Hejt ma ogromną siłę rażenia, szczególnie dzieci, które jeszcze nie zdobyły narzędzi do radzenia sobie z taką sytuacją. Negatywne komentarze mogą prowadzić do depresji, zaburzeń odżywiania, stanów lękowych, a nawet do samobójstwa. O ile w obecnych czasach nie sposób uniknąć hejtu w mediach społecznościowych, pomocne może okazać się wsparcie nie tylko najbliższych osób. 

Czujność oraz pomoc rodziców w tym zakresie jest najważniejsza. W tym celu ważne będzie zaangażowanie i wiedza o tym, jak rozmawiać z dzieckiem, by zbudować porozumienie oparte na zaufaniu.   

Czym jest hejt w internecie? 

Hejt, zgodnie z tym, jaką definicję można znaleźć w słowniku języka polskiego, to obraźliwy lub agresywny komentarz zamieszczony w Internecie. Jest to zatem silnie nacechowany komentarz lub opinia, której celem jest obrażenie lub poniżenie drugiej osoby. Z całą pewnością nie jest to wyłącznie wyrażenie własnego zdania, ani krytyka, która w sposób merytoryczny mogłaby zaznaczyć czyjś pogląd w danej sprawie.   

Świat obraźliwych komentarzy to przestrzeń, w której poruszają się zarówno dorośli, nastolatki jak i dzieci. Zjawisko jest skomplikowane i może przynieść w niedalekiej przyszłości fatalne skutki. Hejt może dotknąć każdego, ale to właśnie dzieci wymagają szczególnej ochrony – przede wszystkim ze względu na brak narzędzi do radzenia sobie z taką formą opresji.   

Hejterem bardzo często zostaje osoba, która sama wcześniej doznała hejtu. 34 proc. osób, które tworzyły obraźliwe treści w Internecie, same wcześniej spotkały się z nieprzyjemnymi komentarzami na swój temat. Co czwarty autor hejterskich komentarzy to osoba między 15 a 18 rokiem życia (25 proc). - pokazuje raport fundacji Global Dignity.  

Według tego samego źródła w grupie hejterów prawie dwukrotnie częściej są mężczyźni niż kobiety. Duże znaczenie odgrywa poziom wykształcenia – największa grupa wśród ankietowanych osób hejtujących określiła swoje wykształcenie jako niższe (25 proc.), kolejną grupą są osoby ze średnim wykształceniem (23 proc.), natomiast absolwenci szkół wyższych stanowią 16 proc. hejtujących w sieci. Wysoki współczynnik osób z niższym wykształceniem wynika z faktu, że największa grupa hejterów to osoby w wieku 15-18 lat.  

Najczęstsze objawy zetknięcia się z hejtem przez dziecko to:   

 • smutek,   
 • izolowanie się od bliskich oraz znajomych,   
 • niechęć do nauki,   
 • niechęć pójścia do szkoły,   
 • gorsze wyniki w nauce,   
 • zmiany w kontaktach z rówieśnikami,   
 • zmiana wyglądu,   
 • zmiana sposobu odżywiania się,   
 • wahania nastroju i niestabilność emocjonalna.    

Dziecko po zderzeniu się z negatywnymi komentarzami pod swoim adresem może stać się przygnębione i smutne. Reakcją może być również chęć odizolowania – zamykanie się w swoim pokoju, odmawianie wspólnych posiłków oraz uczestniczenia w codziennych, rodzinnych sytuacjach.   

Jeśli źródło hejtu pochodzi od kogoś, kto uczęszcza z naszym dzieckiem do szkoły – może to wpłynąć na stosunek do nauki, co najłatwiej zauważyć przez słabsze oceny, nieobecności w szkole lub niechęć do pójścia do szkoły. Zmianie mogą również ulec kontakty ze znajomymi – jeśli dziecko nagle porzuca grono swoich znajomych lub zrywa znajomość z najlepszym przyjacielem, może oznaczać to, że doszło do m.in. do wyrażenia negatywnej opinii.   

Jakie są przyczyny i konsekwencje hejtu? 

Przyczyn pisania obraźliwych komentarzy może być wiele –  brak umiejętności wyrażania opinii w inny sposób, środowisko, obserwacje innych zachowań w sferze publicznej, ale również brak wiedzy o konsekwencjach.  

Język, jakim posługują się dzieci oraz młodzież jest bardzo często odwzorowaniem tego, co zasłyszeli w domu, wśród kolegów, na podwórku lub w telewizji oraz Internecie. Warto pamiętać, że już jeden komentarz powoduje negatywne konsekwencje w stosunku do drugiej osoby, co może objawić się w postaci:   

 • trudności w budowaniu własnej wartości,  
 • kłopotów w nawiązywaniu relacji,  
 • zaburzonego postrzegania własnego ciała,  
 • myśli samobójczych hejtowanego.   

W dłuższej perspektywie czasu hejt w sieci przynosi wiele poważnych konsekwencji, jak depresję, zaburzenia odżywiania, stany lękowe, problemy ze snem, autoagresję, uzależnienie oraz wiele innych zaburzeń.  

Czy hejt może dotyczyć Twojego dziecka? 

Negatywny komentarz bardzo często jest narzędziem dla osób, które same otrzymały obraźliwe opinie w swoim otoczeniu lub były świadkiem hejtowania kogoś im bliskiego.    

Z hejtem spotyka się co drugi młody człowiek w wieku od 12 do 24 lat, jednak nie zawsze jest on adresatem lub autorem złośliwych komentarzy, może być również świadkiem hejtu. Wystarczy poświęcić kilka minut na to, by przekonać się, jak wiele osób sięga po hejterskie komentarze – możemy wejść na dowolny profil znanej osoby w jej social mediach i przeczytać komentarze pod ostatnimi postami.    

Jednak dorośli mają narzędzia do tego, by radzić sobie z takimi sytuacjami. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie znane osoby prowadzą samodzielnie swoje social media, wiemy o tym, że pomaga im kilka lub więcej osób, które panują nad moderacją komentarzy oraz mamy świadomość, że obraźliwy komentarz możemy zgłosić do administratora. Dzieci z kolei takiej wiedzy mogą nie mieć i często próbują radzić sobie same.    

Rolą rodziców jest zachowanie czujności i obserwacja zmian w zachowaniu naszych dzieci. Często mogą one wydawać się jako nic nieznaczące zmiany codziennych zachowań, jednak w dłuższej perspektywie mogą komunikować o problemach dziecka.   

Jak możesz pomóc, gdy Twoje dziecko spotka się z hejtem? 

Zadaniem rodziców jest ochrona dziecka i zapewnienie mu bezpieczeństwa. Nie mamy jednak wpływu na to, z czym dziecko zetknie się w szkole, wśród rówieśników lub w Internecie.    

Szkoła jednak ma również duży wpływ na dziecko i z całą pewnością może pomóc, gdy do spotkania z hejtem dojdzie. Nauczyciel może być pierwszą osobą, która zauważy, że uczeń inaczej zachowuje się wśród rówieśników, opuścił się w nauce lub zaczął wagarować. 

Rodzic powinien wspierać dziecko i uczyć je komunikacji z otoczeniem. W tym celu najważniejsza jest rozmowa, stworzenie poczucia bliskości i zaufania oraz nieocenianie zachowań dziecka.   

Co możemy zrobić:   

 • interesować się problemami dziecka,   
 • słuchać uważnie tego, co dziecka ma do powiedzenia,   
 • zwracać uwagę na własny język, w jakim komunikujemy się z dzieckiem,   
 • nie oceniać i nie wartościować, nawet jeśli nie rozumiemy problemów dziecka,   
 • starać się zachować spokój w każdej sytuacji,   
 • rozmawiać o emocjach – jak je okazywać, jak sobie z nimi radzić,   
 • szanować prywatność dziecka i jego odrębność.   

Z dzieckiem warto rozmawiać o przyczynach i skutkach hejtu zanim do niego dojdzie. Jeśli takiej rozmowy nie przeprowadziliśmy wcześniej – poświęćmy dziecku czas na to, by dokładnie wyjaśnić, do czego takie zachowanie może prowadzić. W sytuacji, gdy dziecko spotkało się z hejtem na swój temat – możemy interweniować w szkole oraz szukać pomocy u specjalistów – pedagogów, terapeutów, psychologów. Z całą pewnością nie należy bagatelizować takiego problemu, dziecku potrzebne będzie wsparcie, okazanie zrozumienia dla jego emocji oraz poczucie, że nie obwiniamy je za zaistniałą sytuację.    
 

Pamiętajmy o tym, że hejt nie jest bezkarny   

Hejt może być zarówno krótkim, obraźliwym komentarzem, jak i uwagą, która zawiera w sobie pomówienie, groźby czy naruszenie intymności. Może również przybrać charakter nękania.  

Zniesławienie, naruszenie wizerunku czy groźby mogą zostać zgłoszone – takie zachowania mogą zostać uznane za wykroczenie lub przestępstwo. Małoletni pokrzywdzony wraz z rodzicem mogą złożyć wniosek dotyczący zaistniałego zdarzenia.   

Hejt w kodeksie karnym   

Paragraf   

Zdarzenie   

190 k.k.   

Groźba karalna   

190a k.k.   

Uporczywe nękanie, podszywanie się pod inną osobę   

191 k.k.   

Zmuszenie do określonego działania   

191a k.k.   

Naruszenie intymności seksualnej, utrwalenie wizerunku nagiej osoby bez wyrażenia jej zgody   

212 k.k.   

Zniesławienie   

216 k.k.   

Zniewaga   

267 k.k.   

Włamanie się do sieci, bezprawne pozyskanie informacji   

269 k.k.   

Uszkodzenie danych informatycznych   

269a k.k.   

Zakłócenie systemu komputerowego   

287 k.k.   

Oszustwa komputerowe   

Tab. 1. Oprac. na podstawie przepisów dotyczących wirtualnej przemocy.   

Takie zachowania w Internecie mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej i grożą pozbawieniem wolności, o czym warto pamiętać. W sytuacji, gdy dochodzi do naruszenia prawa, rodzic może zbierać dowody związane z popełnieniem wykroczenia lub przestępstwa i zgłosić zdarzenie odpowiednim organom – policji lub prokuraturze.   

W sytuacji, gdy taki czyn opisany paragrafem popełni osoba poniżej 17 roku życia, nie jest on uznawany za przestępstwo ze względu na to, że osób nieletnich nie dotyczy odpowiedzialność karna. W takim przypadku zastosowane mogą być inne środki wychowawcze, lecznice lub poprawcze.   

Sprawca może zostać ukarany, w zależności od skali problemu, naganą w szkole, wydaleniem ze szkoły lub skierowaniem do specjalnej placówki.  

Jak zabezpieczyć dziecko na wypadek hejtu?   

Dodatkowym zabezpieczeniem dla dziecka może być polisa NNW dla dziecka z opcją na wypadek hejtu w Internecie. Taką możliwość oferuje towarzystwo ubezpieczeniowe UNIQA w ramach Ubezpieczenia Szkolnego NNW. Rodzic może zdecydować się na jeden z kilku różnych wariantów ochronnych, a minimalna składka roczna dla tej polisy wynosi 48 zł.  Jest to cena podana dla wariantu bez ochrony na wypadek hejtu w Internecie. Polisa z dodatkiem uwzględniającym ochronę na wypadek hejtu w najtańszym wariancie kosztuje 73 zł rocznie.

Każdy z wariantów oferuje inną sumę ubezpieczenia oraz zakres ochrony, jednak każdy z nich można rozszerzyć o pakiet na wypadek hejtu w Internecie.   

UNIQA przygotowała scenariusze zajęć do przeprowadzenia w szkole, podczas których uczniowie dowiedzą się, jakie są konsekwencje i zagrożenia wynikające z tzw. mowy nienawiści. Dzieci i młodzież uczą się, jak udzielać krytyki bez hejtu, nie obrażając drugiej osoby.

UNIQA oferuje możliwość rozszerzenia ochrony poprzez zakup umowy dodatkowej dotyczącej hejtu – produkt nazywa się Hejt w Internecie. Polisa zapewnia wsparcie w razie naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności dziecka w internecie. W sytuacji, gdy dojdzie do takiego zdarzenia, ubezpieczyciel oferuje:   

 • pomoc prawną – przez konsultacje drogą elektroniczną, przygotowanie opinii prawnych, wskazanie odpowiednich kancelarii prawnych, które specjalizują się w zakresie spraw wskazanych przez ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów sądowych i reprezentacji prawnej,   
 • pomoc specjalisty IT – specjalista ma za zadanie zatrzymać lub usunąć dostęp do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych treści o ubezpieczonym,   
 • konsultacje psychologiczne – do 10 wizyt stacjonarnych oraz telekonsultacji.    

ILE KOSZTUJE NNW W UNIQA

Zdarzenie

Pakiet S – 73 zł rocznie

Pakiet M – 111 zł rocznie

Pakiet L – 165 zł rocznie

Pakiet XL – 304 zł rocznie

Śmierć wskutek NW, zawału lub udaru

25 000 zł

50 000 zł

80 000 zł

100 000 zł

Uszkodzenie ciała wskutek NW

15 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

70 000 zł

Hospitalizacja wskutek NW

3 600 zł (30 zł/dzień)

5 400 zł (40 zł/dzień)

10 000 zł (60 zł/dzień)

18 000 zł (130 zł/dzień)

Hospitalizacja nie będąca wynikiem NW

500 zł

800 zł

1 000 zł

1 200 zł

Śmierć rodzica wskutek NW

2 000 zł

3 500 zł

5 000 zł

7 000 zł

Zdiagnozowanie poważnej choroby

2 000 zł

3 500 zł

5 000 zł

7 000 zł

Uprawianie sportu wyczynowego

Tak

Tak

Tak

Tak

Ukąszenie kleszcza

Tak

Tak

Tak

Tak

Hejt w internecie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tab. 2. Oprac. na podstawie uniqa.pl. 

Ubezpieczenie nie musi oznaczać ochrony wyłącznie w sytuacji pobytu w szpitalu lub uszczerbku na zdrowiu. Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw dzisiejszym potrzebom dzieci i nastolatków, by móc zapewnić im jak najlepszą ochronę.  

Sprawdź szczegóły oferty UNIQA

Fragment powstał we współpracy z TU UNIQA

Ubezpieczenie na wypadek hejtu

Powinieneś wiedzieć o tym, że możesz ubezpieczyć swoje dziecko na wypadek cyberprzemocy za pomocą polisy szkolnej NNW. Jeśli oferta, którą proponuje Ci szkoła, do której uczęszcza Twoje dziecko, nie posiada w zakresie ochrony na wypadek hejtu, możesz sam znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Pomożemy Ci wybrać najlepszą opcję.

Wypowiedź eksperta

Towarzystwa ubezpieczeniowe badają aktualne potrzeby klientów, ich ryzyka i zagrożenia. Dlatego oferta ubezpieczeń, również tych szkolnych, jest stale rozwijana. Jeśli Twoje dziecko posiada jakieś szczególne zainteresowania, jest bardzo aktywne lub chce zapisać się na dodatkowe zajęcia sportowe, sprawdź koniecznie, jaką ochronę możesz zapewnić swojemu dziecku.
Adrianna Chruściel, RedaktorAdrianna Chruściel, Redaktor

JAK POLISA NNW MOŻE POMÓC NA WYPADEK CYBEPRZEMOCY

TU

CO OFERUJE?

CENA SKŁADKI ROCZNEJ

UNIQA

Pomoc informatyczna, pomoc prawna, pomoc psychologiczna

73-304 zł

Compensa

Pomoc informatyczna (również przy włamaniu na konto społecznościowe dziecka) , pomoc prawna, pomoc psychologiczna, całodobowy dyżur informatyczny

69-189 zł

Wiener

4 interwencje w czasie trwania umowy, pomoc psychologiczna lub prawna

124-392 zł

Signal Iduna

Pomoc informatyczna

38-166 zł

Beesafe

Pomoc informatyczna, organizacja i pokrycie kosztów pomocy prawnej i psychologicznej

49-76 zł

Allianz

organizacja i pokrycie kosztów kontaktu z administratorem strony lub administratorem mediów społecznościowych, organizacja i pokrycie kosztu dwóch wizyt dziecka u psychologa

41-259 zł

Tab. 3. Opracowanie własne.

Przed zakupem polisy szkolnej NNW zwróć uwagę na to, co dokładnie oferuje ubezpieczenie. Część polis zapewni wyłącznie podstawowy zakres ochrony dotyczący złamań czy pobytu w szpitalu. Twoje dziecko może potrzebować bardziej rozbudowanej ochrony również w innych sytuacjach.

Zastanów się nad tym, co robi w wolnym czasie i co mu zagraża – czy udziela się w harcerstwie? Czy jeździ na hulajnodze? Może chce zapisać się na zajęcia taneczne lub sporty walki?

Oprócz tego ważna jest również ochrona w sieci. Dotyczy to zarówno młodszych dzieci, jak i nastolatków. Przemoc internetowa może nieść za sobą poważne konsekwencje, warto więc zapewnić sobie pomoc w takich chwilach. Pomoc informatyczna może rozwiązać wiele problemów technicznych związanych z odzyskaniem konta po włamaniu, ale i usunięciu szkodliwych treści dotyczących dziecka. Przydać może się również wsparcie psychologa, który porozmawia z dzieckiem, poświęci mu czas i uwagę.

Przed zakupem ubezpieczenia na wypadek hejtu dokonaj porównania dostępnych ofert. Sprawdź, jakie jeszcze formy pomocy może otrzymać Twoje dziecko. Zwróć uwagę na pakiet assistance oraz usługi, jakie świadczy. Dzięki temu znajdziesz ubezpieczenie szkolne NNW dopasowane do indywidualnych potrzeb dziecka. 
 

Ważne informacje

1. Hejterem najczęściej jest osoba, która sama doznała obraźliwych komentarzy

2. Hejt może objawiać się przez smutek, słabsze wyniki w nauce, izolowanie się, zmiany w wyglądzie, zmiany odżywiania

3. Jeśli osoba powyżej 17 roku życia stosuje groźby, nękanie, zastraszanie - podlega odpowiedzialności karnej

4. Polisa szkolna NNW może chronić dziecko, które spotka się z hejtem w sieci 

FAQ - najczęściej zadawane pytania dotyczące hejtu w sieci

 1. Po czym poznać, że dziecko spotkało się z hejtem?

  Świadczyć o tym mogą zmiany w zachowaniu dziecka. Objawem mogą być zmiany w nastroju, zmiany związane ze stylem ubierania się oraz odżywianiem. Dziecko może być niespokojne, drażliwe, może też unikać niektórych kolegów lub zajęć. Opuszczenie się w nauce oraz wagary również mogą świadczyć o tym, że nasze dziecko spotkało się z obraźliwymi komentarzami.

 2. Co zrobić, gdy dziecko spotkało się z hejtem?

  Najlepiej zacząć od rozmowy i wysłuchania dziecka, bez oceniania i okazywania swoich emocji. W zależności od skali problemu - możemy zasięgnąć po pomoc pedagoga lub psychologa, zgłosić sytuację w szkole oraz na policji, jeśli doszło do sytuacji, które podlegają odpowiedzialności karnej.

 3. Jak chronić dziecko na wypadek hejtu?

  Warto z dzieckiem rozmawiać i wytłumaczyć na czym polega te zjawisko. W tym celu niezbędne są relacje oparte na zaufaniu. Pomocne może być również ubezpieczenie szkolne, oferowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe UNIQA, które zapewnia wsparcie prawne, psychologiczne oraz IT.

 4. Kto jest najbardziej narażony na hejt?

  Na hejt w internecie najbardziej narażone są dzieci w wieku szkolnym, w tym głównie nastolatki.

 5. Co jest przyczyną hejtu?

  Przyczyna hejtu bywa wcześniejsze zderzenie się z nim oraz brak umiejętności wyrażania swojej opinii w inny sposób. By tego uniknąć, warto poświęcić dziecku czas i porozmawiać o tym, skąd bierze się cyberprzemoc, jak dokładnie wygląda oraz jak sobie z nią radzić.

 6. Co grozi dziecku za hejt w internecie?

  Twoje dziecko może być ofiarą hejtu, ale może również brać w nim udział. W zależności od stopnia sytuacji, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje szkolne (np. zawieszenie lub wydalenie ze szkoły), finansowe oraz prawne (u dzieci powyżej 13 roku życia).

 7. Jak polisa szkolna NNW może pomóc dziecku?

  Ubezpieczenie szkolne NNW może w przypadku zetknięcia się z hejtem przez dziecko zapewnić mu pomoc informatyka, prawnika oraz psychologa. Dziecko zyskuje kompleksowy system wsparcia. Specjaliści zarówno odzyskają dostęp do konta, jeśli doszło do włamania, ale i usuną wrażliwe treści, które pojawiły się na temat dziecka. Ponadto, polisa może zapewnić pomoc prawną, gdy sprawa jest znacznie bardziej poważna. Dziecko może również liczyć na rozmowę z psychologiem o tym, co się wydarzyło i jak w takiej sytuacji może sobie poradzić.