Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Jeśli chcesz zrezygnować z ochrony OC u dotychczasowego ubezpieczyciela pamiętaj, że nie wystarczy podpisanie nowej umowy. Musisz skutecznie wypowiedzieć dotychczasową polisę.

podpisanie wypowiedzenia umowy oc w obecności agenta
Porównaj ceny OC i AC
CUR_URL:https://rankomat.pl/samochod/wypowiedzenie-umowy-oc

Od 11.02.2012 roku, czyli od dnia zmiany ustawy, stosujemy zasadę wypowiedzenia OC całorocznego, najpóźniej na jeden dzień przed końcem polisy. Przy wypowiadaniu listownym, liczy się data nadania listu (wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej).

Kiedy możemy wypowiedzieć polisę zbywcy?

Jeżeli kupimy auto z polisą OC (tzw. OC zbywcy),umowę ubezpieczenia możemy wypowiedzieć w każdym momencie jej trwania. Jeśli nie wypowiemy polisy, można na niej jeździć do końca okresu ubezpieczenia. Z końcowym dniem wskazanym na dokumencie OC, umowa ulega rozwiązaniu.

Pamiętajmy, że za okres faktycznej ochrony towarzystwo może (ale nie musi) przeprowadzić rekalkulację składki i poprosić nas o dopłatę za okres faktycznej ochrony. Jeżeli uznamy to za nieopłacalne i postanowimy zrezygnować z kontynuacji umowy, dopłacimy do składki tylko za faktyczny okres korzystania z OC do dnia jego wypowiedzenia.

Formularz wypowiedzenia umowy OC zbywcy, znajdziesz w tym miejscu.

Kiedy można wypowiedzieć OC przed upływem 12-miesięcy?

Umowa ubezpieczenia OC zawarta na okres jednego roku może zostać rozwiązana z chwilą wyrejestrowania samochodu lub udokumentowania trwałej i zupełnej utraty jego posiadania, a także z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń. W tym ostatnim przypadku powinniśmy w ciągu 3 miesięcy znaleźć nowego ubezpieczyciela. W obu sytuacjach konieczne jest pisemne wypowiedzenie.

Jak złożyć wypowiedzenie OC?

Wypowiedzenie OC składamy najpóźniej na dzień przed końcem polisy. Dokument można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem Internetu lub poczty. Przy wypowiedzeniu listownym kluczową sprawą jest data nadania listu - liczy się data stempla pocztowego. Ustawa nałożyła na nas obowiązek nadania oświadczenia za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego, czyli poprzez Pocztę Polską.

Zobacz również tabelę, która w prosty sposób przedstawia, jak postąpić z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia OC:

WYPOWIEDZENIE OC NABYWCY POJAZDU

Ile mam czasu na wypowiedzenie?

w dowolnym momencie

Czy liczy się data nadania czy dostarczenia?

data nadania

Czy niewypowiedziana polisa zbywcy jest automatycznie przedłużana na następny rok?

nie, polisa zbywcy wygasa z końcem okresu ubezpieczenia

Kiedy może być rekalkulacja składki?

towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo przeliczyć składkę na nowego właściciela za każdy dzień od zawarcia umowy kupna/sprzedaży do wypowiedzenia lub wygaśnięcia polisy zbywcy

Jaki artykuł ustawy o OC reguluje wypowiedzenie nabywcy?

art. 31

art. 31 ze zmianami od 11 lutego 2012

WYPOWIEDZENIE POLISY OC CAŁOROCZNEJ

Ile mam czasu na wypowiedzenie?

1 dzień przed końcem polisy

Czy liczy się data nadania czy dostarczenia?

data nadania

Czy niewypowiedziana polisa jest automatycznie przedłużana na następny rok?

tak, ale mogę zrezygnować z automatycznie przedłużonej, jeśli wykupiłem polisę w innej firmie z tym samym okresem ubezpieczenia

Jaki artykuł ustawy o OC reguluje wypowiedzenie polisy całorocznej?

art. 28 ze zmianami od 11 lutego 2012