Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Chcesz zrezygnować z ochrony OC u dotychczasowego ubezpieczyciela? Pamiętaj, że nie wystarczy podpisanie nowej umowy – musisz skutecznie wypowiedzieć dotychczasową polisę. Nie zawsze też będziesz mógł zrobić to w dowolnym momencie. Podpowiadamy, jak skutecznie wypowiedzieć umowę OC i zmienić ubezpieczyciela.

podpisanie wypowiedzenia umowy oc w obecności agenta
Porównaj ceny OC i AC

Prawo klienta do wypowiedzenia umowy oc zostało dokładnie opisane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Termin i podstawa prawna wypowiedzenia zależą od jego powodu. Zawsze też konieczne jest poinformowanie firmy ubezpieczeniowej, czyli złożenie stosownego wniosku.

Kiedy można wypowiedzieć umowę OC zawartą na 12 miesięcy?

Jest kilka sytuacji, gdy klient może wypowiedzieć zawartą z ubezpieczycielem umowę OC. Procedura postępowania w każdym przypadku jest trochę inna.

1. Wypowiedzenie umowy na koniec okresu ubezpieczenia

Zawarłeś umowę na rok, ale nie chcesz korzystać z automatycznego odnowienia polisy? Powołując się na art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, powinieneś złożyć wypowiedzenie na piśmie nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy. W przeciwnym razie ochrona ubezpieczeniowa zostanie automatycznie przedłużona – od firmy ubezpieczeniowej otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy na kolejne 12 miesięcy i wezwanie do zapłaty składki.

Jeżeli dzień przed upływem okresu 12 miesięcy wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, oświadczenie musisz złożyć najpóźniej w pierwszym następnym dniu roboczym.

Spóźniłeś się z rezygnacją z polisy? Nic straconego – w dalszym ciągu możesz wypowiedzieć umowę, zgodnie z poniższymi wskazówkami.

2. Wypowiedzenie umowy po jej automatycznym przedłużeniu się

Przypadki podwójnego ubezpieczenia OC wcale nie należą do rzadkości. Zapomniałeś wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC lub błędnie założyłeś, że umowa sama wygaśnie i w związku z tym zakupiłeś polisę w innej firmie ubezpieczeniowej? Nie musisz płacić podwójnej składki OC – wystarczy, że wypowiesz umowę u pierwotnego ubezpieczyciela, powołując się na art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Możesz to zrobić w dowolnym momencie, ale nie powinieneś z tym zwlekać. Dlaczego?

Firma ubezpieczeniowa ma prawo pobrać opłatę za okres, w którym udzielała ochrony ubezpieczeniowej. Im szybciej zrezygnujesz ze starej polisy, tym mniej zapłacisz.

3. Ostąpienie od umowy zawartej na odległość

Kupiłeś ubezpieczenie na odległość (np. przez telefon lub kanałem direct),a następnie znalazłeś korzystniejszą ofertę? Wciąż masz szansę skorzystać z ubezpieczenia na lepszych warunkach, a to dzięki ochronie, jaka przysługuje konsumentom. Art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta daje ubezpieczonym prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W przypadku ubezpieczeń od umowy możesz odstąpić w terminie 30 dni, licząc od dnia, w których od firmy ubezpieczeniowej otrzymałeś potwierdzenie jej zawarcia.

Aby skutecznie wypowiedzieć zawartą w ten sposób umowę, musisz jedynie dostarczyć ubezpieczycielowi oświadczenie przed upływem wyżej wskazanego terminu.

WYPOWIEDZENIE POLISY OC CAŁOROCZNEJ

Ile mam czasu na wypowiedzenie?Najpóźniej wypowiedzenie musisz złożyć na 1 dzień przed końcem polisy.
Czy liczy się data nadania czy dostarczenia wypowiedzenia?Data nadania, ale tylko wówczas, gdy wypowiedzenie wysyłasz za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Czy niewypowiedziana polisa jest automatycznie przedłużana na następny rok?Tak, ale możesz zrezygnować z automatycznie przedłużonej polisy, jeżeli wykupiłeś OC w innej firmie z tym samym okresem ubezpieczenia.
Jaki artykuł ustawy o OC reguluje wypowiedzenie polisy całorocznej?Art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Czy mogę wypowiedzieć umowę zawartą na odległość?Tak, możesz to zrobić w ciągu 30 dni, od dnia, w którym ubezpieczyciel potwierdził umowę. Uwaga! Nie jest to wypowiedzenie, a odstąpienie od umowy.
Jaka jest podstawa wypowiedzenia umowy zawartej na odległość?Art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

Kiedy można wypowiedzieć umowę po zakupie samochodu?

Zakup używanego samochodu oznacza, że od sprzedawcy powinieneś otrzymać zarówno kluczyki do auta, jak i dokumenty. Wśród nich zazwyczaj znajduje się polisa – auto kupujesz wraz z polisą OC. Nie chcesz jej kontynuować? Nie musisz – umowę ubezpieczenia możesz wypowiedzieć w każdym momencie jej trwania, powołując się na art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Jeżeli tego nie zrobisz, z ochrony ubezpieczeniowej przekazanej Ci przez sprzedawcę będziesz mógł korzystać do końca okresu ubezpieczenia. Z ostatnim dniem wskazanym na dokumencie OC, umowa ulegnie rozwiązaniu.

Jeżeli nie zdecydowałeś się na wypowiedzenie przejętej umowy, ale chcesz ją kontynuować, to pamiętaj, że umowa wygaśnie po upływie okresu, na jaki została zawarta – w tym przypadku nie zadziała automatyczne odnowienie się polisy.

Pamiętaj, że towarzystwo ubezpieczeniowe może (ale nie musi) przeprowadzić rekalkulację składki, w efekcie czego zostaniesz poproszony o dopłatę za okres faktycznej ochrony. Jeżeli uznasz to za nieopłacalne i postanowisz zrezygnować z kontynuacji umowy, dopłacisz do składki tylko za okres faktycznego korzystania z OC do dnia wypowiedzenia.

WYPOWIEDZENIE OC PRZEZ NABYWCĘ POJAZDU

Ile mam czasu na wypowiedzenie?Umowę możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie.
Czy liczy się data nadania czy dostarczenia wypowiedzenia?Data nadania, jeżeli wypowiedzenie wysyłasz za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Czy niewypowiedziana polisa zbywcy jest automatycznie przedłużana na następny rok?Nie, polisa zbywcy wygasa z końcem okresu ubezpieczenia.
Kiedy może mieć miejsce rekalkulacja składki?Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo przeliczyć składkę nowego właściciela za każdy dzień od zawarcia umowy kupna/sprzedaży do wypowiedzenia lub wygaśnięcia polisy zbywcy.
Jaki artykuł ustawy o OC reguluje wypowiedzenie polisy zbywcy?Art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kiedy umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu?

Od wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC należy odróżnić sytuacje, gdy umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu. Zgodnie z art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ma to miejsce m.in.:

1. Z chwilą wyrejestrowania pojazdu

Twój samochód został skradziony lub przekazałeś go do złomowania? W tej sytuacji nie masz obowiązku dalej opłacać składki, musisz jednak o wyrejestrowaniu auta poinformować ubezpieczyciela. Masz też prawo otrzymać od ubezpieczyciela zwrot nadpłaconej składki.

Do pisma informującego firmę ubezpieczeniową o wyrejestrowaniu pojazdu powinieneś dołączyć stosowny dokument – potwierdzenie wyrejestrowania samochodu otrzymasz z urzędu.

2. Z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości firmy ubezpieczeniowej

To rzadko spotykana sytuacja. Gdy firma ubezpieczeniowa popada w kłopoty finansowe, których efektem jest złożenie przez nią wniosku o upadłość, jej klienci nie pozostają z dnia na dzień bez ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia OC ulega wówczas rozwiązaniu z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.

Nową polisę OC możesz szybko znaleźć, korzystając z naszego kalkulatora OC AC. To najprostszy sposób, aby zakupić ubezpieczenie w atrakcyjnej cenie.

3. Z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą

W związku z przeprowadzką do innego kraju zarejestrowałeś należący do Ciebie pojazd w jednym z tamtejszych urzędów? W tej sytuacji powinieneś go wyrejestrować w Polsce (w urzędzie, który dokonał rejestracji),a następnie poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela. Do pisma kierowanego do ubezpieczyciela najlepiej dołączyć dokumenty potwierdzające zarejestrowanie auta poza granicami Polski.

Niepoinformowanie ubezpieczyciela spowoduje, że zastosowanie będzie miał mechanizm automatycznego przedłużenia polisy OC, a Ty zostaniesz wezwany do zapłaty składki.

Firmę ubezpieczeniową należy też poinformować o sprzedaży pojazdu. Zbywca ma na to 14 dni, licząc od dnia przeniesienia prawa własności auta (art. 32 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Sprzedałeś samochód? Pamiętaj, że OC przechodzi na nowego właściciela i tylko on może je wypowiedzieć! 

Jakie informacje musi zawierać wypowiedzenie umowy OC?

Dla celów dowodowych wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC powinno zostać sporządzone na piśmie. Musi ono zawierać następujące informacje:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane osobowe i adresowe klienta (imię i nazwisko, adres zamieszkania),
 • numer rejestracyjny i markę pojazdu,
 • nazwę i adres firmy ubezpieczeniowej,
 • numer polisy OC,
 • podstawę prawną.

Dostarczony ubezpieczycielowi dokument powinien zostać własnoręcznie podpisany przez osobę wypowiadającą umowę OC.

Skąd wziąć wzór wypowiedzenia umowy OC? Jeżeli nie chcesz samodzielnie przygotowywać wypowiedzenia, skorzystaj z naszego szablonu. Formularz wypowiedzenia umowy OC zbywcy znajdziesz w tym miejscu.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC?

Przygotowałeś wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC? Teraz wystarczy dostarczyć je do firmy ubezpieczeniowej. Nie musisz robić tego osobiście – dokument lub jego skan możesz dostarczyć ubezpieczycielowi również za pośrednictwem:

 • operatora pocztowego – Poczty Polskiej lub wybranej firmy kurierskiej,
 • internetu – możesz przesłać wypowiedzenie na adres e-mail, który firma ubezpieczeniowa podaje w celach kontaktowych lub skorzystać ze strefy klienta (po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto na stronie internetowej ubezpieczyciela).

Przy wypowiedzeniu listownym kluczową sprawą jest data nadania listu – liczy się data stempla pocztowego. Zasada ta ma jednak zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy nadajesz list za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeżeli korzystasz z firmy kurierskiej, to liczy się data dostarczenia wypowiedzenia do siedziby ubezpieczyciela.

Co warto wiedzieć

 • Kwestię wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Możliwe jest wypowiedzenie umowy OC zawartej na 12 miesięcy i umowy OC otrzymanej po zakupie pojazdu.
 • Po wyrejestrowaniu samochodu lub jego wywozie za granicę umowa OC ulega rozwiązaniu - wówczas wystarczy tylko poinformować ubezpieczyciela o okolicznościach, jakie zaszły.
 • Wypowiedzenie umowy OC powinno zawierać określone informacje. Aby o niczym nie zapomnieć, warto skorzystać ze wzoru – formularz jest dostępny w naszym serwisie.
 • Wypowiedzenie umowy OC można dostarczyć ubezpieczycielowi osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną. Przy wyborze Poczty Polskiej liczy się data stempla pocztowego.