Chcesz zrezygnować z ochrony OC u dotychczasowego ubezpieczyciela? Pamiętaj, że nie wystarczy podpisanie nowej umowy – musisz skutecznie wypowiedzieć dotychczasową polisę. Nie zawsze też będziesz mógł zrobić to w dowolnym momencie. 

Prawo klienta do wypowiedzenia umowy OC zostało dokładnie opisane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Termin i podstawa prawna wypowiedzenia zależą od jego powodu. Zawsze też konieczne jest poinformowanie firmy ubezpieczeniowej, czyli złożenie stosownego wniosku o rezygnacji z dotychczasowej umowy obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Podpowiadamy, jak skutecznie wypowiedzieć umowę OC i zmienić ubezpieczyciela.

Jakie informacje musi zawierać wypowiedzenie umowy OC?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC powinno zostać sporządzone na piśmie. Musi ono zawierać następujące informacje:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane osobowe i adresowe klienta (imię i nazwisko, adres zamieszkania),
 • numer rejestracyjny i markę pojazdu,
 • nazwę i adres firmy ubezpieczeniowej,
 • numer polisy OC,
 • podstawę prawną.

Dostarczony ubezpieczycielowi dokument powinien zostać własnoręcznie podpisany przez osobę wypowiadającą umowę OC.

Skąd wziąć wzór wypowiedzenia umowy OC? Jeżeli nie chcesz samodzielnie przygotowywać wypowiedzenia, skorzystaj z naszego szablonu. 

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe udostępniają również na swoich stronach internetowych własne szablony wypowiedzenia umowy OC. Np. we wzorze AXA należy podać powód rezygnacji z polisy wybierając jedną z trzech opcji. 

Jak wysłać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC?

Przygotowałeś wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC? Teraz wystarczy dostarczyć je do firmy ubezpieczeniowej. Nie musisz robić tego osobiście – dokument lub jego skan możesz dostarczyć ubezpieczycielowi również za pośrednictwem:

 • operatora pocztowego – Poczty Polskiej lub wybranej firmy kurierskiej,
 • internetu – możesz przesłać wypowiedzenie na adres e-mail, który firma ubezpieczeniowa podaje w celach kontaktowych lub skorzystać ze strefy klienta (po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto na stronie internetowej ubezpieczyciela).

- Przy wypowiedzeniu OC listownym kluczową sprawą jest data nadania listu – liczy się data stempla pocztowego. Zasada ta ma jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy nadajemy list za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeśli natomiast korzystamy z firmy kurierskiej, to liczy się data dostarczenia wypowiedzenia do siedziby ubezpieczyciela 

- mówi Bartosz Benduch, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Jak działa generator wypowiedzenia OC?

Za pomocą generatora wypowiedzenia OC rankomat.pl, możesz wypowiedzieć umowę obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu w 22 towarzystwach ubezpieczeniowych. Generator zawiera gotowy wzór wypowiedzenia OC, a także aktualne adresy pocztowe i elektroniczne ubezpieczycieli.

Aby w kilka minut stworzyć wypowiedzenie umowy OC, wystarczy, że wpiszesz wymagane przez ubezpieczycieli dane osobowe oraz dane pojazdu. Gdy pismo będzie gotowe, możesz przesłać wypowiedzenie umowy OC przez internet lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Kiedy można wypowiedzieć umowę OC zawartą na 12 miesięcy?

Jest kilka sytuacji, gdy klient może wypowiedzieć zawartą z ubezpieczycielem umowę OC. Procedura postępowania w każdym przypadku jest trochę inna.

Wypowiedzenie umowy OC na koniec okresu ubezpieczenia

Zawarłeś umowę na rok, ale nie chcesz korzystać z automatycznego odnowienia polisy? Powołując się na art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, powinieneś złożyć wypowiedzenie na piśmie nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy. W przeciwnym razie ochrona ubezpieczeniowa zostanie automatycznie przedłużona – od firmy ubezpieczeniowej otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy na kolejne 12 miesięcy i wezwanie do zapłaty składki.

Jeżeli dzień przed upływem okresu 12 miesięcy wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, oświadczenie musisz złożyć najpóźniej w pierwszym następnym dniu roboczym.

Spóźniona rezygnacja z OC? Nic straconego – w dalszym ciągu możesz wypowiedzieć umowę, zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Wypowiedzenie umowy OC po jej automatycznym przedłużeniu się

Przypadki podwójnego ubezpieczenia OCwcale nie należą do rzadkości. Zapomniałeś wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC lub błędnie założyłeś, że umowa sama wygaśnie i w związku z tym zakupiłeś polisę w innej firmie ubezpieczeniowej? Nie musisz płacić podwójnej składki OC – wystarczy, że wypowiesz umowę u pierwotnego ubezpieczyciela, powołując się na art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Możesz to zrobić w dowolnym momencie, ale nie powinieneś z tym zwlekać. 

Firma ubezpieczeniowa ma prawo pobrać opłatę za okres, w którym udzielała ochrony ubezpieczeniowej. Im szybciej zrezygnujesz ze starej polisy OC, tym mniej zapłacisz.

Odstąpienie od umowy OC zawartej na odległość

Kupiłeś ubezpieczenie OC na odległość (przez telefon lub internet), a następnie znalazłeś korzystniejszą ofertę? Wciąż masz szansę skorzystać z ubezpieczenia na lepszych warunkach, a to dzięki ochronie, jaka przysługuje konsumentom.

Art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta daje ubezpieczonym prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W przypadku ubezpieczeń od umowy OC możesz odstąpić w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym od firmy ubezpieczeniowej otrzymałeś potwierdzenie jej zawarcia.

Pobierz wzór wypowiedzenia umowy OC zawartej na odległość

Aby skutecznie wypowiedzieć zawartą w ten sposób umowę ubezpieczenia OC, musisz jedynie dostarczyć ubezpieczycielowi oświadczenie przed upływem wyżej wskazanego terminu.

Wypowiedzenie polisy OC całorocznej - najczęściej zadawane pytania

Ile mam czasu na wypowiedzenie OC?Rezygnacja z OC musi zostać złożona na 1 dzień przed końcem polisy.
Czy liczy się data nadania czy dostarczenia wypowiedzenia OC?Data nadania, ale tylko wówczas, gdy wypowiedzenie OC wysyłasz za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Czy niewypowiedziana polisa OC jest automatycznie przedłużana na następny rok?Tak, ale możesz zrezygnować z automatycznie przedłużonej polisy, jeżeli wykupiłeś OC w innej firmie z tym samym okresem ubezpieczenia.
Jaki artykuł ustawy o OC reguluje wypowiedzenie polisy całorocznej?Art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Czy mogę wypowiedzieć umowę OC zawartą na odległość?Tak, możesz to zrobić w ciągu 30 dni, od dnia, w którym ubezpieczyciel potwierdził umowę. Uwaga! Nie jest to wypowiedzenie, a odstąpienie od umowy OC.
Jaka jest podstawa wypowiedzenia umowy OC zawartej na odległość?Art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

Kiedy można wypowiedzieć umowę OC po zakupie samochodu?

Zakup używanego samochodu oznacza, że od sprzedawcy powinieneś otrzymać zarówno kluczyki do auta, jak i dokumenty. Wśród nich zazwyczaj znajduje się obowiązkowe ubezpieczenie – auto kupujesz wraz z polisą OC. Nie chcesz jej kontynuować? Nie musisz – umowę ubezpieczenia OC możesz wypowiedzieć w każdym momencie jej trwania, powołując się na art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Jeżeli tego nie zrobisz, z ochrony ubezpieczeniowej przekazanej Ci przez sprzedawcę będziesz mógł korzystać do końca okresu ubezpieczenia. Z ostatnim dniem wskazanym na dokumencie OC, umowa ulegnie rozwiązaniu.

Jeżeli nie zdecydowałeś się na wypowiedzenie przejętej umowy OC, ale chcesz ją kontynuować, to pamiętaj, że umowa wygaśnie po upływie okresu, na jaki została zawarta – w tym przypadku nie zadziała automatyczne odnowienie się polisy.

Pamiętaj, że towarzystwo ubezpieczeniowe może (ale nie musi) przeprowadzić rekalkulację składki, w efekcie czego zostaniesz poproszony o dopłatę za okres faktycznej ochrony. Jeżeli uznasz to za nieopłacalne i postanowisz zrezygnować z kontynuacji umowy, dopłacisz do składki tylko za okres faktycznego korzystania z OC do dnia wypowiedzenia umowy obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.

Wypowiedzenie OC przez nabywcę pojazdu - najczęściej zadawane pytania

Ile mam czasu na wypowiedzenie OC?Umowę OC możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie.
Czy liczy się data nadania czy dostarczenia wypowiedzenia umowy OC?Data nadania, jeżeli wypowiedzenie OC wysyłasz za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Czy niewypowiedziana polisa OC zbywcy jest automatycznie przedłużana na następny rok?Nie, polisa OC zbywcy wygasa z końcem okresu obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.
Kiedy może mieć miejsce rekalkulacja składki OC?Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo przeliczyć składkę OC nowego właściciela za każdy dzień od zawarcia umowy kupna/sprzedaży do wypowiedzenia lub wygaśnięcia polisy OC zbywcy pojazdu.
Jaki artykuł ustawy o OC reguluje wypowiedzenie polisy zbywcy?Art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kiedy umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu?

Od wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC należy odróżnić sytuację, gdy umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu. Zgodnie z art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ma to miejsce m.in.:

1. Z chwilą wyrejestrowania pojazdu

Twój samochód został skradziony lub przekazałeś go do złomowania? W tej sytuacji nie masz obowiązku dalej opłacać składki OC, musisz jednak o wyrejestrowaniu auta poinformować ubezpieczyciela. Masz też prawo otrzymać od ubezpieczyciela zwrot nadpłaconej składki.

Do pisma informującego firmę ubezpieczeniową o wyrejestrowaniu pojazdu powinieneś dołączyć stosowny dokument – potwierdzenie wyrejestrowania samochodu otrzymasz z urzędu.

2. Z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości firmy ubezpieczeniowej

To rzadko spotykana sytuacja. Gdy firma ubezpieczeniowa popada w kłopoty finansowe, których efektem jest złożenie przez nią wniosku o upadłość, jej klienci nie pozostają z dnia na dzień bez ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia OC ulega wówczas rozwiązaniu z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.

Nową polisę OC możesz szybko znaleźć, korzystając z kalkulatora rankomat.pl. To najprostszy sposób, aby zakupić ubezpieczenie w atrakcyjnej cenie.

3. Z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą

W związku z przeprowadzką do innego kraju zarejestrowałeś należący do Ciebie samochód w jednym z tamtejszych urzędów? W tej sytuacji powinieneś go wyrejestrować w Polsce (w urzędzie, który dokonał rejestracji), a następnie poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela. Do pisma kierowanego do towarzystwa najlepiej dołączyć dokumenty potwierdzające zarejestrowanie auta poza granicami Polski.

Niepoinformowanie ubezpieczyciela spowoduje, że zastosowanie będzie miał mechanizm automatycznego przedłużenia polisy OC, a Ty zostaniesz wezwany do zapłaty składki. Firmę ubezpieczeniową należy też poinformować o sprzedaży pojazdu.

Zbywca ma na to 14 dni, licząc od dnia przeniesienia prawa własności auta (art. 32 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Sprzedałeś samochód? Pamiętaj, że OC przechodzi na nowego właściciela i tylko on może je wypowiedzieć!

Sprawdź adresy pocztowe oraz mailowe, na które możesz wysłać wypowiedzenie polisy OC

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Link do wypowiedzenia OC na rankomat.pl

Mail do towarzystwa

Adres towarzystwa

wypowiedzenie oc/ac allianzWypowiedzenie OC Allianzhttps://kontakt.allianz.pl/Allianz Polska Departament Obsługi Klienta, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
wypowiedzenie oc/ac avivaWypowiedzenie OC Avivabok@aviva.pl lub kontakt@aviva.plAviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
 
wypowiedzenie oc/ac axaWypowiedzenie OC AXAza pomocą formularza: https://form.axa.pl/ui/moto/resignationAXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
wypowiedzenie oc/ac balcia insuranceWypowiedzenie OC Balciawypowiedzenia@reso.com.plBalcia RESO Europa Serwis, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
wypowiedzenie oc/ac benefiaWypowiedzenie OC Benefiawypowiedzenia@benefia.plBENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, al. Jerozolimskie 162a, 02-342 Warszawa
wypowiedzenie oc/ac compensaWypowiedzenie OC Compensaformularz kontaktowy: https://zgloszenie.compensa.pl/polisy-majatkowe COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group, ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
wypowiedzenie oc/acWypowiedzenie OC Ergo Hestialogując się na własne konto klienta na stronie: ihestia.ergohestia.plGrupa Ergo Hestia, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
wypowiedzenie oc/ac euroinsWypowiedzenie OC Euroinsbiuro@eins.plEINS Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 543, 02-844 Warszawa
wypowiedzenie oc/ac gefionWypowiedzenie OC Gefionwnioski@polins.pl
 
Polins Sp. z o.o., Ul. Gabriela Narutowicza 18,, 99-320 Żychlin, Polska
wypowiedzenie oc/ac generaliWypowiedzenie OC Generalicentrumklienta@generali.plGenerali T.U. S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
wypowiedzenie oc/ac hdiWypowiedzenie OC HDIwypowiedzeniaOC@warta.plTUiR WARTA S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
wypowiedzenie oc/ac inter riskWypowiedzenie OC InterRisk

wypowiedzenie.oc@interrisk.pl

lub

korespondencja@interrisk.pl
Centrum Rozliczeniowe InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, ul. Rydygiera 21a, 01-793 Warszawa
wypowiedzenie oc/ac link4Wypowiedzenie OC Link4bok@link4.plLink4 TU S.A., ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
wypowiedzenie oc/ac mtu24Wypowiedzenie OC mtu24za pomocą formularza https://kontakt.ergohestia.pl/#/policy/step1/STU Ergo Hestia, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
wypowiedzenie oc/ac proamaWypowiedzenie OC Proamacentrumklienta@proama.plGenerali T.U. S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
wypowiedzenie oc/acWypowiedzenie OC PZUkontakt@pzu.plContact Center Grupy PZU ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
wypowiedzenie oc/ac tuwWypowiedzenie OC TUW TUWwypowiedzenia@tuw.plTUW TUW Warszawa/Centrala ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa
wypowiedzenie oc/ac tuw pocztoweWypowiedzenie OC TUW Pocztoweinfo@ubezpieczapocztowe.plPocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Centrum Operacji i Rozliczeń Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Graniczna 17, 26-604 Radom
wypowiedzenie oc/ac tuz ubezpieczeniaWypowiedzenie OC TUZ Ubezpieczeniacentrala@tuz.plCentrala TUZ TUW ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa
wypowiedzenie oc/ac uniqaWypowiedzenie OC Uniqacentrala@uniqa.plUNIQA TU S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
wypowiedzenie oc/ac wartaWypowiedzenie OC WartawypowiedzeniaOC@warta.plTUiR WARTA S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
wypowiedzenie oc/ac wienerWypowiedzenie OC Wienerkontakt@wiener.plWiener TU SA Centrum Indeksacji Dokumentów, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa

Co warto wiedzieć

 • Kwestię wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Możliwe jest wypowiedzenie umowy OC zawartej na 12 miesięcy i umowy OC otrzymanej po zakupie pojazdu.
 • Po wyrejestrowaniu samochodu lub jego wywozie za granicę umowa OC ulega rozwiązaniu - wówczas wystarczy tylko poinformować ubezpieczyciela o okolicznościach, jakie zaszły.
 • Wypowiedzenie umowy OC powinno zawierać określone informacje. Aby o niczym nie zapomnieć, warto skorzystać ze wzoru – formularz jest dostępny w naszym serwisie.
 • Wypowiedzenie umowy OC można dostarczyć ubezpieczycielowi osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną. Przy wyborze Poczty Polskiej liczy się data stempla pocztowego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie mogę wysłać wypowiedzenie umowy OC?

  Własnoręcznie podpisane wypowiedzenie polisy OC należy wysłać na adres siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym aktualnie ubezpieczamy pojazd. Natomiast zdjęcie lub skan podpisanego wypowiedzenia umowy OC możesz wysłać na adres e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego podanego na stronie internetowej ubezpieczyciela.

 2. Czy pisemne wypowiedzenie umowy OC jest obowiązkowe?

  Tak, pisemne złożenie wypowiedzenia OC jest obowiązkowe. Jeśli tego nie zrobisz w przedostatnim dniu obowiązywania umowy całorocznej, polisa przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Wypowiedzenie polisy zbywcy nie będzie natomiast honorowane i umowa wygaśnie samoistnie dopiero na koniec umownego okresu ochrony.

 3. Co to jest podwójne OC?

  Taka sytuacja ma miejsce, jeśli Twoja dotychczasowa polisa OC przedłużyła się automatycznie na kolejny rok, a ty podpisałeś nową umowę ubezpieczenia pojazdu w innej firmie ubezpieczeniowej. W takim przypadku masz prawo złożyć wypowiedzenie OC w pierwszym towarzystwie.

 4. Czy można wypowiedzieć umowę OC pocztą?

  Tak. Jeśli wyślesz wypowiedzenie umowy OC listownie w placówce Poczty Polskiej, liczy się data stempla pocztowego. Z kolei gdy dokument dostarczysz np. za pośrednictwem kuriera, to wówczas ważna jest data otrzymania pisma przez firmę ubezpieczeniową.

 5. Czy można wysłać wypowiedzenie polisy OC mailem?

  Tak, jeśli towarzystwo preferuje taki sposób dostarczenia dokumentu. Wystarczy wypełnić wzór wypowiedzenia OC za pomocą naszego generatora, a następnie je podpisać, zeskanować pismo lub sfotografować i wysłać je na adres e-mail wskazany przez firmę ubezpieczeniową.

 6. Jak napisać wypowiedzenie polisy OC?

  Wypowiedzenie umowy OC można przygotować samodzielnie. Jednak wygodniej będzie skorzystać z naszego gotowego wzoru lub sporządzić je za pomocą generatora rankomat.pl.

 7. Gdzie mogę znaleźć numer polisy OC?

  Numer polisy OC można znaleźć w umowie ubezpieczenia pojazdu. Można również poprosić o jego podanie towarzystwo, w którym aktualnie ubezpieczamy samochód.

 8. Czy wypowiedzenie polisy OC trzeba podpisać?

  Tak. Wypowiedzenie umowy OC musi własnoręcznie podpisać osoba, która ją zawarła.

 9. Czy po wypowiedzeniu OC można otrzymać zwrot pieniędzy?

  Tak. Zwrot pieniędzy po wypowiedzeniu polisy OC przysługuje za niewykorzystany okres ochrony. Firma ubezpieczeniowa zwróci je osobie, z którą zawarła umowę obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.

 10. Czy można wypowiedzieć polisę OC bez podania przyczyny?

  Zrezygnować z umowy OC bez podania przyczyny można tylko wtedy, gdy została ona zawarta online (przez Internet lub telefon). Nie mówimy jednak wtedy o wypowiedzeniu, a o odstąpieniu od umowy.

  Wypowiedzieć polisę OC można natomiast tylko w przypadkach określonych w ustawie, czyli wtedy, gdy:

  • Twoja obecna umowa OC dobiega końca, a ty chcesz zmienić ubezpieczyciela, ponieważ np. w innym towarzystwie znalazłeś tańszą polisę,
  • Twoje OC przedłużyło się automatycznie na kolejny rok, a Ty w międzyczasie kupiłeś polisę u innego ubezpieczyciela. Wówczas następuje tzw. podwójne ubezpieczenie - możesz wypowiedzieć automatycznie przedłużone OC w dotychczasowym towarzystwie,
  • kupiłeś używany samochód i nie chcesz korzystać z polisy OC zbywcy pojazdu. Jeśli wypowiesz umowę ubezpieczenia, poprzedni właściciel otrzyma zwrot niewykorzystanej składki,
  • jeśli wyrejestrowałeś pojazd z powodu jego zezłomowania, kradzieży lub sprzedaży auta za granicę.