Osiągnięcie wieku emerytalnego wcale nie oznacza, że ubezpieczenie na życie jest już zbędne. Warto sprawdzić, co dokładnie oferują różne towarzystwa ubezpieczeniowe, kierujące swoją ofertę do osób starszych. Sprawdzamy, czym taka polisa życie różni się od oferty dla młodszych klientów.

Seniorzy stanowią dla towarzystw ubezpieczeniowych grupę podwyższonego ryzyka. Prawdopodobieństwo wystąpienia zawału, udaru czy innego ciężkiego zachorowania jest w późnym wieku bardzo duże, przez co nie tylko rośnie składka, ale też pojawia się coraz więcej klauzul  w umowie

jak szybko będzie w Polsce przybywać seniorów - infografika od rankomat

Jest jednak rozwiązanie dla osób starszych, które chcą być ubezpieczone. Chodzi o bezterminową polisę na życie zwaną też ubezpieczeniem dożywotnim. Ubezpieczenie ma charakter ochronny – dzięki wpłacanym składkom odszkodowanie jest wypłacane bliskim w przypadku śmierci ubezpieczonego, ale i sam ubezpieczony może skorzystać z niektórych świadczeń. 

Jaka polisa na życie dla seniora?

Na rynku ubezpieczeń na życie dostępnych jest wiele polis kierowanych do seniorów. Mają one najczęściej charakter ochronny i zabezpieczają finansowo przyszłość najbliższych na wypadek śmierci

Niektóre umowy są zawierane bezterminowo, a po uzyskaniu określonego wieku (np. 86 lat),stają się bezskładkowe. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa dalej obowiązuje, ale klient nie opłaca już kolejnych składek.

Umowa może być zawarta jako ubezpieczenie indywidualne lub małżeńskie. W drugim przypadku, jeśli umrze jeden z małżonków, a śmierć nastąpi w okolicznościach objętych ochroną, drugi małżonek otrzyma gwarantowane w polisie środki finansowe. Poza tym, może on nadal być objęty ochroną ubezpieczeniową, ale w wariancie indywidualnym, przy regularnym opłacaniu składek.

Czy konieczna jest ankieta medyczna w polisie dla seniorów?

W polisach na życie ubezpieczyciele oceniają stan zdrowia klientów i na tej podstawie ustalają ryzyko ubezpieczeniowe, co ma z kolei wpływ na wysokość składki. W razie poważnej choroby w przeszłości, operacji czy doznania uszczerbku na zdrowiu,  ryzyko ubezpieczeniowe jest wyższe. 

Osoby w podeszłym wieku są znacznie bardziej narażone na różnego rodzaju infekcje czy wypadki, a regeneracja organizmu trwa dłużej niż u młodych. Ubezpieczyciele zdają sobie z tego sprawę, dlatego w ubezpieczeniach terminowych i bezterminowych stosowana jest uproszczona procedura. Nie ma szczegółowej ankiety medycznej. Zamiast tego towarzystwo zadaje kilka pytań o ogólny stan zdrowia. Tym samym potencjalny ubezpieczony nie jest kierowany na badania, które miałby potwierdzić stan jego zdrowia w przypadku wątpliwości ubezpieczyciela.

Jaki wybór mają seniorzy? Przegląd bezterminowych ubezpieczeń

Poniżej porównujemy 5 polis dedykowanych osobom w podeszłym wieku. Każda z nich jest ofertą innego towarzystwa ubezpieczeniowego, posiada różne wyłączenia odpowiedzialności, ale zbliżony zakres ochrony – ograniczony właściwie do zdarzenia.

TU MetLife proponuje polisę START55. Już sama nazwa ubezpieczenia sugeruje, że oferta jest skierowana do co najmniej 55-latków. Dożywotnią umowę może zawrzeć osoba pomiędzy 55 a 76 rokiem życia. Składka może być opłacana w trybie rocznym, półrocznym, kwartalnym lub miesięcznym.

TU Allianz ma w ofercie Plan na dziś i jutro. Umowa może być zawarta w przedziale wiekowym od 18 do 71 lat na okres 5-letni. 
Innym przykładem jest 4Life Direct od Red Sands Life Assurance Company. Z tej polisy może skorzystać każda osoba między 40 a 85 rokiem życia. Umowa może być zawierana w dwóch wariantach: indywidualnym: z jednym ubezpieczonym lub ze współmałżonkiem ubezpieczonego: jako drugim ubezpieczonym.

W TU Europa dostępna jest polisa zyciedirect.pl. Umowę można zawrzeć dla 1 lub 2 osób. W chwili zawierania umowy ubezpieczony musi mieć co najmniej 18 lat, ale nie więcej niż 86 lat.

Oferta dla seniorów Generali to polisa Lew Senior. Cena miesięcznej składki zaczyna się od 25 zł, a suma ubezpieczenia może wahać się od 5 000 do 20 000 zł w zależności od decyzji ubezpieczonego. Tu wypłata świadczenia za śmierć ubezpieczonego jest uzależniona od długości trwania umowy:

 • w okresie pierwszych 90 dni trwania ochrony ubezpieczeniowej – 200% wpłaconych składek;
 • od 91 do 180 dnia trwania ochrony ubezpieczeniowej – 25% sumy ubezpieczenia;
 • od 181 do 270 dnia trwania ochrony ubezpieczeniowej – 50% sumy ubezpieczenia;
 • od 271 do 360 dnia trwania ochrony ubezpieczeniowej – 75% sumy ubezpieczenia;
 • po 360 dniach trwania ochrony ubezpieczeniowej – 100% sumy ubezpieczenia.

Przykładowe polisy na życie dla osób starszych

Polisa

TUZakres ochornyWiek przystępującego do polisyCzas trwania umowy
START55Metlife
 • śmierć ubezpieczonego
55-76 latnieokreślony
Plan na dziś i jutroAllianz
 • śmierć ubezpieczonego
18-71 lat5 lat 
z automatycznym przedłużaniem
 
4Life DirectRed Sands Life Assurance Company
 • śmierć ubezpieczonego – wypłata do 50 000 zł
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – SU do 150 000 zł
40 – 85 lat5 lat 
z automatycznym przedłużaniem
 
życiedirect.plEuropa
 • śmierć ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie
18 – 85 lat12 miesięcy 
z automatycznym przedłużaniem
Lew SeniorGenerali
 • śmierć ubezpieczonego
50-75 latnieokreślony

Oprac. własne.

Wysokość składki  w polisie na życie dla seniora a realne korzyści

Zawierając umowę ubezpieczenia na życie dla seniora trzeba liczyć się z wyższą składką niż w przypadku klientów młodszych, w wieku 30-40 lat. Firmy ubezpieczeniowe rekompensują sobie statystycznie krótszy okres płacenia składek, podwyższając ich wysokość, np.

 • 40-letni klient będzie płacił 57 zł miesięcznie w towarzystwie Aviva za ubezpieczenie „Dla Najbliższych” na kwotę 10 000 zł, a 63-latek zapłaci już 85 zł;
   
 • w życie direct.pl oferowane jest ubezpieczenie „Spokój Bliskich” kierowane do osób w wieku od 18. do 85. roku życia, którzy sami wybierają sumę ubezpieczenia. Może ona wynosić od 4 tys. zł do 300 tys. zł. Inną polisą w Życie Direct jest „Dodatkowy Zasiłek Pogrzebowy” wypłacany w wysokości 4 tys. zł. Jeśli taką polisę wykupuje klient w wieku 70 lat, będzie płacił składkę w wysokości 42 zł miesięcznie;
   
 • w towarzystwie Generali, przy polisie „Generali Lew Senior”, czyli ubezpieczeniu na życie dla osób między 50. a 75. rokiem życia, suma ubezpieczenia wyniesie od 5 do 20 tys. zł, a minimalna miesięczna składka 25 zł;
   
 • inną propozycję ubezpieczenia na życie ma firma 4life Direct, które oferuje ubezpieczenie dla osób starszych „Moi Bliscy” z sumą gwarancyjną w wysokości od 1000 do 10 000 zł. Polisa kosztuje od 3 zł dziennie.

Przykładowe składki dla ubezpieczonych na życiedirect.pl

Wiek ubezpieczonego

Suma ubezpieczeniaMiesięczna składka

dla 1 osoby

dla 2 osób
65 lat50 000 zł

398 zł

630 zł
70 lat40 000 zł

422 zł

666 zł
75 lat30 000 zł

435 zł

683 zł
80 lat25 000 zł

515 zł

801 zł

85 lat

20 000 zł593 zł910 zł

Oprac. własne.

Wyłączenia odpowiedzialności w polisie dla seniorów

Ubezpieczenie na życie seniora może posiadać liczne wyłączenia odpowiedzialności, z którymi należy się zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy. Najczęściej ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, jeśli śmierć klienta nastąpiła:

 • w wyniku choroby przewlekłej, samobójstwa lub samookaleczenia (w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczeniowej),
 • w wyniku zażycia leków nieprzepisanych przez lekarza prowadzącego, środków odurzających, alkoholu czy narkotyków,
 • w wyniku czynnego udziału w przestępstwie.

Do wyłączeń odpowiedzialności można zaliczyć także karencję – np. w polisie 4Life Direct przez pierwsze 24 miesiące świadczenie pełne (równe sumie ubezpieczenia) jest wypłacane tylko w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Jeśli do śmierci dojdzie w innych okolicznościach, świadczenie będzie równe sumie wpłaconych składek.

Przykładowe ograniczenia w polisach dla osób starszych

Polisa

TUJakie wyłączenia odpowiedzialności
START55Metlife
 • działania wojenne – bierny i czynny udział
 • akty terroru – czynny udział
 • masowe rozruchy społeczne - czynny udział
Plan na dziś i jutroAllianz
 • działania wojenne (akty stanu wojennego) – czynny udział oraz przebywanie na obszarze objętym stanem wojennym lub działaniami wojennymi
 • rozruchy, zamieszki, akty przemocy – czynny udział
4Life DirectRed Sands Life Assurance Company
 • umyślne przyczynienie się do śmierci ubezpieczonego
 • przestępstwo – czynny udział
 • alkohol - pozostawanie przez ubezpieczonego w chwili zdarzenia pod wpływem alkoholu
życiedirect.plEuropa
 • eksplozja atomowa – lub napromieniowanie radioaktywne
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego – bez wymaganych uprawnień
 • rekreacyjne uprawianie sportu – o wysokim stopniu ryzyka lub wyczynowe uprawianie sportu
Lew SeniorGenerali
 • podanie informacji nieprawdziwych i niekompletnych – do 3 lat od zawarcia umowy

Oprac. własne.

Nasz typ – czy warto wybrać najlepsze ubezpieczenie dla seniora?

Bezterminowa polisa na życie to właściwie jedyne ubezpieczenie dla osób po 70-tce, dlatego warto skorzystać z takiej formy ochrony finansowej, ale też takie ubezpieczenia warto porównać. Nie warto natomiast wybierać oferty pierwszej z brzegu, bo może się okazać, że warunki umowy są niekorzystne, a składka wyższa niż w konkurencyjnej firmie. 

Dobrym sposobem, aby przekonać się o różnicach w cenie jest skorzystanie z porównywarki ubezpieczeń, o pomoże w znalezieniu najlepszego ubezpieczenia na życie. W formularzu wystarczy zaznaczyć opcję „Bezterminowe”, aby otrzymać nawet 5 propozycji różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Ważne informacje

1. Osoby starsze, które nie kwalifikują się do polisy terminowej, mogą wybrać ubezpieczenie dożywotnie

2. Najpóźniej do ubezpieczenia można przystąpić w wieku 85 lat

3. W polisie dożywotniej (bezterminowej) nie ma ankiety medycznej jako warunku zawarcie umowy

4. Z uwagi na ryzyko ubezpieczeniowe seniorzy płacą wyższą składkę, ale mogą ją obniżyć przez zmianę sumy ubezpieczenia