Polisę  na życie można nabyć już od 30 zł miesięcznie, jednak warto wcześniej dokonać porównania. Oprócz oczekiwań względem polisy i możliwości finansowych, warto dopasować ofertę do charakteru swojej pracy. Ubezpieczenie dla kierowcy zawodowego powinno uwzględniać jego ryzyko, jakie wynika z jego pracy i zapewnić ochronę m.in. od wypadków komunikacyjnych. Dzięki temu każdy kierowca zabezpieczy przyszłość swoją oraz bliskich w taki sposób, na jakim najbardziej mu zależy.

Znalezienie odpowiedniej polisy może być dla wielu kierowców kłopotliwe – jest wiele towarzystw ubezpieczeniowych, a każde z nich oferuje podobne możliwości. Zatem, jak dokonać wyboru? Sprawdzamy, ile może kosztować ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego oraz na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia.

Jak często dochodzi do wypadków samochodowych?

Według statystyk policyjnych, w Polsce w 2020 roku zgłoszonych zostało 23 540 wypadków na drodze. Składają się na to zarówno zderzenia pojazdów, najechanie pojazdu na pieszego lub stały element oraz wywrócenie się pojazdu. 

Nie mamy danych w zakresie wypadków, których uszczerbek nie był znaczący, a kierowcy doszli do porozumienia.

Przyczyn wypadków komunikacyjnych jest naprawdę sporo – mogą to być złe warunki pogodowe, kłopoty z nawierzchnią lub oświetleniem drogi, niestosowanie się do przepisów kodeksu drogowego czy nagłe, nieprzewidziane okoliczności, jak zasłabnięcie innego kierowcy lub pojawienie się zwierzęcia na drodze. 

Wypadek drogowy może mieć bardzo różne konsekwencje. W najlepszej sytuacji może dojść do nieznacznego uszkodzenia samochodu, w gorszych również do uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. W 2020 roku rannych z powodu wypadków było aż 26 463 osób.

Na wypadek drogowy w dużym stopniu narażeni są kierowcy zawodowi. Ich praca nieustannie wiąże się z ryzykiem, które może doprowadzić do wypadków, problemów ze zdrowiem, a nawet zgonu.

Wypadek komunikacyjny, który doprowadzi do uszczerbku na zdrowiu, może być podstawą do otrzymania odszkodowania z polisy na życie. Sprawdzamy, jakie możliwości do wyboru mają kierowcy zawodowi.

Jakiej ochrony potrzebuje kierowca zawodowy?

Kierowca zawodowy to profesja, która łączy w sobie bardzo różne oblicza. Nieco inne obowiązki ma kierowca miejskiego autobusu, inne z kolei kierowca transportu międzynarodowego. Praca może wiązać się z logistyką, spedycją oraz transportem zarówno rzeczy, jak i osób.

Dlatego właśnie nie ma jednego uniwersalnego produktu ochronnego dla tej grupy zawodowej. Polisa na życie dla kierowcy zawodowego powinna obejmować jego indywidualne potrzeby: zapewnić ochronę dla niego lub/oraz jego bliskich, obejmować zdarzenia poza terytorium Polski w sytuacji, gdy ubezpieczony pracuje na dłuższych trasach i przede wszystkim zapewniać sumę ubezpieczenia dopasowaną do możliwości finansowych.

Warto zatem zastanowić się nad tym, jakie dokładnie rozwiązanie będzie potrzebne. Podstawowa polisa na życie zapewni odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego, a świadczenie zostanie wypłacone wskazanym w umowie osobom.

Kierowca może jednak zdecydować się również na rozszerzenie ochrony i wykupić ochronę na dotyczącą m.in.:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • wypadków przy pracy,
 • niezdolności do wykonywania pracy,
 • poważnego zachorowania,
 • pobytu w szpitalu, 
 • operacji chirurgicznej.

Co oferuje kierowcom zawodowym polisa indywidualna?

Indywidualną polisę na życie można rozbudować według własnych preferencji. Innej ochrony może potrzebować osoba, która spłaca kredyt hipoteczny, a jeszcze innej kierowca, który obawia się poważnej kontuzji ze względu na dodatkowe obowiązki w pracy.

Jakie rozwiązania są dostępne dla kierowców zawodowych?

Ochrona dla bliskich na wypadek śmierci

Jest to podstawowa funkcja polisy na życie. Należy ustalić, jaka suma ubezpieczenia jest w naszym odczuciu satysfakcjonująca i takie rozwiązanie wybrać. Pamiętajmy jednak o tym, że wysoka SU będzie oznaczać wysoką składkę miesięczną. Warto więc wybrać takie rozwiązanie, które nie obciąży znacząco naszego budżetu. Śmierć ubezpieczonego będzie stanowiła podstawę do wypłaty odszkodowania.

Ochrona od wypadków komunikacyjnych

Taką ochronę możemy nabyć poprzez rozszerzenie ochrony podstawowej, zatem wiąże się z dodatkowym kosztem. Dzięki temu zamiast 100% SU można otrzymać 200 lub nawet 300% SU. Jeśli przykładowo SU wynosi 100 000 zł, a śmierć ubezpieczonego była konsekwencją zdarzenia drogowego, jego bliscy mogą otrzymać wówczas 200-300 tys. zł. 

Ochrona od utraty pracy

Kierowca może również rozszerzyć ochronę na wypadek utraty pracy. Jest to szczególnie ważne rozwiązanie, jeśli spłaca wysoki kredyt i brak pracy będzie powodował spore utrudnienia w życiu codziennym. Taka polisa zapewnia tymczasowe i regularne świadczenie, najczęściej w wysokości raty kredytowej. Dzięki takiej ochronie można utrzymać płynność finansową i zyskać czas na znalezienie nowej pracy.

Co oferuje kierowcom zawodowym polisa grupowa?

Ubezpieczenie grupowe to polisa, którą możemy nabyć w miejscu zatrudnienia lub możemy samodzielnie przystąpić do zakupu polisy poprzez otwarte ubezpieczenie grupowe. 

Grupówka w miejscu pracy to rozwiązanie, które oferuje nam szeroki zakres ochrony w niewysokiej cenie. Formalnościami zajmuje się nasz pracodawca, a składka odciągana jest z naszej pensji.

To wygodna i niedroga opcja, która może zapewnić nam odszkodowanie np. z tytułu:

 • pobytu w szpitalu,
 • wypadku przy pracy,
 • urazu ciała, 
 • poważnego zachorowania,
 • urodzenia dziecka,
 • śmierci bliskiej osoby.

Należy jednak zaznaczyć, że SU w przypadku takiej polisy nie jest zbyt wysoka i wynosi najczęściej nie więcej niż 100 000 zł. Nie możemy również zrezygnować z tej ochrony, która jest nam całkowicie zbędna.

Otwarta polisa grupowa to z kolei opcja dla tych osób, które w swoim zakładzie pracy nie mają możliwości zakupienia polisy grupowej lub pracują na zleceniu. Oferuje warunki zbliżone do standardowej polisy grupowej. 

Ile kosztuje ubezpieczenie dla kierowcy zawodowego?

Koszt polisa na życie jest uwarunkowany kilkoma różnymi czynnikami. Jeśli będziemy mieć świadomość, co dokładnie wpływa na cenę składki, być może uda nam się obniżyć koszt ubezpieczenia. 

Koszt polisy na życie zależy od:

 • wysokości wybranej sumy ubezpieczenia – możemy wybrać niedrogą polisę na SU 50 000 zł lub zabezpieczyć siebie i bliskich na kwotę 1 000 000 zł. Te dwie skrajnie różne kwoty będą generowały zupełnie inne składki;
 • wieku, w jakim przystępujemy do zakupu ubezpieczenia – im dłużej zwlekamy z zakupem, tym gorzej dla nas, ponieważ każdy kolejny rok naszego życia dla ubezpieczyciela oznacza większe ryzyko poważnej choroby oraz śmierci. Nie odkładajmy zakupu na później/na przyszły rok/jak skończymy remont domu – wymówek może znaleźć się mnóstwo, ale nie warto brać ich do siebie i rezygnować z zakupu polisy;
 • ilości umów dodatkowych – inną składkę zapłacimy, jeśli zdecydujemy się na 2 umowy dodatkowe, ale zdecydowanie wyższa będzie, jeśli wykupimy ich 10 lub 15, by zmaksymalizować swoją ochronę. Warto wybrać przede wszystkim te rozszerzenia, które mogą najbardziej nam pomóc;
 • stanu naszego zdrowia oraz stylu życia – ubezpieczyciel przed zawarciem z nami umowy będzie chciał, abyśmy wykonali badania lekarskie lub wypełnili ankietę medyczną. Ma to na celu ustalenie czy w momencie podpisywania umowy nie jesteśmy poważnie chorzy lub miało miejsce coś, co mogłoby wskazywać, że w niedalekim czasie takie problemy mogą się pojawić. Ubezpieczyciel zwróci również uwagę na nasz styl życia – dietę, używki, sposób spędzania wolnego czasu;
 • brak porównania ofert – jeśli zdecydujemy się na pierwszą ofertę, którą uznamy za interesującą, to możemy sporo przepłacić. Dzięki porównaniu ofert możemy przekonać się, jak wiele ubezpieczeń mamy do wyboru i możemy znaleźć kilka podobnych polis w bardzo różnych cenach. W ten sposób możemy wybrać opcję najbardziej dla nas korzystną cenowo;
 • czasu trwania umowy – najlepszym rozwiązaniem może być ochrona długoterminowa i należy jej się obawiać. Krótka umowa z ubezpieczycielem będzie oznaczała zdecydowanie wyższe składki, by uzyskać wysoką SU.

Przykładowy koszt ubezpieczenia na życie

TUSU

Poważna choroba

Pobyt w szpitalu1% uszczerbku na zdrowiuSkładka miesięczna od

ERGO Hestia

25 000 zł--300 zł30 zł

ERGO Hestia

22 000 zł4 000 zł40 zł/dzień250 zł55 zł

Generali

35 000 zł2 000 zł45 zł/dzień300 zł68 zł

NNLife TUnŻiR S.A.

Wybierana jest indywidualnieTakTakTakObliczana na podstawie wybranej SU

Generali

70 000 zł6 000 zł60 zł/dzień550 zł140 zł

Aviva

Wybierana jest indywidualnieTakTakTakObliczana na podstawie wybranej SU

ERGO Hestia

100 000 zł20 000 zł100 zł/dzień750 zł130 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych z rankomat.pl

Składka może kosztować zarówno kilkadziesiąt złotych, ale i kilkaset złotych. To zależeć będzie od tego, czy dokonamy porównania oraz na jaką ochronę się zdecydujemy. 

Na co zwracać uwagę przy zakupie polisy na życie dla kierowcy zawodowego?

Spotkanie z agentem i podpisanie umowy to już prawie finał zawarcia umowy. Jednak zanim do niego przystąpimy, zapoznajmy się dobrze z treścią umowy. Zarówno z powodu drobnej pomyłki, jak i naszej zmiany zdania w czasie rozmowy z doradcą, może okazać się, że finalnie zawieramy umowę na zupełnie inną ochronę, niż zakładaliśmy.

Sprawdźmy zatem czy zgadza się nasza suma ubezpieczenia i zakres ochrony. Zobaczmy, jaki mamy termin płatności składek oraz jak zgłosić roszczenie. Bardzo ważne jest również, by sprawdzić ile wynosi karencja na wybrane przez nas umowy dodatkowe. 

Kiedy ubezpieczenie dla kierowcy zawodowego nie zadziała?

To, że zdarzenie objęte ochroną, wystąpiło – nie zawsze jest podstawą do otrzymania świadczenia. Dotyczy to również kierowców zawodowych. Istnieją okoliczności, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy. Takie sytuacje szczegółowo opisuje punkt w umowie, który mówi o wyłączeniach odpowiedzialności. 

Kiedy ubezpieczyciel ma prawdo odstąpić od warunków umowy? Jeśli do uszczerbku na zdrowiu kierowcy dojdzie wskutek m.in.:

 • prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień,
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
 • popełnienia czynu prawnie zabronionego,
 • na terenie państwa, w którym toczą się działania wojenne.

Ubezpieczyciel może również nie wypłacić odszkodowania ze względu na karencję – jeśli przykładowo karencja na pobyt w szpitalu wynosi 6 miesięcy, a kierowca wymaga hospitalizacji w trzy miesiące po zawarciu umowy – może nie dostać odszkodowania lub kwotę zdecydowanie mniejszą, niż przewiduje to umowa.

Na brak wypłaty pieniędzy wpływają również limity świadczeń. W umowie może znajdować się punkt, który jasno precyzuje – ile konkretnych zdarzeń będzie rocznie branych pod uwagę. Kierowca, który w ciągu 12 miesięcy doznał kolejnego wypadku, urazu lub hospitalizacji może nie otrzymać odszkodowania.

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie dla kierowców zawodowych powinno być dopasowane do ich profilu pracy, indywidualnych wymagań oraz możliwości finansowych, jakimi dysponują.

Jest to zatem decyzja bardzo indywidualna – różnimy się od siebie sytuacją życiową, rodzinną, finansową oraz charakterem pracy, a co za tym idzie – również zagrożeniem w życiu codziennym, dotyczącym wypadków czy poważnych chorób.

Znalezienie odpowiedniej oferty może ułatwić nam skorzystanie z pomocy porównywarki polisowej. To narzędzie, które na podstawie udzielonych przez nas informacji o produkcie, jakiego szukamy, znajdzie dla nas najbardziej dopasowaną polisę.

Dzięki temu sami nie musimy poświęcać swojego wolnego czasu na to, by przeglądać wszystkie oferty i wczytywać się w różne dokumenty OWU.
 

Ważne informacje

1. W 2020 roku zgłoszono 23 540 wypadków na drodze

2. Polisa na życie dla kierowcy oprócz wypadków komunikacyjnych i śmierci może obejmować również inne zdarzenia, jak pobyt w szpitalu czy poważne zachorowanie

3. Dobre ubezpieczenie powinno uwzględniać indywidualne potrzeby kierowcy oraz budżet, jakim dysponuje na zakup polisy

4. Porównanie ofert pozwala w prosty i szybki sposób dotrzeć do najlepszych ofert ubezpieczeń na życie

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie dla kierowcy zawodowego

 1. Czy kierowca zawodowy zapłaci więcej za ubezpieczenie na życie niż osoby na innych stanowiskach?

  To ubezpieczyciel ustala ryzyko zagrożenia życia. Może być tak, że wysokość składki dla kierowcy zawodowego będzie nieco wyższa niż dla innych grup zawodowych, np. pracownika biurowego. Jednak warto mieć na uwadze, że na cenę składki wpływ ma również nasz stan zdrowia, ilość umów dodatkowych oraz wybrana suma ubezpieczenia.

 2. Kto może otrzymać świadczenie z polisy na życie dla kierowcy zawodowego?

  To zależy od zdarzenia, jakie miało miejsce. W sytuacji śmierci ubezpieczonego, pieniądze otrzymają jego bliscy lub osoby wskazane w umowie jako uposażeni. Natomiast, jeśli ubezpieczony miał wypadek, spędził jakiś czas w szpitalu lub przeszedł operację chirurgiczną, a jego polisa uwzględnia takie zdarzenia, to TU jemu wypłaci odszkodowanie.

 3. Czy kierowca zawodowy musi wykonać badania lekarskie, by kupić polisę na życie?

  To indywidualna decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego. Większość dobrych firm ubezpieczeniowych oczekuje wymaga przejścia badań lekarskich lub wypełnienia ankiety medycznej. Dzięki temu możemy liczyć na lepsze warunki ochrony oraz wyższą sumę ubezpieczenia.

 4. Czy kierowca zawodowy może posiadać dwa ubezpieczenia na życie?

  Tak, takie rozwiązanie jest możliwe. Kierowca może posiadać dwie lub więcej polis na życie. Często dzieje się tak, gdy pracownik decyduje się na zakup polisy grupowej w  miejscu pracy, ale zależy mu również na indywidualnym zakresie ochrony.