PZU Wojażer to ubezpieczenie, które przyda się każdej osobie planującej podróż, nie tylko zagraniczną, ale także krajową. Dzięki tej polisie ubezpieczony może liczyć na pomoc w podróży w razie zachorowania lub wypadku. 

Towarzystwo zorganizuje i opłaci wizytę u lekarza, pobyt w szpitalu, transport medyczny, a w razie konieczności pomoc prawną i tłumacza oraz wcześniejszy powrót do domu. Podstawowa ochrona to koszty leczenia oraz assistance w Pakiecie Podstawowym.

Porównaj ceny ubezpieczenia podróżnego »

Ochronę można poszerzyć o dodatkowe ubezpieczenia takie, jak ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, opóźnienia lub utraty bagażu, OC w życiu prywatnym, czy rezygnacja z wcześniej zakupionego wyjazdu. W zależności od sposobu spędzania czasu podczas podróży, PZU Wojażer może obejmować również pokrycie kosztów akcji poszukiwawczych, a także zorganizowanie przyjazdu i zakwaterowanie członka rodziny, w przypadku, gdy ubezpieczony przebywa w szpitalu.

Ubezpieczenie może zostać zakupione zarówno przez Polaków, jak i cudzoziemców. W przypadku obywateli Polski, polisa zapewnia ochronę podczas wyjazdów za granicę, a także na terenie kraju. W przypadku cudzoziemców oraz Polaków mieszkających na stałe w innym kraju, ubezpieczane są jedynie wyjazdy do Polski.


Ogólne Warunki Ubezpieczenia polisy "Wojażer" w PZU
 

Nasi Klienci oceniają PZU na
2,52