Powrót dzieci do szkoły z pandemią w tle może okazać się przedwczesny. Jednak bez względu na to, jak długo potrwa rok szkolny, warto posiadać polisę szkolną NNW, która zapewni ochronę finansową także w razie pobytu w szpitalu z powodu zakażenia COVID-19. Sprawdzamy, którzy ubezpieczyciele dostosowali swoje produkty do nowych okoliczności.

Ponad 4,5 mln uczniów ruszy od września do 22 tys. szkół. To spore wyzwanie w kontekście utrzymania reżimu sanitarnego i tym samym ograniczania nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowały odpowiednie regulacje prawne oraz zalecenia dla dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych, a ubezpieczyciele oferty dla uczniów i rodziców. W tych ostatnich analizujemy polisy NNW Generali i Proama.

Reżim sanitarny w szkołach – o czym pamiętać?

Co najmniej jeden termometr bezdotykowy na szkołę, brak wspólnych przerw, nie wymienianie się przyborami między uczniami – to tylko niektóre z zasad obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. odnoszą się do szkoły jako budynku, higieny i dezyfekcji, gastronomii, organizacji pracy oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły, internatu lub bursy. Wszystko po to, aby ograniczyć liczbę zachorowań i zgonów z powodu wirusa COVID-19.

Przykładowe wytyczne:

 • przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować;
 • w szatni powinien być użytkowany co drugi boks lub ustalone różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły;
 • w sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach;
 • jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania;
 • w przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych;
 • od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych;
 • pracownicy obsługi i administracji bursy/internatu powinni ograniczyć kontakty z wychowankami oraz nauczycielami;
 • nauczycieli powyżej 60 roku życia nie należy angażować w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.

Pełna lista wytycznych i obostrzeń dotyczących reżimu sanitarnego w szkołach znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jakie zagrożenie dla dziecka i rodzica koronawirusem?

Prawie 68 000 osób zakażonych koronawirusem i 2058 przypadków śmiertelnych – to stan na 1 września 2020 roku w Polsce. Mimo że objawy u zakażonych są silne, słabe lub niewidoczne,to jednak wirus COVID-19 może pojawić się u każdego. Ale nie każdy przypadek jest śmiertelny, bo wiele zależy od wieku i stanu zdrowia.

Aż 90,32% wszystkich przypadków śmiertelnych w Polsce stanowiły osoby powyżej 60 roku życia - wynika z danych serwisu statista.com na dzień 1 września 2020 r. U osób między 30 a 59 rokiem życia, a więc przedziałem wiekowym większości rodziców, współczynnik ten wynosił 9,57%. U osób młodych do 29 roku życia zanotowano zaledwie 0,1% ofiar wirusa COVID-19. Warto jednak pamiętać, że od 12 marca 2020 r. wszystkie szkoły w Polsce zostały zamknięte. Czy wirus rzeczywiście będzie rozprzestrzeniał się po powrocie do szkół i w jakim tempie, tego na razie nie wiadomo.

Liczba zgonów z powodu Covid-19 u dzieci i dorosłych

Grupa wiekowa

Procent wszystkich zgonów

0-9 lat

0%

10-19 lat

0,1%

20-29 lat

0%

30-39 lat

1,07%

40-49 lat

2,33%

50-59 lat

6,17%

60-69 lat

18,46%

70-79 lat

28,18%

80-89 lat

32,99%

90 lat i powyżej

10,69%

Źródło: statista.com. Stan na dzień 01.09.2020 r.

Na jakie wsparcie może liczyć dziecko w momencie zachorowania na COVID-19?

Nie wszystkie ubezpieczenia NNW szkolne gwarantują zwrot kosztów na wypadek zakażenia koronawirusem. W naszej porównywarce obecnie takie świadczenie gwarantują Generali i Proama. Zakres ochrony obejmuje pobyt ubezpieczonego w szpitalu na terenie kraju.

Polisa NNW Generali

Generali wypłaca od 200 do 500 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem. Warunkiem jest pobyt w placówce medycznej przez co najmniej 2 dni. Innym świadczeniem jest pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM) z powodu Covid-19. Tu jednorazowo ubezpieczone dziecko otrzyma kwotę 200, 300, 400 lub 500 zł w zależności od posiadanego wariantu polisy NNW.

Inne dodatki, które mogą być przydatne w trakcie pandemii to:

 • pomoc psychologa – 600 zł jednorazowego świadczenia;
 • zwrot kosztów wycieczki szkolnej - 500 zł jednorazowego świadczenia;
 • ugryzienie przez kleszcza (koszt wizyty u lekarza, koszt badań na boreliozę, koszt antybiotykoterapii) – świadczenie do 1500 zł;
 • uraz – maksymalnie od 12 000 do 50 000 zł w zależności od stopnia uszczerbku na zdrowiu.

zakres ochrony polisy nnw

Polisa NNW Proama

Podobną ofertę ma Proama. W polisie NNW ubezpieczone dziecko może liczyć na świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu – płatne od 5 dnia przy chorobie lub wypadku i od 2 dnia przy zakażeniu Covid-19. Pobyt z powodu koronawirusa musi trwać minimum 7 dni. Świadczenie obejmuje maksymalnie 14 dni pobytu w szpitalu.
Dziecko może liczyć także na jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu dziecka na OIOM z powodu koronawirusa.

Koszt polisy NNW dla dziecka jest symboliczny i zaczyna się od 30 zł rocznie. Ale im wyższa składka, tym wyższe kwoty odszkodowania. Może się także zmieniać zakres ochrony - w najtańszych wariantach nie występuje część zdarzeń, w najdroższych - już tak. W porównywarce Rankomat najtańszą polisę NNW ma obecnie TUZ Ubezpieczenia (od 24 zł rocznie), najdroższą Signal Iduna (od 37 zł rocznie). Jednak różnice w cenie są na tyle minimalne, że każdy rodzic powinien kierować się raczej zawartością ubezpieczenia dla dziecka, niż wysokością skladki, która jest jedną z najniższych spośród wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

Trzy polisy (TUZ, Generali i Proama) uwględniają dodatkowe świadczenie w przypadku zarażenia dziecka wirusem Covid-19 i poźniejszego leczenia z tego powodu.

Na jakie wsparcie może liczyć rodzic w momencie zachorowania na COVID-19?

Dodatkowym zabezpieczeniem dla rodziców może być zakup polisy na życie, które można porównywać za naszym pośrednictwem. W razie śmierci rodzica odszkodowanie pozwoli:

 • uregulować zobowiązania, 
 • utrzymać standard życia przez wybrany okres, 
 • zapewnić środki na start dziecka w dorosłe życie. 

W indywidualnej polisie na życie suma ubezpieczenia, czyli wysokość wypłaty, zależy od indywidualnych potrzeb i środków jakie możemy przeznaczyć na zakup polisy. W przypadku wybrania ubezpieczenia grupowego (na kształt polis jakie zawiera się w zakładach pracy), suma ubezpieczenia zależeć będzie od wybranego wariantu, który jest przygotowany z myślą o potrzebach różnych klientów i ma szeroki zakres ochrony w standardzie, ale dokładne określenie kwoty wypłaty nie jest możliwe.

Dodatkowo przy polisach indywidualnych na życie można wykupić dodatek na wypadek pobytu w szpitalu z powodu choroby (gdzie otrzymamy stosowny zwrot za każdy dzień pobytu w szpitalu) czy skorzystać z pakietu assistance, który na wypadek choroby oferuje teleporady, wizyty domowe lekarzy dla nas lub innych osób objętych ochroną, a nawet pokrywa koszty korepetycji dla dziecka.

Ważne informacje

1. Koronawirus jest groźniejszy dla rodziców niż dzieci pod względem przypadków śmiertelnych, jednak statystyki dotyczą okresu zamknięcia szkół i przedszkoli

2. Generali wypłaca od 200 do 500 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem

3. W TU Proama takie świadczenie może być przyznawane za maksymalnie 14 dni pobytu w szpitalu.

4. Zabezpieczeniem dla rodziców, jak i dzieci może być zakup polisy na życie indywidualnie lub w miejscu pracy