Pokrycie kosztów za wypadek, rehabilitację czy pobyt w szpitalu to tylko niektóre z zalet ubezpieczenia NNW dla studentów. Z takiej polisy mogą skorzystać młodzi ludzie do 26 roku życia, płacąc zaledwie 36 zł rocznie.

Niska cena polisy NNW dla studenta jest kluczowa, ponieważ studia to czas, w którym finanse nie są priorytetem. W trakcie nauki może za to dojść do wielu nieprzewidzianych wypadków i zdarzeń. Wtedy wypłata z polisy rzędu 1000 czy 10 000 zł może okazać się bezcenna.

Na przykładzie kilku polis NNW dla studenta sprawdziliśmy, ile wynoszą składki, co wchodzi w skład ubezpieczenia, na jak wysokie odszkodowanie można liczyć i kiedy polisa nie działa.
 

Sprawdź NNW dla studentów!

Na czym polega ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Polisa NNW zabezpiecza ubezpieczonego studenta przez 12 miesięcy.

Składka jest roczna i płatna jednorazowo z góry.

PAMIĘTAJ!
Warunkiem przystąpienia do polisy NNW jest nie tylko posiadanie statusu studenta, ale i wiek - do ukończenia 26 roku życia.

Gdzie można kupić polisę NNW dla studenta?

Zakup polisy NNW najczęściej oferuje placówka edukacyjna – żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, ponadpodstawowa, jak wyższa szkoła – studium, kolegium. W tym przypadku będzie to uczelnia wyższa, jednak takie rozwiązanie niesie ze sobą pewne ryzyko. Przede wszystkim uczelnia zaproponuje tylko jedną polisę (towarzystwa, z którym ma podpisaną umowę). Brak wyboru powoduje, że student nie wie, czy za podobne ubezpieczenie mógłby zapłacić mniej. Kwestie finansowe w wieku studenckim są niezwykle istotne. Innym ryzykiem jest zakup polisy o zbyt wąskim zakresie ochrony czy na bardzo niskie kwoty odszkodowania.

Dlatego warto wcześniej sprawdzić polisy NNW dla studenta w porównywarce i wybrac dla siebie najlepszą ofertę pod względem ceny, zakresu czy odszkodowania.

Na jaką ochronę z polisy NNW może liczyć student? 

Polisa NNW dla studenta kupowana indywidualnie to ubezpieczenie grupowe. Można zdecydować się na któryś wariant cenowy, natomiast zakres ochrony i wysokość odszkodowania w danym wariancie są przypisane na stałe. 

W zakresie ochrony znaleźć można te same zdarzenia, mające związek z życiem i zdrowiem ubezpieczonego studenta, jak:

 • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
 • uraz spowodowany przez nieszczęśliwy wypadek (złamanie, skręcenia, wstrząs mózgu, utrata zębów itp.),
 • pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt w szpitalu z powodu poważnego zachorowania,
 • pokrycie kosztów wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego,
 • ukąszenie.

Każde z wymienionych zdarzeń to inna wysokość odszkodowania. Wariant droższy będzie oznaczał większe świadczenie za wypadek czy pobyt w szpitalu.

Ile kosztuje polisa NNW dla studenta? 

Rankomat.pl umożliwia znalezienie różnych ofert polis NNW, m.in. Generali, Proama, Signal Iduna, Wiener, TUZ i Uniqa. Polisy na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, ale różnią się od siebie pod względem poszczególnych świadczeń.

Przykładowo, suma ubezpieczenia może wynosić od 10 000 zł do 80 000 zł, co wpływa oczywiście na cenę samego ubezpieczenia. Cena podyktowana jest wysokością SU oraz wybranym wariantem ochrony. Wysokość składki może się wahać między kwotą 36 zł a nawet 221 zł. 

Trwały uszczerbek na zdrowiu, czyli przykładowo złamanie kości, którego uszczerbek zostanie ustalony w wysokości 5% - może zapewnić świadczenie od 600 zł do 3000 zł. Tutaj warto również sprawdzić czy polisa uwzględnia rehabilitację, co pozwala na pokrycie kosztów z nią związanych. Część ofert nie zapewnia takiego rozwiązania, jednak wiele ubezpieczeń gwarantuje pokrycie kosztów do kwoty nawet 15 000 zł. 

Podobnie należy zwracać uwagę na świadczenie z tytułu hospitalizacji – każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje inną wysokość świadczenia. W przypadku polisy TU Signal Iduna kwota za każdy dzień hospitalizacji można otrzymać od 0 zł do 30 zł, a z kolei TU Uniqa zapewnia w tym zakresie świadczenie od 30 zł do 130 zł za każdy dzień pobytu. Warunkiem jest trafienie do szpitala po nieszczęśliwym wypadku, a sam pobyt musi być dłuższy niż 3 dni. 

Podczas porównywania ofert warto również zwrócić uwagę na to, czy polisa NNW oferuje pomoc w razie poważnego zachorowania oraz zachorowania na COVID-19. W dokumencie OWU znaleźć można listę chorób, które zostają objęte ochroną. 

Ważnym elementem ochrony jest również operacja plastyczna oraz odbudowa stomatologiczna zębów. Warunkiem obu form pomocy jest wcześniejsze wystąpienie nieszczęśliwego wypadku. 

Roczny koszt polisy NNW dla studenta

TUGeneraliProamaSignal IdunaWienerTUZ

Uniqa

Suma
ubezpieczenia

15 000 -
55 000 zł
15 000 -
55 000 zł

12 000 -
60 000 zł

10 000 -
50 000 zł
10 000 -
50 000 zł

20 000 -
80 000 zł

Trwały
uszczerbek
(1%)

100 - 500 zł100 - 500 zł120 - 600 zł100 - 500 zł100 - 500 zł100 - 500 zł

Ochrona
COVID-19

TAKTAKTAKNIETAKTAK

Pobyt w szpitalu
w wyniku NW -
za każdy dzień

40 - 100 zł40 - 100 zł0 - 30 zł80 zł20 - 100 zł30 - 130 zł

Poważne
zachorowanie

TAKTAKTAKTAKTAKTAK

Koszty leczenia
i rehabilitacji

2000 -
10 000 zł
2000 -
10 000 zł
1200 -
4000 zł
0 -
15 000 zł
500 -
2500 zł

1500 -
5000 zł

Koszty operacji
plastycznej
w wyniku NW

TAKTAKNIETAKTAKTAK

Odbudowa
stomatologiczna
zębów

TAKTAKTAKTAKTAKTAK

Roczna składka

39 - 191 zł

39 - 191 zł40 - 182 zł36 - 214 zł36 - 114 zł36 - 221 zł

Źródło: rankomat.pl

Porównaj polisy NNW dla studentów!

Ubezpieczenie NNW dla studentów w Generali 

W podstawowej wersji ubezpieczenie NNW Generali może kosztować miesięcznie 39 zł. Cena polisy jest jednak zależna od zakresu ochrony. W tym przypadku polisa zapewnia:

 • 15 000 zł za nieszczęśliwy wypadek,
 • 100 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu,
 • 40 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu,
 • 2000 zł za leczenie szpitalne, 
 • 1000 zł z tytułu poważnego zachorowania,
 • 2000 zł z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna.

W minimalnej cenie ubezpieczenia zakres ochrony, jaką oferuje Generali, jest dość szeroki. Student, który zdecyduje się na tę polisę, może zyskać zabezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu, uszczerbku na zdrowiu lub utraty rodzica. Polisa uwzględnia również pobyt w szpitalu wynikający z zatrucia pokarmowego, ukąszenie przez owady lub pogryzienie przez zwierzęta, a także pomoc psychologa.

Ubezpieczenie NNW dla studentów w Proama

Ubezpieczenie NNW szkolne w Proama oferuje ochronę dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Minimalna składka polisy tego towarzystwa ubezpieczeniowego wynosi 39 zł, maksymalna z kolei to koszt sięgający 191 zł. W ramach drugiego wariantu student lub uposażeni zyskują:

 • 55 000 zł za nieszczęśliwy wypadek, 
 • 500 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu, 
 • 100 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu, 
 • 10 000 zł za leczenie szpitalne,
 • 300 zł jednorazowego świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby (również COVID-19),
 • 2000 zł z tytułu poważnego zachorowania,
 • 5000 zł z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna.

Ten wariant zapewnia nie tylko szeroką ochronę dla studenta, ale również wysokie świadczenia. Student może oprócz powyższych świadczeń uzyskać również środki na pomoc psychologa, świadczenie z tytułu zakażenia sepsą oraz zwrot kosztów leków wskutek choroby.

Ubezpieczenie NNW dla studentów w Signal Iduna

Polisa NNW dla studenta w towarzystwie ubezpieczeniowym Signal Iduna może kosztować od 53 zł do 182 zł. W ramach tańszego wariantu cenowego polisa NNW zapewnia:

 • 12 000 zł za nieszczęśliwy wypadek, 
 • 120 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu,
 • 30 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu,
 • 1200 zł za leczenie szpitalne,
 • 1500 zł z tytułu poważnego zachorowania,
 • 1000 zł z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna.

Ten model ochrony uwzględnia również świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady, porażenie piorunem, zatrucie gazami oraz substancjami chemicznymi oraz ataki padaczki. 

Ubezpieczenie NNW dla studentów w Wiener

Innym rozwiązaniem jest z kolei ubezpieczenie NNW oferowane przez TU Wiener. Minimalna składka w tym TU kosztuje 58 zł, maksymalna 214 zł. W ramach tego drugiego rozwiązania student lub uposażeni mogą liczyć na:

 • 50 000 zł za nieszczęśliwy wypadek, 
 • 500 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu,
 • 80 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu,
 • 15 000 zł za leczenie szpitalne,
 • 1000 zł z tytułu poważnego zachorowania,
 • 4000 zł z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna. 

Student może również liczyć na świadczenie w wysokości 1000 zł za operację chirurgiczną, 50% SU za uwzględnienie aktów terroru oraz uwzględnia koszty operacji plastycznej. 

Ubezpieczenie NNW dla studentów w TUZ

Ubezpieczenie NNW w TUZ może kosztować od 36 zł do maksymalnie 114 zł, a student otrzymuje sześć wariantów do wyboru. Najtańsza z opcji zapewnia:

 • 10 000 zł za nieszczęśliwy wypadek,
 • 600 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu,
 • 30 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu,
 • 4000 zł za leczenie szpitalne,
 • 1500 zł z tytułu poważnego zachorowania,
 • 1000 zł z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna.

Student może również liczyć na świadczenie z tytułu ukąszenia przez owady lub ugryzienia przez zwierzęta, oparzenia lub odmrożenia, wstrząśnienia mózgu oraz interwencji lekarskiej.

Ubezpieczenie NNW dla studentów w Uniqa

Polisa NNW dla studenta w TU Uniqa może kosztować od 36 zł do 221 zł. Dzięki temu każdy student może dopasować ofertę do swoich możliwości finansowych. Polisa z najwyższą składkę oferuje odszkodowanie w wysokości:

 • 80 000 zł za nieszczęśliwy wypadek, 
 • 500 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu,
 • 130 zł za 1 dzień pobytu w szpitalu,
 • 5000 zł za leczenie szpitalne,
 • 5000 zł z tytułu poważnego zachorowania (również COVID-19),
 • 2500 zł z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna.

W ramach ubezpieczenia student otrzymuje również ochronę w ramach uprawiania sportów wyczynowych, odmrożenia lub oparzenia oraz pokrycie kosztów związanych z usunięciem kleszcza, a także przebadaniem go pod kątem nosicielstwa niebezpiecznych chorób. Innowacyjnym rozwiązaniem, jakie wprowadziło TU Uniqa jest świadczenie z tytułu hejtu w internecie – taka ochrona jest możliwa poprzez rozszerzenie ochrony o umowę dodatkową w cenie 21 zł. Polisa zapewnia wówczas wsparcie prawne oraz IT na kwotę 15 000 zł. 

Ubezpieczenie NNW dla studentów w PZU

Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU wśród ofert ochronnych posiada również polisę NNW dla dzieci i młodzieży. Ubezpieczenie skierowane jest dla dzieci w każdym wieku – zarówno uczęszczających do żłobka, przedszkola, jak i szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. 

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez całą dobę, zarówno w trakcie nauki, jak i w czasie wolnym. Osoba ubezpieczona może liczyć na wsparcie w sytuacji nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji oraz omdlenia, złamania lub zwichnięcia, pogryzienia, pokąsania lub ukąszenia, sepsy, zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.

Ubezpieczyciel zapewnia świadczenie finansowe, ale również można liczyć na zwrot kosztu za zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, odbudowy stomatologicznej zębów stałych, przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych.

Ubezpieczenie NNW dla studentów w Warta

Grupa ubezpieczeniowa Warta posiada w swojej ofercie polisę – Pakiet dla Ucznia. Jest to produkt ochronny, który obejmuje ochroną maksymalnie do 26 roku życia. 

Dodatkowo, oprócz ochrony podstawowej, można rozszerzyć ochronę o OC dla studenta. Takie rozwiązanie zabezpiecza odpowiedzialność cywilną studentów, jeśli wyrządzą szkodę np. w mieszkaniu, które wynajmują. Ochrona zabezpiecza także czas odbywania praktyk, staży itd.

Wysokość sumy ubezpieczenia określa się samodzielnie, według własnych preferencji oraz możliwości finansowych. Zakres dotyczy kwot od 1000 zł do 50 000 zł. 

Ubezpieczenie NNW dla studentów w Compensa

Oferta grupy Compensa została stworzona we współpracy z placówkami oświaty. Ochrona ma być maksymalnie dopasowana do potrzeb ubezpieczonych. 

Ubezpieczenie obejmuje ochroną każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet ten, którego konsekwencją nie jest trwały uszczerbek na zdrowiu.

W przypadku polisy oferowanej przez towarzystwo Compensa, można rozszerzyć zakres ochrony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Kiedy polisa NNW dla studenta nie wystarczy? 

Należy pamiętać o tym, by przed podpisaniem umowy, zapoznać się dobrze z jej treścią. Bardzo istotnym punktem umowy z ubezpieczycielem jest zapis o wyłączeniach odpowiedzialności. Są najczęściej skutki urazu ciała czy zgonu w wyniku:

 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
 • bójki, rozboju lub rozruchu,
 • brania udziału w protestach,
 • przebywania na terenie kraju, w którym toczą się działania wojenne.

Przykładowo, w Generali wyłączone z ochrony są skutki powstałe w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych (szczegółowy wykaz dyscyplin znajduje się w dokumencie OWU). Dotyczy to studentów, którzy osiągnęli 20 rok życia. Poza tym ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia za sytuacje związane z:

 • pozostawaniem przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, albo leków nieprzypisanych przez lekarza albo przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem,
 • udziałem w zakładach, wyścigach, bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej),
 • świadomym samookaleczeniem lub okaleczeniem na własną prośbę,
 • próbą samobójczą lub samobójstwem,
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa
 • działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym,
 • masowym skażeniem jądrowym, biologicznym lub chemicznym, 
 • wypadkiem lotniczym lub morskim na pokładzie samolotu lub statku innego niż samolot lub statek pasażerski podczas regularnego rejsu lotniczego lub morskiego,
 • prowadzeniem pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień lub prowadzeniem pojazdu niedopuszczonego do ruchu drogowego,
 • urazem dot. złamania kości na skutek istniejących wcześniej stanów chorobowych kości,
 • atakiem epilepsji albo omdlenia.

Z ochrony dla studenta wyłączone są też ugryzienie przez kleszcza i pomoc psychologa (dostępne w wariancie dla dzieci i uczniów szkół podstawowych oraz średnich).
 

Sprawdź NNW dla studentów!

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie NNW dotyczy zarówno dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola, szkoły, jak i studentów

2. Umowa w ubezpieczeniu NNW jest zawierana na 12 miesięcy

3. Ochroną objęte zostać mogą osoby, które nie ukończyły 26 roku życia

4. Indywidualna polisa NNW dla studenta to wydatek już od poniżej 40 zł rocznie

FAQ - najczęściej zadawane pytania o NNW dla studentów

 1. Czy ubezpieczenie NNW chroni również w czasie nauki zdalnej?

  Tak, polisa NNW zapewnia ochronę zarówno w trakcie zajęć stacjonarnych, jak i zdalnych. Ochrona trwa całą dobę i działa zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 2. Jak polisa NNW może pomóc w przypadku koronawirusa?

  Ubezpieczenie NNW może zagwarantować świadczenie związane z ciężkim przebiegiem choroby COVID-19. Podstawą jest przede wszystkim hospitalizacja wynikająca z zarażenia się koronawirusem.

 3. Czy student może mieć więcej niż jedno ubezpieczenie NNW?

  Tak, można posiadać kilka ubezpieczeń NNW. Jedynym ograniczeniem jest wiek studenta - większość polis NNW ubezpiecza do 26 roku życia. Dodatkowe ubezpieczenie zwiększa kwotę odszkodowania. 

 4. Czy studenci zaoczni również mogą się ubezpieczyć przez NNW?

  Tak, ubezpieczenie NNW dla studentów obejmuje również studia zaoczne. Dla ubezpieczyciela nie ma znaczenia tryb nauki.