Polisę  na życie możesz nabyć już od 30 zł miesięcznie, jednak warto wcześniej dokonać porównania. Oprócz oczekiwań względem polisy i możliwości finansowych, dopasuj ofertę do charakteru swojej pracy. Ubezpieczenie dla kierowcy zawodowego powinno uwzględniać ryzyko, jakie wynika z jego pracy i zapewnić ochronę m.in. od wypadków komunikacyjnych. Dzięki temu, pracując jako kierowca zabezpieczysz przyszłość swoją oraz bliskich w taki sposób, na jakim najbardziej Ci zależy.

Znalezienie odpowiedniej polisy może być dla wielu kierowców kłopotliwe – jest wiele towarzystw ubezpieczeniowych, a każde z nich oferuje podobne możliwości. Różnice w ofertach na pierwszy rzut oka mogą nie wydawać się znaczące. Zatem, jak dokonać wyboru? Sprawdzamy, ile może kosztować ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego oraz na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia.

Jak często dochodzi do wypadków samochodowych?

Wypadki samochodowe w Polsce są nadal częstym zjawiskiem, mimo wielu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego. W 2023 roku doszło do 19 267 wypadków drogowych, co oznacza spadek o 1,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Najczęstszymi przyczynami wypadków są nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Wypadki te skutkowały 2 312 ofiarami śmiertelnymi i 24 073 osobami rannymi. Zwiększenie kar dla sprawców oraz kampanie edukacyjne przyczyniają się jednak do stopniowego zmniejszania liczby wypadków.

Wypowiedź eksperta

Suma ubezpieczenia (SU) to kwota, jaką ubezpieczyciel wypłaca z tytułu śmierci ubezpieczonego. W takiej sytuacji wypłacane zostaje 100% sumy ubezpieczenia. Kwota może zostać zwiększona, gdy do śmierci doszło wskutek nieszczęśliwego wypadku (200% SU) lub w sytuacji, gdy do śmierci doszło wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym (300% SU).
Ewelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomościEwelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomości

Jakiej ochrony potrzebuje kierowca zawodowy?

Kierowca zawodowy to profesja, która łączy w sobie bardzo różne oblicza. Nieco inne obowiązki ma kierowca miejskiego autobusu, inne z kolei kierowca transportu międzynarodowego. Praca może wiązać się z logistyką, spedycją oraz transportem zarówno rzeczy, jak i osób.

Dlatego właśnie nie ma jednego uniwersalnego produktu ochronnego dla tej grupy zawodowej. Polisa na życie dla kierowcy zawodowego powinna obejmować jego indywidualne potrzeby: zapewnić ochronę dla niego lub/oraz jego bliskich, obejmować zdarzenia poza terytorium Polski w sytuacji, gdy ubezpieczony pracuje na dłuższych trasach i przede wszystkim zapewniać sumę ubezpieczenia dopasowaną do możliwości finansowych.

Warto zatem zastanowić się nad tym, jakie dokładnie rozwiązanie będzie potrzebne. Podstawowa polisa na życie zapewni odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego, a świadczenie zostanie wypłacone wskazanym w umowie osobom.

Kierowca może jednak zdecydować się również na rozszerzenie ochrony i wykupić ochronę na dotyczącą m.in.:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • wypadków przy pracy,
 • niezdolności do wykonywania pracy,
 • poważnego zachorowania,
 • pobytu w szpitalu, 
 • operacji chirurgicznej.

Co oferuje kierowcom zawodowym polisa indywidualna?

Indywidualną polisę na życie można rozbudować według własnych preferencji. Innej ochrony może potrzebować osoba, która spłaca kredyt hipoteczny, a jeszcze innej kierowca, który obawia się poważnej kontuzji ze względu na dodatkowe obowiązki w pracy.

Jakie rozwiązania są dostępne dla kierowców zawodowych?

Ochrona dla bliskich na wypadek śmierci

Jest to podstawowa funkcja polisy na życie. Należy ustalić, jaka suma ubezpieczenia jest w naszym odczuciu satysfakcjonująca i takie rozwiązanie wybrać. Pamiętajmy jednak o tym, że wysoka SU będzie oznaczać wysoką składkę miesięczną. Warto więc wybrać takie rozwiązanie, które nie obciąży znacząco naszego budżetu. Śmierć ubezpieczonego będzie stanowiła podstawę do wypłaty odszkodowania.

Ochrona od wypadków komunikacyjnych

Taką ochronę możemy nabyć poprzez rozszerzenie ochrony podstawowej, zatem wiąże się z dodatkowym kosztem. Dzięki temu zamiast 100% SU można otrzymać 200 lub nawet 300% SU. Jeśli przykładowo SU wynosi 100 000 zł, a śmierć ubezpieczonego była konsekwencją zdarzenia drogowego, jego bliscy mogą otrzymać wówczas 200-300 tys. zł. 

Ochrona od utraty pracy

Kierowca może również rozszerzyć ochronę na wypadek utraty pracy. Jest to szczególnie ważne rozwiązanie, jeśli spłaca wysoki kredyt i brak pracy będzie powodował spore utrudnienia w życiu codziennym. Taka polisa zapewnia tymczasowe i regularne świadczenie, najczęściej w wysokości raty kredytowej. Dzięki takiej ochronie można utrzymać płynność finansową i zyskać czas na znalezienie nowej pracy.

Co oferuje kierowcom zawodowym polisa grupowa?

Ubezpieczenie grupowe to polisa, którą możemy nabyć w miejscu zatrudnienia lub możemy samodzielnie przystąpić do zakupu polisy poprzez otwarte ubezpieczenie grupowe. 

Grupówka w miejscu pracy to rozwiązanie, które oferuje nam szeroki zakres ochrony w niewysokiej cenie. Formalnościami zajmuje się nasz pracodawca, a składka odciągana jest z naszej pensji.

To wygodna i niedroga opcja, która może zapewnić nam odszkodowanie np. z tytułu:

 • pobytu w szpitalu,
 • wypadku przy pracy,
 • urazu ciała, 
 • poważnego zachorowania,
 • urodzenia dziecka,
 • śmierci bliskiej osoby.

Należy jednak zaznaczyć, że SU w przypadku takiej polisy nie jest zbyt wysoka i wynosi najczęściej nie więcej niż 100 000 zł. Nie możemy również zrezygnować z tej ochrony, która jest nam całkowicie zbędna.

Otwarta polisa grupowa to z kolei opcja dla tych osób, które w swoim zakładzie pracy nie mają możliwości zakupienia polisy grupowej lub pracują na zleceniu. Oferuje warunki zbliżone do standardowej polisy grupowej. 

Ile kosztuje ubezpieczenie dla kierowcy zawodowego?

Ubezpieczenie dla kierowcy zawodowego jest niezbędnym elementem jego działalności, zapewniającym ochronę finansową w razie wypadków, kradzieży lub innych niespodziewanych zdarzeń na drodze. Koszt ubezpieczenia może znacząco się różnić w zależności od kilku kluczowych czynników, takich jak doświadczenie kierowcy, rodzaj prowadzonego pojazdu, zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz rozszerzenia polisy. 

Dodatkowe ubezpieczenia, takie jak AC, NNW czy assistance, mogą zwiększać całkowity koszt, ale zapewniają dodatkową ochronę. Inne czynniki to miejsce działalności – kierowcy pracujący w bardziej zaludnionych obszarach mogą płacić więcej niż ci poruszający się po mniej obciążonych drogach, a także historia ubezpieczeniowa – kierowcy z historią bezszkodową mogą liczyć na zniżki. Poniżej przedstawiamy tabelę z przykładowymi kosztami ubezpieczeń dla kierowców zawodowych w Polsce.

Przykładowy koszt ubezpieczenia na życie dla kierowcy zawodowego
 

Przykładowy koszt ubezpieczenia na życie dla kierowcy zawodowego

TU

SU

Poważna choroba

Pobyt w szpitalu

1% uszczerbku na zdrowiu

Składka miesięczna

ERGO Hestia

25 000 zł

-

-

300 zł

30 zł

ERGO Hestia

22 000 zł

4 000 zł

40 zł/dzień

250 zł

55 zł

Generali

35 000 zł

2 000 zł

45 zł/dzień

300 zł

68 zł

Nationale-Nederlanden

Wybierana jest indywidualnie

Tak

Tak

Tak

obliczana na podstawie wybranej SU

Generali

70 000 zł

6 000 zł

60 zł/dzień

550 zł

140 zł

ERGO Hestia

100 000 zł

20 000 zł

100 zł/dzień

750 zł

130 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty wybranych TU (20.05.2024).

Na co zwracać uwagę przy zakupie polisy na życie dla kierowcy zawodowego?

Przy zakupie polisy na życie dla kierowcy zawodowego należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Po pierwsze, ważny jest zakres ochrony, aby polisa działała zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wysokość sumy ubezpieczenia powinna być adekwatna do potrzeb rodziny oraz zobowiązań finansowych kierowcy.

Należy dopasować polisę do indywidualnych potrzeb, analizując ryzyka związane z zawodem kierowcy i osobiste potrzeby finansowe. Warto skonsultować się z doradcą ubezpieczeniowym.

Istnieją także opcje dodatkowe, takie jak assistance medyczny (pomoc medyczna i transport do szpitala), NNW (ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków) czy ubezpieczenie od utraty dochodu (świadczenie w przypadku niezdolności do pracy).

Należy dokładnie przeczytać warunki umowy, zwracając uwagę na wyłączenia (sytuacje nieobjęte ochroną) oraz okres karencji (czas oczekiwania na pełną ochronę).

Istotne są również koszty i składki – porównaj oferty różnych ubezpieczycieli i sprawdź możliwość dostosowania składek do swojej sytuacji finansowej. Dobrze dobrana polisa zapewni odpowiednią ochronę kierowcy zawodowego oraz zabezpieczy jego rodzinę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Kiedy ubezpieczenie dla kierowcy zawodowego nie zadziała?

To, że zdarzenie objęte ochroną, wystąpiło – nie zawsze jest podstawą do otrzymania świadczenia. Dotyczy to również kierowców zawodowych. Istnieją okoliczności, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy. Takie sytuacje szczegółowo opisuje punkt w umowie, który mówi o wyłączeniach odpowiedzialności. 

Kiedy ubezpieczyciel ma prawdo odstąpić od warunków umowy? Jeśli do uszczerbku na zdrowiu kierowcy dojdzie wskutek m.in.:

 • prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień,
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
 • popełnienia czynu prawnie zabronionego,
 • na terenie państwa, w którym toczą się działania wojenne.

Ubezpieczyciel może również nie wypłacić odszkodowania ze względu na karencję – jeśli przykładowo karencja na pobyt w szpitalu wynosi 6 miesięcy, a kierowca wymaga hospitalizacji w trzy miesiące po zawarciu umowy – może nie dostać odszkodowania lub kwotę zdecydowanie mniejszą, niż przewiduje to umowa.

Na brak wypłaty pieniędzy wpływają również limity świadczeń. W umowie może znajdować się punkt, który jasno precyzuje – ile konkretnych zdarzeń będzie rocznie branych pod uwagę. Kierowca, który w ciągu 12 miesięcy doznał kolejnego wypadku, urazu lub hospitalizacji może nie otrzymać odszkodowania.

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie dla kierowców zawodowych powinno być dopasowane do ich profilu pracy, indywidualnych wymagań oraz możliwości finansowych, jakimi dysponują.

Jest to zatem decyzja bardzo indywidualna – różnimy się od siebie sytuacją życiową, rodzinną, finansową oraz charakterem pracy, a co za tym idzie – również zagrożeniem w życiu codziennym, dotyczącym wypadków czy poważnych chorób.

Znalezienie odpowiedniej oferty może ułatwić nam skorzystanie z pomocy porównywarki polisowej. To narzędzie, które na podstawie udzielonych przez nas informacji o produkcie, jakiego szukamy, znajdzie dla nas najbardziej dopasowaną polisę.

Dzięki temu sami nie musimy poświęcać swojego wolnego czasu na to, by przeglądać wszystkie oferty i wczytywać się w różne dokumenty OWU.
 

Ważne informacje

1. W 2020 roku zgłoszono 23 540 wypadków na drodze

2. Polisa na życie dla kierowcy oprócz wypadków komunikacyjnych i śmierci może obejmować również inne zdarzenia, jak pobyt w szpitalu czy poważne zachorowanie

3. Dobre ubezpieczenie powinno uwzględniać indywidualne potrzeby kierowcy oraz budżet, jakim dysponuje na zakup polisy

4. Porównanie ofert pozwala w prosty i szybki sposób dotrzeć do najlepszych ofert ubezpieczeń na życie

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie dla kierowcy zawodowego

 1. Czy kierowca zawodowy zapłaci więcej za ubezpieczenie na życie niż osoby na innych stanowiskach?

  To ubezpieczyciel ustala ryzyko zagrożenia życia. Może być tak, że wysokość składki dla kierowcy zawodowego będzie nieco wyższa niż dla innych grup zawodowych, np. pracownika biurowego. Jednak warto mieć na uwadze, że na cenę składki wpływ ma również nasz stan zdrowia, ilość umów dodatkowych oraz wybrana suma ubezpieczenia.

 2. Kto może otrzymać świadczenie z polisy na życie dla kierowcy zawodowego?

  To zależy od zdarzenia, jakie miało miejsce. W sytuacji śmierci ubezpieczonego, pieniądze otrzymają jego bliscy lub osoby wskazane w umowie jako uposażeni. Natomiast, jeśli ubezpieczony miał wypadek, spędził jakiś czas w szpitalu lub przeszedł operację chirurgiczną, a jego polisa uwzględnia takie zdarzenia, to TU jemu wypłaci odszkodowanie.

 3. Czy kierowca zawodowy musi wykonać badania lekarskie, by kupić polisę na życie?

  To indywidualna decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego. Większość dobrych firm ubezpieczeniowych oczekuje wymaga przejścia badań lekarskich lub wypełnienia ankiety medycznej. Dzięki temu możemy liczyć na lepsze warunki ochrony oraz wyższą sumę ubezpieczenia.

 4. Czy kierowca zawodowy może posiadać dwa ubezpieczenia na życie?

  Tak, takie rozwiązanie jest możliwe. Kierowca może posiadać dwie lub więcej polis na życie. Często dzieje się tak, gdy pracownik decyduje się na zakup polisy grupowej w  miejscu pracy, ale zależy mu również na indywidualnym zakresie ochrony.

 5. Jakie ubezpieczenie dla kierowcy?

  Kierowca zawodowy powinien rozważyć polisę OC, AC, NNW oraz assistance medyczny. OC i AC zabezpieczają przed skutkami wypadków i uszkodzeń pojazdu, NNW chroni przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, a assistance zapewnia pomoc medyczną i techniczną. Dodatkowo warto rozważyć ubezpieczenie od utraty dochodu oraz ochronę prawną.

 6. Ile zapłacisz za ubezpieczenie dla kierowcy zawodowego?

  Koszt ubezpieczenia dla kierowcy zawodowego zależy od wielu czynników, takich jak wiek, doświadczenie, historia ubezpieczeniowa oraz zakres polisy. Średnio miesięczne składki mogą wynosić od 120 do 300 zł, w zależności od wybranego zakresu ochrony i dodatkowych opcji. Dokładne kwoty najlepiej ustalić, porównując oferty różnych ubezpieczycieli.

 7. Kiedy nie będzie świadczenia z ubezpieczenia?

  Świadczenie z ubezpieczenia nie zostanie wypłacone w sytuacjach wyłączonych w umowie, takich jak wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu, narkotyków czy umyślnego działania kierowcy. Wyłączenia mogą również obejmować działania wojenne, zamachy terrorystyczne oraz choroby preegzystujące niewymienione w polisie. Ważne jest, aby dokładnie przeczytać warunki umowy i znać wszystkie wyłączenia odpowiedzialności.