Nasz pracodawca oferuje nam zakup pakietu medycznego? Sprawdźmy, kiedy to jest dobra decyzja. Oferty różnią się od siebie zakresem swoich możliwości, a każdy z nas ma zupełnie inne oczekiwania względem takiego pakietu.

Na rynku dostępnych jest wiele ofert, zatem samodzielnie zobaczmy i porównajmy – co będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem. Sprawdzamy pod tym kątem kilka ofert pakietów medycznych dedykowanych firmom w Allianz, Compensa, PZU, Inter Polska, Polmed, Lux Med i Medicover.

Pakiet medyczny – na czym polega?

Pakietem medycznym nazywamy grupowe ubezpieczenie zdrowotne. Jest to produkt ochronny, który w ramach miesięcznego abonamentu zapewnia dostęp do określonych usług – konkretnych badań, wizyt u specjalistów, szczepień, drobnych zabiegów oraz wizyt domowych lekarza lub pielęgniarki.

Podmiot, który nas ubezpieczenia najczęściej współpracuje z konkretną siecią prywatnych placówek medycznych. W sytuacji, gdy w pobliżu miejsca naszego zamieszkania nie mamy dostępu do przychodni takiej sieci – możemy liczyć na zwrot kosztów badania lub leczenia.

Umowę z ubezpieczycielem zawieramy na czas 12 miesięcy. Ochronę możemy kontynuować, zgłaszając wcześniej taką chęć ubezpieczycielowi.

Powinniśmy pamiętać o tym, że nie tylko cena odgrywa rolę w takim pakiecie, ale również to, czego my potrzebujemy i możemy potrzebować w najbliższym czasie. Zastanówmy się czy mamy jakieś określone problemy zdrowotne – czy mamy alergie, nawracające infekcje, problemy ze wzrokiem, trawieniem albo hormonami? Być może odwiedzamy regularnie jakiegoś specjalistę? Kupując pakiet, możemy wykorzystać jego możliwości i zaoszczędzić na prywatnych wizytach, jak również uzyskać szybki dostęp do specjalisty. Dzięki pakietowi medycznemu na wizytę u lekarza specjalisty nie będziemy czekać dłużej niż kilka dni roboczych. Dodatkowo – taka wizyta nie wymaga skierowania.

Na poszczególnych ofertach, przyjrzyjmy się temu, co oferują poszczególne produkty. To ułatwi nam późniejszy wybór odpowiedniego pakietu medycznego. 

Pakiet medyczny Allianz – 48 lekarzy specjalistów

Pracownik, który przystąpi do polisy zdrowotnej Allianz, otrzymuje bezgotówkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w sieci ponad 2 000 placówek medycznych na terenie całego kraju. W sytuacji skorzystania z usług poza siecią placówek medycznych, które współpracują z Allianz, możliwa jest częściowa refundacja kosztów leczenia.

Allianz nie wymaga przeprowadzenia badań lekarskich przy przystąpieniu do ubezpieczenia, zapewnia dostęp do specjalistów bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także:

 • 6 wariantów ubezpieczenia,
 • możliwość objęcia ochroną również członków rodziny,
 • ochronę indywidualną, dla partnera, rodzinną i dla rodzica,
 • pakiet świadczeń opiekuńczych (assistance) 24/7,
 • proste umówienie wizyty lekarskiej przez telefon, internet lub osobiście w placówce
 • refundację kosztów.

Zakres opieki medycznej oferowanej w ramach Allianz Opieka Zdrowotna obejmuje w najszerszym wariancie: dostęp do lekarzy aż 48 specjalizacji, ponad 60 zabiegów ambulatoryjnych, ponad 280 badań z krwi, moczu i kału, ponad 260 badań specjalistycznych, dostęp do profilaktycznych szczepień, usługi prowadzenia ciąży i zwrot kosztów uczestnictwa w szkole rodzenia, a także rehabilitację i leczenie stomatologiczne.

W ramach pakietu Assistance ubezpieczony pracownik firmy będzie miał zapewnione:

 • dostarczenie leków,
 • organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji w domu albo w poradni rehabilitacyjnej oraz zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego,
 • opiekę pielęgniarki i pomoc domową po hospitalizacji,
 • wizyty pielęgniarki po wypadku,
 • pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych,
 • infolinię: medyczną, Baby Assistance i Zdrowe Odżywianie,
 • pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem,
 • transport medyczny do i z placówki medycznej oraz pomiędzy placówkami.

Z polisy zdrowotnej może skorzystać ubezpieczony pracownik, ale również jego bliscy – partner lub małżonek, dziecko (własne lub przysposobione) do ukończenia 25 roku życia, rodzice lub teściowie pracownika.

Pakiet medyczny Compensa – wizyty domowe bez limitu

Compensa Zdrowie to 5 wariantów ubezpieczenia zapewniających dostęp do konsultacji lekarskich i wielu innych świadczeń medycznych. 

Część usług medycznych w polisa jest nielimitowana. To m.in.:

 • konsultacje lekarskie lekarzy specjalistów,
 • konsultacje profesorskie dostępne na podstawie skierowania,
 • badania diagnostyczne bez limitów, np. kontrasty w tomografii komputerowej czy rezonansie magnetycznym, 
 • badania laboratoryjne: morfologia z rozmazem, badanie kału i moczu,
 • wizyty domowe.

Ubezpieczony pracownik ma zagwarantowaną opiekę medyczną podczas urlopu i wyjazdów za granicę na podstawie ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą (cały świat). 

Co oferują pakiety medyczne Compensa?

pakiet

BASICBASIC PLUSBASIC COMPLEXPLUSCOMPLEX

Konsultacje lekarskie

8 specjalistów19 specjalistów27 specjalistów19 specjalistów27 specjalistów

Zabiegi ambulatoryjne

Badania diagnostyczne

podstawowepodstawowe specjalistycznepodstawowe specjalistycznepodstawowe specjalistycznepodstawowe specjalistyczne

Opieka pielęgniarska

Szczepienia

grypagrypa, żółtaczka Bgrypa, żółtaczka Bgrypa, żółtaczka Bgrypa, żółtaczka B

Przegląd stomatologiczny + usuwanie kamienia

Wizyty domowe

Rehabilitacja

Travel + protetyka NW

dodatkowododatkowododatkowododatkowododatkowo

Medycyna pracy

Tabela 1. Opracowanie na podstawie oferty Compensa Zdrowie.

Pakiet medyczny PZU – 4 wersje do wyboru

PZU dysponuje produktem PZU Plan na Zdrowie. To m.in. .prywatne konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne po wypadku lub w ciężkiej chorobie i gwarancja stałej wysokości składki przez cały okres ubezpieczenia.

Z ubezpieczenia może skorzystać osoba fizyczna (również prowadząca działalność gospodarczą), a także firma czy instytucja. Opieka medyczna obejmuje osoby do 65 roku życia, ich małżonków lub partnerów życiowych do 65 roku życia, ich dzieci do 18 roku życia lub – jeśli się uczą – do 25 roku życia.

Polisa zawiera 4 warianty, a dla każdego z nich:

 • konsultacje lekarskie bez skierowań,
 • badania diagnostyczne,
 • zabiegi rehabilitacyjne,
 • dostęp do ponad 2000 prywatnych placówek medycznych w ponad 500 miastach w Polsce,
 • wsparcie infolinii czynnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Co oferują pakiety medyczne PZU?

pakiet

Plan na Zdrowie - podstawaW Ciężkiej Chorobie - dodatkowoW Leczeniu Nowotworu - dodatkowoW Trosce o Ciebie - dodatkowo

zakres

organizacja oraz pokrycie
kosztów świadczeń w razie wystąpienia nieszczęśliwych
wypadków, które zaszły w okresie
ubezpieczenia
organizacja oraz
pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu wystąpienia
w okresie ubezpieczenia ciężkiej choroby
organizacja
oraz pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych w tym m.in.
drugiej opinii medycznej a także wypłaty świadczenia z tytułu
wystąpienia w okresie ubezpieczenia – nowotworu złośliwego
organizacja oraz pokrycie
kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu wystąpienia w okresie
ubezpieczenia: nieszczęśliwego wypadku, choroby albo nagłego
stanu chorobowego zagrażającego życiu lub zdrowiu, który
wymaga udzielenia pomocy medycznej

Tabela 2. Opracowanie na podstawie oferty PZU Plan na Zdrowie.

Pakiet medyczny INTER Polska – wizyta u specjalisty do 5 dni

Oferta grupy INTER Polska nie należy do drogich, ponieważ cena składki zaczyna się od 2 zł dziennie. W przypadku grupy INTER Polska możemy liczyć na ofertę, która zapewni nam:

 • pełną swobodę w wyborze placówki i lekarza,
 • nielimitowane wizyty u specjalistów dla dorosłych i dzieci,
 • szybkie terminy wizyt (maksymalnie 2 dni do lekarza POZ, maksymalnie 5 dni do lekarza specjalisty),
 • wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki bez ograniczeń,
 • zapewnienie transportu medycznego,
 • rehabilitację po wypadku,
 • pomoc psychologa,
 • szeroki zakres nielimitowanych badań diagnostycznych i laboratoryjnych.

Pakiet medyczny LUX MED – ochrona dla pojedynczego pracownika 

Pakiet LUX MED uwzględnia dopasowanie wysokości składki do potrzeb pracowników, zatem umożliwia różne warianty cenowe. Ceny nie należą jednak do wysokich, ponieważ ochronę zdrowotną można nabyć od 45 zł miesięcznie.

Oprócz możliwości korzystania z placówek LUX MED można także wykonywać wizyty oraz badania w placówkach, które współpracują z ubezpieczycielem. Dzięki temu – na wizytę można udać się w miejsce, które jest nam bardziej dogodne.

Pakiet LUX MED oferuje trzy warianty w zależności od wielkości firmy:

 • pakiet dla jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • pakiet dla firmy od 2 do 50 pracowników,
 • pakiet dla firm powyżej 50 pracowników.

Pakiet medyczny Polmed – składka od 19 zł miesięcznie

Firma Polmed ma przygotowany bardzo różnorodny plan ochrony zdrowia. Posiada aż 5 pakietów w różnych cenach i o różnych zakresach możliwości.

Jak przedstawia tabela – ceny nie należą do wysokich, a w ramach konkretnego produktu można całkiem sporo otrzymać. Grupa Polmed dodatkowo umożliwia korzystanie z ponad 3000 placówek na terenie całej Polski.

Co oferują pakiety medyczne Polmed?

pakiet

BRONZESILVERGOLDPLATINUMVIP

Podstawowa opieka zdrowotna

Kompleksowa opieka specjalistów

Prowadzenie ciąży

Rehabilitacja

Chirurgia jednego dnia

Wizyty domowe

Składka miesięczna

19 zł32 zł45 zł75 zł145 zł

Tabela 3. Opracowanie własne na podstawie oferty Polmed.

Pakiet medyczny Medicover – za 125 zł bez limitów i bez dopłat

Medicover proponuje ubezpieczenie dla firm małych i średnich oraz większych, liczących ponad 70 pracowników. Zakres cenowy jest spory, ponieważ ceny wynoszą od 30 zł do 125 zł miesięcznie. Dzięki temu na pakiet zdecydować się może każdy według własnych preferencji.

6 pakietów różni się nie tylko ceną, ale także ewentualnymi dopłatami do niektórych konsultacji lekarskich. Tam, gdzie wizyty są dodatkowo płatne można skorzystać z rabatu w wysokości 20%w ramach składki miesięcznej.

Co oferują pakiety medyczne Medicover?

pakiet

Medicover BasicMedicover Basic PlusMedicover StandardMedicover Standard PlusMedicover ClassicMedicover Classic Plus

Liczab konsultacji lekarskich

8bez limitulimitowana, 
koszt wizyty 15 zł
bez limitu i bez płatnych wizytbez limitu, 
koszt wizyty 15 zł

bez limitu i bez dopłat

Dodatki

szczepienie przeciw grypie

szczepienie przeciwko grypie,
zabiegi pielęgniarskie

RTG klatki piersiowej, badanie dna oka, szczepienie przeciwko grypie z wizytą kwalifikacyjną oraz wizyta profilaktyczna

diagnostyka rozszerzona, dopłata 15 złAll Risk, 
bez dopłat

Zniżki

20% przy konsultacjach u lekarzy specjalistów oraz na badania diagnostyczne

20% na wizyty u specjalistów oraz badania diagnostyczne

Składka miesięczna

30 zł42 zł51 zł80 zł82 zł125 zł

Tabela 4. Opracowanie własne na podstawie oferty Medicover.

Pakiety medyczne dla firm – warto czy nie?

W przypadku zakupu pakietu medycznego w miejscu pracy – nie mamy możliwości wyboru, zatem nie znamy możliwości innych, konkurencyjnych ofert. Wybór ogranicza się jedynie do dwóch lub trzech wariantów cenowych.

Dla kogo jest to ubezpieczenie? Otóż z takiej oferty skorzystać może każdy z nas. Umowa obejmuje nas ochroną na 12 miesięcy, zatem w razie braku satysfakcji z produktu, możemy nie kontynuować ubezpieczenia. Jeżeli jednak uznamy, że ochrona nie jest dla nas wystarczająca, ponieważ np. nie gwarantuje nam specjalisty, którego musimy regularnie odwiedzać – możemy wybrać pakiet samodzielnie na zasadzie ubezpieczenia indywidualnego. Dzięki temu możemy wybrać produkt, który będzie dopasowany do naszych potrzeb.

Ważne informacje

1. Grupowy pakiet medyczny możemy kupić wyłącznie za pośrednictwem pracodawcy

2. Polisę zdrowotną warto wybrać w oparciu o własne potrzeby oraz problemy zdrowotne

3. Dzięki polisie zdrowotnej zyskamy szybkie terminy wizyt u specjalistów bez konieczności skierowania

4. Przed zakupem warto porównać oferty i wybrać dla siebie najlepsze rozwiązanie