W pracy, banku, biurze podróży czy w szkole - w każdej z wymienionych instytucji spotkamy się z grupowym ubezpieczeniem na życie. Żeby do niego przystąpić, wystarczy tylko wypełnić jedną deklarację. Ale zanim skorzystamy z oferty, warto poznać wady i zalety takiej polisy.

Grupowa polisa na życie jest bardzo popularna w miejscu zatrudnienia. To część tzw. pakietu socjalnego, razem z abonamentem na siłownię czy dopłatą do firmowych posiłków. W niektórych firmach „grupówka” będzie nawet bezpłatna, a tam, gdzie trzeba za nią opłacać składki, miesięczny koszt nie powinien przekroczyć 50 zł. Czy jest to zatem oferta nie do odrzucenia? 

Czym właściwie jest grupowe ubezpieczenie na życie?

Grupowe ubezpieczenie na życie, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy grupy osób. Jest to produkt, który kierowany jest do grupy osób np. zatrudnionych w jednej firmie, klientów sieci komórkowej czy klientów banku. Ponieważ ubezpieczyciel nie zna szczegółowych informacji o potencjalnym kliencie – musi swoją ofertę przygotować uwzględniając potrzeby różnych grup wiekowych, o różnych możliwościach finansowych.

W praktyce oznacza to umiarkowany zakres ochrony, o niewysokiej sumie ubezpieczenia oraz niskiej składce miesięcznej. Zakres ochrony najczęściej będzie uwzględniać:

  • zgon ubezpieczonego, 
  • śmierć bliskich osób, 
  • poważne zachorowanie, 
  • pobyt w szpitalu, 
  • nieszczęśliwe wypadki.

Kwota sumy ubezpieczenia czyli suma, na jaką możemy się ubezpieczyć, nie będzie należała do wysokich. Najczęściej jest to kwota rzędu 50 000 zł – 100 000 zł. Zwykle dostaniemy do wyboru dwa lub trzy warianty cenowe, z gotowym pakietem zdarzeń na z góry określone kwoty odszkodowania.

Ubezpieczenie grupowe na życie a indywidualna polisa

Jakie wady i zalety grupowej polisy na życie?

Plusem ubezpieczenia grupowego jest niska składka miesięczna, której opłacanie bardzo często nie będzie należało do naszych obowiązków. Składka z polisy grupowej jest przeważne automatycznie odliczana z wynagrodzenia. Dzięki temu nie musimy pamiętać o terminach płatności. 

Do niektórych ubezpieczeń pracowniczych oferowane są także różnego rodzaju dodatki, które z założenia mają pomóc pracownikowi w szybkim powrocie do zdrowia, np. pakiety medyczne, karty apteczne czy tzw. usługi Asystenta (m.in. domowa opieka pielęgniarki, dostarczenie leków, wizyty rehabilitanta i masażysty, transport medyczny itp.).

Inną zaletą polisy grupowej na życie, szczególnie tej w miejscu pracy, jest krótka karencja na wybrane zdarzenia, np. urodzenie dziecka (lub nawet brak karencji). Przykładowo, jeśli karencja na urodzenie dziecka wynosi 6 miesięcy, to ubezpieczyć może się kobieta czy żona bądź partnerka ubezpieczonego, będąca już w ciąży.

Wadą polisy grupowej jest brak elastyczności – nie możemy zmieniać ani zakresu ochrony, ani sumy ubezpieczenia. To oznacza, że z pewnych rzeczy w umowie nie będziemy w stanie zrezygnować czy dokupić.

Minusem jest też czas trwania umowy – uzależniony od umowy z pracodawcą. I chociaż po zmianie miejsca pracy towarzystwo zaproponuje nam kontynuację ochrony na zasadach indywidualnych, takie rozwiązanie będzie finansowo znacznie mnie korzystne.

Jak długo trwa polisa grupowa?

Czas trwania ubezpieczenia grupowego jest uzależniony także od miejsca, w którym je kupimy. Jeśli będzie to za pośrednictwem pracodawcy – umowa trwa rok z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Umowa w polisie zakupionej w banku do kredytu będzie trwać przez czas spłaty kredytu, może to być zatem rok, jak i 5 lat.

W przypadku, gdy zdecydujemy się na grupówkę podczas wizyty w salonie swojego operatora sieci komórkowej przy przedłużaniu umowy abonamentu – umowa będzie dotyczyła okresu, na jaki zawieramy kolejną umowę czyli najczęściej będą to 24 miesiące. 

Po tym czasie możemy zrezygnować z polisy grupowej lub jej nie kontynuować. W przypadku grupówki kupionej w miejscu pracy, oczywiście koniec ubezpieczenia przypada także w sytuacji, gdy kończymy umowę ze swoim pracodawcą. Jeśli więc nabyliśmy ubezpieczenie grupowe, a po pół roku rezygnujemy z pracy, bo znaleźliśmy lepszą ofertę – trzeba liczyć się z utratą ochrony. 

Jakie warunki ochrony w polisie grupowej?

Polisa grupowa nie oferuje wysokich sum ubezpieczenia, w przeciwieństwie do ubezpieczeń indywidualnych, tutaj nie mamy szansy na milionowe świadczenia. Kwota sumy ubezpieczenia będzie uzależniona od wybranej przez pracodawcę czy bank oferty. 

W przypadku polisy grupowej zakupionej w miejscu pracy – oferty dotyczą zwykle kwot od 20 000 zł, do maksymalnie 100 000 zł. 

Z kolei banki zaoferują nam sumę ubezpieczenia najczęściej zbliżoną do kwoty kredytu, jaką zaciągamy w ich banku. Jeśli zatem bierzemy kredyt na mieszkanie w wysokości 300 000 zł, takiej sumy ubezpieczenia może dotyczyć oferowana polisa. 

Uwaga na wyłączenia grupowym ubezpieczeniu

Przed zakupem ubezpieczenia grupowego bardzo ważne jest, by dokładnie zapoznać się z treścią umowy, a konkretnie z zapisem o wyłączeniach odpowiedzialności. To zapis, który precyzuje sytuacje, w jakich pomimo wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, nie otrzymamy świadczenia.

Dzieje się tak najczęściej, gdy świadomie działamy na własną niekorzyść, np. spowodujemy wypadek, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczyć również będzie brania udziału w bójkach, rozruchach i protestach, atakach terrorystycznych, zatajaniu informacji o własnym stanie zdrowia, przebywaniu na terenie państwa, w którym toczą się działania wojenne czy prowadzeniu pojazdu bez wymaganych.

Ubezpieczenie na życie w pracy czy indywidualnie?

Jeśli nie posiadamy żadnego ubezpieczenia i kupimy polisę grupową w miejscu pracy, a następnie zdecydujemy się na indywidualną – nic nie stoi na przeszkodzie, by posiadać dwie polisy. Dzięki temu zakres ochrony będzie szerszy, jak również możemy liczyć na dwa odszkodowania.

W sytuacji, gdy posiadamy indywidualne ubezpieczenie i zmieniamy pracę, a w nowej pracodawca zaoferuje ciekawą ofertę „grupówki” – śmiało możemy się na nią zdecydować, zwłaszcza gdy będzie kosztować ułamek naszego wynagrodzenia.

Różnice między ubezpieczeniem indywidualnym i grupowym

rodzaj polisy

INDYWIDUALNA

GRUPOWA
Suma ubezpieczenia
wysokość odszkodowania

w indywidualnej polisie sami wybieramy wysokość sumy ubezpieczenia,

rozpiętość jest spora,

to może być kwota zarówno 20 tys. zł, jak i 1 mln zł

grupówki oferują niższe sumy ubezpieczenia z uwagi na krótki czas trwania umowy i niższą składkę

najczęściej to kwoty rzędu 10 tys. zł – 100 tys. zł.

Miesięczny koszt 

ok. 20 -80 złok. 30 -300 zł
Czas trwania umowy

1 – 30 lat
min. na 12 miesięcy
w cyklach 5-letnich

1 rok
odnawiana automatycznie

Kto opłaca składki

pracodawcaubezpieczony

Liczba ubezpieczonych w polisie

1-10
osoby spokrewnione
1 + współmałżonek

Oprac. własne.

Jeśli jednak nie posiadamy żadnej ochrony – to dobrze będzie zastanowić się czy polisa grupowa, którą zaproponuje ci szef, bank czy operator sieci – jest wystarczająca. Pamiętajmy o niewysokiej sumie ubezpieczenia i krótkim czasie ochrony. Z całą pewnością, nie posiadając żadnej ochrony – dobrym rozwiązaniem będzie, gdy kupimy ubezpieczenie grupowe. Niekoniecznie jest to jednak rozwiązanie na dłużej. Gdy chcemy dobrze zabezpieczyć swoją przyszłość – warto zainwestować w indywidualną polisę, gdzie możemy dopasować warunki umowy do naszych potrzeb.

Oceń stronę
4,35