Nasi Klienci oceniają PZU na
3,01
Zostaw opinię

W towarzystwie ubezpieczeniowym PZU nie ma oficjalnego druku wypowiedzenia umowy OC. Dlatego też w PZU honorowane są wszelkie dokumenty wypowiedzenia OC, napisane we właściwej formie.

Porównaj oferty OC i AC »

Ubezpieczony ma prawo do wypowiedzenia zwartej umowy. Najlepiej zrobić to jednak zgodnie z  panującymi zasadami, gdyż wtedy posiadacz polisy może być pewien, iż jego wniosek zostanie zaakceptowany. Jak wypowiedzieć OC, jeśli polisa została zakupiona w Powszechny Zakładzie Ubezpieczeń?

Kiedy można wypowiedzieć umowę OC w PZU?

W towarzystwie ubezpieczeniowym PZU są honorowane wszelkie dokumenty wypowiedzenia OC, napisane we właściwej formie. Umowę odpowiedzialności cywilnej można wypowiedzieć w dwóch przypadkach, a także należy pamiętać jednak o zachowaniu formy pisemnej. Jak skutecznie wypowiedzieć umowę OC? 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC przed końcem okresu ubezpieczeniowego

Pierwszym przypadkiem jest sytuacja, kiedy zbliża się koniec umowy - obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na wypowiedzenie umowy OC najpóźniej w przedostatnim dniu okresu, na jaki została zawarta.

Oznacza to, że jeśli polisa kończy się 15 marca, to ostatnim dniem na wysłanie dokumentów będzie 14 marca. Decydując się na przesłanie wypowiedzenia drogą elektroniczną, należy pamiętać, aby był widoczny odręczny podpis właściciela lub współwłaścicieli.  Aby wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w PZU na koniec okresu ochrony warto wysłać dokumenty wcześniej. Jednocześnie postaraj się o potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.

W przypadku, gdy korzystać będzie się z usług poczty, istotna będzie data stempla pocztowego, a nie data wpłynięcia do ubezpieczyciela. 

Wypowiedzenie polisy OC po zakupie auta 

Wypowiedzieć OC można także przy zakupie samochodu. Przy podpisywaniu umowy kupna-sprzedaży, sprzedający powinien przekazać nowemu właścicielowi polisę OC. Następnie kupujący może zdecydować czy będzie kontynuować OC zbywcy u aktualnego ubezpieczenia.

Po zakupieniu używanego samochodu zawsze należy skontaktować się z zakładem ubezpieczeń, w którym została wykupiona polisa OC i poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela. Jeżeli zaproponowane warunki oraz cena składki nie będą korzystne, umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie. 

W takiej sytuacji należy sporządzić odpowiedni dokument i przesłać do firmy ubezpieczeniowej. Natomiast jeśli nowy właściciel decyduje się na kontynuowanie aktualnej polisy OC, trzeba pamiętać, że po upływie daty zawarcia umowy, nie przedłuży się ona automatycznie. 

Wypowiedzenie umowy AC w PZU

W przypadku umowy autocasco sytuacja jest nieco inna. Jest to ubezpieczenie dobrowolne i zawierane na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia, jakie obowiązują w towarzystwie ubezpieczeniowym PZU. Jeżeli dane ubezpieczenie zostało zawarte na 12 miesięcy, to nie ma możliwości, aby z niego wcześniej zrezygnować. Umowa jednak w pewnych sytuacja ulega rozwiązaniu, a dzieje się, to gdy:

  • nastąpi sprzedaż ubezpieczonego pojazdu - kiedy auto zostaje sprzedane innej osobie, umowa AC nie przechodzi na kolejnego właściciela, tylko ulega rozwiązaniu. Kierowcy, który zakupił polisę, przysługuje w takiej sytuacji zwrot środków, za niewykorzystany okres,
  • cała suma ubezpieczenia zostanie wypłacona - suma ubezpieczenia może się wyczerpać, gdy pojazd będzie całkowicie uszkodzony lub skradziony. Wypłata sumy, na jaką opiewała polisa, oznacza, że umowa ulega rozwiązaniu. Może się tak również zdarzyć, gdy wysokość ubezpieczenia określona jest w umowie, a pojazd w ciągu roku miał tyle uszkodzeń, że na naprawy wydano całą sumę.

Odstąpienie od umowy OC zawartej na odległość w PZU

Pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy ubezpieczenia w PZU można: 

  • przesłać na adres mailowy kontakt@pzu.pl
  • dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: PZU, ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa,
  • przekazać w ręce agenta ubezpieczeniowego, który obsługuje polisy PZU, 
  • doręczyć do najbliższego oddziału PZU. 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym masz na to 30 dni, a jeśli prowadzisz działalność gospodarczą - 7 dni. 

Jakie dane musi zawierać wypowiedzenie umowy OC w PZU?

Przede wszystkim w takim dokumencie należy podać swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, markę i model samochodu, którego umowa ma być wypowiedziana, nr polisy, datę jej zakończenia oraz podstawę prawną, na podstawie wypowiadane jest OC. 

Należy także przedstawić numer rachunku bankowego, na który towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać zwrotu niewykorzystanej składki. 

Odpowiednia forma dokumentu jest bardzo ważna dlatego, jeżeli można, warto skorzystać z gotowych serwisów internetowych, które pomogą wygenerować takie wypowiedzenie, niezależnie od powodu (WypowiadamOC.pl). 

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę OC lub AC z PZU i kupić nową polisę? Zapraszamy do porównania ofert w naszej porównywarce ubezpieczeń OC/AC dostępnej na rankomat.pl. Znajdź OC zaledwie w kilka minut!

Porównaj oferty OC i AC »

W rankomat.pl możesz kupić pakiet ubezpieczeń OC+AC od PZU. Oferta ta dostępna jest u naszych doradców. Zadzwoń pod numer +48 22 270 0000, aby poznać wysokość składki Twojego ubezpieczenia.