Student, który posiada ubezpieczenie NNW może liczyć na wsparcie finansowe w sytuacji, gdy dojdzie u niego do wypadku, pobytu w szpitalu czy konieczności rehabilitacji. Jest to rozwiązanie dostępne dla osób, które studiują i nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Taką ochronę można uzyskać od 25 zł rocznie.

Ubezpieczenie NNW to nieduży wydatek, który może zagwarantować pomoc w trudnych sytuacjach. Nie sposób przewidzieć wypadku oraz jego konsekwencji, przez co świadczenie z ubezpieczenia w wysokości 1 000 zł lub 10 000 zł może być istotną formą pomocy, gdy dojdzie do nieoczekiwanych zdarzeń, a ich efekty będą dla nas odczuwalne przez dłuższy czas.

Na przykładzie kilku polis NNW dla studenta sprawdziliśmy, ile wynoszą składki, co wchodzi w skład ubezpieczenia, na jak wysokie odszkodowanie można liczyć i kiedy polisa nie działa.
 

Sprawdź NNW dla studentów!

Na czym polega ubezpieczenie NNW dla studenta? 

Polisa NNW to rodzaj ubezpieczenia, które oferuje wsparcie finansowe w sytuacjach następstw nieszczęśliwych wypadków. Obejmują ono głównie okoliczności wystąpienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Do takich zdarzeń zaliczyć można między innymi złamania, poparzenia, wypadki komunikacyjne lub pobyt w szpitalu. Wyżej wymienione sytuacje stanowią podstawę do otrzymania odszkodowania.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zabezpiecza studenta na okres 12 miesięcy. Wygodnym rozwiązaniem jest składka w ujęciu rocznym, płatna jednorazowo z góry. Ubezpieczenie NNW można nabyć zarówno za pośrednictwem uczelni, jak i samodzielnie — wówczas ma się możliwość wybrania oferty, która najbardziej odpowiada prywatnym oczekiwaniom i zapewnia maksymalną formę ochrony.

Dobry pakiet w ramach polisy chroni studenta nie tylko podczas ćwiczeń oraz wykładów, lecz także w czasie nauki, praktyki czy w drodze na uczelnię. Obowiązuje również w domu, w trakcie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych bądź hobbystycznych, a nawet wakacji. Ubezpieczenie NNW dla studentów to całodobowa ochrona, niezależnie od miejsca przebywania osoby objętej taką polisą. Oferty wielu towarzystw ubezpieczeniowych są zwykle bardzo atrakcyjne i starannie przygotowywane dla studentów. Co więcej, taka polisa nie wiąże się również z bardzo wygórowanym wydatkiem.

PAMIĘTAJ!
Warunkiem przystąpienia do polisy NNW jest nie tylko posiadanie statusu studenta, ale i wiek - do ukończenia 26 roku życia.

Na jaką ochronę z polisy NNW może liczyć student? 

Zakupienie określonej polisy NNW najczęściej oferują placówki edukacyjne takie jak: żłobki, przedszkola, szkoły, oraz uczelnie wyższe. Zakup ubezpieczenia za pośrednictwem uczelni wiąże się jednak z pewnym ryzykiem. Przede wszystkim studenci mają wówczas ograniczony wybór, ponieważ placówka proponuje jedynie taką polisę, która należy do towarzystwa, z którym ma oficjalnie podpisaną umowę. Brak wyboru skutkuje obawami, że za podobny pakiet ubezpieczenia student mógłby zapłacić znacznie mniej. Pozostałą niedogodnością może być zbyt wąski zakres ochrony lub niskie kwoty odszkodowania.

Zakres ochrony ubezpieczenia NNW dla studenta, w zależności od wybranej oferty, jest bardzo rozbudowany, a same pakiety są przygotowywane na niezwykle atrakcyjnych warunkach. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku polisy dla uczniów szkół podstawowych lub średnich. Co najważniejsze, studenckie NNW nie jest samo w sobie sporym wydatkiem. Opłaty zaczynają się już od kwoty około 25 złotych miesięcznie przy ogólnej sumie ubezpieczenia wynoszącej nawet 100 000 złotych. Składka jest naprawdę niewysoka, a bezpieczeństwo i pomoc w trudnych sytuacjach z tytułu takiej polisy może okazać się niezbędna.

Ochrona, jaką zapewnia ubezpieczenie NNW dla studenta to:

 • śmierć w razie nieszczęśliwego wypadku — w tym zdarzenia komunikacyjnego lub np. udaru mózgu,
 • uszkodzenie ciała — w wyniku nieoczekiwanego zdarzenia,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu — np. złamania, skręcenia, zwichnięcia, jak również urazy występujące w wyniku napadu epileptycznego. Wypłata świadczenia obowiązuje także po śmierci studenta lub jego rodzica,
 • zdiagnozowanie poważnej choroby — np. nowotworu,
 • wypadek w trakcie uprawiania sportu — dotyczy to zarówno aktywności rekreacyjnej oraz wyczynowej,
 • assistance — opieka lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, dostawa niezbędnych leków, zapewnienie rehabilitacji oraz transportu medycznego,
 • pobyt w szpitalu — np. w wyniku ulegnięcia wypadkowi bądź choroby (w tym COVID-19),
 • zwrot niezbędnych kosztów leczenia oraz rehabilitacji — pokrycie wszystkich kosztów, które są następstwem nieszczęśliwego wypadku. Takie ubezpieczenie pokrywa np. zakup lekarstw lub profesjonalnego sprzętu medycznego.

Prócz standardowego pakietu ochronnego towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także pomoc w zakresie walki z cyberprzemocą oraz hejtem w internecie. Cyberprzemoc objawia się w rozmaitych formach — może to być zamieszczanie obraźliwych komentarzy, udostępnianie prywatnych treści bądź zdjęć, czy nawet publiczne wyśmiewanie. W ramach ubezpieczenia od hejtu w sieci można skorzystać np. z porady psychologa lub informatyka, który zadba o to, aby zamieszczone materiały, będące zakwalifikowane jako hejt, zniknęły z internetu. Taka oferta obejmuje również poradę prawną. Warto wówczas rozważyć takie rozszerzenie polisy, dodatkowo cena tego rozwiązania nie wpływa diametralnie na ogólną wartość ubezpieczenia, a zakres ochrony w tym przypadku jest bardzo korzystny.
 

Ile kosztuje polisa NNW dla studenta? 

Aby w pełni wykorzystać możliwości dotarcia do tanich, a przy tym solidnych ofert ubezpieczeniowych, warto skorzystać z serwisu rankomat.pl i zamieszczonej tam porównywarki cen. Zestawienie ze sobą wielu różnych możliwości jest niezwykle istotne, aby uniknąć zbyt pochopnego podjęcia decyzji, co wiąże się z przepłaceniem za poszczególne oferty.

Na pierwszy rzut oka pakiety ubezpieczeniowe mogą wydawać się podobne, jednak warto zwrócić uwagę na szczegóły dotyczące między innymi zakresu ochrony, czy sumy całkowitej polisy. Co więcej, to właśnie ona ma największe przełożenie na wysokość rocznej składki.  

Przykłady ofert NNW szkolnych

TU

SU

1% trwałego uszczerbku

Hospitalizacja (kwota za każdy dzień)

Koszty leczenia /rehabilitacji

Cena składki

Generali

15 000 – 55 000 zł

100 – 500 zł

40 – 100 zł

2 000 – 10 000 zł

39 – 191 zł

Compensa

50 000 – 100 000 zł

300 – 1 000 zł

10 – 35 zł

4 000 – 8 000 zł

73 – 171 zł

Signal Iduna

12 000 – 60 000 zł

120 – 600 zł

0 – 30 zł

1 200 – 4 000 zł

40 – 182 zł

Wiener

10 000 – 50 000 zł

100 – 500 zł

80 – 80 zł

0 – 15 000 zł

36 – 214 zł

TUZ Ubezpieczenia

10 000 – 50 000 zł

100 – 500 zł

10 – 50 zł

500 – 3 500 zł

25 – 114 zł

Uniqa

20 000 – 100 000 zł

100 – 700 zł

30 – 130 zł

1 500 – 7 000 zł

36 – 244 zł

Aviva

19 000 – 70 000 zł

150 – 700 zł

50 – 100 zł

2 500 – 10 000 zł

39 – 299 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na rankomat.pl

Porównaj polisy NNW dla studentów!

Ubezpieczenie NNW dla studentów w Generali

W przypadku podstawowej wersji polisa NNW w Generali może kosztować jedynie 39 zł miesięcznie. W tym przypadku oferta zapewnia:

 • 15 000 zł za nieszczęśliwy wypadek,
 • 100 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu,
 • 40 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu,
 • 2000 zł za leczenie szpitalne.

Uwzględniając minimalną cenę, zakres ochrony oferowany przez Generali jest dosyć szeroki. Student decydujący się na taką ofertę może liczyć na zabezpieczenie w przypadku pobytu w szpitalu, uszczerbku na zdrowiu, czy utraty rodzica.

Ubezpieczenie NNW dla studentów w Signal Iduna

Polisa NNW w ramach tego towarzystwa ubezpieczeniowego może kosztować od 53 do 182 zł. W ramach tańszego wariantu polisa zapewnia studentowi:

 • 12 000 zł za nieszczęśliwy wypadek, 
 • 120 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu,
 • 30 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu,
 • 1200 zł za leczenie szpitalne.

Powyższy zakres ochronny uwzględnia również wypłatę świadczenia z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady, a także porażenia piorunem, zatrucia gazami, substancjami chemicznymi czy nawet ataki padaczki.

Ubezpieczenie NNW dla studentów w Wiener

 Wiener TU oferuje minimalną składkę w wysokości 37 zł, a maksymalną o wartości 368. W ramach droższego rozwiązania można liczyć na:

 • 100 000 zł za nieszczęśliwy wypadek, 
 • 1000 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu,
 • 80 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu,
 • 30 000 zł za leczenie szpitalne.

W tym wariancie student może liczyć na dodatkowe świadczenie w wysokości aż 1000 zł za operację chirurgiczną, 50 proc. SU za uwzględnienie aktów terroru oraz koszty operacji plastycznej.

Ubezpieczenie NNW dla studentów w TUZ

Ubezpieczenie NNW w TUZ może kosztować od 36 zł do maksymalnie 114 zł, a student otrzymuje sześć wariantów do wyboru. Najtańsza z opcji zapewnia:

 • 10 000 zł za nieszczęśliwy wypadek,
 • 600 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu,
 • 30 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu,
 • 4000 zł za leczenie szpitalne.

Oprócz świadczeń za ukąszenia przez owady oraz ugryzienia. Student może również liczyć na wypłatę z tytułu oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia mózgu oraz interwencji lekarskiej.

Ubezpieczenie NNW dla studentów w Uniqa

Polisa NNW dla studenta w TU Uniqa może kosztować aż od 36 zł do 221 zł. Dzięki temu każdy może ją dopasować według własnych preferencji. Oferta z najwyższą składką gwarantuje:

 • 80 000 zł za nieszczęśliwy wypadek, 
 • 500 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu,
 • 130 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu,
 • 5000 zł za leczenie szpitalne.


W ramach ubezpieczenia student otrzymuje również ochronę w trakcie uprawiania sportów, pokrycie kosztów związanych z usunięciem kleszcza itd. Warto wspomnieć, że Uniqa oferuje także świadczenie z tytułu hejtu w internecie — koszt takiego rozszerzenia to jedynie 21 zł.

Kiedy polisa NNW dla studenta nie wystarczy?

Przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem, należy dokładnie zapoznać się z jej treścią. Niezwykle istotny jest tutaj zapis o wyłączeniach z odpowiedzialności. Taki punkt opisuje okoliczności wypadku, które nie podlegają pod wypłatę świadczenia. Najczęściej dotyczą one uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku np. próby popełnienia przestępstwa, samobójstwa, uprawiania sportów ekstremalnych, bójek, protestów lub przebywania w krajach, na których toczą się działania wojenne.

Oprócz wyłączeń odpowiedzialności warto również sprawdzić zapis o limitach świadczeń. Określają one liczbę zdarzeń polisowych przewidzianych na rok polisowy. To oznacza, że złamanie kości po raz trzeci w ciągu jednego roku może nie zapewnić odszkodowania w sytuacji, gdy ubezpieczyciel przewiduje wyłącznie dwa takie zdarzenia. 

Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy NNW dla studenta?

W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy wszystkie istotne zapisy znajdują się w umowie sporządzonej przez ubezpieczyciela. W związku z tym warto sprawdzić takie elementy jak suma ubezpieczenia, zakres ochrony oraz kwota odszkodowania. Warto zainteresować się również dodatkową ochroną i sprawdzić, co w tym zakresie oferują konkurencyjne firmy ubezpieczeniowe.

Dla studenta ważnym rozszerzeniem ochrony może okazać się pakiet chroniący przed hejtem oraz cyberprzemocą. Nowe miejsce zamieszkania, nowe znajomości mogą nieść za sobą pewne ryzyko, a rozwiązaniem może być właśnie polisa NNW.

- mówi Ewelina Ratajczak, ekspertka do spraw ubezpieczeń serwisu rankomat.pl

Gdzie można kupić polisę NNW dla studenta?

Zdecydowanie najszybszym i najwygodniejszym sposobem jest skorzystanie z porównywarki ubezpieczeń, która szybko dokona zestawienia poszczególnych ofert na rynku. Wystarczy zaznaczyć jaki rodzaj polisy nas interesuje oraz uwzględnić istotne parametry w zakresie ochrony.

Na tej podstawie zostanie przygotowana specjalistyczna oferta, która uwzględni wszystkie indywidualne potrzeby. Dzięki porównywarce można zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze, i wybrać najtańsze możliwe rozwiązanie o oczekiwanej charakterystyce.
 

Sprawdź NNW dla studentów!

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie NNW dotyczy zarówno dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola, szkoły, jak i studentów

2. Umowa w ubezpieczeniu NNW jest zawierana na 12 miesięcy

3. Ochroną objęte zostać mogą osoby, które nie ukończyły 26 roku życia

4. Indywidualna polisa NNW dla studenta to wydatek już od poniżej 40 zł rocznie

FAQ - najczęściej zadawane pytania o NNW dla studentów

 1. Czy ubezpieczenie NNW chroni również w czasie nauki zdalnej?

  Tak, polisa NNW zapewnia ochronę zarówno w trakcie zajęć stacjonarnych, jak i zdalnych. Ochrona trwa całą dobę i działa zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 2. Jak polisa NNW może pomóc w przypadku koronawirusa?

  Ubezpieczenie NNW może zagwarantować świadczenie związane z ciężkim przebiegiem choroby COVID-19. Podstawą jest przede wszystkim hospitalizacja wynikająca z zarażenia się koronawirusem.

 3. Czy student może mieć więcej niż jedno ubezpieczenie NNW?

  Tak, można posiadać kilka ubezpieczeń NNW. Jedynym ograniczeniem jest wiek studenta - większość polis NNW ubezpiecza do 26 roku życia. Dodatkowe ubezpieczenie zwiększa kwotę odszkodowania. 

 4. Czy studenci zaoczni również mogą się ubezpieczyć przez NNW?

  Tak, ubezpieczenie NNW dla studentów obejmuje również studia zaoczne. Dla ubezpieczyciela nie ma znaczenia tryb nauki.