Nasi Klienci oceniają PZU na
2,29
Zostaw opinię

Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) chroni przede wszystkim od uszkodzeń ciała i różnego rodzaju kontuzji. Jaki wariant ubezpieczenia dostępny jest w PZU?

Porównaj ubezpieczenia OC z NNW »

Kto może kupić ubezpieczenie PZU Auto NNW? 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest polisą dobrowolną, która jest przeznaczona dla kierowców oraz pasażerów. Zapewnia wsparcie finansowe po wypadku drogowym. Jednak z NNW nie naprawia się uszkodzeń pojazdu, a wypłacone przez PZU odszkodowanie umożliwia pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji czy zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego ułatwiającego powrót do zdrowia poszkodowanemu. PZU Auto NNW można kupić w pakiecie z OC.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia PZU Auto NNW? 

Ubezpieczenie PZU Auto NNW zapewnia kierowcy i pasażerom pojazdu wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, do których ubezpieczyciel zalicza:

  • Trwały uszczerbek na zdrowiu

PZU wypłaci odszkodowanie kierowcy i jego pasażerom, jeśli poważnie ucierpią w wypadku drogowym i dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Oznacza to, że pieniądze zostaną wypłacone, jeśli m.in. poszkodowany dozna nieodwracalnych ograniczeń ruchowych, pogorszenia wzroku czy utraty narządu.

Wysokość odszkodowania w ramach ubezpieczenia PZU Auto NNW zależy od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz procenta sumy ubezpieczenia, który jest określony w tabeli zawartej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

  • Uciążliwe leczenie

W ramach ubezpieczenia PZU Auto NNW zostanie wypłacone odszkodowanie, jeśli poszkodowany dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, a jednocześnie będzie operowany lub hospitalizowany przez co najmniej 5 dni.

W takim przypadku PZU wypłaci 1% sumy ubezpieczenia, czyli maksymalnie 1000 zł. Oznacza to, że poszkodowanemu za jeden nieszczęśliwy wypadek przysługuje jedno świadczenie.

  • Niezdolność do pracy

Jeśli leczenie uniemożliwi poszkodowanemu powrót do pracy zawodowej, za każdy dzień niedyspozycji otrzyma 1% sumy ubezpieczenia. W przypadku hospitalizacji zasiłek dzienny wypłacany jest od pierwszego dnia, a przy leczeniu ambulatoryjnym od siódmego dnia po nieszczęśliwym wypadku.

  • Śmierć

W razie śmierci poszkodowanego PZU wypłaci jego bliskim 100% sumy ubezpieczenia PZU Auto NNW.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW w PZU? 

Cena zakupu ubezpieczenia PZU NNW Auto jest ustalana indywidualnie przez ubezpieczyciela. Największy wpływ na wysokość składki ma suma ubezpieczenia. Im jest wyższa, tym więcej trzeba zapłacić za polisę.

PZU proponuje swoim stałym klientom skorzystać z abonamentu. Jeśli zdecydujemy się na ten krok, ubezpieczyciel podzieli składkę na 12 miesięcy z niewielką zwyżką, a my będziemy mogli opłacać wszystkie polisy za pomocą jednej płatności w tym samym dniu miesiąca.

Ile wynosi suma ubezpieczenia PZU Auto NNW? 

Suma ubezpieczenia to kwota, na której podstawie PZU ustala wysokość odszkodowania. Jest wypłacane niezależnie od liczby nieszczęśliwych wypadków w okresie trwania umowy. Suma ubezpieczenia w PZU wynosi wielokrotność 1000 zł – nie może być mniejsza niż 5000 zł, a także nie większa niż 100 000 zł na jednego klienta. Ponadto w ramach ubezpieczenia PZU Auto NNW zwracane są koszty:

  • leczenia i rehabilitacji do 10% sumy ubezpieczenia (maksymalnie 5000 zł),
  • zakupu sprzętu ortopedycznego i pomocniczego do 10% sumy ubezpieczenia (maksymalnie 10 000 zł),
  • przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych do 10% sumy ubezpieczenia (maksymalnie 10 000 zł).

Jakie są ograniczenia i wyłączenia ochrony ubezpieczenia PZU Auto NNW? 

Ubezpieczenie PZU Auto NNW nie obejmuje zakresem ochrony doznanego bólu, cierpień fizycznych oraz szkód, które polegają na utracie, uszkodzeniu bądź zniszczeniu rzeczy. Ponadto PZU nie ponosi odpowiedzialności za następstwa chorób lub stanów chorobowych. Nawet, jeśli wystąpią nagle lub zostaną wykryte z powodu nieszczęśliwego wypadku. Pełna lista wyłączeń znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Gdzie kupić ubezpieczenie PZU Auto NNW? 

Ubezpieczenie PZU Auto NNW można zakupić w następujący sposób:

  • przez internet na stronie PZU pod adresem: https://moje.pzu.pl/pzu/sales,
  • telefonicznie pod numerem: 600 600 601,
  • u agenta lub w dowolnym oddziale PZU, których mapa jest dostępna pod adresem: https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/znajdz-oddzial-lub-agenta.

W rankomat.pl możesz kupić pakiet ubezpieczeń OC+AC od PZU. Oferta ta dostępna jest u naszych doradców. Zadzwoń pod numer +48 22 270 0000, aby poznać wysokość składki Twojego ubezpieczenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie PZU Auto NNW

Jak działa NNW komunikacyjne? 

Ubezpieczenie NNW chroni życie i zdrowie kierowcy oraz pasażerów. Polisa PZU Auto NNW może zapewnić wypłatę odszkodowania w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu czy śmierci poszkodowanego.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW w PZU? 

Zakres ochrony ubezpieczenia PZU Auto NNW obejmuje m.in. wypłatę odszkodowania w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci, zwrotu kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych, przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych, czy świadczenie za leczenie uciążliwe.

Ile można dostać odszkodowania z NNW w PZU? 

W przypadku śmierci PZU wypłaca 100% sumy ubezpieczenia. W pozostałych przypadkach wysokość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia, która nie może być mniejsza niż 5000 zł, a także nie większa niż 100 000 zł dla jednego ubezpieczonego.

Jak zgłosić szkodę z NNW w PZU? 

Aby zgłosić szkodę w PZU w ramach NNW komunikacyjnego, można wypełnić formularz internetowy, zadzwonić pod numer: 801 102 102, wysłać SMS o treści SZKODA pod numer 4102, czy odwiedzić dowolny oddział PZU.

Czy otrzymam zwrot składki NNW po sprzedaży samochodu? 

Aby otrzymać zwrot składki z ubezpieczenia dobrowolnego (jak NNW), należy powiadomić PZU o sprzedaży samochodu w ciągu 14 dni. Trzeba podać dane sprzedającego i kupującego oraz pojazdu, datę sprzedaży i numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona składka.