansowa. Inna ochrona może być potrzebna osobie, która dopiero ukończyła studia i rozpoczyna swoją karierę oraz dorosłe życie, a inną osoba, która wzięła kredyt hipoteczny i utrzymuje trójkę małych dzieci. Wraz z polisą zyskać można nie tylko bezpieczeństwo, ale dzięki oszczędzaniu również środki na przyszłość.  

Przed zakupem polisy warto zastanowić się nad tym, czego oczekuje się względem ubezpieczenia. Jak szeroki zakres ochrony będzie potrzebny? Jakim budżetem dysponuje się na ten cel? Jak duża suma ubezpieczenia jest potrzebna, by zapewnić bezpieczeństwo swoim bliskim? Należy zadać sobie kilka ważnych pytań i przeanalizować swoje potrzeby oraz zasobność portfela. Nie warto decydować się na polisę, która oferuje wysoką sumę ubezpieczenia, jeśli budżet na ten cel jest ograniczony. Maksymalny zakres ochrony również nie jest konieczny, jeśli niektóre ryzyka są poza zasięgiem naszego codziennego życia.  

Przeczytaj koniecznie: Zdrowe nawyki, które wydłużą Twoje życie

Ile zapłacisz za swoje ubezpieczenie na życie?  

Cena ubezpieczenia na życie to kwestia dość płynna. Zależy od wielu różnych czynników, przez co w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym za taką samą polisę dwie różne osoby mogą zapłacić dwie różne kwoty składki. 

Co wpływa na koszt polisy na życie

 • wiek ubezpieczonego, 
 • suma ubezpieczenia,  
 • zakres ochrony, 
 • stan zdrowia ubezpieczonego, 
 • brak porównania ofert. 

Bardzo duże znaczenie ma to, w jakim wieku przystępuje się do zakupu ubezpieczenia. Osoba przed 30 rokiem życia zapłaci mniej niż osoba, która skończyła już 50 lat. Decyzja o zakupie polisy jest jednak dość często odkładana na później, przez co wiek, jak i wysokość składki nieuchronnie rosną. Nie warto przesuwać w czasie chwili zakupu ubezpieczenia. 

Na wysokość składki ogromny wpływ ma wybrana suma ubezpieczenia. Im wyższa kwota SU, tym wyższa składka. Różnica między polisą o SU w wysokości 50 000 zł i 500 000 zł wydaje się być oczywista i zrozumiała, ale zdarza się, że dwie polisy o sumie ubezpieczenia wynoszącej 100 000 zł również mogą kosztować nieco inaczej. Wówczas warto zwrócić uwagę na to, co dokładnie oferuje ubezpieczenie.  

Wpływ na cenę ma także zakres wybranej ochrony. Można zdecydować się na polisę z podstawową ochroną, która dotyczy śmierci ubezpieczonego, wybrać jedną lub dwie umowy dodatkowe, ale można też zakupić wszystkie dostępne opcje dodatkowe. Koszt umowy dodatkowej to zwykle kwota wynosząca około kilku lub kilkunastu złotych doliczonych dodatkowo do wysokości składki, jednak zakup 8 lub 10 takich dodatków może znacząco podnieść kwotę opłaty. 

Na cenę składki wpływa również stan zdrowia w chwili zawierania umowy. Z tego właśnie powodu nie warto odkładać decyzji o zakupie polisy na później. Z każdym kolejnym rokiem życia wzrasta ryzyko poważnego zachorowania oraz śmierci. Przy zawieraniu umowy ubezpieczyciel może poprosić o wypełnienie ankiety medycznej lub wykonanie badań lekarskich. Mają one na celu wykluczenie poważnych zagrożeń w najbliższym czasie. Zatajenie informacji o swoim stanie zdrowia może skutkować brakiem wypłaty odszkodowania w przyszłości, dlatego nie warto ukrywać takich informacji. 

Na koszt polisy wpływ ma także to, czy zakupi się pierwszą znalezioną w internecie ofertę, czy dokona się gruntownej analizy dostępnych rozwiązań. Brak porównania ofert może skutkować przepłaceniem za ubezpieczenie. Zanim podpisze się umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, warto sprawdzić i porównać dostępne oferty i spośród nich wybrać tę, którą uzna się za najbardziej korzystną. 

KOSZT POLISY NA ŻYCIE

TU

SU

Uszczerbek na zdrowiu

Składka miesięczna od

Generali

20 000 zł

30 000 zł

45 zł

ERGO Hestia

35 000 zł

45 000 zł

60 zł

Nationale-Nederlanden

ustalana indywidualnie

Tak

ustalana indywidualnie

ERGO Hestia

50 000 zł

50 000 zł

70 zł

Generali

150 000 zł

30 000 zł

63 zł

ERGO Hestia

100 000 zł

75 000 zł

130 zł

Allianz

ustalana indywidualnie

Tak

ustalana indywidualnie

Generali

250 000 zł

40 000 zł

99 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie kalkulacji rankomat.pl z dnia 21.02.2024 r.

SPRAWDŹ CENY UBEZPIECZENIA

Kiedy nie możesz liczyć na świadczenie z polisy?

Każde ze zdarzeń w podstawie i w rozszerzeniu posiada tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Warto na ten zapis rzucić okiem w dokumencie OWU, bo od tego w dużej mierze zależy jakość kupowanej polisy na życie.

Wyłączenia odpowiedzialności w polisie na życie

zdarzenieprzykładowa sytuacja, w której TU nie wypłaci odszkodowania
zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
 • samobójstwo
 • udział w przestępstwie
 • przedawkowanie leków
uraz ciała (NNW)
 • przebywanie pod wpływem alkoholu
poważne zachorowanie
 • choroba, która nie znajduje się w tabeli dołączonej do OWU
operacja chirurgiczna
 • operacja, która nie znajduje się w tabeli dołączonej do OWU
leczenie szpitalne
 • pobyt trwał krócej niż 3 dni
 • pobyt trwał dłużej niż 90 dni
zgon spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
 • samobójstwo
 • udział w przestępstwie
 • przedawkowanie leków
medyczne assistance
 • przekroczenie limitu zdarzenia, np. domowych wizyt lekarza i pielęgniarki
narodziny dziecka
 • zawarcie umowy polisowej w chwili, gdy ubezpieczona kobieta była już w ciąży (karencja 9-12 miesięcy)

Oprac. własne.

Jak wysokie świadczenie jest możliwe?

Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, którą wypłaci nam ubezpieczyciel w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną. Ale wcale nie musi ona zostać wypłacona w całości. Ubezpieczyciel wyznacza inną sumę (wartości orientacyjne) na oraz inny sposób wypłaty świadczenia na poszczególne ryzyka:

 • zgon (bez względu na przyczynę)
  SU od 10 000 do nawet 2 000 000 zł, 
  świadczenie wypłacane jednorazowo uposażonym w kolejności – współmałżonek, dzieci, rodzice, dalsi krewni/uposażeni;
   
 • nieszczęśliwy wypadek
  SU liczona procentowo według tabeli dołączonej do regulaminu polisy, 
  świadczenie wynosi od 1 do 100% w zależności od urazu, 
  wypłacane jednorazowo;
   
 • poważne zachorowanie
  SU 0d 10 000 do 500 000 zł pod zdiagnozowaniu choroby zaliczanej przez ubezpieczyciela do ciężkiej (nowotwór, zawał serca, udar mózgu i  inne), 
  świadczenie wypłacane jednorazowo lub w miesięcznych ratach pozwalających na sfinansowanie wydatków na leczenie;
   
 • leczenie szpitalne
  SU od 10 do 100 zł liczona za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu choroby czy nieszczęśliwego wypadku, 
  świadczenie naliczane od 3 dnia pobytu do 90, 180 dni (lub więcej decyduje oferta ubezpieczyciela), 
  wypłata jednorazowa po okazaniu towarzystwu wypisu ze szpitala;
   
 • rehabilitacja 
  SU od 1000 do 10 000 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu ortopedycznego lub zajęć z rehabilitantem, 
  świadczenie wypłacane jednorazowo;
   
 • operacja chirurgiczna
  SU do 100 000 zł, 
  świadczenie wypłacane po operacji, jego wysokość może zależeć od klasy operacji (informacja w dokumencie OWU) i wynieść np. 10%, 25% czy 50% sumy
  ubezpieczenia;
   
 • medyczne assistance
  bez SU,
  świadczenie polega na realizacji usług zawartych w pakiecie, np. domowa wizyta lekarza i pielęgniarki, dowóz leków, transport medyczny do i ze szpitala, infolinia medyczna, pomoc psychologa.
PAMIĘTAJ!
Im suma ubezpieczenia jest wyższa, tym wyższa jest także składka. 

Gdzie możesz znaleźć dobre ubezpieczenie na życie? 

Najlepszym rozwiązaniem na znalezienie odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej będzie porównanie dostępnych opcji. Wnikliwa analiza pozwoli uniknąć zbyt pochopnej decyzji, która mogłaby skutkować przepłaceniem za produkt o słabej jakości. 

Samodzielne porównanie ofert ubezpieczeniowych może wydawać się czasochłonne i wymagające poświęcenia sporej ilości czasu. Jednak z pomocą porównywarki ubezpieczeniowej można dokonać takiego porównania szybko i bezproblemowo. Porównywarka poprosi klienta o kilka ważnych informacji dotyczących szukanej polisy i na podstawie udzielonych odpowiedzi przeprowadzi selekcję ofert. Dzięki temu łatwiej dotrzeć do ofert zasługujących na uwagę zainteresowanego zakupem.  

SPRAWDŹ CENY UBEZPIECZENIA

Przeczytaj również: Ile kosztuje rejestracja samochodu w 2024 roku?

Ważne informacje

1. Polisę na życie za rozsądną cenę kupimy, ustalając kilka czynników uwzględniających nasze potrzeby życiowe i finansowe

2. Nie bez znaczenia jest również wiek, w którym przystępujemy do ubezpieczenia i stan zdrowia

3. Wyłączenia odpowiedzialności decydują o jakości polisy na życie – im jest ich więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że nie dostaniemy odszkodowania

4. Lektura dokumentu OWU przed zawarciem umowy pozwoli uniknąć ewentualnych niejasności

FAQ - najczęściej zadawane pytania o wybór ubezpieczenia na życie

 1. Czym kierować się przy wyborze ubezpieczenia na życie?

  Ubezpieczenie na życie powinno być jak najbardziej dopasowane do potrzeb klienta. Musi zatem uwzględniać jego potrzeby dotyczące ochrony, ale i mieć na uwadze możliwości finansowe. Indywidualne ubezpieczenie na życie to produkt elastyczny, można więc wybrać sumę ubezpieczenia, zakres ochrony, jak i czas trwania umowy tak, by spełniało oczekiwanie ubezpieczonego.

 2. Jakie są wady polisy na życie?

  Wadą polisy na życie może być cena oraz stała opłata z nią związana. Dlatego warto zadbać o to, by ubezpieczenie uwzględniało możliwości finansowe ubezpieczonego. Dzięki temu nie będzie się przepłacać za produkt, który niewiele oferuje. 

 3. Która firma ubezpieczeniowa jest najlepsza?

  Nie ma jednej najlepszej firmy ubezpieczeniowej. Dla każdego klienta najlepszą polisą może być zupełnie inne rozwiązanie: najtańsze, z najlepszym zakresem ochrony, oferujące najbardziej bogaty assistance lub atrakcyjne zniżki. Oznacza to, że ta sama polisa może być dla części osób uważana za najlepsze dostępne rozwiązanie, dla innych zaś może być niewystarczające.

 4. Czy spotkanie z agentem ubezpieczeniowym jest konieczne?

  Tak, jeśli klientowi zależy na podpisaniu dobrej i sprawdzonej umowy. Podczas spotkania z agentem można zadać pytania dotyczące polisy, rozwiązać posiadane wątpliwości lub zmienić zakres ochrony i dopasować ofertę do swoich potrzeb. Ubezpieczenie, które można zakupić online to zazwyczaj oferta, która niewiele może zaoferować.

 5. Na co jeszcze zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia na życie?

  Przy zakupie polisy na życie warto sprawdzić czy suma ubezpieczenia, zakres ochrony oraz kwota składki zgadzają się z tym, na czym najbardziej zależało. Należy również dopytać o wyłączenia odpowiedzialności, okres obowiązującej karencji oraz limity dotyczące świadczeń.