Osiągnięcie wieku emerytalnego wcale nie oznacza, że ubezpieczenie na życie jest już zbędne. Warto sprawdzić, jakie korzyści dokładnie oferuje ubezpieczenie na życie dla seniora. Porównujemy zakres ochrony w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych i warunki, na jakich mogą być chronione osoby w późniejszym wieku.

Dla towarzystw ubezpieczeniowych seniorzy są grupą dość ryzykowną. Prawdopodobieństwo wystąpienia zawału, udaru czy innego ciężkiego zachorowania jest w późnym wieku bardzo duże, przez co nie tylko rośnie składka, ale też pojawia się coraz więcej klauzul w umowie

jak szybko będzie w Polsce przybywać seniorów - infografika od rankomat

Sytuacja demograficzna w Polsce jest taka, że w społeczeństwie zwiększa się grupa osób starszych. To oznacza, że towarzystwa ubezpieczeniowe coraz bardziej interesują się seniorami, jako grupą, dla której należy rozbudowywać swoją ofertę ubezpieczeniową. 

Co to jest polisa dla seniora?

Na rynku ubezpieczeniowym coraz więcej polis na życie podnosi górną granicę wiekową, w której możemy przystąpić do zakupu produktu. Przechodząc na emeryturę w wieku 60 czy 65 lat, wciąż możemy posiadać indywidualne ubezpieczenie na życie, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają posiadanie polisy nawet do 75 roku życia.

Jednak ubezpieczenie na życie dla seniora to produkt, który działa na nieco innych zasadach, niż reszta ubezpieczeń na życie. 

Polisa dla osób starszych to produkt, który ma na celu zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Okres składkowy jest tymczasowy, a po jego zakończeniu ochrona nie mija – działa dożywotnio. Przystąpić do zakupu ubezpieczenia można w dowolnym momencie, niektóre oferty określają widełki wiekowe już od 18 roku życia, choć produkt jest tworzony z myślą o osobach starszych. Nie ma jednak górnej granicy wiekowej, zatem polisę mogą kupić osoby zarówno po ukończeniu 60, 70, jak i 80 roku życia. 

Osoba starsza, która zdecyduje się na zakup takiej polisy, może zwiększyć zakres ochrony, np. na wypadek poważnego zachorowania lub wypadku, ale nie jest to zbyt częste rozwiązanie. Możliwości wyboru i modyfikacji umowy nie jest zbyt dużo, ale z tego właśnie powodu warto wcześniej porównać dostępne możliwości.

Warto zaznaczyć, że nie tylko seniorzy mogą zakupić taką polisę. Ubezpieczenie mogą nabyć również bliskie im osoby, np. dziecko lub wnuk. Ważne, by osoba, która decyduje się na zakup, miała ukończone 18 lat. Taki gest to świetny sposób na to, by okazać troskę swoim starszym rodzicom, babci lub dziadkowi.

Co obejmuje ubezpieczenie dla seniorów?

Ubezpieczenie na życie dla seniora może oznaczać różne opcje ochrony. Na rynku istnieje kilka możliwości ubezpieczenia, a każda z nich może odpowiadać na zupełnie inne potrzeby osób starszych.

Część seniorów może skorzystać ze standardowej ochrony w indywidualnym ubezpieczeniu na życie – niektóre oferty umożliwiają ochronę osobom do 75 czy nawet 85 roku życia. Warto rozejrzeć się za taką opcją, jeśli zależy nam na standardowej ochronie.

Osoby, którym zależy na tym, by zabezpieczyć bliskich na wypadek swojej śmierci – mogą pomyśleć o zakupie polisy bezterminowej. Jest to rozwiązanie, w którym składka opłacana jest do ustalonego z ubezpieczycielem momentu – np. ukończenia 80 roku życia. Potem osoba ubezpieczona nie musi płacić składek, ale polisa dalej pełni swoją funkcję i zapewnia ochronę finansową na wypadek śmierci.

Możliwość ubezpieczenia również w późniejszym wieku oferują m.in. towarzystwa Allianz, Warta, Nationale-Nederlanden, Generali, PZU czy ERGO Hestia. Każda z tych firm stosuje nieco inne progi wiekowe, ale i ofertę ochroną oraz cenową. Porównanie ofert jest zatem kluczowe, by znaleźć najbardziej dopasowaną opcję ochrony na przyszłość.

Co wpływa na cenę ubezpieczenia dla osoby starszej?

Ryzyko zachorowania oraz śmierci w przypadku osób starszych jest zdecydowanie wyższe niż w grupie pozostałych osób zainteresowanych zakupem polisy na życie. Z tego właśnie powodu ubezpieczyciel nie przewiduje wysokiej sumy ubezpieczenia.

Na cenę składki wpływ ma przede wszystkim wiek, w jakim przystępujemy do zakupu, nasz stan zdrowia, ale również wybrana przez nas suma ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczony zdecyduje się na szerszy zakres ochrony, również zapłaci więcej za składkę ubezpieczenia.

Inną składkę może zatem zapłacić osoba, która w wieku 65 lat, niż osoba która ukończyła już 80 lat. Maksymalnie do ubezpieczenia można przystąpić przed ukończeniem 85 roku życia. 

Czy konieczna jest ankieta medyczna w polisie dla seniorów?

W standardowej polisie na życie ubezpieczyciel potrzebuje informacji o naszym stanie zdrowia w chwili podpisywania umowy, by móc ustalić ryzyko i zagrożenia, jakie nas dotyczą. Ma to na celu wykluczenie próby wyłudzenia odszkodowania np. z tytułu choroby, o której ubezpieczony wiedział wcześniej. Stan zdrowia ma wpływ na wysokość składki, ponieważ w razie poważnych chorób występujących wcześniej, ryzyko ponownego zachorowania jest znacznie wyższe, niż u pozostałych osób.

Osoby w podeszłym wieku są znacznie bardziej narażone na różnego rodzaju infekcje czy wypadki, a regeneracja organizmu trwa dłużej niż u młodych. Ubezpieczyciele zdają sobie z tego sprawę, dlatego w ubezpieczeniach terminowych i bezterminowych stosowana jest uproszczona procedura. Nie ma szczegółowej ankiety medycznej. Zamiast tego towarzystwo zadaje kilka pytań o ogólny stan zdrowia. Tym samym potencjalny ubezpieczony nie jest kierowany na badania, które miałby potwierdzić stan jego zdrowia w przypadku wątpliwości ubezpieczyciela.

Ile kosztuje ubezpieczenie dla seniora? 

O koszcie trudno powiedzieć coś więcej, ponieważ cena ustalana jest podczas spotkania z agentem ubezpieczeniowym. Cena polisy jest zależna od wieku, stanu zdrowia osoby zainteresowanej zakupem, ale również od zakresu ochrony i wybranej sumy ubezpieczenia. 

Z całą pewnością nie warto odkładać decyzji o zakupie ubezpieczenia na życie na później – z każdym kolejnym rokiem naszego życia może to być coraz droższy wydatek. Dla ubezpieczyciela ma znaczenie to, czy mamy 60, 65 czy 70 lat, ponieważ ryzyko zachorowania, jak również śmierci jest znacznie większe niż w przypadku osób młodszych.

Seniorzy nie muszą się jednak martwić, że zakup ubezpieczenia na życie jest dla nich niemożliwy. Takie opcje istnieją, a na rynku ubezpieczeniowym jest ich coraz więcej. 

UBEZPIECZENIE DLA SENIORA

TU

Polisa

Wiek ubezpieczonego

Cena polisy dla osoby starszej

Allianz

Plan pełnej ochrony

18-71 lat, możliwa jest również ochrona do 99. roku życia

Ustalana indywidualnie

Warta

Warta Ochrona

okres bezskładkowy po 85 roku życia, ochrona możliwa do 100. roku życia

Ustalana indywidualnie

Nationale-Nederlanden

Ochrona Jutra

do 71. roku życia

Ustalana indywidualnie

Generali

Z myślą o życiu PLUS

Czas trwania umowy ustalany jest indywidualnie

Ustalana indywidualnie

PZU

Wsparcie najbliższych

13-80 lat

Ustalana indywidualnie

4Life Direct

Moi Bliscy

40-85 lat

Ustalana indywidualnie

4Life Direct

Pomyśl o przyszłości bliskich

18-75 lat

Ustalana indywidualnie

ERGO Hestia

ERGO 4

Okres ochrony ustalany indywidualnie, nawet do 100. roku życia

Ustalana indywidualnie

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert ubezpieczeniowych z dnia 03.01.2024 r.

Wyłączenia odpowiedzialności w polisie dla seniorów

Każde ubezpieczenie na życie posiada w swojej umowie klauzule, które należy przeczytać przed podpisaniem umowy. Dzięki temu można uniknąć zbyt pochopnej decyzji i zakupu niezbyt opłacalnej polisy, ale i dowiedzieć się, jak i kiedy obowiązuje ochrona. 

Na przykładzie wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego 4Life Direct, możemy przyjrzeć się, z jakimi zasadami dotyczącymi ochrony możemy się spotkać. 

W produkcie 4Life Direct Moi Bliscy – ochrona ubezpieczeniowa nie zadziała w sytuacji, gdy do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu dojdzie:

 • jeśli w ciągu 24 miesięcy od daty rozpoczęcia odpowiedzialności z powyższej umowy śmierć ubezpieczonego nastąpi w wyniku samobójstwa, w tym samookaleczenia,
 • pozostawania przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków upośledzających rozumowanie, z wyjątkiem leków przepisanych przez uprawnionego lekarza,
 • czynnego udziału ubezpieczonego w przestępstwie (w tym usiłowaniu popełnienia przestępstwa),
 • działań wojennych (wypowiedzianych lub nie) i terroryzmu.

W przypadku tej polisy ubezpieczyciel zastrzega sobie również prawo do tego, że nie wypłaci świadczenia wypadkowego jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi w bezpośrednim związku lub jest następstwem pozostawania przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków, upośledzających rozumowanie z wyjątkiem leków przepisanych przez uprawnionego lekarza. Warto dodać, że odszkodowanie nie przysługuje osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci ubezpieczonego.

Sytuacje, w których ubezpieczony działał na swoją szkodę, będąc pod wpływem substancji odurzających lub popełniając czyn prawnie zabroniony to okoliczności, które można znaleźć w większości wyłączeń odpowiedzialności. 

Czy warto wybrać ubezpieczenie dla seniora?

Ubezpieczenie bezterminowe jest dla osób starszych często jedyną możliwością na zabezpieczenie przyszłości swoich bliskich. Z takiej ochrony finansowej warto skorzystać, ale zanim zdecydujemy się na konkretną ofertę, powinniśmy poświęcić chwilę na porównanie dostępnych możliwości

Najlepszym możliwym sposobem, aby przekonać się o różnicach w cenie jest skorzystanie z porównywarki ubezpieczeń, o pomoże w znalezieniu najlepszego ubezpieczenia na życie. W formularzu wystarczy zaznaczyć opcję „Bezterminowe”, aby otrzymać kilka propozycji od różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Im szybciej zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia na życie, tym lepiej. Każdy kolejny rok naszego życia podnosi ryzyko ciężkiej choroby oraz śmierci, co dla ubezpieczyciela ma ogromne znaczenie. 

Gdzie znaleźć ubezpieczenie dla osób starszych?

W poszukiwaniu ubezpieczenia dla osób w późniejszym wieku warto wspomóc się narzędziami, które służą właśnie ułatwieniu znalezienia odpowiedniej oferty. Takim narzędziem jest na przykład porównywarka ubezpieczeniowa. Jej zadaniem jest pozyskanie informacji o szukanym ubezpieczeniu, a następnie znalezienie pasującej oferty. 

Z pomocą porównywarki można zaoszczędzić czas, ale i własne środki finansowe – dzięki niemu możemy znaleźć kilka różnych ofert, których wcześniej nie braliśmy pod uwagę. 
 

Ważne informacje

1. Osoby starsze, które nie kwalifikują się do polisy terminowej, mogą wybrać ubezpieczenie dożywotnie

2. W niektórych polisach ochrona ubezpieczeniowa może trwać do 100. roku życia ubezpieczonego

3. W polisie dożywotniej (bezterminowej) nie ma ankiety medycznej jako warunku zawarcie umowy

4. Z uwagi na ryzyko ubezpieczeniowe seniorzy płacą wyższą składkę, ale mogą ją obniżyć przez zmianę sumy ubezpieczenia

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie dla seniora

 1. Kim jest senior dla ubezpieczyciela?

  Dla towarzystwa ubezpieczeniowego osoby starsze to osoby w wieku emerytalnym, czyli po 60 roku życia. Po przekroczeniu tego wieku ryzyko poważnego zachorowania znacznie wzrasta, podobnie jak ryzyko zgonu. 

 2. Przez ile czasu może trwać umowa ubezpieczenia na życie dla seniora?

  To zależy od rodzaju ubezpieczenia, na jakie się zdecydujemy. Jeśli w wieku 60 lat przystąpimy do zwykłej polisy terminowej – ochrona może trwać do 75 roku życia. W przypadku, gdy wybieramy polisę bezterminową – ochrona trwa dożywotnio. Sam czas trwania umowy będzie zależny od wybranego ubezpieczenia i może trwać 12 miesięcy, jak i 5 lat.

 3. Czy ubezpieczenie na życie dla seniora może wymagać badań lekarskich?

  Jeśli zdecydujemy się na standardową polisę na życie, której ochrona będzie trwała do zakończenia umowy, to ubezpieczyciel może wymagać od nas badań lekarskich lub wypełnienia ankiety medycznej. W przypadku polisy bezterminowej ankieta medyczna nie jest wymagana.

 4. Kto otrzyma środki z polisy, jeśli ubezpieczony nie wskazał uposażonego?

  W sytuacji, gdy umrze ubezpieczony, pieniądze z polisy zostają wypłacane osobom, które zostały wskazane w umowie jako uposażeni. Gdy ubezpieczony nie wskazał takich osób, to ubezpieczyciel wypłaca je najbliższym, zgodnie z kolejnością prawa do dziedziczenia (współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa).

 5. Co w sytuacji, gdy uposażony zmarł przed ubezpieczonym?

  Może zdarzyć się tak, że przy zawieraniu umowy ubezpieczony wskazał np. swoją współmałżonkę, ale ona zmarła pierwsza. W takiej sytuacji ubezpieczony wypłaca środki z polisy osobom, które są uprawnione do dziedziczenia po zmarłym. 

 6. Jak się ubezpieczyć po przejściu na emeryturę?

  Ubezpieczenie po przejściu na emeryturę jest możliwe, jednak taka polisa może oferować nieco inne możliwości. Ze względu na wiek dotyczy nas wówczas inne zagrożenie poważnym zachorowaniem oraz śmiercią, przez co zakres ochrony, jak i wysokość sumy ubezpieczenia mogą być nieco ograniczone. Najlepsze ubezpieczenie może pomóc znaleźć porównywarka ubezpieczeniowa.

 7. Czy warto kontynuować ubezpieczenie po przejściu na emeryturę?

  Po przejściu na emeryturę najlepszym rozwiązaniem będzie posiadanie ubezpieczenia, jednak nie dla każdego kontynuacja polisy może być korzystna. Warto sprawdzić warunki kontynuacji umowy oraz porównać ją z innymi dostępnymi dla seniorów polisami. Może okazać się, że lepszą formę ochrony oferuje indywidualna polisa na życie. Ubezpieczenie dla seniora powinno być dopasowane do jego konkretnych potrzeb.

 8. Co oferuje polisa dla seniora w 2023 roku?

  W 2023 roku seniorzy mają spore możliwości ubezpieczenia na życie. Można nabyć ochronę poprzez zakup polisy bezterminowej. Inną opcją jest również ubezpieczenie terminowe, którego górna granica wiekowa umożliwia objęcie ochroną osób starszych. 

 9. Co się dzieje z polisą grupową po przejściu na emeryturę?

  Ubezpieczenie grupowe po przejściu na emeryturę można kontynuować, a taką możliwość oferuje wiele towarzystw. Nie zawsze są to jednak korzystne warunki i zawsze warto zastanowić się nad podpisaniem takiej umowy. Przejście z grupowej ochrony na indywidualną może oznaczać zmniejszenie zakresu ochrony, wyższą kwotę składki oraz inną sumę ubezpieczenia.