W pracy, banku, biurze podróży czy w szkole - w każdej z wymienionych instytucji spotkamy się z grupowym ubezpieczeniem na życie. Żeby do niego przystąpić, wystarczy tylko wypełnić jedną deklarację. Ale zanim skorzystamy z oferty, warto poznać wady i zalety takiej polisy.

Grupowa polisa na życie jest bardzo popularna w miejscu zatrudnienia. To część tzw. pakietu socjalnego, razem z abonamentem na siłownię czy dopłatą do firmowych posiłków. W niektórych firmach „grupówka” będzie nawet bezpłatna, a tam, gdzie trzeba za nią opłacać składki, miesięczny koszt nie powinien przekroczyć 50 zł. Czy jest to zatem oferta nie do odrzucenia? 

Czym właściwie jest grupowe ubezpieczenie na życie?

Grupowe ubezpieczenie na życie, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy grupy osób. Jest to produkt, który kierowany jest do grupy osób np. zatrudnionych w jednej firmie, klientów sieci komórkowej czy klientów banku. Ponieważ ubezpieczyciel nie zna szczegółowych informacji o potencjalnym kliencie – musi swoją ofertę przygotować uwzględniając potrzeby różnych grup wiekowych, o różnych możliwościach finansowych.

W praktyce oznacza to umiarkowany zakres ochrony, o niewysokiej sumie ubezpieczenia oraz niskiej składce miesięcznej. Zakres ochrony najczęściej będzie uwzględniać:

 • zgon ubezpieczonego, 
 • śmierć bliskich osób, 
 • poważne zachorowanie, 
 • pobyt w szpitalu, 
 • nieszczęśliwe wypadki.

Kwota sumy ubezpieczenia czyli suma, na jaką możemy się ubezpieczyć, nie będzie należała do wysokich. Najczęściej jest to kwota rzędu 50 000 zł – 100 000 zł. Zwykle dostaniemy do wyboru dwa lub trzy warianty cenowe, z gotowym pakietem zdarzeń na z góry określone kwoty odszkodowania.

Ubezpieczenie grupowe na życie a indywidualna polisa

Kto oferuje grupowe ubezpieczenie na życie?

Wśród ubezpieczeń grupowych wyróżnia się oferta przygotowana przez Nationale-Nederlanden. Można w niej znaleźć szereg konkretnych rozwiązań, które zapewniają nam wsparcie finansowe w przypadku takich chorób jak cukrzyca czy nowotwór. Aż 90% świadczeń jest wypłacanych w ciągu 24h. Co więcej, ochroną mogą być objęci również bliscy ubezpieczonego, w tym pełnoletnie dzieci. Szczegółowy opis oferty jest dostępny tutaj.

Sprawdź ofertę!

Czym jest otwarte ubezpieczenie grupowe na życie?

Ubezpieczenie grupowe na życie można kupić także indywidualnie, poza miejscem pracy – wtedy mowa o tzw. otwartej polisie na życie. Tego typu produkt jest przeznaczony dla osób, które wykonują wolne zawody, np. pracują jako freelancer na umowę o dzieło w zawodzie dziennikarza. 

Otwarte ubezpieczenie grupowe na życie można kupić w takich towarzystwach ubezpieczeniowych jak Generali, Uniqa, Ergo Hestia czy Signal Iduna. 

Ubezpieczenie chroni na wypadek wielu różnych wydarzeń, nie tylko w sytuacji śmierci ubezpieczonego, ale także, gdy dojdzie do pobytu w szpitalu, uszczerbku na zdrowiu czy też poważnego zachorowania.

W ofercie towarzystwa ubezpieczeniowego znajdziemy również rozszerzone grupowe ubezpieczenie na życie, z wyższą składką i sumą ubezpieczenia oraz jeszcze szerszym zakresem ochrony. Polisa, w której można otrzymać odszkodowanie do 150 000 złotych, kosztuje miesięcznie od 55 do 99 złotych. Ubezpieczony może liczyć dodatkowo na ochronę na wypadek urodzenia dziecka, śmierci rodziców lub współmałżonka.

Grupowe otwarte ubezpieczenie na życie – warunki polisy Uniqa

Wiek ubezpieczonego

15-60 lat

Dostępne warianty

Podstawowy (śmierć ubezpieczonego, pobyt w szpitalu, uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowanie)
Rozszerzony (zakres wariantu podstawowego + ochrona na wypadek urodzenia dziecka, śmierci rodziców lub zgonu współmałżonka)

Minimalna wysokość składki miesięcznej

Wariant podstawowy – 37 zł
Wariant rozszerzony – 55 zł
Maksymalna SU

Wariant podstawowy – 120 000 zł
Wariant rozszerzony – 150 000 zł

Assistance

Tak

Czas trwania ochrony

Maksymalnie do 69. roku życia ubezpieczonego

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty TU Uniqa z dnia 15.06.2021 r.

Jakie wady i zalety grupowej polisy na życie?

Plusem ubezpieczenia grupowego jest niska składka miesięczna, której opłacanie bardzo często nie będzie należało do naszych obowiązków. Składka z polisy grupowej jest przeważne automatycznie odliczana z wynagrodzenia. Dzięki temu nie musimy pamiętać o terminach płatności. 

Do niektórych ubezpieczeń pracowniczych oferowane są także różnego rodzaju dodatki, które z założenia mają pomóc pracownikowi w szybkim powrocie do zdrowia, np. pakiety medyczne, karty apteczne czy tzw. usługi Asystenta (m.in. domowa opieka pielęgniarki, dostarczenie leków, wizyty rehabilitanta i masażysty, transport medyczny itp.).

Inną zaletą polisy grupowej na życie, szczególnie tej w miejscu pracy, jest krótka karencja na wybrane zdarzenia, np. urodzenie dziecka (lub nawet brak karencji). Przykładowo, jeśli karencja na urodzenie dziecka wynosi 6 miesięcy, to ubezpieczyć może się kobieta czy żona bądź partnerka ubezpieczonego, będąca już w ciąży.

Wadą polisy grupowej jest brak elastyczności – nie możemy zmieniać ani zakresu ochrony, ani sumy ubezpieczenia. To oznacza, że z pewnych rzeczy w umowie nie będziemy w stanie zrezygnować czy dokupić.

Minusem jest też czas trwania umowy – uzależniony od umowy z pracodawcą. I chociaż po zmianie miejsca pracy towarzystwo zaproponuje nam kontynuację ochrony na zasadach indywidualnych, takie rozwiązanie będzie finansowo znacznie mnie korzystne.

Jak długo trwa polisa grupowa?

Czas trwania ubezpieczenia grupowego jest uzależniony także od miejsca, w którym je kupimy. Jeśli będzie to za pośrednictwem pracodawcy – umowa trwa rok z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Umowa w polisie zakupionej w banku do kredytu będzie trwać przez czas spłaty kredytu, może to być zatem rok, jak i 5 lat.

W przypadku, gdy zdecydujemy się na grupówkę podczas wizyty w salonie swojego operatora sieci komórkowej przy przedłużaniu umowy abonamentu – umowa będzie dotyczyła okresu, na jaki zawieramy kolejną umowę czyli najczęściej będą to 24 miesiące. 

Po tym czasie możemy zrezygnować z polisy grupowej lub jej nie kontynuować. W przypadku grupówki kupionej w miejscu pracy, oczywiście koniec ubezpieczenia przypada także w sytuacji, gdy kończymy umowę ze swoim pracodawcą. Jeśli więc nabyliśmy ubezpieczenie grupowe, a po pół roku rezygnujemy z pracy, bo znaleźliśmy lepszą ofertę – trzeba liczyć się z utratą ochrony. 

Jakie warunki ochrony w polisie grupowej?

Polisa grupowa nie oferuje wysokich sum ubezpieczenia, w przeciwieństwie do ubezpieczeń indywidualnych, tutaj nie mamy szansy na milionowe świadczenia. Kwota sumy ubezpieczenia będzie uzależniona od wybranej przez pracodawcę czy bank oferty. 

W przypadku polisy grupowej zakupionej w miejscu pracy – oferty dotyczą zwykle kwot od 20 000 zł, do maksymalnie 100 000 zł. 

Z kolei banki zaoferują nam sumę ubezpieczenia najczęściej zbliżoną do kwoty kredytu, jaką zaciągamy w ich banku. Jeśli zatem bierzemy kredyt na mieszkanie w wysokości 300 000 zł, takiej sumy ubezpieczenia może dotyczyć oferowana polisa. 

Uwaga na wyłączenia grupowym ubezpieczeniu

Przed zakupem ubezpieczenia grupowego bardzo ważne jest, by dokładnie zapoznać się z treścią umowy, a konkretnie z zapisem o wyłączeniach odpowiedzialności. To zapis, który precyzuje sytuacje, w jakich pomimo wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, nie otrzymamy świadczenia.

Dzieje się tak najczęściej, gdy świadomie działamy na własną niekorzyść, np. spowodujemy wypadek, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczyć również będzie brania udziału w bójkach, rozruchach i protestach, atakach terrorystycznych, zatajaniu informacji o własnym stanie zdrowia, przebywaniu na terenie państwa, w którym toczą się działania wojenne czy prowadzeniu pojazdu bez wymaganych.

Ubezpieczenie na życie w pracy czy indywidualnie?

Jeśli nie posiadamy żadnego ubezpieczenia i kupimy polisę grupową w miejscu pracy, a następnie zdecydujemy się na indywidualną – nic nie stoi na przeszkodzie, by posiadać dwie polisy. Dzięki temu zakres ochrony będzie szerszy, jak również możemy liczyć na dwa odszkodowania.

W sytuacji, gdy posiadamy indywidualne ubezpieczenie i zmieniamy pracę, a w nowej pracodawca zaoferuje ciekawą ofertę „grupówki” – śmiało możemy się na nią zdecydować, zwłaszcza gdy będzie kosztować ułamek naszego wynagrodzenia.

Natomiast osoby, które nie pracują na etacie i z powodu braku płynności finansowej nie chcą rejestrować działalności gospodarczej, mogą wybrać trzecią opcję, czyli otwarte grupowe ubezpieczenie na życie.

Różnice między ubezpieczeniem indywidualnym, grupowym i grupowym otwartym

rodzaj polisy

INDYWIDUALNA

GRUPOWAGRUPOWA OTWARTA
Suma ubezpieczenia
wysokość odszkodowania

w indywidualnej polisie sami wybieramy wysokość sumy ubezpieczenia,

rozpiętość jest spora,

to może być kwota zarówno 20 tys. zł, jak i 1 mln zł

grupówki oferują niższe sumy ubezpieczenia z uwagi na krótki czas trwania umowy i niższą składkę

najczęściej to kwoty rzędu 10 tys. zł – 100 tys. zł.

wysokość SU zależy od wybranego wariantu polisy i może wynieść od 60 000 do nawet 200 000 zł

Miesięczny koszt 

ok. 20 -80 złok. 30 -300 złok. 44-98 zł
Czas trwania umowy

1 – 30 lat
min. na 12 miesięcy
w cyklach 5-letnich

1 rok
odnawiana automatycznie
1 rok
odnawiana automatycznie

Kto opłaca składki

pracodawcaubezpieczonyubezpieczony

Liczba ubezpieczonych w polisie

1-10
osoby spokrewnione
1 + współmałżonek1 + partner/współmałżonek + dzieci

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych TU z dnia 15.06.2021 r.

Ile kosztuje grupowe ubezpieczenie na życie w Uniqa?

Otwarte ubezpieczenie grupowe można kupić w towarzystwie ubezpieczeniowym Uniqa/AXA. Do polisy mogą przystąpić osoby w wieku do 57 lat. Wysokość składki zależy od wieku ubezpieczonego – im jest on młodszy, tym niższa będzie cena polisy. Aby móc przystąpić do ochrony, należy przejść pozytywnie ocenę ryzyka – ubezpieczyciel pyta o zwolnienia lekarskie, niepełnosprawność, choroby przewlekłe oraz przebyte hospitalizacje i operacje. Jeśli na którekolwiek z pytań zawartych we wniosku o ubezpieczenie zostanie udzielona odpowiedź „TAK”, należy wypełnić dodatkowo ankietę medyczną ogólną oraz ankietę szczegółową dotyczącą danego schorzenia.

Wysokość składki za otwarte ubezpieczenie grupowe Uniqa zależy od wybranego zakresu ochrony, sumy ubezpieczenia oraz wieku i stanu zdrowia ubezpieczonego. Minimalna składka miesięczna to 37 złotych, w tym wariancie ubezpieczony może liczyć na odszkodowanie z tytułu śmierci w wysokości 75 000 złotych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpiła w wyniku:

 • czynnego udziału w strajkach, zamieszkach, rozruchach, aktach terrorystycznych;
 • działań wojennych, stanu wyjątkowego lub zdarzeń uznanych za katastrofę nuklearną, biologiczną, chemiczną;
 • samobójstwa w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy ubezpieczenia;
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
 • objętego ochroną.

Pełna lista wyłączeń odpowiedzialności znajduje się w OWU polisy.

Ile kosztuje grupowe ubezpieczenie na życie w Generali?

Generali oferuje otwartą polisę grupową dla osób między 18. a 65. rokiem życia, maksymalny czas ochrony ubezpieczeniowej może trwać do 80. roku życia. Składka zależy od wieku i stanu zdrowia, minimum to 32 złote miesięcznie, natomiast maksymalna wysokość SU może wynieść 70 000 złotych.

Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę świadczenia z tytułu zgonu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu, oferuje również pakiet assistance. Ochroną można objąć partnera życiowego.

Ile kosztuje grupowe ubezpieczenie na życie w Ergo Hestia?

Ciekawą propozycją otwartego ubezpieczenia grupowego jest produkt towarzystwa ubezpieczeniowego Ergo Hestia. Ubezpieczyciel oferuje kilka różnych wariantów polisy – podstawowy, podstawowy+, rozszerzony oraz rozszerzony+. Ochroną można objąć małżonka, dzieci oraz seniorów. Polisę cechuje krótki okres karencji (brak karencji lub od 2 do 6 miesięcy, w zależności od zdarzenia).

Wysokość składki zależy od liczby ubezpieczonych osób, SU oraz zakresu ochrony. Minimum to 30 złotych (wariant podstawowy, ochrona ubezpieczeniowa dla jednej osoby), natomiast maksimum – 100 złotych (wariant rozszerzony+, ochrona ubezpieczeniowa dla jednej osoby). SU może wynieść od 70 000 złotych (wariant dla seniora) do 260 000 złotych (wariant Dla Mnie rozszerzony+).

W otwartym grupowym ubezpieczeniu Ergo Hestia, poza odszkodowaniem z tytułu zgonu ubezpieczonego, dostępne są także świadczenia z racji:

 • leczenia szpitalnego;
 • poważnego zachorowania;
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • niezdolności do pracy.

Dodatkowo ubezpieczony może liczyć na świadczenie finansowe z tytułu:

 • urodzenia się dziecka;
 • zgonu, trwałego inwalidztwa lub poważnego zachorowania małżonka;
 • zgonu rodzica lub teścia;
 • zgonu, trwałego inwalidztwa lub poważnego zachorowania dziecka.

Ile kosztuje grupowe ubezpieczenie na życie w Signal Iduna?

Ubezpieczyciel oferuje kilka różnych wariantów polisy do wyboru. Minimalna składka wynosi 39 złotych (wtedy SU z tytułu zgonu to 20 000 złotych), natomiast maksymalna – 150 (z SU równą 100 000 złotych). Dostępne jest także ubezpieczenie grupowe rozszerzone o pakiet zdrowotny – w przypadku tej polisy składka wynosi od 69 do 210 złotych miesięcznie, natomiast SU jest na poziomie od 20 000 do 100 000 złotych.

Ubezpieczenie grupowe Signal Iduna mogą wykupić osoby w wieku od 16 do 69 lat. Wyjątek stanowią warianty z wysoką sumą ubezpieczenia. W przypadku, gdy SU wynosi 75 000 złotych, do polisy może przystąpić osoba, która nie ukończyła 59 lat, natomiast z wariantu z SU równą 100 000 złotych może skorzystać osoba, która nie ukończyła 49 lat. Podobne zasady obowiązują w przypadku polisy rozszerzonej o pakiet zdrowotny.

Otwarte ubezpieczenie grupowe – przegląd ofert wybranych TU

TU

Suma ubezpieczenia

Wiek ubezpieczonegoMisięczna składka
Uniqa

do 75 000 zł

Do polisy mogą przystąpić osoby w wieku do 57 lat

od 37 zł

Generali

do 70 000 złDo polisy mogą przystąpić osoby w wieku do 65 latod 32 zł
Ergo Hestia

do 260 000 zł

Zależy od wariantu – dostępna jest także polisa dla senioraod 30 zł

Signal Iduna

do 100 000 złUbezpieczenie grupowe mogą wykupić osoby w wieku od 16 do 69 lat, z wyjątkiem wariantów z wysoką sumą ubezpieczenia – do tej polisy mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 59/49 latod 39 zł

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych TU z dnia 15.06.2021 r.

Oceń stronę
4,37