Chcesz sprzedać posiadany samochód lub właśnie znalazłeś auto, którego zakupem jesteś zainteresowany? W każdym z tych przypadków będziesz musiał podpisać umowę sprzedaży. Zobacz co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu.

Transakcję kupna-sprzedaży pojazdu potwierdza umowa. Chociaż strony mają prawo zdecydować o jej formie, to z wielu względów zalecane jest przygotowanie dokumentu na piśmie. Dlaczego? Przyczyna jest prosta – jeżeli będziesz dysponował egzemplarzem umowy, łatwiej będzie Ci udowodnić swoje racje przed sądem w razie sporu ze sprzedawcą czy kupującym. Nie chcesz popełnić kosztownego błędu? Sprawdź, jakie informacje należy zawrzeć w umowie.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Podpowiadamy, na jakie zapisy zwrócić szczególną uwagę w przypadku tego dokumentu. Przygotowaliśmy także bezpłatny wzór umowy kupna-sprzedaży auta do pobrania.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Przygotowując się do sprzedaży czy zakupu pojazdu, możesz skorzystać ze wzoru umowy kupna-sprzedaży. Formalnie nie ma jednak przeszkód, abyś samodzielnie przygotował zapisy, które znajdą się w umowie. Jakie informacje należy zawrzeć w takim dokumencie? Najważniejsze dane, jakie znajdziesz w niemal każdym wzorze umowy kupna-sprzedaży, to:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • informacje o stronach umowy – imiona i nazwiska zarówno kupującego, jak i sprzedającego, adresy ich zameldowania (i zamieszkania),numery PESEL oraz numery (i serie) dowodów osobistych,
 • informacje o przedmiocie umowy – to przede wszystkim marka i model pojazdu, rok produkcji, numer rejestracyjny i VIN; dodatkowo wpisać można również numer silnika czy inne oznaczenia pojazdu,
 • informacje o warunkach umowy – należą do nich m.in. cena, za jaką pojazd zostanie zbyty i sposób jej uiszczenia (np. gotówką, przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy) oraz termin wydania pojazdu; formalnie nie ma przeszkód, aby wspomnieć tu o wydanych dokumentach czy kluczykach,
 • oświadczenie kupującego o tym, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu,
 • oświadczenie sprzedającego, że samochód jest jego własnością,
 • oświadczenie sprzedającego, że samochód nie został zajęty przez komornika sądowego ani nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia,
 • informacje o liczbie kluczyków (kart) przekazanych nabywcy pojazdu oraz wydanych mu dokumentach,
 • podpisy każdej ze stron transakcji.
W umowie kupna-sprzedaży kupujący i nabywca mogą zamieścić też dodatkowe informacje, które z ich punktu widzenia są istotne. Zasada swobody umów funkcjonująca w polskim prawie daje stronom duże możliwości kształtowania treści takiego dokumentu.

Umowa kupna sprzedaży samochodu z reguły zajmuje 1-2 strony formatu A4. Z naturalnych względów strony transakcji nie są w stanie uwzględnić w tym dokumencie wszystkich szczegółów. Właśnie dlatego jednym z jego ostatnich punktów powinien być zapis o tym, że w sprawach nieuregulowanych umową strony będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Nie chcesz tracić czasu na samodzielne przygotowanie umowy sprzedaży samochodu? Skorzystaj z naszego gotowego wzoru do druku w pdf lub generatora umowy

Zastanawiasz się, jak długo przechowywać umowę kupna-sprzedaży samochodu? Ogólna zasada jest taka, że umowy powinno się trzymać tak długo, jak one obowiązują. W przypadku sprzedaży auta ta reguła nie ma jednak zastosowania – umowę kupna-sprzedaży pojazdu należy trzymać 3 lata, licząc od terminu wymagalności.

Może się zdarzyć, że jedną ze stron transakcji nie będzie osoba fizyczna, ale osoba prawna, np. spółka. Wówczas w umowie należy podać nazwę podmiotu gospodarczego, adres jego siedziby, KRS oraz numery NIP i REGON.

Jak wygląda umowa kupna-sprzedaży auta, gdy jest współwłaściciel lub dwóch nabywców?

Samochód, który zamierzasz sprzedać lub zakupić, może mieć współwłaściciela lub nawet kilku współwłaścicieli. Może też się zdarzyć, że będzie dwóch kupujących, np. zamierzasz kupić auto wraz ze swoim małżonkiem lub dzieckiem. Czy wówczas komplikuje się transakcja kupna czy sprzedaży pojazdu? Tylko pozornie – w praktyce rozwiązanie jest bardzo proste i sprowadza się do wymienienia w treści umowy wszystkich współwłaścicieli czy kupujących. Muszą oni też złożyć swoje odręczne podpisy na przygotowanym wzorze umowy.

Jeżeli samochód nabywa więcej niż jedna osoba, to w umowie można sprecyzować, ile środków każdy z kupujących wyłożył na jego zakup. Nie jest to jednak konieczność – z reguły nabywcy rezygnują z takiego zapisu.

Przykład:Pan Mateusz zainteresował się pojazdem wystawionym na sprzedaż na jednym z portali aukcyjnych. Po obejrzeniu auta i rozmowie ze sprzedawcą postanowił jeszcze sprawdzić historię pojazdu. W efekcie dowiedział się, że samochód jest własnością dwóch osób. W dniu sprzedaży w umówionym miejscu pojawili się obaj współwłaściciele auta i złożyli swoje podpisy na umowie, dzięki czemu pan Mateusz został pełnoprawnym właścicielem samochodu i może nim dalej dowolnie rozporządzać.

Czy możliwa jest umowa kupna-sprzedaży samochodu bez rękojmi?

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną. Odpowiedzialność ta wynika bezpośrednio z zapisów znajdujących się w Kodeksie cywilnym. Kupujesz samochód i zastanawiasz się, czy wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy w umowie jest legalne? Rozróżnić trzeba dwie kwestie.

W praktycznie każdym wzorze umowy znajdziesz oświadczenie kupującego mówiące o tym, że w momencie zakupu pojazdu jest on świadomy jego stanu technicznego. Taki zapis nie jest jednak równoznaczny z wyłączeniem odpowiedzialności sprzedawcy, a oznacza jedynie, że kupujący wie, co kupuje. Jeżeli sprzedający zaproponuje Ci umowę z zapisem, który będzie miał właśnie taki wydźwięk, nie musisz się obawiać – wciąż będziesz mógł skorzystać z rękojmi.

W momencie zakupu pojazdu zostałeś poinformowany o jego wadach? W tej sytuacji sprzedawca będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi – nie będziesz się mógł na nią skutecznie powołać. W pozostałych przypadkach ochrona wynikająca z rękojmi obowiązuje przez 2 lata (chyba że okres ten został skrócony).

Jeżeli zastanawiasz się, czy ograniczenie lub nawet całkowite wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy używanego pojazdu jest prawnie dozwolone, to odpowiedź jest pozytywna. Przepisy Kodeksu cywilnego dopuszczają również rozszerzenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. W tej kwestii jednak ani Ty, ani sprzedawca nie będziecie mieć całkowitej dowolności – ograniczeniem są m.in. klauzule, które zostały uznane za niedozwolone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przykład: Pani Anna zdecydowała się na zakup pojazdu z komisu samochodowego. Kobieta z treścią podpisanej umowy zapoznała się dokładniej dopiero kilka dni po wpłaceniu pieniędzy i odebraniu auta. Wówczas okazało się, że jeden z zapisów umowy znajduje się w rejestrze klauzul niedozwolonych. W efekcie zapis ten nie wiąże pani Anny – może ona żądać od przedsiębiorcy jego wykreślenia, a jeżeli sprzedawca się na to nie zgodzi, to pani Anna może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Czy można odstąpić od umowy kupna-sprzedaży samochodu?

Tak. Jeżeli kupiłeś używany samochód i okazało się, że ma on wadę fizyczną lub prawną, to będziesz miał prawo odstąpić od zawartej umowy. Przykładami uzasadnionych powodów odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży auta są m.in.:

 • brak informacji o tym, że pojazd jest powypadkowy,
 • zastaw ustanowiony na pojeździe,
 • sprzedaż auta przez osobę do tego nieuprawnioną.

W każdej z wyżej wymienionych sytuacji będziesz mógł powołać się na rękojmię. Wówczas od sprzedawcy możesz żądać: obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad.

Czy możliwa jest umowa kupna-sprzedaży samochodu uszkodzonego?

Formalnie nie ma przeszkód, aby przedmiotem umowy było uszkodzone auto. Przeciwnie, jeżeli dysponujesz wiedzą, narzędziami i umiejętnościami, to prawdopodobnie zakup pojazdu z usterką będzie dla Ciebie doskonałą okazją – będziesz mógł wynegocjować dobrą cenę. Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa kupna-sprzedaży uszkodzonego samochodu? Przede wszystkim dokument powinien wymieniać wszelkie stwierdzone usterki.

Z punktu widzenia kupującego zawarcie w umowie informacji o stwierdzonych usterkach pojazdu jest istotne również ze względów podatkowych. Podatek od czynności cywilnoprawnych (w wysokości 2 proc.) jest naliczany od ceny rynkowej auta. Niższą cenę na umowie kupna-sprzedaży trzeba zatem dobrze uzasadnić, aby urzędnicy nie uznali, że nastąpiła próba obniżenia wysokości podatku.

Aby uniknąć wzajemnych oskarżeń, w interesie każdej ze stron umowy kupna-sprzedaży uszkodzonego auta leży to, aby szczegółowo wskazać uszkodzone elementy. Najlepiej, aby zostały one wymienione w umowie. Jeżeli lista usterek jest długa, można sporządzić załącznik do umowy kupna-sprzedaży pojazdu.

Czy możliwa jest umowa kupna-sprzedaży samochodu w ratach?

W przypadku pojazdów kupionych w salonie czy komisie możliwość skorzystania przez klienta z płatności w ratach jest czymś naturalnym. Jak wygląda kwestia zakupu używanego auta na raty od osoby fizycznej? Jeżeli zastanawiasz się, czy takie rozwiązanie jest możliwe, to musisz wiedzieć, że nie ma ku temu przeciwwskazań.

Starasz się o kredyt na zakup upatrzonego pojazdu? Sprzedawca może zaproponować Ci podpisanie umowy przedwstępnej. Zwróć uwagę na to, czy wspomniano w niej o zaliczce czy zadatku – to pojęcia, które nie są tożsame. Zaliczka jest zaliczana na poczet umówionej ceny lub zwracana kupującemu, gdy do transakcji nie doszło. Jeżeli w umowie znalazł się zapis o zadatku, a Ty zrezygnujesz z zakupu, to sprzedający będzie miał prawo zadatek zatrzymać.

Zakup pojazdu na raty oznacza konieczność umieszczenia dodatkowego zapisu w umowie. Może on mówić o tym, że do momentu uiszczenia całej kwoty auto pozostanie własnością sprzedawcy, przy czym nie ma on prawa go zbyć innej osobie. W umowie można wskazać też termin wydania pojazdu (data zapłaty ostatniej raty). Taka konstrukcja będzie korzystna zarówno dla sprzedawcy, jak i kupującego.

Na co zwrócić uwagę przy umowie kupna-sprzedaży samochodu?

W najbliższych dniach zamierzasz podpisać umowę kupna sprzedaży pojazdu? Przed złożeniem podpisu na dokumencie, który wręczy Ci sprzedawca, zwróć uwagę na:

 • poprawność danych – sprawdź, czy sprzedawca prawidłowo wpisał swoje dane i czy nie ma pomyłek odnośnie informacji o samochodzie,
 • cenę – nie zgadzaj się na umieszczenie w umowie zaniżonej ceny zakupu, bo w razie sporu ze sprzedawcą nie odzyskasz pełnej kwoty,
 • opis stanu technicznego pojazdu – upewnij się, że w umowie nie pojawiły się wzmianki o uszkodzeniach, o których wcześniej nie zostałeś poinformowany,
 • liczbę kopii umowy – umowa kupna sprzedaży samochodu powinna zostać przygotowana w takiej ilości kopii, ile jest stron transakcji,
 • przekazane dokumenty – sprawdź, czy otrzymałeś dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeżeli została ona wystawiona) i potwierdzenie zakupu polisy OC.

Do umowy może także zostać dołączony załącznik w postaci raportu z badania technicznego pojazdu. Opinię taką mogą przygotować zarówno pracownicy autoryzowanej stacji obsługi, jak i niezależny ekspert samochodowy.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu czy darowizna?

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży pojazdu nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem – ze względów podatkowych korzystniejsza może okazać się umowa darowizny. Planujesz nieodpłatnie przekazać pojazd bliskiej osobie lub znajomemu? Zrobisz to właśnie za pomocą darowizny. Wysokość podatku uzależniona jest od dwóch czynników – stopnia pokrewieństwa między stronami umowy darowizny i wartością przedmiotu darowizny.

Umowa darowizny może zostać spisana zarówno u notariusza, jak i bez jego udziału. Ważność „zwykłej umowy” uzależniona jest od tego, czy darczyńca spełnił przyrzeczone świadczenie. Jeżeli mimo zawartej umowy darowizny nie dojdzie do przekazania pojazdu, to dokument uznaje się za nieważny.

Od strony podatkowej umowa darowizny będzie szczególnie korzystna, jeżeli osoba obdarowana otrzyma samochód od małżonka, wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków),zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków),pasierba, rodzeństwa, ojczyma lub macochy. W każdym z wymienionych przypadków można skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, bez względu na wartość darowizny.

Warto pamiętać, że o podarowaniu samochodu (lub jego części) darczyńca powinien poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe, które wystawiło polisę ubezpieczeniową pojazdu (OC). Darczyńca ma na to 14 dni.

W takim wypadku ubezpieczyciel przepisuje obecną polisę na obdarowanego (towarzystwo może też dokonać rekalkulacji składki). Obdarowany może polisę kontynuować (nie zostanie ona jednak automatycznie przedłużona po wygaśnięciu) lub wypowiedzieć.

Marcin Szermański

Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Przeczytaj również: Darowizna samochodu - co powinieneś wiedzieć

Jak postępować przy umowie kupna-sprzedaży samochodu bez ubezpieczenia?

Przed zakupem pojazdu powinieneś nie tylko ocenić jego stan techniczny, ale również sprawdzić, czy dotychczasowy właściciel auta posiada wszystkie wymagane dokumenty i zakupił ubezpieczenie OC. Zakup nieubezpieczonego pojazdu nie jest sytuacją, która zdarza się rzadko. Chociaż brak OC nie wymaga dodatkowych zapisów w umowie, musisz pamiętać, że od dnia zakupu auta to Ty będziesz odpowiadał za jego ubezpieczenie.

HistoriaPojazdu.gov.pl to jeden z serwisów, za pośrednictwem którego możesz szybko sprawdzić, czy dla pojazdu mającego być przedmiotem umowy kupna-sprzedaży zostało wykupione ubezpieczenie OC. Innym sposobem jest skorzystanie z narzędzia zamieszczonego na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kupujesz pojazd bez ubezpieczenia? Aby nabyć ubezpieczenie OC i ewentualnie zapewnić sobie dodatkową ochronę zgodnie z własnymi oczekiwaniami, możesz skorzystać z zamieszczonego w naszym serwisie kalkulatora OC/AC. To najprostszy sposób, aby zorientować się w ofertach wiodących na polskim rynku firm ubezpieczeniowych.

Co warto wiedzieć

 1. Umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zostać sporządzona na piśmie. W dokumencie obowiązkowo powinny znaleźć się informacje o stronach transakcji oraz przedmiocie umowy.
 2. Strony umowy kupna sprzedaży samochodu mają dużą dowolność w kształtowaniu jej poszczególnych zapisów. Dotyczy to również odpowiedzialności sprzedawcy, która może zostać rozszerzona lub ograniczona.
 3. Jako kupujący możesz odstąpić od umowy kupna-sprzedaży samochodu, jeśli pojazd ma wadę fizyczną lub prawną, o której nie zostałeś poinformowany. Wówczas sprzedawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Jeżeli chcesz oficjalnie i bezpłatnie przekazać pojazd m.in. członkowi swojej rodziny, to umowa kupna sprzedaży samochodu nie będzie miała zastosowania. W takiej sytuacji lepiej zawrzeć umowę darowizny.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Sprzedałem auto po opłaceniu składki OC. Czy odzyskam pieniądze?

  Istnieje możliwość odzyskania pieniędzy z opłaconej składki OC, ale tylko w przypadku, gdy nowy właściciel wypowie umowę OC. Nabywca pojazdu ma możliwość związać się z nowym ubezpieczycielem wypowiadają starą polisę, jak i zostać przy polisie poprzedniego właściciela i korzystać z opłaconej przez niego składki. Jeżeli nowy kierowca zrezygnuje z polisy poprzednika to ten może wnosić o zwrot kosztów opłaconej polisy.

 2. Czy AC też przechodzi na nowego nabywcę auta?

  Nie. AC nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym i wygasa wraz z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Warto jednak tak jak przy polisie OC powiadomić ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu, dzięki temu można liczyć na zwrot pieniędzy za wcześniej opłacony okres ochrony, którego już nie wykorzystasz.

 3. Czy ubezpieczyciel przeliczy składkę za OC po kupnie samochodu?

  Ubezpieczyciel może, ale nie musi skorzystać z prawa do rekalkulacji składki ubezpieczenia OC. Często towarzystwa ubezpieczeniowe odstępują od rekalkulacji składki na niekorzyść klienta, tak aby zjednać go sobie w przypadku zakupywania kolejnych polis. Prawo wyboru ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego, nie zwalnia nas jednak z obowiązku poinformowania o zbyciu pojazdu.

 4. Czy muszę powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu?

  Tak. Aktualnie sprzedający ma na to 14 dni licząc od daty sprzedaży pojazdu. Należy pamiętać, że zgłoszenie tego faktu leży w interesie sprzedającego. Firma ubezpieczeniowa niepoinformowana o zbyciu pojazdu będzie mogła dalej wysuwać roszczenia wobec poprzedniego właściciela. W takim wypadku zbywca przez brak odpowiedniej informacji może zostać wezwany do zapłacenia kolejnej raty ubezpieczenia lub mieć inne problemy, gdy nabywca pojazdu spowoduje wypadek niezgłoszonym ubezpieczycielowi pojazdem.