Kupiłeś OC na 12 miesięcy, ale Twoja umowa została wcześniej rozwiązana? Przepisy przewidują kilka przypadków, w których można odzyskać niewykorzystaną składkę. Sprawdź, czy zwrot ubezpieczenia OC należy się również Tobie.

Z reguły obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu obejmuje pełny rok i nie ma możliwości wypowiedzenia go przed końcem umowy. Tylko w kilku przewidzianych w prawie przypadkach umowa OC ulega wcześniejszemu rozwiązaniu. Za niewykorzystany okres ochrony przysługuje zwrot składki.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Chcesz odzyskać pieniądze za niewykorzystane ubezpieczenie samochodu? Podpowiemy Ci, kiedy to jest możliwe i przeprowadzimy przez cały proces krok po kroku.

Kiedy przysługuje zwrot ubezpieczenia OC?

Niewykorzystaną składkę OC możesz odzyskać tylko po rozwiązaniu umowy, czyli w sytuacji, gdy ochrona przestaje działać. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 41. 1.) przewiduje kilka takich sytuacji:

 1. Wyrejestrowanie pojazdu mechanicznego lub udokumentowanie jego trwałej i zupełnej utraty w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza,
 2. Odstąpienie od umowy OC, gdy samochód nie został zarejestrowany w ciągu 30 dni od jej zawarcia,
 3. Rozwiązanie umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę pojazdu,
 4. Rozwiązanie umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez właściciela pojazdu (gdy jego posiadacz utracił posiadanie na rzecz właściciela),
 5. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość,
 6. Wydanie zaświadczenia o przekazaniu pojazdu do stacji demontażu,
 7. Rozwiązanie umowy automatycznie wznowionej,
 8. Rozwiązanie umowy w związku z uchyleniem decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów w odniesieniu do pojazdów do jazd testowych.

Jak obliczyć zwrot z ubezpieczenia OC?

Zwrot składki OC przysługuje za każdy niewykorzystany dzień ochrony. Bardzo łatwo więc wyliczysz, jaka kwota będzie Ci przysługiwała.

Przykład: Właściciel pojazdu zapłacił 730 zł za OC na 12 miesięcy. Opłata za każdy dzień roku wynosi więc 2 zł. Umowa została rozwiązana na 100 dni przed zakończeniem okresu ochrony. Kierowca otrzyma więc zwrot w wysokości 200 zł (2 zł x 100 dni podczas których ochrona nie będzie już świadczona).

Jakie dokumenty są potrzebne do zwrotu OC?

Jeżeli chcesz zakończyć umowę ubezpieczenia i otrzymać zwrot składki OC, konieczne może być okazanie ubezpieczycielowi odpowiedniego dokumentu, który potwierdzi, że Twoje auto nie jest już użytkowane, na przykład (w zależności od powodu) zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu, potwierdzenie złomowania czy też polisa OC zawarta na ten sam okres co automatycznie wznowiona umowa ubezpieczenia.

Czy właściciel pojazdu powinien złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanej składki OC?

Nie. Aby odzyskać składkę wystarczy powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o okoliczności, która uprawnia Cię do otrzymania zwrotu. Zazwyczaj niezbędne jest przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego ten fakt (w dalszej części artykułu omawiamy szczegółowo, jakie kroki należy przedsięwziąć w każdym przypadku).

W jaki sposób poinformować towarzystwo o sprzedaży lub wyrejestrowaniu auta?

Do swojego ubezpieczyciela możesz wysłać informację tradycyjną pocztą, emailem lub za pośrednictwem własnego konta klienta. Pamiętaj, aby do wiadomości dołączyć odpowiedni dokument. W zależności od okoliczności będzie to np.:

 • wypowiedzenie polisy OC automatycznie wznowionej (własnoręcznie podpisane),
 • odstąpienie od umowy zawartej na odległość (z podpisem właściciela/właścicieli),
 • skan zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu.

Adres pocztowy lub e-mail znajdziesz na internetowej stronie wybranego towarzystwa.

Właściwego pisma nie musisz wcale przygotowywać samodzielnie. Większość ubezpieczycieli udostępnia na swojej stronie formularz do pobrania. Dla Twojej wygody przygotowaliśmy również uniwersalne wzory pism - wystarczy je poprać, uzupełnić, a następnie dostarczyć do Twojej firmy ubezpieczeniowej.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Wypowiedzenie umowy automatycznie wznowionej

Część towarzystw pozwala także na zgłoszenie online. Z reguły formularze kontaktowe dedykowane są klientom, którzy chcą zgłosić sprzedaż samochodu.

Formularze kontaktowe do zgłoszenia sprzedaży lub wyrejestrowania samochodu w wybranych towarzystwach

Towarzystwo 

Co można zgłosić

Adres strony

Link4sprzedaż samochoduhttps://www.link4.pl/formularz-kontaktowy/uks
Benefia

sprzedaż samochodu, demontaż/wyrejestrowanie, wypowiedzenie, odstąpienie od umowy

https://benefia.pl/obsluga/
Allianzsprzedaż samochodu, rozwiązanie umowy, wypowiedzeniehttps://kontakt.allianz.pl/form-standalone/kontakt-z-allianz/
ERGO Hestiasprzedaż samochodu, nabycie samochodu, rezygnacja z polisy zbywcyhttps://www.ergohestia.pl/obsluga/
mtu24.plobsługa polisy przez konto klientahttps://sso.ergohestia.pl/my.policy
Uniqasprzedaż samochoduhttps://www.uniqa.pl/obsluga-i-kontakt/zmiany-w-polisach/zgloszenie-sprzedazy-pojazdu
Wienersprzedaż samochodu, wyrejestrowanie pojazdu, wypowiedzeniehttps://www.wiener.pl/pl-kontakt
Generalisprzedaż samochoduhttps://moje.generali.pl/sprzedaz-samochodu.html
Uwaga! Jeśli chcesz przyspieszyć zwrot składki, prześlij w załączniku (lub wypełnij w formularzu) wniosek o zwrot pieniędzy na Twoje konto bankowe.

W jakim terminie ubezpieczyciel zwraca niewykorzystaną składkę OC?

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma maksymalnie 14 dni na zwrot składki OC, jednak nie możesz zacząć ich odliczać np. od momentu sprzedaży samochodu. Pieniądze otrzymasz niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia:

 • wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 • złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 • powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy z innych przyczyn niż wypowiedzenie lub odstąpienie (np. wyrejestrowanie, kradzież).

Sprzedaż samochodu a zwrot OC

Pamiętaj, że przeniesienie własności pojazdu na inną osobę nie gwarantuje otrzymania zwrotu niewykorzystanej składki OC. W tym przypadku, niestety, jesteś uzależniony od decyzji innego kierowcy, a dokładnie – nowego właściciela auta.

Po sprzedaży samochodu polisę OC przekazujesz jego nabywcy. Jeśli postanowi on korzystać z zawartej przez Ciebie umowy, nie otrzymasz zwrotu ubezpieczenia OC. Co istotne, nowy właściciel auta korzysta z prawa do wypowiedzenia OC do końca umownego okresu ochrony. To oznacza, że nawet po kilku miesiącach może zmienić zdanie i rozwiązać umowę.

Po sprzedaży, towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci poprzedniemu właścicielowi samochodu niewykorzystaną składkę OC, tylko wtedy, gdy otrzyma od nowego posiadacza auta pisemne wypowiedzenie umowy. Kwota zwrotu zostanie naliczona od pierwszego dnia po rozwiązaniu OC, a więc niekoniecznie natychmiast po zawarciu transakcji kupna/sprzedaży

Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.plKamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Jak w praktyce wygląda zwrot ubezpieczenia OC po sprzedaży pojazdu?

 • Jako zbywca samochodu masz obowiązek zgłoszenia sprzedaży pojazdu do ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od transakcji (tutaj dowiesz się więcej na temat obowiązków stron podczas kupna/sprzedaży auta).
 • Jeśli nabywca auta wypowie zakupioną przez Ciebie polisę OC, ubezpieczyciel przekaże na Twoje konto (jeśli posiada takie dane) niewykorzystaną składkę w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy.
 • Towarzystwo nie może żądać od Ciebie żadnych dodatkowych oświadczeń czy składania wniosku.
 • Jeśli ubezpieczyciel chce poprosić o wskazanie najbardziej dogodnej dla Ciebie formy zwrotu pieniędzy (np. przelewu na konto) lub potrzebuje potwierdzić Twój adres, powinien skontaktować się z Tobą, poinformować o wypowiedzeniu umowy przez nabywcę pojazdu i wskazać kwotę należną do zwrotu.

Uwaga! Jeśli kupiłeś OC na raty i nie opłaciłeś całej polisy (a np. tylko pierwszą ratę), przysługuje Ci zwrot części uregulowanej przez Ciebie składki.

PrzykładUmowa OC obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia. Klient towarzystwa ubezpieczeniowego skorzystał ze sprzedaży ratalnej i dokonał tylko jednej wpłaty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca. 1 marca sprzedał samochód. Nabywca pojazdu wypowiedział umowę OC z dniem 30 czerwca. Zbywca pojazdu nie otrzyma więc zwrotu z ubezpieczenia OC, ponieważ nowy właściciel wykorzystał cały okres ochrony, opłacony przez zbywcę.

Z praktycznie taką samą formą zwrotu z ubezpieczenia OC spotkasz się, jeżeli byłeś posiadaczem pojazdu, zawarłeś umowę OC, a następnie przekazałeś samochód prawnemu właścicielowi (np. leasingodawcy, spadkobiercy). Możesz odzyskać część zapłaconych za ubezpieczenie OC pieniędzy tylko wtedy, gdy właściciel auta wypowie wykupioną przez Ciebie polisę.

Kupiłeś używany samochód i zamierzasz wypowiedzieć OC zbywcy pojazdu? Skorzystaj z naszego kalkulatora OC AC i porównaj ceny polis w kilkunastu towarzystwach ubezpieczeniowych.

Jak otrzymać zwrot OC po wyrejestrowaniu lub trwałej utracie pojazdu?

Kolejnym przykładem, w którym możesz otrzymać zwrot z ubezpieczenia OC, jest wyrejestrowanie samochodu. Takiej formalności również dokonasz tylko w określonych przypadkach, a mianowicie po:

 • przekazaniu kompletnego lub niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
 • kradzieży, 
 • wywozie z kraju (jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę),
 • zniszczeniu (kasacji) za granicą,
 • udokumentowaniu trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu (bez zmiany w zakresie prawa własności),
 • wycofaniu pojazdu z obrotu.

Stosowną informację o wyrejestrowaniu pojazdu możesz wysłać do swojego ubezpieczyciela pocztą lub elektronicznie. Większość towarzystw zamieszcza na swoich stronach internetowych dedykowany do tego formularz. W załączniku do niego dodajesz tylko kopię lub skan potwierdzenia o wyrejestrowaniu z wydziału komunikacji lub zaświadczenie o demontażu. Po kradzieży auta ubezpieczyciel może także wymagać udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu.

W dokumencie wystosowanym do towarzystwa warto wskazać numer Twojego rachunku bankowego, na który chcesz otrzymać zwrot pieniędzy. Nie jest to konieczne (ubezpieczyciel może wysłać przekaz pocztowy), ale dzięki temu należność powinna trafić do Ciebie szybciej niż tradycyjną drogą.

Za jaki okres przysługuje Ci zwrot składki OC po złomowaniu auta?

W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych nie pojawia się dokładnie sprecyzowany przepis. Można jednak powołać się na kilka jej zapisów:
Art. 33. Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu (…) z dniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie. 
Art. 41. 1. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku (…) wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.
Art. 41. 4. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia (…) powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Wydane zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do stacji demontażu stanowi zatem podstawę do zwrotu składki OC przez zakład ubezpieczeń. Jednocześnie, skoro Twoja umowa OC została rozwiązana w dniu wydania zaświadczenia, zwrot składki powinien dotyczyć okresu od dnia wydania zaświadczenia do określonego w umowie dnia zakończenia OC.

Czy sprzedaż wraku zamiast złomowania upoważnia do zwrotu OC?

Jesteś właścicielem pojazdu, który nie nadaje się już do użytku, np. z powodu starszego wieku czy też poważnych uszkodzeń po kolizji? Koniecznie zwróć uwagę na formę transakcji podczas oddawania pojazdu na złom. To, jaki dokument w związku z tym otrzymasz, może mieć w przyszłości duże znaczenie. Jeśli będzie to:

 • zaświadczenie o demontażu z unieważnieniem dokumentów pojazdu lub zaświadczenie o demontażu od przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – na jego podstawie będziesz mógł wyrejestrować samochód i w konsekwencji ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki OC
 • faktura lub umowa sprzedaży – zwrot składki OC może Ci nie przysługiwać. Auto zostało sprzedane, a więc polisa przechodzi na nabywcę. Jeśli on sam odda auto do stacji demontażu i otrzyma stosowne zaświadczenie, należność z tytułu zwrotu niewykorzystanej składki przypadnie właśnie jemu. Poza tym, auto wcale nie musi zostać zezłomowane (nadal może być zarejestrowane).

Jak odzyskać składkę OC po odstąpieniu od umowy zawartej na odległość?

Jeśli kupiłeś polisę OC przez Internet lub telefon, masz prawo do rozwiązania umowy w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno zwrócić Ci składkę do 14 dni po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy. W tym przypadku konieczne jest wystosowanie właściwego pisma oraz podanie w nim podstawy prawnej.

Sprawdź czy Twój ubezpieczyciel posiada na swojej stronie dedykowany do tego formularz online. Możesz także posłużyć się uniwersalnym dokumentem - przygotowaliśmy dla Ciebie odpowiedni wzór. 

Pobierz wzór odstąpienia od umowy

Jeśli ochrona OC rozpoczęła się zanim złożyłeś odstąpienie od umowy, zwrot z ubezpieczenia otrzymasz po potrąceniu opłaty za czas korzystania z polisy.

Jak otrzymać zwrot z OC po automatycznym odnowieniu polisy?

Może się zdarzyć, że nie wypowiesz całorocznego ubezpieczenia OC - przez co nastąpi automatyczne odnowienie umowy - i równocześnie kupisz nową polisę w innym towarzystwie. W ten sposób staniesz się posiadaczem podwójnego OC. Na szczęście, ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 28a) chroni Cię przed opłacaniem podwójnej składki. Możesz wypowiedzieć umowę OC automatycznie przedłużoną. Jeśli wcześniej opłaciłeś składkę, przysługuje Ci jej zwrot.

Po wypowiedzeniu automatycznie wznowionej umowy OC towarzystwo zwróci Ci składkę za każdy niewykorzystany dzień ochrony.

Pamiętaj, że wypowiedzenie polisy OC powinno zostać złożone na piśmie (w dowolnym momencie obowiązywania umowy) i własnoręcznie podpisane przez Ciebie (właściciela) oraz wszystkich właścicieli pojazdu (jeśli tacy są).

Pobierz wzór wypowiedzenia

Kiedy kupującemu przysługuje zwrot składki z OC?

Kiedy kupujesz samochód od osoby, która płaciła bardzo wysoką składkę za ubezpieczenie OC, możesz otrzymać przyjemną niespodziankę w postaci zwrotu składki z OC. Dlaczego? 

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe przeliczają składkę za OC według oceny ryzyka kupującego. Jeśli zapłacona składka była bardzo wysoka, a w ocenie Twojego ryzyka ubezpieczeniowego jest duża różnica w stosunku do zbywcy, może przysługiwać Ci zwrot składki. Będzie to miało miejsce szczególnie w sytuacji, gdy jesteś bezszkodowym doświadczonym kierowcą i kupiłeś auto od młodej osoby bez zniżek. 

Aby otrzymać zwrot składki, zwróć się do towarzystwa ubezpieczeniowego, które wystawiło polisę i wystąp z wnioskiem o przepisanie ubezpieczenia na Ciebie. Wówczas nastąpi przeliczenie składki za OC. Jeżeli różnica w ocenie ryzyka będzie znaczna, przysługujący Ci zwrot z cudzego OC może wynosić nawet kilkaset złotych.

Przykład. Pan Adam kupił samochód od Anny, 19-letniej mieszkanki Wrocławia, która za OC swojego Audi A4 zapłaciła 1846 zł. Pan Adam ma 38 lat, komplet zniżek i za OC na to samo Audi zapłaciłby jedynie 422 zł w tym samym towarzystwie. Różnica w składce za OC momencie zakupu auta to 1424 zł, 3 zł 90 gr za jeden dzień. Anna zapłaciła składkę za cały rok z góry. Do końca umowy OC pozostało jeszcze 180 dni. Po przeliczeniu składki w towarzystwie ubezpieczeniowym pan Adam otrzymał 702 zł zwrotu składki za ubezpieczenie OC (180 x 3,90 zł). 

Miej jednak na uwadze to, że nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe przeliczają składkę. Zanim złożysz stosowny wniosek, skontaktuj się (najlepiej przez infolinię lub czat online) z firmą i spytaj o zasady przejmowania OC po zbywcy. Pracownik udzieli Ci informacji o tym, czy dane towarzystwo przelicza, czy nie przelicza OC. Jeżeli masz szansę na zwrot składki z OC sprzedającego, warto się o niego pokusić. 

Zwrot składki OC, gdy wystąpiła szkoda. Czy przysługuje?

Fakt wypłacenia odszkodowania z Twojej polisy OC nie wpływa na decyzję dotyczącą zwrotu z ubezpieczenia OC. Pieniądze należą Ci się (oczywiście w uzasadnionych w prawie przypadkach) nawet wtedy, gdy podczas obowiązywania ochrony doszło do szkody z Twojej winy.

Ciekawostka: Do 11 lutego 2012 r. obowiązywała inna zasada, zgodnie z którą zwrot składki nie przysługiwał, jeżeli umowa ubezpieczenia została rozwiązana przed upływem 12 miesięcy, ale w międzyczasie pojazdem została wyrządzona szkoda. Z tą datą została również zniesiona konieczność okazywania kopii polisy w celu uzyskania zwrotu składki oraz reguła, na podstawie której zwrot składki przysługiwał za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, a nie za każdy dzień.

Co warto wiedzieć?

 • Niewykorzystaną składkę z ubezpieczenia OC możesz odzyskać tylko po rozwiązaniu umowy.
 • Aby otrzymać zwrot, wystarczy powiadomić towarzystwo o okoliczności, która Cię do tego uprawnia. W niektórych przypadkach konieczne będzie jej udokumentowanie, np. przesłanie potwierdzenia o wyrejestrowaniu auta.
 • Zwrot składki przysługuje za każdy niewykorzystany dzień ochrony.
 • Sprzedaż samochodu nie gwarantuje otrzymania zwrotu zapłaconej wcześniej składki.
 • Towarzystwo zwróci zbywcy pojazdu niewykorzystaną składkę OC tylko po otrzymaniu od nabywcy pisemnego wypowiedzenia umowy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Dlaczego nie dostałem zwrotu składki OC po 14 dniach od zgłoszenia kradzieży samochodu?

  Towarzystwo zwraca niewykorzystaną składkę OC dopiero po podjęciu decyzji o rozwiązaniu umowy. Samo zgłoszenie, że doszło do kradzieży samochodu, jest zazwyczaj początkiem tego procesu.

 2. Dlaczego po sprzedaży auta dostałem tylko zwrot składki z ubezpieczenia ASS i NNW?

  Ubezpieczenia ASS i NNW należą do dobrowolnych i nie przechodzą automatycznie na nowego właściciela pojazdu. Towarzystwo wypłaca więc niewykorzystaną składkę natychmiast po otrzymaniu informacji o sprzedaży pojazdu. Zwrot z polisy OC będzie natomiast przysługiwał wtedy, gdy nabywca wypowie otrzymaną od Ciebie polisę OC.

 3. Czy podanie mojego numeru konta bankowego jest konieczne, aby uzyskać zwrot składki?

  Nie. Jeśli jesteś właścicielem pojazdu lub osobą, która zawarła umowę OC i nie posiadasz rachunku bankowego lub z innych powodów nie chcesz udzielić towarzystwu takiej informacji, możesz poprosić o przesłanie do Ciebie pieniędzy przekazem pocztowym.

 4. Czy otrzymam zwrot składki z jednej polisy, gdy posiadam podwójne ubezpieczenie OC?

  Tak:

  • jeśli doszło do zawarcia umowy na ten sam okres w tym samym towarzystwie. Wówczas ubezpieczyciel może pobrać tylko jedną opłatę za OC (druga umowa powinna zostać anulowana);
  • jeśli jedna z umów została zawarta na odległość lub doszło do automatycznego przedłużenia umowy (wówczas składasz pisemne wypowiedzenie tej polisy i otrzymujesz zwrot niewykorzystanej składki).

  Nie – jeśli zawarłeś dwie umowy w różnych firmach, np. u dwóch różnych Agentów. Polisa zakupiona w taki sposób (stacjonarnie – nie przez telefon lub Internet) musi być opłacona nawet jeśli posiadasz drugą umowę OC zawartą na ten sam okres ochrony.