W pracy, banku, biurze podróży czy w szkole - w każdej z wymienionych instytucji spotkasz się z grupowym ubezpieczeniem na życie. Żeby do niego przystąpić, wystarczy tylko wypełnić jedną deklarację. Zanim jednak skorzystasz z oferty, poznaj wady i zalety polisy.

Zostajesz zatrudniony w nowej firmie. Prawdopodobnie otrzymasz od pracodawcy ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego. Jeśli skorzystasz z propozycji, staniesz się członkiem grupy ubezpieczanych osób. Zauważ – ubezpieczanych, a nie ubezpieczających. Chociaż to ty będziesz opłacał składki, nie będziesz stroną umowy. Będzie nią twoja firma. Na takiej samej zasadzie możesz zostać objęty ubezpieczeniem na życie podczas zaciągania kredytu, zakupu wycieczki, a Twoje dziecko – tuż po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

Co zawiera grupowe ubezpieczenie na życie?

Grupowe ubezpieczenie na życie gwarantuje przede wszystkim wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia: naturalnego zgonu ubezpieczonego lub jego członków rodziny, śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem i trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

Zakres ubezpieczenia może zostać poszerzony o ubezpieczenia dodatkowe, np.:

  • leczenie szpitalne następstw nieszczęśliwego wypadku,
  • leczenie w przypadku ciężkiej choroby,
  • gwarancję świadczeń w przypadku szczęśliwego zdarzenia, jakim są narodziny dziecka osoby ubezpieczonej (dotyczy ubezpieczeń pracowniczych).

Do ubezpieczeń pracowniczych oferowane są także różnego rodzaju dodatki, które z założenia mają pomóc pracownikowi w szybkim powrocie do zdrowia, np. pakiety medyczne, karty apteczne czy tzw. usługi Asystenta (m.in. domowa opieka pielęgniarki, dostarczenie leków, wizyty rehabilitanta i masażysty, transport medyczny itp.).

Kto może przystąpić do ubezpieczenia grupowego?

Do ubezpieczenia grupowego potrzebna jest określona grupa osób. Czasami wystarczy nawet kilku (to zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego),np.:

  • pracowników jednej firmy,
  • kredytobiorców danego banku,
  • klientów biura podróży,
  • uczniów, dzieci w przedszkolu i pozostałych pracowników szkoły, przedszkola.

W przypadku ubezpieczenia grupowego, ubezpieczający (pracodawca, bank itp.) zawiera z towarzystwem umowę (nazywa się ją umową na cudzy rachunek). Także uwaga: właścicielem polisy nie jesteś Ty. W praktyce, zamiast wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie (tak jak przy polisach indywidualnych),spotkasz się tylko z deklaracją przystąpienia do ubezpieczenia.

Już w tej chwili możesz zauważyć pierwszą i podstawową wadę ubezpieczenia grupowego (o innych poniżej): to nie Ty negocjujesz warunki umowy, ale Twój przedstawiciel. Będą one takie same dla wszystkich ubezpieczonych. Nie masz więc bezpośredniego wpływu np. na wysokość składki, sumę ubezpieczenia, ilość zdarzeń objętych ochroną i wyłączeń od odpowiedzialności. Jedyne co do Ciebie należy, to podjęcie decyzji: przystąpić do ubezpieczenia lub nie.

Zalety ubezpieczenia grupowego

Pozostawmy na chwilę wady grupowego ubezpieczenia na życie, bo najpierw warto wymienić ich zalety. Do najważniejszych należy znacznie tańsza oferta. A tańsza może być dlatego, że zakład ubezpieczeń również oszczędza. Przede wszystkim: bez kosztownego poszukiwania nowych klientów dostaje całą ich grupę „podaną na tacy”. Nie musi też płacić prowizji za sprzedaż każdej polisy, a później za obsługę kilkudziesięciu różnorodnych umów.

Ile możesz zaoszczędzić wybierając ubezpieczenie grupowe? Na przykład w towarzystwie Warta płacąc niewiele ponad 50 zł miesięcznie za indywidualną polisę (wariant Życie Rodziny) otrzymasz ochronę ubezpieczeniową na maksymalną sumę w wys. 40 tys. zł (świadczenie w przypadku Twojej śmierci w wypadku komunikacyjnym przy pracy). W tym samym wariancie niższe sumy ubezpieczenia dotyczą np. śmierci spowodowanej dowolnym wypadkiem (20 tys. zł) i naturalnej (10 tys. zł).

Pracownicze ubezpieczenie na życie obejmujące te same zdarzenia i przy podobnej wysokości składki może gwarantować nawet kilkukrotnie wyższe sumy ubezpieczenia (np. w Warcie odpowiednio ok. 190 tys. zł, 90 tys. i 40 tys. zł). Oczywiście jest to tylko cena poglądowa, ponieważ w przypadku ubezpieczeń grupowych, na ostateczną wysokość składki wpływa nie tylko ustalona ilość zdarzeń ubezpieczeniowych, ale również ilość ubezpieczonych osób i ich wiek.

Przykładowo: towarzystwo ubezpieczeniowe może zastrzec, że przy tak wysokich sumach do grupowego ubezpieczenia musi przystąpić min. kilkaset osób (np. po 50 na każdy proponowany wariant ochrony),a wśród nich nie może być więcej niż 5% osób powyżej 69 roku życia.

Drugim atutem ubezpieczenia grupowego jest minimum formalności. Zamiast wypełniać kilka szczegółowych formularzy, czytać skomplikowane OWU (ogólne warunki ubezpieczenia),przedstawiać wyniki badań lekarskich itp. ograniczasz się wyłącznie do wypełnienia jednostronicowej deklaracji. W przypadku ubezpieczenia pracowniczego nie będziesz też musiał w przyszłości pamiętać o opłaceniu miesięcznej składki, bo zrobi to za Ciebie pracodawca.

Wady grupowego ubezpieczenia na życie

Przede wszystkim musimy zapytać: czy przystępując do ubezpieczenia grupowego wiesz dokładnie, co zawiera Twoja polisa? Najmniejsze ryzyko zakupu kota w worku grozi Ci przy ubezpieczeniu pracowniczym. Tutaj z reguły pracodawca przedstawia dokładny wykaz opłat wraz z zakresem ochrony (sumami ubezpieczenia na poszczególne zdarzenia ubezpieczeniowe objęte ochroną).

Ale czy wiesz, na jaką sumę ubezpieczone jest Twoje dziecko w szkole lub co zawiera standardowe i wliczone w cenę wycieczki ubezpieczenie turystyczne? Prawdopodobnie nie przeczytałeś nawet deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, a są w niej m.in. wyłączenia od odpowiedzialności i oświadczenia o Twoim (lub Twojego dziecka) stanie zdrowia – chorobach przewlekłych i przebytych.

Oprócz wspomnianego wcześniej braku możliwości modyfikacji zakresu ochrony, w polisach grupowych problematyczna może się okazać Twoja pozycja prawna. Skoro umowę z towarzystwem ubezpieczeń zawiera pracodawca, bank lub szkoła, Ty jesteś tylko klientem a nie stroną umowy. W związku z tym nie masz np. żadnego wpływu na zerwanie umowy. Może się np. zdarzyć, że nie zostaniesz poinformowany o wypowiedzeniu polisy (np. przez bank) i będziesz trwał w przeświadczeniu, że cały czas jesteś objęty ochroną.

Oceń stronę
4,29