Osiągnięcie wieku emerytalnego wcale nie oznacza, że nie jest nam potrzebne ubezpieczenie na życie. Warto sprawdzić, co dokładnie oferuje nasze towarzystwo ubezpieczeniowe. Czy oferta będzie gorsza niż dla młodszych klientów?

uśmiechnięta para starszych osób na spacerze
Porównaj ceny

Na rynku ubezpieczeń na życie dostępnych jest wiele polis kierowanych do seniorów. Mają one najczęściej charakter ochronny i zabezpieczają finansowo przyszłość najbliższych na wypadek Twojej śmierci. Niektóre umowy są zawierane bezterminowo, a po uzyskaniu określonego wieku (np. 86 lat),stają się bezskładkowe. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa dalej obowiązuje, ale klient nie opłaca już kolejnych składek.

Wiele towarzystw stawia jednak ograniczenia wiekowe dla klientów chcących wykupić polisę na życie. W niektórych przypadkach ubezpieczenie nie jest dostępne dla osób, które ukończyły 70., 75., 80. lub 85. rok życia (w zależności od wewnętrznej polityki firmy ubezpieczeniowej).

Oferty ubezpieczeń na życie dla seniorów

Umowa może być zawarta jako ubezpieczenie indywidualne lub małżeńskie. W drugim przypadku, jeśli umrze jeden z małżonków, a śmierć nastąpi w okolicznościach objętych ochroną, drugi małżonek otrzyma gwarantowane w polisie środki finansowe. Poza tym, może on nadal być objęty ochroną ubezpieczeniową, ale w wariancie indywidualnym, przy regularnym opłacaniu składek.

Senior może także zdecydować się na poszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, np. na wypadek ciężkiego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Taka opcja jest dostępna np. w polisach marki Życie Direct, gdzie w razie ciężkiej choroby lub wypadku klient otrzyma 75 proc. sumy ubezpieczenia. 

Podobne rozszerzenie posiada ubezpieczenie „Ochrona na Zawsze” w PZU, oferowane seniorom w wieku maksymalnie 80 lat. Z kolei ubezpieczenie „Polisa Dla Najbliższych” w Avivie można nabyć do ukończenia 76 lat, a ubezpieczenie w 4lifedirect – 86 lat.

Wysokość składki a realne korzyści

Zawierając umowę ubezpieczenia na życie dla seniora trzeba liczyć się z wyższą składką niż w przypadku klientów młodszych, w wieku 30-40 lat. Firmy ubezpieczeniowe rekompensują sobie statystycznie krótszy okres płacenia składek, podwyższając ich wysokość. W efekcie np. 40-letni klient będzie płacił 57 zł miesięcznie w towarzystwie Aviva za ubezpieczenie „Dla Najbliższych” na kwotę 10 000 zł, a 63-latek zapłaci już 85 zł.

Niska składka ubezpieczeniowa powinna wzbudzić nasze podejrzenia. Może ona oznaczać bardzo niską sumę gwarantowaną po śmierci ubezpieczonego. Podczas poszukiwań najlepszej oferty, warto zainteresować się taką, w której wysokość należnego świadczenia nie jest narzucona z góry. 

Przykładowo:

  • W Życie Direct oferowane jest ubezpieczenie „Spokój Bliskich” kierowane do osób w wieku od 18. do 85. roku życia, którzy sami wybierają sumę ubezpieczenia. Może ona wynosić od 4 tys. zł do 300 tys. zł. Inną polisą w Życie Direct jest „Dodatkowy Zasiłek Pogrzebowy” wypłacany w wysokości 4 tys. zł. Jeśli taką polisę wykupuje klient w wieku 70 lat, będzie płacił składkę w wysokości 42 zł miesięcznie.
  • W towarzystwie Generali, przy polisie „Generali Lew Senior”, czyli ubezpieczeniu na życie dla osób między 50. a 75. rokiem życia, suma ubezpieczenia wyniesie od 5 do 20 tys. zł, a minimalna miesięczna składka 25 zł.
  • Inną propozycję ma firma 4life Direct, które oferuje ubezpieczenie dla osób starszych „Moi Bliscy” z sumą gwarancyjną w wysokości od 1000 do 10 000 zł. Polisa kosztuje od 3 zł dziennie.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Ubezpieczenie na życie seniora może posiadać liczne wyłączenia od odpowiedzialności towarzystwa, z którymi powinniśmy się zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy. Najczęściej ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, jeśli śmierć klienta nastąpiła:

  • w wyniku choroby przewlekłej, samobójstwa lub samookaleczenia (w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczeniowej),
  • w wyniku zażycia leków nieprzepisanych przez lekarza prowadzącego, środków odurzających, alkoholu czy narkotyków,
  • w wyniku czynnego udziału w przestępstwie.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie dla seniora?

Klient szukający najlepszego ubezpieczenia na życie powinien rozważyć, jakie ma oczekiwania – czy chce jedynie zabezpieczyć swoją rodzinę przed niedostatkiem, zapewnić jej pieniądze na zorganizowanie pochówku po jego śmierci, czy też chciałby zagwarantować sobie środki na leczenie i rehabilitację. Od tego w dużym stopniu zależy wybór konkretnej polisy ubezpieczenia na życie. Poszczególne oferty ubezpieczenia warto porównać ze sobą pod kątem wysokości składki i sumy ubezpieczenia. Przy podpisywaniu umowy trzeba uważać na wszelkie wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej towarzystwa. Senior nie powinien godzić się na proponowane warunki przed przeczytaniem i zapoznaniem się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.