W chwili podpisywania umowy polisy na życie raczej nie myślimy o tym, że za jakiś czas z różnych przyczyn będziemy chcieli rozwiązać umowę z ubezpieczycielem. Zobaczmy, czy wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie może być korzystne oraz jakie mamy inne opcje do wyboru. 

Polisa na życie jest inwestycją na długie lata – umowę zawieramy na 5, 10, a nawet i 20 lub 30 lat. Nic zatem dziwnego, że na przestrzeni tylu lat może sporo wydarzyć się w naszym życiu. Gdy pojawią się problemy finansowe, oczywistym krokiem będzie próba obcinania dodatkowych wydatków. Jednym z nich może być właśnie ubezpieczenie na życie. Czy warto?

Kiedy można zrezygnować z polisy na życie?

Do rozwiązywania umowy z ubezpieczycielem może dojść w kilku okolicznościach. Najczęściej dzieje się tak w sytuacji nieprzewidzianych problemów finansowych, gdzie składka polisowa staje się dodatkowym obciążeniem. Ale również w innych sytuacjach:

 • gdy znaleźliśmy atrakcyjniejszą ofertę (z lepszymi warunkami na start),
 • dostępny zakres ubezpieczenia okazał się niewystarczający, 
 • towarzystwo wypłaciło zbyt niskie odszkodowanie lub nie wypłaciło go wcale,
 • mamy możliwość skorzystania z tańszego ubezpieczenia grupowego, np. w miejscu pracy.

W takich sytuacjach warto chwilę się zastanowić czy dobrym rozwiązaniem będzie wypowiedzenie umowy, czy lepiej wstrymząć się jakiś czas z decyzją o rozwiązaniu umowy. Co jeszcze możemy zrobić w takiej sytuacji?

Procedura rozwiązania umowy z ubezpieczycielem jest ściśle związana z zapisami, które znaleźć możemy w umowie. Zanim podejmiemy się tego kroku, warto sprawdzić, jak dokładnie powinno przebiegać wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej.
Warto dodać, że o możliwości wypowiedzenia umowy polisy na życie mówią również przepisy prawa cywilnego. Regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 § 4 k.c. oraz art. 830 k.c.

Przepisy jasno określają, że w sytuacji, gdy zawarliśmy umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, mamy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, a jeśli jesteśmy przedsiębiorcami – termin wynosi 7 dni. Umowa ubezpieczenia może ulec rozwiązaniu w tym dniu, kiedy wpłynie do siedziby towarzystwa wniosek o rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Nie zwolni nas to jednak z obowiązku zapłacenia składki za czas, w jakim przysługiwała nam ochrona z polisy na życie.

Z ubezpieczenia na życie możemy zrezygnować także w późniejszym terminie (po upływie 30 dni). W takiej sytuacji obowiązuje nas termin, który został określony w umowie lub w dokumencie OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). Najczęściej okres wypowiedzenia jest liczony od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. W przypadku braku właściwego zapisu wypowiedzenie umowy działa ze skutkiem natychmiastowym.

Oznacza to, że rozwiązać umowę możemy w dowolnie wybranym momencie, zarówno na początku umowy, jak i w trakcie jej trwania. Jednak każdy z tych terminów oznacza inne konsekwencje, czyli formalności oraz potrącenie części uzbieranych środków, jeśli posiadamy polisę mieszaną (ochrono-oszczędnościową czy ochronno-inwestycyjną).

Jak wygląda wypowiedzenie umowy ubezpieczenia?

Bez względu na to, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym posiadasz polisę na życie, na stronie ubezpieczyciela powinien być zamieszczony gotowy wzór wypowiedzenie umowy polisowej. Większość ubezpieczycieli na swoich stronach zamieszcza gotowe wzory, formularze i wnioski, które można darmowo pobrać, wypełnić i przesłać na ich adres.

Jeśli takiego wzoru nie możesz znaleźć, nic straconego – możemy pomóc ci uporać się z tym problemem. Zarówno wyjaśnimy, co koniecznie powinno się znaleźć w takim wypowiedzeniu, jak i poniżej będziesz mógł skorzystać z darmowego wzoru rozwiązania umowy.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie musi zawierać poniższe informacje:

 • dane osoby ubezpieczonej (dane osobowe, datę urodzenia, numer PESEL, adres kontaktowy, numer oraz serię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości),
 • numer polisy na życie,
 • oświadczenie osoby ubezpieczonej lub uprawnionej,
 • prośbę o wypłacenie nadpłaconych składek lub wykupu ubezpieczenia oraz przedstawienie sposobu zrealizowania wypłaty (np. przekaz pocztowy, przelew),
 • aktualną datę oraz czytelny podpis (musi zgadzać się z tym, który widnieje na zawartej wcześniej umowie).

Brak powyższych informacji, szczególnie dotyczących osoby ubezpieczonej oraz numeru polisy jest kluczowy w dokumencie, jakim jest wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie. Bez nich ubezpieczyciel nie będzie mógł zidentyfikować polisy, a proces wypowiedzenia wydłuży się. W takich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może wezwać do uzupełnienia informacji, a to z kolei opóźni czas wypowiedzenia. Wówczas możesz zapłacić jeszcze jedną składkę.

Co napisać w wypowiedzeniu umowy polisy na życie? 

W wypowiedzeniu powinniśmy podać nasze dane osobowe, dane dotyczące polisy i określić cel, jaki nas interesuje – czy chcemy wypowiedzieć umowę, czy chcemy ubiegać się o zwrot nadpłaconych składek czy może jesteśmy zainteresowani wykupem ubezpieczenia. 

Ubezpieczycielowi nie jest potrzebny powód, dla którego chcemy rozwiązać umowę. Dlatego, jeśli o nim zapomnimy, to nic nie szkodzi. 

Bardzo ważne jest jednak to, by w naszym wypowiedzeniu znalazł się nasz podpis. Bez względu na to, czy wyślemy nasz wniosek pocztą czy drogą mailową, podpis jest obowiązkowy. 

Gdzie wysłać wypowiedzenie z polisy na życie? 

Rezygnacja z polisy na życie jest indywidualną decyzją i zależy od wielu czynników, takich jak aktualna sytuacja finansowa, cele ubezpieczeniowe oraz indywidualne potrzeby i preferencje.

Aby rozwiązać umowę z ubezpieczycielem, należy przestrzegać procedury określonej w umowie. Zanim podejmiesz decyzję o wypowiedzeniu umowy ubezpieczeniowej, koniecznie zapoznaj się z dokładnym przebiegiem procedury. W przypadku polisy na życie istnieją również przepisy prawne, które określają możliwość wypowiedzenia umowy. Art. 812 § 4 k.c. oraz art. 830 k.c. zawierają regulacje dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie.

Istnieją różne sposoby kontaktu z ubezpieczycielem, a informacje o tym, jak to zrobić, powinny być udostępnione na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego. Najważniejsze jednak, aby upewnić się, że procedura przebiegnie szybko i sprawnie.

Pierwszym sposobem jest wysłanie wypowiedzenia pocztą. W takiej sytuacji data nadania przesyłki ma znaczenie, bez względu na to, kiedy ubezpieczyciel otrzyma nasze wypowiedzenie. Możesz również rozwiązać umowę osobiście w biurze ubezpieczyciela, jeśli znajduje się ono w Twojej okolicy. W takiej sytuacji należy przygotować wypełniony i podpisany wniosek o wypowiedzenie. 

Inny sposób stanowi wysłanie wypowiedzenia drogą e-mailową. Wówczas należy przygotować wypełniony i podpisany wniosek o wypowiedzenie, zeskanować go i przesłać jako załącznik w e-mailu do ubezpieczyciela. Ważne jest, aby sprawdzić, czy towarzystwo ubezpieczeniowe akceptuje wypowiedzenia w formie elektronicznej, a także jakie wymagania muszą być spełnione.

W poniższej tabeli znajdziesz aktualne adresy wybranych towarzystw ubezpieczeniowych, na które należy przesłać wypowiedzenie umowy, oraz dane kontaktowe.

Adresy TU

TU

Adres e-mail

Adres biura

4Life Direct

info@4lifedirect.pl

4Life Direct Sp. z o.o.
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

Aegon

Formularz online lub kontakt@aegon.pl

Al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa
tel. 22 490 20 80

Allianz

Formularz online lub bok@allian.pl

Allianz Polska, Departament Obsługi Klienta, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

Compensa

mojacompensa@compensazycie.com.pl

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 
Vienna Insurance Group

Aleje Jerozolimskie 162 
02-342 Warszawa

ERGO Hestia

Formularz online

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA.

ul. Hestii 1

81-731 Sopot

Generali

centrumklienta@generali.pl

Generali ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

Inter Ubezpieczenia

Formularz online

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 142 B
02 – 305 Warszawa

Nationale-Nederlanden

info@nn.pl

Nationale Nederlanden Towarzystwo ubezpieczeń na życie S.A. ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Pru

bok@prudential.pl

PRU Biuro Główne, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

PZU

kontakt@pzu.pl

-

Signal Iduna

Formularz online

Signal Iduna Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

UNIQA

Formularz online

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

UNUM

Formularz online

Unum Życie TUiR S.A. al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Warta

Formularz online

Grupa Warta
rondo I. Daszyńskiego 1
00-843 Warszawa

Wiener

Formularz online

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa

Tab. 1. Opracowanie własne.

Jak odzyskać część wpłaconych składek?

Jeśli zdecydujesz się na rozwiązanie umowy z ubezpieczycielem, z pewnością ważne będzie dla Ciebie określenie wartości wykupu. Aby to zrobić, warto dokładnie przeanalizować warunki umowy zawarte w dokumencie OWU, gdzie ubezpieczyciel szczegółowo opisuje sposób ubiegania się o wykup i określa wysokość kwoty, którą można otrzymać na różnych etapach trwania umowy.

Przykładowo, Allianz w wypowiedzeniu prosi o wskazaniu numeru rachunku bankowego, na który mają być przekazane ewentualne środki pieniężne.

Z kolei Nationale-Nederlanden prosi klientów o przesłanie następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL,
 • państwo urodzenia,
 • seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
 • adres zamieszkania.

Gdy zostanie podjęta decyzja o wypłacie środków, nastąpi ona w terminie określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), które zostały załączone do potwierdzenia zawarcia umowy. Najczęściej wypłata części zgromadzonych środków następuje w ciągu 20 dni kalendarzowych.

Natomiast w OWU Warty widnieją następujące zapisy regulujące wypłatę składek:

 • ubezpieczający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia,
 • ubezpieczający może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec miesiąca polisowego, w którym złożył wypowiedzenie,
 • odstąpienie od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenie nie zwalnia ubezpieczającego od obowiązku zapłacenia składki za czas udzielanej przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej,
 • w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki proporcjonalnie za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

W celu uzyskania części wpłaconych składek konieczne jest podanie numeru konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot i podpis ubezpieczonego.
 

Co zamiast rozwiązania umowy polisy na życie?

Masz prawo wypowiedzieć umowę polisową, a powody takiej decyzji mogą być różne. Pamiętaj jednak, że wraz z rozwiązaniem umowy ubezpieczeniowej, tracisz dotychczasową ochronę. To sytuacja, która zawsze jest niekorzystna. Jakie rozwiązania masz w takiej sytuacji?

Jeśli rezygnujesz z polisy na życie, ponieważ składka miesięczna była dla ciebie zbyt dużym obciążeniem finansowym – pamiętaj, że masz kilka opcji do wyboru:

 • możesz zrezygnować z umów dodatkowych, co zmniejszy wysokość składki miesięcznej,
 • możesz nabyć tańsze ubezpieczenie na życie, dzięki czemu zachować ciągłość swojej ochrony,
 • możesz zmienić częstotliwość płacenia składki – jeśli np. co roku otrzymujesz premię roczną, to możesz w tym właśnie miesiącu opłacać swoją polisę na rok z góry – płatności z góry mogą zapewnić atrakcyjne rabaty,
 • możesz zawiesić składkę, w tym czasie zachowujesz polisę.

Opłaca się wypowiadać umowę czy nie? 

Do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia może nas popchnąć kilka różnych sytuacji życiowych. Może się zatem zdarzyć, że rozwiązanie umowy będzie odbywało się z korzyścią dla nas, jeśli np. utracimy dobrze płatne stanowisko i zmniejszy się nasz miesięczny budżet.

Należy jednak pamiętać o tym, że rozwiązanie umowy wiąże się z tym, że całkowicie tracimy ochronę, którą dawała nam polisa na życie. Jeśli zależy nam na tym, by ochronę zatrzymać – można zastanowić się nad innymi rozwiązaniami. W takiej sytuacji dobrym pomysłem może być zakup innej polisy na życie, która będzie np. zdecydowanie tańsza.
Brak ochrony na życie jest dość ryzykowny, szczególnie gdy mamy rodzinę na utrzymaniu, spłacamy kredyt lub opiekujemy się starszymi krewnymi. 

Co po wypowiedzeniu polisy na życie? 

Brak ubezpieczenia na życie oznacza brak posiadania ochrony. W sytuacji, gdy trafimy do szpitala lub złamiemy rękę, nie możemy oczekiwać na żadne wsparcie finansowe.  

Sytuacja jest oczywiście uwarunkowana naszą motywacją do wypowiedzenia umowy. Jeśli uznaliśmy, że polisa jest za droga, możemy śmiało poszukać tańszego rozwiązania. Z kolei w sytuacji, gdy mamy przejściowe problemy w swoim życiu – warto powrócić do posiadania ochrony i wybrać ubezpieczenie, które będzie nam odpowiadało.
W tym celu warto skorzystać z pomocy porównywarki ubezpieczeń. Dzięki niej zaoszczędzimy zarówno sporo cennego czasu, ale i pieniędzy. Porównywarka pomoże nam dotrzeć do ofert, których wcześniej mogliśmy nie brać pod uwagę. 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie – wzór

Wypowiedzenie umowy polisowej możesz napisać odręcznie, wydrukować według gotowego wzoru lub pobrać i wypełnić wzór ubezpieczyciela. Powinieneś wybrać rozwiązanie, które jest dla ciebie najbardziej komfortowe. 

Tutaj znaleźć możesz WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE. Może on zostać wykorzystany na potrzeby dowolnej polisy na życie, jak i towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Jeśli jednak chciałbyś znaleźć wzór, jaki oferuje twój ubezpieczyciel, zamieszczamy poniżej tabele z odnośnikami do poszczególnych formularzy.
 

Dokumenty różnych TU

TU

Adres

4LifeDirect

https://www.4lifedirect.pl/dokumenty-do-pobrania/

Allianz

https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html?crid=footer_dokumenty

ERGO Hestia

https://www.ergohestia.pl/wyszukiwarka/dokumenty/

Generali

https://www.generali.pl/strefa-klienta

Nationale-Nederlanden

https://www.nn.pl/dla-ciebie/strefa-klienta/dokumenty/formularze-dla-indywidualnych-ubezpieczen-na-zycie

Pru

https://www.pru.pl/strefa-klienta/oferta-u-konsultanta/znajdz-dokumenty/

Signal Iduna

https://www.signal-iduna.pl/do-pobrania/

UNIQA

https://www.uniqa.pl/wazne-dokumenty/

UNUM

https://www.unum.pl/polisy-indywidualne/

Warta

https://www.warta.pl/dokumenty-archiwalne/

Wiener

https://wiener.pl/informacje?tab=dokumenty

Tab. 2. Opracowanie własne.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie

1. Gdzie znajdują się podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie?

Regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 oraz 830 kodeksu cywilnego.

2. Ile mam czasu, aby rozwiązać umowę ubezpieczenia na życie, które nabyłem podczas rozmowy telefonicznej?

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do przesłania klientowi warunków umowy na piśmie. Czas na wypowiedzenie umowy zaczyna się od momentu, gdy otrzymujemy warunki umowy. Jeśli zostaną one wysłane dopiero po rozmowie z klientem, to czas na wypowiedzenie umowy się wydłuża.

3. Czy ubezpieczyciel może mi wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Tak, taka sytuacja najczęściej ma miejsce wtedy, gdy nie opłacamy składek. W przypadku spóźnienia ubezpieczyciel najczęściej informuje nas o tym za pomocą wezwania do zapłaty. Jednak jeśli pomimo wezwania nie dokonamy płatności, ubezpieczyciel może rozwiązać z nami umowę.

4. Gdzie znajdują się podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie?

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w Kodeksie cywilnym. Mówiąc konkretnie, przepisy te zawarte są w art. 812 § 4 oraz art. 830 k.c. Pierwszy z wymienionych artykułów określa, że umowa ubezpieczenia na życie może zostać wypowiedziana przez jedną ze stron w każdym czasie, a w przypadku umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy umowa ta może zostać wypowiedziana z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Z kolei drugi ze wspomnianych artykułów mówi, że wypowiedzenie umowy ubezpieczenia musi być dokonane na piśmie i złożone w siedzibie ubezpieczyciela.

5. Ile mam czasu, aby rozwiązać umowę ubezpieczenia na życie, które nabyłem podczas rozmowy telefonicznej?

Zgodnie z polskim prawem, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na odległość (np. przez telefon) ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie wymaga podania przyczyny i może być dokonane na piśmie lub na odpowiednim nośniku trwałym (np. e-mail).

6. Czy ubezpieczyciel może mi wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Artykuł 830 k.c. § 3 zawiera zapis umożliwiający ubezpieczycielowi wypowiedzenie umowy ubezpieczenia. Jednakże ta możliwość jest ograniczona do przypadków wyraźnie przewidzianych w ustawie.
 

Ważne informacje

1. Wypowiedzenie umowy możemy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub e-maila

2. Przez wypowiedzenie umowy ubezpieczony całkowicie traci ochronę

3. Przed rozwiązaniem umowy warto rozważyć rezygnację z umów dodatkowych lub zawieszenie składki

4. Rezygnacja z ubezpieczenia nie musi oznaczać utraty ochrony, można w dalszym ciągu ubezpieczyć się w innym miejscu, na bardziej korzystnych warunkach