Chcesz zrezygnować z ochrony OC u dotychczasowego ubezpieczyciela? Pamiętaj, że nie wystarczy podpisanie nowej umowy – musisz skutecznie wypowiedzieć dotychczasową polisę OC. Nie zawsze też będziesz mógł zrobić to w dowolnym momencie. Sprawdź jak poprawnie powinna wyglądać rezygnacja z ubezpieczenia OC.

Prawo klienta do wypowiedzenia umowy OC zostało dokładnie opisane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Termin i podstawa prawna wypowiedzenia zależą od jego powodu. Zawsze też konieczne jest poinformowanie firmy ubezpieczeniowej, czyli złożenie stosownego wniosku o rezygnacji z dotychczasowej umowy obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Podpowiadamy, jak skutecznie wypowiedzieć umowę OC i zmienić ubezpieczyciela.

Jakie informacje musi zawierać wypowiedzenie umowy OC?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC powinno zostać sporządzone na piśmie. Musi ono zawierać następujące informacje:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane osobowe i adresowe klienta (imię i nazwisko, adres zamieszkania),
 • numer rejestracyjny i markę pojazdu,
 • nazwę i adres firmy ubezpieczeniowej,
 • numer polisy OC,
 • podstawę prawną.

Dostarczony ubezpieczycielowi dokument powinien zostać własnoręcznie podpisany przez osobę wypowiadającą umowę OC.

Skąd wziąć wzór wypowiedzenia umowy OC? Jeżeli nie chcesz samodzielnie przygotowywać wypowiedzenia, skorzystaj z naszego szablonu. 

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe udostępniają również na swoich stronach internetowych własne szablony wypowiedzenia umowy OC. Przykładowo we wzorze Uniqa należy podać powód rezygnacji z polisy, wybierając jedną z czterech opcji. 

Jak wysłać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC?

Przygotowałeś wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC? Teraz wystarczy dostarczyć je do firmy ubezpieczeniowej. Nie musisz robić tego osobiście – dokument lub jego skan możesz dostarczyć ubezpieczycielowi również za pośrednictwem:

 • operatora pocztowego – Poczty Polskiej lub wybranej firmy kurierskiej,
 • Internetu – możesz przesłać wypowiedzenie na adres e-mail, który firma ubezpieczeniowa podaje w celach kontaktowych lub skorzystać ze strefy klienta (po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto na stronie internetowej ubezpieczyciela).

Wypowiedź eksperta

Przy wypowiedzeniu OC listownym kluczową sprawą jest data nadania listu – liczy się data stempla pocztowego. Zasada ta ma jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy nadajemy list za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeśli natomiast korzystamy z firmy kurierskiej, to liczy się data dostarczenia wypowiedzenia do siedziby ubezpieczyciela.
Kamil Sztandera, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychKamil Sztandera, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Jak działa generator wypowiedzenia OC?

Za pomocą generatora wypowiedzenia OC rankomat.pl, możesz wypowiedzieć umowę obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu kilkudziesięciu ubezpieczycieli. Generator zawiera gotowy wzór wypowiedzenia OC, a także aktualne adresy pocztowe i elektroniczne towarzystw.

Aby w kilka minut stworzyć wypowiedzenie umowy OC, wystarczy, że wpiszesz wymagane przez ubezpieczycieli dane osobowe oraz dane pojazdu. Gdy pismo będzie gotowe, możesz przesłać wypowiedzenie umowy OC przez Internet lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wygeneruj gotowy wydruk wypowiedzenia Twojej polisy OC

Kiedy można wypowiedzieć umowę OC zawartą na 12 miesięcy?

Jest kilka sytuacji, w których klient może wypowiedzieć zawartą z ubezpieczycielem umowę OC. Procedura postępowania w każdym przypadku jest trochę inna.

Wypowiedzenie umowy OC na koniec okresu ubezpieczenia

Zawarłeś umowę na rok, ale nie chcesz korzystać z automatycznego odnowienia polisy? Powołując się na art. 28 Ustawyo ubezpieczeniach obowiązkowych, powinieneś złożyć wypowiedzenie na piśmie nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy. W przeciwnym razie ochrona ubezpieczeniowa zostanie automatycznie przedłużona – od firmy ubezpieczeniowej otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy na kolejne 12 miesięcy i wezwanie do zapłaty składki.

Jeżeli dzień przed upływem okresu 12 miesięcy wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, oświadczenie musisz złożyć najpóźniej w pierwszym następnym dniu roboczym.

Uwaga!

Wypowiedzenie OC z art. 28 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nie jest de facto wypowiedzeniem. To jedynie wniosek o nieprzedłużanie danej polisy automatycznie. Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe wraz z końcem aktualnej polisy nie wystawi automatycznego wznowienia OC. To o tyle ważne, że jeżeli złożysz wypowiedzenie z art. 28, a nie wykupisz OC w innej firmie, zostaniesz bez ochrony i powstanie przerwa w ciągłości.

Spóźniona rezygnacja z OC? Nic straconego – w dalszym ciągu możesz wypowiedzieć umowę, zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Wypowiedzenie umowy OC po jej automatycznym przedłużeniu się

Przypadki podwójnego ubezpieczenia OCwcale nie należą do rzadkości. Zapomniałeś wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC lub błędnie założyłeś, że umowa sama wygaśnie i w związku z tym zakupiłeś polisę OC w innej firmie ubezpieczeniowej? Nie musisz płacić podwójnej składki OC – wystarczy, że wypowiesz umowę u pierwotnego ubezpieczyciela, powołując się na art. 28a Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Możesz to zrobić w dowolnym momencie, ale nie powinieneś z tym zwlekać. 

Spróbuj tego

Firma ubezpieczeniowa ma prawo pobrać opłatę za okres, w którym udzielała ochrony ubezpieczeniowej. Im szybciej zrezygnujesz ze starej polisy OC, tym mniej zapłacisz.

Czym jest wypowiedzenie OC w trybie podwójnej umowy i jak je napisać?

Takie sformułowanie stosuje się zamiennie z wypowiedzeniem podwójnego OC. Jeśli nie wypowiedziałeś poprzedniej całorocznej umowy i wykupiłeś polisę w innym towarzystwie, Twoje OC przedłużyło się automatycznie (nie dotyczy to polisy zbywcy). Możesz je wypowiedzieć w dowolnym momencie, powołując się na odpowiedni przepis ustawy.

Wypowiedzenie OC w trybie podwójnej umowy rożni się od wypowiedzenia na koniec obowiązywania polisy OC tylko podstawą prawną / treścią oświadczenia.

Jeśli nie korzystasz z gotowego wzoru wypowiedzenia i piszesz go samodzielnie, na dokumencie, oprócz standardowych informacji o pojedzie i właścicielu, możesz zamieścić oświadczenie:

Zgodnie z art. 28 a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r.Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) wypowiadam umowę ubezpieczenia OC pojazdu o numerze rejestracyjnym ............... z uwagi na objęcie tego pojazdu w tym samym czasie umową ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartą w dniu ………………… na okres od……….……..…… do ………….……… w ……………………...… nr polisy …………………… (tryb wypowiedzenia podwójnej umowy ubezpieczenia).

Odstąpienie od umowy OC zawartej na odległość

Kupiłeś ubezpieczenie OC na odległość (przez telefon lub Internet), a następnie znalazłeś korzystniejszą ofertę? Wciąż masz szansę skorzystać z ubezpieczenia na lepszych warunkach, a to dzięki ochronie, jaka przysługuje konsumentom.

Art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta daje ubezpieczonym prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W przypadku ubezpieczeń od umowy OC możesz odstąpić w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym od firmy ubezpieczeniowej otrzymałeś potwierdzenie jej zawarcia.

Pobierz wzór wypowiedzenia umowy OC zawartej na odległość

Aby skutecznie wypowiedzieć zawartą w ten sposób umowę ubezpieczenia OC, musisz jedynie dostarczyć ubezpieczycielowi oświadczenie przed upływem wyżej wskazanego terminu.

Uwaga!

Tak jak w przypadku wypowiedzenia OC na koniec okresu ochrony ubezpieczenia, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość upewnij się, że masz aktualne OC w innej firmie.

Wypowiedzenie polisy OC całorocznej - najczęściej zadawane pytania

Ile mam czasu na wypowiedzenie OC?Rezygnacja z OC musi zostać złożona na 1 dzień przed końcem polisy.
Czy liczy się data nadania czy dostarczenia wypowiedzenia OC?Data nadania, ale tylko wówczas, gdy wypowiedzenie OC wysyłasz za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Czy niewypowiedziana polisa OC jest automatycznie przedłużana na następny rok?Tak, ale możesz zrezygnować z automatycznie przedłużonej polisy, jeżeli wykupiłeś OC w innej firmie z tym samym okresem ubezpieczenia.
Jaki artykuł ustawy o OC reguluje wypowiedzenie polisy całorocznej?Art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Czy mogę wypowiedzieć umowę OC zawartą na odległość?Tak, możesz to zrobić w ciągu 30 dni, od dnia, w którym ubezpieczyciel potwierdził umowę. Uwaga! Nie jest to wypowiedzenie, a odstąpienie od umowy OC.
Jaka jest podstawa wypowiedzenia umowy OC zawartej na odległość?Art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

Kiedy można wypowiedzieć umowę OC po zakupie samochodu?

Zakup używanego samochodu oznacza, że od sprzedawcy powinieneś otrzymać zarówno kluczyki do auta, jak i dokumenty. Wśród nich zazwyczaj znajduje się obowiązkowe ubezpieczenieauto kupujesz wraz z polisą OC. Nie chcesz jej kontynuować? Nie musisz – umowę ubezpieczenia OC możesz wypowiedzieć w każdym momencie jej trwania, powołując się na art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Jeżeli tego nie zrobisz, z ochrony ubezpieczeniowej przekazanej Ci przez sprzedawcę będziesz mógł korzystać do końca okresu ubezpieczenia. Z ostatnim dniem wskazanym na dokumencie OC, umowa ulegnie rozwiązaniu.

Jeżeli nie zdecydowałeś się na wypowiedzenie przejętej umowy OC, ale chcesz ją kontynuować, to pamiętaj, że umowa wygaśnie po upływie okresu, na jaki została zawarta – w tym przypadku nie zadziała automatyczne odnowienie się polisy.

Pamiętaj, że towarzystwo ubezpieczeniowe może (ale nie musi) przeprowadzić rekalkulację składki, w efekcie czego zostaniesz poproszony o dopłatę za okres faktycznej ochrony. Jeżeli uznasz to za nieopłacalne i postanowisz zrezygnować z kontynuacji umowy, dopłacisz do składki tylko za okres faktycznego korzystania z OC do dnia wypowiedzenia umowy obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.

Więcej przeczytasz tutaj: Rekalkulacja składki OC - co to jest? czy jest to konieczne?

Przejmujesz polisę zbywcy? Pilnuj terminu!

Korzystanie z OC zbywcy jest atrakcyjną formą dbania o ubezpieczenie auta. W końcu sprzedający już zapłacił za polisę, prawda? Najczęściej zbywca wrzuca pozostałą składkę za OC w cenę auta, więc jako kupujący i tak płacisz za ubezpieczenie. Jednak żeby radość Cię za bardzo nie poniosła, pamiętaj, że OC zbywcy jest najczęstszą przyczyną kar za brak OC. 

Polisa zbywcy nie przedłuża się automatycznie. W 2023 r. kary za brak OC wzrosły dwukrotnie. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca w zależności od rodzaju pojazdu mechanicznego wynosiły od 230 do 10 470 zł. Z kolei od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. kary za brak OC wynoszą od 240 do 10 800 zł.

Nie warto czekać. Polisę OC na cały rok możesz wykupić nawet z dwumiesięcznym wyprzedzeniem (za zgodą towarzystwa ubezpieczeniowego), a bez specjalnej zgody - na 30 dni przed. O szczegóły oferty spytaj na infolinii towarzystwa ubezpieczeniowego albo u agenta tej firmy. 

Wypowiedzenie OC przez nabywcę pojazdu - najczęściej zadawane pytania

Ile mam czasu na wypowiedzenie OC?Umowę OC możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie.
Czy liczy się data nadania czy dostarczenia wypowiedzenia umowy OC?Data nadania, jeżeli wypowiedzenie OC wysyłasz za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Czy niewypowiedziana polisa OC zbywcy jest automatycznie przedłużana na następny rok?Nie, polisa OC zbywcy wygasa z końcem okresu obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.
Kiedy może mieć miejsce rekalkulacja składki OC?Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo przeliczyć składkę OC nowego właściciela za każdy dzień od zawarcia umowy kupna/sprzedaży do wypowiedzenia lub wygaśnięcia polisy OC zbywcy pojazdu.
Jaki artykuł ustawy o OC reguluje wypowiedzenie polisy zbywcy?Art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jak zrezygnować z OC po sprzedaży samochodu?

Jeśli sprzedałeś samochód, to nie możesz wypowiedzieć umowy OC. Polisa powinna trafić do nowego właściciela pojazdu i tylko on może zdecydować czy będzie kontynuować podpisaną przez Ciebie umowę, czy też złoży jej wypowiedzenie.

Z chwilą otrzymania wypowiedzenia OC od zbywcy pojazdu towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do zwrotu przysługującej Ci niewykorzystanej składki OC. Nie musisz w tym celu wysyłać żadnego pisma. Jeśli wcześniej nie podałeś do wiadomości ubezpieczyciela numeru swojego konta bankowego, skontaktuje się on z Tobą i zapyta w jaki sposób powinien przekazać Ci pieniądze (np. przelewem, przekazem pocztowym).

Kiedy umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu?

Od wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC należy odróżnić sytuację, gdy umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu. Zgodnie z art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ma to miejsce m.in.:

1. Z chwilą wyrejestrowania pojazdu

Przekazałeś swój samochód do złomowania? W tej sytuacji nie masz obowiązku dalej opłacać składki OC, musisz jednak o tym poinformować ubezpieczyciela. Masz też prawo otrzymać od ubezpieczyciela zwrot nadpłaconej składki.

Do pisma informującego firmę ubezpieczeniową o złomowaniu pojazdu (powinieneś go również wyrejestrować) należy dołączyć stosowny dokument – zaświadczenie o oddaniu auta na złom uzyskasz od stacji demontażu, a potwierdzenie wyrejestrowania samochodu otrzymasz z urzędu.

2. Z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości firmy ubezpieczeniowej

To rzadko spotykana sytuacja. Gdy firma ubezpieczeniowa popada w kłopoty finansowe, których efektem jest złożenie przez nią wniosku o upadłość, jej klienci nie pozostają z dnia na dzień bez ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia OC ulega wówczas rozwiązaniu z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.

Spróbuj tego

Nową polisę OC możesz szybko znaleźć, korzystając z kalkulatora rankomat.pl. To najprostszy sposób, aby zakupić ubezpieczenie w atrakcyjnej cenie.

3. Z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą

W związku z przeprowadzką do innego kraju zarejestrowałeś należący do Ciebie samochód w jednym z tamtejszych urzędów? W tej sytuacji powinieneś go wyrejestrować w Polsce (w urzędzie, który dokonał rejestracji), a następnie poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela. Do pisma kierowanego do towarzystwa najlepiej dołączyć dokumenty potwierdzające zarejestrowanie auta poza granicami Polski.

Niepoinformowanie ubezpieczyciela spowoduje, że zastosowanie będzie miał mechanizm automatycznego przedłużenia polisy OC, a Ty zostaniesz wezwany do zapłaty składki. Firmę ubezpieczeniową należy też poinformować o sprzedaży pojazdu. Zbywca ma na to 14 dni, licząc od dnia przeniesienia prawa własności auta (art. 32 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Sprzedałeś samochód? Pamiętaj, że OC przechodzi na nowego właściciela i tylko on może je wypowiedzieć!

Czy trzeba wypowiedzieć OC po kradzieży samochodu lub szkodzie całkowitej?

Kradzież samochodu lub szkoda całkowita oznacza utratę pojazdu. W takim przypadku właściciel auta powinien go wyrejestrować, a następnie zgłosić ten fakt do towarzystwa ubezpieczeniowego. Po wyrejestrowaniu auta ubezpieczenie OC ulega rozwiązaniu. Nie musisz w tym celu składać wypowiedzenia umowy OC, jednak konieczne jest złożenie do towarzystwa odpowiedniego oświadczenia / zawiadomienia. W przeciwnym wypadku ubezpieczyciel nadal będzie wymagał opłaty za OC i nie zwróci Ci części niewykorzystanej składki.

Pamiętaj, że zgodnie z art. 33 pkt 5 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych OC ulega rozwiązaniu “z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza”.

Sprawdź adresy pocztowe oraz mailowe, na które możesz wysłać wypowiedzenie polisy OC

Ubezpieczyciel

Wskazówki rankomat.pl

Jak wysłać wypowiedzenie OC online?

Adres pocztowy

Allianz

Wypowiedzenie OC Allianz

 • za pomocą formularza na stronie https://kontakt.allianz.pl/form-standalone/kontakt-z-allianz/

Allianz Polska
Departament Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

BalciaWypowiedzenie OC Balcia
 • adres e-mail: info@balcia.pl

Balcia Insurance SE
Spółka europejska Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa

BeesafeWypowiedzenie OC Beesafe
 • adres e-mail: obsluga@beesafe.pl

 • formularz kontaktowy https://beesafe.pl/kontakt-zglos-zmiane-w-umowie/

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

BenefiaWypowiedzenie OC Benefia
 • adres e-mail: wypowiedzenia@benefia.pl

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group al. Jerozolimskie 162a, 02-342 Warszawa

GeneraliWypowiedzenie OC Generali
 • adres e-mail: centrumklienta@generali.pl

Generali T.U. S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

Link4Wypowiedzenie OC Link4
 • adres e-mail: bok@link4.pl

 • formularz kontaktowy: https://www.link4.pl/formularz-kontaktowy

Link4 TU S.A., ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa

Ergo HestiaWypowiedzenie OC Ergo Hestia
 • formularz online: www.ergohestia.pl/rezygnacja-z-polisy/

 • za pośrednictwem portalu iHestia, logując się na własne konto klienta na ihestia.ergohestia.pl

STU Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

ProamaWypowiedzenie OC Proama
 • adres e-mail: centrumklienta@proama.pl

Generali T.U. S.A.
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa

You Can Drive-
 • formularz online: www.ergohestia.pl/obsluga-line/

 • za pośrednictwem portalu iHestia, logując się na własne konto klienta na ihestia.ergohestia.pl

STU Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

UniqaWypowiedzenie OC Uniqa
 • logując się na swoje konto: https://www.uniqa.pl/logowanie/

 • formularz kontaktowy https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-komunikacyjne/obsluga-polisy/wypowiedz-umowe/

UNIQA TU S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

WienerWypowiedzenie OC Wiener
 • obsługa online: https://www.wiener.pl/obsluga-polis

Wiener TU SA Centrum Indeksacji Dokumentów, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa

mtu24.plWypowiedzenie OC mtu24
 • formularz online: www.ergohestia.pl/obsluga-line/

 • za pośrednictwem portalu iHestia, logując się na własne konto klienta na ihestia.ergohestia.pl

STU Ergo Hestia S.A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

Trasti-
 • adres e-mail: kontakt@trasti.pl

HPI GMA Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa

TUZ UbezpieczeniaWypowiedzenie OC TUZ Ubezpieczenia
 • formularz online: https://tuz.pl/strefa-klienta/wypowiedzenie/

 • adres e-mail: centrala@tuz.pl lub bok@tuz.pl

Centrala TUZ TUW ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

PZUWypowiedzenie OC PZU
 • adres e-mail: kontakt@pzu.pl

Contact Center Grupy PZU ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
TUW TUWWypowiedzenie OC TUW TUW
 • adres e-mail: wypowiedzenia@tuw.pl

TUW TUW Warszawa/Centrala ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa
WartaWypowiedzenie OC Warta
 • formularz online: https://www.warta.pl/pomoc-i-obsluga/wypowiedzenie-umowy-oc/

TUiR WARTA S.A.
rondo I. Daszyńskiego 1
00-843 Warszawa 1
TUW PocztoweWypowiedzenie OC TUW Pocztowe
 • adres e-mail: info@ubezpieczapocztowe.pl

TUW Pocztowe, ul. Graniczna 17, 26-604 Radom
EuroinsWypowiedzenie OC Euroins
 • formularz kontaktowy: https://eins.pl/kontakt/

EINS Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 543
02-844 Warszawa
CompensaWypowiedzenie OC Compensa
 • zgłoszenie online: https://zgloszenie.compensa.pl/polisy-majatkowe

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
InterRiskWypowiedzenie OC InterRisk
 • adres e-mail: korespondencja@interrisk.pl

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22,
00-668 Warszawa

O czym pamiętać przy składaniu wypowiedzenia OC?

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC to delikatna kwestia i może nieść za sobą poważne konsekwencje, takie jak kara za brak OC, czy regres ubezpieczeniowy. O czym należy pamiętać?

 1. Weź potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia OC - jeśli składasz je mailowo lub przez formularz, potwierdzenie przyjęcia powinno przyjść na maila. Jeśli u agenta, weź jego pieczątkę, datę i podpis. Jeśli pocztą, potwierdzenie z poczty.
 2. Wypowiedzenie OC musisz podpisać własnoręcznie. Bez tego nie dojdzie do skutku. Jeśli właścicieli jest kilku, każdy musi podpisać osobno. 
 3. Papier może utknąć na poczcie a skan na mailu, dlatego dla umowy całorocznej wyślij wypowiedzenie na kilka dni przed końcem ochrony.
 4. Jeśli zrzekasz się OC sprzedającego, najpóźniej w dniu zrzeczenia się musisz kupić OC na cały rok.
 5. Wypowiadając umowę OC upewnij się, że masz aktualne OC w innej firmie, i że  zachowasz ciągłość. W przeciwnym razie powstanie przerwa i zapłacisz karę. 

Sprawdź cenę OC swojego auta już dzisiaj

Co warto wiedzieć o wypowiedzeniu OC?

 • Kwestię wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Możliwe jest wypowiedzenie umowy OC zawartej na 12 miesięcy i umowy OC otrzymanej po zakupie pojazdu.
 • Po wyrejestrowaniu samochodu lub jego wywozie za granicę umowa OC ulega rozwiązaniu - wówczas wystarczy tylko poinformować ubezpieczyciela o okolicznościach, jakie zaszły.
 • Wypowiedzenie umowy OC powinno zawierać określone informacje. Aby o niczym nie zapomnieć, warto skorzystać ze wzoru – formularz jest dostępny w naszym serwisie.
 • Wypowiedzenie umowy OC można dostarczyć ubezpieczycielowi osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną. Przy wyborze Poczty Polskiej liczy się data stempla pocztowego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie mogę wysłać wypowiedzenie umowy OC?

  Własnoręcznie podpisane wypowiedzenie polisy OC należy wysłać na adres siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym aktualnie ubezpieczamy pojazd. Natomiast zdjęcie lub skan podpisanego wypowiedzenia umowy polisy OC możesz wysłać na adres e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego podanego na stronie internetowej ubezpieczyciela.

 2. Czy pisemne wypowiedzenie umowy OC jest obowiązkowe?

  Tak, pisemne złożenie wypowiedzenia polisy OC jest obowiązkowe. Jeśli tego nie zrobisz w przedostatnim dniu obowiązywania umowy całorocznej, polisa przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Wypowiedzenie polisy zbywcy nie będzie natomiast honorowane i umowa wygaśnie samoistnie dopiero na koniec umownego okresu ochrony.

 3. Co to jest podwójne OC i jak go uniknąć dzięki wypowiedzeniu OC?

  Podwójne OC lub podwójna umowa ubezpieczenia OC ma miejsce, gdy Twoja dotychczasowa polisa OC przedłużyła się automatycznie na kolejny rok, a ty podpisałeś nową umowę ubezpieczenia OC pojazdu w innej firmie ubezpieczeniowej. W takim przypadku masz prawo złożyć wypowiedzenie OC w pierwszym towarzystwie. Pamiętaj, że wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną, a w treści zawierać podstawę prawną (szerzej piszemy o tym w akapicie "Czym jest wypowiedzenie OC w trybie podwójnej umowy i jak je napisać?".

 4. Czy można wypowiedzieć umowę OC pocztą?

  Tak. Jeśli wyślesz wypowiedzenie umowy OC listownie w placówce Poczty Polskiej, liczy się data stempla pocztowego. Z kolei gdy dokument dostarczysz np. za pośrednictwem kuriera, to wówczas ważna jest data otrzymania pisma przez firmę ubezpieczeniową.

 5. Czy można wysłać wypowiedzenie polisy OC mailem?

  Tak, jeśli towarzystwo preferuje taki sposób dostarczenia dokumentu. Wystarczy wypełnić wzór wypowiedzenia OC za pomocą naszego generatora, a następnie je podpisać, zeskanować pismo lub sfotografować i wysłać je na adres e-mail wskazany przez firmę ubezpieczeniową.

 6. Jak napisać wypowiedzenie polisy OC?

  Wypowiedzenie umowy OC można przygotować samodzielnie. Jednak wygodniej będzie skorzystać z naszego gotowego wzoru lub sporządzić je za pomocą generatora rankomat.pl.

 7. Gdzie mogę znaleźć numer polisy OC?

  Numer polisy OC można znaleźć w umowie ubezpieczenia pojazdu. Można również poprosić o jego podanie towarzystwo, w którym aktualnie ubezpieczamy samochód.

 8. Kto powinien podpisać wypowiedzenie polisy OC?

  Wypowiedzenie umowy OC musi własnoręcznie podpisać osoba, która ją zawarła. Jeśli samochód jest własnością kilku osób, na dokumencie powinien znaleźć się podpis każdego z właścicieli.

 9. Czy po wypowiedzeniu OC można otrzymać zwrot pieniędzy?

  Tak. Zwrot pieniędzy po wypowiedzeniu polisy OC przysługuje za niewykorzystany okres ochrony. Firma ubezpieczeniowa zwróci je osobie, z którą zawarła umowę obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.

 10. Czy można wypowiedzieć polisę OC bez podania przyczyny?

  Zrezygnować z umowy OC bez podania przyczyny można tylko wtedy, gdy została ona zawarta online (przez Internet lub telefon). Nie mówimy jednak wtedy o wypowiedzeniu, a o odstąpieniu od umowy.

  Wypowiedzieć polisę OC można natomiast tylko w przypadkach określonych w ustawie, czyli wtedy, gdy:

  • Twoja obecna umowa OC dobiega końca, a ty chcesz zmienić ubezpieczyciela, ponieważ np. w innym towarzystwie znalazłeś tańszą polisę OC,
  • Twoje OC przedłużyło się automatycznie na kolejny rok, a Ty w międzyczasie kupiłeś polisę OC u innego ubezpieczyciela. Wówczas następuje tzw. podwójne ubezpieczenie - możesz wypowiedzieć automatycznie przedłużone OC w dotychczasowym towarzystwie,
  • kupiłeś używany samochód i nie chcesz korzystać z polisy OC zbywcy pojazdu. Jeśli wypowiesz umowę ubezpieczenia, poprzedni właściciel otrzyma zwrot niewykorzystanej składki,
  • jeśli wyrejestrowałeś pojazd z powodu jego zezłomowania, kradzieży lub sprzedaży auta za granicę.
 11. Jak zgłosić rezygnację z ubezpieczenia OC?

  Rezygnację z ubezpieczenia OC możesz zrobić poprzez złożenie wypowiedzenia: osobiście w dowolnej placówce ubezpieczyciela, wysłanie pocztą (listem poleconym), faksem lub e-mailem (skan z Twoim podpisem).

 12. Ile jest czasu na wypowiedzenie umowy OC?

  Wypowiedzenie OC powołując się na art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, powinieneś złożyć na piśmie nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy.

 13. Jak wypowiedzieć umowę oc?

  Wypowiedzenie OC możemy złożyć: osobiście w dowolnej placówce ubezpieczyciela, wysyłając pocztą (listem poleconym), faksem lub e-mailem (skan z Twoim podpisem).

 14. Czy wypowiedzenie umowy OC można wysłać mailem?

  Wypowiedzenie oc można wysłać e-mailem (skan z Twoim podpisem) lub składając osobiście w dowolnej placówce ubezpieczyciela, wysyłając pocztą (listem poleconym).