Jeszcze nie wiadomo, jak w tym roku będzie wyglądał powrót do szkół. Wzrasta liczba zakażeń wirusem COVID-19, co może spowodować wprowadzenie wielu różnych obostrzeń. Jednak bez względu na to, jak długo potrwa rok szkolny, warto posiadać polisę szkolną NNW, która zapewni ochronę finansową także w razie pobytu w szpitalu z powodu zakażenia COVID-19. 

Jak wygląda obecna sytuacja epidemiologiczna? Czy polisa szkolna NNW dla dziecka zapewnia ochronę na wypadek pobytu w szpitalu z powodu zakażenia COVID-19? Sprawdzamy.

Jak wygląda sytuacja COVID-19 w Polsce?

Sytuacja COVID-19 w Polsce uległa poprawie, choć od pewnego czasu znów pojawiają się informacje o wzrośnie liczby zakażeń. Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 lipca 2022 roku liczba zakażeń od 4 marca 2020 wynosi 6 061 946 , z czego 116 547 to przypadki śmiertelne, natomiast 5 335 826 osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa wyzdrowiało. Obecnie dziennie zakażeniu ulega 3514 osób.

Dlatego wolno tracić czujności. Wirus nadal pozostaje niebezpieczny i jedynie stosowanie się do przyjętych w wielu krajach zasad bezpieczeństwa może przed nim uchronić. Warto o tym pamiętać w szczególności we wrześniu, kiedy zaczyna się powrót dzieci do szkół i nauki stacjonarnej. 

Na jakie wsparcie może liczyć dziecko w momencie zachorowania na COVID-19?

W okresie wakacyjnym, jeszcze przed powrotem dzieci do szkół, wielu rodziców zastanawia się nad zakupem polisy NNW dla dziecka, która chroniłaby ich pociechę, w tym również na wypadek pobytu w szpitalu wskutek zakażenia koronawirusem. I rzeczywiście, takie produkty ubezpieczeniowe są dostępne na rynku.

Oprócz ochrony na wypadek COVIID-19 ubezpieczenie NNW dla dziecka może obejmować ochroną inne sytuacje, jak np. pobyt w szpitalu, urazy ciała, poważne zachorowanie, wstrząśnienie mózgu, pogryzienie przez zwierzęta, ukąszenie przez kleszcze czy cybeprzemoc. Przy wyborze polisy warto uwzględnić zakres ochrony w stosunku do indywidualnych potrzeb dziecka. To my, jako rodzice, wiemy, jak bardzo nasze dziecko jest aktywne, czy czynnie uprawia sport, jak wysoką ma odporność.

Ubezpieczenie NNW dla dziecka z ochroną na wypadek COVID-19

TU

SU

Hospitalizacja (kwota za każdy dzień)

Ochrona COVID-19 (pobyt w szpitalu zapewniający jednorazowe świadczenie)

Cena składki

Signal Iduna

12 000 – 60 000 zł

0 – 30 zł

500 zł

36 – 146 zł

TUZ Ubezpieczenia

10 000 – 50 000 zł

10 – 50 zł

300 – 500 zł

28 – 96 zł

Uniqa

20 000 – 100 000 zł

30 – 130 zł

500 – 1 200 zł

41 – 244 zł

Allianz

19 000 – 70 000 zł

50 – 100 zł

25 – 70 zł za dzień pobytu

39 – 299 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych z kalkulacji ofert dnia 28.07.2022 r.


Towarzystwa ubezpieczeniowe na wypadek hospitalizacji dziecka spowodowanej COVID-19 oferują najczęściej jednorazowe świadczenie. Inne z kolei zapewniają świadczenie, dla którego podstawą jest pobyt w szpitalu związany z chorobą. Koszt takiej polisy nie należy do wysokich – ubezpieczenie NNW dla dziecka można nabyć już od 28 zł rocznie, co nie stanowi dużego wydatku.

Na co zwracać uwagę przed zakupem ubezpieczenia NNW dla dziecka?

Przed zakupem jakiegokolwiek ubezpieczenia trzeba koniecznie zapoznać się dokładnie z dokumentem OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia). Dotyczy to również polisy NNW dla dziecka. Dokument OWU zawiera wiele istotnych informacji takich jak:

 • czas trwania umowy, 
 • częstotliwość opłacania składki na ubezpieczenie NNW, 
 • limity w zakresie świadczeń, 
 • sposób zgłaszania roszczeń oraz wymagana do odszkodowania dokumentacja,
 • wysokość składki na ubezpieczenie NNW, 
 • wysokość sumy ubezpieczenia dla poszczególnych wariantów polisy, 
 • zakres ochrony.

W OWU ubezpieczenia NNW znajduje się również zapis o karencji oraz wyłączeniach odpowiedzialności. Karencja to wyznaczony okres po podpisaniu umowy, kiedy jeszcze nie obowiązuje ochrona i nie przysługuje odszkodowanie. W przypadku polisy NNW dla dziecka zwykle wynosi on 90 dni. Natomiast wyłączenia odpowiedzialności to sytuacje, których zaistnienie może spowodować, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. 

Oto przykładowe wyłączenia odpowiedzialności, jakie mogą dotyczyć ubezpieczenia NNW: 

 • nieszczęśliwy wypadek w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego,
 • pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego bez odpowiednich uprawnień
 • śmierć wskutek samobójstwa w ciągu 2 lat od zawarcia umowy,
 • śmierć z powodu samookaleczenia, 
 • udział w aktach terroryzmu, rozruchach i zamieszkach, 
 • zatajenie podczas podpisywania umowy informacji istotnych z punktu widzenia ubezpieczyciela.

W polisach NNW częstym wyłączeniem odpowiedzialności jest uprawianie niebezpiecznych sportów. Natomiast w przypadku, gdy ubezpieczenie chroni także na wypadek poważnego zachorowania, zwykle dotyczy to tylko schorzeń wymienionych w OWU. Warto to sprawdzić przed zakupem.

Ewelina RatajczakEwelina Ratajczak

Reżim sanitarny w szkołach – o czym pamiętać?

Od 21 lutego 2022 roku powróciła nauka stacjonarna w szkołach. Bieżące informacje na temat zasad bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych są publikowane na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zgodnie z nimi zalecne jest, aby dzieci:  

 • korzystały ze środków ochrony (szkoły dysponują stacjami do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury oraz środkami ochrony osobistej — maseczkami jednorazowymi, maseczkami FFP2/FFP3, rękawiczkami i płynem do dezynfekcji oraz termometrami bezdotykowymi, 
 • zaszczepiły się przeciwko COVID-19. Szczepionki są dostępne w szkołach, aby z nich skorzystać, wystarczy zgoda rodzica lub opiekuna. Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia.

Jeśli chodzi o szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia zajęć na odległość w roku szkolnym 2022/2023, zostaną one uregulowane w osobnym rozporządzeniu.

Jakie zagrożenie dla dziecka i rodzica koronawirusem?

Koronawirus jest bardzo niebezpieczny i może stanowić zagrożenie zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Polsce średnia wieku wśród zmarłych z powodu COVID-19 wynosi 72,9. Zarażenie dziecka koronawirusem nie powinno być lekceważone, ponieważ może nieść za sobą wiele różnych konsekwencji, w tym również neurologicznych.

Gdzie znaleźć dobrą polisę NNW dla dziecka?

Dobre ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków można znaleźć za pomocą narzędzia online, tzw. porównywarki ubezpieczeń. Po uzyskaniu kilku kluczowych informacji kalkulator polis analizuje oferty dostępne na rynku oraz przeprowadza selekcję pod kątem potrzeb oraz możliwości finansowych. Finalnie wystarczy zapoznać się z kilkoma najlepszymi propozycjami firm ubezpieczeniowych i wybrać spośród nich taką, która okazuje się najbardziej zgodna z wymaganiami. 
 

Ważne informacje

1. Koronawirus jest groźniejszy dla rodziców niż dzieci pod względem przypadków śmiertelnych, jednak statystyki dotyczą okresu zamknięcia szkół i przedszkoli

2. Generali wypłaca od 200 do 500 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem

3. W TU Proama takie świadczenie może być przyznawane za maksymalnie 14 dni pobytu w szpitalu.

4. Zabezpieczeniem dla rodziców, jak i dzieci może być zakup polisy na życie indywidualnie lub w miejscu pracy

FAQ — najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie NNW dla dziecka

 1. Czy polisa szkolna NNW obejmuje ochroną również COVID-19?

  Tak, niektóre ubezpieczenia NNW chronią również na wypadek, gdy dojdzie do hospitalizacji z powodu COVID-19. Aby poznać warunki ubezpieczenia NNW, najlepiej sprawdzić dokładnie dokument OWU. 

 2. Czy dziecko może posiadać dwie polisy NNW?

  Tak, nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić dziecku dwie polisy NNW, w różnych firmach ubezpieczeniowych. Dzięki temu maluch zyska jeszcze szerszy zakres ochrony oraz podwójne odszkodowanie. 

 3. W jakim wieku można ubezpieczyć dziecko przez zakup polisy NNW?

  W przypadku niektórych ubezpieczeń ochroną można objąć dziecko już od chwili narodzin natomiast inne są dostępne jedynie dla uczniów i studentów przed ukończeniem 26. roku życia. 

 4. Czy ochronę w polisie NNW można rozszerzyć?

  Tak, standardowo ochrona w polisie NNW dotyczy śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jednak najczęściej polisy NNW są dostępne w kilku różnych wariantach cenowych, które mają różny zakres ochrony. 

 5. Z jakimi korzyściami wiąże się zakup polisy NNW?

  Ubezpieczenie NNW wyróżnia niewysoka cena oraz ochrona na całym świecie, przez 24 godziny na dobę. Do wyboru zwykle mamy kilka wariantów polisy, natomiast proces likwidacji szkód oraz zadośćuczynienia za nie jest maksymalnie uproszczony. Z rozwiązania korzysta chętnie wielu rodziców, w szczególności wtedy, gdy dziecko ma skłonność do rozmaitych wypadków. Umożliwia ono uzyskanie wsparcia finansowego w trudniejszej sytuacji życiowej.