Osiągnięcie wieku emerytalnego wcale nie oznacza, że ubezpieczenie na życie jest już zbędne. Warto sprawdzić, co dokładnie oferuje ubezpieczenie na życie dla seniora. Porównujemy zakres ochrony w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych i warunki, na jakich mogą być chronione osoby w podeszłym wieku.

Dla towarzystw ubezpieczeniowych seniorzy są grupą dość ryzykowną. Prawdopodobieństwo wystąpienia zawału, udaru czy innego ciężkiego zachorowania jest w późnym wieku bardzo duże, przez co nie tylko rośnie składka, ale też pojawia się coraz więcej klauzul w umowie

jak szybko będzie w Polsce przybywać seniorów - infografika od rankomat

Sytuacja demograficzna w Polsce jest taka, że w społeczeństwie zwiększa się grupa osób starszych. To oznacza, że towarzystwa ubezpieczeniowe coraz bardziej interesują się seniorami, jako grupą, dla której należy rozbudowywać swoją ofertę ubezpieczeniową. 

Co to jest polisa dla seniora?

Na rynku ubezpieczeniowym coraz więcej polis na życie podnosi górną granicę wiekową, w której możemy przystąpić do zakupu produktu. Przechodząc na emeryturę w wieku 60 czy 65 lat, wciąż możemy posiadać indywidualne ubezpieczenie na życie, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają posiadanie polisy nawet do 75 roku życia.

Jednak ubezpieczenie na życie dla seniora to produkt, który działa na nieco innych zasadach, niż reszta ubezpieczeń na życie. 

Polisa dla osób starszych to produkt, który ma na celu zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Okres składkowy jest tymczasowy, a po jego zakończeniu ochrona nie mija – działa dożywotnio. Przystąpić do zakupu ubezpieczenia można w dowolnym momencie, niektóre oferty określają widełki wiekowe już od 18 roku życia, choć produkt jest tworzony z myślą o osobach starszych. Nie ma jednak górnej granicy wiekowej, zatem polisę mogą kupić osoby zarówno po ukończeniu 60, 70, jak i 80 roku życia. 

Osoba starsza, która zdecyduje się na zakup takiej polisy, może zwiększyć zakres ochrony, np. na wypadek poważnego zachorowania lub wypadku, ale nie jest to zbyt częste rozwiązanie. Możliwości wyboru i modyfikacji umowy nie jest zbyt dużo, ale z tego właśnie powodu warto wcześniej porównać dostępne możliwości.

Warto zaznaczyć, że nie tylko seniorzy mogą zakupić taką polisę. Ubezpieczenie mogą nabyć również bliskie im osoby, np. dziecko lub wnuk. Ważne, by osoba, która decyduje się na zakup, miała ukończone 18 lat. Taki gest to świetny sposób na to, by okazać troskę swoim starszym rodzicom, babci lub dziadkowi.

Co obejmuje ubezpieczenie dla seniorów?

Towarzystwa ubezpieczeniowe w swojej ofercie dla osób starszych mają najczęściej ochronę na wypadek śmierci. Pieniądze z polisy mają zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci bliskiej osób, dzięki czemu będą mogły pokryć koszty związane z pochówkiem lub spłatą posiadanych przez zmarłego zobowiązań finansowych.

Rozszerzenie ochrony jest możliwe, ale w niewielkim zakresie. Taka ochrona dotyczy zdrowia osoby starszej, co może stanowić podstawę do wypłaty świadczenia z tytułu poważnego zachorowania. 

Ponadto, seniorzy mogą włączyć do ochrony najbliższe osoby. To świetne rozwiązanie, szczególnie w przypadku starszych małżeństw, gdzie zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci będzie działało w dwie strony.

Co wpływa na cenę ubezpieczenia dla osoby starszej?

Ryzyko zachorowania oraz śmierci w przypadku osób starszych jest zdecydowanie wyższe niż w grupie pozostałych osób zainteresowanych zakupem polisy na życie. Z tego właśnie powodu ubezpieczyciel nie przewiduje wysokiej sumy ubezpieczenia.

Na cenę składki wpływ ma przede wszystkim wiek, w jakim przystępujemy do zakupu, nasz stan zdrowia, ale również wybrana przez nas suma ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczony zdecyduje się na szerszy zakres ochrony, również zapłaci więcej za składkę ubezpieczenia.

Inną składkę może zatem zapłacić osoba, która w wieku 65 lat, niż osoba która ukończyła już 80 lat. Maksymalnie do ubezpieczenia można przystąpić przed ukończeniem 85 roku życia. 

Czy konieczna jest ankieta medyczna w polisie dla seniorów?

W standardowej polisie na życie ubezpieczyciel potrzebuje informacji o naszym stanie zdrowia w chwili podpisywania umowy, by móc ustalić ryzyko i zagrożenia, jakie nas dotyczą. Ma to na celu wykluczenie próby wyłudzenia odszkodowania np. z tytułu choroby, o której ubezpieczony wiedział wcześniej. Stan zdrowia ma wpływ na wysokość składki, ponieważ w razie poważnych chorób występujących wcześniej, ryzyko ponownego zachorowania jest znacznie wyższe, niż u pozostałych osób.

Osoby w podeszłym wieku są znacznie bardziej narażone na różnego rodzaju infekcje czy wypadki, a regeneracja organizmu trwa dłużej niż u młodych. Ubezpieczyciele zdają sobie z tego sprawę, dlatego w ubezpieczeniach terminowych i bezterminowych stosowana jest uproszczona procedura. Nie ma szczegółowej ankiety medycznej. Zamiast tego towarzystwo zadaje kilka pytań o ogólny stan zdrowia. Tym samym potencjalny ubezpieczony nie jest kierowany na badania, które miałby potwierdzić stan jego zdrowia w przypadku wątpliwości ubezpieczyciela.

Gdzie znaleźć ubezpieczenie dla osób starszych?

Znalezienie odpowiedniej oferty dla seniora może nie być łatwe, jeśli będziemy szukać na własną rękę. Najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z pomocy stron, które w pełni poświęcone są tematyce ubezpieczeniowej. Właśnie w takim miejscu możemy znaleźć rzetelne informacje dotyczące różnych produktów, zapoznać się z zakresem ochrony oraz możemy dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy na życie.

Narzędziem, które znacznie ułatwi nam poszukiwania, jest porównywarka ubezpieczeniowa. Wystarczy, że udzielimy odpowiedzi na kilka lub kilkanaście pytań w formularzu, a na podstawie naszych odpowiedzi zostanie przygotowana oferta dopasowana do naszych potrzeb. Skontaktuje się również z nami konsultant, z którym będziemy mogli umówić spotkanie z agentem w celu zapoznania się z ofertą i podpisaniem umowy. To pozwala uniknąć podpisania niekorzystnej dla nas oferty, a także pozwala zaoszczędzić na wybranej polisie.

Jaki wybór mają seniorzy? Przegląd bezterminowych ubezpieczeń

Poniżej porównujemy 3 polis dedykowanych osobom w podeszłym wieku. Każda z nich jest ofertą innego towarzystwa ubezpieczeniowego, posiada różne wyłączenia odpowiedzialności, ale zbliżony zakres ochrony – ograniczony właściwie do zdarzenia.

TU NNLife TUnŻiR S.A. proponuje polisę START55. Już sama nazwa ubezpieczenia sugeruje, że oferta jest skierowana do co najmniej 55-latków. Dożywotnią umowę może zawrzeć osoba pomiędzy 55 a 76 rokiem życia. Składka może być opłacana w trybie rocznym, półrocznym, kwartalnym lub miesięcznym.

TU Allianz ma w ofercie Plan na dziś i jutro. Umowa może być zawarta w przedziale wiekowym od 18 do 71 lat na okres 5-letni. 

Innym przykładem jest 4Life Direct od Red Sands Life Assurance Company. Z tej polisy może skorzystać każda osoba między 40 a 85 rokiem życia. Umowa może być zawierana w dwóch wariantach: indywidualnym: z jednym ubezpieczonym lub ze współmałżonkiem ubezpieczonego: jako drugim ubezpieczonym.

Przykładowe polisy na życie dla osób starszych

Polisa

TU

Zakres ochrony

Wiek przystępującego do polisy

Czas trwania umowy

START55NNLife TUnŻiR S.A.
 • śmierć ubezpieczonego
55-76 latnieokreślony
Plan na dziś i jutroAllianz
 • śmierć ubezpieczonego
18-71 lat5 lat 
z automatycznym przedłużaniem
 
4Life Direct Bezterminowe Ubezpieczenie na ŻycieRed Sands Life Assurance Company
 • śmierć ubezpieczonego – wypłata do 50 000 zł
40 – 85 lat5 lat 
z automatycznym przedłużaniem
 
4Life Direct Terminowe Ubezpieczenie na życieRed Sands Life Assurance Company
 •  śmierć ubezpieczonego - wypłata do 200 000 zł
18 - 75 lat5 lat z automatycznym przedłużaniem

Tab. 1 Opracowanie własne.

Ile kosztuje ubezpieczenie dla seniora?

Zawierając umowę ubezpieczenia na życie dla seniora trzeba liczyć się z wyższą składką niż w przypadku klientów młodszych, w wieku 20-40 lat. Firmy ubezpieczeniowe rekompensują sobie statystycznie krótszy okres płacenia składek, podwyższając ich wysokość. 

W przypadku dla seniorów, składka ustalana jest indywidualnie. Ceny mogą zatem różnić się od siebie w zależności od tego, na jakiej sumie ubezpieczenia nam zależy oraz w jakim wieku przystępujemy do zakupu.

Jedną z dostępnych możliwości jest oferta firmy 4life Direct, które oferuje ubezpieczenie dla osób starszych „Moi Bliscy” z sumą gwarancyjną w wysokości od 1000 do 10 000 zł. Polisa kosztuje od 3 zł dziennie.

Wyłączenia odpowiedzialności w polisie dla seniorów

Ubezpieczenie na życie seniora może posiadać liczne wyłączenia odpowiedzialności, z którymi należy się zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy. Najczęściej ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, jeśli śmierć klienta nastąpiła:

 • w wyniku choroby przewlekłej, samobójstwa lub samookaleczenia (w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczeniowej),
 • w wyniku zażycia leków nieprzepisanych przez lekarza prowadzącego, środków odurzających, alkoholu czy narkotyków,
 • w wyniku czynnego udziału w przestępstwie.

Do wyłączeń odpowiedzialności można zaliczyć także karencję – np. w polisie 4Life Direct przez pierwsze 24 miesiące świadczenie pełne (równe sumie ubezpieczenia) jest wypłacane tylko w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Jeśli do śmierci dojdzie w innych okolicznościach, świadczenie będzie równe sumie wpłaconych składek.

Przykładowe ograniczenia w polisach dla osób starszych

Polisa

TU

Jakie wyłączenia odpowiedzialności

START55NNLife TUnŻiR S.A.
 • działania wojenne – bierny i czynny udział
 • akty terroru – czynny udział
 • masowe rozruchy społeczne - czynny udział
Plan na dziś i jutroAllianz
 • działania wojenne (akty stanu wojennego) – czynny udział oraz przebywanie na obszarze objętym stanem wojennym lub działaniami wojennymi
 • rozruchy, zamieszki, akty przemocy – czynny udział
4Life DirectRed Sands Life Assurance Company
 • umyślne przyczynienie się do śmierci ubezpieczonego
 • przestępstwo – czynny udział
 • alkohol - pozostawanie przez ubezpieczonego w chwili zdarzenia pod wpływem alkoholu

Tab. 2 Opracowanie własne.

Czy warto wybrać ubezpieczenie dla seniora?

Ubezpieczenie bezterminowe jest dla osób starszych często jedyną możliwością na zabezpieczenie przyszłości swoich bliskich. Z takiej ochrony finansowej warto skorzystać, ale zanim zdecydujemy się na konkretną ofertę, powinniśmy poświęcić chwilę na porównanie dostępnych możliwości

Najlepszym możliwym sposobem, aby przekonać się o różnicach w cenie jest skorzystanie z porównywarki ubezpieczeń, o pomoże w znalezieniu najlepszego ubezpieczenia na życie. W formularzu wystarczy zaznaczyć opcję „Bezterminowe”, aby otrzymać kilka propozycji od różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Im szybciej zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia na życie, tym lepiej. Każdy kolejny rok naszego życia podnosi ryzyko ciężkiej choroby oraz śmierci, co dla ubezpieczyciela ma ogromne znaczenie. 

Ważne informacje

1. Osoby starsze, które nie kwalifikują się do polisy terminowej, mogą wybrać ubezpieczenie dożywotnie

2. Najpóźniej do ubezpieczenia można przystąpić w wieku 85 lat

3. W polisie dożywotniej (bezterminowej) nie ma ankiety medycznej jako warunku zawarcie umowy

4. Z uwagi na ryzyko ubezpieczeniowe seniorzy płacą wyższą składkę, ale mogą ją obniżyć przez zmianę sumy ubezpieczenia

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie dla seniora

 1. Kim jest senior dla ubezpieczyciela?

  Dla towarzystwa ubezpieczeniowego osoby starsze to osoby w wieku emerytalnym, czyli po 60 roku życia. Po przekroczeniu tego wieku ryzyko poważnego zachorowania znacznie wzrasta, podobnie jak ryzyko zgonu. 

 2. Przez ile czasu może trwać umowa ubezpieczenia na życie dla seniora?

  To zależy od rodzaju ubezpieczenia, na jakie się zdecydujemy. Jeśli w wieku 60 lat przystąpimy do zwykłej polisy terminowej – ochrona może trwać do 75 roku życia. W przypadku, gdy wybieramy polisę bezterminową – ochrona trwa dożywotnio. Sam czas trwania umowy będzie zależny od wybranego ubezpieczenia i może trwać 12 miesięcy, jak i 5 lat.

 3. Czy ubezpieczenie na życie dla seniora może wymagać badań lekarskich?

  Jeśli zdecydujemy się na standardową polisę na życie, której ochrona będzie trwała do zakończenia umowy, to ubezpieczyciel może wymagać od nas badań lekarskich lub wypełnienia ankiety medycznej. W przypadku polisy bezterminowej ankieta medyczna nie jest wymagana.

 4. Kto otrzyma środki z polisy, jeśli ubezpieczony nie wskazał uposażonego?

  W sytuacji, gdy umrze ubezpieczony, pieniądze z polisy zostają wypłacane osobom, które zostały wskazane w umowie jako uposażeni. Gdy ubezpieczony nie wskazał takich osób, to ubezpieczyciel wypłaca je najbliższym, zgodnie z kolejnością prawa do dziedziczenia (współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa).

 5. Co w sytuacji, gdy uposażony zmarł przed ubezpieczonym?

  Może zdarzyć się tak, że przy zawieraniu umowy ubezpieczony wskazał np. swoją współmałżonkę, ale ona zmarła pierwsza. W takiej sytuacji ubezpieczony wypłaca środki z polisy osobom, które są uprawnione do dziedziczenia po zmarłym. 

 6. Jak się ubezpieczyć po przejściu na emeryturę?

  Ubezpieczenie po przejściu na emeryturę jest możliwe, jednak taka polisa może oferować nieco inne możliwości. Ze względu na wiek dotyczy nas wówczas inne zagrożenie poważnym zachorowaniem oraz śmiercią, przez co zakres ochrony, jak i wysokość sumy ubezpieczenia mogą być nieco ograniczone. Najlepsze ubezpieczenie może pomóc znaleźć porównywarka ubezpieczeniowa.

 7. Czy warto kontynuować ubezpieczenie po przejściu na emeryturę?

  Po przejściu na emeryturę najlepszym rozwiązaniem będzie posiadanie ubezpieczenia, jednak nie dla każdego kontynuacja polisy może być korzystna. Warto sprawdzić warunki kontynuacji umowy oraz porównać ją z innymi dostępnymi dla seniorów polisami. Może okazać się, że lepszą formę ochrony oferuje indywidualna polisa na życie. Ubezpieczenie dla seniora powinno być dopasowane do jego konkretnych potrzeb.